Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VII: 80 - 89 | 87A. Dvacet let Nové duchovní cesty I

87A. Dvacet let Nové duchovní cesty I

Jiří Novák Vloženo 21.3.2019
Jiří Novák

K publikování připravila a na web vložila Marie Holoubková


Co se změnilo za 20 let Nové duchovní cesty? Vývoj v 90. letech 20. století. Geoff Boltwood a jeho cesta za nekonečno. Potřeba otevřít své nitro novému vývoji. Jsme součástí Kosmického víru odděleného od vyšších světů. V této izolovanosti jsme si vytvořili své Bohy. Úlohou duchovního učitele je také předložit lidem novou pravdu. Kdo byl skutečným autorem teorie o 12-ti dimenzích? Zakořenění mimozemských teorií na Zemi. Bylo potřeba pochopit realitu doby. Dávné civilizace mimo vývoj v duchovním depozitu. Rozhodující sférou naší evoluce je hmotný svět. Sám jsem se na náš Vesmír duchovně podíval zvenčí. Úkolem duchovního učitele je také pomoc dalším lidem. Vývoj civilizace se může změnit jedině ze hmoty. 1. krok – změna sebe samých. 2. krok – první pokusy zveřejnit informace vyšší hladiny pravdy. 3. krok – vyčistit duchovní pozadí světa. 4. krok – nové informace jdou k široké veřejnosti. Jakých dílčích úspěchů bylo dosaženo v duchovním pozadí světa? 5. krok – přenést nový řád z duchovní roviny světa také dolů do hmoty. Vyhrocená dnešní situace ve hmotné rovině. Co všechno podporuje temnou stranu světa? Dosažení zásadního zlomu? Příznaky toho, že systém se posouvá dopředu. Jak může každý z nás pomoci celkovému vývoji?

Co se změnilo za dvacet let Nové duchovní cesty?

Letos o Velikonocích 2019 uplyne dvacet let od položení základu Nové duchovní cesty. To mne dovedlo k zamyšlení, jaký to všechno má konkrétní výsledek po dvaceti letech našeho úsilí? Kam až Nová duchovní cesta vlastně došla? Co nového pro pozemské lidstvo otevřela? Je mnoho oblastí, které se zásadně změnily. V této sérii textů se pokusím shrnout to zásadní a nové, co se změnilo. V tomto prvním pokračování se zaměřím na úplný začátek. Na to, co především mne na počátku ovlivnilo a určilo další charakter mé cesty. Jaké zásadní změny a důležitá rozhodnutí bylo třeba na začátku této cesty vykonat.
 

Vývoj v 90. letech 20. století

Jak jsme tehdy vnímali celkovou situaci? K jakým událostem v té době docházelo? Jak jsme prožívali tehdejší dobu? Sametová revoluce 1989 v tehdejším Československu nám všem otevřela nové možnosti. A to ve všech směrech.

Pro mnohé možnosti, jak jít dopředu, stát se jiným, hodnotnějším člověkem. Pro další možnosti, jak získat podstatně více majetku pro sebe. Je pochopitelné, že lidé získávali do svých majetků nemovitosti odebrané dříve jejich předkům. Ale už méně pochopitelné je, jak se někteří mohli najednou stát vlastníky obřích státních podniků, rozsáhlých důlních společností, apod.

Proto z prvních let po revoluci najednou vznikla celá řada nových milionářů a miliardářů, kteří si umně dokázali zprivatizovat do té doby společné majetky nás všech. Majetek tehdejšího Socialistického svazu mládeže nebo doly, které byly dříve majetkem státu. Případně další obrovské podniky, které záhadnými způsoby najednou přešly do majetku chytrých jednotlivců. Tehdejší doba dávala možnosti všem. Těm slušným i těm druhým. Bylo to možné i proto, že po revoluci bylo potřeba vytvořit nové zákony. Vedení státu, ekonomiky se ujímali zcela noví lidé bez větších zkušeností. Vytvářely se nové zákony. Zákony mnohdy nepřesné, děravé, umožňující vychytralým získat více, než jim skutečně patřilo. Taková byla doba. A každý toho využíval po svém. I toto byla určitá forma nového hmotného vývoje v naší zemi. A je pak logické, že věci se zlepšovaly postupně. Tak jak nové politické vedení získávalo další a další zkušenosti. Ne vždy se podařilo vytvořit už na samém začátku zákon, který do všech detailů odpovídal potřebám a neměl žádné skulinky, které by bylo možné zneužít.
 

Pozitivní i méně pozitivní výdobytky západní společnosti

Se zpožděním deseti až dvaceti let k nám začaly proudit kromě zdánlivé svobody i další výdobytky západní společnosti. Mezi nimi řetězce rychlého občerstvení – jako McDonald‘s, KFC a další. Průmyslová velkovýroba potravin, chemické konzervanty, barviva, příchutě. Polotovary plné nevhodných látek. Trend nahrazování zdravých živin levnými náhražkami. Potraviny čím dál více svým složením a svými energiemi vzdálené od Přírody. Toto „zprůmyslnění“ výroby potravin na nás nemělo příliš pozitivní efekt. Vedlo nás k pohodlnému, ale nezdravému způsobu stravování, což jsme ovšem pochopili až o několik let později.

Z pohledu pozdějšího otevření Nové duchovní cesty však bylo podstatné, že k nám začaly proudit také informace autorů, kteří se více zajímali o své zdraví. Nespočet knih o zdravém způsobu stravování, o syrové stravě, o ovocných a zeleninových šťávách. O tom, jak čelit vážné nemoci, když už si medicína neví rady a člověka jako nevyléčitelného odloží.

A ještě další věc – začaly být postupně překládány stovky zásadních knih zabývajících se nadstavbou hmotného života, to znamená duchovní cestou, duchovním pozadím světa. Proč se právě v tomto období zásadně zvýšil zájem světové populace o informace týkající se duchovního pozadí světa? Cituji z článku  39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj:

Změna v soustavě hlavních čaker člověka, zrození mnoha pokročilých duchovních bytostí, uvolnění veškerých duchovních informací – to všechno skutečně vyvolalo v 70. a 80. letech 20. století podstatný nárůst zájmu lidí o duchovní učení, literaturu, esoterní přednášky a semináře, o veškeré poznatky týkající se duchovního pozadí světa. To svědčilo o tom, že mnoho lidí se začíná v tomto období duchovně probouzet. Do naší republiky a dalších zemí bývalého východního komunistického bloku však tato vlna přednášek, seminářů, vydávání velkého množství knih s duchovní tématikou, dorazila ze známých důvodů až na počátku 90. let.

