Pravčická brána
Úvodní stránka | Zážitky v přírodě | Z33. Jezírko Reschbachklause a Boubín na Šumavě

Z33. Jezírko Reschbachklause a Boubín na Šumavě

Petra Nováková, Marie Mejdrová Vloženo 15.9.2015
Petra Nováková Marie Mejdrová

Očisty šumavské přírody v létě 2015 – 1. část

Petra Nováková

25.7.2015 jsme v malé skupince lidí na NDC podnikli výlet na německou stranu Šumavy, kolem jezírka Reschbachklause. Nachází se na úpatí hory Siebensteinkopf (Sedmiskalí). Na informační ceduli jsme se dočetli, že je to ve skutečnosti umělá vodní nádrž vybudovaná v 19. století k plavení dřeva. Na jejím místě se původně nacházel komplex rašelinišť, který tvořil pramennou oblast horské bystřiny. S koncem plavení dřeva v 50. letech 20. století ztratila nádrž svůj účel. Ale jako technická památka, která nebyla v průběhu svého fungování přestavěná ani poškozená, zůstává udržována.

Vnímání duchovní očisty jezírka Reschbachklause 

Seděli jsme u jezírka. V určitém bodě jsem dostala impulz, že energie se zvyšují a je třeba zadat očistu místa. Jezírko se začalo duchovně čistit. Vnímala jsme uprostřed světelnou bytost, Přírodu, která se na jezírku uprostřed pohybovala. Jakoby tančila. Jak energie plynuly, vnímala jsem jezírko pod temným oparem. Jakoby se odkrylo to, co spalo překryté relativně čistými energiemi přírody a kouzlem tohoto místa. Směrem do hloubky bylo jezírko zcela černé. Na dně, ještě někde níže pode dnem, vyvěrala temná energie, která místo znečišťovala. Vše bylo ale dosud spící, jezírko bylo na povrchu pročištěné a harmonické. Tento temný vřed odkryly až čistící energie.

Celé jezírko se do hloubky čistilo. Energie vířily po celé ploše. A vše se postupně pročišťovalo, projasňovalo. Jezírko působilo z duchovního pohledu směrem dovnitř, do hloubky, jako velký kotouč. Jako rotující čakra. Při očistném procesu začaly z jezírka stoupat, uvolňovat se, světelné bytosti zde uvězněné, vázané. Začaly se rozšiřovat po okolí a stoupaly si do míst, kde byly uschlé stromy, které díky napadení kůrovcem ztratily svůj život. Bytosti zde v celém okolí začínaly pracovat a plnit svůj úkol. Kterým byla ochrana přírody a její obnova, regenerace v oblasti Šumavy. Z jezírka se šířily na všechny strany malé světelné víry energií, které postupně působily v celém okolí, pročišťovaly ho.

Celá oblast byla velmi zasažena činností kůrovce. I přesto, že již všude mezi mrtvými torzy stromů prorůstaly nové generace smrků, vše působilo v tuto chvíli smutným, až pohřebním dojmem. Protože téměř žádný z těch suchých smrků neodešel stářím. Ale ve své největší síle. Která byla přes veškerý boj nakonec zlomena. A přes veškeré úsilí vzdorovat temnému nátlaku ve hmotné podobě nedokázal žádný z těch stromů svůj život ubránit. Byl tvrdě napaden, doslova mu byl násilně přerušen tok živin zajišťující možnost dalšího růstu a vývoje. To je tvrdá agrese, proti které je potřeba se bránit. Příroda se postupně posiluje a začíná s obrodou svého prostředí.

Ale i když byla válka vyhrána, tato torza jsou dosud připomínkou temného vítězství v určité bitvě. Malé energetické vírky potřebují nyní celý prostor očistit od temných zbytkových energií, které zůstávaly obaleny kolem trčících uschlých kmenů. Jako kolem padlé kořisti. Na znamení, že toto je jejich dobité území, skolená kořist. Celá oblast se tak postupně pročišťovala, každý uschlý strom. Tak, aby torza stromů mohla zůstat pouze vzpomínkou, minulostí dávající informace, zkušenosti, poučení, jaké udělat opatření, aby bylo příště snazší čelit nebezpečí. Aby se již nemusela minulost znovu opakovat a uschlé stromy se mohly stát základem, ochranou, pro vznik nového lesa.

