Pravčická brána

Chytit druhý dech

Petr Svoboda Vloženo 26.9.2017
Petr Svoboda
K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová a Petra Nováková.

 

Nech do sebe vstoupit Světlo - Chytit druhý dech

Na dlouhé cestě se člověku často stane, že mu buď dojde dech nebo motivace. Dostaví se pocity, že úspěchy nepřicházejí. Není lehké potom najít cestu k původnímu elánu. K původnímu nadšení, které je přirozené, když se do něčeho nového pouštíme. Natěšeni, plní očekávání a snů. Věci jsou ale často jinak, než bychom chtěli. Výsledky na sebe nechají čekat mnohem déle, než to zpočátku vypadalo. A když přijdou, bývají trochu jiné, než jsme si představovali. Nebo bývají jiného druhu, než jaký jsme očekávali. Co s tím potom? Jak překonat stagnaci? A jak v sobě rozdmýchat znovu oheň pokroku z malé jiskry, která uvnitř nás už jen doutná?


Boj se svými největšími slabinami

Duchovní komunikace z 29.7.2017:

Petr: Spojené Síly Světla, prosím o informace, co bych teď mohl předat dalším. Děkuji

Příroda: „Je určitý bod, kam může jednotlivec dojít sám. Poté už je potřeba něco změnit. A tou změnou je spolupráce. Temno vás stále drží v šachu a stále ještě má víc figurek a zabranou většinu plochy „šachovnice“. I proto je spolupráce v této chvíli tak důležitá, kritická. Protože vaši karmickou očistu podporuje a urychluje.

Na očistu je tedy stále vyvíjen značný tlak, abyste mohli dohnat nevyužitý čas a začít konečně vyhrávat. Překročit stín vlastních chyb a neúspěchů z minulosti. Procházet úspěšně zkouškami, které jsou vám utkány na míru podle toho, kde máte slabá místa a na čem potřebujete pracovat.

Spolupráce dovede urychlit jednotlivce ve vývoji nad možnosti jeho vlastních sil. Proto lidé, kteří ji nepřijmou a neumí správně využít tyto příležitosti, postupně ztrácejí rychlost vzestupu. A to znamená postupnou ztrátu rychlosti, která jednoho dne může přejít do stagnace. Při spolupráci je ale třeba, aby všichni zúčastnění měli vyladěné své základy. (Což platí stejně jako při očistě jednotlivce.) Aby se následná náročnější očista nestala pro nikoho nebezpečnou. Aby ji zvládli všichni v týmu.

 

Duchovní komunikace z 21.7.2017:

Petr: Spojené Síly Světla, prosím o informace, co potřebuji řešit a zlepšovat. Děkuji

Osobní Karma: „Jsi právě na dovolené ve skupině s lidmi, se kterými pro tebe není vždy snadné komunikovat. Někdy se ti ani nechce. Přesto je to nutné. Snaž se rozpoznat, které informace je třeba říct a které mohou zůstat nevyřčené.

Předávání informací v týmu je základem, bez kterého skupina nemůže dobře fungovat. Stejně jako si předávají informace buňky v těle. A pokud některá buňka z procesu komunikace vypadne, nemůže informace předávat ani přijímat. Chybí jí instrukce a neví co se okolo ní děje. Tak může snadno vyvolat nerovnováhu, vyvíjet se nepříznivým směrem a ohrozit celý organizmus.

 

Na čem založit vlastní motivaci?

Duchovní komunikace z 22.7.2017:

Příroda: „Stala se ti teď nepříjemná věc. Jedna blízká bytost odmítla možnost spolupráce. Vzdala to a zahodila možnost něco hezkého společně získat, zažít. Původně byla pro, ale nové informace o překážce v cestě ji přiměly změnit názor.

Slyším, že se ptáš a přemýšlíš o tom, na čem je vhodné zasadit vlastní motivaci. Protože tvá motivace by měla být neochvějná. Pokud se jedná o něco, o čem víš nebo máš ověřeno, že je to správné. Nemůže tedy být závislá na tom, jak se rozhodují druzí lidé. Ty jim sice můžeš předat informace, své názory, zkušenosti atd. Ale oni se mohou rozhodnout jakkoli. Třeba i nelogicky, neeticky, sobecky... A ty s někým nemůžeš např. skákat ze skály, jen abys mohl být v tu chvíli s ním. Ať už jde o kamaráda nebo partnerku. Můžeš druhému dodat informace, náznak, jít příkladem. Ale konečné rozhodnutí je jeho vlastní a má na něj právo.  

