Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69 | 68D. Minulost a současnost Sféry Stvořitelů Ještěrů

68D. Minulost a současnost Sféry Stvořitelů Ještěrů

Jiří Novák, Marie Mejdrová Vloženo 27.1.2014
Jiří Novák Marie Mejdrová

Problematické vazby lidských civilizací na ještěří energie a ještěří formy života. Sféru Stvořitelů Ještěrů již nebylo možné důkladně vyčistit. Problematické karmické čištění jednotlivců s ještěří minulostí. Ovládnutí zrozených lidských bytostí hadí a ještěří magií. Proč lidé ve hmotě pomáhali realizovat ještěří zájmy? Genetické pokusy s lidskými, ještěřími a hadími bytostmi. Příběhy z karmické očisty. Útoky od Stvořitelů Ještěrů a od ještěrů z jiného světa. Chybné přemístění ještěřích forem života do lidských světů. Problematické rysy ještěřích bytostí. Jak to dnes vypadá ve Sféře Stvořitelů Ještěrů? Sféra Stvořitelů Ještěrů se stala naprosto temným územím. Pokus o navázání duchovního spojení se Sférou Stvořitelů Ještěrů. Andělé Stvořitelů Ještěrů. Jaká je současná situace, pokud jde o andělské úrovně? Tvůrčí síla Stvořitelů Ještěrů. Hadí síla Kundalini. Genetický program člověka.

Jiří Novák

Problematické vazby na ještěří energie a ještěří formy života

Ze sféry Stvořitelů Ještěrů k nám často plynuly v rámci karmického čištění naprosto jednoznačně destrukční energie, které měly souvislost s neblahou činností ještěřích civilizací na naší Zemi v dávné minulosti. Více o tom bylo například v článcích 37H. Mimozemské temné mocnosti na Zemi, 44A. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu I, 55E. Zásadní chyby v plánování a využívání nových zrození. A26. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012 – část IV, film Atlas mraků, A30. Kam směřuje svět a lidstvo na začátku roku 2013? – část I.

Opakovaně se ukazovalo, že zatažení bytostí ještěrů i jejich energií z jiné větve Stvoření do naší lidské větve byl hrubý omyl, který vysoce nepříznivě poznamenal historii pozemské civilizace. Znovu a znovu se obnažovaly další nepříznivé karmické vrstvy doprovázené útoky přímo ze Sféry Stvořitelů Ještěrů. To nás čím dál více utvrzovalo v tom, že tato Sféra postupně zcela podlehla Temnu a stala se semeništěm dalších temných systémů vyšší úrovně dokonalosti, které poté v průběhu dějin opakovaně drtily svým útlakem pozemské lidstvo.

Stvořitelé druhé úrovně původně chtěli jen větší vnější odolnost. A vzali si přitom příklad z ještěrů, které znali ze starých příkladů a bájí. A nakonec také pro sebe zřejmě vědomě použili jejich název. Tehdy znali ještěry jako relativně pozitivní formu života, která se vyznačuje vysokou vnější odolností. Podrobně to bylo rozebráno v článku 68B. Sféra Stvořitelů Moudrých draků a její postupný vývoj.

Budoucnost však potvrdila, že tento krok měl nedozírné následky pro další vývoj. Tímto krokem byly zařazeny do vývoje lidských světů energie ještěřích forem života. A to postupně přitáhlo další ještěří vlivy z jiných světů, z jiných větví Stvoření. Vlivy, které se ukázaly jako expanzivní, pro lidské bytosti vysoce nepříznivé až katastrofální.

Tento pokus se získáním vyšší vnější odolnosti měl za následek pozdější zaplavení našeho Vesmíru ještěřími formami života. Které expandovaly na mnohé planety. Jejich cíl byl přitom v drtivé většině případů naprosto jednoznačný. Získat pro svůj rod další území, světy, planety. A pokud jde o lidské civilizace, kterým tyto planety původně patřily, bez milosti je vyhladit či ovládnout a zneužít ve svůj prospěch.

Jak může Stvořitel při sestupu dolů změnit svoji podobu?

Při kontrole, kterou prochází každý článek, jsem dostal následující otázku: Jak je vůbec možné, že z původního Stvořitele Moudrého Draka se mohl stát při sestupu do nižší úrovně Stvořitel Ještěr? Dodatečně doplňuji vysvětlení této skutečnosti.

Podstatné je, že když bytost sestupuje do nižšího světa, lze to přirovnat k novému zrození. Což je pojem, který v případě pozemského člověka dobře známe, podrobně byl vysvětlen například v článku 55F. Průběh procesu zrození pozemského člověka dříve a dnes. Nové zrození ve hmotné rovině planety Země je vždy spojeno se získáním nové identity člověka. Stáváme se někým jiným, máme jinou podobu, jsme vybaveni jinými vlastnostmi, jinými předpoklady pro život.

My lidé se při novém zrození ve hmotné rovině planety Země plně podřizujeme zákonům platným pro tento svět. Tak by tomu mělo být v ideálním případě, doposud to ještě vždy do všech důsledků neplatilo. Protože někteří zde zrození jedinci si dokázali do dnešní existence přinést zbytky své umělé tvořivé výbavy z minulosti. Taková výbava pak narušuje jejich případné úsilí o vlastní vzestupnou světelnou cestu. Taková výbava dokonce může ohrožovat i celkovou světelnou evoluci civilizace.

Právě proto se postupně v morfických polích Planety čím dál více upevňuje pravidlo, že před sestupem do tohoto světa se bytost potřebuje vzdát jakékoliv své minulé umělé magické a tvořivé výbavy. Aby při jejím zrození tato dávná výbava z jiné existence, případně i z jiného světa, neohrožovala celkový vývoj. Aby cesta tohoto člověka ke Světlu nebyla vlivem této dávné výbavy od počátku zablokována. Ani toto pravidlo však nestačí na zamezení vlivu dávné magie na celkový vývoj. Protože vazby na dávnou umělou výbavu se postupně obnažují i v rámci karmické očisty člověka na vzestupné světelné cestě.

Stvořitelé ve vyšších světech nad námi měli na rozdíl od běžného člověka více možností. Také oni měnili při sestupu o jednu úroveň níže svoji identitu. To znamená nejen svoji podobu, ale i celkovou výbavu pro život. Tedy vlastnosti a tvořivé schopnosti, kterými měli možnost v nižším světě disponovat. Tato nová identita se v jejich případě tvořila dvojím možným způsobem.