Na seminářích nám tehdy v roce 1998/99 přednášející říkali, že to je vlastně naše výhoda, že informace k nám neproudily hned po nastartování vlny zájmu o duchovní literaturu na západě někdy v 70. a 80. letech 20. století. Protože první z těchto informací byly nepřesné, neúplné. Až později vznikala hodnotnější díla. A u nás začaly být v prvé řadě předkládány a vydávány až knihy druhé vlny z 80. let a také nové knihy vycházející na Západě v 90. letech.
 

Geoff Boltwood a jeho cesta za nekonečno

Sotva bych byl schopen pochopit se vším všudy problematiku duchovního pozadí života, kdyby se ke mně nedostala včas kniha Geoffa Boltwooda Posel – Cesta duchovního učitele, kterou jsem objevil souhrou zvláštních okolností. Jak tomu bývá vždy, když se člověk dostane do proudu života a získá vyšší duchovní vedení, které mu naznačuje další cestu. A stačí pak jen dobře naslouchat, vnímat skryté i zřetelné náznaky a včas na ně reagovat. Právě tato kniha byla pro moji další životní cestu velmi zásadní. Po prvním nahlédnutí do tajů duchovní problematiky na podzim 1998 jsem velmi brzy dostal formou této knihy zásadní informaci.

Že to, co se píše a vykládá o duchovním pozadí světa, to, co je náplní stovek knih s duchovní tématikou, je vlastně značně deformované. A tím i neúplné, zavádějící nás na jiné vedlejší cesty, ve kterých se postupně ztratíme. V té době jsem už chápal, že náš svět, soudobé lidstvo, se nacházejí ve stavu jakési krize. Kdy všude panuje nejistota, co se stane přechodem k novému tisíciletí, až letopočet dostane místo jedničky na začátku číslo 2. Kdy na seminářích jsme hovořili o tom, že na tuto dobu naznačují mnozí astrologové a proroci možnost drtivé katastrofy. Kdy Bible a další dávné texty slibovaly, že se vrátí Ježíš Kristus, že přiletí flotily kosmických lodí a budou před katastrofou evakuovat ty, kteří si to zaslouží. Kdy u nás v ČR existovalo hnutí Ivo Bendy komunikující s Vesmírnými lidmi a snažilo se nás na poslední chvíli napravit v našem přístupu k životu. A snažilo se nás přesvědčit, že je vhodné přijmout ochranná křídla vesmířanů, až přijde ten čas. Tehdejší doba byla složitá a my jsme vážně hovořili o tom, co uděláme, až přistanou kosmické lodě. Nastoupíme nebo nenastoupíme?

V té době už jsem však byl z pohledu svého vědomí a vnímání úplně jinde. Kniha Geoffa Boltwooda byla pro mne jasným poselstvím, že být duchovním učitelem je moje skutečné duchovní poslání, kvůli kterému jsem se v tomto období na Zemi zrodil. A protože jsem se postupně dozvídal o několika mých dřívějších zrozeních na Zemi, plně jsem chápal, že pouze pokračuji společně s dalšími lidmi v úkolu, který jsme měli vždycky. Jen se doposud nikdy nepodařilo jej naplnit. Tím úkolem bylo dospět k trvale udržitelné vzestupné světelné evoluci pozemské civilizace.
 

Potřeba otevřít své nitro novému vývoji

Kniha Geoffa Boltwooda mi ukázala, že se potřebujeme otevřít Novému vývoji. Něčemu zásadně novému ve srovnání s tím, v čem žilo lidstvo předtím tisíce let. Otevřít se novým energiím přicházejícím z úrovní vně našeho Vesmíru. Vyladit své nitro do té úrovně, že budeme schopni tyto energie přijímat a rozpoznávat jejich informační poselství. Jak mi to tehdy jako bývalému matematikovi zapadalo do skládanky matematické vědy. Že nekonečno není něco, co už nemůžeme překročit. Že za nekonečnem mohou existovat další prostory, struktury, jiná vyšší nekonečna.

Podstatné pro mne bylo i to, že možnost pohledu na náš svět z bodu za nekonečnem jasně popisovala i další zásadní kniha Jitro kouzelníků autorů Jacquese Bergiera a Louise Pauwelse.

„Zdalipak by se nedalo ve mně samém najít místo, z něhož vše, co se mi přihodí, by bylo okamžitě vysvětlitelné, místo, odkud by vše, co vidím, bylo okamžitě rozluštěno... Zdalipak není v člověku, ve mně samém, cesta, jež by vedla k poznání všech zákonů světa? Zdalipak v hlubině mé bytosti nespočívá klíč k úplnému poznání?“ (Jacques Bergier a Louis Pauwels: Jitro kouzelníků, str. 461).

V té době jsem jako matematik věděl, že existence bodu za nekonečnem je matematicky prokázána. Takže pro mne nešlo o neskutečné fantastikum, ale o jeden z možných reálných pohledů na svět. To byl také ten důvod, proč mne kniha Geoffa Boltwooda už na první pohled tak zaujala. Vyprávěla totiž o praktickém důsledku jednoho ze známých matematických zákonů.
 

Jsme součástí Kosmického víru odděleného od vyšších světů

Více o této knize Geoffa Boltwooda i o bodu za nekonečnem z pohledu Jacquese Bergiera a Louise Pauwelse bylo v článku 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru. Cituji odtud alespoň základní informace:

„Důvodem, proč se naše planeta a vědomí nacházejí ve stavu krize, je ten, že systém, v němž žijeme, se odtrhl od Nekonečného vědomí, kterého je jinak součástí… Kosmický vír, místo aby se vrátil do proudu, kam patří, se stal uzavřeným, sám sebe zkoumajícím systémem. Vědomí ztratilo kontakt se svým původem… Pro lidi bude pochopitelně nelehké opustit představu o všemocném Bohu nebo Stvořiteli, který je jakýmsi garantem, že věci, jež se mají stát, se stanou… Lpí na představě Boha, který se o ně stará, třebaže skutečnosti, odehrávající se přímo před jejich zraky, naznačují, že zde taková moc neexistuje. Důsledkem je pak ztráta odpovědnosti za vlastní konání a rozhodování“ (Geoff Boltwood: Posel, str. 143).
 

