Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články IV: 50 - 59 | 57C. Optimální partnerský vztah I – Příběhy z minulosti

57C. Optimální partnerský vztah I – Příběhy z minulosti

Jan Páník Vloženo 20.6.2013
Jan Páník

Partneři, kteří se potkávají, mají často velmi silné nepříznivé vazby z minulosti. V oblasti partnerských vztahů potřebuje lidstvo překonat zásadní nedostatky. Nepříznivé vazby z minulosti ovlivňují vztahy navazované v dnešní době. Další příběhy: Výměna pozitivního partnerství za slib vyšší hodnosti a vyšší moci. Podlehnutí nabídce Temného vědomí. Partnerská dvojice je spojena na několika úrovních energií. Touha po moci může zlikvidovat harmonický partnerský vztah. Je důležité pochopit pravdu o partnerských vztazích ve svém životě. Příroda může pomoci obnovit násilně přetržené vazby mezi partnery. Vědomá zrada je nejhorším přehmatem v partnerství. Teprve rozvázání kritických karmických vazeb otevírá nové příležitosti. Nejprve se člověk sám potřebuje stát kompletní a úplnou bytostí. Síly Světla nám ukážou optimální cestu, ale jít po ní musíme sami. Příběhy z minulosti obsahují důležitá poselství.

Jiří Novák

Třetí část příběhů z minulosti

Třetí část příběhů z minulosti, které při karmické očistě vnímal Jan Páník, a která navazuje na texty P10. Temná minulost Karmy a Karmických rytířů a P11. Další setkání s Karmickými rytíři, se tentokrát týká oblasti partnerských vztahů. Proto jsme tuto část zařadili k článkům, které se  zabývají partnerskými vztahy. V tomto textu bude naznačeno, že mnohé dnešní dvojice prožily v minulosti jak zážitky příznivé, tak také zážitky drastické, temné. Mnozí z dnešních partnerů se i v tomto životě scházejí především proto, aby dokázali dokončit, rozvázat, problematické vazby z minulosti.

Chce-li člověk v tomto životě navázat dlouhodobý harmonický partnerský vztah, obvykle se mu to nepodaří dříve, než dokáže rozvázat podstatnou část svých problematických vztahů a karmických vazeb z minulosti.


Jan Páník

Prožitek vysoce pozitivního partnerského zážitku – 19.5.2013

Tento prožitek jsem na duchovní úrovni vnímal přibližně v polovině měsíce března a nyní jsem dostal impuls se k němu ještě vrátit. Procházím se krásnou přírodou. Je to louka s trávou a květy, všechno krásně voní, je to nádhera. Přichází nějaká bytost. Přichází ke mně a raduje se ze setkání. Přibíhá k nám bílý kůň Nahar, nasedáme a někam odjíždíme. Přijíždíme k nějakému místu, které je energeticky velmi silné. Sesedáme a vstupujeme jakoby do nějakého energetického víru. Otáčíme se a přitom stoupáme. Vnímám silný energetický soulad. Pak mi připadá, že se objímáme, rotace se zrychluje a na chvíli se stáváme doslova jednou bytostí. Je to úžasný zážitek. Pak se rotace zpomaluje a klesáme dolů. Ruku v ruce se procházíme krásnou přírodou, pak uleháme do trávy a užíváme si ten krásný moment. Přichází i Nahar, chvíli ležíme hlavami k sobě. Pak odjíždíme a loučíme se.

Vysílám poděkování všem silám a bytostem, které nám umožnili tento zážitek.

Partneři, kteří se potkávají, mají často velmi silné nepříznivé vazby z minulosti

Jan Páník: Prosím Přírodu o informace k tomuto prožitku. Děkuji.

Příroda: „Ano, spojení je v pořádku a ráda ti poskytnu potřebné informace. I když se tento prožitek odehrál již poměrně dávno, zanechal v tobě velmi silné stopy a je dobře, že ses k němu ještě vrátil. Také jsi správně vnímal impulsy, které tě k tomuto kroku vedly.

Jedná se o určitou vztahovou otázku a zde se téměř vždy jedná o velmi citlivé a choulostivé téma. Tentokrát bych nechtěla celou situaci nějak obsáhle konkretizovat a popisovat jednotlivé detaily. Pouze řeknu tolik, že jsi opět celou situaci vnímal velmi přesně a to, co jsi popsal, se téměř přesně shodovalo s tím, co se odehrálo. Vnímal jsi také ohromný soulad a vzájemnou harmonii s tehdejší partnerkou, která mezi vámi v jednu chvíli nastala. Byla zde naznačena opravdová vzájemná partnerská sounáležitost, harmonie a provázanost. Musel jsi také projevit značnou dávku důvěry a otevřenosti, protože jinak by nemohlo dojít ke vzájemnému propojení. Všechno trvalo pouze pár okamžiků, ale ten krásný pocit propojení v tobě zůstal.