Zaprvé, Stvořitel sestupující dolů měl do jisté míry možnost sám sebe změnit vědomým zásahem. Získat žádoucí podobu, vybavit se určitou speciální výbavou, tvořivými schopnostmi a vlastnostmi. Například disponovat větší odolností vůči vnějšímu prostředí.

Pak je tady druhý vliv, který na něj působil, a to by vliv prostředí nově stvořeného světa o jednu úroveň níže. Bytost sestupující dolů se pak změnila také tím, jak se automaticky přizpůsobovala podmínkám a zákonům nižšího světa. Výsledkem těchto dvou vlivů pak mohla být kompletní změna bytosti sestupujícího Stvořitele.


 

Marie Mejdrová

Sféru Stvořitelů Ještěrů již nebylo možné důkladně vyčistit

Marie Mejdrová:  Přírodo, prosím o informace o současnosti a historii stvořitelských sfér našeho Vesmíru. Děkuji. (Duchovní komunikace z 31.12.2013 a 1.1.2014)

Příroda v rámci vyšších celků nad Kosmickým vírem: „Je správné, že jste se pustili do tohoto tématu, protože nastal čas ho řádně zpracovat. Vyjasnit, podívat se na aktuální situaci.

Z doby před několika lety, kdy probíhala intenzivní fáze čištění stvořitelských sfér a jejich příslušných andělských sborů, víte, že sféře Stvořitelů Ještěrů byla odebrána možnost dalšího zasahování do vývoje na Zemi se vším všudy. Nebylo již pro ni v nové evoluci místo, nebyla již dlouho žádným pozitivním přínosem. Postupným vývojem v ní vzniklo tolik temného a scestného, že už nebylo možné ji prostě jen důkladně vyčistit. Ani již nebylo její role zapotřebí.

Z karmických vrstev některých z vás na NDC se tehdy obnažily příběhy z dob, kdy se stvořitelské sféry ještěrů snažily ovládnout hmotu na Zemi, poškodit projekt člověka 2. typu včetně jeho genetického programu. Chtěli přesouvat ještěří civilizace do dalších vesmírů a nebrat přitom ohled na lidské civilizace. Pokusili se ovládnout hmotu a vývoj skrz klíčové bytosti Světla, vedly je ke zrůdným pokusům.

Obnažení těchto karmických vrstev doprovázely i útoky na NDC od Stvořitelů Ještěrů i od ještěrů z jiných světů. Systémy NDC zajišťují postupné definitivní odstraňování všeho, co globální očistě a světelné evoluci brání. Proto se tato nová cesta světelného vývoje přirozeně stala protivníkem zatemněných ještěřích energií i bytostí.

Původní záměr byl nahrazen touhou zcela vytlačit lidské civilizace z našeho Vesmíru

Z tohoto výčtu negativních vlivů Sféry Stvořitelů Ještěrů bez pochyb vyplývá, že její podstata se postupně stala zcela zatemněnou. Původní ušlechtilý záměr najít cestu, jak vzdorovat Temnu, byl dávno zapomenut. Tento původní záměr byl postupně nahrazen snahou vytlačit lidské civilizace, jak je dnes na Planetě znáte, z vašeho Vesmíru.

Tím by byl zlikvidován i úkol tohoto lidstva vytvořeného dle Druhého plánu Stvořitelů. A to by znamenalo již naprosto volné ruce pro Temné síly. Nezbyl by tu už nikdo, kdo by měl šanci účinně vzdorovat Temnu, kdo by měl možnost najít cestu k likvidaci Temných systémů. Proto bylo nutné tuto stvořitelskou sféru zcela odstavit z jakékoli možnosti ovlivňovat vývoj, nyní i do budoucna. A to i s jejími příslušnými andělskými sbory.

Se Sférou Stvořitelů Ještěrů souvisí hadí síla člověka

Zpočátku měla Sféra Stvořitelů Ještěrů pozitivní význam, z něhož se dodnes zachoval např. dar hadí síly pro lidstvo 2. typu. Hadí síla se sice stala jedním z důležitých energetických nástrojů pro světelný vzestup člověka, ne však tím jediným a rozhodujícím. Bez trpělivého každodenního posilování světelných základů své bytosti se však hadí síla může naopak stát nástrojem destrukce. Protože její předčasné nepřirozené probuzení umělými duchovními technikami vede k jejímu využití pro dosahování vyšší temné pokročilosti. (Poznámka: Podrobně viz článek 56H. Hadí síla a orgasmus.)

Problém s propojením na ještěří světy

Ale již samotná návaznost, propojenost Stvořitelů Ještěrů na civilizace ještěrů v jiných světech v rámci Stvoření, začala být postupně velkým problémem. Protože v rámci ještěřích světů se postupně vyvinuly velice zatemněné civilizace a jednotlivci, navíc velice odolné a průrazné. Stvořitelé Ještěři ve spojení s ještěry z jiných světů se snažili přesouvat ještěří civilizace na Zemi i na další planety v našem Vesmíru. A získat celkově kontrolu nad vývojem a nad klíčovými světy zde v hutné hmotě, kde se rozhoduje o dalším osudu vývoje, o směřování evoluce. Ještěří bytosti přitom využívaly svoji velice silnou hadí a ještěří magii. Další ztížení situace nastalo poté, co byly z ještěří větve Stvoření přeneseny a vysazeny do našeho Vesmíru jednoznačně temné ještěří bytosti známé jako „reptiliáni“ nebo také „Drakoni“. Tyto temné ještěří bytosti už byly výsledkem genetického šlechtění Temných sil.“  

Více o tom je v článku 37H. Mimozemské temné mocnosti na Zemi.


 

Jiří Novák

Problematické karmické čištění jednotlivců s ještěří minulostí

V dnešní době je ve hmotné rovině Země zrozena celá řada bytostí, jejichž určité úseky z minulosti jsou spojeny s příslušností k ještěřím civilizacím, případně i ke Stvořitelům Ještěrům nebo k andělům této stvořitelské úrovně. Jejich karmická očista je nelehká. Protože z minulých věků mají na svých bedrech řadu destrukcí, opakovaných násilí vůči lidem. Někteří z nich v důsledku toho trpí neobvyklými zdravotními problémy.

Některé z těchto bytostí mají dokonce problémy se zvládáním života zde v našem světě v lidské podobě. Nejsou schopny zařadit se do životního procesu, vydělávat si na svoji obživu. Jejich životní problémy je natolik drtí, že jsou sotva schopni jen tak přežívat. I oni však mají šanci karmicky se vyvázat a vyčistit z této nepříznivé minulosti. Chce to však od nich obrovskou dávku vytrvalosti, správné motivace, pozitivního přístupu, ochoty vnitřně se zásadním způsobem měnit.