V této izolovanosti jsme si vytvořili své Bohy

Planeta, Vesmír, Stvořitelské úrovně, Bohové, systém karmy - to všechno jsou výtvory odděleného systému, který se uzavřel do vlastního Já. Který se stal informačně izolovaným od vyšších duchovních sfér a světů. Od úrovní, ze kterých byl tvůrčím aktem vytvořen. Systém, ve kterém už nejsou informace o tom, proč vznikl, jaký to mělo cíl, čeho se tím mělo dosáhnout. My všichni, co jsme sestupovali dolů, jsme zapomněli, proč jsme tady.

Nastala však doba, kdy je nezbytné tyto informace o našem duchovním poslání jednotlivců i celého lidstva znovu získat. Je to jediná možnost, jak pomoci světu a lidstvu, které se řítí vstříc dalším katastrofám. Má-li být konečně přetnut kolotoč opakujících se katastrof, je potřeba radikální obrat ve vývoji lidstva a planety. Musíme konečně něco zásadního změnit. Musíme přijmout zodpovědnost za náš další vývoj. Každý sám za sebe a také mnozí z nás za celé lidstvo.

Geoff Boltwood ve své knize naznačil, že existují vyšší úrovně reality a pravdy, kde tyto informace můžeme nalézt. Světy, ve kterých i mnozí z nás kdysi dávno byli (viz článek  6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů). Tyto vyšší světy, které Geoff Boltwood označil souhrnným názvem Nekonečné vědomí, jsou však dále a výše než vše to, co si lidstvo během dějin postavilo jako nedotknutelný dokonalý vrchol. Jako nepřekonatelnou bariéru pro každého z nás.
 

Úlohou duchovního učitele je také předložit lidem novou pravdu

Když jsem tyto informace přečetl, začal jsem chápat, že úlohou duchovního učitele není jen přednášet informace dostupné ve stovkách publikovaných knih. Ale také třeba předložit světu úplně jinou úroveň nové pravdy.

V té době jsem ještě nechodil na internet. Takže jsem neměl přehled o tom, že světem se začíná šířit vlna mimozemských teorií a inspirací. U nás měla tato vlna podobu hnutí Ivo Bendy, autora knih Rozhovory s poučením od mých přátel z vesmíru I a II. Součástí jeho hnutí byla řada kontaktérů – jednotlivců přijímajících informace přímo od Vesmírných lidí. Součástí této vlny bylo také hnutí vegetariánů Vlastimila Prokeše, které rovněž veřejně publikovalo některé informace Vesmírných lidí. Přestože je někdy prezentovalo jako Diktáty pána Ježíše Krista. Podle těchto teorií lidstvo prokáže svoji vyspělost tím, že se vrátí někam nahoru. Že jeho úkolem je opustit tento hmotný svět a přesunout se natrvalo do duchovních sfér, kde budeme blíže Bohu.

V článku  37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru  jsem uvedl následující informaci:

V r. 1999 jsem jako jeden z žáků řekl na seminářích troufalou myšlenku, že nemůžeme ve vývoji opustit hmotu. Naopak, že bytosti z vyšších duchovních sfér se musí zrodit ve hmotě, aby se duchovně posunuly výše, aby překonaly dlouhodobou stagnaci. Náš tehdejší učitel mi to vymlouval a říkal: „Zeptejte se kohokoliv, kdo má spojení. Například pana Vlastimila Prokeše z Pardubic. Každý vám potvrdí, že vývoj směřuje přes polohmotu do nehmotných sfér.“

A kdo tohle tvrdí? Kdo tehdy stál za panem Prokešem, Bendou a dalšími věrozvěsty? V té době jsme to ještě nevěděli. Až postupně se nám odkrývalo, že to byli Vesmírní lidé. I když třeba vytvářeli dojem, že mluví jménem Ježíše, Panny Marie, andělů a podobně. Myšlenky o přesunu lidstva do duchovních sfér, zpět ke Stvořiteli, byly zásadní ideou mnoha směrů Staré duchovní cesty. Jakoby „vědecký rámec“ tomu dodala mimozemská teorie dvanácti dimenzí a předpokládaný postupný přesun lidstva přes polohmotu do vyššího vývoje v nehmotné páté dimenzi.
 

Kdo byl skutečným autorem teorie o dvanácti dimenzích?

V textu  48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno?  jsem detailně vysvětlil, kde je původ této teorie a kdo ji začal veřejně šířit po internetu. V roce 1990 byla trojicí občanů USA založena skupina Evin Starbuilders. Tato trojice byla vzdělaná v různých oblastech problematiky Staré duchovní cesty – astrologie, východní mysticismus, rosenkruciánská kosmokoncepce, atd. Začali se zabývat channelingem převážně od mimozemšťanů, používali k tomu krystaly a další umělé pomůcky.

Sami o sobě napsali, že v březnu 1993, tedy 3 roky po vzniku skupiny, došlo k situaci, kdy mimozemské bytosti „vstoupily“ do členů skupiny a takto začaly „projektovat své vědomí do lidské formy“. Tvrdily o sobě, že jsou vyslanci Federace Světla, jakési Rady sdružující více než tisíc mimozemských mistrů. Teorii dvanácti dimenzí poté skupina publikovala v textu „The Dimensions – A Cosmology“. V úvodu této teorie její autoři sami uvedli, že jde o mimozemský model duchovních dimenzí.

Tato skupina ukončila činnost někdy v roce 2005. Podstatné ovšem je, že jejich teorie je dodnes všeobecně uznávána a i nadále rozšiřována po internetu. Jednotlivé weby se předhánějí v publikování textů a dokonce i seriálů na pokračování o tom, jak dokonalá je po všech stránkách existence bytosti člověka v páté dimenzi označované jako 5D.