V oblasti partnerských vztahů potřebuje lidstvo překonat zásadní nedostatky

Partnerské vztahy jsou skutečně velmi citlivé téma, které ještě navíc bývá značně deformováno dobou, ve které žijete a jejími požadavky. Vztahy se postupně staly vlastně určitými nástroji, díky nimž se partneři navzájem ovlivňují, v mnoha případech negativně. Jsou zde citová vydírání, manipulace, energetické vysávání a mnoho dalších neetických věcí, které jsou však mnohdy považovány za zcela běžné. V této oblasti má lidstvo skutečně obrovské nedostatky a vy nyní podnikáte první postupné krůčky v určité očistě a narovnávání pokřivených vzorců chování.

Opět je třeba najít a ukázat tu správnou cestu. Mnohé osvětlují články o partnerství, které jsou na stránkách volně dostupné.

(Poznámka: Problematikou partnerských vztahů a sexuality se zabývají články 56A. Mužský a ženský princip tvoření, 56B. Podoby mužského a ženského principu v historii Země, 56C. Energetické pozadí přitažlivosti muže a ženy, 56D. Duchovní úloha pozemské sexuality, 56E. Zdeformované postoje k lidské sexualitě dříve i dnes , 57A. Informace mimozemšťanů o změně plodného cyklu ženy, 57B. Vazba ženského plodného cyklu na Měsíc není přirozená  , téma však ještě nebylo kompletně dokončeno.)

Nepříznivé vazby z minulosti ovlivňují vztahy navazované v dnešní době

Nejtěžší je ovšem vše uvést do praktického života. Navíc partneři, kteří se v této existenci potkávají, mají většinou velmi silné nepříznivé vazby z minulých životů a pokud neprocházejí potřebnou karmickou očistou, situace se vlastně nemůže pořádně dořešit. Z minulosti se vynořují stále další a další konflikty, jenž nebyly řešeny nebo, které jeden z partnerů otočil ve svůj prospěch. Je třeba, aby každá taková situace došla postupně k pochopení a k narovnání.

Většina bytostí, které jsou v dnešní době zrozeny, prošla mnoho životů a vykonala mnoho „partnerských přehmatů“. Proto jsou také vztahy nyní povětšinou komplikované, ale lidem většinou jejich skutečné poslání uniká. Na tomto poli vás ještě čeká velká spousta práce.

Není vhodné hnát se za každou cenu do nového vztahu

Pár slov ještě k tvému duchovnímu prožitku. Byl to jeden z těch, které se vyznačují velkou dávkou příznivých energií, a které ukazují na krásu a harmonii. Která může prostoupit životy bytostí, pokud jsou na cestě světelného vzestupu. Skutečně energie zde byly mimořádně silné, ale tak to většinou je, pokud se propojí dvě vzájemně vyladěné bytosti. Energie se vlastně znásobují a to přímo úměrně tomu, jaká je vnitřní čistota, celková karmická situace a vzájemný soulad obou bytostí.

Bytost, se kterou ses setkal, byla jakýmsi duchovním předobrazem tvé ideální partnerky a tento prožitek ti byl dán proto, aby sis uvědomil, že není třeba se hnát za každou cenu do vztahu. Všechno má svůj čas a „vhodnost“. Nejprve bylo třeba dořešit jiné záležitosti. Opět se snaž v tomto projevit Spojeným Silám Světla důvěru.

Nyní se pokus soustředit, je pro tebe připraven další prožitek. Děkuji. Příroda.“

Výměna pozitivního partnerství za slib vyšší hodnosti a vyšší moci

Popis dalšího zážitku: Přichází ke mně moje partnerka a radostí se objímáme. Přichází Nahar, usedáme na něj a někam odjíždíme, otěže má ona a já sedím za ní. Přijíždíme k nějaké sféře, připadá mi to jako velká bublina a vjíždíme dovnitř. Nahar zpomaluje a my sesedáme. Uleháme ruku v ruce a opět prožíváme něco jako vzájemné spojení. Trvá to však jen chvíli, pak opět nasedáme na koně. Stoupáme směrem vzhůru, jako bychom jeli po točitém schodišti. Jak stoupáme, mění se naše okolí, postupně se stále více zatemňuje.

Jsme nahoře a sesedáme, je zde Temno a celková atmosféra je ponurá. Přicházíme k velkým dřevěným dveřím, otevíráme je a vcházíme dovnitř, stále se držíme za ruce. Vnímám, jako bychom přicházeli k nějakému soudu. Hlavní soudce sedí za velkým stolem a promlouvá k nám. Během toho něco rozdělí naše ruce a jsme odděleni. Partnerka je odsunuta stranou.