Při karmické očistě celé řady jednotlivců nacházejících se na cestě světelného vzestupu se u nich opakovaně otevírají karmické vrstvy s vazbami na ještěří světy a ještěří energie. Z období, kdy sami byli ještěry a utlačovali lidské civilizace. Nebo byli jako lidé ještěry ovládnuti a sloužili jim k prosazování ještěřích zájmů. Nebo byli ještěry zneužíváni jako pouzí otroci, zdroje energie a tvořivé síly pro ještěří magii.

Energie v právě obnažených karmických vrstvách pak napojují tyto bytosti na ještěří světy i na Sféru Stvořitelů Ještěrů. Odtud pak k nim v rámci karmické očisty plynou energie, které se je snaží zmanipulovat k tomu, aby znovu v tomto životě opakovali to, co kdysi dělali v dávné minulosti. Tedy aby opět sloužili ještěřím zájmům. Nebo dokonce aby opět ubližovali lidem, ovládali je, pomáhali je drtit svými energiemi.

Očistit se z takových vrstev často znamenalo další a další zásahy systémů Nové duchovní cesty proti sféře Stvořitelů Ještěrů, odkud plynuly dolů vysoce nepříznivé násilné ovládací energie. Karmická očista těchto bytostí tak přinášela jeden bojový konflikt systémů NDC s ještěřími systémy za druhým. Pokud vůbec chtěli tito lidé s ještěří minulostí postoupit na vzestupné světelné cestě dál, bylo potřeba je soustavnou karmickou očistou postupně zbavit těchto napojení na ještěří minulost. Karmicky vyčistit tuto minulosti, napravit přitom vše, co je ještě možné. Což často znamenalo odříznout stále ještě existující plynutí temných destrukčních energií od Stvořitelů Ještěrů k nám dolů do hmoty.

Na zdokumentování problematičnosti tohoto karmického čištění vazeb z dávné ještěří minulosti jsme vybrali následující příběhy.

Ovládnutí zrozených lidských bytostí hadí a ještěří magií

Karmické čištění trojice bytostí na NDC z 20.4.2008: Výrazně nepříznivé pocity těmto třem lidem naznačily, že je třeba požádat o pomoc při karmické očistě. Při kontrole byly z energií odkrytých karmických vrstev zjištěny následující základní informace:

Současně s obnaženým blokem karmických vrstev se těmto lidem obnažila hadí a ještěří magie, která je v minulosti ovládala. Orientačně šlo o období před 300 miliony lety. Dole vzadu v oblasti kříže měly extrémně silný úpis nabývající podobu superúpisu.

Připomínám, že podstatou superúpisu je to, že bytost dala do zástavy nejen sebe samu, ale i vše další, co jí bylo původním světelným úkolem svěřeno. Tedy například vše, co ochraňovala, řídila, čemu vládla – svěřené lidské bytosti, všechny členy svěřeného duchovního hnutí, určité církve, dokonce i celý národ, civilizaci. A současně také třeba svěřené území, kulturní a historické hodnoty, atd. A to tak, aby veškerý užitek z toho všeho plynul na konto Temných sil.

Superúpis byl jako nezničitelný temný duchovní pancíř obvykle umístěn na zádech buď v oblasti kříže, nebo dokonce zahaloval celá záda přes všechny čakry zdola nahoru. A toto znamení skryté temné moci byly bytosti nuceny vléci s sebou nejen v tom daném životě, ale v rámci karmických vrstev i v dalších existencích. Přicházející informace naznačovaly, že síla tohoto ještěřího úpisu byla třeba tisíckrát silnější, než byl v dávné minulosti úpis Melkorův.

O důležitosti těchto tří bytostí ve hmotné rovině svědčilo jejich speciální pověření od andělů Dhyanů vnést určité žádoucí světelné vlivy do civilizace ve hmotě. Toto andělské pověření však bylo překryto a odsunuto tak zcela do pozadí právě superúpisem obrovské síly.

Tyto tři bytosti byly tehdy v dávné minulosti kompletně ovládnuty, o čemž svědčilo jejich nitro (Vnitřní duchovní centrum) obsazené hady. Cílem ještěřího nátlaku bylo tehdy ovládnout hmotu a celkový vývoj přes klíčové bytosti Světla. Tato jejich akce měla skutečně částečný úspěch v tom, že dovedla tyto původně světelné bytosti ke zrůdným pokusům s lidskou podstatou.


Marie Mejdrová

Proč lidé ve hmotě pomáhali realizovat ještěří zájmy?

Marie Mejdrová: Centrální Karmo Nového vývoje, prosím o bližší informace o karmickém čištění tří osob na NDC z ovládnutí hadí a ještěří magií z 20.4.2008. (Duchovní komunikace z 24. – 26.4.2008)

Centrální Karma Nového vývoje: „Tyto počiny byly spjaté s úplně temnými skupinami ve sférách Stvořitelů ještěrů a hadů (plazů). Tyto temné skupiny se vydělily od ostatních a snažily se jet po své vlastní linii. Chtěly, aby na Zemi byla rozšířena jejich forma života namísto lidí. To znamená i jejich forma ještěřích lidí, namísto zdejších lidských hominidních bytostí. Nebo alespoň aby zde ještěří typy měli vedoucí úlohu.“

(Poznámka: Podle klasifikace dnešní biologie je vrcholem vývoje živočichů řád Primáti. Ten obsahuje podřády poloopice a vyšší primáti. Nejvyšší skupinu vyšších primátů pak tvoří hominidi, kam patří i dnešní člověk. Takto je dnešní člověk umístěn podle vědy na samotném vrcholu evoluce.)

MM: Proč jim v tom tito lidé na Zemi chtěli pomoci?

Centrální Karma Nového vývoje: „Tak jako některé další osoby dnes na NDC, měly i tyto tři bytosti silné karmické vazby z minulosti na ještěří sféry. Kdysi jimi procházely a dopustily se tam přehmatů. Měly vlastně vůči ještěrům dluhy. Byly s touto ještěří formou života provázány už také z jiných planet a světů. To vše ještěrům velice ulehčilo navázat se právě na ně, najít si cestu právě k nim.