Svou situaci ve hmotě máš teď takto nastavenou i proto, že se teď čistíš z minulosti, kdy jsi měl moc zasahovat druhým do rozhodování. Nebo lépe řečeno do myšlenkového procesu před rozhodnutím. Cítit jejich myšlenkový tok a těsně před tím, než se rozhodli jim vnuknout svoji myšlenku. Jakoby jim našeptávat. (Podobnou tématikou se zaobíral i film Počátek. Kdy tímto neetickým činem muž své ženě vnukl myšlenku, která nebyla její. Výsledek jim oběma přivedl velké problémy. Totální rozklad manželství, rodiny, dosavadního života.) Proto jsi teď aktuálně ve hmotě odkázán na to, jak se rozhodnou druzí. Aby ses naučil jejich rozhodnutí přijmout a nechat jim volný prostor. Ale zároveň také, abys dokázal, že to, co vnímáš jako správné, a je to objektivně světelně správné, uděláš bez ohlížení na to, jestli tě někdo bude následovat nebo ne. 

(Poznámka Petry Novákové:
Pozor na situace, kdy si myslíme, že činíme správně, ale nenásleduje nás ani žádná světelná bytost. Může to být impulz k ověření, zda se nemýlíme. A naše kroky jsou pro nás skutečně z pohledu světelného vývoje optimální. Je důležité umět vyhodnocovat, kdy je potřeba jít vpřed, i přesto, že nás ostatní odrazují, nenásledují. A kdy naopak je tento fakt, že nejsme nikým dalším následováni, potřeba zvážit jako světelný impulz k ověření správnosti a vhodnosti našeho počínání.

Navíc vždy je vhodné se zamyslet, pokud chceme druhé inspirovat a jít vhodným příkladem, zda můžeme na sobě ještě více zapracovat a v čem. Co ještě zlepšit, aby v nás druzí tuto inspiraci viděli. Abychom v danou chvíli byli sobě i druhým tím nejoptimálnějším příkladem, který budou chtít následovat.)

V tom je ta pointa, když se rozhodneš být pro druhé inspirací. Dát druhému možnost, že spolu např. půjdete na výlet. A tím to bude pro oba příjemnější - mít společnost a nebýt sám. Více to motivuje. Ale zároveň jít ven, i když to druhý odmítne. Protože ty tu procházku v přírodě potřebuješ a pomůže ti. A když tě ten druhý, co třeba tentokrát zůstal doma, uvidí až se vrátíš, nabitého a zregenerovaného, pochopí, že by to pomohlo i jemu. A příště se třeba rozhodne nabídku přijmout nebo dokonce sám něco takového nabídne.

Vnitřní motivace vydrží déle a více, než ta vnější. Protože když děláš něco pro druhého a on pak odejde bez slova díku, ty máš pocit, že si toho neváží. A váháš, jestli si úspěchu máš vážit sám. Jestli to všechno nebylo na nic. Ale když něco děláš pro sebe, úspěch ti není lhostejný. A druzí se k tobě mohou vyjadřovat, jak chtějí. Tebe to ale nezlomí a stále půjdeš svou cestou. Pevně rozhodnutý a odhodlaný. Třebaže zrovna nemáš, s kým se o radost z něj podělit. Nebo komu o tom říct. Protože cítíš, že to, co děláš, děláš pro sebe. Protože je to správné.

A to, že se dokážeš přenést přes odmítnutí druhých je plus pro tebe. V tuto chvíli je pro tebe správné se smířit s tím, jak se věci vyvíjejí. A uvědomit si, že tím, že se nebudeš snažit tlačit na pilu, děláš krok vpřed. I to, že nějakou nabídku odmítneš, může být velkým posunem. Přestože je ti to líto, že o tu možnost přicházíš. Vím, že tě to teď bolí. A často to tak může být, že se v tu chvíli dostaví lítost. Ale přesto je to správné. A po chvíli to pochopíš. Ať už sám, nebo při komunikaci s námi (Spojené Síly Světla). A bolest odejde a lítost zmizí. Navíc tím, že jednu nabídku v danou chvíli (na základě světelného impulzu) odmítneš, může přijít jiná, vhodnější. Například ti přijde lepší nabídka práce, nebo možnost potkat partnerku, se kterou k sobě lépe ladíte. Narazíš při hledání na lepší auto, pronájem bytu atd.

