Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69 | 65B. Jak vlastně vypadá zlom ve vývoji?

65B. Jak vlastně vypadá zlom ve vývoji?

Jiří Novák Vloženo 4.10.2013
Jiří Novák

Nová duchovní cesta neslibuje zlom, který naráz proběhne a další den pak už bude vše jinak. Kritický počet jedinců potřebných k pozitivní změně vývoje je již naplněn. Na koho se informačně obracet, chceme-li pozitivně změnit vývoj? Jaký předpoklad dokáže zajistit kvalitní informační spojení s Přírodou? Umělá masová reklama není vhodným způsobem rozšiřování této duchovní cesty. Za jakých předpokladů má člověk pozitivní význam pro dnešní vývoj? Pomalé změny už ve skutečnosti probíhají. Nová cesta neslibuje zázraky na počkání. Dřívější pokusy o vznik čistého duchovního hnutí za pomoci zázraků neuspěly. Jak by vypadal dnešní svět, kdyby …? Starý vývoj směřoval podle indicií skutečně ke zkáze. Lze objektivně prokázat, kdo na poslední chvíli odvrátil katastrofu? Přišel čas, aby bytosti na NDC dokázaly zvednout hlavu. Neztrácejte na svém světelném vzestupu svoji úctu k Přírodě.

Druhá část tématu o současné situaci ve vývoji civilizace

Tento text je pokračováním první části 65A. Příprava Karmy na převzetí kontroly nad hmotným světem. V této druhé části se dotknu otázky, jestli je Nová duchovní cesta na veřejnosti dostatečně zviditelněna na to, aby to mohlo stačit na změnu ve vývoji. Dále se budeme zabývat otázkou, zda zlom ve vývoji se teprve blíží, nebo jestli už vlastně několik let probíhá. A jak vůbec si máme zlom ve vývoji představit. A v závěru bude pokračovat rozhovor s Centrální Karmou systému světů ve Stvoření, jehož první část byla uveřejněna v předchozí části.

Jak zachránit lidstvo od úpadku?

Někteří jednotlivci hledající světelnou cestu si možná představují, že přijde okamžik, kdy jednoho dne bude vše jinak. Že se jakoby mávnutím kouzelného proutku zásadně změní chování většiny lidí na Zemi. Na podobné názory jsem již reagoval v předchozím pokračování. V něm bylo vysvětleno, že v zájmu vývoje je důležité, aby změny probíhaly postupně a nikoliv naráz jednou obrovskou změnou, která by mohla mít podobu katastrofy.

Další zase logickými vývody namítají, že je prakticky nemožné, aby se zásadně změnilo chování velkého počtu obyvatel Země. Protože v lidech jsou hluboce zakořeněny mnohé návyky, které na těchto webových stránkách označujeme jako to, co přerodu lidské civilizace na cestu Světla brání. Cituji z jednoho takového názoru:

„Pokud má být lidstvo spaseno, podle Vás by tedy ideálně všichni lidé (v praxi by možná stačilo 10 % obyvatel planety) měli skoncovat s náboženstvími, uctíváním různých bohů, východními filozofiemi, jógou, šamanskými rituály a vším, co uměle ovlivňuje toky energií, včetně hraní na příslušné hudební nástroje, malování mandal, zpěvy manter, různé terapie, léčebné systémy, esoterika, sekty, atd., vše založené na dávných tradicích. To je ale si myslím nemožné, je to v lidech zakořeněno příliš hluboko. Jsou tedy podle Vás všichni tito lidé na špatné cestě v začarovaném kolotoči starých tradic?“

Ano, skutečně je v mnoha textech na těchto webových stránkách naznačeno a vysvětleno, proč metody Staré duchovní cesty brání lidem dostat se na vzestupnou světelnou cestu. Viz například 15 textů v oddílu Jak nastartovat vlastní duchovní cestu?

Tito jedinci mají tendence ptát se, kolik stoupenců má Nová duchovní cesta u nás v ČR a ve světě. A argumentují tím, že na zahraničních webech nenašli žádné informace podobné těm na našich webových stránkách. A že ani v ČR nejsme moc vidět. Pokládají pak otázku: „Jak pak má být lidstvo zachráněno od úpadku a zahájena vzestupná tendence našich duší?“ Přijde jim, že jsme na sebe vzali úkol „sami proti celému světu“. A že pokud víme informace, které ani například Ježíš, či Buddha nevěděli, měli bychom už teď být nejznámějšími lidmi na Zemi. A Nová duchovní cesta by již měla mít velké množství stoupenců.

Tyto a podobné další úvahy souvisí s tzv. kritickým počtem jedinců, který dostačuje na dosažení určité zásadní změny lidského rodu.

Kritický počet jedinců potřebných k pozitivní změně vývoje je již naplněn

V článku 25. Dáme přednost svobodě ega nebo duchovní svobodě? z dubna 2010 i v dalším článku 45E. Proč právě Nová duchovní cesta? V  z července 2011 jsem vysvětlil, že podle informací Planety a Přírody byl již v té době spolehlivě naplněn kritický počet bytostí nacházejících se na cestě stabilního světelného vzestupu, který je potřebný k dosažení zásadní změny v celkovém vývoji.

O tom, co je to kritický počet při budování nových návyků lidstva, jsem uvedl více v článku 38A. Návyky Přírody, morfická a morfogenetická pole. Tématem se zabývá také duchovní komunikace Výzva Kosmického Vědomí: Kritické množství a kvalita proráží cestu k masovým změnám. Připomínám v tomto směru výsledky bádání anglického biologa Ruperta Sheldraka, autora teorie o morfických polích a morfické rezonanci. Ve svých bádáních dospěl k následujícím poznatkům:

Jakmile se novému chování naučí dostatečný počet jedinců tohoto druhu, určitý kritický počet, vzor se energeticky zapíše do morfického pole druhu a stává se trvalým. Vzor se pak automaticky přenáší na všechny jedince téhož druhu i v jiných oblastech Planety.