Jejich popis dimenzí a proklamovaná cesta do páté dimenze plně odpovídají magickému pohledu na svět z hlediska živlů. Tento živlový pohled směřuje ze hmoty do astrální sféry a odtud dál a dál do nitra Vesmíru a současně co nejdále od hmoty. A jak už to tak bývá, na samotný vrchol takto vytvořeného žebříčku je potřeba umístit něco dokonalého a nedosažitelného. A tomu nejlépe vyhovuje bytost Stvořitele, Boha. Tato cesta ovšem není skutečným světelným vzestupem člověka. Skutečnost je taková, že tato umělá teorie dvanácti duchovních dimenzí je zcela nepoužitelná pro dnešní vývoj, protože její výchozí předpoklady se neshodují s realitou tohoto našeho světa.
 

Zakořenění mimozemských teorií na Zemi

Jedním z důvodů, proč se tato teorie dvanácti dimenzí tak široce rozšířila, je skutečnost, že jiná ucelená alternativa k této teorii, která by kompletně popisovala vzestup, nebyla v té době k dispozici. Také proto získalo široký ohlas ve světě další hnutí podobného typu šířící jinou technologii přechodu do dimenze 5D – mimozemské učení MCEO, o kterém jsem napsal více v textu 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy.

Dnešní situace je jiná. Na těchto webových stránkách již od roku 2010 detailně vysvětlujeme, co je to světelný vzestup, a co naopak světelným vzestupem není. Současně uvádíme na pravou míru mnoho nepravdivých informací získaných channelingem, které byly nekriticky širokou světovou veřejností přijaty. Vytvořili jsme i popis jednotlivých úrovní člověka na jeho vzestupné světelné cestě, jak se nám jeví dnes z pohledu Nového vývoje, který tady na Zemi probíhá.

Více o tom je v textech 48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě?,  48E. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty I,  48G. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty II,  48H. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty III.
 

Bylo potřeba pochopit realitu doby

Na konci 20. století bylo zřejmé, že pokud se má vývoj na Zemi pohnout dál a překonat kritický bod, bude nezbytné pochopit, v jaké fázi se vývoj na Zemi nachází a kdo nejvíce tento vývoj ideově i energeticky ovlivňuje. Diskuse na tehdejších seminářích mi naznačovaly, kudy už jít dál nemůžeme. Na semináři jsem se tehdy pokoušel oponovat, že právě život v nejhrubší hmotě nám přece dává prostředky pro duchovní vzestup. Že zůstáváme ve hmotě a přitom duchovní částí své bytosti stoupáme stále výš a výš. Že hmota není v rozporu s duchovním růstem. Zatímco názory o odchodu lidstva do nehmotných sfér stavějí duchovní růst do protikladu ke hmotě. Namítal jsem, co když je to jinak, než jak hlásá pan Prokeš a další? Co když tady ve hmotě máme položit základy nového vývoje? Takto jsem to vnímal někde uvnitř sebe, ale ještě jsem nedokázal podložit tyto myšlenky dostatečně pádnými argumenty. Vypadalo to jen jako názor nezkušeného člověka, který neví, která bije.

Se svými názory jsem byl tehdy jednoznačně odmítnut. Začal jsem chápat, že s novým vývojem nám nikdo ze známých autorit příliš nepomůže. Že jsme na to sami, pár jednotlivců, kteří se na poslední chvíli duchovně probudili na konci 20. století, aby se pokusili za minutu dvanáct ještě něco ve vývoji změnit. A proti nám velké autority těch, kteří dávali najevo, že oni tady přece vedou vývoj. Oni tomu nejlépe rozumí. Oni především musí vědět, co se bude dít dále. Začínalo být jasné, že většina zavedených duchovních pracovníků jede podle informací přicházejících shora od Vesmírných lidí. Přičemž mnozí zřejmě sami nevěděli, kdo je takto inspiruje.

Začali jsme chápat, že tito lidé považující sami sebe za dostatečně zkušené nedokážou změnit své postoje. Nejsou schopni se jednoduše zbavit zažitých schémat uvažování. Někdy šlo o prastaré esoterní tradice. Jindy o hnutí, které právě mělo silný vliv na Zemi. A oni těmto vlivům podléhali, nechali se chytit silnými nepříznivými manipulujícími energiemi, které byly v pozadí za těmito informacemi. Pro nás to znamenalo, že napřed potřebujeme získat dostatek nových informací, dostatek jasných argumentů, proč vývoj má jít právě tudy, než to začneme předkládat veřejně dalším lidem.

Čekalo nás několik let skryté práce. Trpělivý přenos dalších nových informací shora. Získávání nového pohledu na detaily fungování duchovního pozadí světa. A pokud jsem už v té době chtěl vydat veřejně nějaké texty, vždy to bylo znemožněno. Až později jsem pochopil, že to bylo především z toho důvodu, že tyto počáteční informace ještě nebyly dostatečně přesné. Že bylo důležité je zpřesnit, vyladit, aby v nich nebylo možné najít žádné rozpory, které byly tak typické pro většinu v té době publikovaných knih z duchovní problematiky.
 

Dávné civilizace mimo vývoj v duchovním depozitu

Vrtalo mi hlavou, kde vlastně jsou ty dávné civilizace, které podle těchto názorů odešly do nehmotné páté dimenze. Kam zmizely dávné vysoce rozvinuté civilizace Lemurie, Atlantidy, Hyperborei? V dalších letech mi postupně začaly přicházet informace o tom, že trvalý odsun civilizace mimo hmotu je ve skutečnosti krach, selhání, nesplnění historického poslání. Že tyto civilizace spočívají mimo vývoj v duchovním depozitu, v duchovním pozadí našeho světa. Viz článek 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva? a naše druhá kniha Kniha 2 - Cesta za dávnými civilizacemi.

Mnohem později jsem se také detailněji zabýval nesmyslností mimozemských teorií o přesunu lidstva do vybájené páté dimenze, více o tom je v textech  47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti,  48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno?,  48B. Může člověk překonat dokonalost Stvořitele tohoto světa?48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě?,  54A. Kristovo vědomí, neviditelnost a údajný přechod do 5. dimenze.

