Pravčická brána
Úvodní stránka | Příběhy z dávné minulosti | P13. Další časové úseky minulosti karmických rytířů

P13. Další časové úseky minulosti karmických rytířů

Jan Páník Vloženo 15.11.2013
Jan Páník

Rytíř ve hmotě by měl být nositelem čistých etických zásad a hodnot

Jiří Novák

Opětovné navázání spojení s karmickými rytíři

O karmických rytířích byla již na těchto webových stránkách publikována řada textů a duchovních komunikací, viz například Velké věci se rodí z práce na čistotě svého života, Nastává období prosazování čistoty a spravedlnosti do hmoty, P10. Temná minulost Karmy a Karmických rytířů, P11. Další setkání s Karmickými rytíři, 39D. Způsoby umělého řízení Karmy v minulosti, Karmičtí rytíři byli účinným nástrojem prosazování principů karmy, Poctivost, důslednost, pečlivost by se měly stát vašimi výsadami, Svět potřebuje bytosti, které budou dalším ukazovat čistou cestu, Také minulost dávných karmických institucí je plná přehmatů, 57C. Optimální partnerský vztah I – Příběhy z minulosti.

V souvislosti s letošní návštěvou Blaníku Jan Páník opět s karmickými rytíři navázal duchovní spojení.


 

Jan Páník

Důležitost osobní přítomnosti na určitém místě

Jan Páník: Prosím Spojené Síly Světla o informace v souvislosti s naší návštěvou Blaníku v poslední srpnový den. Děkuji. (Duchovní komunikace z 3. a 9. září 2013)

Rytíři: „Ano, vnímáš nás správně. Nás se tato problematika výrazně dotýká a dostali jsme pověření ti předat informace. Vaše návštěva byla opravdu mimořádná a to opět v mnoha ohledech. Udála se tam spousta situací, které je třeba dořešit, zkomunikovat a uzavřít. Objevili jste se na různých místech a prošli důležité body. Vaše přítomnost toho dost změnila a posunula vpřed. Bude třeba duchovních vnímání, aby se ti mohly některé situace přehrát a abys pochopil, co se tam v oblasti Blaníku vlastně odehrávalo ve vztahu k tvé bytosti. Tato detailní vnímání přijdou na řadu později.

V tuto chvíli chceme hovořit o jiných věcech. Tvoje přítomnost na tomto místě je vždy spjata s důležitými a významnými situacemi. Nejinak tomu bylo i při tomto pobytu. Pro nás to nebylo tak snadné, jelikož toto místo stále představuje něco, co je v nás hluboko zaryto. Neprožili jsme zde právě šťastné období, ale je to již za námi a potřebovali jsme se i v tomto posunout vpřed.

Návštěva Blaníku měla tentokrát spíše určitý „neformální“ charakter. Bylo však velmi pozitivní, že jste se zde setkali právě v tomto složení. Každý z vás představoval jednu z důležitých částí, díky kterým se podařilo mnoho pozitivních věcí. Šlo také o jisté stabilizování energií na Blaníku a v jeho okolí. Stále tam byly ještě určité energetické „trhliny“ a bylo důležité s tím něco udělat.

V minulosti se zde odehrála spousta nepříznivých situací, a proto jste se museli dostavit v takto početné skupině. Bylo třeba dobrého a kvalitního uzemnění, aby mohly energie účinněji fungovat a opravovat. Při pobytu jste cítili vesměs pozitivní energie. Skutečně skrze vás proudilo velmi mnoho čistých energií, které se musely na toto místo dostat.

(Poznámka: Další detailní informace o této společné cestě na Blaník jsou v článcích Petry Novákové Z20. Cesta na Malý Blaník, Z21. Návštěva Velkého Blaníku.)

Obnovení spojení dalšího člověka s rytířskou skupinou

Při návštěvě Velkého Blaníku došlo také k tomu, že mezi tebou a Veronikou se věci začaly více posouvat a ujasňovat. Oba jste pocítili výrazné energie, které vás k sobě začaly přitahovat. Od této chvíle se již vše „rozběhlo“. Za nás musíme říct, že z toho máme opravdu velkou radost. Našly se skutečně spřízněné bytosti a navíc se zde znovu potvrdila i její spojitost s naší rytířskou skupinou. To všechno do sebe krásně zapadá a máme z toho dobrý pocit.