V článku 45E. Proč právě Nová duchovní cesta? V jsem konkrétně uvedl:

Je známo, že každá zásadní změna kvality postupného vývoje vyžaduje nejprve dosažení určité kvantity, naplnění kritického počtu lidí jdoucích novou cestou a jednoznačně podporujících nový vývoj. V tomto směru mohu na základě informací Planety a Přírody prohlásit, že kritické číslo potřebné k zajištění zásadní změny ve vývoji Planety již bylo dosaženo a překročeno. Po Nové duchovní cestě dnes už kráčí dostatečný počet lidských bytostí ve hmotě. A v důsledku toho začíná mít tato cesta zásadní vliv na další směrování vývoje tohoto světa. Tato cesta již dokáže silou svých energií měnit základní principy karmického uspořádání tohoto světa směrem k vyšší spravedlnosti. A období umělých nevhodných zásahů do fungování karmy ze strany magie a lidských Duchovních hierarchií z tohoto důvodu již končí.

Na koho se informačně obracet, chceme-li pozitivně změnit vývoj?

K otázce, jak velké množství lidí představuje v tomto případě onen kritický počet, se dostaneme postupně. Nejprve je však důležité připomenout, na koho je správné se informačně obracet, pokud chceme získat informace potřebné k dosažení zásadní světelné změny ve vývoji.

Většina dnešních veřejně působících duchovních učitelů se obrací na nashromážděnou moudrost lidstva. A to nejen pozemského, ale i lidstva v rámci Vesmíru. A vytahují znovu na světlo dávné teorie, které v minulosti vývoji žádným pozitivním způsobem nepomohly. Jinak by přece lidstvo nemohlo být z dlouhodobého pohledu v trvalém duchovním pádu.

Jenže oni to takto obvykle nevidí. Nevnímají trvalý postupující duchovní pád lidstva. Spíše si uvědomují jen dílčí cykly a vynášejí krátká období vzestupu přerušená dílčím úpadkem nebo drtivou náhlou nahodilou katastrofou. Katastrofou, která byla výsledkem přírodních zákonitostí, na kterou lidstvo nemělo vliv a nijak ji nemohlo odvrátit. Takže podle těchto teorií lidstvo šlo a stále ještě jde tou správnou duchovní cestou, jen krátkodobé dílčí úpadky a přírodní katastrofy tuto cestu znovu a znovu mařily. Proč to právě takto vnímali? Problémem byla doposud chybějící schopnost podívat se na celou historii z vyššího duchovního nadhledu, než měla Stará duchovní cesta a její teorie.

Pokračující veřejná podpora starých zdrojů nekvalitních informací

Proto jsou i v dnešní době stále ještě vynášeny na veřejnost nejrůznější mimozemské teorie a poznatky zjištěné channelingem. Stále jsou na mnoha webových stránkách veřejně vydávány za nejzásadnější informace poznatky zjištěné duchovním napojením na bytosti v posmrtné dimenzi, na starověké učitele lidstva nebo také na jiné vesmírné civilizace. Mohou však být takové informace klíčem k nalezení potřebných zásadních změn? Nikoliv.

Kritika těchto zdrojů informací byla uvedena v textech 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?, 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy, 34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi, 34B. Komunikace na Nové duchovní cestě, 43G. Magie ztrácí informační kontakt se skutečnou realitou, 50F. Reakce na diskusi k článku 50A o Ježíšovi, 60A. Nezbytnost duchovní komunikace na světelné cestě, 60B. Telepatie a další formy duchovní komunikace, 60C. Jak správně začít duchovně komunikovat, 60D. Nech do sebe vstoupit Světlo – počátky duchovní komunikace, Proč nemáme udržovat kontakt s duchy zemřelých?

Slabinou všech těchto starých informací je skutečnost, že vůbec nezaregistrovaly přítomnost dvojího typu lidstva na planetě Zemi. Že nepochopily důvod, proč byl na Zemi vysazen nový typ člověka. A jaké zásadní důsledky pro další vývoj na Zemi to přineslo.

Více o tom jsme uvedli v článcích 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu, 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo, 14. Důsledky nepochopení rozdílů dvojího lidstva, 44A. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu I, 44B. Další srovnání lidstva 1.a 2. typu II, 44C. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu III.

Další zásadní vadou všech těchto informací je mimo jiné plánování odchodu lidstva do nehmotné 5. dimenze. Opovrhování hmotou a jejím významem pro dnešního nového člověka 2. typu.

Viz články 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?, 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne?, 48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno?, 48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě?

Informační napojení na dávnou moudrost lidstva nic neřeší

V článku 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody jsem vysvětlil, že informační napojení na dávnou moudrost lidstva nic neřeší. Jak bychom mohli v dávných análech, v duchovních knihovnách lidstva, u bytostí odpočívajících v duchovním depozitu, najít návod na pozitivní změnu současné situace, když jsme jako lidstvo v trvalém dlouhodobém pádu? Když oni tehdy v minulosti se svojí civilizací své duchovní úkoly nezvládli? Když byli odsunuti ze hmoty do duchovního depozita a dodnes nechápou, proč se to stalo? A místo pocitu zklamání a nesplnění své mise mají naopak nesprávný pocit, že právě tato jejich cesta je správná?

Pozemské lidstvo je po celé věky drceno sérií opakovaných katastrof a cestu z tohoto kolotoče drastických změn jsme nikdy v minulosti nenašli. Chceme-li dospět ve vývoji lidské civilizace k zásadním pozitivním změnám, nahromaděná moudrost lidstva nám v tom nepomůže. Klíčem je hledat jinde – napojit se na moudrost Přírody.

Cituji z článku 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody:

Napojení na moudrost lidstva nás na duchovní cestě stahuje dolů do poklesu a duchovního pádu. Naopak na cestu stabilního vzestupu nás může dovést informační napojení na moudrost Přírody. Příroda je přece systém, který je tady mnohem déle než člověk. Moudrost Přírody je tím zdrojem, který obsahuje popisy katastrof i jejich skutečné příčiny. Lidstvo tyto příčiny doposud nedokázalo odhalit. A východisko pak často hledá v náhodách.

