Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VI: 70 - 79 | 73D. Setkání andělů Dhyanů

73D. Setkání andělů Dhyanů

Petra Nováková, LS Vloženo 8.6.2015
Petra Nováková

Text připravila k publikování a vložila na web Marie Mejdrová


Andělé Dhyané na setkání jednotlivců na NDC 14.12.2014. Osobní anděl průvodce z řad Dhyanů. Dlouhodobě plánované setkání andělů Dhyanů v jejich sféře. Setkání Dhyanů se bude konat o zimním Slunovratu 2014. Příprava na setkání andělů Dhyanů. Spojení a vzájemná spolupráce energií ze hmoty s energiemi z duchovních sfér. Bude probíhat plánovaná přestavba Sféry Dhyanů. Principy NDC se začínají prosazovat do morfických polí Vesmíru. Cesta za hranice NDC – tím je naznačeno, že tato Nová cesta překonává hranice Země a Sluneční soustavy a stává se Novou cestou i pro další vesmírné civilizace. Duchovní návštěva Sféry Dhyanů. Vzájemné sdílení informací prostřednictvím energetického přenosu. Společné energie vyzářené do dalších světů a úrovní. Zhodnocení události.

Následující duchovní komunikace Petry Novákové a LS navazují na články 73A. Přínos společných setkání jednotlivců na NDC I, 73B. Přínos společných setkání jednotlivců na NDC II o důsledcích společného setkání jednotlivců na NDC v prosinci 2014.


Petra Nováková

Andělé Dhyané na setkání jednotlivců na NDC 14.12.2014

Petra Nováková: Spojené Síly Světla, vnímala jsem tam v sále bytosti, měla jsem pocit, že to jsou Andělé Dhyané. Souvisí to nějak s vnímáním a komunikací LS o tom, že by obdobná forma přednášky jako proběhla v neděli 14.12.2014 v Brně, měla proběhnout i u Andělů Dhyanů? A já se jí mám účastnit? Děkuji. (Duchovní komunikace z 19.12.2014)

Andělé Dhyané: „Jsme rádi, že i my můžeme říci pár slov k výjimečnému nedělnímu setkání. Ano, i my jsme byli jeho součástí a pomáhali jsme vám jako lidstvu i jednotlivcům zpracovat všechno to, co je podstatné a důležité pro vás i nový vývoj. Pomáhali jsme připravit prostředí i vás samotné bytosti na přijetí mimořádných energií a impulzů. Abyste byli připraveni uvést je do hmoty. Aby tyto impulzy nezůstaly jen nevyužitými duchovními šancemi.

To, co vnímala LS, je pravda. Na vašem setkání jsme mimo jiné přijímali mnoho impulzů pro sebe, pro své další konání, abychom byli připravení na nové změny, které se ve sféře Andělů Dhyanů připravují. A my stejně jako vy ve hmotě musíme být připravení, musíme být jejich spouštěcí mechanismy, jejich vykonavatelé, kteří je pomohou zrealizovat, dovést od myšlenky k činu. Vaše setkání pro nás tedy bylo i v tomto velmi významné a přínosné. Využijeme energie Slunovratu k naší pomoci. Protože změny u nás se promítají i k vám.

Naše setkání v Dhyanské sféře se uskuteční zítra, tj. v sobotu okolo 18h. Bylo by fajn, kdybys byla připojena. A pomohla nám společně s Jiřím (Novákem), který v té době bude pracovat na zprostředkování karmické očisty, udržovat energie a propojovat je se Zemí. Tak, aby to, co bude i u nás nastartováno, nevycházelo jen z duchovních impulzů, energií, z duchovních sfér. Ale bylo to plně spojeno se Zemí, s hmotou, vycházelo to ze zkušeností, z praxe, která byla učiněna vámi, bytostmi ve hmotě. Které kráčejí po NDC, proto představují spojení obojího. Hmoty i duchovního pozadí. Jen tak může být nový vývoj plně nastartován i u nás.“


LS

Osobní anděl průvodce z řad Dhyanů

LS je součástí NDC od prosince 2013. Od počátku se snažila duchovně komunikovat. Postupně se dozvídala, že část své minulosti strávila ve Sféře andělů Dhyanů. Zřejmě i proto dokázala právě ona při společných setkáních vnímat anděle Dhyany a postupně si uvědomila, že má svého osobního průvodce z řad Dhyanů, což je v dnešní době netypické.