Nakonec jezírko celé zářilo, nad hladinou byla ochranná světelná mlha. Světelné bytosti v podobě jakýchsi víl předtím uvolněných z jezírka, tančily radostí po hladině. Původní bytost, kterou jsem vnímala na jezeře jako první, vzrůstově převyšující všechny ostatní, samotná bytost Přírody, ke mně po hladině jezírka došla a podala mi ruku na znamení poděkování za spolupráci.

Energie stále stoupaly vzhůru. Neuvěřitelně vysoko. Motala se mi hlava, skoro jako bych měla závrať. Příjemnou závrať. A energie stále stoupaly neuvěřitelně vysoko. Když jsem otevřela oči, abych veškeré vnímání propojila s reálným pohledem, zdálo se, že se náhle dívám z mnohem vyšší výšky frekvence. Že celá oblast s jezírkem je doslova nabitá čistými silnými energiemi velmi vysoké frekvence. (I přesto, že z hlediska hmotného se na pohledu na jezero nic nezměnilo.) Najednou jako by toto místo znovu získalo svou čistotu, posvátnost, důležitost, jakousi nedotknutelnost. Znovu se povýšilo energeticky tak vysoko, jak to původně odpovídalo jeho přirozenosti.  Proudily zde tak silné energie, až měl člověk pocit, že se v jejich působení rozplývá, vznáší. Hmotná hlava se sama zaklání vzad, jak je bytost tažena, vylaďována energiemi vzhůru. A hmota je postupně tlačena za duchovní částí, až se také stabilizuje na této nové frekvenci harmonie a čistoty.

Při zapisování duchovního vnímání z této oblasti mi do hlavy stále běží vizuálně i myšlenkově informace o tom, že i zde na tomto místě je důležitá čakra Přírody. Místo zajišťující regeneraci, růst a světelný vývoj i ochranu hmotné i duchovní podoby Přírody v této oblasti. V oblasti Šumavy. Stejně jako čakry plní stejnou funkci u člověka, plní ji i u Přírody.


Pohled z rozhledny na Boubíně směrem k Německu

 

Očisty přírodních míst na Šumavě v létě 2015

Petra Nováková:  Spojené Síly Světla, prosím, kdo mi můžete dát podrobnější informace k očistě jezírka Reschbachklause 25.7., návštěvě Boubína ve větší skupince lidí na NDC 26.7. a očistě dalších míst na Šumavě toto léto?  Děkuji.  (Duchovní komunikace z 29.7.2015)

Příroda: „Nejprve bych moc chtěla poděkovat za vaši pomoc v oblasti Šumavy. Šumava je již dlouhou dobu důležitou součástí světelné Přírody, společně s ní se čistí a je frekvenčně tlačena vzhůru, aby se zajišťovala celková vyšší harmonie na planetě.  A také není náhodné, že právě i v oblasti Šumavy se stále vede boj s kůrovcem a s řešením dopadu jeho temné aktivity na Přírodu. S řešením, jak nejlépe pomoci Přírodě v její regeneraci a obnově zničených, zasažených ploch. Vy také stále vedete boj proti temným strukturám, které se průběžně objevují. A je to tak potřeba.

Je třeba měnit zajeté principy a zásady ve hmotě tak, aby odpovídaly novým situacím. Aby byly stále inovovány a splňovaly aktuální nároky a potřeby, které jsou na Světlo kladeny.  A to samozřejmě v duchovní i hmotné oblasti. Hmota je oporou duchovna, protože odtud vychází síla na přeměnu duchovního pozadí. Proto je potřeba principy a prostředí ve hmotě měnit tak, aby poskytovaly co nejlepší možnou ochranu proti temným útokům. Aby hmota poskytovala možnosti a prostor opřít se o pevné světelné základy a bojovat proti temnému nátlaku.

Když je Světlo ve hmotě nepevné, ochrany jsou slabé, základy mají mezery, snadno se pak Temné síly, ať v podobě duchovní nebo hmotné, do takového systému naroubují, vtlačí. A když sám systém není pevný a má trhliny, je pak jeho vyvrácení, napadení, poškození, dobití daleko snazší.

