Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VI: 70 - 79 | 78B. Dávné Světlo pomáhající směrovat vývoj

78B. Dávné Světlo pomáhající směrovat vývoj

Petra Nováková Vloženo 22.2.2016
Petra Nováková

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová.


Pomoc vyšších hybných sil světelné evoluce. Energetická pomoc, která využívá mimořádných momentů. Situace otevírající dveře pro výjimečné příležitosti. Záleží jen na vás, kam se dokážete s využitím dostupné pomoci posunout. Duchovní vnímání z minulosti k článku o světelných mečích a žezlech. Film Zimní příběh. Energie jako zářící hvězda - znovuobnovení spojení z dávné minulosti. Znalost historie dává možnost nadhledu. Dřívější rozdrobené, chaotické vedení vývoje. Chyběl návod k projektu člověka 2. typu. Využít potenciál propojení hmoty a vysokých duchovních struktur. Pomoc mezi bytostmi, civilizacemi, světy a sférami. Všechno souvisí se vším a vytváří dokonalou síť. Zázraky se tvoří tím, co sami děláte dole ve hmotě.

Tento text navazuje na článek 78A. Světelné meče a žezla, ve kterém jsme probírali téma světelných mečů a žezel, o nichž jsme se dozvěděli v průběhu naší karmické očisty v minulých letech.
 

Pomoc vyšších hybných sil světelné evoluce

Koncem ledna jsme udělali na základě přicházejících impulsů určité dílčí rozhodnutí, které se nám jevilo jako správné, ale okolnosti celou situaci změnily, takže vše nakonec vyšlo jinak. Není to poprvé, že jsme vnímali určitý impuls něco udělat, ale vzápětí nás události navedly jiným směrem, aniž bychom tomu chtěli, aniž bychom tomu rozuměli. Na tomto místě není podstatné rozebírat detaily. Důležitá je skutečnost, co to všechno znamená? Má nám to naznačit, že v určitý moment sice můžeme vnímat jasný impuls, co je důležité udělat. Existuje však v tu chvíli vyšší světelná síla, na kterou ještě nemáme informační spojení. A která z vyššího nadhledu vnímá, že je důležité záležitost nasměrovat odlišným směrem. Který v tu chvíli vypadá z pohledu rozumu jako méně vhodný. Když se nám toto skutečně stalo, měli jsme pocit, že jsme události dobře nezajistili. Že jsme udělali drobnou chybu, která v tu chvíli měla zdánlivě nepříjemné a dalekosáhlé důsledky.
 

Duchovní komunikace ze 4.2.2016:
PN: Zeptala jsem se Spojených Sil Světla, proč k této situaci došlo, kdo ji vedl, co to pro všechny znamená, apod.

Řídící centrum energií pro tento svět: „Existuje místo, bílá hvězda, kde jsou energie naakumulované do jednoho zářivého bodu. Toto místo je mnohem výš, než zatím svými energiemi dosahujete.

(PN: Vnímám, jako bychom proletěli dosud dostupné úrovně a pak vylétli do prostoru, kde je ticho a klid a nahoře září velké bílé světlo.)

Toto světlo je stejně jako vše ostatní tvořeno z energie. Tak čisté a koncentrované, že působí, jakoby zářilo. Že kolem sebe vytváří jakousi auru světelného záření. Toto místo je velmi vysoko. A tato energie má sama své vnitřní impulzy. Jakoby monitoruje situaci a vysílá signály, které občas zasahují do dění ve hmotě. Podle toho, jak je potřeba světelný vývoj dál posunout. Každý dostáváte na světelné cestě své impulzy. Co je vhodné a důležité udělat, kudy dál své kroky nasměrovat. V některých případech jsou ale impulzy velice odchýlené od toho, co se zdá být v mezích rozumu ve vašem hmotném světě. Takové impulzy pak bytost většinou není schopná přijmout. Její kanály nejsou zkrátka na takovou informaci naladěny. Spojené Síly Světla Vás ale vedou cestou, která je pro váš světelný vývoj tou nejoptimálnější. A to v určitých situacích obnáší i události, které vás mají posunout, ale k nimž byste svým vlastním rozhodnutím stěží dospěli. Tyto události vás tak samy nasměrují, vedou. Někdy je náročné jim porozumět, pochopit poselství, které nesou. Jaký mají pro váš život význam.

