Pravčická brána
Úvodní stránka | K aktuálním otázkám nového vývoje | K aktuál. otázkám nového vývoje A30-60 | A36. Odstranění prsních žláz jako údajná prevence rakoviny? III

A36. Odstranění prsních žláz jako údajná prevence rakoviny? III

Jiří Novák Vloženo 6.6.2013
Jiří Novák

Nekritizujeme konkrétního člověka, ale způsob fungování lidstva jako celku. Skryté duchovní a psychické příčiny rakoviny. Mimozemské vlivy a karmické příčiny. Akutní hrozba nemoci vede obvykle k volbě agresivních metod medicíny. Rakovina jako velmi výnosný byznys. Nejnákladnější léčby placené ze zdravotního pojištění. Zákazníkem rakovinového průmyslu se člověk stane snadno. Je provokace tvrdit, že odstraněním některých orgánů jsem se zbavil rizika rakoviny. Pokud léčba neodstraní z těla příčinu, riziko nemoci není zažehnáno. Rakovina jako zákeřný agresivní temný systém. Příloha: Angelina Jolie jako satanistka?? Důsledky všeobecné veřejné propagace magie a šamanství. Nepříznivý vliv rozsáhlého tetování. Nepříznivé dopady nerozvážných životních rozhodnutí. Podle čeho lze poznat skutečnou duchovní situaci člověka? I mnoho relativně slušných lidí dnes napomáhá temnému vývoji.

Nekritizujeme konkrétního člověka, ale způsob fungování lidstva jako celku

Znovu opakuji, že tento a dva předcházející texty A34. Odstranění prsních žláz jako údajná prevence rakoviny? I, A35. Odstranění prsních žláz jako údajná prevence rakoviny? II  nebyly napsány za účelem kritiky jedné konkrétní ženy, která ve svém životě přijala neobvyklé osobní rozhodnutí a dobrovolně si nechala odstranit obě své zdravé prsní žlázy pod hrozbou budoucího výskytu rakoviny. Důvody jejího rozhodnutí byly podrobně popsány v první části. Berme i tuto třetí část tématu jako způsob, jak naznačit až neskutečnou manipulaci s lidmi a jejich osobními rozhodnutími ze strany medicíny, farmaceutických koncernů a všudypřítomných skrytých temných systémů.

Skryté duchovní a psychické příčiny rakoviny

Každý člověk schopný alespoň minimálního duchovního nadhledu si je vědom toho, že nemoci mají často psychickou a navíc ještě skrytou duchovní příčinu.

U psychiky jde zejména o opakované prožitky napětí, stresu, úzkosti, strachu, nejistoty, i jiného nevyrovnaného prožívání citů, zejména v oblasti partnerství, mateřství, rodičovství. Tyto příčiny připouštějí mnohdy i materialisté. A pod tím vším jsou ještě hlouběji uloženy příčiny duchovní - například karmické příčiny vyjadřující vazby na minulost a předchozí existence, dále nedostatky ve fungování čaker a jiných složek energetického systému člověka, apod. Duchovní příčiny však dokáže pochopit až duchovně probuzený člověk, který se dostal na světelnou vzestupnou cestu.

Speciálně u rakoviny uvádí Louise Hay ve své knize Miluj svůj život, str. 187, toto:

Velká křivda. Dlouhodobý odpor a zášť. Skryté tajemství či zármutek, který člověka vnitřně stravuje. Tajená nenávist. Pocit, že nic nemá smysl…

A cesta ke změně?

Zbavuji se celé své minulosti a s láskou jí odpouštím. Jsem ochoten naplnit svůj život radostí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený…

 

Rüdiger Dahlke v knize Nemoc jako symbol, str. 332, o rakovině píše:

Hluboký zármutek, nezpracované zranění blokuje vlastní obranné síly. Životní problém, který si člověk nepřiznává, a který ho ničí. Degenerace: odchýlení se od vlastní cesty, potřeba od základu se změnit…

A speciálně u rakoviny prsu, str. 345:

Člověk má strach sám žít, zanedbávání vlastní individuální ženské cesty, nevyřešený vztah k roli matky, zklamaná mateřská láska, nezpracovaný zármutek vede k rezignaci…