Proto je tak důležité právě i v oblasti Šumavy pomoci s energetickou očistou prostředí. Tato očista pak může pomoci snáze vidět lepší možnosti, jak postupovat ve hmotě, aby příroda byla lépe ochráněna. A mohla poté poskytovat i lidem větší energetickou a hmotnou oporu. Ne však jako prostředek pro plnění hamižných potřeb a tužeb ega. Formou kácení stromů pod kamufláží pomoci Přírodě a přitom plnění si vlastních bezohledných cílů.

To vše může být lépe eliminováno, když prostředí Šumavy bude více duchovně čištěno a přirozené silné světelné energie se zde stanou opět samozřejmostí. Budou osvobozeny z temných spárů. Pak se i lépe prosadí správný hmotný postup ohledně řešení situace s kůrovcovou kalamitou.

Ne náhodou máte možnost na Šumavě více pobývat, lépe ji energiemi pročišťovat. Tak, aby se dokázala osvobodit s vaší pomocí z temných ovládnutí, která jsou mnohdy stará celé věky. A tam, kde je narušena ochrana, tam je pro Temné síly opět snadnější znovu si území podrobit, znovu jeho postupně zvyšující se sílu ochromit. A donekonečna mít z místa oblast pro čerpání energie.

Aby se tomu zabránilo, znovu byla důležitá místa Šumavy čištěna a osvobozována. Některá opakovaně, na vyšších úrovních frekvencí energií. Jinde proběhla vaše cílená energetická pomoc poprvé. Jako u jezírka Reschbachklause. Zde se nachází další z čaker Přírody. Která byla po dlouhé věky zanesena a nemohla plnit svou funkci na 100 %. Jak víte, když člověku některá čakra špatně funguje, snadno se zde po nějaké době vytvoří fyzický, hmotný problém. Je zde slabé místo ke snadnějšímu napadení Temnem. Stejně tak tomu bylo i v případě oblasti jezírka Reschbachklause. Čakra zde nyní plně funguje a bude mít za cíl se postupně zvětšovat. Tak, jak se bude přirozeně zvyšovat energetická frekvence daného místa. Aby dokázala být zásobárnou energie pro větší oblast Přírody.

Výlet na Boubín také souvisel s důležitými úkoly. Je to velmi navštěvované místo. Což s sebou přináší i mnoho nepříznivých zanášejících vlivů. Proto se vše důkladně opět pročistilo po několika letech od vaší poslední návštěvy. Také zde se zvětšil průměr místní čakry. Toto místo představuje propojení s původními prastarými energiemi Šumavy. I proto ho bylo znovu důležité pročistit, protože na vyšších frekvencích se odkryly další nepříznivé vlivy, které místo svazovaly a bylo je potřeba zpracovat. A uvolnit původně světelné duchovní bytosti zde vězněné.

Vrchol Boubína s rozhlednou

Přesličky na Boubínském jezírku

Zrcadlení na Boubínském jezírku

To všechno pomáhá zvyšovat celkovou harmonii nejen jednotlivých míst, ale také celé Šumavy. Tím i celkového prostředí celé Planety. A jsou vybírána místa, která jsou jakýmkoli způsobem poznamenána nějakým násilím. Ať už lidí na přírodě nebo na přírodních bytostech, nebo Temných sil na energiích zde vyvěrajících. Nebo obojí. Protože, jak je známo, jedno násilí přitahuje další. A proto se taková místa znovu mohou stávat terčem dalších útoků. Ať už na hmotné nebo duchovní úrovni.

Proto byla v oblasti Šumavy čištěna místa spojená s původním smyslem a posláním Šumavy. Místa mající souvislost s celým územím Čech. Jako byl Boubín, prameny Vltavy, jezírko Reschbachklause na německé straně. Plešné jezero s vrcholem Plechý s velmi silnými energiemi a památníkem básníka Adalberta Stiftera.

Také Medvědí stezka v oblasti Nové Pece, která byla místem pohybu medvědů zde na Šumavě. U pomníku jedné z posledních medvědic jste stáli a četli její dojemný příběh. O násilné smrti jejího partnera, jejím sedmnáctiletém marném hledání další možnosti založit rodinu, aby nakonec byla též násilně usmrcena pro vlastní ego šlechticů, kteří nechtěli dovolit, aby padla do rukou pytláků či dokonce zahynula přirozenou smrtí.