Každý reaguje na jiné podněty. Osloví ho jiný druh impulzů. Tyto impulzy se postupně skládají, doplňují se tak, aby impulzy různých bytostí na NDC do sebe zapadly a vytvořily něco nového. Utvořily nové možnosti. Otevřely další dveře, které se zdály být jasně zavřené.

Pohled vás lidí ve hmotném světě může být velice omezený. Nemá dostatečný duchovní nadhled. Protože žijete ve hmotném světě a do určité míry podléháte jeho hmotným principům, zákonitostem.  V některých situacích jste připravení riskovat a vnímáte jasné impulzy, co je potřeba udělat, i přesto, že z hlediska hmotného máte obavy, různé strachy. Když ale vykročíte, vše se pak poskládá tak, že najednou chápete smysl svého rozhodnutí, proč bylo důležité a kam vás najednou dovedlo.
 

Energetická pomoc, která využívá mimořádných momentů

Někdy však nejste připraveni dohlédnout až tak daleko.  A pak nastupují vyšší hybné síly světelné evoluce. Které vás postupně dovedou tam, kde je to pro vás optimální. Vyzdvihnou vás tam, kam byste se svými vlastními kroky neodvážili vstoupit. Je to za hranicemi vaší představivosti. Přesto taková událost může zcela změnit vaše dosavadní nastavení, parametry, které v sobě máte. A které vás již dále jakoby omezují. Ovšem jen vlastní silou se mění velice těžko. Protože zde existují určité setrvačnosti a někdy nejde něco naráz zcela překopat.

Vývoj je určitý kontinuální proces, kde jedno navazuje na druhé. Jsou však situace, kdy nelze takto kontinuálně postupovat krok za krokem, je potřeba většího přeskoku, náhlého zlomu v jednání, abyste se dostali dál. Aby se změnilo něco, co pomalou cestou není možné. Na co je potřeba velká síla, vytrvalost a mnoho dalších důležitých aspektů. Pak přichází energetická pomoc, která využívá mimořádných momentů. Které jsou vzácné, pomohou však změnit různá nastavení a tím spustit proces, který by sám od sebe nemohl vzniknout. Na který je potřeba silný zážehový motor.
 

Situace otevírající dveře pro výjimečné příležitosti

Když budete uvažovat v mezích hmoty, mohou vzniknout situace, kdy to vypadá, jakoby se stala nějakým zvláštním způsobem chyba. Může to ovšem také znamenat, že se otevřely dveře pro mimořádnou příležitost. Někteří by takový impulz nevyslyšeli, protože by se zdál příliš bláznivý na to, aby mohl jejich životy nějak změnit. Přesto nebo právě proto se stal.

A proto některé situace, které se dějí, nejsou zdánlivou chybou, ale darem. A i když se na první pohled může zdát, že dotyční něco ztratili, opak je pravdou. To, co mohou získat, je daleko cennější a přesahuje hodnotu toho, co by bývali měli, kdyby…

Vy už jste si mnohokrát na sobě vyzkoušeli, že je potřeba žít tady a teď. Že když vyslyšíte světelný impulz, odhodláte se ten krok udělat, přesto, že to vypadá, že pod vámi je propast, do které se musíte probořit, náhle se objeví pevná zem. A to, co jste vložili do své odvahy, do svého rozhodnutí jít a nezastavit se, to se vám vrátí. V jiné podobě, v nových možnostech. Někdy hned, někdy později. Ale vždy.
 