Tyto lidské bytosti se nechaly ještěry zavázat s tím, že jim ještěři v jejich původním světelném poslání pomohou. Ve skutečnosti se tím ale úplně vychýlily ze své původní světelné cesty. Namísto toho, aby se soustředily na lidský rod na Zemi, jeho očistu a boj s následovníky Melkora, nechaly se spoutat superúpisy, mentálním ovládnutím hadí a ještěří magií. A tak svoje tehdejší existence věnovaly práci pro tyto mocnosti.“

Genetické pokusy s lidskými, ještěřími a hadími bytostmi

MM: V čem spočívaly ty pokusy?

Centrální Karma Nového vývoje: „Tito lidé ovládaní ještěřími vlivy chtěli jednak vyšlechtit k vyšší dokonalosti ještěří a hadí bytosti.  Vylepšovat jejich zvířecí i lidskou formu tak, aby ještěří lidé zaujali pozici lidí 1. typu na Zemi. Aby se jim vyrovnali ve všech parametrech. To ovšem znamenalo vylepšit genotyp ještěřích lidských bytostí. Protože nemíšení potomci Hvězdného lidu na Zemi byli evolučně dál.

(Poznámka: Více o příchodu Hvězdného lidu – Elfů na naši Zemi je v článku 44A. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu I.)

Elfové a jejich potomci, kteří byli lidstvem 1. typu, měli v sobě zakódované cenné charakteristiky a předpoklady. Ty byly výsledkem pečlivého genetického výběru a šlechtění příslušných odpovědných Stvořitelů. A navíc byli tito lidé 1. typu na Zemi samozřejmě příslušníky úplně jiné evoluční a genetické linie, která se v žádném případě neměla mísit s ještěry. A to byla právě další část těchto pokusů – křížit tyto dvě nesourodé linie ještěřích a lidských bytostí.

Bytosti, které se dnes karmicky čistily, si myslely, že těmito pokusy vylepší lidi i ještěry. Výsledkem byly samozřejmě zrůdy a nepředvídatelný řetězec následků takových neoprávněných zásahů do vývoje. Zneužily přitom svoje pravomoce a výbavu, kterou dostaly od andělů Dhyanů před narozením.“

MM: Jak dlouho trvaly následky?

Centrální Karma Nového vývoje: „Příroda a instituce s karmickými pravomocemi se snažily Zemi od následků očistit. Trvalo to ovšem dlouhou dobu a mělo dozvuky ještě v celé pozdější éře, kdy tady na Zemi dominovali dinosauři. A to až do té doby, než dinosauři z planety vymizeli. (Poznámka: Podle vědy se tak stalo zhruba před 65 miliony let.) V jejich původním masivním přemístění sem na Zemi měla jedna z těchto tří bytostí také zásadní podíl, jak již víte z předchozích karmických čištění.

S křížením všeho možného tady začal jako první Melkor, ale ten měl úplně jiné cíle. Těmito pokusy, o kterých nyní mluvíme, se započala jiná, nezávislá linie. Naštěstí tyto pokusy nepřinesly očekávané výsledky a neměly ani potřebnou podporu od těch, kdo měli skutečně na Zemi moc něco prosadit. Ty pokusy většinou selhávaly a vytvoření jedinci se nedožívaly vysokého/vyššího věku. Dá se předpokládat, že kdyby tomu mělo být jinak, Melkor by neváhal využít své tehdejší moci, síly, všech možných pák a prostředků na to, aby takovou konkurenční komunitu vyhladil dříve, než by se rozrostla. Pokud by se ovšem Melkor se zatemněnými ještěřími lidmi nespojil. Jako spojenci by představovali pro Síly Světla naprosto zásadní problém. K takovému spojení však nikdy nedošlo, protože Melkor nebyl ochoten se s kýmkoliv dělit o moc nad touto planetou.“


 

Jiří Novák

Útoky od Stvořitelů Ještěrů a od ještěrů z jiného světa

Zhruba měsíc po předchozím karmickém čištění se z karmických vrstev obnažila další podobná situace. Trojici bytostí se obnažil další nepříznivý blok karmických vrstev spojených s ovládáním ze strany ještěrů. Tentokrát šlo o dvě bytosti na NDC a jednoho dalšího člověka, kolegu z práce, mimo vědomou duchovní cestu. V tomto případě byla tato trojice přímými vyslanci Stvořitelů Ještěrů. Tyto bytosti sestoupily do duchovních sfér našeho Vesmíru s temným úkolem a měly zde zajistit podmínky pro přesun ještěřích civilizací na další planety, do dalších světů. A nebrat přitom ohled na lidské civilizace.

Každému z této trojice byla propůjčena obrovská temná tvořivá síla, a to opět formou superúpisu a kompletního zavázání se ještěří evoluci. Přičemž síla superúpisu také vysoce převyšovala sílu běžných úpisů Melkora. To vše bylo navíc spojené s kompletním mentálním ovládnutím. Takže tyto bytosti v lidské podobě byly ve svém rozhodování i jednotlivých činech ve skutečnosti plně skrytě řízené ještěřími energiemi a vlivy.

Obnažením a zpracováním karmických vrstev u dvou bytostí na NDC to ovšem nekončilo. Během dvou nocí se navíc ještě uskutečnily opakované útoky jednak přímo od Stvořitelů Ještěrů a současně i od ještěrů z jiné větve Stvoření na celý systém NDC.

Problémem byla také skutečnost, že u třetí bytosti mimo vědomou duchovní cestu šlo o „divokou“ karmickou očistu (o problematičnosti „divokého“ karmického čištění bylo více v článku 39B. Karmické vrstvy a předpoklady karmické očisty). V důsledku toho tato bytost nebyla na nevědomé úrovni ochotna dobrovolně se vzdát propůjčené magie a umělých schopností, nevydávala ze sebe tuto dávnou duchovní výbavu. A naopak se jí chytala a logicky se pak připojila k útokům ještěřích energií na systém NDC. Právě takovéto vazby na další bytosti mimo světelnou cestu pak komplikují přirozeně probíhající očistu jednotlivců na vzestupné světelné cestě.


Marie Mejdrová

Některé zrozené bytosti mají v sobě světelná i temná pověření určitými úkoly

MM: Centrální Karmo, prosím o bližší informace k útokům Stvořitelů Ještěrů a ještěrů z jiného vesmíru na NDC, během předchozích nocí. A dále o karmickém čištění dvou bytostí nyní na NDC z temného úkolu od Stvořitelů Ještěrů z 26.5.2008. Děkuji. (Duchovní komunikace z 27. – 29.5.2008)

Centrální Karma Nového vývoje: „Prakticky všichni na NDC mají opravdu důkladně karmicky naloženo, jak se každodenně přesvědčujete při očistách. Když jste vstupovali do tohoto života, měli jste před sebou jeden hlavní světelný úkol, nesmírně obtížný. Najít čistou cestu neomezeného vzestupu ve Světle, na potřebnou dostatečnou úroveň se karmicky očistit, zharmonizovat a to samé přitom zajistit i pro celé Stvoření a jeho vnější napojení. Tedy řečeno v kostce tak, jak se to jeví v tomto bodě.