Anděle Dhyany vnímala již na prvním setkání jednotlivců na NDC, viz text 73A. Přínos společných setkání jednotlivců na NDC I. Z komunikací s Dhyany se postupně dozvěděla, že v minulosti byla také součástí Vesmírných lidí a byla spojena s jejich neoprávněnými zásahy do jiných vesmírných civilizací. Naznačila to například následující komunikace.

LS: Andělé Dhyané, ráda bych se s vámi opět spojila a zeptala se vás na ta energetická pole, která občas vidím kolem bytostí na NDC a obrazce, které vidím ve vzduchu. Odkud pocházejí? Mám toto vnímání rozvíjet nebo se jedná o starou magickou výbavu? Děkuji. (Duchovní komunikace z 23.8.2014)

Anděl Dhyan: „Tady Anděl Dhyan, tvůj průvodce. Než odpovím na tvou otázku, musím říci, že jsem zklamán, že mne kontaktuješ až nyní. Zapracuj na časové efektivitě a komunikuj se mnou (i jinými Světelnými sférami) častěji - je nutné, abychom spolu spolupracovali efektivněji. Tato nedůslednost v komunikacích zřejmě vychází z Tvé celkové nedůslednosti v postojích. Je potřeba, abys jasně vymezila svůj přístup ke druhým lidem a držela se světelných zásad pevněji. V tom ti pomůže i častější komunikace s námi - Dhyany. A častější komunikace ti zase pomůže lépe a zřetelněji vnímat energetické obaly kolem bytostí, ale i věcí.

Vnímání, které máš, částečně pochází z minulých existencí Tvé bytosti, ale je na něj napojeno několik nepříznivých karmických situací, kdy jsi vnímání využila k tomu, aby ses dostala k informacím, které Ti nenáležely. Proto ses také v dalším zrození objevila mezi Vesmírnými lidmi - abys okusila, co je to naprostá ztráta vlastní svobody a svobodné vůle. Co to znamená nesmět využít žádnou ze svých schopností, aniž by toto využití nebylo přísně střeženo a kontrolováno Galaktickou konfederací.

Nyní máš ale ve hmotě možnost obnovit své napojení na vyšší Dhyanské sféry, a tím své vnímání energií postupně (v rámci karmické očisty a s ní spojenou regenerací bytosti) očistit, zlepšit, projasnit a plně svobodně užívat - samozřejmě svobodně do té míry, do jaké to bude v souladu se Světelnými principy.“

LS: Děkuji, anděli Dhyane, brzy se s Tebou opět spojím.

Anděl Dhyan: „To bys měla, mám pro Tebe mnoho dalších odpovědí a informací k otázkám, které s postupující karmickou očistou vyvstanou. Pracuj na sobě.“

LS: Dobře, děkuji, anděli Dhyane.
 

Dlouhodobě plánované setkání andělů Dhyanů v jejich sféře

Právě LS se o plánovaném setkání andělů Dhyanů dozvídala již vícekrát dříve ve svých duchovních komunikacích:

Duchovní komunikace ze 4.9.2014:

Anděl Dhyan: „Ještě Ti chci něco říci k Dhyanskému srazu. Jelikož energie na něm budou opravdu velice silné, potřebuješ, abych Tě doprovázel – což je v podstatě můj hlavní úkol související s Tvou bytostí. Účastí na tomto srazu Dhyanské sféry bys měla pomoci s propojením andělských a pozemských energií, které by měly pomoci lidem lépe vnímat duchovní energie zde ve hmotě. O tomto kroku jsme se dlouho radili, abychom neúmyslně lidmi nemanipulovali, což by bylo pochopitelně neetické. Tomu bychom chtěli za každou cenu předejít…“

 

Duchovní komunikace z 22.10.2014:

Anděl Dhyan: „Co se týče Dhyanského srazu, bylo nezbytné jej ještě odložit, neboť značná část Dhyanů má nyní plné ruce práce s průvodcováním bytostí, které se nyní dostaly na NDC nevědomým způsobem. Dhyané musí nejdříve uklidnit chaos v proudění takového množství energií a napomoci energiím, aby proudily v souladu s vyšším řádem Sil Světla. Disharmonie mezi energiemi se pak totiž mohou na hmotné úrovni u vás, bytostí na Zemi, projevit například zraněním, jehož příčinou není vlastní pochybení, ale nesoulad jednotlivých složek pravotočivých světelných energií. Tento nesoulad pak poruší přirozený ochranný obal, který bytosti na NDC vytváří samy svým etickým jednáním a smýšlením, a výsledkem je hmotné či psychické zranění (depresivní nálady).