V další knize Nemoc jako řeč duše, str. 318, pak píše:

Když měkká tkáň mléčné žlázy na místě přirozeného bezpečí a slasti ztvrdne a stane se zhoubnou, jsou otevřena témata mateřství, slasti a partnerského vztahu a poskytují základnu tomuto dramatu. Postihlo to pacientku na nejcitlivějším místě, v oblasti srdce, a ona si to nechává pro sebe, nikomu neprozradí, jak je zraněná a mrzutá. Proto musí tělo ukázat, co se skutečně děje. Uvnitř její hrudi je peklo, v němž se zmítá srdce…

Mimozemské vlivy a karmické příčiny

Projevená rakovina obvykle naznačuje hluboký neřešený vnitřní konflikt v člověku. Dlouho skrytá prožívaná vnitřní traumata. Nebo naopak výrazné zanedbání své vlastní životní cesty. Přehnanou službu druhým na úkor sebe, atd.

V některých případech riziko rakoviny podstatně zvyšovaly dříve prožité mimozemské vlivy. Strkání do těla nejrůznějších polohmotných či nehmotných přístrojů za účelem sledování toho člověka, přinucení ho k určité činnosti, vnucenému úkolu.

Příčina nádoru bývá často skryta v mnoha vrstvách navršených karmických zátěží na daném místě. Dávná zranění, dávná sebepoškozování. Vpravování do těla umělých zařízení, umělých náhražek orgánů přesně v tom místě. A tyto všechny možné ukryté karmické vlivy nakonec nastartovaly v určitém období vznik nádoru. To vše při dlouhodobé karmické očistě postupně vylézá na povrch.

Akutní hrozba nemoci vede obvykle k volbě agresivních metod medicíny

Pro lidi, kteří nemají tušení o duchovní rovině života, a kteří se ještě při akutní hrozbě nemoci dostanou do časového tlaku, obvykle připadá jako jediná správná možnost řešit tuto nemoc agresivními metodami medicíny. V takovém případě však tyto skryté příčiny uvnitř zůstanou a navíc ještě budou překryty dalšími temnými zásahy. Používáním zatemněných přístrojů, temných chemických látek.

Takový člověk si takto třeba i prodlouží život. Ale nedořešené skryté vnitřní příčiny se obvykle znovu vynoří třeba o několik let později. Nebo dokonce až v dalším životě, v jiné hmotné existenci. A to třeba již v raném dětství. Aby osud člověku naznačil, na čem v prvé řadě potřebuje začít na sobě pracovat. On je však malé dítě. Nerozhoduje o tom, jak bude svůj problém léčit. Ani není schopen o něm ve svém věku rozhodovat a porozumět mu v celé šíři. O všem rozhodnou jeho rodiče. A pokud rodiče nemají ponětí o skryté duchovní rovině života, nezbývá jim obvykle nic jiného, než opět volit medicínu.

Rakovina jako velmi výnosný byznys

Proč je tak velký mediální zájem právě o rakovinu? Jednoduše jde o velký celosvětový byznys. Jde o ohromný odbyt přístrojů a léků, který je vždy bez problémů pojišťovnami nebo jednotlivci zaplacen. Protože jde o život a nabízená pomoc je vždy nablízku.

Podle údajů VZP jsou celkové náklady na roční léčbu rakoviny prsu jedné ženy, což zahrnuje pobyt v nemocnici, hormonální léčbu, roční chemoterapii, až 1,3 milionu korun. Podobně léčba rakoviny tlustého střeva přijde na 1,5 až 1,6 milionu korun. Jen chemoterapie s biologickou léčbou představuje pro jednoho pacienta v průměru 100 tisíc korun měsíčně.

Poznámka: Chemoterapie ovlivňuje nejen nádorové buňky, ale i buňky zdravých tkání. Naproti tomu biologické léky blokují především molekuly, které jsou životně důležité pro nádorovou buňku, ale pro zdravou tkáň mají jen omezený význam.