Záleží jen na vás, kam se dokážete s využitím dostupné pomoci posunout

Přemýšlejte o tom. Nenechte se spoutat strachem. Využívejte světelné příležitosti, které se objevují. Někdy jako zázrak spadlý z nebe. Jako záblesk letící hvězdy. Když ho dokážete zachytit, je to krásný okamžik. Každá taková příležitost vám dává křídla. Možnost letět. Dál a výš, než byste mohli sami. Je jen na vás, zda ta křídla použijete, nebo je necháte volně svěšená. Se slovy, že tahle příležitost není pro vás. Že byste si mohli natlouct… Když křídla neroztáhnete, nezkusíte to, pak budete dál postupovat po svých. Svým stabilním tempem. Křídla jsou jako bonus, který je vám na chvíli propůjčen. Na omezenou dobu. Pak okamžik jejich využití pomine. Příležitost odejde. A vy opět budete stát bez křídel. Záleží jen na vás, kam se dokážete s využitím aktuální dostupné pomoci posunout.“

PN: Dobře, děkuji moc.

Duchovní vnímání k článku o světelných mečích a žezlech

Článek 78A. Světelné meče a žezla jsem po celou dobu čtení vnímala jako velice silný. Nejvíce část o mimozemšťanech z Liliputu. Cítila jsem mrazení po celém těle a příval velmi silné energie. Po přečtení jsem si sedla do křesla, vnímala proud energie do hlavy. Až závratný pocit, který trval jen pár vteřin. Poté se mi objevilo obrazové duchovní vnímání týkající se určitých našich opakujících se úkolů, poslání v dávné minulosti. Úkolů, které se nesou až do současnosti. Figurovala v nich zářivá velká hvězda jako jakýsi průvodce. A modrá a bílá barva našich oděvů, doplňků a výbavy:

Já, Jiří a Marie, jde zřejmě o minulost, máme velkou zodpovědnost za civilizaci, či planetu. Chystáme se na posvátné místo, nějaký vrch, kde je vybudován jakýsi chrám, který se tyčí do oblak. Je však z přírodnin, velkých starých stromů, které uvnitř tvoří otvor, kterým je vidět na hvězdy. My se na tuto příležitost vhodně oblékáme, čistě. Spíše se náš šat sám promění do této podoby. My s Marií máme bílé pláště. Na hlavě věneček z bílého kvítí. Jdeme já po pravé straně těsně za Jiřím, Marie po levé. Jiří má na sobě plášť v tmavší modré barvě. Na hlavě má velmi vysokou zlatou korunu s modrými kameny a v ruce mohutné, masivní žezlo, v téže barvě. Oboje hojně zdobené ornamenty, hlavně v horní části připomínající tvarování krajky.

Vstupujeme společně do této svatyně. Uprostřed je kulaté jezírko. Okolo něj je břeh s dvěma schůdky. Jiří vkládá do jezera korunu i žezlo, dobrovolně se této výbavy vzdává. Sedá si na okraj a my klečíme pod ním. Je unavený a jakoby zničený. Bezmocný. Jako kdyby se nám náš úkol nepodařil. Nad jezírkem se objevila bytost. Otáčíme se k ní čelem. Vyndala z jezírka korunu i žezlo. Podala je Jiřímu se slovy, že jsou jeho, že patří jemu, že je to jeho přirozená výbava, jeho vlastní součást. Že se jich ještě nemůže v tomto období vzdát. Stále ještě jsou něčím, co k němu patří, bez čeho se ještě vývoj neobejde. Žezlo s korunou zároveň symbolizují jeho úkol. Nasadil si tedy korunu, vzal žezlo do ruky. Ty se postupně začaly měnit v energie a staly se jeho součástí, usídlily se u něj uvnitř. Dostali jsme tak všichni novou vzpruhu, vyšli jsme ven ze svatyně. Podívali se za sebe a viděli zářivou velkou hvězdu nad otvorem chrámu. Jakéhosi průvodce, který byl dříve pro nás skrytý. Naše šaty se opět proměnily. Do šatů barevných, odpovídajících té době. A znovu jsme šli plnit naše úkoly.