Jak jsme ti napsali již dříve, v duchovních sférách jsme ji už přijali za jednu z nás rytířů. Ona ve skutečnosti mezi nás vždycky patřila, ale prozatím ještě nebyla ve stavu, aby se k nám mohla znovu energeticky připojit. Nyní však i díky tobě patří opět k nám. Její Duchovní Já se již s touto novou rolí sžívá a postupně k tomu dospěje i její hmotná bytost. Dej jí dostatek času a prostoru, není třeba na nic tlačit, všechno se posouvá správným směrem i tempem.

Postupné budování společného partnerství

Jste již vlastně partneři, ale vaše společné energie se musí ještě stabilizovat. Proto je doposud ta vzdálenost mezi místy, kde oba žijete, ale i to se časem změní. Netřeba se tím trápit, vše běží tak, jak má, a situace se bude dál vyvíjet. Pouze dál na sobě poctivě pracujte. Všechno zatím vypadá dobře a hlavně nedělejte žádné neuvážené kroky nebo rozhodnutí. Tak, jak to je teď, je to správně. Buďte trpěliví.

Pokud by se mezi vámi něco pokazilo, i pro nás by to znamenalo mnoho nepříjemností. To samozřejmě nechceme. Také podporujeme váš vztah a považujeme jej do budoucna za velký příslib. Je však třeba postupovat obezřetně a opatrně. Také cítíme, že v sobě ještě oba máte určité nezpracované bloky a nedořešené vnitřní postoje vůči opačným pohlavím.

Partnerské soužití na vzestupné světelné cestě vyžaduje plný vzájemný respekt obou

Partnerské soužití na cestě čistého světelného vzestupu je v prvé řadě velmi pozitivní a krásné, ale také vyžaduje to, aby se oba mnohem více respektovali. Aby se postupně oprostili od nevhodných postojů, které se v dávné minulosti mezi nimi objevovaly. V tom vám můžou dost pomoci právě duchovní vnímání, při kterých se ukazuje vaše minulost a závažné chyby, jichž jste se dopustili.

Každé z těchto vnímání má v sobě nějaké poslání a je důležité o nich přemýšlet a nevhodné postoje uvnitř sebe měnit. Vnímání vám ukazují skutečný obraz vašich minulých životů, ale hlavně nevhodných činů, kterých jste se vůči sobě dopouštěli. Situace v tomto zrození sice nejsou tak vyhrocené jako dříve, nejde vám o život, ani se nevraždíte. Jistá symbolika je však velmi podobná a měli byste si vzít ze všeho ponaučení.

Zásadní je dokázat promítnout změny uvnitř sebe i do hmoty

Nejtěžší je však dotažení té změny uvnitř vás tak, aby se promítla i do hmotné roviny. Uvědomte si, že těch chyb jste se dopouštěli opakovaně po mnoho životů. Je tedy těžké chtít hned všechno srovnat. Postupně byste se však měli dopracovat k tomu, že již nebudete žádnou ze závažných chyb opakovat. Proto je také důležité o všech pocitech, i těch nejniternějších, mezi sebou mluvit a zpracovávat je.

Jste již energeticky propojeni, vylaďujete se do „společných frekvencí“. Tudíž i vaše celkové vyladění se bude zvyšovat. Díky tomu z vás mohou vylézat i ty nejhlubší a nejzarytější pocity a postoje. Je třeba si o nich říkat a zpracovávat je, nic neodkládat na později. Co se objeví, okamžitě uchopit a zpracovat. Není zde místo pro žádné přehlížení či odkládání.

Další vnímání, které je pro tebe připraveno, vám oběma pomůže opět mnoho objasnit a posunout vás směrem k vyšší harmonii. Pokus se nyní soustředit. Děkujeme za napojení. Rytíři.“

Jan Páník: Moc vám děkuji za tato slova.

Neschopnost vzepřít se v roli podřízeného

Popis prožitku:

Jsme s Veronikou postarší pár a žijeme na nějakém venkovském statku. Ji vnímám po všech stránkách jako mnohem silnější a také kyprých tvarů. Já jsem v roli podřízeného, přestože jsme zřejmě svoji. Jsem slabý a vychrtlý, bez síly a energie, dobrovolně se nechávám týrat. Stále se jí něco nelíbí, bije mě a já nejsem schopen s tím nic udělat.

Jednoho dne, když je dům prázdný, chystám na ni nějakou past. Po příjezdu jde a padá do jámy, kterou jsem nastražil. Leží na dně a je zraněná. Když je v této pozici, konečně se odvažuji, abych jí všechno řekl. A sypu ze sebe všechen ten vztek a zlost, které ve mně jsou. Jí dochází, čeho všeho se dopouštěla a žádá mě, abych jí odpustil. Po delším otálení ji vytahuji z jámy a ukládám do postele. Starám se o ni a snažím se ji vyléčit. Uzdravuje se velmi dlouho.