Zdroje: https://finance.idnes.cz/co-je-zdarma-neumime-moc-vyuzivat-prevenci-zanedbava-vetsina-z-nas-10b-/poj.aspx?c=A100308_111205_poj_sov

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/kolik-stoji-rakovina-od-zimy-tajne-planuji-zakonodarci_210241.html

Nejnákladnější léčby placené ze zdravotního pojištění

Na zdravotní pojištění platí každý z nás tisíce korun. Já osobně platím například kolem 21 tisíc za rok. I ženy v domácnosti odvádějí zdravotním pojišťovnám nyní téměř 13 tisíc korun za rok. A pokud si vybraly zdravý životní styl, lékaře příliš nepotřebují. Tyto všechny peníze plynou především na nákladné léčby. Přičemž mnoho z těch problémů vzniká z důvodu nezdravého životního stylu, konzumace nevhodných potravin, atd. Solidárně tak všichni přispíváme na řešení problémů mnohých z těch, kteří vědomě svým životním stylem škodí svému zdraví. A současně tím přispíváme k obřím ziskům farmaceutických koncernů, které propagují svéráznou formu prevence – očkování, ozařování, operativní odstraňování zdravých orgánů.

Mne osobně trápí z pohledu medicíny především problémy zubů. To je v tomto období jediná oblast, kde mohu získat část zaplacených prostředků zpět. Relativně zdravější bílá plomba se však musí platit. A čím dál více se mluví o tom, že i nezdravé amalgámové plomby si budou pacienti hradit sami. Protože tudy cesta k velkým ziskům pro mamutí koncerny nevede. To je naprosto okrajová oblast jejich zájmu. Takovou oblast by pojišťovny raději úplně smetly se stolu. Jde o obrovské počty relativně malých výdajů. Což vede k velkým výdajům celkově, nedá se však na tom zbohatnout. A naopak se dá předpokládat, že lidé mají na to, aby si to zaplatili sami. Protože bez zubů lze jen těžko fungovat.

Ale rakovina – to je pro ně opravdu tučné sousto. U léčby rakoviny jsou zisky za léčbu jednoho jediného člověka obrovské. O tuto oblast je důležité podle nich pečovat. A propagovat jimi navržené metody prevence a léčby. Do této strategie tak zapadá i reklamní akce spojená s masivní propagací preventivního odstranění prsou doposud zdravé ženy. Protože další původně zdravý člověk se tím na doživotí stává zákazníkem a konzumentem farmak. A ten člověk přitom nemůže tušit, co bude dál. Zda skutečně zůstane po těchto dobrovolných operacích zdravý a vitální. Medicína mu to přes veškeré úsilí nemůže zaručit.

Ani rakovina však není největším žroutem peněz určených pro zdravotnictví. Nejdražší pacient VZP přišel za rok pojišťovnu na 54 milionů korun. Nejdražší léčby se týkají poruch krvetvorby, metabolismu, leukémie, hemofilie.

Zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/302904-nejdrazsi-pacient-vzp-prisel-loni-pojistovnu-na-54-milionu.html

Zákazníkem rakovinového průmyslu se člověk stane snadno

Celá řada jednotlivců se stala zákazníky komerčního rakovinového průmyslu například tím, že si jakoby náhodou nechali na ulici udělat orientační test na rakovinu kůže. A už se to všechno rozjelo, celá série vyšetření, zkoumání, nepřirozených zásahů. Tak dlouho toho člověka zkoumali, až tu rakovinu nakonec přece jen objevili. A následoval mnohaměsíční koloběh léčby. A navíc na řadu let dopředu pravidelná konzumace protirakovinných léků. Nikdo už teď nemůže prokázat, v jakém okamžiku tohoto údajně preventivního procesu ta rakovina skutečně vznikla. Jestli už tam bujela předtím, nebo jestli se rozjela až v důsledku vyšetřovacích metod. Další jednotlivci zase podlehli nátlakovým slovům o vlastní nezodpovědnosti za vlastní zdraví a začali pravidelně navštěvovat mamograf.

