Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VII: 80 - 89 | 86F. Připravenost člověka pro realizaci projektů je zásadní

86F. Připravenost člověka pro realizaci projektů je zásadní

Věra Talandová Vloženo 1.10.2019
Věra Talandová

K publikování připravila a na web vložila Marie Holoubková


Je na člověku, zda vyladí podmínky pro vytvoření projektu ve hmotě. Lamentace na nedostatek času. Používání slova Nestíhám.

Je na člověku, zda vyladí podmínky pro vytvoření projektu ve hmotě

VT: Spojené Síly Světla, už nějakou dobu vím, že mám zapsat určitou komunikaci. Stále jsem zpracovávala svoje docela zásadní téma, které se obnažilo po společném výletu na Velký Javor na Šumavě, díky světelným energiím velmi vysoké frekvence. (viz článek 48. Cesta na Velký Javor a její význam ) Za což jsem vděčná. I když zpracování tématu bylo pro mě hodně zatěžující a stálo mě dost sil.

Nyní u sebe cítím prostor zaznamenat rozhovor na od vás avizované téma. Nějakou dobu vnímám u přátel i u sebe podobné situace. Uvedu příklad:
Někdo se rozhodne pro velkou, někdy zásadní změnu ve svém životě.  Zeptá se Přírody, zda je to pro něho vhodné. Příroda odpoví, že ano. Že i čas by byl vhodný. Pak se záležitost nepovede. Ale ten člověk, ač v mnohém vnímavý, nerozpozná, proč došlo k nezdaru. Nerozpozná, že ve svém životě nevytvořil podmínky, které byly zapotřebí, aby celá situace mohla optimálně proběhnout. Pak to může vypadat, že to Příroda neodhadla. Vnímám od Přírody, že ona sice schválila to, že určitý „projekt“ je pro daného člověka vhodný, i doba by byla příznivá. Ale dotyčný člověk, jako by se dál už nezajímal, jak upravit životní styl, co je potřeba ještě vyladit, aby zabezpečil kladný průběh realizace projektu ve hmotě.

Příroda není zodpovědná za to, jak člověk s informací, se situací naloží dále. Na člověku je, aby zhodnotil svou momentální přítomnou situaci, svou připravenost. Zda vyladil podmínky pro vytvoření projektu, který mu Příroda označila jako vhodný, třeba i doporučený. Pokud je to zásadní projekt, tak zda příliš nerozptyluje svou pozornost všude jinde.

Za zdar celé akce nese zodpovědnost člověk sám. Mám pocit, že v případě důležitých rozhodnutí je vhodné se zeptat i Osobní Karmy, nebo přímo na vyšších frekvencích fungující Centrální Karmy, pokud má na ni člověk spojení. Protože karmické instituce mohou mít k dispozici ještě jiné informace, než má Příroda. Ale pořád je v popředí priorita vlastního vyhodnocení momentální situace v hmotném životě i své připravenosti. A krok za krokem podmínky zlepšovat. (Duchovní komunikace z 9. 9. 2019)


Příroda: „Ano, toto je přibližný model. Je-li něco vhodné pro lidskou bytost, nebo i důležité, je-li to její touha po něčem, co ji může posunout dál, co bude pro ni prospěšné, to je jedna věc.
Pak je tu hledisko, za které lidská bytost plně odpovídá, a to je vlastní posouzení celé situace, zda ve svých myšlenkách, projevech, i ve hmotě připravila podmínky, aby realizace mohla krok za krokem postupovat. Mnohdy se bytost pustí do realizace „projektu“ předčasně, protože po něčem touží, ale sama není schopná vnímat, že má ještě nezpracované záležitosti, které by budoucí „projekt“ mohly ohrozit. Když se pak při realizaci přidají neopatrné či nevhodné projevy na hmotné úrovni, situace nemusí být zvládnutelná, nemusí dopadnout optimálně. Přestože jsem celou situaci prvotně vyhodnotila jako pro bytost vhodnou.“