Ale kromě dlouhého řetězce světelných úkolů, které z toho vyplývají, jste sem mnozí vstupovali i s řadou temných pověření a dosud nevykonaných temných úkolů, které ve vás dřímaly. A vy se teď na své cestě definitivního návratu ke Světlu musíte se všemi těmito úkoly poprat. Klíčem ke světelnému úspěchu je samozřejmě to, aby se tato různá naprosto protichůdná poslání probouzela ve správném sledu. Jinak byste neměli šanci to zvládnout.

Obrovská síla Temných systémů v pozadí za temnými pověřeními by vás rychle překlopila a nasměrovala na temnou dráhu. Na temnou stezku byste zapadli snadno, protože jste si její začátek prošlapali již v některých z minulých existencí. Navázali byste na to, kde jste v minulosti skončili. Touha splnit ty temné úkoly by se pak stala zrovna tak silná jako vaše nynější touha splnit úkoly světelné. I když by zůstala třeba jen na podvědomé úrovni. V pozadí za skrytou touhou po moci, slávě, dokonalém komfortu a pohodlí. Nebo v podobě houževnatosti a cílevědomosti zcela duchovně, mentálně ovládnutého otroka…

Všechny destrukce se odvíjely od skutečnosti, že Sféra Stvořitelů Ještěrů vůbec vznikla

Ještěři se během věků s lidmi těžce karmicky provázali, což se nikdy nemělo stát. Ovšem začalo se to logicky odvíjet z té skutečnosti, že vůbec vznikla Sféra Stvořitelů Ještěrů nad vaším Vesmírem. A že takto byly od samého počátku zataženy ještěří energie a ještěří vlivy přímo do řídících sfér. Ze kterých vycházely později tvořivé impulsy, které daly vznik vašemu Vesmíru a různým formám života v něm. A ze kterých vycházely poté i další impulsy podněcující zásadní změny ve vašem světě.

Nedá se proto příliš divit tomu, že jakmile se Sféra Stvořitelů Ještěrů zatemnila, přestala podporovat úspěšný vývoj lidské civilizace hominidního typu kdekoli. A naopak došlo ke konkurenčnímu boji mezi ještěry a lidmi. K boji o životní prostor, o moc, o vedoucí postavení ve vývoji – o určování vývoje. Pospolu mírumilovně nemohli žít, protože jedna forma života vylučovala nerušený vývoj té druhé ve stejném prostoru.“


 

Jiří Novák

Chybné přemístění ještěřích forem života do lidských světů

Jak už bylo řečeno v článku 55E. Zásadní chyby v plánování a využívání nových zrození, ještěři představují formu života, která je zásadním způsobem odlišná od formy lidské – hominidní. I této formě života však byla dána příležitost prokázat schopnost vybudovat stabilní světelnou evoluci. Ještěřím formám života však byla určena samostatná větev Stvoření. Ta představovala jiný žebříček světů, který měl zůstat zcela oddělen od lidské větve Stvoření a lidského žebříčku světů. A to proto, aby soupeření, která z těchto dvou forem života, lidské a ještěří, bude vhodnější pro nalezení vzestupné evoluce, probíhalo na dálku bez vzájemného vměšování.

Jenže chybou určitých Stvořitelů ať už z naší lidské větve nebo z větve ještěří, došlo k přemístění ještěřích forem života i do naší lidské větve Stvoření a možná i do dalších větví, o kterých zatím nic nevíme. A to celou situaci zkomplikovalo. Vzájemně přínosné soužití obou těchto forem života, tedy ještěrů, dinosaurů se savci, však prakticky není možné. Protože dříve nebo později dojde mezi nimi k nesmiřitelnému zápasu o životní prostor, k boji o přežití, jako se to později stalo na Zemi.

A je logické, že boj o pouhé přežití zatlačí otázky hledání vzestupné světelné evoluce do pozadí. Proto by se formy života z tak odlišných větví Stvoření neměly míchat. To se však v minulosti na naší Zemi stalo a obě formy života se spolu svázaly těžkými karmickými vazbami, které bude nezbytné rozvázat a vyčistit. Právě proto je v dnešní době na Zemi zrozena v podobě běžného pozemského člověka celá řada bytostí, které buď přímo pocházejí z ještěří větve Stvoření, nebo v ještěří větvi prožily alespoň některé ze svých minulých existencí. Nebo byly jako lidské bytosti energiemi ještěří formy života ovládnuty a byly takto donuceny zradit lidský rod a sloužit zájmům ještěrů.


 

Marie Mejdrová

Pokračování duchovní komunikace:
Problematické rysy ještěřích bytostí

Centrální Karma Nového vývoje: „Jak už postupně během karmických očist vyplynulo, ještěří forma života není vhodná jako předvoj světelné evoluce. Protože ještěří bytosti jsou stavbou svého těla příliš odolní vůči vlivům okolního prostředí – přírody. A to jim znesnadňuje vnímat náznaky Přírody, že nejdou správnou cestou. Ve svém důsledku jim to umožňuje jít proti Přírodě. Snáze pak podlehnou temným vlivům, aniž by měli šanci si včas uvědomit, že jdou nesprávnou cestou.

I jejich psychika se vyznačuje obecnými rysy, které nejsou optimální pro nositele světelné evoluce: agresivita, tvrdohlavost, omezenost (úzké vidění světa, jako opak tzv. otevřené mysli), bezohlednost a sobectví, citová hrubost, nedostatek empatie, jsou nelítostní.

Houževnatost ještěřích bytostí, jejich silná vůle a odolnost vůči prostředí, se pak v této kombinaci často vyvinula v neprospěch jejich okolí i jich samotných. Člověk jako hominid je jiná evoluční linie. Byl Stvořiteli vyvíjen v mnoha etapách a s velkou pečlivostí. Došel jako forma života v hutné hmotě vývojově nejdál a postupně se proto stal katalyzátorem evoluce pro všechny sféry.“

Neotevírat se předčasně bytostem mimo vzestupnou světelnou cestu

MM: Ohledně silného útoku Stvořitelů Ještěrů a ještěrů z jiného světa na NDC, který doprovázel výše popsanou karmickou očistu: Příčinou podobných útoků při karmické očistě mnohdy bývá nějaká chyba, neopatrnost, ukvapenost, které se dopustil člověk procházející přirozenou vědomou karmickou očistou. Domníváme se, že v tomto případě byl takovou chybou neopatrný rozhovor s kolegou X o duchovních záležitostech předchozí den? Je to tak?