Soudce ke mně promlouvá v tom smyslu, že náš vztah byl na tento svět příliš ideální a přesvědčuje mě, abych místo něj přijal nějakou vyšší moc (sílu). Po chvílí rozmýšlení přijímám jeho nabídku. Je mi nasazeno nějaké tmavé brnění a jako bych byl povýšen, dostávám nějakou vyšší hodnost. Zároveň mi je přidělena skupina, které mám velet. Přijde mi, že jsou to také nějací rytíři, zřejmě ti, kteří později neprošli karmickými očistami. Přichází ke mně ten soudce a objímáme se, koutkem oka vidím, jak je moje partnerka někam odvážena tmavým povozem. Moje duše pláče, moje ego se však velmi raduje. Utěšuji se, že ji nepotřebuji, že moc je důležitější. Vnímání končí.

Podlehnutí nabídce Temného vědomí

Jan Páník: Prosím Přírodu o komentář k tomuto prožitku. Děkuji.

Příroda: „Ano, vnímal jsi to opět velmi správně. To stoupání po točitém schodišti naznačovalo to, jak ubíhala doba a jak se všechno postupně stále více zatemňovalo, jak světy upadaly a podléhaly temnému vědomí. Vy jste však stále ještě patřili k sobě a i prvotními temnými obdobími jste prošli společně. Tvoje touha po moci byla však velmi silná, a když jsi poté dospěl k možnosti „povýšení“, tak jsi těmto temným nástrahám podlehl.

Ten tmavý soudce představoval skutečné temné vědomí, které ti učinilo velkorysou nabídku ke spolupráci. Touha po moci byla silnější než partnerské pouto. Mohl jsi odmítnout, ale tím bys byl temným vědomím odsunut někam bokem a to jsi nechtěl. Vnitřně jsi cítil, že jsi předurčen k „velkým věcem“ a toto byla možnost, jak jich dosáhnout. Čistá cesta vlastně v tu dobu již neexistovala a tak jsi přijal tu temnou.

Prvopočátek zrození temných Karmických rytířů

Skupina bojovníků, které jsi vnímal jako své nové podřízené, byla vlastně takovým výběrem z různých sfér a světů. Tys je měl sloučit a udělat z nich účinně fungující seskupení. Podstata těchto bytostí byla více méně temná. Toto byl prvopočátek zrození temných karmických rytířů, kteří posléze doslova terorizovali mnoho nevinných bytostí, sfér a světů. Uvnitř tebe však stále doutnal onen „partnerský plamínek“ a ta bolest z odloučení vlastně nikdy neutichla. Vaše pouto, které bylo vytvořeno ještě v čistých světech a z čistých energií, tvoji bytost neustále vnitřně nahlodávalo. Vždy však bylo utlumeno tvým temným egem a nikdy jsi mu nedovolil se více rozvinout.

V dnešní době se energie a jejich čistota začínají blížit těm, z nichž bylo vaše partnerství „upleteno“. Díky tomu se tedy opět dostává do popředí tato otázka. To je vše pro tuto chvíli. Dnešní vnímání i komunikace zřejmě silně zasáhly tvé nitro, ale to je posun k tomu, aby se věci mohly dát do pohybu. Děkuji. Příroda.“

Jan Páník: Děkuji Ti, Přírodo, za tvůj komentář.


Partnerská dvojice je spojena na několika úrovních energií

Jan Páník: Ozývá se Příroda. (Duchovní komunikace z 20.5.2013)

Příroda: „V dnešní komunikaci bych se chtěla ještě dotknout tématu partnerských vztahů a toho, co jimi prostupuje. Také ti chci předat několik slov k duchovnímu prožitku s tvojí „partnerkou“ a doplnit ještě několik detailů.

Začneme tím prožitkem a pak bude snazší na některé věci navázat. Tento moment, kdy jste se od sebe odloučili, představoval opět určitou symboliku. Po většinu času toho prožitku jste se drželi za ruce, což představovalo, že jste stále propojeni. Poté jsi vnímal něco jako vaše rozdělení, spíše rozseknutí. To byl další velmi silný moment, protože to opět proběhlo na několika úrovních energií. Vaše pouto bylo natolik silné, že nestačilo vás pouze oddělit hmotně, ale musely se ještě doslova přetrhat další energetické vazby.

Bylo to něco jako násilné oddělení. Které se dá udělat třeba gilotinou, a po kterém zůstávají trvalé následky po mnoho dalších existencí. Zde se tedy odehrálo násilné přetnutí čistých přírodních energií a musela k tomu být vyvinuta skutečně velká temná síla, vaše vzájemné pouto bylo totiž obrovsky silné. Jak bylo dříve řečeno, ten vztah se tvořil ve světech, které by se z dnešního pohledu mohly zdát jako téměř dokonale čisté. Použité energie byly těmi nejčistějšími, které měla Příroda a Světelné Síly v ten moment k dispozici. Proto muselo dojít k tomu násilnému činu, jenž byl doprovázen právě ještě velmi silným temným ovlivněním tvé bytosti.