Využij nyní čas k pročištění a zvýšení svého vyladění. Vyšetři si čas na procházky v Přírodě, je to důležité. Za jak dlouho Dhyanský sraz bude, Ti bohužel říci nemohu – respektive, intuitivně jeho umístění v časoprostoru vnímám, ale nejsem schopen vyjádřit to ve hmotných jednotkách (dny, měsíce, hodiny). A Ty zatím ještě nedokážeš přenášet do hmoty informace nevycházející z těchto hmotných souřadnic. Zatím dokážeš přenášet informace tzv. 1. řádu (v nichž se objevují konkrétní hmotná vodítka typu – místo, čas, konkrétní bytost). Pokud budeš ve svém vyladění dále stoupat, jednoho "dne" budeš moci přenášet i informace 2. řádu, jejichž principem je čirá intuice, neohraničená časem a prostorem. A rovněž budeš schopna komunikovat se sférami, které vzhledem k výši své světelné frekvence pro Tebe zatím dostupné nejsou, neboť jinak než intuitivně (nebo také v určitém smyslu telepaticky) komunikovat neumí.“
 

Setkání Dhyanů se bude konat o zimním Slunovratu 2014

LS: Osobní Karmo, mohu se Tě zeptat, na co se mám nyní ve svém životě zaměřit? Děkuji. (Duchovní komunikace z 8.11.2014):

Osobní Karma: „Tady Tvá Osobní Karma. Ještě nějakou dobu bude potřeba, abys zapracovala na své vnitřní harmonii a abys také rozšiřovala své obzory – duchovně i na hmotné úrovni. Tvůj Anděl Dhyan – průvodce mi ukázal, kdy se bude konat Dhyanský sraz a já v té informaci rozpoznala zimní slunovrat. To je tedy datum konání srazu, proto by teď pro Tebe mělo být prioritou věnovat dostatek času cvičení 5T, komunikaci a konzumaci dostatečného množství harmonických pravotočivých potravin. Můžeš si také pomoci potravinami s čistými pravotočivými energiemi, syrovou zeleninou, ovocem. Účasti na srazu se přizpůsobuje i Tvá karmická očista, která v současnosti probíhá převážně poloautomaticky…“
 

LS: Dobře, Dhyane – můj průvodce. Chci se ještě zeptat, jak to vypadá s Dhyanským srazem? (Duchovní komunikace z 6.12.2014)

Anděl Dhyan: „Ano, vnímám, že se tato událost velmi blíží. Zúčastní se jí kromě Tebe ještě dvě další pozemské bytosti… Ač je Tvá očista hmotně náročná, probíhá v ideálním tempu a svého vrcholu by měla dosáhnout o 8 dní později – příští týden v neděli – jak jsem se dozvěděl od Tvé Osobní Karmy, což potvrdila Centrální Karma. Neznamená to jistě, že budeš za 8 dní zcela vyčištěna, jen budeš vyčištěna do takové míry, aby Tvá přítomnost na srazu nikoho, ani Tebe samotnou, neohrožovala.“


Petra Nováková

Příprava na setkání andělů Dhyanů

Petra Nováková: Spojené Síly Světla, andělé Dhyané, prosím, kdo mi můžete dát další podrobnější informace k dnešnímu setkání andělů Dhyanů. Co přesně se bude dít, co bude probíhat, za jakým účelem je setkání pořádáno. Děkuji. (Duchovní komunikace z 20.12.2014)

Andělé Dhyané: „Čas našeho setkání se blíží a již všichni hoříme nedočkavostí. Naše setkání bude výjimečné a mimořádné stejně tak, jako bylo to vaše ve hmotném světě. I my vnímáme, že je důležité přivést do naší sféry nové energie, nové impulzy, které nám pomohou s přestavbou, s přeměnou, se zahájením nové etapy vývoje v naší sféře. Nám k tomuto kroku pomáhají energie od vás ze hmoty, s těmi potřebujeme mít spojení, protože právě hmotné energie ze Země umožňují proměnit duchovní impulzy v reálné činy a konkrétní změny. My jsme se proto velmi inspirovali od vás, z vašeho školení.