V roce 1999 jsem těmito teoriemi nebyl nijak zatížen a také proto mne oslovila naplno kniha Geoffa Boltwooda, která říkala něco zcela jiného. Nehledala východisko v tom, že jako lidstvo utečeme někam nahoru. Autor naopak tvrdil, že tady v tomto světě se potřebujeme srovnat, vzpamatovat a dostatečně vyladit na to, abychom byli schopni přijímat energie vysoké frekvence z úrovní nad naším Vesmírem.

Později jsem si při srovnání s knihou Posel uvědomil, že tyto názory o odchodu lidstva do nehmotných sfér nejsou ničím jiným, než myšlenkami Staré duchovní cesty, která nás natrvalo uzavřela uvnitř hranic našeho Vesmíru.
 

Rozhodující sférou naší evoluce je hmotný svět

V období na přelomu tisíciletí a věků jsem už jasně vnímal, že rozhodující bojiště naší evoluce se nachází zde ve hmotném světě. Jedině tady máme prostředky, možnosti a výbavu na to, abychom se vytrvalou prací na sobě spojenou s usilovnou vědomou karmickou očistou stávali čistějšími, vyrovnanějšími. Abychom se jednoduše měnili a posouvali k vyšším hladinám harmonie. A to nikoliv únikem od svých povinností a úkolů zde ve hmotě. Ale naopak přijetím skutečnosti, proč tady jsme, na čem máme pracovat. A maximálním využitím možností, které každý z nás tady ve hmotné rovině má.

Věděli jsme, že potřebujeme získat další spojence, kteří přijmou tyto informace a dokážou se odpoutat od myšlenkových schémat Staré duchovní cesty. Postupně ke mně našla cestu řada tehdy veřejně působících duchovních učitelů. Nepřijímali mé argumenty. Jejich obvyklá námitka byla, jak si mohu být tímto svým postojem tak jistý, když všichni ostatní tvrdí něco jiného. A přestože se k nám nepřipojili, každý z těch kontaktů měl určitý význam pro rozvázání karmických vazeb. Pro to, abychom se mohli posunout dál.

Chápali jsme, že úkolem pozemské civilizace zde ve hmotné rovině je pozvednout čistotu lidstva na vyšší hladinu. Dokázat se vypořádat s temnými vlivy, které nás všude obklopují. Vzepřít se všudypřítomnému temnému ovládání. Otevřít naplno svoji touhu stát se jinými lidmi. Odvážnějšími, cílevědomějšími, rozhodnějšími a především více vytrvalými ve svém úsilí dospět k nové světelné evoluci ve hmotě. Začínali jsme tušit, že k tomu potřebujeme najít hned na počátku úplně jiné spojence. Těmi se nakonec stala planeta Země a pozemská Příroda. Během času se nám začaly odkrývat další nepříznivé záležitosti z minulosti, které jsme si mnohdy sami nadrobili. A které je potřeba konečně karmicky rozvázat a sejmout tak z lidstva další těžký balvan, který mu brání jít dál. V tomto období šlo o naši vlastní karmickou očistu, i o karmickou očistu území, částí planety Země, důležitých míst na Zemi. Více o tom bude v dalších pokračováních.

Až v dalších letech po roce 2003, kdy jsme s informacemi začali vystupovat na veřejnosti, jsme ke spolupráci získávali další jedince nezatížené rozsáhlou veřejnou činností v duchovní oblasti. Takové, kteří byli schopni přijímat bez předsudků i zcela nové informace. Schopni neřídit se tím, co se všude píše, ale tím, co naznačuje a potvrzuje jejich vlastní nitro.
 

Sám jsem se na náš Vesmír duchovně podíval zvenčí

To, že se na náš Vesmír můžeme duchovně podívat zvnějšku, byla pro mne pořád jenom teorie. I když teorie naprosto logická. Věděl jsem, že naplno to přijmu teprve tehdy, až se o tom sám přesvědčím. A to se také velmi brzy stalo.

Po otevření Nové duchovní cesty po 1. 4. 1999 překročením bariéry nad tehdy nejvyšší jedenácté vnější duchovní tělo člověka začalo mé vnitřní vyladění stoupat poměrně rychle nahoru. Jasně jsem vnímal, jak postupně míjím napřed Sféru andělů Dhyanů, poté bytost planety Země, bytost Přírody, bytost Slunce a také bytost Vesmíru, neboli Kosmické vědomí. Od každé té úrovně mi během míjení přicházely určité informace. Byl jsem překvapen, že tyto bytosti jsou výší své vnitřní harmonie tak vysoko nad člověkem ve hmotě.

Později jsem nárůstem vnitřní světelné frekvence, na kterou bylo moje nitro naladěno, prorazil relativně pevnou bariéru Vesmíru a pochopil jsem, že Vesmír jako bytost je vlastně z pohledu duchovních energií uzavřený objekt. Že naše představa o jeho nekonečnosti je pouhou iluzí ve hmotě. S tímto mým postupem mi začaly přicházet zcela nové informace, doposud nikde nepublikované.

Nad Vesmírem jsem rozpoznával postupně tři sféry Stvořitelů – Stvořitelé Otcové, Stvořitelé Ještěři a Stvořitelé Moudří draci. I to bylo pro mne zcela nové. Později jsem napsal o stvořitelských úrovních sérii textů  68A. První zjištění o existenci tří úrovní Stvořitelů nad Vesmírem,  68B. Sféra Stvořitelů Moudrých draků a její postupný vývoj,  68C. Projevy energií Sféry Stvořitelů Moudrých Draků na Zemi,  68D. Minulost a současnost Sféry Stvořitelů Ještěrů,  68E. Vlivy energií Stvořitelů Ještěrů na pozemské lidstvo I, 69A. Současná situace ve Sféře Stvořitelů Otců .

A ani těmito úrovněmi struktura Stvoření nekončila. Nad nimi byla další tvrdá slupka, hranice Kosmického víru, jak celý tento útvar pojmenoval Geoff Boltwood. A dále výše další a další úrovně, světy, tehdy i se svými anděly a Stvořiteli.