Touha po moci může zlikvidovat harmonický partnerský vztah

Za běžných okolností bys k podobnému kroku nesvolil, ale temná „propaganda“ vykonala své. Bylo ti řečeno, že s mocí, jakou budeš mít, nepotřebuješ tento vztah udržovat a naopak by mohl být překážkou ve tvém rozletu.

Pak následovala velmi dlouhá doba, ve které jsi působil jako vyslanec temných sil a v tomto období jsi také navazoval mnoho dalších nevhodných vztahů. Měl jsi velkou moc a tak jsi o určitou přízeň neměl nikdy nouzi, spíše sis mohl vybírat. A čím bylo tvé ego silnější, tím jsi byl vybíravější. Žádný z těchto dalších vztahů však nemohl nikdy konkurovat tomu vztahu, který byl násilně přetrhán. Samozřejmě, v minulosti existovaly různé formy magického ovlivňování, ale ty vazby byly tvořeny energiemi silně temnými. Takové energie mohly skutečně zpočátku vypadat příznivě až dokonale, ale ke skutečné čistotě měly příliš daleko.

V této temné době jsi vlastně odstartoval období, ve kterém jsi dělal jeden „partnerský“ přehmat za druhým a stále ses do toho zamotával víc a víc. V určitém momentě jsi zjistil, že to nikam nevede a začal jsi život „vlka samotáře“. Ty nepříznivé vazby však zůstaly uloženy v karmických vrstvách a byly natolik silné, že se musely řešit až v tomto hmotném životě.

Rozvazování nepříznivých vztahů je střídáno s obdobími samoty

V tomto životě se prozatím u tebe vlastně neustále střídala dvě období. V jednom jsi byl v nevhodném vztahu a pak byla zase doba samoty. Přesně tak, jak se to v minulosti odehrávalo. Postupně jsi začal rozvazovat jeden nepříznivý vztah za druhým a všechny byly také ohraničeny obdobími samoty. Tvůj dosavadní partnerský život vlastně přesně kopíroval ono temné období tvojí minulosti. Zde ve hmotě byly řešeny skutečně ty nejsilnější temné vazby, to zkrátka bylo nutné udělat „hmotně“. Mnoho dalších nevhodných vztahů bylo čištěno během karmických očist, ty nebyly natolik závažné.

To je vysvětlení, proč žádný z tvých dosavadních vztahů nedošel naplnění. V jejich zárodcích byly velmi silné temné energie, které se však zpočátku tvářily velmi hezky. Ale jejich smyslem bylo to, abys byl stále manipulovatelný. V tomto měly temné síly hned několik pojistek. Nikdy se nepředpokládalo, že Světelné Síly budou mít někdy k dispozici natolik silné energie, aby dokázaly ty temné energie rozpoznat a odstranit.

Je důležité pochopit pravdu o partnerských vztazích ve svém životě

Zatím to vypadá jako poměrně neveselé povídání, ale sám asi tušíš, že to není vše. V tomto momentě to zatím vypadá tak, že temné energie, které provázely tvoje dosavadní vztahy, jsou definitivně rozpuštěny. Je to způsobeno tím, že očistné a pomocné čisté energie dosáhly takových úrovní, že mohou nalézat a rozpouštět i ty nejjemnější a nejtemnější možné inspirace a pojistky.

Doufám, že toto moje vysvětlování se u tebe setká s pochopením a uvědomíš si, jaká je tedy pravda, pokud jde o partnerské vztahy tvého života. Ten pravý, utkaný z těch nejčistších energií přírody někdy v dávné historii, stále ještě čeká na své probuzení. Tvé nitro však musí být dokonale čisté a připravené.

V tomto jsou opět velmi prospěšné energeticky vyzařující obrazy Petry Novákové na téma partnerství. Jejich energie doslova léčí tvoji duši a dodávají jí potřebnou výživu. To je z mojí strany vše. Děkuji ti za tvé napojení.

Jan Páník: Moc děkuji, Přírodo, tvá slova jsou úžasná.


Příroda může pomoci obnovit násilně přetržené vazby mezi partnery

Jan Páník: Vnímám, že přichází další prožitek, který si žádá moje soustředění.