Děláš tím obrovský krok vpřed. Protože právě to, že ses v minulosti nedokázal v pravý čas od svých očekávání odpoutat způsobilo, že ses potopil s nimi. Očekávání, jak věci dopadnou, jak se lidé kolem tebe rozhodnou (v práci i v osobním životě). Vím, že je to pro tebe těžké. Někdy něco moc chcete, hodně o to stojíte. Ale o to důležitější je, že jsi to zvládl. Mnohokrát jsi v tomto životě měl příležitost dokázat, že ses poučil z minulosti. Ale až teď se ti to povedlo.

Vybavuje se ti jedna z posledních scén z Pána Prstenů. Kdy Glum sebere Frodovi prsten a chce s ním být do poslední vteřiny, přestože to pro něj znamená, že nakonec spadne do žhnoucí lávy a zahyne. To je příklad velmi nezdravého upoutání se k něčemu. Upoutání, které přešlo v obrovskou závislost.“

 

Motivace - vyslyšení správného impulzu

Duchovní komunikace z 2.8.2017:

Petr: Spojené Síly Světla, prosím o informace, co potřebuji řešit a zlepšovat. Děkuji

Příroda: „Dnes se ti stal další zvláštní zážitek při kontaktu se psem. Po třech týdnech cestování ses vrátil do domu k rodičům a chtěl jsi vzít vašeho pejska s sebou ven na procházku. Přestože na začátku vypadal natěšený, nakonec se vrátil zpět do domu. A tak jsi místo toho šel dělat něco jiného. Druhý den znova podobná situace. Nechal si dát obojek, ale než ses otočil pro vodítko, odběhl k rodičům do ložnice. Nechal jsi ho tedy doma a šel do lesa běhat sám. Jedna věc je, že ty i pes můžete mít každý své nebo společné čištění. A on to vnímá, a proto se třeba bojí s tebou někdy jít. Neví proč, prostě se tak cítí. Často to na něm vnímáš. Že ačkoliv je jeho místo u rodičů v domě, kde má své stálé místo, které je pro něj zatím vhodnější, se k tobě chová jinak než k ostatním členům rodiny. S nimi sdílí hmotný domov, ale s tebou jediným sdílí společnou minulost. Má tě moc rád, ale v minulosti s tebou zažil i krušné časy. Proto to občasné zvláštní chování. Druhá věc je, že jsi tady u něj dlouho nebyl. A tak není zvyklý. I na tomto příkladu jsi správně pochopil, že čekat na druhé nebo zakládat své rozhodnutí až jak se rozhodnou oni, není vždy správné. Že by ses také nemusel dočkat. Je hezké, že jsi mu dal šanci, aby se mohl proběhnout venku. Ale je správné, že jsi šel sám. Přestože to je bez něj méně zábavné a že ho máš rád sebou.

Také může být důležité a vhodné snažit se v takových okamžicích naladit i na potřeby druhého. Co pro něj může být v danou chvíli tím nejoptimálnějším řešením. Možná to není možnost připojit se k tobě. Jeho bytost vnímá třeba něco jiného. Nemusí být připravena… Atd. Těch variant je mnoho. Proto jeho bytost potřebuje nechat svou vlastní možnost volby.

Zároveň lze vnímat někdy i to, proč s tím má bytost v danou chvíli problém. Možná máš ty sám v ruce klíč, který může pomoci lépe zvládnout situaci vám oběma. Zároveň pokud chcete být pro druhé inspirací, je důležité být s nimi v určitém kontaktu. Aby k vám získali důvěru a na základě toho se pak rozhodli vás následovat. Na vztazích je vždy důležité pracovat, investovat do nich. Sami od sebe se v harmonii neudržují. A je dobré přemýšlet, čím sami můžete přispět, případně v některých situacích i jak druhému pomoci, aby bylo pro něj snazší ve vás inspiraci vidět a připojit se k vám. Protože to může být důležité a přínosné pro Vás pro oba.