Já postupně opět nabírám na síle a stávám se zase tím silným člověkem, kterým jsem byl dříve. Ona, jak je stále nemocná, hubne a dostává se zpět do svých mladických tvarů. Začínáme si opět rozumět a jsme zas tím šťastným párem jako dřív.

Ona však nakonec podlehne nějaké nemoci. Odnáším ji na rukou do připraveného hrobu a lituji, že jsem to všechno nechal dojít až tak daleko. Mnohem dříve jsem s ní měl řešit vzniklou situaci a nikdy k tomu nemuselo dojít. Pláču a jsem velmi smutný jednak ze ztráty milované ženy, ale také proto, že jsem nebyl schopen s tím jako muž nic udělat dřív, než to došlo až do tohoto konce.

Odkládání řešení běžných problémů postupně vyhrocuje situaci

Jan Páník: Prosím Spojené Síly Světla o doplňující informace. Děkuji. Duchovní komunikace ze 14. září 2013)

Příroda: „Ano, napojení je nyní v pořádku a jsem připravena ti předat potřebné informace. Skutečně je důležité ještě některé podrobnosti doplnit, abyste vše lépe pochopili.

Jakékoliv odkládání narůstajících problémů vede nakonec k tomu, že se dříve či později situace vyhrotí a bytosti konají zoufalé skutky. Pokud se vyskytne problém, je třeba jej hned zpočátku uchopit a nenechat jej rozvinout do větších rozměrů. Většinou se totiž objeví takové těžkosti, které jste schopni zvládnout právě v ten daný moment.

Jestliže však situace není včas řešena, může přerůst do daleko větších rozměrů. Pak dochází k neuváženým činům, nepravostem, ale i ubližování a někdy i vraždám. Všechno ale pramení z toho, že se věci neřešily dříve a nechaly se dojít až příliš daleko.

V tomto vnímání jsi sám pocítil jaké to je, když se člověk ocitne v těžké defenzivní pozici a není schopen s tím nic udělat. Až se musí uchýlit k tomu, že vymýšlí, spekuluje, kamufluje a snaží se vše vyřešit nějakou lstí či pastí. To opravdu není ten správný postoj a opět to zanechává mnoho nepříznivých karmických vazeb.

Navíc jste v tomto příběhu byli manželi a dříve jste tedy uzavřeli určitý slib, který je závazný. Teprve až se situace mezi vámi nepřiměřeně vyhrotila, oba jste si uvědomili, že jste v mnoha věcech chybovali. Všechno jste měli řešit dříve, kdy ještě byl možný konstruktivní dialog mezi vámi a nemuselo to dojít tak daleko.

Byl to jeden z  typických příběhů, obdobných se odehrálo více. Scénář byl častokrát podobný, jen vaše role podřízeného a nadřízeného se měnily. Jednou jsi byl podřízeným ty, jindy Veronika.

Při obnažení minulosti je důležité omlouvat se, odpouštět, měnit nesprávné návyky

Pokud se k vám nějaký takový příběh dostane, tak je důležité, abyste si uvědomili jeho podstatu a hlavně si navzájem odpustili, omluvili se jeden druhému a poprosili o odpuštění. Máte velkou výhodu v tom, že můžete reagovat vlastně na zcela konkrétní situace. Omluvou a odpuštěním se tak mohou uvolnit karmické vazby a můžete také v sobě tyto pocity zpracovat.

Je velmi pravděpodobné, že vás potkají podobné situace i v současné existenci. To je dobré si uvědomit, jakmile se takové okolnosti objeví. Máte pak mnohem lepší příležitost ji zpracovat a nenechat ji dojít až do krajní pozice. Pak by se z toho mohly vyklubat daleko větší nepříjemnosti.

Nyní máte možnost k rozvazování nepříznivých vazeb, které se mezi vámi v minulosti objevily. Pokud tak vědomě učiníte, nemusí se již některé z nich znovu promítat přímo do hmoty, ale dají se považovat za zpracované. To je skutečně velká výhoda a ustupuje tím do pozadí spousta nepříjemných situací. Je však důležité dělat to naprosto vědomě a upřímně. Pak se vše může mnohem lépe a rychleji vyřešit. K tomuto příběhu je to ode mne všechno. Děkuji ti za napojení.“

Jan Páník: Také děkuji za tato vysvětlující slova.