Popis prožitku: Vnímal jsem opět nehmotnou duchovní bytost, jak ke mně přišla, a připadalo mi, že si sedla vedle na postel. Je to ta, kterou jsem dříve vnímal při prožitku s naším rozdělením. Bere mě za ruku a někam odcházíme. Blížíme se k nějaké větší bytosti, je to Příroda. Poklekáme před ní a ona prosí Přírodu o obnovení oné násilím přetržené vazby mezi námi. Stále se držíme za ruce a Příroda přes ně přikládá nějakou bílou stuhu. Je to v tom místě, ve kterém došlo k té „amputaci“. Poté se k sobě otáčíme čelem a naše čakry se jakoby propojují. Ještě vnímám, že nás Příroda celé omotává nějakým obvazem. Přijde mi to jako nějaká léčebná procedura. Poté obvaz mizí a my odcházíme. Příroda nás ještě oslovuje a mluví o vztahové čistotě a dalších důležitých věcech, které zřejmě v tento moment potřebujeme slyšet. Ještě jednou poklekáme a vyjadřujeme velké díky. Pak sedíme naproti sobě a jakoby si povídáme. Vnímám, že říká něco o dlouhém odloučení a smutku apod. Pak bytost odchází, nasedá na Nahara a odjíždí. Vnímání končí.

Vědomá zrada je nejhorším přehmatem v partnerství

Jan Páník: Prosím Přírodu o doplňující informace ke včerejšímu prožitku. Děkuji.(Duchovní komunikace z 21.5.2013)

Příroda: „Při vašem včerejším společném prožitku jsem měla tu možnost provést další z řady pomocných energetických zákroků. Na tom násilném oddělení jsi měl značnou zásluhu, protože jsi k němu dobrovolně svolil. Bylo to sice pod nátlakem, ale také za stavu plného vědomí, a proto se jedná o jednu z tvých nejvážnějších chyb.

To, že se nyní podařilo vás dát duchovně opět dohromady, je především zásluha tvé druhé polovičky. Ona tě nikdy nezradila a vždy zůstala věrná dávnému čistému slibu, který jste společně pronesli. Je třeba jí za to poděkovat. Z vašeho opětovného setkání měla velkou radost, a přestože jste byli dlouhou dobu odloučeni, nikdy nezapomněla. Díky její snaze a prosbám jsme vás mohla včera opět propojit podobným poutem, které bylo násilím přerváno silami Temna.

Teprve rozvázání kritických karmických vazeb otevírá nové příležitosti

Pokud jde o tvé vnímání partnerských vztahů, tak zde je toho opravdu velmi mnoho poškozeno a pokřiveno. Je to jednak způsobeno tím, jakým způsobem jsou dnes ve hmotě vztahy vnímány. A jednak také je zde hlavně tvá temná minulost a v ní vytváření nevhodných partnerských spojení. Tvůj současný hmotný život tak zatím symbolizoval hlavně toto tvé temné období, v němž jsi navázal několik velmi silných svazků. Ty se nejprve musely rozvázat a pročistit.

Ano, tušíš správně. Tvoje dosavadní partnerské vztahy v tomto životě se příliš nevyvedly. A to z toho důvodu, že partnerky se o světelnou cestu buď vůbec nezajímaly, nebo naopak nedokázaly zvládnout náročnou karmickou očistu a místo dobrovolného vzdání se temných návyků z minulosti naopak temné inspirace z minulosti přijaly opět za své. Nakonec to vždy dopadlo tak, že jsi byl tlačen do pozice podřízeného.

Každá k tomu používala jiných nástrojů a způsobů. Jsou to skutečně kritické okamžiky tvého života, které jsi musel zvládnout a projít jimi. Jinak by se nemohla otevřít tato nová kapitola. Nikdy by nemohlo dojít k obnovení dávných čistých vazeb. Nejprve jsi musel vyřešit onu temnou partnerskou minulost. Stálo tě to hodně sil, úsilí a námahy.

Nejprve se člověk sám potřebuje stát kompletní a úplnou bytostí

Energetické vazby mezi dvěma blízkými bytostmi většinou bývají mimořádně silné, a proto se některé z těch vašich musely rozvazovat až na hmotné úrovni. Opět by se to dalo nazvat soubojem Světla a Temnoty. Zde to však bylo skutečně na maximální hranici. Podlehnout bylo velmi snadné. Musela se ukázat tvá důvěra ve světelné vedení.

Víme, že to byla další trnitá cesta, která pro tebe ve hmotě znamenala spoustu problémů. Nyní jsi však dospěl do bodu, kdy jsou tvé nepříznivé vazby rozpuštěny. A naopak došlo k tomu, že jsi nejprve na duchovní rovině znovu obnovil jednu dávno ztracenou pozitivní vazbu. Tento krok je jedním z předpokladů potřebných k tomu, abys také ve hmotě jednoho dne navázal dlouhodobý pozitivní partnerský vztah.

Musel jsi zkrátka dojít až sem a NDC ti umožnila získat odpovědi na tvé otázky. Byla nutná velká důvěra. Někdy jsi pochyboval, ale nakonec ses vždy přiklonil na světelnou stranu. Stačil jeden chybný krok a zřejmě by se možnost vašeho nynějšího duchovního setkání vytratila. Nejprve jsi se však sám musel stát kompletní a úplnou světelnou bytostí.