Zde leží klíč k opravdové zodpovědnosti a úspěchu. Umět spolupracovat, ale také si umět samostatně zajistit své potřeby. Hmotné i duchovní. To znamená, že sám rozhoduješ o svých dalších krocích. Vždy tu jsem pro tebe, abys mohl ta rozhodnutí konzultovat a udělat to, co je zrovna optimální. Takže tam vždy jistá míra spolupráce je. Vícekrát už jsi zažil situaci, že ti lidé okolo radili špatně. A nechápali tvé jednání. Ty sis ale prosadil to, co jsi cítil jako správné. A s odstupem času jste ty i ostatní viděli, že to bylo správné. Protože lidé do tebe nevidí. Co se v tobě zrovna odehrává a čistí. Teď, když je tvé srdce o poznání čistší, je ti dobrým rádcem. Poté, co jsi ho zbavil bolestivé zátěže, kterou už s sebou nemusíš dále vláčet. Zase ti o něco lépe funguje instinkt, intuice, cit. 

Zároveň je důležité být otevřený i doporučením od druhých, mohou obsahovat pro tebe cenné impulzy, jak a v čem se můžeš posunout. Z těchto impulzů a z vlastní intuice, komunikace atd. je pak potřeba poskládat tu nejoptimálnější skládanku pro vlastní světelný vývoj. Někdy je vhodné držet si na základě vlastního pocitu to své. Jindy je nejvhodnější zpracovat impulz od druhých a někdy je nejoptimálnější skloubení obojího. A k rozlišení mezi tím je potřeba držet si stabilitu na světelném vzestupu, nadhled a mít v rovnováze a čistotě svou rovinu srdce a rozumu. Aby spolupracovaly, doplňovaly se. 

Více o tom v sekci K potřebnému nadhledu je potřeba spolupráce rozumu a srdce v článku Z38. Poľana – osvobození duchovního srdce Přírody Slovenska

 

Síla skupiny

Duchovní komunikace z 10.1.2017:

Petr: Spojené Síly Světla, prosím o informace na téma snaha Temných sil nás izolovat od okolí. Děkuji

Osobní Karma: „Temno má výhodu, když jsou ve vašem kolektivu přátel, v rodinách, partnerstvích vazby přetrhané, vztahy neharmonické a mezi bytostmi panuje závist, zášť a zloba. Temné síly znají výhodu cesty nejmenšího odporu ve snaze dosáhnout svých záměrů. A pokud vás dokážou inspirovat k tomu, abyste si sami podřezali větev, na které sedíte, neuvěřitelně jim tím pomáháte. Když si sami zničíte to, co vás drží na světelném vzestupu a poskytuje vám obranu před Temnem. Děláte tak vlastně jejich práci za ně. Je to navíc silné provinění se vůči vlastní bytosti, vlastní karmické očistě. Ničíte si tak to, co jste si delší dobu vypracovávali.“

 

Petr: Spojené Síly Světla, prosím o informace na téma o pasti nastražené na bytosti Světla. Léčku v podobě rozdělení jejich jednoty. Stalo se něco takového v naší historii?

Osobní Karma: To je jedna z nejsilnějších zbraní Temna. Snaha vsadit klín mezi lidi, kteří patří k sobě. Aby o sebe navzájem přišli. Aby místo harmonického života ve spolupráci byli stále v konfliktu. Aby řešili hádky z neporozumění a bojovali spolu o místo na Zemi místo jeho spravedlivého rozdělení. Snaha vštípit jim neukojitelný hlad po čemkoliv, co se může zdát důležité. Peníze, moc, úspěch, obdiv, sex. Cokoliv, jen aby lidé nepracovali na světelném vzestupu. Protože tou prací se mohou postupně vylaďovat tak vysoko, až jednou jejich vnitřní frekvence přesáhnou úroveň Temna, které na nich parazituje a škodí jim. A tím získají šanci se ho zbavit, vydat ho ze sebe. Zahnat ho do slepé uličky a zneškodnit. Takto si Temno stále snaží koupit čas. A mezitím ve stínu a potají vyvíjí mocnější, důvtipnější zbraně. Úpisy, kterým nejde odolat a poklady, po kterých se lidské oči zblázní.“