Pak vnímám, že se po dlouhé době opět vracíme do chrámu, možná je to situace po dalším životě nebo po celé sérii životů ve hmotné rovině. Jsme ušmudlaní, unavení. Vcházíme a každý se postavíme postupně na místo u jezírka. Shora začnou proudit silné energie, jako deštivá sprcha zlatavých energií promývající nás. Smývá z nás prach a také silnou zátěž, možná karmickou, kterou jsme nasbírali. Vše to těžké, co za sebou táhneme za velmi dlouho dobu našeho působení a pomoci. Opět se narovnáváme, jak tíha opadá, opět se do nás vlévá energie, opět nám připomíná náš úkol. Jako bychom byli takto znovu nabíjeni. Znovu připravováni na další etapu. Možná na další život. Opět můj oděv září bílou barvou, cítím se volná, plná energie, radosti, jako bych i omládla. Znovu v sobě vnímám touhu pustit se do nových věcí. Všímám si, že po tomto pročištění se mi na zádech objevila křídla. Velká, až na zem. Takto projdeme postupně každý takovou očistou a opět se pouštíme do dalších svých úkolů, které před sebou máme.

Předchozí vnímání naznačuje, že tvořivá žezla byla běžnou součástí světelné cesty v dávné minulosti, jak již bylo uvedeno v článku 78A. Světelné meče a žezla. Dnes je však již jiná doba a další vývoj se bude od určitého bodu odehrávat už výhradně bez magie a jakýchkoliv magických nástrojů.

 

Film Zimní příběh

Také mi v průběhu čtení pasáže o Liliputech zněla v uších pro mě nesmírně nabíjející písnička Wings z filmu Zimní příběh (Winter’sTale). V refrénu se zpívá o světle, které sestupuje dolů. Ve filmu se mluví o hvězdách, které přivádějí světlo do světa dolů. Světlo se zde odráží a vytváří světelnou síť. V tomto světě existuje Světlo a Temnota. Světlo způsobuje různé zázraky. Temno se je snaží mařit, ale Světlo je silnější, nezničitelné. Každý člověk má svůj úkol a je veden k jeho naplnění. I přes všechny temné překážky se mu to podaří.
V tomto filmu je určitá vysoká čistá energie, která jakoby dokáže zázraky. Dokáže překonat vše. Letí vysoko, tak vysoko, a přesto než vzletí, dotkne se země. Od které se odrazí. Jen ve hmotě se může její potenciál využít.

https://www.youtube.com/watch?v=D9mL8OvbsRc

Slova refrénu:
Oh lights go down
In the moment we're lost and found
I just wanna be by yourside
If these wings could fly
For the rest of our lives

Odkaz na slova v AJ i překlad zde (není přesný):
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/birdy/wings-519744

A ještě odkaz na část hudby od Hanse Zimmera k tomuto filmu, skladba Can You Hear Your Heart:
https://www.youtube.com/watch?v=g-e_ZOq1iw8Energie jako zářící hvězda – znovuobnovení spojení z dávné minulosti

Duchovní komunikace ze 6.2.2016:

PN: Spojené Síly Světla, prosím, kdo mi můžete dát aktuální informace k tomuto mému vnímání, co to vše znamená? Děkuji.

Ozývá se mi nějaká energie, jako zářící hvězda:Jsem energie prvopočátku, která pomáhala zformovat mnohé věci, na nichž byl postaven tento svět. Má energie byla použita do mnohých velkých činů. Jsem jako průvodce čekající na možnost opět se podílet na dalších velkých věcech, ke kterým vývoj postupně dospěje. Má energie nemá spojitost s magií. Ale v dřívějších dobách jsem byla využívána jako zážehový plamének. A magie pak dokonala své.

Mé energie nejsou všemocné samy o sobě. Ale dotekem se zemí, ve spolupráci s bytostmi, které vnímají své světelné poslání, nechají se řídit impulzy, aby ho dokázaly naplnit, jsou nesmírně silné. Dokážou bytosti dodat potřebnou sílu přenést se přes všechna úskalí, ustát peripetie, které se vyskytují ve formě zkoušek a také od Temných jako nástrahy a překážky.

Má energie je modrobílé barvy. Už vícekrát jsem vás na vaší cestě provázela. Nejsme tedy neznámí poutníci v čase, ale naše cesty se již mnohokrát propojily. Aby se vývoj mohl posunout dál. Vaše spojení na mě stále trvá. Protože mé energie jsou ve vás z části obsaženy. Jako malá semínka. Jako světélka, která vás mohou vést. K tomu, co je správné, k vašim dalším úkolům. Teď jste znovu na mě získali dosah. Protože přišel čas možnosti naší další spolupráce. Dnes jste však na daleko vyšší úrovni, než jste byli dříve. Daleko více souvislostí chápete.
 