Výsledkem se pak stává člověk, který je z duchovního energetického pohledu kompletně ovládnut temnými systémy za tímto byznysem. Který přestává být sám sebou, pokud jde o jeho skutečnou hmotně duchovní podstatu. A který je i z tohoto důvodu rakovině blíže než kdykoliv předtím. A z těch, co dokázali rakovinu s pomocí medicíny překonat, nemají mnozí ponětí, k jakým ústupkům, smlouvám, úpisům byla jejich bytost dotlačena na skryté duchovní energetické úrovni.

Je provokace tvrdit, že odstraněním některých orgánů jsem se zbavil rizika rakoviny

Sama Angelina Jolie prohlásila: „Moje šance vzniku rakoviny prsu se snížila z 87 procent na méně než 5 procent. Nyní můžu říct vlastním dětem, že se nemusí bát, že mě ztratí kvůli rakovině prsu.“

V jednom článku Petra Hájka bylo dokonce naznačeno, že je to nevědomky rouhavé. Ano, je to určitá provokace dovolit si toto tvrdit. Je k tomu více důvodů.

Zaprvé, každá operace představuje dosti významné hmotné riziko. Je to velká zátěž pro mnoho dalších orgánů těla, včetně imunitního systému. To vše může výrazně poznamenat zdraví člověka do budoucnosti. Navíc každý umělý zásah do ženských prsů přináší výrazné zatemnění, viz článek 56E. Zdeformované postoje k lidské sexualitě dříve i dnes.

Zadruhé, pokud člověk nevyslyší jemnější náznak toho, že má v sobě určitou formu neharmonie, a že by měl začít pracovat na zásadní změně svého přístupu k životu, přijde obvykle později náznak mnohem silnější. Duchovní náznaky si vždy dokážou najít cestu, i když je bude medicína svými metodami jakkoliv zakrývat. Ti lidé to však jako náznaky ani vnímat nebudou. A budou tomu říkat neštěstí, smůla, krutý osud.

Během zpracování tohoto textu vyšel další článek s názvem „Prokletí. Rakovina zabíjí v rodině Angeliny Jolie dál“  na adrese https://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=780839. Zde je uvedeno následující:

Teta oscarové herečky Angeliny Jolie zemřela v neděli na rakovinu prsu. Došlo k tomu necelé dva týdny poté, co Jolie veřejně oznámila, že si v prevenci před touto nemocí nechala obě prsa odstranit.

Ani poselství této události není zcela jednoznačné. Je to potvrzení toho, že prevence odebráním zdravých prsou byla správná? Nebo to lze naopak chápat jako varování, že rakovina jako systém se nevzdá svých nároků na daný rod a své si vybere jiným způsobem?

Pokud léčba neodstraní z těla příčinu, riziko nemoci není trvale zažehnáno

Člověk na duchovní cestě si je navíc vědomý toho, že každá nemoc má i své skryté duchovní příčiny. Těmi jsou závažné nedostatky v celkovém vyvážení bytosti člověka, její hmotné i duchovní části. A pokud tato skutečná příčina není odstraněna, projeví se obvykle později ještě v tomto životě. Buď stejným zdravotním problémem, nebo jiným.

Nebo si člověk tuto neřešenou skrytou příčinu odnese s sebou z tohoto života. A stejný problém pak přichází na pořad dne v další hmotné existenci, v následujícím životě. A to mnohdy velmi brzy po narození. To jsou skryté příčiny toho, proč dnes má rakovinu i mnoho malých dětí. Jednoduše nedokázali problém vyřešit ve své přecházející hmotné existenci.  Teď se jim to vrací, obvykle však v mnohem nepříjemnější a ještě více zákeřné podobě. Protože v duchovní oblasti stále platí: Čím dříve se problém vyřeší, tím je náprava snazší a rychlejší.

Rakovina jako zákeřný agresivní temný systém

Z duchovního pohledu dnes vnímám systém rakoviny jako zákeřný nesmírně agresivní parazitující temný energetický systém, který si člověk přenáší z jednoho života do druhého, dokud se jej nedokáže celkovou změnou svého vnitřního prostředí zbavit. Dokud se s ním nedokáže kompletně na všech rovinách své bytosti vypořádat.