Medvědí stezka je místem mnoha kamenných útvarů, menhirů, seskupení, kde jsou kumulovány silné přírodní energie a dále rozlévány do okolí. Je však také místem, kde lidská ruka opakovaně tvrdě zasahovala do života druhých. Zde to byli medvědi.

Kamenné útvary kolem Medvědí stezky

Na Bučině se pro změnu pročišťovalo území, připomínající dlouhá léta „železné opony“, a lidské násilí na vlastní lidské rase.

To vše je potřeba pročistit, to vše nese odkaz toho, kam až bylo lidstvo ochotné se zvrhnout. Kam až dokázaly dojít Temné síly v ovládání a vedení lidských bytostí k temným zvrácenostem.

A další místa ještě čekají na své pročištění. Zároveň uvolněním a osvobozením původní čisté síly v daných oblastech dostávají šanci k očištění i místa další. Ať už vaší přímou návštěvou nebo skrze působení energií z již pročištěných oblastí.  

A stejně jako vy se radujete z volných energií, které mohou opět v daných místech svobodně proudit, stejné pocity štěstí prožíváme i my další Spojené Síly Světla, další přírodní bytosti, pro které jsou daná místa domovem.

Děkujeme Vám za vaše úsilí a snahu pomoci vrátit sobě i nám, Přírodě, Planetě, dalším Spojeným Silám Světla, dalším přírodním bytostem a celkům jejich čistotu a svobodu.“

Petra Nováková:  A my zase děkujeme, že můžeme být toho součástí.
 

Z břehu Boubínského jezírka

Zátiší s přesličkami a smrky na Boubínském jezírku


Z informační tabule v Boubínském pralese:

Jedním z nejvýraznějších krajinných celků jihočeské části CHKO ŠUMAVA je masiv Boubínské hornatiny, nejvyšší a nejmarkantnější části Šumavy na levém břehu Vltavy. Nejvýznamnějšími částmi jsou horské skupiny Boubína (1362 m.n.m.) a Bobíku.

Podobně jako celé šumavské pohoří byla i oblast Boubína původně pokryta pralesy, tvořenými horskými smíšenými lesy.

Kolonizace započatá již ve 13. století, spolu s rozvojem sklářství a dalším osídlováním zejména v 17. - 18. století, však měla za následek postupnou přeměnu smíšených lesů na uměle zakládané smrkové porosty.

Zbytky původních přirozených smíšených porostů a nepřístupných pralesů se zachovaly na úbočích Boubína a hřebene Pažení, ani tyto nebyly tehdy vhodné pro těžbu dřeva. V roce 1858 bylo v oblasti Boubína (vimperské panství) asi 3500 ha pralesovitých lesů.

Roku 1858 byla nejcennější část o rozloze 138 ha vyhlášena za rezervaci, po vichřici r. 1870 zůstalo zachováno území o rozloze 46,67 ha. V roce 1958 při příležitosti 100. výročí byla rezervace rozšířena na 666,40 ha.

Jako nejznámější přírodní rezervace Šumavy a třetí nejstarší chráněné území republiky byl Boubínský prales cílem tisíců návštěvníků ročně. Nadměrná návštěvnost působila značné škody na původní prohlídkové trase pralesem (poškození půdního povrchu, kořenových systémů stromů, půdní eroze), jež z tohoto důvodu byla v roce 1974 uzavřena.


Boubínské jezírko z hráze

Modrá tůňka na Boubínském jezírku
 

Pohledy do Boubínského pralesa

Přátelství mezi stromy

 

Marie Mejdrová

Význam přírodních rezervací pro civilizaci a Přírodu


Marie Mejdrová:  Přírodo, co bys mi prosím mohla říci k naší návštěvě Boubína a Boubínského pralesa, kde nás přišly požádat o očistu přírodní bytosti? Jaký má tato lokalita význam?  (Duchovní komunikace z 8.9.2015)

Příroda: „Na Boubíně se zachoval částečně původní smíšený horský les, protože toto místo nebylo vhodné pro těžbu dřeva nebo jiné hospodářské činnosti či dokonce osídlení. Jakmile člověk necitlivě výrazněji zasáhne do přirozené skladby lesa, nepříznivé následky na sebe nenechají dlouho čekat. (To je podobné jako např. u lidského těla). Každá původní část má svůj význam, svoji funkci. Nefunguje samostatně, nezávisle, ale v souladu s celkem. Není samoúčelná, ale její význam a funkce souvisí nedělitelně s významem a funkcí nadřazeného celku. Nevyskytla se na daném místě náhodou. Nýbrž je to výsledek dlouhé a složité souhry okolností, které byly řízeny Přírodou. Všechno tak má svůj přirozený důvod a smysl. Za dlouhé věky vyzkoušený v mnoha variantách a vytříbený do všech detailů, které se ustálily jako optimální. Přesto stále flexibilní a reagující na nové podněty, protože jde o vysoce inteligentní živý organismus.