Sama Příroda k tomu v duchovní komunikaci 1.6.2010 dodala:

„Mám dostatek informací a impulsů, co je třeba udělat, aby vývoj šel správným směrem. Ve zlomových obdobích však nemám dostatek síly navést vývoj správným směrem, pokud mi v tom lidstvo jako katalyzátor vývoje nepomáhá. Pokud jde lidstvo proti mně a situace se vyhrocuje, zbývá mi jediné – drastický očistný proces, který dokáže zachovat a prodloužit moji svobodnou existenci. Jakékoliv váhání v takové situaci může přinést nevratný pád Přírody na temnou stranu, jak se mnohokrát v minulosti stalo na jiných místech a v jiných časech.

Takže na pozitivní zvrat ve zlomových obdobích potřebuji výraznou podporu člověka. Nemusí to být celá civilizace. Stačí dostatečně početná skupina, která dosáhla vysokého duchovního vzestupu a je schopna na Planetu a do Přírody přivést dostatečně čisté energie z vyšších světů. Platí přitom jednoduchá nepřímá úměra – čím vyššího vzestupu lidská skupina dosáhne, tím nižší je potřebný kritický počet bytostí, který stačí na potvrzení a stabilizování změny.“

Konec citace z článku 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody.

Jaký předpoklad dokáže zajistit kvalitní informační spojení s Přírodou?

Jenže kdy se člověk dokáže informačně spojit s Přírodou na planetě Zemi jako celkem? I na tuto otázku dávají tyto webové stránky jednoznačnou odpověď. Zásadní je dosáhnout potřebného vnitřního vyladění své bytosti. Stát se výší tohoto vyladění nedílnou součástí Přírody. V jiném článku 45C. Proč právě Nová duchovní cesta? III  je vysvětleno, že k dosažení ztotožnění s Přírodou nestačí žádné zvláštní duchovní vnímání. Nestačí ani pravidelný pobyt v přírodě, pozitivní vztah ke zvířatům, ohleduplnost vůči přírodě jako celku i k jednotlivým formám života.

K získání souladu s Přírodou je potřeba jít ještě dále. Dosáhnout ztotožnění s Přírodou a morfickými poli Přírody i po energetické stránce, to znamená také v každém svém nevědomém postoji. Což se projeví otevřeností mých čaker.

Člověk se stává součástí přírody pouze tím, že úroveň jeho vnitřní harmonie, duchovní čistoty a etiky, jeho vnitřní vyladěnost a otevřenost vůči přírodním zdrojům hmotné potravy a bioenergií stabilně překročí hranici 95% vůči svému osobnímu optimu. Pak teprve se takový člověk plně informačně otevírá morfickým polím Přírody a informacím přicházejícím z těchto polí.

Podstatné je, že k dosažení této vysoké úrovně vnitřního vyladění se člověk nemůže dopracovat žádnou z veřejně propagovaných metod v rámci Staré duchovní cesty. To jednoduché, co mu pomůže, je každodenní cvičení Pěti Tibeťanů, zásadní změna ve stravování a vyhýbání se všemu, co blokuje světelný vzestup. Viz články oddílu Jak nastartovat vlastní duchovní cestu? a odkazy v nich.

Jak vysoký je potřebný kritický počet?

Ve slovech Přírody také zaznělo, že velikost čísla udávajícího potřebný kritický počet dostačující na zajištění pozitivního zvratu ve vývoji závisí na výši dosaženého světelného duchovního nadhledu. Je pak logické, že lidé, kteří pro sebe dokázali prorazit cestu neomezeného světelného duchovního vzestupu a nacházejí se v této době vysoko nad frekvenční úrovní této Planety i tohoto Vesmíru, mají ve svém nadhledu obrovský náskok před všemi ostatními. Ať už jsou ti další materialistického smýšlení nebo vyznávají některou z teorií Staré duchovní cesty.

Výše nadhledu těchto jednotlivců nacházejících se nad úrovní harmonie tohoto Vesmíru pak způsobuje, že jich nemusí být mnoho. Nemusí jich být miliony, ani stovky či desítky tisíc. Stačí jich mnohem méně na to, aby jejich cesta začala mít zásadní vliv na celý vývoj.

Umělá masová reklama není vhodným způsobem rozšiřování této duchovní cesty

Je v této fázi budování Nové duchovní cesty vhodná jakákoliv masová reklama? Podobné té, kterou například využívají před mimořádnými parlamentními volbami různá nová politická hnutí také usilující o změnu vývoje? Nikoliv, Nová duchovní cesta nic takového nepotřebuje. Právě naopak, podobná forma umělého zviditelňování se podpořená penězi by mohla být počátkem zásadních problémů. Nová duchovní cesta se šíří jiným způsobem. Rozhodující není počet příznivců, kteří by pro ni hlasovali. Ale množství a energetická čistota těch, kteří začali správným způsobem pracovat na dosažení vzestupné světelné cesty ve svém životě.

Použiju slova, kterými jsem reagoval na výzvu ze strany jedné z našich televizních stanic, která nabídla v tomto roce 2013 prostor pro natočení reportáže, kde bych měl možnost, abych vše, čím se tak precizně zabýváme, ukázat a vysvětlit co nejširšímu počtu našich diváků:

Tato duchovní cesta se šíří přirozeným způsobem od člověka k člověku, od rodiny k rodině. A jedině tak je to správné a přirozené. I kdyby natočený televizní pořad vyzněl nakonec optimálně pro nás, na nějakou masivní reklamu ještě není vhodný čas. Taková reklama by naopak vybudila další masivní odpor našich odpůrců spojený s jejich dalšími energetickými útoky, který je patrný z uveřejněných diskusí k několika prvním desítkám článků na našich webových stránkách. Odpor, na který musíme nějak reagovat, ale ve svém důsledku nás to pak odvádí od další práce.

Čas na takovou formu zveřejnění přijde až v okamžiku, kdy probíhající změna ve vývoji už bude naprosto zřetelně viditelná. Kdy výsledky této cesty budou ve hmotném světě na první pohled zřetelně patrné. Ta doba však ještě nenastala.