Energie ze špičky NDC: „Nemůžeš uvěřit tomu, že zrovna já se hlásím o slovo. Je to tak. Tvoje vnímání mezilidských vztahů a projevů, jak svých, tak ostatních, se ve vzájemné komunikaci dost zjemnilo, to sama cítíš. Každému z vás, kteří o to usilujete, se vnímání vyvíjí určitým směrem. Pak je možné zajistit doplnění vzájemné skládanky v jeden celek.“

VT: Já vím, ale tyto věci je těžké lidem říkat. Je to velmi osobní a já do toho často vložím nějakou nevhodnou emoci, kterou druhý vycítí. To nemám ještě zvládnuté, abych svoje postřehy říkala s nadhledem. Zároveň, i když cítím, že by mohlo moje vnímání druhému pomoci, a vnímám, že on evidentně nechápe, co není pro danou věc vhodné, nebo co by bylo dobré ještě udělat, zvládnout, tak nerozpoznám, jestli si spíš ten člověk nepotřebuje těžkou situací projít. Aby se sám poučil, prošel si tou zkušeností. Nebo se stane i to, že třeba naznačím, co by bylo ještě vhodné udělat, ale druhý člověk to už neřeší. Myslí, že když danou věc schválila Příroda, je už vše v pořádku.

Energie ze špičky NDC: „Toto téma bude pro tebe další na pořadu ke zvládnutí. Abys oddělila informace od nevhodných emocí. Posun u tebe je ten, že v komunikaci s druhými nejsi už tak podřídivá. Rozpoznáš věci, které si nemáš nechat líbit. A zkoušky, které ti na toto téma chodí, už lépe zvládáš.

Vrátíme se k hlavnímu tématu rozhovoru.
Lidské bytosti mají svá přání, své tužby, své plány. Je důležité se ptát na vhodnost těchto záležitostí Spojených Sil Světla. Stejně důležité je však posouzení své hmotné přítomnosti, své aktuální situace pro daný „projekt“. Zda má bytost správné myšlenkové nastavení pro danou situaci, (např. někdy vědomě chce, ale podvědomě se bojí). Zda vnímá, které kroky ve hmotě jsou důležité až zásadní pro zvládnutí situace a zda na nich postupně pracuje.

Tady je vhodné využít zkušeností ostatních, aby bytost nemusela zbytečně pro pochopení situace absolvovat neúspěch a znovu se z něj vyhrabávat. Pro vás bytosti na světelné cestě je výhodné využívat poznatky ostatních vnímavých bytostí, jejich zkušenosti. Je to prospěšné a bytost se rychleji může posunovat ve vývoji, či naplňování pozitivních cílů ve svém životě. Musí ovšem být připravená tyto informace od druhých přijmout.

Stává se, že někteří se odvolávají na to, že něco schválila Příroda, či jiné Síly Světla, a když pak situace nevyjde, řeknou – asi to nemělo tak být. Tak jednoduché to ale není. Toto může nastat, pokud se do „projektu“ dostanou temné energie a je lépe ho ukončit.
V mnoha případech jde o to, že bytost podcenila vyhodnocení své konkrétní situace a hlavně kroky, které měla udělat a neudělala. Nebo o nich jen mluvila. Nebo je sice začala realizovat, ale nedotáhla do potřebného momentu. Nelze se schovávat za slogan – „asi to nemělo tak být“. Ale převzít svou odpovědnost a pochopit, kde bytost udělala chybu, proč se daný projekt nepovedl.

Toto téma je velmi rozsáhlé, ale není zapotřebí v této chvíli zabíhat do větších podrobností.“

VT: Děkuji oběma za informace.


Poznámka Marie Holoubková:
Tady bych ještě připomněla základní předpoklady pro udílení dobrých, kvalitních rad. Je třeba kombinace:
- dostatek praktických zkušeností v dané věci
- dostatek hmotných a duchovních informací o situaci daného člověka
- být sám dostatečně světelně vyladěn – ne v rozkladu uprostřed těžké očisty, kterou nezvládám.
Jinak je pravděpodobné, že moje rada, pohled na situaci druhého, může být do různé míry vychýlený. A mohu tak třeba druhému i uškodit.
A je dobré ověřit si svoje závěry s někým dalším, kdo splňuje tyto parametry. Zvlášť pokud jde o zásadní rozhodnutí.