 

Vnitřní posun jednotlivců na vzestupné světelné cestě

Jan Páník: Prosím Spojené Síly Světla o aktuální informace. Děkuji. (Duchovní komunikace z 15. září 2013)

Sféra Čistých světelných zásad: „Ano, vnímáš správně. Opět jsme nějaký čas neměli spolu duchovní komunikaci a ráda bych se také k nějakým tématům vyjádřila. Je skutečně velmi hezké pozorovat, jak bytosti na NDC i na dálku spolupracují, přestože nejste v přímém hmotném kontaktu. Stále ještě svým způsobem doznívá všechno to, co se událo na vašem srazu v oblasti Osvětimanských skal přibližně před měsícem.

Pozoruji, že téměř všichni z vás během tohoto období učinili nějaké pokroky. Sraz byl tedy v tomto ohledu pro všechny velmi užitečný a prospěšný. Také se zde začaly probouzet další věci, včetně otázek nových vztahů a jejich tvoření, případně upevňování. To však nebylo tím hlavním tématem. Mnohem důležitější byl určitý vnitřní posun vás všech.

Také já jsem přispívala svými energiemi a snažila jsem se o to, abyste všichni v sobě začali více probouzet ještě čistější a etičtější postoje než dříve. Ty jsi v tomto ohledu určitým styčným bodem, který má jistý vnitřní potenciál. Je však třeba jej naplno probudit. Cítím ale, že Světlo v tobě je stále silnější a průraznější. Zároveň již také dokážeš být pevnější a nenecháváš se tolik ovlivňovat nepříznivými vlivy z okolí.

V tomto období probíhá u tebe poměrně silná karmická očista. A proto zřejmě ne zcela jasně pociťuješ tu vnitřní proměnu. Určité náznaky jsou však velmi pozitivní a to je důležité.

Využívání vnitřního potenciálu bytostí na vzestupné světelné cestě

Opět bych se chtěla dotknout tématu tvé bytosti a jejího potenciálu. Ten prozatím nevyužíváš úplně naplno a je zde ještě mnoho rezerv. Stále si mnohdy zcela nevěříš a nejsi si sám sebou jistý. Prošel jsi však již určitým vývojem a díky karmickým očistám je nyní tvoje bytost ve zcela jiné pozici než před několika lety.

Řešila se především tvoje minulost a dřívější přehmaty. Zde se udělal opravdu velký kus práce a rozvázaly se naprosto stěžejní situace. V právě probíhající karmické očistě, která zasahuje přímo do tvého současného hmotného žití, dochází k narovnávání nevhodných hmotných postojů během tohoto života. To je naprosto zásadní záležitost, protože si můžeš své chyby dokonale uvědomit a více je už neopakovat. K tomu bylo třeba určitého „klidu“, aby se s tím mohla tvá bytost srovnat a aby si všechno mohlo dobře „sednout“.  Navíc se řešila ještě otázka partnerských vztahů, takže to nebylo vůbec jednoduché období.

Rytíř ve hmotě by měl být nositelem čistých etických zásad a hodnot

Teď však přichází určitý zlom a my věříme, že jsi na to vnitřně připravený. Jako rytíř zrozený ve hmotě jsi jistým nositelem čistých etických zásad a hodnot. Je načase, abys začal svůj potenciál využívat a měnit tím svět kolem sebe. Už nyní pozoruješ, že se kolem tebe dějí jisté události, které jsou svým způsobem nestandardní. Ale je to hlavně tím, že ty sám jsi „jiný“, a proto se všechno děje podle jiného scénáře.

Takto je těžké o tom mluvit, abys to dobře pochopil, ale věřím, že ti jsou moje slova naprosto jasná. Sám si uvědomuješ důležitost obnovení původních čistých rytířských zásad ve hmotě. V této souvislosti tě chci motivovat, aby sis začal více věřit a pomohl tím měnit svět kolem sebe.

Už není na co čekat nebo za něco se schovávat. Je třeba všechno to pozitivní a čisté, co v tobě je, probudit k plnému životu. Vezmi si prosím moje slova k srdci a věř, že ti je říkám hlavně proto, abych tě povzbudila. Jsem Sférou Čistých světelných zásad, morálky, etiky a vnitřní čistoty. Přeji si, abych svými energiemi v tobě všechny tyto věci maximálně podpořila a posílila. Skutečně v tobě cítím velké možnosti.

Prošel jsi také určitým hmotným vývojem, který tě měl jistým způsobem zformovat. Podpořit v tobě skromnost, respekt, pokoru a další důležité vlastnosti. Nikoli však onu podřídivost či nějaké nevhodné ustupování. Tu hranici je třeba dobře rozeznávat a já věřím, že jsi schopen ji už dobře poznat.