 

Zapojení se do spolupráce s dalšími bytostmi

Duchovní komunikace z 15.4.2017:

Petr: Spojené Síly Světla, prosím o informace, co je to zásadní, co v sobě potřebuji změnit. Co jsou ty nejdůležitější kroky, které potřebuji udělat? Děkuji

Osobní Karma: „Potřebuješ se naučit spolupracovat. Být součástí týmu. Je pro tebe jen jedna cesta. Je těžká a možná ti nikdo nepoděkuje, ani nepogratuluje. Ale pokud pochopíš, že to děláš pro sebe, bude v tom smysl. Světlo tě naplňuje. Vždy ti zůstane pocit, že jsi něco zvládl, dokázal a udělal nejlépe, jak jsi mohl.“

 

Duchovní komunikace z 23.7.2017:

Osobní Karma: „Je ti těžko. Cítíš se opuštěný, přestože jsi obklopen přáteli. Cítíš se, že tě vyčleňují. Ale není to tak. Dostáváš se do situací, které se velmi podobají těm v minulosti. Ty situace se ale takto stát musejí. Abys měl opět na výběr buď se odpojit a vzdálit, nebo se zapojit a být součástí většího celku. Neodstřihávej se tedy, neutíkej. Potřebuješ překonat sám sebe, stíny své minulosti. A to útěkem nevyřešíš. Je potřeba se tomu postavit čelem. Být vstřícný, zvládnout vše, co přijde s klidem. A reagovat na světelné vedení. Naopak našeptávání Temna ignorovat. Pamatuj na to, že v těch situacích nejsi náhodou. A že v tom všem je smysl. Najdi sám sebe, své skutečné světelné Já. Tvé srdce ti bude klíčem a navigací na cestě dál.

 

Správné zacházení s časem

Duchovní komunikace z 10.1.2017:

Osobní Karma: Čas je pro vás na Zemi nejdražší komoditou. Ač se to tak nezdá v rámci vaší doby, která je orientovaná na hodnocení všeho podle peněz. Čas je to, co všichni při narození dostanete. Ale přitom vlastně nikdy nevíte, kolik ho ještě máte. Nikdy nebylo správné zacházení a využití času pro své vlastní dobro a růst tak důležité jako v tomto období. Teď když je na světě tolik hraček, filmů, nekonečných seriálů. Teď když máte díky internetu přístup k čemukoliv na světě. Teď je plýtvání časem vaše největší zhouba. Teď když se snažíte překonat svou vlastní minulost a chcete se už konečně zbavit duchovních pout a zátěže. Všeho bahna, které na sobě máte z minulosti. Protože dokud to v sobě nosíte, vaše cesta bude vždy náročnější, než by mohla být.

Staří válečníci, kteří žili rytířským kodexem, toto věděli. Že neznáš dne, který bude tvůj poslední. A zda bitva, do které zrovna cváláš na svém koni, bude ta osudová. Jediné, co máš opravdu pod kontrolou je vždy jen daný okamžik. Vždy se můžeš soustředit pouze na dnešní den. A z tohoto moudra vznikly účinné nástroje pro zlepšení sebe sama. Protože ten, kdo nadává, vzteká se, mudruje, fňuká a stěžuje si, jen plýtvá časem. Proto se říká, že kdo chce uspět, hledá vždy řešení každé situace, ne výmluvy. A všichni ostatní buď mávnou rukou a zakryjí si oči (alkoholem, drogami, prací nebo čímkoliv jiným) nebo hledají výmluvy.

To jediné, co může světelný bojovník udělat pro svůj vzestup je: rozhodnout se dělat vždy to nejlepší, co je zrovna možné. Protože si nevybíráte den, kdy vaše cesta skončí a místo kam vás zítra zavede. Vybíráte si pouze, jak se v každé situaci zachováte.