(Poznámka: Princip energetických útoků doprovázejících karmickou očistu je podrobně vysvětlen v článku 66C. Doprovodné jevy karmické očisty III.)

Centrální Karma Nového vývoje: „Z dnešního pohledu se to jeví tak, že v současném období sice bylo třeba zajistit pročištění této karmické vazby. Ale nemělo k tomu dojít tímto způsobem, za vyprovokování silných útoků, když celá situace ještě nebyla vhodně duchovně připravena tak, aby se dala optimálně zvládnout… 

Poučení z toho plyne takové, že není na místě úplná otevřenost vůči bytostem mimo světelnou duchovní cestu a zapřádání s nimi příliš otevřených hovorů na duchovní témata. Nevíme, co všechno kdo v sobě ještě nosí.

Dotyčná bytost na NDC dostala důkladnou lekci, aby nebyla tak otevřená a ukvapená, jak má ve své povaze, v takovýchto závažných věcech. Vždycky je třeba zvážit, že nejde zdaleka jen o daného člověka, jeho informování a otevření možnosti k pročištění toho, co je v jeho duchovním pozadí. Především jde o zdárný postup NDC tak, aby se všechno dalo optimálně zvládnout.

Vždy je třeba mít na paměti v prvé řadě zajištění bezpečí Sil Světla, celkového světelného vývoje a také svoji vlastní stabilitu v očistě na světelném vzestupu. A až teprve poté přemýšlet, jak případně co nejvhodnější formou pomoci s očistou určitému jednotlivci. Nezapomínat přitom na to, že zodpovědnost za jeho karmickou očistu leží na jeho straně a že pokud nebude mít on sám pevnou, správně nasměrovanou a vytrvalou motivaci, stejně se v očistě nikam nedobere.“


 

Jiří Novák

Jak to dnes vypadá ve Sféře Stvořitelů Ještěrů?

Když se dnes pokusím nahlédnout do Sféry Stvořitelů Ještěrů a zjistit, jak to tam nahoře vypadá teď v tomto období, vnímám jakoby ponurý zničený spálený svět bez života. Pusto, temno, zbytky drtivých soubojů, energie zkázy a katastrof. Jak k tomu došlo? Jak taková situace postupně vznikla?

To vše souvisí s karmickým vyvazováním naší lidské civilizace s civilizacemi ještěrů a s ještěřími formami života. A s nápravou dávných problematických situací, které tady na Zemi vlivem ještěřích zásahů vznikly. Během těchto karmických očist se ukázalo jako nezbytné zamezit dalším možnostem vlivu ještěřích energií na lidstvo. Opakované útoky ze Sféry Stvořitelů Ještěrů bylo nezbytné zarazit a pro budoucnost znemožnit. Což nelze jinak, než formou boje a důkladnou likvidací temných systémů usilujících o další ovládání lidských civilizací. Protože svobodu a nezávislost je důležité si postupně vybojovat. Svoboda přece nepřichází sama od sebe.

Sféra Stvořitelů Ještěrů se stala naprosto temným územím

Sféra Stvořitelů Ještěrů se během vývoje postupně stala naprosto temným územím, ve kterém začaly v drtivé míře převažovat temné energie, a kde pro jakékoliv stopy světelných energií už nezbylo žádné místo. Tato sféra tak začala postupně fungovat obdobným způsobem jako dávné nádrže odkládané karmy, o kterých jsem se zmínil například v textu 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi:

V těchto smetištích byla ta nejhorší, nejhnusnější energie, jakou si lze představit. Zmutovaná, zkažená karmická energie, která vznikala přetvořením původní nepříznivé karmické energie na novou, výrazně zrůdnější a nepříjemnější variantu. Nepříznivá energie těchto nádrží vedla k tomu, že zde samovolně vznikaly zcela temné formy života v podobě zrůd, které pak ovládaly bytosti, které měly s odpovídající karmickou nádrží v minulosti co do činění. Buď byli těmi, kdo nepříznivou karmu ovládáním druhých nahromadili, nebo byli naopak těmi, kteří trpěli tímto ovládáním. A zrůdy vzniklé v těchto nádržích pak tyto bytosti inspirovaly, nebo přímo nutily, k těm nejděsivějším činům.

Stejně tak se i Sféra Stvořitelů Ještěrů stala místem vzniku dalších zrůdných ještěřích mutantů, jejichž cílem bylo manipulovat, energeticky zneužívat, ovládat. Výsledkem bojů Spojených Sil Světla s touto temnou oblastí nad naším Vesmírem se postupně stal svět bez zjevného života. Svět, ve kterém byla drtivá většina všech dokonale temných forem života zničena. A zůstaly jen zbytkové temné energie připomínající kompletní podlehnutí této sféry temným silám. Ze Sféry Stvořitelů Ještěrů se tak stal přebytečný článek v žebříčku světů nad naším Vesmírem, který bude potřeba jednoho dne zcela uzavřít a odstranit. To však bude možné až za situace, kdy bude karmicky vyvázáno vše zásadní, co blokuje v dnešní době celkový světelný vývoj na Zemi i v tomto Vesmíru. Nebo co by mohlo zablokovat celkový vývoj v budoucnosti.

Pokus o navázání duchovního spojení se Sférou Stvořitelů Ještěrů

JN: Zkouším zjistit, jestli ve Sféře Stvořitelů Ještěrů přece jen nezůstala nějaká zbytková forma života. Vysílám na to místo dotaz: Je někdo ve Sféře Stvořitelů Ještěrů, kdo mne slyší a je schopen se mnou duchovně komunikovat? (Duchovní komunikace z 3.1.2014)

Nevnímám nic, prázdno, jen jakýsi pokus, snahu odpovědět. Dílčí vzedmutí energií, které však nestačí na vyzáření dostatečného množství energie, které by komunikaci zajistilo. Jsou tam jen zbytky bytostí a systémů. Ani Příroda tohoto světa není dostatečně silná, aby komunikace byla schopna.