Vše potřebuje jít přirozenou cestou bez nějakého masového povzbuzování. Každý, kdo je na tyto informace připraven, je k nim jakoby „náhodným“ způsobem doveden. A buď je ve svém životě využije a začne soustavně pracovat na změně, nebo ne. Masová reklama zatím není na místě.

Naším cílem je změnit sebe samé, své životy a postupně také celou veřejnou atmosféru na tomto světě. Neděláme to pro zábavu, ale pociťujeme to jako životní nutnost, před kterou jsme byli my a další lidé, co se přidávají, postaveni. A považujeme tuto činnost a tento styl duchovní cesty za jedinou možnost, jak se dobrat k žádoucí změně situace ve hmotném světě. Nikoliv jako jednu z mnoha možností, jak je snaha duchovní záležitosti mnohými dalšími autory veřejně prezentovat. Že prý každá dobře míněná a soustavná snaha dovede člověka na světelnou cestu. Na našich webových stránkách podrobně vysvětlujeme, že tomu tak není. Že chce-li se člověk dostat na vzestupnou světelnou cestu, musí pečlivě volit to, co bude den za dnem dělat. A být v tom velmi důsledný a přesný.

Za jakých předpokladů má člověk pozitivní význam pro dnešní vývoj?

Pro dosažení celkové změny ve vývoji mají jen nepatrný pozitivní význam ti, co naše stránky pouze čtou. I když pějí slova chvály a tvrdí, že s našimi informacemi vnitřně rezonují. Přitom však pokračují ve svých každodenních návycích, které nachytali při četbě textů z oblasti Staré duchovní cesty.

Například pokračují v meditacích, doma mají rozvěšeny umělé mandaly, nosí magicky ovlivněné kříže. Jiní na mne sesílají božské požehnání, zaštiťují se Ježíšem a Kristovým vědomím (na to jsme reagovali v článku 54A. Kristovo vědomí, neviditelnost a údajný přechod do 5. dimenze). Používají náboženská slova, např. Amen.

Pozitivně přispět k přetvoření současné situace na Planetě mohou pouze ti, kteří se dostanou na vzestupnou světelnou cestu. A k tomu potřebují rozhodnout se aktivně vnášet do svého života zásadní změny. Začít soustavně den za dnem správně cvičit Pět Tibeťanů. Vnášet do svého života jiné stravovací návyky, nejlépe postupně nebo naráz přejít na plnohodnotnou vyváženou vegetariánskou stravu. A současně vytěsňovat ze svého života všechny záležitosti, které naopak světelnou cestu blokují.

Přitom vstup na cestu světelného vzestupu znesnadňují nebo dokonce plně blokují následující tendence, záměry, způsoby jednání: Vnitřní pochybnosti, které člověka trvale ovládají, přílišné váhání, čekání, až přijde doba, kdy to bude snazší nebo kdy dokonce něčeho podobného dosáhnou zcela automaticky bez zvláštního úsilí. Vědomá tendence „svézt“ se ke Světlu na zádech někoho jiného (manžela, manželky, atd.). Nebo taktizování, aby na tom všem sami osobně co nejvíce vydělali. Případně snaha sedět na dvou židlích – uvažování, že zkusím to nové, ale současně si ponechám část z toho starého. Co kdyby náhodou to nové nefungovalo? Pak se budu moci snáze vrátit ke Staré cestě, když svoji původní cestu zcela neodvrhnu.

Na to vše jsme reagovali v textech 43D. Nevyužití příležitosti může vést k nepříznivé změně situace, 47A. Proč nestačí být pouhým příznivcem našich informací, 47B. Přijmout NDC znamená uznat nové principy kompletně. A kompletně se těmito záležitostmi zabývá speciálně zaměřený oddíl našich webových stránek Jak nastartovat vlastní duchovní cestu?

Přednost je dána pokojnému vývoji bez katastrofy

V minulé části 65A. Příprava Karmy na převzetí kontroly nad hmotným světem bylo vysvětleno, že zásadní prioritu má v dnešní době postupný pokojný vývoj bez katastrofy. Už z toho je patrné, že k nějaké okamžité změně vývoje, která bude pozorovatelná v rámci jediného dne, by dojít nemělo. Jak je to tedy se zlomem ve vývoji, o kterém opakovaně píšeme?

Podíváte-li se na celkový vývoj z pohledu měřítka tisíců let, pak k zásadnímu zlomu v období 1999 – 2013 skutečně dochází. Těchto 14 let je z pohledu dávné minulosti a tisíců let pouhým mžikem. Z pohledu tohoto měřítka s jednotkou tisíce let to skutečně vypadá tak, že zatímco dlouhé tisíce i desítky tisíc let se nic zásadního v pozitivním směru nedělo, najednou se během několika let, což je ve srovnání s tisíci pouhý mžik, dějí skutečně převratné duchovní změny.

Z tohoto dlouhodobého pohledu zlom právě probíhá a ještě nějakou dobu bude pokračovat. Z pohledu dlouhé historie pozemského lidstva tak můžeme současné období chápat jako období náhlého zlomu. Který z pohledů tisíců let (a tím spíše i z pohledů milionů a miliard let) pozemské historie probíhá v pouhém zlomku času.

Více o hodnocení současné situace z pohledu dlouhodobého vývoje byla v sérii článků A23. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? - část IA29. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? – část VII, A30. Kam směřuje svět a lidstvo na začátku roku 2013? – část I.

Toužit po zlomu ze dne na den není z hlediska vývoje správné

Když se však na tutéž situaci podíváme z pohledu každodenního života, pak máme pocit, že se vlastně nic převratného neděje. Změny v měřítkách den ze dne jsou naopak nepatrné, velmi pomalé. Takže z pohledu běžného dne to vypadá tak, že k žádnému zlomu stále ještě nedochází. A člověk pak má tendence očekávat, že ten zlom ještě přijde a bude náhlý, prakticky okamžitý.