Organismus, který nežije sám pro sebe a odděleně, ale je neustále v komunikačním spojení s okolím, na hmotné a duchovní úrovni. Je napojen na příslušná morfická pole. Přijímá a vysílá energie různého typu a také informace.

A právě toto vše lze vnímat v pralese, tedy původním lese. Kde jsou podmínky nastaveny podle nadhledu Přírody, ne toho, jak to v daném období chce vidět a mít člověk. Proto je prales knihou, ze které se lze učit moudrosti Přírody. Pozorovat procesy, které už jsou jinde pokřivené nebo dokonce nefungují vůbec. Všímat si symbiózy mezi jednotlivými druhy rostlin a živočichů. Vnímat, jak Příroda dokáže regenerovat, recyklovat a tvořivě pracovat s problematickými situacemi, když je jí ponechána svoboda.

A postupně tak začít vnímat, že nic není náhoda a za tímto vývojem stojí v pozadí inteligentní síla, spolupráce a propojení všech prvků v celek. V celek, který není v přírodě a krajině vydělený a nezávislý, ale zase úzce souvisí s okolními a vyššími celky všeho druhu. Dopracovat se k pochopení, že v evoluci nejde jen o tzv. přirozený výběr dle darwinistické teorie, ale že tento proces je mnohem složitější a flexibilnější. Existuje tady ještě nadstavba, skryté pozadí představující další a vyšší dimenzi možností a vlivů. Do evoluce vědomě a cíleně zasahují přírodní a vesmírné duchovní bytosti a síly, které ji mohou významně urychlovat či zpomalovat. A to změnou dosavadních tendencí a směrů. Propojením dosud oddělených prvků nebo naopak rozdělením toho, co bylo doposud spojené. Přimícháním další složky, vypuštěním jiné složky. Promytím očistnými světelnými bioenergiemi, čímž se systém vyladí na dokonalejší stupeň fungování. Energetickou podporou vybraných procesů a na druhé straně energetickým vytlačováním nepříznivých procesů a parazitů. Atd.

Právě na takovýchto místech, v přírodních rezervacích a zvláště těch s nejvyšším stupněm ochrany, má Příroda možnost vyzkoušet si v praxi své momentální možnosti. Vnímat, jaké všechny vlivy jsou při jednotlivých procesech v současnosti ve hře. Jakých schopností a kombinací může v tuto chvíli dosáhnout v pro sebe (téměř) ideálních podmínkách. Co je reálné a co ne. Najít způsoby řešení, které nyní jinde nelze otestovat. Právě tady má možnost plně se regenerovat a posílit. Ukotvit se. Najít zde zázemí. Domov nenarušovaný nevhodnými lidskými zásahy. Hledat sama sebe, svoji vnitřní sílu a čistotu. Podobně jako člověk, když se vrací do bezpečí svého domova, který je hmotně čistý a energeticky vyladěný. A který je uspořádaný podle jeho vkusu a naladění, ne podle vkusu někoho jiného.“
 

 

Závěrem bych doplnila ještě několik myšlenek, které mě napadly v souvislosti s předchozí komunikací:

Sladit všechny zájmy s ohledem na dlouhodobý vývoj

Ve stejném lese a ve stejný den vnímá každý příchozí člověk něco jiného. Podle svého duchovního vyladění a momentální nálady, svých zkušeností a hmotného vzdělání. Rozdílné věci bude vnímat přírodovědec a laický ochránce přírody. Něco odlišného zase duchovně vnímavý člověk na světelném vzestupu. A něco jiného bude vnímat úzce materialisticky zaměřený přírodovědec a jeho kolega, který používá svoji čistou intuici a je otevřený posouzení všech souvislostí a nashromážděných zkušeností z mnoha oborů. Ideální je zkombinovat aktuální poznatky soudobé vědy s vysokým duchovním nadhledem. Tedy s vysokým frekvenčním vyladěním ve Světle. Pak je možné dobrat se k řešení situací, které bude to skutečně nejlepší a zároveň reálné a realizovatelné.

