Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC III | Vánoce a konec roku bývají vždy obdobím těžké i bouřlivé očisty

Vánoce a konec roku bývají vždy obdobím těžké i bouřlivé očisty

Marie Mejdrová Vloženo 14.12.2011
Marie Mejdrová

Duchovní komunikace z 1.12.2011

I nadále pokračuje silná očista a sestup Karmy do hmoty

Sféro prvotní čistoty, máš pro mě nějakou informaci? Děkuji. (Duchovní komunikace z 1.12.2011)

 

Sféra prvotní čistoty: „Dnes je 1. prosince a to předznamenává měsíc Vánoc. Vánoce jsou vždy od dob nástupu NDC obdobím těžké nebo i bouřlivé očisty. Je dobré do tohoto období vstupovat s čistým štítem. To znamená bez dluhů v čištění tak, aby člověk mohl co nejlépe využít energie proudící na přelomu roku. Aby mohl co nejlépe využít příležitosti, které se mu s novým rokem otvírají. V tuto chvíli postupuje zanořování Karmy pro hmotný svět a to z vás bude průběžně vytahovat další vrstvy zanořené hluboko ve hmotě, i v hmotných tkáních vašeho těla.

Nové možnosti Karmy pro hmotný svět

Karma pro hmotný svět má a bude mít možnosti týkající se hmoty, kterými Centrální Karma nedisponuje. Zaprvé je hmotě blíž, je v ní doslova uchycená. Nejen to, její energie budou pronikat do hloubky hmoty, skrz celou Planetu, všechny její vrstvy a formy života. Přitom tyto energie jsou jiného charakteru než energie nás jako duchovních sfér. Mají kombinované schopnosti a operují na základě přesných zadání. Zároveň mají ovšem také vlastní inteligenci a vždy když narazí na cokoli podezřelého, nečistého, na blokádu, vědí, co musejí udělat.

Automaticky takovou informaci předají výš, dá se říci na centrálu, a dostanou zpět odpověď, jak postupovat dál. Tak, aby očisty probíhaly dle karmického plánu a vyššího vesmírného plánu vývoje Stvoření. To neznamená, že by někdo nebo něco mohlo být uchráněno před důsledky svých minulých činů. Představuje to koordinaci – výběr optimálního času a pořadí pro otvírání karmických vrstev. A také rozhodování o tom, zda se otevřou po jedné nebo v celých balících vrstev s podobnými přehmaty. To závisí na momentálních vnitřních postojích a duchovní úrovni dané bytosti a zároveň na celkovém stavu světa. Což zahrnuje výše uvedený evoluční plán a schopnosti očistných energií, které jsou momentálně k dispozici.

Karma pro hmotný svět má informace shora a zároveň vidí do hmoty do všech detailů

Karma pro hmotný svět má schopnosti a možnosti vidět do hmoty jasněji a podrobněji, do detailů, než Centrální Karma. Navíc hmotě dokáže lépe rozumět. Vnímá podmínky, které v ní v dané chvíli panují a všechny ovlivňující faktory. Také registruje právě probíhající procesy a ví i o procesech, které jsou teprve plánovány v blízké budoucnosti. Má k dispozici informace shora - z vysokých duchovních sfér vedoucích vývoj i zdola – až zvnitřku nejhutnější hmoty. S tímto nadhledem má nejlepší podmínky k tomu, aby mohla vykonávat svoji práci a koordinovat úkoly všech svých článků.

 

Lidé s dostatečnou vnitřní čistotou se stávají oporami Karmy

Je tu ještě jedna věc, kterou bych chtěla zmínit. Týká se těch bytostí, ve kterých se Karma pro hmotný svět v těchto dnech uzemnila. Tím se vlastně staly vždy také jednou z jejích „nožiček“ ve hmotě a mohou jí tak pomáhat plnit její úlohu. To znamená na základě jejích impulsů plnit určité úkoly a také napomáhat rozšiřování jejích energií do hmoty a přenášení impulsů. Nemusí to být vždy na vědomé úrovni, naopak obvykle na nevědomé.

Jen to, s čím je třeba se vědomě seznámit nebo pracovat, vyplyne na povrch. Vyrýsuje se tak, abyste si toho povšimli. Samozřejmě, abyste mohli takové úkoly plnit, musíte splňovat předpoklady dostatečné stabilní vnitřní čistoty a schopnosti vnímat impulsy, které vám jsou zasílány a reagovat na ně.

Karmické čištění se nedá ničím nahradit a obejít

Sféry s čistými světelnými energiemi, jako jsem například já, mají za úkol roznášet, podporovat a propagovat čistotu. Ovšem jsou vždy doplňkem karmické instituce. Bez její pomoci nikoho a nic skutečně hloubkově vyčistit nedokážou.

 

Karmické čištění se nedá ničím nahradit a obejít. Právě Karma má potřebné schopnosti, pravomoce a nadhled k tomu, aby mohla všechny zasuté příčiny problémů a vady v postojích najít, obnažit a umožnit je vyčistit a rozvázat.

 

Sféry mého typu tak posunují svými energiemi jednotlivce a svět na stále vyšší energetické frekvence mezi karmickými očistami. A pokud se jednoho dne jednotlivci i svět karmicky dočistí, pak vše bude jednoduše postupovat dál, k vyšší čistotě a harmonii. K čistému žití a tvoření."

© Marie Mejdrová, prosinec 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 146
  • 21
  • 18
  • 13
  • 25

Celkový počet hlasů: 223