Duchovní proměna by měla být následována odpovídajícími hmotnými změnami

Dnes jsi dovršil 35 let svého života. Přišla určitá duchovní proměna a mělo by se to odrazit i ve hmotném životě. Ber tuto naši komunikaci jako dar, který ti má připomenout, kým vlastně skutečně jsi a jaké jsou tvé další úkoly zde, v tomto zrození. Ještě více si věř a důvěřuj také Silám Světla, které tě vedou a dávají ti rady či impulsy. Opravdu se snažíme v tobě podporovat všechny ty dobré vlastnosti, které v sobě máš, a chceme, abys je využíval.

Vaše dosavadní životní cesta vás měla mnoha věcem naučit. Nastává doba, kdy už byste měli všechny zkušenosti zužitkovat. Máš v sobě čistou sílu, která může pomoci měnit svět, tak se neboj nechat ji vystoupit na povrch. Buď silný, ale přitom čistý a skromný, jako pravý rytíř. Máš k tomu již všechny potřebné nástroje.

To je ode mne dnes vše. Doufám, že jsem ti dodala odvahu a inspirovala tě při tvých dalších krocích. To bylo totiž hlavním cílem dnešní komunikace. Děkuji ti za napojení. Sféra čistých světelných zásad.“

Jan Páník: Děkuji za Tvoje slova. Dnešní komunikace mi velmi pomohla. Děkuji.


 

Svět dnes již začíná fungovat na jiných zásadách než dříve

Jan Páník: Prosím Spojené Síly Světla o informace, které jsou momentálně důležité. Děkuji. (Duchovní komunikace z 16. září 2013)

Nahar: „Ano, vnímáš mě správně. Přišel jsem dnes k tobě a určitě také cítíš moji nehmotnou přítomnost. Také mám z našeho setkání velkou radost a přišel jsem i proto, abych ti předal další důležité informace.

Včera jsi měl poměrně „výživnou“ komunikaci se Sférou Čistých světelných zásad. Já se tímto plně připojuji k jejím slovům a také tě chci podpořit na tvé cestě. Skutečně se dostáváš do fáze, kdy budeš moci plně zužitkovat své dosavadní zkušenosti a to jak hmotné, tak i duchovní.

Jsem velmi potěšen dosavadním vývojem a naplňuje mě to velkými nadějemi, že jednou může i váš svět fungovat na čistých principech. Je však třeba dostat čisté energie a čisté principy fungování z duchovních sfér dolů do hmoty a zde je začít trpělivě prosazovat. Čisté duchovní sféry se ze všech sil snaží vám posílat dostatečné množství energie, právě takové, jakou v ten určitý okamžik potřebujete.

Svět již začíná postupně fungovat na jiných zásadních principech, na jiných zásadách než dříve. Čím dál více se posiluje podpora všeho čistého, co reprezentuje NDC. Řada bytostí je již přímou součástí vzestupné světelné cesty. Tyto bytosti představují silnou oporu ve hmotě, kterou mají světelné duchovní bytosti a sféry. Bez vás by to zkrátka nešlo a žádná změna by se do hmoty nemohla prosadit.

Důležitost všech bytostí na NDC

Vydali jste se na tuto obtížnou cestu a na začátku jste měli většinou pouze silnou touhu po pravdě a svobodě. Po skutečné svobodě, která bude zasahovat do všech složek vašich bytostí. Díky karmickým očistám a dalším podpůrným akcím vaše bytosti neustále zvyšují úroveň svojí vnitřní svobody. To je třeba mít stále na paměti a určitě už by nikdo z vás nechtěl o tuto svobodu přijít.

Navíc máte k dispozici informace o vysoké hladině pravdivosti, které spolehlivě popisují události kolem vás, a vy jim můžete plně důvěřovat. Spolupráce bytostí ve hmotě a v duchovních sférách je tedy velmi důležitá, dalo by se říci prvořadá. Vy potřebujete informace od nás a my je skrze vás můžeme dostávat do hmotného světa, tím jej ovlivňovat a měnit.

A je v našem zájmu, abychom vám dávali pouze ty nejlepší možné informace, protože jinak bychom byli sami proti sobě. Navíc se některým z vás nyní otevřely další možnosti, kterými jsou duchovní prožitky a vnímání. Je to další z velkých darů, který jste dostali, abyste mohli lépe pochopit minulost i přítomnost jak svých bytostí, tak také celého světa.