Síly Světla nám ukážou optimální cestu, ale jít po ní musíme sami

Teď ti to všechno začíná do sebe konečně zapadat a chápeš, že jiná cesta nebyla možná. Životní situace jsi měl připraveny, pouze šlo o to, abys je dokázal zvládnout. Opět musím na tomto místě vyjádřit svoji velkou radost, protože se podařila další skvělá věc. Nikdy by to nešlo bez podpory Spojených Sil Světla a bytostí ve hmotě na NDC. Díky tomu můžete dokonale porozumět svým současným životům a dělat ty správné kroky při nápravě předešlých chybných rozhodnutí.

My duchovní Síly Světla jsme schopny vám ukazovat tu správnou cestu, ale jít po ní musíte sami. Ty důležité kroky za vás nikdo neudělá. Z pohledu současné hmoty se mohou zdát některé z těchto kroků  v dané situaci naprosto nepochopitelné. Ale přesto vnitřně vnímáte, že je musíte udělat. Ukazujete tím důvěru, kterou vkládáte do našich rukou, a my se samozřejmě snažíme vás všemožně podporovat. Není snadné jít proti všeobecnému názoru a dělat rozhodnutí na základě duchovních impulsů. Je to však cesta, díky které můžete svým životům porozumět a nasměrovat je ke světlým zítřkům.

To je pro tuto chvíli vše, děkuji. Příroda.“

Jan Páník: Velmi děkuji, Přírodo, za Tvé vysvětlení.


Příběhy z minulosti obsahují důležitá poselství

Jan Páník: Spojené Síly Světla, chce mi nyní někdo předat nějaké informace. Děkuji. (Duchovní komunikace z 31.5.2013)

Nahar: „Ano, opět tě zdravím. Již hodnou chvíli jsme spolu nemluvili a tak se dnes hlásím o slovo. Velmi dobře vnímám pokroky, které neustále tvůj život provázejí. Já jsem se stal již tvoji pevnou součástí a tak i naše komunikační spojení by mělo být silné. Při duchovní práci dosahuješ velmi dobrých výsledků. Tvoje schopnosti vnímat duchovní prožitky jsou na značné úrovni, a pokud přicházejí, nebraň se jim. Některé z nich jsou ze vzdálené minulosti, a proto mohou někdy působit méně zřetelně nebo rozmazaně. Je však důležité všechny je zachytávat a psát o nich.

Těch příběhů odehrávajících se v dávné minulosti je velká spousta a není možné je všechny prožít. Dostáváš určitý výběr z těch nejdůležitějších. Sám vnímáš, že každý z příběhů vystihuje většinou nějaký kritický, klíčový moment, který ti pomůže objasnit další záležitosti. Zpočátku byly ty příběhy provázeny příznivými a krásnými prožitky. Bylo nutné projít určitým druhem tréninku a pak mohlo dojít na ty další.

Nyní se postupně dostáváš do stále vzdálenější minulosti, a proto již vnímání není tak jasné a silné. Je třeba se více soustředit a neutíkat od vnímání. Každý z příběhů, který se ti přehraje, je velmi důležitý a vždy v sobě obsahuje nějaké poselství nebo popisuje příčiny jistých událostí. Ještě se nestalo, že by byl příběh bezvýznamný. Proto se snaž opravdu o detailní popis. Každá drobnost může hrát svoji důležitou úlohu.

Naučit se dotahovat věci do úplného konce

Je to o důslednosti. S tou stále někdy míváš drobné problémy a je třeba naučit se věci dotahovat do úplného konce. Většinou poznáš konec vnímání nebo komunikace a pokud to ještě neskončilo, tak si to stále žádá tvoji pozornost. Mohly by ti uniknout důležité detaily a nebo dokonce celá pointa příběhu. To by byla skutečně velká škoda, a proto je nutné všechno vnímat až do konce. U těch dávných příběhů to může někdy znamenat značné duchovní úsilí, protože události již nemají takovou sílu.

Schopnosti na to máš a teď už je to pouze o dostatečné trpělivosti a vůli. Již několikrát se stalo, že příběh nedoběhl až do konce a nemohl jsi tak pochopit další souvislosti. Uvědom si, že toto jsou zcela jedinečné situace, které nám Příroda a další světelné síly ukazují a umožňují nám nahlédnout do velmi dávných časů. Tím máme možnost uvědomit si svoje minulé chyby a můžeme se z nich poučit.