Sám jsem se tak přesvědčil, že pokud se na Vesmír dívám z hlediska vyšších duchovních frekvencí, mám šanci dostat informace vysvětlující vnitřní podstatu fungování Vesmíru, důvod jeho vzniku a cíl, ke kterému směřuje. Žádnou z těchto informací jsem přitom nemohl najít uvnitř Vesmíru. Našel jsem je až poté, kdy se mi podařilo podívat se na Vesmír zvnějšku z pohledu vyšší duchovní roviny bytí, kterou je sféra Stvořitelů. A ze které Vesmír vnímáme jako konečnou uzavřenou součást vyššího duchovního celku, v rámci kterého Vesmír vznikl, a v rámci kterého se vyvíjí.
 

Další pro mne zásadní knihy

Ve stejné době jsem našel cestu i k dalším zásadním knihám. Také James Redfield byl jedním z těch, kteří přinášeli na svět zcela nové informace. Přestože se nedokázal plně oprostit od informačního vlivu Staré cesty, jeho knihy Celestýnské proroctví, Desáté proroctví a později i další také přinášely řadu výjimečných poznatků. Že se nacházíme v situaci, kdy svět se mění a bude měnit. Že se potřebujeme naučit vnímat nápadné souhry okolností. Udělat vše pro to, abychom se dostali do proudu energií, které přinášejí nové postoje, nové způsoby prožívání.
 

Úkolem duchovního učitele je také pomoc dalším lidem

Během jednoho až dvou měsíců jsem pochopil, že úkolem duchovního učitele je nejen předávat informace. Ať už informace tradiční, dávno zpracované v mnoha textech, nebo dokonce informace úplně jiné. Ale také pomáhat dalším probudit se do nového vývoje. Že duchovní učitel potřebuje mít v sobě i možnosti dokázat zprostředkovat energetickou očistu dalších. Kteří jsou natolik zablokováni dávnými nánosy i nachytanými vlivy z tohoto života, že není v jejich silách dokázat otevřít bez pomoci svoji cestu k Novému vývoji.

Vodítkem pro práci s energiemi byla pro mne Barbara Ann Brennan, americká léčitelka, terapeutka zabývající se harmonizací čaker člověka a její kniha Ruce světla. Vnímal jsem vnitřní souznění s některými zásadními informacemi v její knize. Pomohl mi k tomu i fakt, že také ona původně studovala matematiku a fyziku. A informace od ní o způsobu fungování čaker a duchovních energií jsem jednoznačně vnímal jako správně logicky utříděné a do sebe zapadající. Na rozdíl od mnoha jiných knih zabývajících se energiemi a čakrami a uvádějících rozporné i běžné logice odporující informace.

Plně jsem přijal dvě zásadní nové skutečnosti z její knihy. Zaprvé, jak funguje lidská čakra. Jakým směrem má rotovat u muže i ženy. A proč se převrací do opačné rotace, když člověk nemá v sobě srovnány postoje v určité životní oblasti odpovídající této čakře. A zadruhé, jak má vypadat správný způsob léčení energiemi. Že požádám o energie, poděkuji, počkám. A jen vnímám energie, které po chvíli začnou proudit. Přitom je nijak neovlivňuji svojí vůlí a vědomím. Zůstávám na pozici pouhého pozorovatele, zprostředkovatele. To byl zásadní rozdíl od přístupu mágů. Ten začínal už při základním výcviku mága, když se člověk učil posilovat své vědomí a vůli, aby poté dokázal energie jednoznačně ovládat a směrovat je tam, kam si myslel, že je to správné.

Podle její knihy jsem se naučil zprostředkovat očistu druhých lidí. Jasně jsem vnímal, že toto je další součást mého poslání. A bezprostředně, bylo to v lednu 1999, začaly přicházet příležitosti, jak pomáhat dalším lidem, nejprve ve svém nejbližším okolí. Detailnějším shrnutím toho, co vše se dělo během roku 1999 se budu zabývat v následujícím pokračování.
 

Pomoc lidem dát si do pořádku svůj život

Pokud jde o veřejné působení v oblasti harmonizace čaker a energetického systému člověka, duchovní impulsy k tomu přišly až v roce 2003. V té době už jsme měli k dispozici dostatek informací přijatých shora o tom, jak náš svět a jeho duchovní pozadí vlastně funguje. V té době jsme tyto informace předávali lidem formou veřejných přednášek pod záštitou Kulturního domu Vltavská v Praze, i organizováním vlastních seminářů pro pokročilejší adepty.

Když shrnu další období, které následovalo po roce 2003, pomáhal jsem lidem dát do pořádku jejich životy. Ozývali se mi ti, kteří jasně vnímali, že potřebují do svého života vnést zásadní změnu. A mé přednášky a později i naše texty na webu je oslovily natolik, že v této Nové duchovní cestě vnímali i příležitost pro sebe. Pomáhal jsem jednotlivcům vzepřít se ovládání, parazitování, jakékoliv formě zneužívání, které k nim plynulo od jiných lidí v jejich okolí. Pomáhal jsem jim nastartovat přirozenou a soustavnou karmickou očistu. Pomáhal jsem jim hledat, postupně odkrývat jejich duchovní úkoly, se kterými se zde zrodili. A to zejména u těch prvních na začátku. Toto všechno, plus navíc pravidelné cvičení Pěti Tibeťanů a velmi dobře vyladěná rostlinná strava (z pohledu hmotných živin i doprovodných bioenergií) je dokázaly posílit natolik, že dokázali lépe čelit ovládání a zvládli vzepřít se mu.
 