Chtít zlom ze dne na den by však z pohledu potřeb vývoje nebylo správné. Změny by byly příliš náhlé a pro velkou část populace na Zemi až vysloveně drastické. To ale není v zájmu Nového vývoje. Aby na toto období lidé vzpomínali tak, že většina lidstva to nepřežila. Že ztratili své blízké, že zmizely celé národy, třeba i kontinenty, jako se to stalo při závěrečném pádu Atlantidy.

Což by se stalo, pokud by zlom proběhl tak, jak předpovídal na konci 20. století jeden z „duchovních odborníků“: "Že až přijde ta zásadní změna, tak všude na ulicích bude ležet plno mrtvých, kteří ten okamžitý zlom ve vzestupu frekvencí duchovních energií nepřežijí."

Pomalé změny už ve skutečnosti probíhají

Takže shrneme-li to – okamžitý zlom ve vývoji jasně viditelný v měřítkách dnů nelze očekávat. Má-li přechod k novému věku proběhnout bez obrovských výkyvů, bez náhlých drastických změn, bez celoplanetární katastrofy, musí nutně ty změny přicházet postupně. Po malých krůčcích. A takové změny už ve skutečnosti probíhají. A to nejen u jednotlivců na cestě světelného vzestupu, ale i celkově. Zatím ještě ke změnám nedochází ve všech oblastech, na všech místech Planety, ale přece jen je to patrné.

A když něco probíhá postupně, není to zdaleka tak viditelné, tak přesně identifikovatelné, jako při změně náhlé. Až pohledem zpět z odstupu roků si pak člověk dokáže uvědomit, co se vlastně stalo za posledních 15 let, k jakým zásadním změnám postupně došlo. Až z takového pohledu dokáže člověk zhodnotit, kde lidstvo v tomto patnáctiletém období začalo a kam až na jeho konci došlo. A to samé je pak schopen vnímat také sám u sebe, ve svém osobním vývoji.

Nová cesta neslibuje zázraky na počkání

Cesta čistého světelného vzestupu nedělá zázraky na počkání. Zázraky se chlubila magie. Když potřebovala ještě nějakou dobu udržet pochybující lidstvo v určitém směru, zajistila veřejný zázrak. Když chtěla přesvědčit veřejnost, že určitá nová cesta má dostatečnou sílu, zinscenovala zázrak. Tímto zázrakem chtěla lidem naznačit, dokázat, že jejich nositelé jsou přímo podporováni božskými silami, které jsou nad vývojem. A že tito duchovní vyslanci zrození ve hmotě a předvádějící zázraky mají vlivem podpory božských sil schopnost a sílu tento nový vývoj zajistit.

Když potřeboval pověřený světelný mistr seslaný do hmotné roviny Země přesvědčit národ, případně i celé lidstvo, že právě on byl vyvolen k tomu, aby změnil svět, aby vedl nový vývoj, byl proveden magický zázrak, viz článek 39D. Způsoby umělého řízení Karmy v minulosti. Mnohdy byla v pozadí takového zázraku technologická magie Vesmírných lidí. Jakási forma umělé projekce bytostí, situací, která ukázala lidem stav věcí jinak, než jaký skutečně byl. Jindy šlo o běžný pozemský magický zákrok. Protože magie dokázala odstínit zemskou tíži, dokázala měnit strukturu hmoty. Byla schopna zviditelnit věci nebo je zase naopak nechat zmizet.

V článku 30A. Cesta čistého vzestupu dnes není populární jsem připomenul příklad Buddhy. Také on hledal cestu čistého duchovního vzestupu. Na své cestě se však zastavil a nedošel až k nalezení skryté možnosti neomezeného duchovního vzestupu. Mimo jiné i proto, že se nechal dotlačit těmi, co jej z duchovního pozadí světa směrovali, k provádění zázraků. Aby popularita učení a metod, které přinesl, ještě rychleji narůstala. Další Buddhovi žáci „posílili“ jeho čistou cestu magií, aby tím dodali této cestě větší moc a váhu. Výsledkem je, že dnešní buddhismus má s cestou čistého vzestupu jen málo společného.

(Mimochodem, část tehdejší bytosti Buddhy zrozená v dnešním světě jako samostatný člověk dnes kráčí po NDC, karmicky se čistí a snaží se pomáhat Novému vývoji. Naopak jiné bytosti těsně spojené s Buddhou se snaží veškerou svojí mocí Nový vývoj zastavit, zničit, znemožnit.)

Zázraky měly zelenou i v případě Ježíše. Zázrak nanebevzetí, zázrak chození po vodě, zázrak ulovení ryb, když druzí nechytili nic. Více o tom bylo v článcích 50B. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista II, 52B. Apoštol Petr se ujímá vedení křesťanského hnutí. Důraz na zázraky tak kladlo i začínající křesťanství. Protože právě zázraky měly na běžnou veřejnost nejrychlejší a nejzásadnější vliv. Viz článek 52A. Počátky budování křesťanské církve.

Dřívější pokusy o vznik čistého duchovního hnutí za pomoci zázraků neuspěly

V případě buddhismu, křesťanství a islámu šlo o pokusy přenést do hmoty čisté duchovní učení zrozením jedné klíčové bytosti, budoucího vůdce celého hnutí, a dalších pomocníků. Jak to dopadlo, víme. Každé z těchto původně čistých učení bylo nakonec výrazně zatemněno. Původní pokus Buddhy o čistý vzestup byl pro jistotu „posílen“ zázraky a magií. Dávné buddhistické chrámy a sochy jsou dnes mocnými zářiči temných energií velmi vysoké frekvence. Ježíše „posíleného“ magií nejvyšší kategorie vydal vlastní národ na popravu. Výsledkem Ježíšovy mise se pak stalo budoucí křesťanství, jehož destrukční vliv na vývoj jsem již zhodnotil v článcích 38C. Vliv astrálních egregorů na vývoj, 50D. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista IV, 50E. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista V.