Energie potřebné k tomuto přenosu jsou, dá se říci vzácné, a proto je třeba si těchto možností vážit. Příběhy jsou důležité jak pro tebe, tak i pro ostatní. Hlavně rytíři mají možnost vidět svoji dávnou minulost. Skrze tvoje prožitky ty situace doslova znovu prožívají a jsou pro ně v tomto ohledu něčím zcela mimořádným.

Neber to tedy jako nějakou samozřejmost, ale jako velký a nádherný dar, který nám Síly Světla poskytují. Zároveň je důležité se z těch příběhů poučit, vzít si z nich to podstatné. Někdy se to může opravdu jevit jako něco téměř fantastického, ale jsou zde zachyceny ty nejzávažnější přehmaty.

Vnímání minulosti umožňuje rozpoznat, kde se stala chyba

Máš možnost pochopit, kde se staly ty hlavní chyby, proč se v životě odehrávají určité události, jaké mají v sobě poselství a mnoho dalšího. Naučil ses dávat tomu volný průběh, nezasahovat do děje svými myšlenkami. To vyžaduje určitou dávku zkušeností. Proto, pokud popisuješ nějaký příběh, měl bys také napsat jaká je aktuální situace, v jakém jsi prostředí a co všechno to vnímání provází. I vnitřní pocity. To všechno může pomoci dalším.

Také já bývám často součástí tvých vnímání a i pro mne to jsou zcela mimořádné zážitky. Ty energie, které to doprovázejí, jsou velmi čisté, a proto jsou také pocity až vznešeně krásné. Samotný příběh může být sám o sobě nepříjemný nebo děsivý, ale jde o to jej prožít a zaznamenat. Sám se většinou po jeho prožití cítíš „lehčeji“. A to je způsobeno právě těmi energiemi, které ten příběh zprostředkují. Má to podobné očistné účinky jako duchovní komunikace. Nyní se pokus soustředit, přichází nějaký další vjem.“


Duchovní prožitek svatby

Popis vnímání: Je to velmi zvláštní, ale přišlo mi, jako bych prožil něco jako duchovní svatbu. Na začátku jsme šli s Naharem bok po boku. V dáli jsem uviděl bytost, která se k nám blížila. Poznal jsem v ní svoji duchovní partnerku. Nasedli jsme a jeli volným klusem krajinou. Přijeli jsme k nějakému stavení, přišlo mi to jako statek s velkými vraty. Sesedli jsme, Nahar zůstal venku a my jsme vešli dovnitř.

Poté před nás něco ze shora spadlo, připadalo mi to jako chomáč slámy. Partnerka se v něm prohrabala a našla prsten, který mi potom nasadila. Prošli jsme tím stavením a ocitli se před bytostí Přírody. Poklekli jsme a odehrálo se něco jako svatební obřad. Partnerka požádala Přírodu o naše opětovné spojení a ukázali jsme nasazené prsteny. Vnímal jsem, že Příroda je velmi ráda, že nás může opět propojit a dostali jsme něco jako „požehnání“. Vnímal jsem tam i další čisté přírodní bytosti, které obřadu přihlížely.

Pak jsme nasedli do přistaveného kočáru, který táhl Nahar s dalšími koňmi a odjeli jsme. Jeli jsme pomalu a mávali z okének na pozdrav všem okolo. Pak jsem ještě vnímal, že sedíme naproti sobě a povídáme si. Něco jako telepatický rozhovor. Ptal jsem se, jak je to možné, že se něco takového může stát, když ve hmotě se neznáme atd. Dostal jsem vysvětlení, že nejprve muselo dojít k tomuto propojení a pak se můžou dát do pohybu další události.

Obnovení pradávného světelného pouta mezi dvojicí bytostí

Jan Páník: Prosím tě Přírodo, můžeš mi dát doplňující informace ke včerejšímu prožitku? Byl opravdu zvláštní a mám z něj rozporuplné pocity. Děkuji. (Duchovní komunikace z 1.6.2013)

Příroda: „Ano, tento prožitek, který jsem pro vás připravila, byl skutečně mimořádný. Opět totiž došlo ke spojení něčeho, co bylo dlouhou dobu rozpojeno. Temné síly dokázaly mezi vás dva vrazit několik klínů a neustále se snažily vás držet od sebe. A vlivem těchto temných klínů přetrvávajících na duchovní rovině, a automaticky se přenášejících z jedné existence do druhé, by nemohlo nikdy dojít k vašemu kontaktu hmotnému. Zřejmě byste se totiž nepoznali. Když už byste se třeba i potkali, nevnímali byste mezi sebou žádnou pozitivní vazbu.