 

Poselství filmu Pasažéři – odvaha a spolupráce

Duchovní komunikace z 10.1.2017:

Petr: Spojené Síly Světla, prosím o informace, co pozitivního si můžu vzít z filmu Pasažéři (USA 2016). Děkuji
 

Osobní Karma: „Už ti přišel začátek poselství. Je to vyobrazení podobné vaší situaci. Probudili jste se duchovně. Někdo sám, někdo zásahem druhé bytosti. Někdo z nutnosti, protože prostě přítomen být musí. Záchrana této vesmírné lodi byla světelnou akcí, jak ochránit cestující. Zároveň byla karmickou očistou těch tří lidí a jejich zkouškou. Všichni ji ve filmu ustáli tak, jak bylo potřeba. Mise se zdařila.

I vy, kteří se postupně probouzíte, víte, že tu byl někdo vzhůru již před vámi. Že jste naživu díky činům lidí, kteří svedli bitvu s Temnem a nepřízní osudu. I vaše loď v podobě prostředí Země dostala četné zásahy. A ti, kteří NDC vybudovali, byli ve stejně nesnadné situaci. Museli pracovat s tím, co bylo k dispozici a riskovali mnoho. Věděli ale, že když nebudou dělat nic, prohrají určitě. Protože loď byla v nerovnováze a systémy selhávaly. Přestože v tu chvíli nevěděli, jak se zachránit a jestli to, co udělají, pomůže, postavili se osudu vstříc s tím, co měli. A jen jejich odvaha, odhodlání a spolupráce jim pomohla přežít bez velkých ztrát. Byli nuceni opustit vzájemné konflikty, které cestou řešili. Vazby, které jim dělaly problémy v dalším soužití mezi sebou navzájem. A spojit síly na cestě za společným cílem.“

 

Poselství pro dnešní lidstvo z filmu Valerian a město tisíce planet

Duchovní komunikace z 2.8.2017:

Petr: Spojené Síly Světla, prosím o informace, co pozitivního si můžu vzít z filmu Valerian a město tisíce planet (Francie 2017). Děkuji

Centrální Karma: „Dokud nevyřešíte svou minulost, nebudete mít ani budoucnost. To je velmi trefné a moudré poselství pro dnešní lidstvo a situaci, která ne Zemi panuje. Ať už jde o minulé chyby jakéhokoliv typu. Účast na temném vývoji, destrukce planet, vyhlazení rasy nebo živočišného druhu. Napravit je potřeba také partnerské vztahy, po kterých téměř všichni, kdo je zatím nemáte, toužíte. Zříci se všeho vychýleného, co jste v minulosti dělali. Vydat to ze sebe. A zasadit do toho prázdného místa nové, čisté semínko a nechat ho růst. Zalévat ho a pečovat o něj správnými světelnými postoji a energiemi. A nechat tak do sebe a svého života vstoupit Světlo. Dokud si nezpracujete to zásadní ze svých vlastních dřívějších chyb, poroste vám na „zahrádce“ jen plevel.Vnímání v Přírodě - Pulčínské hradisko

29.6.2017

Vstoupil jsem do Pulčínských skal a vešel na hradisko. Přeskočil jsem metrovou mezeru, která oddělovala jeden balvan od skalky. Chvíli jsem seděl a odpočíval. Poté jsem si chtěl na kameni zacvičit. Ale hned v momentě, když jsem vstal, jsem najednou cítil v rukou jakýsi meč a štít. Překvapeně jsem to vnímal a zkoumal, co se to děje.

Po chvilce jsem pokorně meč symbolicky zasunul do pouzdra za pasem. Pochopil jsem, že nejde o zbraně. Jen o jakýsi energetický dar. Otisk duchovního symbolu a odznaku příslušnosti k světelným rytířům. Bojovníkům za Světlo, svobodu a spravedlnost v různých obdobích v minulosti. (Neznačí tak příslušnost k jedné konkrétní skupině.) Přijal jsem tedy dar a naslouchal slovům Přírody.
 