Znalost historie dává možnost nadhledu

Proběhlo mnoho historie, mnoho zkoušek v rámci lidstva a mnoho jednotlivých cest rádoby vedoucích ke světelnému vývoji. Je to mnoho dávných věků, které uplynulo. Teď už je svět úplně jiný. Vše je jiné. Vy jste o poznání moudřejší. Tolik možností za tu dobu bylo vyzkoušeno. Vše to máte uvnitř sebe uložené.

Jako prohry, jako nová poznání. Jako chyby, které se nemají už nikdy opakovat. Jako zkušenosti, ke kterým by se už nikdo neměl vracet. Aby je znovu zkoušel. Historie je v tomto ohledu cenná záležitost. Dává možnost nadhledu. Který bytosti mnohdy nemají. Chybí porozumění souvislostem, z čehož pak vznikají chybné závěry, domněnky. Chybné kroky. Ale lze vůbec říci, že nějaký krok je chybný? Každý krok postupně vedl po cestě, na které bylo mnoho úkolů, mnoho zkoušek. Ta cesta byla velmi klikatá. Cesta lidstva skoro zanikla, když se začala ztrácet postupně v temných zákrutách. Přesto každý ten krok, který se stal, máte v sobě uložen jako dávnou vzpomínku, jako varování, kudy už cesta nevede.
 

Dřívější rozdrobené, chaotické vedení vývoje

Dnes je situace zcela jiná. Pomohli jste vnést duchovní nadhled, pořádek i do duchovní roviny. Dříve se však o celkový vývoj staralo velmi mnoho bytostí, které byly různě pověřeny svými úkoly vést postupně každou složku ve Stvoření tak, aby se mohla posouvat, zvyšovat harmonie a rovnováha. Jenže spojení mezi jednotlivými složkami silně vázlo. Za nějakou dobu už nikdo nevěděl, kdo je s kým ve spojení, odkud přichází impulz, kdo je nejvyšší. Vše bylo rozdrobené, chaotické a to dávalo možnost Temným silám naroubovat se do tohoto původně světelného systému. Nebyla pomoc, která by jasně řekla, kam vývoj směřuje, co se děje a kudy je potřeba se dát, co změnit.
 

Chyběl návod k projektu člověka 2. typu

Projekt člověka 2. typu byl sice doveden ke své funkčnosti, ke svému zprovoznění, k realizaci, ale chybělo vše další, informovanost. Jakýsi návod k použití. Tak se málem stalo, že projekt člověka 2. typu by selhal kvůli nezajištění optimálních podmínek, ve kterých by mohl začít fungovat. Proč? Protože do vývoje stále zasahovaly všechny možné řídící struktury. Bez vzájemného propojení však nebylo možné chápat zcela nový, odlišný koncept, který se vytvořil. Který měl pomoci vývoj posunout vpřed. Těžko se rozvíjí nová výbava, nový projekt, když není známo, jak má fungovat. Jaké jsou jeho přednosti. Na jakých základech funguje. Jaké podmínky k tomu potřebuje. Nebyly informace, které by jasně řekly, co je třeba. Kudy se vydat, aby se vývoj podařilo změnit. I to však lze nyní považovat za velmi silnou zkoušku. Takovou, zda lidstvo 2. typu samo dokáže svou přednost objevit.  Rozvinout. I přesto, že prostředí se zdálo už neudržitelné, co se týká temného rozmáhání.

Každá cesta má však své záchytné body, od kterých se dá odrazit. Cesta to byla dlouhá od člověka 1. typu a jeho předností, k člověku 2. typu a k pochopení jeho nových možností.
 

Využít potenciál propojení hmoty a vysokých duchovních struktur

Teď znovu stojíte před zcela novou etapou vývoje. Každým vaším krokem se vše stále posouvá. A objevují se nové možnosti, nové příležitosti, jak cestu vylepšit, posílit, jak dovést změnu do hmotného světa. Jak využít potenciál, který možnost propojení hmoty a nejvyšších duchovních struktur, frekvencí harmonie, nabízí v daném okamžiku.