Po určité době však začínám vnímat, že „cosi“ povstává z ponuré temnoty, jakási obluda, zrůda v podobě ještěra. A vnímám její následující slova:

 

Ještěr: „Vy lidé jste vždy byli našimi úhlavními nepřáteli. Tak to bylo, je a bude. Přijde čas, kdy se opět dokážeme posílit a zakročíme proti vám drtivou silou, která vás jednou provždy zlikviduje, vymaže z existence. Abychom už konečně mohli žít my svým plným životem. Abyste nám vy, lidé, nezabírali území, které potřebujeme pro sebe, pro naše rody.“

JN: Nikdy byste nebyli šťastni, pokud byste už neměli koho ovládat, komu vládnout.

Ještěr: „Vždy se najde někdo, koho můžeme řídit, koho můžeme využívat ve prospěch své evoluce. Váš Vesmír byl plný životních forem nejrůznějšího typu. A nebylo pro nás problémem vždy najít vhodnou hostitelskou planetu s nějakou formou života, která byla schopna nám sloužit. Zase přijde jednou doba, kdy naše zlaté dávné časy dokážeme obnovit se vším všudy.“

JN: Už k tomu nebudete mít příležitost.

A raději jsem další komunikaci ukončil, protože stejně k ničemu pozitivnímu nevedla. Jen k připomenutí, co obvykle přítomnost inteligentních ještěřích bytostí s vysokou tvořivou silou přinášela civilizacím lidského typu – drtivý nátlak, ovládání, zneužívání, parazitování. Ztrátu vlastní svobody, ztrátu naší lidské identity.

Nedopustíme, aby se toto ovládání lidských civilizací ze strany ještěřích bytostí ještě někdy v budoucnu opakovalo. Klíčem k tomu je pro nás cesta stabilní světelné evoluce. Jen tak dokážeme jako lidstvo překonat všechny podobné vazby z minulosti. A postupně přetnout všechna pouta svazující nás s podobnou minulostí. Jedině tak odstraníme ze sebe tendence stále znovu a znovu se nechat ovládat a dovolit jiným formám života, aby na nás parazitovaly.

Andělé Stvořitelů Ještěrů

Když jsem na počátku Nové duchovní cesty zkoumal andělské vlivy z minulosti působící na člověka, rozpoznal jsem tři andělské úrovně, které byly bezprostředně odpovědné za fungování lidských civilizací i jednotlivých lidských bytostí či duchovních hnutí na Zemi.

První úroveň tvořili andělé, kteří operovali v dosahu Vyššího Já člověka. Mezi ně patřili zejména andělé průvodci jednotlivých lidských bytostí. Druhou úroveň tvořili andělé s frekvencí na úrovni Věčného Já člověka. Mezi ně patřili například andělé odpovídající za určité skupiny, národy, i andělé Karmy. Nejvyšší třetí úroveň tvořili andělé Dhyané odpovídající za lidskou civilizaci, kteří již byli mimo informační dosah drtivé většiny lidských bytostí, protože se nacházeli až nad úrovněmi dvanácti energetických těl člověka. Andělé prvních dvou úrovní ovšem z evoluce vypadli a součástí Nového vývoje tak zůstali pouze nejvyšší andělé Dhyané. Více o situaci ve sféře andělů Dhyanů uvádí například první část duchovní komunikace Jedině ve spojení s Přírodou je možné správně nasměrovat vývoj.

Tato trojice andělských úrovní patřila ke Stvořitelům Otcům, kteří byli hlavními tvůrci lidských civilizací na Zemi. Logicky nás pak napadne otázka, jestli své anděly, své vyslance v duchovních úrovních tohoto Vesmíru, měly také další dvě vyšší úrovně Stvořitelů.

Ve své praxi jsem se skutečně setkal s několika andělskými bytostmi Stvořitelů Ještěrů, které sestoupily do hmoty, aby se zde karmicky čistily ze svých minulých chyb. O karmickém čištění jednoho z těchto andělů, jsem uvedl informace v textu A30. Kam směřuje svět a lidstvo na začátku roku 2013? – část I.

Takže není náhodou, že v dostupné literatuře najdeme popis devíti andělských úrovní označovaných jako andělské kůry. Viz například středověký myslitel, teolog a filozof, Tomáš Akvinský (1225 - 1274), nejvlivnější církevní učitel své doby, a jeho latinsky psané dílo Summa Theologica. Ve svém popisu udává celkem devět andělských úrovní označovaných jako andělské kůry. Ty jsou rozděleny do tří trojic, což by mohlo odpovídat trojici úrovní Stvořitelů. Například nejvyšší triádu údajně tvořili serafové, cherubové a trůny. Andělé z těchto dalších kůrů jsou znázorňováni s několika páry křídel, případně i s více hlavami. I to může naznačovat příslušnost k jiné úrovni Stvořitelů.

Jaká je současná situace, pokud jde o andělské úrovně?

JN: Přírodo Vesmíru, jak je to ve skutečnosti s andělskými úrovněmi? Měla každá sféra Stvořitelů své andělské úrovně? Pokračují tyto úrovně ve své činnosti i nadále? (Duchovní komunikace z 11.1.2014)

Příroda Vesmíru: „Ano, původně měla každá ze tří sfér Stvořitelů nad Vesmírem své andělské úrovně, které již fungovaly uvnitř Vesmíru. S anděly Stvořitelů Ještěrů zrozenými ve hmotě jste se již setkali. Tak jak byly mnohdy rozporné prvotní záměry těchto Stvořitelů, tak ovšem bylo nesouladné i působení jejich andělských úrovní. Šlo vlastně o trojí odlišný vliv na hmotu, což přinášelo rozpory a destrukce ve vývoji. Protože andělé tří sfér Stvořitelů prosazovali do hmoty odlišné typy bytostí i jiné nástroje na podporu evoluce lidstva. Původní snaha o světelnou evoluci byla dokonce u zástupců ještěřích forem života nahrazena podporou nátlaku, manipulování, ovládání, což už se světelnou evolucí nemá nic společného.

V současně době zůstává součástí Nového vývoje pouze jediná andělská úroveň – andělé Dhyané. Ostatní andělské úrovně z evoluce vypadly. Během počátečního postupu čela Nové duchovní cesty směrem k vyšším frekvencím docházelo k náročným karmickým očistám každé duchovní instituce i úrovně, která byla součástí Vesmíru. Z evoluce v rámci Nového vývoje pak byly postupně odstraněny všechny systémy, které byly natolik zatemněné, že již nebyly schopné karmickou očistou úspěšně projít. A dokázat se přitom důkladně očistit ze závažných chyb, vzdát se minulé magické výbavy a otevřít se novému čistému vzestupu. Právě takto vypadly z evoluce kromě úrovně andělů Dhyanů všechny ostatní andělské úrovně. I současná úroveň andělů Dhyanů vzešla z těžkých karmických očist v jiné podobě, v jiných počtech.

