Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC I | Schopnost přijmout kritiku a být připraven se změnit

Schopnost přijmout kritiku a být připraven se změnit

Petra Nováková Vloženo 5.2.2010
Petra Nováková

Komunikace z 31.7.2009

    Teď se dějí ve vašem osobním i duchovním životě velké zvraty. Náhlé impulsy se střídají jeden za druhým a tvoří tak další část vaší cesty. Každý krok je důležitý a každému z vás něco přináší... Nejdůležitější však zůstává vaše otevřenost změnám a ochota se čistit, posouvat se, jít dál. Tomu ale nutně předchází i schopnost přijmout kritiku a být připraven se měnit. Ne si za každou cenu hájit své postavení jako jediné správné. To je odrazem ega. "Já jsem teď ten dokonalý a neopovažujte se mě pošpinit." Takovýto postoj okamžitě brání očistě. A místo posunu přichází v tomto bodě stagnace. Problém se nevyřeší, obejde se a za nějakou dobu se znovu obnaží, vyplyne.

    Snažte se své nesprávné postoje měnit hned při první příležitosti. Nečekejte na další impulsy, to zbytečně prodlužuje vaše čištění... Snažte se objektivně ve svém životě, ve svém jednání, vyhledávat nesrovnalosti a měnit je. To je důležitý aktivní přístup, který vše urychluje a napomáhá ke změně celé bytosti i v dalších sférách, které zrovna nejsou pod vědomou kontrolou. Být stále lepší je váš celoživotní úkol, který nikdy nekončí.

© Petra Nováková, únor 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Diskusní téma: Schopnost přijmout kritiku a být připraven se změnit

Datum 17.02.2010

Vložil LKA

Titulek Super

Myslím, že jste napsala velice pěkný článek, jen se Tím řídít, je velice těžké..... Snadněji vidět tříska v oku bližného svého než trám ve vlastním oku, proto by měl každý z nás se zamyslet nad tím co je nám sdělováno s pokorou a hlavně bez ješitnosti.

Datum 18.07.2010

Vložil Guyver

Titulek Nesprávné postoje

Na těchto stránkách jsem narazil na zásadní odmítnutí magie, magických pomůcek a praktik na jedné straně a na využití Pěti tibeťanů, energetických zářičů v podobě megalitů. Pokud se někdo snaží tvrdit, že Pět tibeťanů NENÍ magická praktika a využití zemských a nebeských silových proudů NENÍ magie ( dokoce "silnoproudá"), mám velmi vážné pochyby o jeho kvalifikaci pro funkci duchovního učitele na jakékoli cestě, natož pro zakládání cest nových. V lepším případě jde o nevědomost, v horším o vědomou manipulaci.

Datum 26.07.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Nesprávné postoje

Záleží, jak ty zemské proudy využíváte – zda čistým způsobem nebo podmaněním si jich magií. Rozdíl jsem opět na více místech jasně vysvětlil. Když ovšem někdo nechce něco přijmout, tak to může číst třeba desetkrát, a stejně si toho nevšimne. O Tibeťanech a megalitech odpovídám na jiném místě. Ve svých provokacích dáváte mravokárné rady druhému, citujete apoštoly, ale sám se těmito výroky neřídíte. Je patrný zjevný rozpor mezi tím, co sám píšete na druhého a co děláte sám. Hledáte problém na těchto stránkách. Není však ten problém u vás?