Už na příkladu života Buddhy jsme se zmínili o tom, že vnášení zázraků do duchovní cesty podkopá samotné základy této cesty. Původní čistota se vytrácí a je nahrazena masivním tlakem na vědomí lidí, aby věřili. A lidé přece mají tendence více věřit předvedenému zázraku, rychle a viditelně fungujícím metodám, umělým nástrojům, pomůckám, pilulkám, přípravkům, apod., než doporučení poctivě na sobě den za dnem po celý zbytek života pracovat. A dojít tak přirozenou cestou k výsledkům, které jsou trvalé a skutečně pozitivní pro vzestup ve Světle.

Lidé mají pocit, že pomůcky, nástroje, rychle fungující metody jim umožní dosáhnout světelného pokroku rychleji, snáze a navíc ještě naprosto prokazatelně. Zatímco cesta trpělivé každodenní práce na sobě je pro ně až příliš pomalá a ve svých výsledcích nejistá.

V článku 45C. Proč právě Nová duchovní cesta? III (v oddíle Duchovní pokrok, který zajišťuje NDC, je nebývalý a doslova mimořádný) jsem popsal vlastní zkušenost, která naznačuje, že se skutečnou rychlostí duchovního pokroku to může být právě naopak. Že právě ta na první pohled pomalá cesta zaručí v měřítku měsíců a let velmi zásadní duchovní pokrok. Zatímco ti hledající zázračných pomůcek a starých duchovních učení nepostoupí za několik let ani o píď. Mnoho lidí doposud takto duchovně přežívá při návštěvě dalších a dalších duchovních akcí, ezoterních festivalů. Znovu a znovu si kupují další srdíčka z drátků i jiné nejrůznější umělé pomůcky, magické náramky, mandaly s pocitem, že právě toto jim už konečně pomůže.

Jak by vypadal dnešní svět, kdyby …?

Jak by asi vypadal dnešní svět, naše okolí, příroda, planeta Země, kdyby cesta k nalezení neomezeného světelného duchovního vzestupu nebyla v roce 1999 proražena? Kdyby tato cesta neměla šanci se vyvíjet? Jak by vypadala dnešní politika, věda, medicína? Byli bychom vůbec ještě naživu? Nebo by zde cestovatel odjinud našel svět zničený drtivou katastrofou, kde přežívají v primitivních podmínkách zbytky civilizace? Nebo kde vyvolení, kteří si pro sebe včas zajistili na desítky let dokonalé úkryty, právě vylézají z úkrytů, aby zde založili nový život? A postavili jej na stejných zásadách? Na zásadě vyvolenosti, výhody některých nad jinými?

Pokud bychom chtěli výsledky nového vývoje změřit skutečně objektivně, museli bychom porovnat současný stav se situací, co by se dělo dál, pokud by NDC v roce 1999 vůbec nevznikla. To je však pouze hypotetická otázka. Žádné takové srovnání není objektivně možné. Můžeme jen hledat indicie toho, kam směřoval původní vývoj. Náznaky jsem uvedl v článku A29. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? – část VII, odkud cituji následující úsek textu:

Starý vývoj směřoval podle indicií skutečně ke zkáze

To, že původní vývoj na konci 20. století směřoval ke zkáze, naznačovaly mimo jiné různé pokusy při zkoušení technologií cestování v čase v USA během 20. století. Například Ivo Wiesner ve své poslední knize Do ráje projdeš peklem, Díl 2: Konec předpeklí ráje, str. 114, uvedl následující informace:

„Al Bielek hovořil o tom, že časovým tunelem v Montauku, používaným k cestování do budoucnosti, z nějakého důvodu dlouho nemohli proniknout do období let 2011 – 2013. Třebaže technologie Montauk byla spolehlivá, vytvořený časový tunel se okamžitě po otevření uzavíral, jako kdyby v tomto období na místě Země nic neexistovalo. Mahátmové jim později vysvětlili, že dospěli na okraj Velké prázdnoty… Pokud prošli do období po roce 2013, situace se jevila tak, jako kdyby na Zemi již neexistoval žádný život, třebaže tam existovala dýchatelná atmosféra.“

Další vědci se zabývali problematikou cestování pouze odpoutaného lidského vědomí do budoucnosti. Například Dr. Helen Wambach a Dr. Chet Snow popsali výsledky svých experimentů a jejich vyhodnocení v knize Mass Dreams of the Future. Viz Ivo Wisner, Gambit mahátmů, str. 306:

„Tato kniha obsahuje záznam mnoha tisíců lidí, jejichž vědomí cestovalo v hluboké hypnóze do budoucnosti. Například do období mezi roky 2100 – 2300 vycestovalo vědomí více než 2500 lidí, kteří popisují geotektonické změny na území USA, ke kterým má dojít v období mezi roky 2003 – 2012.“

V knize Mass Dreams of the Future, jejíž hodnocení lze nalézt v angličtině na řadě webových stránek, autoři popisují nejrůznější vize z daleké budoucnosti. Většina z nich nepopisuje budoucnost Země v příliš růžových barvách. Rozsáhlé změny kontinentů na povrchu Země. Pozemští lidé žijící na vesmírných stanicích obíhajících Zemi nebo na jiné planetě. Část lidstva žije v kopulích nebo v podzemí. Další část žije primitivním způsobem v rozvalinách velkých měst, atd.

Vypadá to tak, že minulý vývoj probíhající podle starých not mohl zřejmě mít jen dvě možná celková vyústění. Buď totální katastrofu Planety, případně celou sérii drastických dílčích katastrof. Anebo únik lidstva před zodpovědností za dosavadní vývoj a před katastrofou do vybájené nehmotné 5. dimenze. Což by ve skutečnosti znamenalo odchod do duchovního depozita mimo vývoj. A konec pozemské civilizace ve hmotě planety Země. Zemi bez lidí, jak to naznačila citace z knihy Ivo Wiesnera.

Tady končí citace z článku A29. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? – část VII.

Lze objektivně prokázat, kdo na poslední chvíli odvrátil katastrofu?