Lamentace na nedostatek času
 

VT: Ještě mě napadlo, že v poslední době zvýšeně vnímám jednu záležitost, která se u některých lidí na NDC velmi rozmáhá – a to je lamentace na nedostatek času.
Ono to může mít spojitost s tím, že pokud chce člověk do života vnést nový projekt, měl by přehodnotit priority a udělat si čas právě na tento projekt. Stihnout vše se nedá, není to bezpečné pro fyzické zdraví a mentální vyrovnanost člověka. Někdy si člověk musí zkrátka vybrat.

Vzpomněla jsem si na jednu svoji starší duchovní komunikaci z 15.6.2013, viz publikovaný text: Slova, která používáte, energeticky zasahují do vašich životů
A vyšlo přitom najevo, že je potřeba některé její části zpřesnit pro aktuální situaci. Cituji:

Sféra čistých světelných zásad: „Tady Sféra čistých světelných zásad. Je dobré toto téma otevřít a uvědomit si, jak některé výrazy energeticky zasahují do vašich životů. …
Slovo „nestíhám“ zatím ještě nemá sílu výrazně škodit. Ale napojením se na toto velmi rozšířené slovo vaší současnosti a jeho častým používáním, může docházet k drobným ztrátám energie. Jako byste dobrovolně částečku své energie odevzdali takovému zvláštnímu útvaru, co se okolo této lamentace utvořil. A ten z těchto částeček energie žije a sílí, protože přispěvatelů je velmi mnoho…“


Používání slova Nestíhám

 

Poznámka Jiří Novák:
Toto už vůbec neplatí. Naopak používání slova „nestíhám“ nám dnes už výrazně škodí. Jsme frekvenčně výše. Naše slovo má proto silnější tvořivou schopnost. Stěžovat si na nedostatek času nás pak doslova paralyzuje. Jde o špatný postoj.

Dnes už se nacházíme na vyšších frekvencích duchovní energie. Naše slova už mají vyšší tvořivou sílu, než tomu bylo dříve. Jakékoliv negativní, nepříznivé slovo opakovaně používané v naší řeči, už u nás vede k významné ztrátě energie. Projektujeme si tímto slovem nepříznivou situaci ve svém životě a vlastně ji takto posilujeme, potvrzujeme. Například slovem „nestíhám“ vytváříme ve svém životě neustálý nedostatek času.

Jak to řešit? Přestat toto slovo opakovat. Provést důkladnou revizi toho, jak trávím svůj čas. Uvědomit si své priority a vynechat činnosti nepotřebné. Zbavit se činností, kdy dělám něco za jiné lidi.

Je potřeba posvítit si i na to, co bylo dříve pouhými drobnostmi. Ale dnes už to začíná mít mnohem větší sílu. Pokud to neuděláme, náš další vzestup vzhůru se zastaví a nastane u nás stagnace.


V dnešní době je pro nás důležité zbavovat se strachu, stresu, chaosu, negativních návyků a emocí. O tom, jak pracovat s pozitivními prohlášeními, je podrobně pojednáno v článcích  86D. Pozitivní myšlení a prohlášení I, 86E. Pozitivní myšlení a prohlášení II, kde je i úsek „Odstranění zlozvyku nedostatku času“.
A dále například v nedávných článcích
86A. Kniha Jak přelstít ďábla od Napoleona Hilla - 1.část, 86B. Kniha Jak přelstít ďábla od Napoleona Hilla - 2.část, 86C. Zpracování strachů souvisí s rozvazováním nepříznivých vazeb.
 

© Věra Talandová, říjen 2019
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 140
  • 25
  • 26
  • 21
  • 24

Celkový počet hlasů: 236