Dnes už se setkáte pouze s jednotlivými zástupci těchto dalších andělských úrovní, kteří jsou zrozeni ve hmotě. Na nich teď leží tíha dokázat se karmicky očistit z minulých chyb v rámci celé úrovně, ze které pocházejí, a kterou teď zde ve hmotě zastupují.“

Tvůrčí síla Stvořitelů Ještěrů

O Stvořitelích Ještěrech (Hadech) se zmiňuje Barbara Marciniaková v knihách Poslové úsvitu, Země – Klíče k živé knihovně. Jde o knihy inspirované Plejáďany, kteří přišli z budoucnosti. Autorka zde uvádí:

Plazi jako výborní genetici znají své řemeslo, velmi dobře ovládají genetickou organizaci a manipulaci… Rodiny plazů jsou známy jako Stvořitelé a bytosti odpovědné za organizování genetických struktur živé hmoty.“

S tvůrčí činností v rámci Sféry Stvořitelů Ještěrů mohou souviset některé životní formy na naší planetě – například plazi, mezi které patří například krokodýli a hadi. V dávné minulosti to byli dinosauři, kteří po určité období naší historie postupně zaplnili a ovládli všechny životní sféry naší planety - pevninu, vodstva i vzduch.

Stvořitelé Ještěři vytvářeli i své vlastní lidské rasy, a některými z nich osídlovali náš Vesmír. Tyto rasy měly a mají ve srovnání s pozemšťany zcela odlišný vnější vzhled, jejich některé vnější tělesné znaky a obličejové rysy připomínaly spíše plazy. A občas se jednotliví zástupci těchto civilizací dostali i na naši planetu.

Uvedené lidské i živočišné druhy byly proti člověku a běžným savcům typické značnou vnější fyzickou odolností, byly silnější, agresivnější a lépe vybavené pro život ve hmotném světě. Lidské druhy spojené se Stvořiteli Ještěry sice mají vysoký tvůrčí intelekt, naopak jim však ve srovnání s námi obvykle zcela chybí složka citů. Některé složky jejich bytostí jsou tak příliš zdůrazněny na úkor jiných a výsledkem se stává celková nevyváženost bytostí. Což se například projevuje v podstatně nižší etice jednání. Například v násilí vyvíjeném proti jiným formám života.

Hadí síla Kundalini

Se Sférou Stvořitelů Ještěrů také souvisí hadí síla člověka označovaná jako Kundalini. Ta představuje ještěří verzi životní síly. Měla by být zaměřena především na duchovní růst člověka, aby fungovala jako jeden z motorů jeho duchovního probouzení, soustavné energetické očisty a dalšího světelného vzestupu. O tom, jakými zásahy se vlastně tato síla do člověka dostala, bude více v dalších pokračováních tohoto tématu.

Hadí síla se přitom projevuje přesně v duchu životního projevu plazů. Ty představují zdánlivě netečné, mírné a pomalé bytosti, ve kterých je však ukryta obrovská impulsivní síla, která se náhle po určitém impulsu naplno projeví. Celé hodiny bez pohybu leží, aby náhle překvapily svojí mrštností a dokonalou pohyblivostí. Stejně tak i hadí síla člověka pomyslně spí jako had stočený v oblasti dolního konce páteře, aby čas od času náhle vybuchla s ohromnou silou a nekontrolovatelnou intenzitou. Silovým očistným impulsem, který nemá v energetickém fungování člověka obdoby.

Více o hadí síle bylo v článku 56H. Hadí síla a orgasmus. V něm jsem uvedl následující informace:

Většina dnes ve světě rozšiřovaných duchovních teorií o tom, co je to hadí síla, jak funguje, k čemu slouží, jak ji probudit, jak ji podřídit naší vůli, pochází z indických tradic. A jako pro všechna ostatní učení, náboženství, metody, postupy, tedy pro vše, co je spojeno s indickými duchovními vlivy, je i pro tyto teorie o hadí síle typické to samé. Popisují na jedné straně čisté světelné možnosti a příležitosti. Ale to vše bývá nenápadně propojeno s pečlivě ukrytými temnými vlivy, temnými nástrahami, temnými lákadly, temnými účinky, které na těchto původně čistých příležitostech nenápadně parazitují.

Důležité je uvědomit si, že typické pro cestu Světla je používání přirozených metod, přirozených životních postupů. Zabývání se tím, co by mělo být pro člověka každodenní přirozeností. Naopak si uvědomit, že pro Temnou stezku jsou typické nejrůznější umělé metody, jak nepřirozeně zdokonalovat a posilovat tu a tu dílčí stránku své bytosti. Jedině používáním přirozených životních postupů lze zajistit, aby nepřirozeně probuzená hadí síla neškodila světelné cestě člověka.

Genetický program člověka

Se Stvořiteli Ještěry zřejmě do jisté míry souvisí také současné fungování genetického programu dnešního člověka 2. typu. Programu, který by měl být schopný modifikovat sám sebe a otevírat se do různých rovin dokonalosti v závislosti na duchovním růstu člověka.

Program dnešního člověka zahajuje své fungování na úrovni dvojité šroubovice DNA, která je běžně známa současné vědě. Po dostatečném světelném duchovním vzestupu člověka by se mělo fungování genetického programu postupně rozšiřovat a měly by se otevírat další dosud uzavřené a nefunkční části genetického programu. Aby tak lidé na světelném vzestupu měli šanci dosažení vyšších úrovní tvořivých vlastností a schopností. A naopak, aby se tyto rozšířené schopnosti opět automaticky uzavíraly, pokud by člověk ve Světle opět spadl. Takový by měl být ideál. Program je však vlivem nejrůznějších temných zákroků v minulosti silně poškozen. Takže zatím ještě plně nenaplňuje všechny možnosti, které by měl mít. Těmto úvahám se budu věnovat v dalších textech, jejich název bude teprve upřesněn.

V následujícím textupokračování 68E. Vlivy energií Stvořitelů Ještěrů na pozemské lidstvo budeme pokračovat v popisu vlivů Stvořitelů Ještěrů na naši Planetu.

© Jiří Novák, leden 2014
© Marie Mejdrová, leden 2014
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 173
  • 24
  • 23
  • 25
  • 26

Celkový počet hlasů: 271