Z pohledu výsledků těchto výzkumů to skutečně vypadá tak, že katastrofa Země byla v poslední chvíli odvrácena. Zásluhu na tom si může dělat proražená cesta neomezeného světelného vzestupu, kterou zde označujeme jako Novou duchovní cestu. Tedy ti, co po této cestě dnes kráčejí, a kteří se řídí informacemi předávanými veřejnosti na těchto webových stránkách.

Zásluhu si však také mohou dělat Vesmírní lidé, kteří zde v zastoupení Ivo A. Bendou prováděli na konci 20. století masivní kampaň za volání o pomoc vesmírným bratrům. Zásluhu si mohou dělat také pozemští mágové, kteří zde aktivně působili svojí magií.

Zásluhu si může dělat i jakýkoliv jednotlivec, jakékoliv dílčí hnutí v rámci Staré duchovní cesty, kteří dnes pokračují v úsilí ovlivňovat Planetu formou hromadných meditací, formou magicky ovlivněných menhirů, formou přenášených dávných učení z minulosti dnešnímu čtenáři, formou vytahování z minulosti nejrůznějších umělých pomůcek a přístrojů – prstenů, křížů, náramků. Formou umělého duchovního léčení a diagnostikování nemocí – přístroje, pomůcky a prostředky typu orgonity, zázračné MMS, psychowalkmen, Zapper, atd.

Více o zhodnocení všech těchto metod a prostředků z pohledu cesty neomezeného světelného vzestupu je v článcích 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody, A23. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? - část I, Jak fungují systémy Reiki a Šambala?, Hromadné skupinové meditace na podporu Planety, Je možné použít orgonity místo menhirů ke stejnému účelu?, Pomohou uměle vytvořené mandaly duchovnímu vzestupu nebo ne?, Hodnocení dalších umělých pomůcek a metod pro zdraví a vzestup, A14. Diamantová voda, další magicky ovlivněné pitné vody a jejich skryté účinky, A18. Egyptský magický kříž anch je veřejně protlačován do oblasti ochrany Přírody.

Vítězně se však také může tvářit pozemská věda, že konečně přesvědčila lidstvo o nesmyslnosti nejrůznějších vizí proroků.

Souhra příznivých hmotných i duchovních činitelů

Každopádně šlo v tomto období na přelomu dvou tisíciletí o souhru a spolupráci mnoha činitelů hmotných i duchovních, jak už bylo řečeno v řadě jiných článků. Nacházíme se na planetě Zemi klíčové pro vývoj celého Vesmíru a vesmírného lidstva (viz článek 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru). Jsme právě v období dalšího vrcholu Platónského roku, k přechodu k novému věku Vodnáře (viz článek 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne?). Což znamená, že právě toto období je příznivé pro zásadní změny ve vývoji. Mohly by to však být změny z pohledu světelné evoluce pozitivní nebo naopak obrovské pády, destrukce, katastrofy.

Souhra dalších příznivých faktorů však rozhodla, že toto období lidstvo využilo v pozitivním směru. Připomínám některé z těch zásadních. Posílení spojení lidstva s Přírodou a podpora jeho duchovního vnímání vznikem nových čaker (viz článek 31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka). Impulsy Planety, Přírody a dalších vyšších světelných duchovních sil dále podpořily zrození velkého počtu bytostí důležitých pro vývoj od 50. let 20. století na Zemi – nejen stovky mistrů Duchovních hierarchií, ale také desetitisíce zástupců dávných civilizací (Hyperborea, Lemurie, Atlantida), další bytosti z jiných civilizací tohoto Vesmíru, z jiných paralelních Vesmírů i z duchovních sfér nadřazených tomuto a všem paralelním Vesmírům. Všichni přišli proto, aby se zúčastnili rozhodujícího souboje dobra se zlem na konci 2. tisíciletí (viz článek 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj).

Navíc dostatečný počet z těchto bytostí, které mají bohaté zkušenosti s vývojovými zlomy, a s bojem s Temnotou z minulosti, se dokázal duchovně probudit. Začít se karmicky čistit, rozvázat své zásadní rozhodující karmické uzly, navázat duchovní spojení s nehmotnými duchovními silami s dostatečným duchovním nadhledem nad vývojem na Zemi.

V důsledku toho všeho mohla být v roce 1999 otevřena cesta neomezeného světelného vzestupu přes všechny duchovní bariéry a prahy. A součástí této Nové duchovní cesty se postupně stal dostatečně vysoký počet jedinců, který naplňuje předpoklady kritického čísla potřebného pro dosažení zásadních pozitivních změn ve vývoji. V tom všem spatřujeme z nadhledu Nové duchovní cesty příčiny toho, že se lidstvo v dnešní době jako celek nachází na počátku cesty Nového vývoje.

Z hmotného pohledu zatím ještě nelze předcházející vývody jednoznačně potvrdit. To vše může prokázat jen čas a další vývoj. V současné době nám tak nezbývá nic jiného, než poměřovat současný stav s určitým ideálem, který si v tuto chvíli představujeme. Objektivní jednoznačné měřítko nám však stále ještě bude nějakou dobu chybět. A je na každém, kdo dosáhl skutečné světelné cesty, aby sám vnitřně procítil, se kterou z nabízených možností nejvíce jeho světelné nitro rezonuje.


 

Na dobře viditelné zásadní změny v měřítkách celého vývoje se stále ještě čeká

V závěrečné části tohoto článku budeme pokračovat v duchovní komunikaci s Centrální Karmou, jejíž první část byla uvedena v předcházející části.

 

Jiří Novák: Centrální Karmo systému světů ve Stvoření, co ještě dodat k hodnocení současného stavu vývoje, které jsme zpracovali v předložené dvojici článků? Co dalšího ještě potřebují čtenáři těchto webových stránek v tuto chvíli vědět? (Duchovní komunikace z 9.9.2013)

Centrální Karma systému světů ve Stvoření: „U jednotlivců na NDC se mění jednotlivé životy, navazují se nové partnerské vztahy. Ale k zásadní změně celého vývoje ve hmotné rovině Země zatím ještě nedošlo. Důležité je vydržet, vytrvat, pokračovat v této nové duchovní cestě krok za krokem dál.