Nyní k tobě právě jeden z prožitků přichází. Pokus se tedy soustředit a potom se můžeme ještě spojit. Prozatím děkuji. Nahar.“

Zničení další rytířské skupiny v minulosti

Popis příběhu:

Všechno vnímám velmi slabě, jedná se zřejmě o hodně vzdálenou minulost. S rytířskou skupinou projíždíme krajinou, která je krásná. Rozkvetlé louky, lesy a vše okolo je nádherné. Jsme veselí a z nějakého důvodu se radujeme. Jsme početná skupinka a vnímám nás jako bílé či světlé bytosti. Panuje dobrá nálada. Na jednom z paloučků sesedáme z koní, sedáme si do kruhu a vedeme družnou, přátelskou debatu.

Najednou jakoby doprostřed kruhu někdo hodil granát a nastává něco jako výbuch. Jsme rozmetáni po okolí a z díry ze země vylézá nějaká příšera. Přijde mi to jako velká tmavá hlava. Ta pak rytíře jednoho po druhém doslova požírá. Vidím, že proti ní nemám nejmenší šanci a tak se ukrývám. Pouze beznadějně pozoruji, jak je naše skupina stravována tou zrůdou.

Po nějaké chvíli do mého úkrytu přichází také Veronika, která byla součástí naší skupiny. Je raněná a snažím se jí pomoci. Je plná smutku, protože zřejmě něco tušila, asi se mi to i snažila sdělit, ale já jsem na ni nedbal. Jakmile je po všem, usedáme na jediného koně, který nám zbyl (zřejmě je to Nahar) a odjíždíme pryč.

Jsem plný nedůvěry a myslím si, že to byla právě ona, kdo vyzradil naši skupinu. Jednu chvíli jsem již rozhodnutý, že ji usmrtím, ale Nahar mě od mého úmyslu odradil. Bloudíme krajinou a hledáme místo, kam složit hlavu. Nakonec přijíždíme k nějakému opuštěnému domu a zde pobýváme. Po nějaké době jsme se více sblížili a nakonec náš vztah došel až tak daleko, že jsme složili něco jako bratrskou přísahu. Slíbili jsme si věrnost. Přišlo mi to, že jsme se dokonce propojili vlastní krví (jako Vinnetou se svým bílým bratrem). Vnímám slova: „Navždy svoji.“ Vnímání končí.

Zrady v minulosti vyvolávaly naprosté destrukce skupin

Jan Páník: Spojené Síly Světla, prosím o doplňující informace k tomuto vnímání. Děkuji. (Duchovní komunikace ze 17. září 2013)

Příroda: „Ano, mám pro tebe připraveny potřebné informace. Všechno se skutečně odehrávalo ve velmi vzdálené minulosti a proto i tvé vnímání bylo v některých momentech slabé. Bylo obtížné zaznamenat některé detaily, ale pointa příběhu je více méně v pořádku.

Pokusy o vytvoření čisté rytířské skupiny se objevily již dříve, ale většinou to dopadlo podobným způsobem, který je popsaný ve tvém vnímání. Někdo ze skupiny zkrátka zradil a pak došlo k destrukci. V prvopočátcích se tento scénář opakoval mnohokrát. Vůči stálým členům své skupiny jsi měl většinou bezmeznou důvěru, ale to nebyl ten správný postoj. Jako velitel jsi měl být daleko obezřetnější, sledovat více náznaky a okolní signály.

Veronika se mnohokrát ve tvé skupině objevila a byla většinou tím článkem, který se právě snažil nepříznivé signály zachytávat a posléze ti je podsouvat. Někdy jsi jí věřil, jindy ne. Ale ona měla většinou na tyto věci velmi dobrý odhad a intuici. Vždycky se snažila poukazovat na to, když něco uvnitř skupiny nebylo v pořádku. Věděla, že tím může ohrozit i sama sebe, ale přesto do tohoto rizika šla. Zkrátka jsi jí dříve částečně nedůvěřoval a měl jsi o ní mnoho pochybností.

Bez zprostředkování duchovních kontaktů nelze žádnou skupinu úspěšně vést

V tomto vnímání jsi konečně pochopil její úlohu. Tehdy však tvoje nedůvěra vůči ní měla katastrofické následky pro skupinu. A až teprve tato další tragédie tě přesvědčila o tom, že měla pravdu. Až to tě přimělo respektovat důležitost jejího postavení. Ten „bratrský“ slib, který jsi vnímal, byl opět spíše symbolický. Ve skutečnosti k němu nedošlo, ale odehrálo se něco podobného, co vás propojilo dohromady velmi silným poutem.

Bytost Veroniky byla vždy od této chvíle součástí dalších vznikajících skupin a postupně se také zvyšovala důvěra, kterou jsi vůči ní měl. Dokázala přinášet zase jiný pohled na události a vidět je z jiného úhlu. To je vždy velmi důležité, protože většinou jedna bytost není schopna obsáhnout široké pole duchovních úrovní.