To se však změnilo včera při tvém duchovním vnímání. Měla jsem tu čest dát opět dohromady dvě prvotně čisté bytosti, které se po dlouhé věky hledaly, ale kterým byl na dlouhou dobu vlivem temných zásahů jakýkoliv kontakt odepřen. Z toho pramení i ona obrovská radost, kterou jsi u své partnerky vnímal. Je třeba si uvědomit, že jste se neviděli nesmírně dlouhou dobu a z toho pramenila také ta její veselá nálada. Došlo skutečně na jistý druh spojovacího obřadu a ty prsteny měly symbolizovat něco jako hmotnou svatbu. Ve skutečnosti to byl proces jistého splývání dvou bytostí v jednu.

V této chvíli již bylo opět obnoveno vaše pradávné pozitivní spojení. Byla to opět jedna z mimořádných událostí a tak jí byly přítomny i další čisté světelné bytosti. Samozřejmě nechyběla ani Rytířská skupina, která vám pak dělala „špalír“, jímž jste procházeli ke kočáru taženému Naharem a dalšími koňmi rytířů.

Ano, byla to velká slavnost a všichni prožívali radost z tohoto opět obnoveného svazku. Všechno bylo podpořeno mimořádně čistými energiemi a je třeba si toho vážit. Podobné události se nestávají příliš často. Jsme rádi, že se podařilo opět dát dohromady další pozitivní vztah z minulosti.

V minulosti docházelo neustále k rozdělování a rozbíjení všeho čistého. Cílem Temna bylo co nejvíce oslabit světelné bytosti, aby je mohli snáze a účinněji ovládat. Čisté energie jsou již momentálně na takové úrovni, že jsou schopny napravovat i ty nejsilnější temné zásahy.

Byla vytvořena duchovní matrice, do ní se mohou promítnout události ve hmotě

Nyní tedy existuje duchovní předobraz optimálního partnerského vztahu. Ten představuje určitou šablonu, do které se mohou začít postupně promítat i události ve hmotné úrovni. Je to pro tebe další z důležitých bodů, které bylo nutné v tomto období dořešit. Dostal jsi na to dostatek času a prostoru a stejně tak i velmi vydatnou podporu čistých energií. Ať už to byly obrazy, které sehrály mimořádnou úlohu. Nebo další čisté energie, které jsi v tomto období absorboval.

Velmi ráda jsem tobě i dalším prostřednictvím tohoto příběhu ukázala, jak je možné pomoci při obnovení pozitivního vztahu z minulosti. Děkuji vám lidem na vzestupné světelné cestě za vaši důvěru. A přeji vám, abyste v partnerských vztazích prožívali mnoho krásných chvil. Pěstujte čistotu, lásku, oddanost, věrnost a všechno to krásné, co mohou vztahy přinášet. Děkuji. Příroda.“

Jan Páník: Mockrát děkuji. Opravdu jsem velmi překvapený, co všechno se může s tvojí pomocí odehrát. Naplňuje mě to velkou radostí a dojetím. Děkuji.


Jiří Novák

V tomto životě hledáme partnerství na hmotné rovině

Předcházející příběh se odehrával na duchovní úrovni. Šlo pouze o duchovní vnímání, nikoliv o situaci, která nastala v tomto hmotném světě. Základní otázkou, která po přečtení tohoto textu napadne většinu čtenářů, je, jestli Jan Páník našel tuto svou dávnou světelnou partnerku i v dnešním životě tady ve hmotě. Nebo jestli ji teprve najde, až nastane vhodná doba. Nebo jestli se s ní v tomto životě v rámci partnerství setkat nemůže, protože je třeba teď zrozená v jiném světě, nebo dokonce v jiné formě života. Nebo je v posmrtné dimenzi mimo zrození. A příležitost znovu se setkat ve hmotě budou mít až v nějakém jiném budoucím životě, protože teď už to nejde.

Co by pak taková situace znamenala pro možnost jiného vztahu? Byla by tato možnost zablokována? Nebo má člověk více podobných možností navázat pozitivní vztah v tomto hmotném životě? Přetrvává z minulosti více podobných pozitivních vazeb a alespoň jednu z nich bude možné v tomto životě obnovit? Dostane člověk v tomto životě více příležitostí k navázání optimálního partnerství? Nebo je člověk v otázkách partnerství vázán vždy na jedinou bytost? A pokud ta v tomto období ve hmotě není, tak jiný optimální vztah už člověk nemá šanci navázat?

Proč vůbec se tato duchovní vnímání měla uskutečnit? Jaké je jejich hlavní poselství jednak pro samotného Jana Páníka a dále pro všechny ostatní, kteří tento příběh budou číst. Padla zde přece slova, že každé takové vnímání přináší důležité poselství. A to nejen pro toho, kdo toto vnímání přijal, ale i pro všechny ostatní.

Odpovědi na tyto otázky rozebereme ve druhé části tohoto tématu nazvané 57D. Optimální partnerský vztah II – Současná realita.

© Jan Páník, červen 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 176
  • 24
  • 19
  • 18
  • 24

Celkový počet hlasů: 261