Vývoj civilizace se může změnit jedině ze hmoty

V mnoha knihách se píše, že to, co se děje v duchovním pozadí, je prvořadé, zatímco události ve hmotné rovině až následují situaci v duchovním pozadí. Tak to samozřejmě platí v běžných dlouhodobě stabilních a klidových etapách vývoje. V období velkých zvratů však duchovní příčiny vždy nepředcházejí hmotným změnám. Může tomu být i naopak. Nebo tomu dokonce obvykle bývá naopak. Změna potřebuje vyjít ze hmoty. Jak to ale udělat, když lidé ve hmotě nemají dostatečný nadhled nad situací? Kde mají získat správné informace, aby věděli, co je potřeba změnit? Přístup k novým informacím získají pouze tehdy, když začnou soustavně pracovat na zvyšování své vnitřní světelné čistoty. A začnou být schopni přijímat zcela nové informace a impulsy shora z čistých hladin duchovního pozadí. Naučit toto hledajícího člověka je od počátku hlavním posláním Nové duchovní cesty.

Vývoj celého Vesmíru už dospěl do stádia, kdy původní Tvůrci Vesmíru a civilizací přestali mít jakékoliv možnosti přímého zásahu do hmoty. To, že nikoliv pouze čisté duchovní síly v pozadí za hmotou, ale i my lidé ve hmotě máme zásadní význam pro další vývoj, byla zcela nová myšlenka, kterou jsme zveřejnili na našem webu. Od počátku budování Nové duchovní cesty jsme vnímali, že do pořádku je třeba dát obojí. Jak situaci v duchovním pozadí světa, tak také situaci přímo ve hmotném fungování civilizace.
 

První krok – změna sebe samých

Začali jsme sami se sebou, snahou o zlepšení a napravení svých hmotných životů. O zlepšení našich každodenních návyků, způsobů mluvy, myšlení, rozhodování, způsobů jednání s dalšími lidmi, etikou našeho vystupování. Zkvalitnění své každodenní výživy a rovněž zlepšení fungování svého energetického systému a komplexu čaker každodenním cvičením Pěti Tibeťanů. Dále vytěsňování zlozvyků a vychýlených postojů i způsobů myšlení ze svých životů. Tímto vším jsme krok po kroku zvyšovali svoji vnitřní čistotu. Neboli zvyšovali jsme vnitřní frekvenci světelné energie, na kterou bylo naše nitro naladěno.

Takto jsme se výší svého naladění dostali jednoho dne až nad hranice Vesmíru. A to nám umožnilo podívat se z pohledu duchovních energií na Vesmír zvnějšku.

Odtud jsme začali chápat, co vše je potřeba začít dělat jinak, aby civilizace ve hmotě zásadně změnila svůj způsob cesty. Cesty, která vedla pozemskou civilizaci k dalším opakovaným katastrofám a dalším novým začátkům. Začátkům následovaným novými propady a neúspěšnými konci. Bylo třeba získat poučení, čím to vše bylo způsobeno. Jakým chybám se vyhnout, aby se tato minulost neopakovala.
 

Druhý krok – první pokusy zveřejnit informace vyšší hladiny pravdy

Toto vše nám jasně ukázalo, že podmínkou jakékoliv změny je přivést nejprve informace o vyšší úrovni pravdy široké veřejnosti. Aby tyto informace měl možnost číst kdokoliv, kdo se plně nebo i okrajově zajímá o duchovní cestu. Splnit tento úkol nebylo vůbec jednoduché. Až po několika letech přípravy jsme nové informace poskytovali veřejnosti formou veřejných přednášek, o kterých už jsem se zmínil výše. Naše přednášky skutečně vzbudily zájem veřejnosti. Přišli i zástupci hnutí skeptiků, aby poté o nás napsali ve svém Zpravodaji odpudivý článek. Reagoval jsem na to textem  40C. Za co ve skutečnosti bojuje hnutí skeptiků?

V té době jsme si pečlivě hlídali svoji čistotu, záměrně jsme se vyhýbali problematickým situacím. I proto nám bylo duchovními institucemi vedoucími vývoj doporučeno zatím nepoužívat internet ani mobily. Až později jsme pochopili, že elektronické prostředky komunikace, například internet a mobilové sítě, mohou usnadňovat a zprostředkovat i bez osobního kontaktu přenosy nepříznivých temných energií. Pokusy o vydání našich prvních knih také zatím nevedly k cíli. Bylo zřejmé, že informování široké veřejnosti bude potřebné na čas odložit. Protože se začaly vynořovat zcela jiné aktuální úkoly, o kterých píšu dále.
 

Třetí krok – vyčistit duchovní pozadí světa

A tak vyšší prioritu dočasně získal třetí zásadní krok. Zamezit postupně informačním vlivům z duchovních rovin těsně nad hmotou, odkud k nám plynuly staré již vychýlené informace o tom, jak svět a jeho duchovní pozadí funguje. V rámci tohoto období jsme museli čelit nejprve výtkám a později i útokům Vesmírných lidí. Museli jsme se vypořádat se stahujícím vlivem Duchovních hierarchií několika úrovní. Které byly postupně energiemi Nové duchovní cesty vytlačeny mimo hlavní vývoj, protože se nechtěly vzdát svého vychýleného působení na svět. A součástí tohoto období byly i útoky nejrůznějších temných struktur v duchovním pozadí. Které do té doby čerpaly svoji sílu a možnost vládnutí právě ze situace, že skrytě ovládaly všechna důležitá vedoucí seskupení strany Světla. Toto období se táhlo celé roky a píšeme o tom v mnoha našich textech.

Na Zemi v té době působili mimozemšťané řazení k bytostem Světla, tak zvaní Vesmírní lidé. jak už jsem se dříve zmínil, ve hmotě na Zemi měli podporující hnutí, kontaktéry vedené Ivo Bendou. Toto hnutí je veřejně propagovalo a snažilo se širokou veřejnost přesvědčit k přijetí pomoci Vesmírných lidí. Pokoušelo se kontaktovat i nejvyšší představitele našeho státu. Nebylo tajemství, že vedoucí úlohu v tomto hnutí měli Plejáďané. Od samého počátku jsme jim dávali najevo, že víme všechny detaily o jejich vměšování na Zemi. O bombě, kterou zničili oblast Sodomy a Gomory. O jejich zjeveních ve Fatimě a v Medžugorje, kterými se snažili zmanipulovat pozemské lidstvo, atd. Jasně jsme jim dávali najevo, že jejich neoprávněné vměšování do našeho pozemského vývoje musí skončit. Více o tom bylo v textech  36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi,  37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace,  37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi. O prvních kontaktech s nimi vypráví text  37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru.