Stále se učíte novým věcem. A stále nové věci přicházejí. Je to nikdy nekončící proces. Který stále stoupá vzhůru. Hledá možnosti, jak se vylepšovat, posouvat. Jak najít další možnou pomoc, která přinese nový rozměr do aktuálního bytí. A posune vše za hranice dosavadní představivosti. Stále je kam růst, kam stoupat, kam se vyvíjet. Vy nejlépe to víte, bytosti 2. typu. Je to váš dar, který využíváte a který umožňuje měnit běh v celém Vesmíru, ve všech jeho úrovních a mnohem dál, do všech dalších světů. Vy dokážete měnit zaběhnuté systémy, které fungovaly miliony, miliardy let neměnným stylem. A nepřišel zatím nikdo, kdo by dokázal jejich pád proměnit v růst. Zastavit postupující degeneraci, proměnu Světla v Temnotu, pád světelných bytostí do temných nástrah.
 

Pomoc mezi bytostmi, civilizacemi, světy a sférami

Až teď. Je to váš dar, který teď předáváte dál. Bytost po bytosti, civilizaci po civilizaci, svět po světě. A proto máte tak obrovskou pomoc všech, kteří na oplátku mohou pomoci vám. Pokračovat v této proměně, přivádět Světlo znovu tam, kde se zdálo, že již vymizelo. Vzkřísit naději postavit se za sebe, svůj světelný vývoj a tím za světelný vývoj ostatních bytostí. A všech dalších struktur, které tvoří světy, ve kterých jednotlivé bytosti žijí. Není to zázrak. Je to přirozený běh věcí, k jehož nastolení byl člověk 2. typu předurčen.  Po tak dlouhé době tápání se to však zdá být zázrakem. Tak neskutečným, že je těžké uvěřit v jeho realitu.
 

Všechno souvisí se vším a vytváří dokonalou síť

Dříve bytosti více věřily. Ale jen pouhá víra a vědění nestačilo. Nedokázalo je zachránit. Ani změnit jejich životy. Ani přeměnit pád ve vzestup. Ani zajistit ochranu před temnou invazí. Teď když je víra v mnohém oslabena, je o to větší prostor pro zázraky. Pro tajení dechu, jak jsou věci propojeny. Jak dokážou fungovat jednotlivé návaznosti. Jak všechno souvisí se vším a vytváří dokonalou síť. Kde bytosti jsou jednotlivými světelnými záblesky bezpečně vedeny ve ztrácející se šedi nepříznivých energií. Aby propluly mezi nástrahami jejich věčných temných úhlavních nepřátel. Kteří mnohdy byli dříve kolegy na stejné straně.  

Je tohle zázrak? Není. Je to jen světelné vedení, podpora, která funguje jako samozřejmost pro bytosti, které se odvážily podívat výš. A dál. Než kam dosahá vliv jejich jediného pozemského života.
 

Zázraky se tvoří tím, co sami děláte dole ve hmotě

Tajemství života se z výšky nadhledu zdá pak tak jasné. Cíl, kam směřujete, jednoznačný. A cesty, které k němu vedou, jasně zářící. Pak všechny ty mezníky, které na své cestě potkáváte, bytosti a jednotlivé dosažené mety, jsou pomocí a zároveň darem na vaší další cestě. Jsou malými radůstkami, které činí váš život veselejší. Jsou odměnou a připomínkou, jak velké zázraky mohou vaše jednotlivé kroky přinést. Pro každou bytost kolem vás, pro každého z vás.

Zázraky nevznikají, zázraky se tvoří. Tím, co sami děláte. Dole ve hmotě. A tím přivádíte zázraky i k nám.

Děkujeme za úsilí vás všech.“

PN: My také moc děkujeme za vaši podporu. Moc si jí vážíme.

© Petra Nováková, únor 2016
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 178
  • 27
  • 27
  • 25
  • 27

Celkový počet hlasů: 284