Rakovina se dnes především startuje nevhodným životním stylem. Například přijímáním velkého množství živočišných bílkovin, znečištěním svého života, zejména potravin a životního prostředí, chemickými látkami, nepřirozenými zásahy do chodu života, jako jsou genetické manipulace. A také znečištěním našeho života nejrůznějším vyzařováním technologií a přístrojů všech možných druhů. A to jak na zjevné hmotné rovině (elektromagnetické záření, speciálně RTG a mikrovlnné záření, magnetické pole, ultrazvuk), tak také na skryté duchovní úrovni (záměrné zatemnění potravin a přístrojů, viz příklady v článku 61B. Restaurace s živou stravou II – Reagovat včas na náznaky). Počínaje diagnostickými a léčebnými přístroji v medicíně, až po mikrovlnné trouby, mobilní telefony a přístroje, které jsou součástí potravinářských technologií.

Rakovinu vnímám doslova jako živoucí bytost. Jako neviditelnou energetickou nesmírně vitální zrůdu, která sedí na místě nádoru, pečlivě nádor obaluje temnou energetickou koulí, aby nádor měl pro svůj život ideální temné prostředí. Hlídá si toto místo, které je zdrojem její existence. A zuřivě bojuje proti každému pokusu o její likvidaci. Přitom není sama. Je napojena na rozsáhlý temný komplex rakovinového průmyslu, který ji posiluje, ochraňuje, pomáhá jí přežít nebo se znovu obnovit v krizových situacích. Kdy člověk skutečně nastartuje všechny své vnitřní i vnější síly, aby se nádoru zbavil.

V tom všem spočívá nebezpečí dobře prosperujícího rakovinového průmyslu. Že sice naoko proti rakovině bojuje, ale současně ji ve světovém měřítku podporuje, udržuje při životě jako temný systém, dodává jí další a další nové zdroje. Řada lidí sice umírá a odchází. Ale masová manipulace se zaslouží o přísun dalších a dalších nových zákazníků. Také toto byl ve skutečnosti jeden ze skrytých cílů mediální kampaně, o které je tento článek.


Příloha: Angelina Jolie jako satanistka??

Jak už jsem napsal, jako zcela nevkusný a zkreslující považuji zatím poslední článek Petra Hájka s extrémně temně vyzařující karikaturou týkající se tohoto tématu:

Angelina-jolie-satanistka-s-ceskymi-koreny.

Tento článek vyznívá přímo likvidačně vůči Angelině Jolie. Petr Hájek v něm uvádí informace převzaté ze zahraničního bulvárního tisku. Kde se píše o její údajné „posedlosti“ krví od mládí. Že například jako prostředek k určitému uvolnění se občas vědomě řízla do prstu, aby tekla krev. Nebo že ve svém životě praktikovala rituály spojené s krví. Například stvrzení partnerství podpisem vlastní krví. Nošení na krku ampulky s krví partnera, atd.

Známe však bulvár. A víme, že často jen nepatrné střípky pravdy smíchává dohromady s provokacemi, agresivními útoky, nechutným napadáním člověka, dalšími obludnými konstrukcemi.

Člověk provádějící určité rituály však ještě není nutně satanistou. Satanistou je ten, kdo provádí krvavé rituály s vědomým záměrem vyvolat temné síly a získat jejich podporu. Naopak celá řada lidí vykoná něco podobného jako Angelina Jolie z pouhé touhy po dobrodružství, z potřeby stát se zajímavým, více se zviditelnit, apod. A přitom to dělají z pouhé nerozvážnosti a neznalosti, jaký typ sil tím vlastně z duchovního pozadí světa přivolávají. Spíše si přitom mohou myslet, že přijetím takového závazku, přísahy, získají pozitivní podporu, i když nemusí tušit odkud. Ale to ještě neznamená, že mají něco společného se satanismem.

Například také v knihách Barbary Marciniakové Poslové úsvitu, Země – Klíče k živé knihovně, přijatých channelingem od Plejáďanů z budoucnosti, jsou doporučovány rituály spojené s menstruační krví. Pokud se člověk chce dostat na vzestupnou světelnou cestu, rozhodně není vhodné, aby některý z těchto rituálů praktikoval. Avšak i přesto, že tyto rituály jsou z pohledu světelné evoluce úplně zcestné, není na místě hovořit o satanismu.