Informace u nás samozřejmě budou jiné, ale budou založeny na podobných principech. Na principech, které znamenají podporu světelného vzestupu a které přinášejí možnost pomoci a tím dalšího světelného růstu a zdokonalování nás samotných, i celé sféry, světa, jehož jsme součástí. Další harmonizace prostředí, přijímání nových úkolů a tím rozvoj adekvátních schopností, které jsou k těmto dalším úkolům potřebné, někdy i nezbytné.

Mění se tak celý svět. Vy dole měníte ten svůj na základě duchovních impulzů shora. A my zase měníme ten svůj na základě vašich zkušeností a též na základě vyšších duchovních impulzů. Vše je tak krásně propojeno, vše se doplňuje a vytváří neuvěřitelnou souhru. Všichni tady z toho máme radost a těšíme se, co nového nám naše setkání a školení přinese.

Naši školitelé vědí, co je pro nás zásadní a vhodné. Nejsou to však jen bytosti z nehmotných duchovních sfér a světů nad námi. Ale právě i vy, bytosti ve hmotě, které máte ten dar a schopnost dosáhnout svým vědomím přes všechny bariéry a prahy a napojit se tak na nás. Není podstatné, jestli víte na vědomé rovině, jaké informace nám budete předávat. To není v tuto chvíli tak podstatné. Vše plyne již automaticky. A z vašich bytostí plynou přesně ty informace, které jsou pro nás důležité a přínosné. Energie tento proces zajistí. Proto není náhodné, že informace o našem setkání byly zaznamenány.

A i proto je důležité, že naše setkání bude probíhat společně s vaší léčbou a očistou. Budou nám tak pomáhat zemské energie od vás, i od vašich bytostí, které tak budou též naladěné a budou nám pomocí.  Ty i Jiří budete účastni. A pro tebe to bude první školení, které povedeš. Jiří tě bude svými energiemi jistit a doplňovat. Není potřeba vědomě nic říkat, vytvářet. Stačí se napojit a vnímat, co bude probíhat. Víc není důležité a podstatné. Ve vašich bytostech je obsažené to, co potřebujeme pro svou sféru vědět. Pro svůj další vývoj a světelný vzestup.

Když se naladíte a otevřete proudícím energiím, samy energie zajistí, aby k nám plynuly přesně ty informace, které potřebujeme vědět, znát. A vše bude probíhat ve zhuštěné podobě, není potřeba se obávat a každou informaci zachytit v přesném znění. Ani to není možné. Tady v duchovních sférách mohou přenosy energií i informací probíhat zcela jiným způsobem. A i když vy ho neznáte a pro vaši sféru-hmotu se zcela nehodí, pro nás je naopak přijatelnější, jasnější, srozumitelnější.

LS pomohla zprostředkovat toto naše setkání a svým impulzem nám vlastně toto setkání umožnila. Protože vaše pomoc jako hmotných bytostí je k tomu nezbytná. A tak stejně jako my jsme pomáhali na vašem školení vám, vy teď zase na oplátku pomůžete nám. A za to moc děkujeme. LS byla na naše energie nejlépe naladěná, a proto umožnila přenést tento pro nás tak důležitý a zásadní impulz. Což byla jediná cesta, jediná šance k jeho realizaci.
 

Bude probíhat přestavba Sféry Dhyanů

Co se tedy bude přesně dít, co přesně bude probíhat? Je potřeba přijmout zásadní impulzy ke změně naší dosavadní sféry. Aby se dále mohla vyvíjet, abychom my sami mohli plně spolupracovat na jejím i našem společném světelném vzestupu a tím jsme i více přispěli ke změně celkového duchovního pozadí, sfér, světů, které v řidší hustotě hmoty existují.