Vy lidé na vzestupné světelné Nové duchovní cestě jste jedinou zárukou nového vývoje. Vedle Přírody a Planety jste nejdůležitější zárukou, která dává šanci na dotažení celého procesu ke konečným vysoce pozitivním změnám. Bez vás to nejde. Bez vás by to nemohlo fungovat. Potřebnou změnu ve vývoji nemůže v dnešní době bez dostatečného počtu spolupracujících lidí ve hmotě zajistit žádná duchovní instituce či síla shora. Nedokázala by ji prosadit ani samotná planeta Země se svojí Přírodou. Lidé ve hmotě jdoucí po vzestupné světelné cestě jsou, stali se, nezbytným předpokladem všech žádoucích změn.

Na jejich čistotě, připravenosti, na úrovni jejich karmického vyčištění celý tento proces závisí. Proto se tolik spěchá s další karmickou očistou. Přitom v posledních měsících převládá očista jednotlivých bytostí na NDC od podřídivosti vůči parazitujícím bytostem a systémům. Od toho, že nechali na sobě nejen v tomto životě, ale i celé věky předtím parazitovat jiné bytosti, systémy, duchovní instituce. Které je zmátly tím, že se prohlašovaly za světelné. Klíčem k tomuto parazitování se stala všudypřítomná magie, která tam u vás byla přijímána i jako základní metoda světelné duchovní práce.

A do toho se čas od času vynoří vrstvy, kdy tyto celé věky podřízené bytosti byly naopak na druhé straně – kdy se vlivem opakovaného zneužívání magie ve jménu Světla dostaly na temnou stezku. Nebo dokonce kdy spolupracovaly s Temnem vědomě. Vědomě usilovali o světovládu, kontrolu nad vývojem, apod.

Všechno toto je důležité lidem důkladně vyjasnit, zviditelnit pravou podstatu minulosti, skutečné dlouhodobé důsledky používání magie při pokusu budovat světelnou cestu. A samozřejmě i nadále usilovat o to, aby magie na Zemi dál ztrácela svoji celkovou sílu a moc nad bytostmi.

Přišel čas, aby bytosti na NDC dokázaly zvednout hlavu

Je čas, aby co nejvíce jednotlivců na NDC dokázalo zvednout dostatečně sebevědomě hlavu, a aby dali o sobě vědět. Aby dali svému okolí jasný signál: Jsme tady a už nejsme ochotni nechat se i nadále ovládat – dalšími členy svých rodin, kolegy z práce, veřejně propagovanými duchovními systémy, které mají údajně pomáhat na cestě Světla a ve skutečnosti však tuto cestu znemožňují. Jsme tady, abychom v prvé řadě změnili své vlastní životy, svůj vlastní osobní dlouhodobý vývoj, vlastní duchovní cestu. A poté abychom změnili i planetu Zemi, Přírodu a fungování lidské civilizace zde na Zemi.

Jsme tady, abychom začali konečně plnit své před dávnými věky přijaté dlouhodobé duchovní úkoly. Jsme tady, abychom vývoj Planety, Přírody a lidstva dostali konečně na skutečnou stabilní vzestupnou světelnou cestu. Kam měl vždy patřit, ale přitom toho nikdy v minulosti dlouhodobě stabilně nedosáhl. Jsme tady, abychom pomohli silou své čistoty vytěsnit z této Planety všechny formy ovládání, manipulace, parazitování všeho druhu.

Jsme tady, abychom usnadnili vytvořit pro hmotný svět novou spravedlivou karmickou instituci, která bude konečně měřit všem stejně. Aby předchozí privilegia, zvláštní duchovní či hmotné hodnosti, magické předpoklady, postupně ztratily jakoukoliv sílu a možnost dalšího vlivu na celkový vývoj. Aby už každý tady na Zemi byl sám za sebe – se svojí úrovní čistoty, se svojí etikou, svým způsobem života. A podle toho aby se mu odpovídajícím způsobem dařilo.“

Neztrácejte na svém světelném vzestupu svoji úctu k Přírodě

Příroda: „Také já mám k této problematice co říci. V poslední době se dokončila řada významných pozitivních změn ve fungování Přírody na planetě Zemi. Příroda se stala svéprávným systémem, kterému již nemohou být diktovány výchylky, výjimky ve velkém rozsahu.

Příroda se ve spolupráci s Planetou již dokáže bránit neetickým manipulacím se svojí celistvostí, nevhodným neoprávněným neetickým zásahům. Takové akce již proto mnohdy vyvolají okamžité odvetné reakce samotné Přírody.

Důležité je, abyste vy lidé na NDC neztráceli svoji úctu k Přírodě. Abyste neměli tendence přerůstat do podoby bytostí, které mohou všechno. Abyste při jakékoliv své každodenní činnosti vždy brali v úvahu, jestli tím pomáháte Přírodě, nebo jestli jí naopak škodíte. Zatím toto prosazujete především ve svých životech, v rámci svých rodin. Brzy přijde čas, že budete mít také páky na to, abyste tyto záležitosti mohli prosazovat i v širším měřítku.

Děkuji za vaše úsilí. Děkuji za to, že jste našli tuto vzestupnou světelnou cestu a dál po ní přes všechny přicházející dílčí těžkosti kráčíte. Děkuji, že podle přicházejících vnitřních impulsů navštěvujete místa v Přírodě a pomáháte s jejich očistou. To vše přináší nejprve drobné dílčí pozitivní výsledky, obvykle dobře skryté. Velké množství drobných pozitivních změn se spojuje v jeden velký z dlouhodobého pohledu dobře viditelný pozitivní zlom, který právě v tomto období probíhá. Dokážete si jej však plně uvědomit až s určitým časovým odstupem. Až po určité době dokážete rozpoznat, že všechno je vlastně už úplně jinak, než tomu bylo před patnácti lety.“

© Jiří Novák, říjen 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 204
  • 26
  • 21
  • 18
  • 20

Celkový počet hlasů: 289