Důsledky všeobecné veřejné propagace magie a šamanství

Podobné dobrodružné akce jsou podporovány nezdravou propagací magie a šamanství v dnešním světě. A to i těmi, kteří o sobě tvrdí, že jsou pro Světlo a světelný vývoj lidstva. Vytváří se tím dojem, že pomocí magie, magických rituálů, šamanských postupů, se pro člověka zesílí přirozená podpora ze strany světelných Duchovních hierarchií, samotné Planety a její Přírody, přírodních duchů, duchovních mistrů, Bohů, apod. Že se posílí partnerský vztah, přirozené zdraví, poctivá finanční prosperita, atd.

Skutečnost je však taková, že postupy spojenými s magií naopak člověk skrytě ovládá – od druhých bytostí až po samotnou Přírodu a Planetu. Že takto se vývoj jednotlivce i lidstva tlačí čím dál více k Temnu. Že takto přitahuje člověk podporu temných sil. A na nevědomé úrovni přitom mnohdy uzavírá úpisy, pro něj nevhodné smlouvy. Jejichž vliv jej, a často i jeho potomky nebo další členy rodu, bude pronásledovat. A to nejen po zbytek tohoto života, ale často i v dalších existencích.

Příkladem magického působení na Přírodu je například „litopunktura“ Marko Pogačnika, známého slovinského autora řady knih s tématikou přírodních a elementárních bytostí. A jím vztyčované menhiry s magickými symboly, jeden například na Šibeničním vrchu v Praze, blízko Olšanského náměstí. Zmínku o tom jsem uvedl v článku 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody. Jejich tvůrce to prováděl v dobré víře, že takto probouzí a posiluje Přírodu a napomáhá celkovému světelnému vývoji planety Země. Ve skutečnosti tím však Přírodu a Planetu ovládá, svazuje je, tlačí do podřízenosti člověku.

O rituálech spojených s krví, o síle krve, o nepříznivém vlivu magických rituálů na vývoj, bylo více v textech 38C. Vliv astrálních egregorů na vývoj, 38D. Obětní rituály a jejich následky, Proč magie nedokáže rozpoznat skutečné principy fungování světa?

Nepříznivý vliv rozsáhlého tetování

Dalším vysoce nepříznivým vlivem, kterým si člověk dobrovolně zvyšuje celkovou úroveň svého zatemnění, je tetování. Nevyhnula se tomu ani Angelina Jolie, jak potvrzují mnohé z jejích fotografií. V dnešní době se tetování stalo široce rozšířenou módou. Dříve měli tetování jen drsní námořníci, kriminálníci, členové skupin různého druhu, zpěváci tvrdší hudby. Násilně vypálené znamení měly zase osoby označené za čarodějnice, prostitutky, otroci a další. Dnes už má tetování kdekdo. I ta nejněžnější slečna si nechá udělat tetování, aby byla více „in“ a sexy.

O tetování jako o překážce, která člověku brání nastoupit vzestupnou světelnou cestu, je více v článku 60D. Nech do sebe vstoupit Světlo – počátky duchovní komunikace. Zde jsou rovněž informace o tom, jak problematické je odstranění tetování.

Nepříznivé dopady nerozvážných životních rozhodnutí

Ve své léčitelské praxi jsem se setkal s nepříznivými dopady nerozvážných rozhodnutí některých osob v dětství – neopatrné vyvolávání duchů, stvrzení přátelství a partnerství jakýmsi věčným slibem, atd. Pokud se do takového činu ještě navíc zamontuje duchovní síla krve nebo energetická astrální síla krve, výsledek bývá až extrémně silný. (Připomínám, že právě astrální živlový svět je sférou, oblastí, prostřednictvím které dokáže magie manipulací s živlovými energiemi působit v našem hmotném světě, manipulovat s ním, měnit jej a ovládat. Viz článek 55A. Astrální svět a význam astrálního ducha pro dnešního člověka.)

Člověk svými nevhodnými činy přivolá temné ovládnutí, ať už vědomě tušil, co to vlastně provádí, nebo naopak o skutečném důsledku takového činu neměl ponětí. A jedno ovládnutí, jeden temný závazek, pak přitahují další, vyšší, silnější. A takto se člověk postupně stává, i když to třeba vůbec neměl v úmyslu, aktivním spolupracovníkem temné strany světa.