Ty sama už jsi vnímala základní informace o tom, že bude probíhat přestavba naší sféry, budou přijímány nové prostředky, které nám budou ku pomoci a pomohou nám s touto přestavbou nás samotných i celé sféry. U vás ve hmotě jste dostali nové nebývalé možnosti v podobě mj. nových energií, a tím nových příležitostí, aby bylo možné vše dále rozvíjet a váš hmotný svět doslova začít přestavovat. Stejný proces je potřeba nastartovat i u nás. Jelikož však existujeme v řidší hutnosti hmoty, potřebujeme jiné přirozené prostředky, které u nás ale budou fungovat stejně tak dobře jako ty vaše u vás.

Vše se posouvá vpřed a my jako důležitá složka ve vývoji se potřebujeme posouvat též. Chystají se nové úkoly, které bychom měli převzít, a to vyžaduje naši připravenost na tyto nové úkoly, situace, které nás čekají. Stejně jako se tomu děje u vás. Naším úkolem v minulosti bylo vést lidstvo. Dělali jsme spoustu chyb a přesto, že jsme se obrodili a pomáháme lidstvu s jeho vývojem stále, naše nastavení, parametry i schopnosti pro tento úkol se změnily. A bude čas přijmout úkoly nové. Rozšířit pole působnosti. Začíná to vypadat tak, že naším úkolem bude přenášet informace a impulzy dál k jiným planetám, civilizacím ve Vesmíru, aby se začal přestavovat i svět v nehmotných rovinách. Nejprve však musíme začít u sebe, stejně jako vy.
 

Principy NDC se začínají prosazovat do morfických polí Vesmíru

A protože nedělním setkáním byl nový světelný vývoj propagovaný u vás ve hmotné rovině planety Země potvrzen i pro všechny další formy života jako plně fungující světelný systém, bude možné tuto přestavbu začít prosazovat i zde v duchovních sférách. Zde již energie fungují podle principů NDC, vše je zde již plně zautomatizováno v tomto smyslu.

Teď se však tato Nová cesta plně potvrdila i vaší hmotnou praxí, což znamená, že tímto dnem, minulou nedělí se začaly tyto principy NDC prosazovat i do morfických polí. Nejen planety Země. To znamená, že možnost k přestavbě hmoty je plně otevřená. Což uvolnilo i další možnosti k přestavbě v celém širém Vesmíru. Nejen v duchovních sférách, kde již vše plně funguje, ale také na dalších planetách, v jiných civilizacích, u odlišných forem života.

Byl nalezen způsob, systém, který funguje. A stal se určitým závazným vzorem, podle nějž bude tento vzor dále rozvíjen světelnými energiemi tak, aby byl plně přizpůsoben všem dalším formám života ve Vesmíru i mimo něj, a aby bezezbytku naplňoval potřeby světelné evoluce té které civilizace, formy života s ohledem na jejich jedinečnost, výjimečnost, kterou v rámci světa, vývoje mají.

Bude tedy podporováno zapojování do světelného vývoje všech dalších organismů, forem života. Tak aby evoluce nebyla jen ojedinělou událostí, skutečností probíhající v určitém ohraničeném úseku stvoření, ale aby se nadále šířila dál. Aby světelný vývoj mohl představovat spolupráci všech jednotlivých složek, které v jeho rámci existují a nebyl již „držen“ a podporován pouhou jednou osamocenou planetkou a malou skupinkou na ní existující.
 

Cesta za hranice NDC – nová cesta i pro další vesmírné civilizace

Vše se začíná plně rozvíjet, přestavovat, vyvíjet, růst. Vše je plně řízeno, hlídáno, korigováno inteligentními světelnými energiemi, které v rámci NDC fungují. Nová duchovní cesta byla zavedena zde u vás na planetě Zemi pro lidské bytosti, hmotné prostředí a duchovní pozadí, v jehož rámci fungují, vyvíjejí se. Základem je odvržení všeho starého, co již nefunguje a naopak nalezení zcela nové cesty světelného vývoje. Takové cesty, která může fungovat pro všechny a stejně spravedlivě.