Duchovní komunikace:

Příroda: „Tento meč a štít je tvojí součástí. Vždy jí byl. Ten meč je symbol boje proti Temnu. Nástroj pro zničení zkaženosti. A štít zase symbol ochrany spravedlnosti, pomoci slabým a bezmocným. Je ti nyní umožněno tyto dary zase získat zpět. Ukazuje to, že jsi se dostal dostatečně daleko a prokázal odvahu a odhodlání se změnit. Stále hledat způsoby, jak se zlepšovat. Jak se posouvat. Prolomit stagnaci a dokázat využít důležité příležitosti k postupu vpřed. K opravdové změně sám sebe na všech úrovních. Dokázal jsi se svou odvahou postavit znovu na nohy po těžkých chybách, které jsi udělal a znovu se probojovat nahoru.“
 

Poklekl jsem na jedno koleno a začal na duchovní úrovni vydávat všechno špatné, co do mě nepatří. Rovnal jsem si své vychýlené postoje. Omlouval se a klekl na obě kolena. A spolu s tím, jak jsem se propracovával hlouběji, do mě vcházely silnější energie. A já se omlouval citlivěji, intenzivněji a důkladněji, s větší odhodlaností. Soustředil jsem se, abych nevynechal nic zásadního.

Náhle jsem si uvědomil silný pocit vděčnosti. Za vše, co mám a za možnost být tady a pracovat na sobě. Přijal jsem tedy zodpovědnost za svůj úkol, jeho rozvíjení a povinnosti z toho vyplývající. A vnímal, že se v mém životě a uvnitř mě něco mění k lepšímu. Že vytlačuji přístupy, které mě v minulosti dovedly k chybám, selhání a opakovaným prohrám. A začínám znovu a lépe.

Složil jsem přísahu věrnosti Světlu a svému poslání. Boje proti Temnu v tomto Světě. Tím, že budu dále sám sebe vylaďovat, čistit. Rozpouštět vše špatné ze sebe a svých karmických vrstev. Že už nedám příležitost Temnu to skrze mě znovu použít. Tím, že budu silným a pevným opěrným bodem Karmě a přímou součástí Přírody. Že budu podporovat své bratry a sestry ve světelném kolektivu kolem mě. A že statečně ustojím jakékoliv zkoušky, nástrahy a vyhrůžky, které Temno chrlí. Že nebudu nečinně přihlížet, jak Zlo ničí tento svět. A čekat, až s tím někdo jiný něco udělá.

Nakonec jsem pronesl, že na potvrzení této přísahy si zacvičím přesně v tom místě na velkém kameni Pět Tibeťanů. Abych se povznesl nade vše, co mě stahuje a drtí. Při posledním cviku na mě svítilo Slunce. A já do sebe nechal vstupovat Světlo. Duchovní energie v podobě pomyslného meče a štítu se opět staly mou součástí a pomáhají mi na mé další cestě. Provázejí mě v dalších etapách a zkouškách. V srdci.Poděkování a motivace pro ostatní – Vyjdi vstříc Světlu
 

Když nepodlehneš minulosti a vyjdeš zas vstříc Světlu,

za mnohem lepší budoucností, jak z voňavého květu.

 

Když obrátíš svůj pád a přejdeš zas do letu,

klíč k tomu leží ve vděčnosti a odpuštění světu.

 

Za to, že tak krutá byla rána, večery i noci,

když ses choulil v zimě, v dešti. Bez naděje, bez pomoci.

 

Teď však pomoc natahuje ruku svou, bílou, čistou, úžasnou.

Zahrnuje tě teplem, hudbou a energií očistnou.

 

A nové zítřky sám si tvoříš, tím že se stále omlouváš.

Tím, že do Světla se hlouběji noříš, pryč z Temnoty se dostáváš.

 

Už tě čeká, v půli cesty a téměř zdarma.

Na pomoc ti přišel rytíř. Jeho jméno – Nová Karma.

 

I tobě dává meč a štít, nabídku spolupráce Temno porazit.

Zbývá jen denně pracovat a novou příležitost si sám nezkazit.

 

Otáčíš se svému stínu čelem, přestáváš z něj míti strach.

Spolu to vše dokážete, z Temna zbude jenom prach.

 

A jak svoje nitro čistíš, zjišťuješ, že Temno slábne.

Světlo tvoje kroky jistí, mizí už i křivdy dávné.

 

Pryč s magií, pryč i s egem, co si dodnes špatně myslí,

že Vesmíru jsou stále středem. I z toho se mnozí z nás čistí.

 

Naše bitva smysl má a brzy přijde další úspěch.

Přátelé, já děkuji vám, že vaše odhodlání nekončí jen u slov.

© Petr Svoboda, září 2017
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 193
  • 30
  • 24
  • 23
  • 21

Celkový počet hlasů: 291