Takto postupně zcela propadly Temnu mnohé z původně světelných bytostí, které sestoupily do hmotné roviny Země se speciálními úkoly na posílení světelné evoluce. Tím, co dělaly, do jaké míry přitom používaly magii, jaké energie kolem sebe rozšiřovaly, jaký nepříznivý vliv na celkový vývoj světa přitom měly.

Podle čeho lze poznat skutečnou duchovní situaci člověka?

V textu U8. Jak rozpoznat, v jaké duchovní situaci se člověk nachází? jsem detailně vysvětlil, jak lze ohodnotit současnou duchovní situaci člověka i tendenci jeho dalšího vývoje. Jestli se jeho situace z pohledu Světla zlepšuje nebo naopak zhoršuje. Jedním z ukazatelů, který to umožňuje posoudit, je moment světelného vzestupu člověka. Odtud přebírám následující část textu.

Pokud je člověk na světelném vzestupu, hodnota momentu světelného vzestupu je kladná a pohybuje se od nuly až k hranici +100%. Protože pro světelný vzestup má každý člověk své optimum a současně maximum +100%, které již nelze překročit. Ve Světle totiž člověk může stoupat pouze v důsledku svého vlastního úsilí a nemůže k tomu využívat nikoho druhého. Etika světelné činnosti to jednoznačně vylučuje. 

Pokud je však člověk ve světelném pádu, znamená to zároveň, že stoupá na temné straně a jeho moment je záporný. Dokud se tato záporná hodnota pohybuje od nuly až do -100%, pak tento člověk padá jen svými vlastními chybami. Škodí tím především sám sobě. Pro druhé je pak špatným příkladem a může je stahovat svými výroky, postoji, činy, které kolem sebe trousí. Může tím brzdit jejich vývoj. Podstatné však je, že na druhých lidech přímo neparazituje. Nevysává je, nezneužívá je, nevytváří na ně ovládající energetický tlak, který by je tlačil k Temnu.

Po překročení kritické hranice pádu se člověk stává spolupracovníkem Temna

Při postupu na temné straně však člověk začne od určité doby přímo ubližovat druhým bytostem, vysávat je, manipulovat, jakkoliv zneužívat. To znamená stoupat k temnému vrcholu i na úkor druhých bytostí. Protože na temné straně je přece vše povoleno. Jeho moment světelného vzestupu pak dokonce klesne pod hranici pádu -100%, dosáhne například hodnoty -250%. To už jednoduše naznačuje, že člověk se stal spolupracovníkem temné strany. Že stoupá k temnému vrcholu na úkor jiných bytostí, jejichž energetickou sílu k tomu využívá.

Takže buď přímo energeticky zneužívá, odsává druhé, nebo alespoň do okolí rozšiřuje temné energie a tím druhé znásilňuje a manipuluje k nepříznivému směru vývoje.

Práce pro temnou stranu se týká všech, kteří veřejně propagují nepravdivé informace

Tato práce pro temnou stranu světa se například týká všech, kteří veřejně propagují již nepravdivé informace Staré duchovní cesty, například formou vydaných knih, veřejných přednášek, seminářů, webových stránek. Takže i takto se člověk stane spolupracovníkem temné strany, ačkoliv měl původně dobrý úmysl. Vzal to však za špatný konec. Nedostal se nejprve sám na skutečný světelný vzestup, aby pak pochopil, co je pravda, a co už ne. A co tedy nemá veřejně propagovat.

Práce pro temnou stranu se týká i člověka, který se nechal propůjčit k falešné reklamě, k rozšiřování neobjektivních silně deformovaných informací. Což se stalo právě Angelině Jolie.