A novým poznatkem je, že tomu tak může být ať už na Planetě Zemi nebo kdekoli jinde ve Vesmíru i mimo něj. Principy NDC jsou napodobitelné, jen je potřeba je upravit v rámci jednotlivých odlišných civilizací. To je ten přesah NDC, který se stává skutečností. To je ta cesta za hranice NDC. Protože NDC vznikla jako nová cesta pro planetu Zemi a celkový vývoj ve Vesmíru.

Teď bude tato duchovní cesta novou cestou i pro všechny další civilizace a formy života ve Vesmíru i mimo něj. A i když vaše hutnost hmoty je jedinečná a jedině v ní mohl nový světlený vývoj vzniknout a odrazit se od této hutnosti. I přesto však vznikají a budou vznikat další možnosti i pro jiné, odlišné hutnosti hmoty a bytosti v nich žijící, které v rámci Vesmíru i daleko nad ním existují.

Děkujeme za tyto nové možnosti a v tuto chvíli se již postupně začneme ladit na společné setkání, které se již za malou chvíli uskuteční. Přesah NDC je obrovský, a bude se týkat i dalších. Nejen lidských bytostí na planetě Zemi.“
 

Duchovní návštěva Sféry Dhyanů

Petra Nováková: Ladím se výš a zkouším vnímat, co se v tuto chvíli odehrává ve sféře Andělů Dhyanů. Prosím Spojené Síly Světla, Karmy, Přírody o energie, které mě povedou, umožní mi účastnit se setkání ve sféře Andělů Dhyanů, ukážou, co je důležité. Děkuji. 18 hodin.

Vnímám, jak mě Andělé Dhyané u sebe vítají: „Vítáme tě na našem setkání. Prosím posaď se a přijmi své místo u nás.“

Je jich tam mnoho, stojí v řadách nad sebou, ve velkých kruzích. Celá místnost, prostor, ve kterém se nacházíme, září. Je zde mimořádná energie, odlesky světla od jejich bytostí. Jako kdyby jejich společná přítomnost byla provázena hudbou. U nás ve hmotě je to spíše šum, když se sejde více bytostí, u nich vnímám určitou hudbu, cinkání. Vnímám, že sedíme na nějakém jakoby posvátném místě v Přírodě. Které sílu energií ještě násobí. Bytost Přírody je tady daleko více hmotná než u nás, vnímám ji, že je zde naší plnou součástí. Nejen jako hmotný odraz, ale jako duchovní bytost. Jako jedna z nás, přesto nás všude obklopuje, protože není jen malou bytostí s tělem. Ale je vše obklopujícím prostředím. Můžeme s ní mluvit, vést rozhovor. Stále. Ne jako u nás ve hmotě, kde se musíme ladit, abychom při komunikaci její slova k nám pronášená vnímali.

Sedíme ve středu, já, Jiří, Marie Mejdrová. LS vnímám jako součást Dhyanů, sedí s nimi, ale blízko u nás. Působí jako jedna z jejich vyšších zástupců. Která má mezi nimi zvláštní, vyšší postavení. Jako nějaký duchovní, ne král ani královna, je pokorná a její postavení není vyjádřeno mocí jako v lidském světě. Ani šaman, ale jako někdo, kdo ví víc. Kdo dokáže zajistit propojení nás s nimi v danou chvíli. Je to asi jejich zástupce, vyslanec s tímto úkolem.
 

Vzájemné sdílení informací prostřednictvím energetického přenosu

My jen sedíme a díváme se na všechny, kteří jsou dnes s námi. Nemluvíme, rozhovor plyne mezi námi všemi. Na energetické rovině. Vnímám, jak střídavě chodí energie ode mě, od Jiřího i od Marie k ostatním Dhyanům. Vnímají informace v nich obsažené. Informace přicházejí najednou, ke všem. Všichni je společně sdílíme. Připomíná mi to slova z filmu Avatar, kdy si na pozdrav nebo při rozhovoru říkali: Zřím tě. Přesně to vyjadřuje danou situaci. Nejde jen o slova, ale o všechno, co je v energiích obsažené. Jsme všichni plně vyladěni, otevřeni a plně spolu souzníme. Vidíme si až do duší. A spojuje nás společný zájem, filozofie. Je to krásné souznění, jednota.