Postupně jste se několikrát snažili vybudovat další rytířské skupiny, ale byly to spíše takové plané pokusy. Chyběla zásadní opora ve světelném vedení, ke které jste se dopracovali až mnohem později. To vnímání bylo pohledem do minulosti velmi vzdálené, šlo o jeden z pokusů přenést principy činnosti karmických rytířů do hmoty.

Těch pokusů bylo mnoho a momentálně jsou hlavně důležité zkušenosti, které jste během těch dlouhých let nasbírali. Ty mohou být dál velmi prospěšné. Nejen ty tvoje, ale také Veroniky. Také ona má v sobě tyto příběhy, které jsou ovšem zaznamenány zase z jejího pohledu. V tomto ohledu je pro tebe také velmi důležitou bytostí a postupem času se bude i její úloha více zvýrazňovat. Chce to však ještě nějaký čas, aby to všechno mohlo dozrát. Prozatím se její bytost srovnává s novými situacemi, kterých má v této době poměrně hodně.

To je ode mne pro tuto chvíli vše. Je pro tebe připraven další duchovní prožitek, tak se pokus o soustředění. Děkuji. Příroda.“

Další tragický konec života v minulosti

Popis příběhu:

Přijde mi to jako pokračování předešlého vnímání a je to všechno také velmi slabé, zřejmě tedy opět dávná minulost. Jedeme s Veronikou na jednom koni a jsme oba strhaní. Nemáme energii. Přijíždíme k nějakému hradu a dožadujeme se vstupu dovnitř, ten je nám však odmítnut. Později mi dochází, že se zřejmě jednalo o naše dřívější sídlo, které jsme opustili před dlouhou dobou. Dnes tomuto hradu vládne jiný pán.

Odjíždíme tedy pryč a jsou tam ještě nějaké dozvuky, které nás vyprovázejí. Zřejmě jde o nějaká ostrá slova nebo vystřelené šípy, nejsem si jistý. Jedná se ale asi o šípy, protože po nějaké době zastavujeme a já sleduji, že Veronika je zraněná a ztrácí na síle. Sesedáme z koně a pokládám ji do trávy, umírá. Jakoby se její tělo doslova vsáklo do země a mě zůstávají v rukou pouze její šaty.

Jsem naprosto zdrcený, nešťastný a pláču z toho velkého smutku. Poté se rozčílen vracím zpět na ten hrad. Brána je otevřena a tak vjíždím dovnitř. Tropím na nádvoří velký zmatek, snažím se všechny přesvědčit, že to je naše sídlo, které nám bylo neprávem odejmuto. Je to však marná snaha. Zasahuje mě několik šípů a končím krvácející na zemi.

Koutkem oka ještě vidím mého koně, kterého někam odvádějí, je to zřejmě Nahar. Také pomalu umírám a ještě vnímám, že ke mně přišel ten nový hradní pán. Kopnul do mě, jestli ještě žiji. To už se na své tělo dívám z výšky, jako odpojený duch, jsem mrtvý. Mé tělo je spáleno na hranici. Vnímání končí.

Následky podceňování základních záležitostí svých životů

Jan Páník: Spojené Síly Světla, prosím o doplňující informace k tomuto vnímání. Děkuji. (Duchovní komunikace ze 17. a 26. září 2013)

Nahar: „Ano, děkuji za slovo. Tento příběh jsem prožil společně s tebou. Opět to skončilo velmi nešťastně a zanechalo to ve vašich srdcích (a i v mém) spoustu bolesti. Byli jsme si velmi blízcí a prožili společně mnoho. Také já jsem v tomto příběhu nakonec skončil špatně, protože jsem se nemohl smířit s vaším odchodem a tak jsem byl později utracen.

Ten hrad byl skutečně dříve vaším sídlem. Opouštěli jste jej společně s tou rytířskou skupinou, která ve tvém předešlém vnímání dopadla tragicky. Předtím jste však dokázali vykonat mnoho dobrých skutků a také proto jsi skupinu vnímal jako světlou, čistou, pozitivní. V této existenci se ti opravdu podařilo vyprodukovat něco dobře fungujícího, ale opět sis nepohlídal to, co se dělo za tvými zády a to včetně ztráty svého sídla, vašeho domova.