Je jasné, že na taková rozhodnutí budou vždy mít vliv finanční možnosti a hospodářské zájmy. Jde přitom ovšem o pochopení dlouhodobého výhledu, z něhož mnoho záležitostí vypadá podstatně jinak. Jde o to nenechávat se strhávat zaslepenými krátkodobými zájmy určitých jednotlivců nebo skupin. Ale zohledňovat zájmy širší společnosti, celého státu a jeho sousedů, celé planety a její přírody a civilizace. Nemyslet jen na dnešek, ale i na příští generace lidí a lesů. Tak jako to dělali dobří hospodáři v minulosti.

Jmenujme si několik jednoduchých příkladů:

  •          Chceme přilákat turisty, kteří hledají panenskou přírodu k regeneraci fyzických a duševních sil? Pak se nám ale vymstí přírodu narušovat a znásilňovat. A stavět v jejím lůně jeden rekreační a hospodářský objekt vedle druhého.
  •          Chceme těžit co nejvíce kvalitního dřeva? Pak bychom ale měli myslet na přirozenou obnovu, přírůstek a zdraví lesů. Zvažovat s otevřenou myslí všechny okolnosti a nabyté zkušenosti. Nejen v našem spravovaném území, ale také u sousedů, v jiných národních parcích a přírodních rezervacích ve světě. Porovnávat nestranně všechny dlouhodobé výhody a nevýhody, přínosy a újmy.
  •          Měli bychom zohlednit, že zásoby podzemních vod ubývají v naší zemi velkým tempem a hrozí v blízké budoucnosti nedostatek vody? Rostou nevídaným tempem problémy se suchem a podnebím, s typem a frekvencí dešťů, se zvyšováním teplot? Pak bychom měli dbát na ochranu lesů a dalších původních přírodních ploch, které dokážou nejlépe zadržovat vodu a mají vliv na regulaci podnebí, atmosférických srážek, objemu CO ve vzduchu atd. Neměli bychom zabetonovat, zastavět a zalít asfaltem každý volný kus krajiny, aby se voda mohla vsakovat do půdy a ne odtéci do kanalizace nebo se vypařit. Měli bychom dovolit řekám vytvářet přirozené meandry. Apod.

K tomu je ovšem nutná svobodná celospolečenská diskuse a osvěta. Funkční mechanismy odhalující korupci. Nezávislá informační média. Svobodná věda. Promyšlený zákonodárný a politický systém s pojistkami proti zneužití. Všestranné a nezaujaté vzdělávání dětí a dospělých, zahrnující teorii i praxi.

Nezní to z našeho dnešního pohledu realisticky? Není to však nemožné. Duchovně probuzený člověk ví, že základem takto fungující společnosti je čisté duchovní pozadí. Aktuální charakteristické rysy duchovního pozadí a principy v něm fungující formují procesy ve hmotě. Zrcadlí se v myšlení, postojích a motivacích civilizace. Projevují se v našich etických hodnotách, ve vztahu k Přírodě a Planetě, v postoji ke všem druhům bytostí, v chápání a respektování vesmírných zákonů.
Z čistoty energií v duchovním pozadí světa a jednotlivců pramení čistota a harmonie ve hmotné rovině. A naopak, pokřivení a zašpinění v duchovním pozadí se přenáší i do hmoty.
Každý potřebujeme nejprve začít s prací sám na sobě. Převzít zodpovědnost sám za sebe, na fyzické, psychické a duchovní rovině. Poté přicházejí i další možnosti a úkoly. To je jediná fungující možnost, jak přispět k postupné změně světa trvale pozitivním směrem.

Pohledy z boubínské rozhledny

Nápis na tabuli pod Boubínem:

„Slyš velký zákon,
ten ať tvůj krok řídí,
buď strážcem stromů, květů, zvířat, lidí
a netkni se jich nešetrnou dlaní,
která z neznalosti mnohdy krutě zraní.“

© Petra Nováková, září 2015
© Marie Mejdrová, září 2015
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 141
  • 25
  • 24
  • 22
  • 22

Celkový počet hlasů: 234