Svět Dhyanů není uzavřen. Je propojen s tím vším, co existuje kolem. Jako bychom seděli na ostrově, který představuje sféru Dhyanů a všude okolo je volný prostor, moře a vše je propojené. Naše energie se šíří, není žádná bariéra, na kterou by narazily. Vnímám nad sebou i kolem jiné světy jako v bublinkách z bublifuku, které představují pohled do dalších míst. Vnímám pohled do civilizace delfínů, kteří jsou připojení a vnímají, co probíhá ve sféře Dhyanů. Vnímám i Sféru lososů. A dalších. Ty ostatní už nevnímám obrazově, jen vím, cítím, že je jich mnoho.
 

Společné energie vyzářené do dalších světů a úrovní

Pak si sedáme my tři k sobě zády a tvoříme tak trojúhelník. Vnímám obrovský sloup energie, který se vyzářil do prostoru. Všichni vnímáme tu energii, už nemluvíme, je to společná energetická operace. Nás i Dhyanů. Energie proudí vzhůru. Vnímám, jak všichni ti nahoře v jednotlivých bublinkách nám mávají a děkují. Jsou v tu chvíli též připojení, jsou naší součástí, součástí toho všeho, co zde probíhá. Současně jsou vybírány bytosti Andělů Dhyanů, které jsou přiřazovány jako zástupci k těm dalším civilizacím. Jako jejich pomocníci, průvodci. Energie samy jako by přitáhly bytost blíže do prostoru k té dané bublince, která představuje svět, kterému mají pomáhat. Oni to sami v sobě, ve svých nitrech tak vnímají a energie to potvrzují.

Pak vnímám, jak se naplňuje určité množství té vyzářené energie, obloha i prostor okolo jsou jí doslova prosyceny. Energie přestává proudit a my se díváme vzhůru, jak se nad námi i kolem nás vznáší. Pak z nebe z této vyzářené energie začínají padat drobné jakoby kvítky nebo světýlka. Nejsou hmotné, jsou jako záblesky, které dopadnou pomalu až k nám a poté zmizí, stanou se součástí prostředí. Jako kapička, která se vsákne do země, jako světýlko, které se stane součástí ovzduší. Je to však energie, nemá hmotnou podobu, přesto ji vnímáme zcela hmotně. Pak jsem vnímala, že přišel Anděl Pěti Tibeťanů i anděl, který má na starosti vysoce čistou přírodní hmotnou výživu. Měla jsem pocit, že tam někdo předváděl cviky, možná samotný Anděl Pěti Tibeťanů. A anděl pro výživu předával do dalších světů svůj dar, v nějaké upravené podobě. Měla jsem pocit, že jde o sazeničky nějaké rostliny, která v sobě obsahuje vše potřebné a že ji tam budou Dhyané pěstovat a jíst. My jsme se s nimi přivítali a děkovali za jejich dary. Všichni Dhyané i my stojíme a jakoby tleskáme. Je zde povznesená atmosféra. Pak vnímám, jak nás Andělé Dhyané postupně objímají. Ne jeden po druhém, ale vnímám všeobjímající energie, jejich energie, které nás jednoho po druhém objímají. Je to krásné. Čisté, něžné, vroucí, vděčné, děkovné. To vše je u nich zastoupené energiemi. My se tedy pomalu loučíme a odcházíme.“

18:50 Stále cítím silný tlak energií nahoře na hlavě.
 

Zhodnocení události

PN: Prosím Spojené Síly Světla o zhodnocení této události.

Andělé Dhyané: „Energie teď budou ještě dlouho proudit. My moc děkujeme za vaši účast, za pomoc, za zprostředkování tohoto mimořádného setkání. Hodně to všechno pro nás znamená. I pro celý systém Stvoření. Stejně jako u vás, i zde se teprve ukáže, co všechno se bude dál dít a jaký bude mít tato akce další dosah, vliv.“

Petra Nováková: I my děkujeme za tuto možnost, bylo mimořádné se toho účastnit, být součástí a vidět, vnímat, jak to probíhá u vás. Je to tolik odlišné od našeho světa a mnoha bytostem u nás to jistě udělá radost, že budou moci zprostředkovaně skrze naše slova číst, jak to vše probíhalo. Děkujeme.

© Petra Nováková, červen 2015
© LS, červen 2015
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 165
  • 29
  • 25
  • 25
  • 24

Celkový počet hlasů: 268