Byli jste pryč dlouhou dobu a začaly se šířit zvěsti o vašem špatném konci. Už nebylo slyšet o vašich šlechetných činech, ale mluvilo se spíše o tom, že jste byli rozmetání a zničeni. Díky tomu se mohl ve tvém sídle usadit jiný vládce, který začal šířit lži a nepravdy. To se postupně dostalo do širšího povědomí. Dokonce se o tobě říkalo, že jsi nějaký čaroděj (proto bylo také tvé tělo posléze spáleno).

Takže když jste se objevili u bran hradu, byli jste vnímáni jako nějaké přízraky, které vstaly z mrtvých. Nikdo ve vás již nepoznával dřívější postavy. Všechno se vlastně otočilo proti vám, ale v podstatě jste si za to mohli sami svými činy. Toto vnímání také ukazuje na to, že vaše společná minulost sahá do velmi vzdálené doby. Vlastně jsme se tímto dostali k určitým prvopočátkům vašich vzájemných kontaktů, kdy jste si byli blízko nebo jste spolupracovali. Také já jsem měl v tomto příběhu svoji roli. Utvořilo se mezi námi silné pouto, které nás pak provázelo i v dalších existencích.

Zranitelnost skupin při nedostatečném duchovním vedení shora

Ještě bych rád doplnil několik věcí. Ta vnímání byla opět velmi přínosná v mnoha ohledech. Byl to jeden z počátků v pokusech o vytvoření nějakého seskupení, které by dohlíželo na udržování práva a pořádku ve hmotném světě. Ty pokusy však nemohly dopadnout dobře. Protože jste neměli duchovní napojení na čisté duchovní vedení shora. Ale i přesto jste se ze všech sil snažili o vytvoření jakési křehké rovnováhy při prosazování spravedlnosti. To je vždy velmi složitá věc, protože každý vidí události ze svého pohledu a je většinou těžké najít tu rovnováhu.

Vám (vlastně nám) se to však v mnoha případech podařilo a skutečně jsme v řadě situací dokázali onu křehkou harmonii udržet. I proto jsi skupinu nejprve vnímal jako světlou, čistou. Zpočátku tam opravdu nebylo mnoho negativních vlivů, ale byli jste zase velmi zranitelní. Stačil vlastně jeden zvěd či špeh a většinou to znamenalo konec a destrukci. Vždycky bylo tedy důležité si hlídat především svoji vlastní čistotu a tou jít příkladem ostatním.

Zážitky a zkušenosti z minulosti jsou nesmírným bohatstvím

Všechny tyto zážitky a zkušenosti jsou nesmírným bohatstvím, které máte v sobě ukryto a můžete jej přenášet do hmoty. Každé takové vnímání i informace z karmických očist vnášejí světlo do oné ponuré a temné minulosti. Do té spousty životů, které jste zde již prožili a těch mnoha chyb, kterých jsme se všichni dopouštěli. Byly to těžké a kruté časy, ve kterých šlo často o život. Byl to boj o to, kdo přežije a kdo ne. V mnoha situacích chyběl dostatečný duchovní nadhled a možnost komunikace se světelnými bytostmi v duchovních světech nad hmotou. Proto také tyto pokusy většinou končily špatně.

Přesto jste však v sobě stále měli tu touhu a odvahu jít do toho znovu a opět se pokoušet o vytvoření harmonie mezi bytostmi. Nikdy jste to nevzdali a tato touha je ve vás hluboce zakořeněna. Je to vlastně takový váš vnitřní motor, který vás stále žene vpřed, za pravdou, spravedlností a čistotou. A díky němu mnozí z vás dospěli až do dnešní doby, k příležitosti dostat se na vzestupnou světelnou cestu.

Neuhýbat z nastoupené cesty ani o píď

V tomto časovém období se odehrávají opravdové historické milníky, protože něco takového tu ještě nikdy předtím nebylo. Jste toho přímou součástí a je třeba překonat všechny překážky a nástrahy, které vám Síly Temna postaví do cesty. Světlo je však v těchto dnech již velmi silné a účinné. Pouze je třeba vytrvat v nastoleném směru a neuhýbat ani o kousek.

Společně skutečně můžeme dojít ke světlým zítřkům. Mluvím teď za všechny Síly Světla, které vám den za dnem pomáhají. Jsou si vědomy vaší důležitosti, protože bez vás ve hmotě by to zkrátka nešlo. Dál poctivě pracujte a my jsme připraveni vám kdykoliv pomoci, poradit či dodat energie. To je pro tuto chvíli vše, děkuji za tvé napojení. Nahar.“  

Jan Páník: Děkuji Ti Nahare za tvá mimořádná slova.

© Jan Páník, listopad 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 133
  • 21
  • 19
  • 18
  • 18

Celkový počet hlasů: 209