Řada lidí provádí ve svém životě postupná rozhodnutí, která je tlačí k temné straně světa. Přitom oni přece chtěli jít ke Světlu. Oni chtěli přispět k úsilí o vytvoření spravedlivého světa. Vzali to však za nesprávný konec. Začali dělat nevhodná, nerozvážná, dobrodružná rozhodnutí. Důvěřovali určitým institucím, názorům, metodám, praktikám a nechali se jimi čím dál více zneužívat. V rámci módy dělali určité nevhodné úpravy svého těla, které je také posouvaly směrem k Temnu (tetování, piercing, úpravy prsou, kosmetické zákroky za použití jedovatého botulotoxinu, atd.)

Příklad Angeliny Jolie

Angelina Jolie je typickým případem takového vývoje. Tím vším, co během svého života udělala, jak se postupně rozhodovala, se nakonec v tomto období stala aktivním spolupracovníkem temné strany světa a roznášečem temných levotočivých bioenergií. A to i přes její vysoce pozitivně hodnocené humanitární aktivity a charitativní akce v afrických a asijských zemích. Dopadla podobně jako mnozí dnešní vrcholní mágové, kteří se domnívají, že stále ještě jsou na cestě Světla. Nebo že jsou zde na Zemi dokonce oporou světelného vývoje. V důsledku svých magických aktivit se však postupně stali oporami nejsilnějších temných systémů v tomto světě, viz články 59A. Odkaz magie pro dnešní dobu , 59B. Rozšiřování temné nákazy Černého bratrstva na Zemi, 59C. Rozsáhlý temný systém jako zdroj úpadku, zmaru, zkázy.

Jaký však byl její postupný vývoj? Je možné, aby byla aktivním vyznavačem satanismu? Ze zkušenosti vím, že moment světelného vzestupu aktivních vyznavačů satanismu se dostává až do neskutečných, extrémně vysokých hodnot, -800%, -1000% i více. Na temné stezce tím dosahují mimořádné pokročilosti. Kterou si zasloužili rituálními vraždami, zabitím blízké osoby, například matky, energetickým parazitováním na nejbližších osobách – partnerovi, partnerce, vlastních dětech, apod. Takové bytosti již překročily i druhou kritickou hranici pádu a jejich cesta směrem k Temnu je již pro tento život nezvratná.

Angelina Jolie udělala za svůj život celou řadu postupných rozhodnutí, které ji tlačily čím dál více k Temnu – například hrátky s krví, tetování. Ale stále na tom nebyla hůře, než lidé usilující o světelnou cestu, kteří zvolili zasvěcení Reiki, zasvěcení Šambala, nebo než vyznavači některých mimozemských učení, jako například Učení MCEO, Učení o dvanácti dimenzích a o odchodu lidstva mimo hmotu, atd. V důsledku těchto rozhodnutí se dostala do světelného pádu, ale neparazitovala přitom na druhých lidech.

Její moment světelného vzestupu překročil první kritickou hranici pádu k Temnu -100% až v důsledku jejího letošního rozhodnutí nechat si odstranit obě zdravá prsa. A především tím, že se navíc propůjčila k veřejné reklamě rakovinového průmyslu. Až toto letošní rozhodnutí z ní udělalo aktivního spolupracovníka temné strany světa. Je tedy vyloučeno, aby měla cokoliv společného se satanismem, jak naznačují bulvární zdroje informací.

I mnoho relativně slušných lidí dnes napomáhá temnému vývoji

V pozici aktivních spolupracovníků Temna je v současné době vysoké procento populace na Zemi. I vysoké procento těch, kteří usilují o světelnou duchovní cestu a zajímají se o duchovní aktivity. I mnozí z jinak relativně slušných jednotlivců. Někteří se dokázali z této situace vyvázat a nastoupit cestu neomezeného světelného vzestupu. Jeden z takových příběhů člověka, který se dokázal dostat z ovládnutí ze strany mimozemských vlivů, je uveden v článku 55E. Zásadní chyby v plánování a využívání nových zrození.

Cesta ke Světlu však už dnes nevede přes magii a magické či šamanské rituály jakéhokoliv druhu, ani přes tetování či jiné sebepoškození svého těla. Jak se v dnešní době dostat na světelnou cestu, je detailně popsáno v jednotlivých textech oddílu Jak nastartovat vlastní duchovní cestu?


© Jiří Novák, červen 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 164
  • 20
  • 15
  • 16
  • 12

Celkový počet hlasů: 227