Nešlo přitom jen o názorové konflikty s Vesmírnými lidmi, které začaly na jaře 2004. Průběžně se objevovala nutnost čelit jejich energetickým útokům, kterými se snažili udržet si vliv nad naším vývojem. Museli jsme je přesvědčit o dostatečné síle struktur Nové duchovní cesty a na základě toho je donutit odejít z naší Země. A není náhodou, že po tomto jejich odchodu postupně přestali s veřejnou činností také jednotlivci nebo skupiny podporované Vesmírnými lidmi. – Ivo Benda, Vlastimil Prokeš, i skupina Evin Starbuilders, která přenesla na Zemi mimozemskou teorii dvanácti dimenzí.

O odsouvání struktur Duchovních hierarchií mimo vývoj a konfliktech s nimi jsme psali v článku  39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj. A nakonec přišly na řadu boje s vysloveně temnými mimozemšťany, temnými strukturami a systémy, viz článek  37H. Mimozemské temné mocnosti na Zemi.
 

Čtvrtý krok – nové informace jdou k široké veřejnosti

Období prvních deseti let třetího tisíciletí tak bylo pro nás velmi náročné. Ale za tu dobu se systém Nové duchovní cesty podstatně posílil a mohli jsme konečně vstoupit na internet a zveřejnit na internetu naše informace o vyšší hladině pravdy.

Až v roce 2009 jsme vstoupili na internet a začali zveřejňovat další a další nové informace z pohledu Nové duchovní cesty. Které byly v rozporu s většinou informací, které byly doposud veřejně publikovány. A čelili jsme kritice, výsměchu, i nejrůznějším pokusům nás zastavit. Výzvám, abychom přestali čeřit prostředí starých zavedených informací. Abychom nenapadali způsob vývoje, který pro mnohé duchovní pracovníky znamenal pohodlnou obživu, domnělou jistotu jejich trvale vedoucí úlohy ve vývoji. Přinášel jim privilegia plynoucí z duchovních hodností i propůjčených schopností vysoké magie. Pochopili jsme, proč k publikování našich informací nemohlo dojít brzy po roce 2000. Jednoduše bychom v té době ještě nebyli schopni ustát plné útoky zastánců magie, které po zveřejnění našich informací následovaly.

Začali jsme totiž veřejně kritizovat a vyvracet to, co bylo z pohledu informací Staré duchovní cesty pevným vzorem, jakoby neměnným axiomem (pozn.: axiom je tvrzení, které se předem pokládá za platné, a tudíž se nedokazuje). Například, že magie vždy byla a i nadále bude hlavní metodou duchovní práce strany Světla. Nebo že Bůh či Stvořitel je nejvyšší bytost. Že oponování slovům Stvořitele je rouhání. Naopak jsme tvrdili, že magie ve všech podobách musí z tohoto světa definitivně pryč. Že i Stvořitelé dělali chyby a vlastně postupovali způsobem pokusu a omylu, jak napsal ve svých knihách už Ivo Wiesner. Kdy nepovedený výtvor spláchli a začali znovu. Že nad Stvořiteli existují vyšší hladiny pravdy. Že seskupení lidských duchovních mistrů nazvané Duchovní hierarchie není ve skutečnosti takové, za jaké je všeobecně vydáváno. Že tedy není seskupením výhradně nesmírně čistých láskyplných bytostí, od kterých k nám dolů do hmoty plynou podporující energie lásky a pozitivity. Protože z našeho nadhledu jsme už v roce 1999 vnímali, že někteří z členů Duchovní hierarchie na úrovni Planety a Slunce jsou ve skutečnosti temnými bytostmi, temnými mistry.

Jak se vůbec mohlo stát, že temná bytost pronikla nepoznána jako špion do světelných struktur? Za touto skutečností bylo nepochopení samotné podstaty dobra a zla, to znamená pravotočivých a levotočivých bioenergií, při magickém pohledu na svět. Více o tom bylo v našem textu 16. Magie z pohledu historie.
 

Duchovní pozadí světa je již dostatečně vyčištěno?

Za uplynulé roky došlo postupně k tomu, že duchovní pozadí světa bylo vyčištěno od podstatné většiny struktur Staré duchovní cesty, které zde tisíce let řídily vývoj. Z vyššího nadhledu bylo patrné, že už byly v tomto období silně zatemněné a snažily se směrovat vývoj lidstva do slepých uliček. Nový vývoj lidstva na Zemi začal směřovat zcela novým směrem, přestože to ve hmotné rovině ještě tak nevypadá. Místo pošilhávání po dalším útěku do depozita v podobě vybájené dokonalé páté dimenze se hlavní vývoj lidstva bude i nadále odehrávat zde ve hmotě. Podstatné je, že nový směr vývoje lidstva byl jednoznačně nastoupen v podobě Nové duchovní cesty. A struktury komplexu Nové duchovní cesty jsou dnes již dostatečně silné na to, aby tato volba byla pro lidstvo uhájena. Cílem tohoto nového vývoje je konečně překonat kruh opakovaných katastrof na Zemi. A dosáhnout cíle trvale udržitelné vzestupné světelné evoluce. Která bude doprovázena dalšími novými možnostmi.

Věda možná netuší, o čem je řeč, když píšu o kruhu opakovaných katastrof. Protože interval mezi dvěma dřívějšími katastrofami byl z pohledu jediného lidského života tak dlouhý, že lidstvo si předchozí katastrofu stěží pamatuje. O katastrofách se zmiňují jen pověsti a báje, které nejsou současnou vědou uznány jako objektivní informační zdroj. A přestože je dnes nespočet důkazů o tom, že tady na Zemi existovala například vysoce rozvinutá civilizace Atlantidy, vědecké postoje jsou k tomu zatím ještě skeptické. Tyto informace o dávné minulosti dokázal zpracovat především Ivo Wiesner ve svých knihách, například: Předpeklí ráje, Bohové a apokalypsy, Děti moudrých draků, Atlantida – Mýtus nebo zapomenutá historie?
 

Jakých dílčích úspěchů bylo dosaženo v duchovním pozadí světa?

V dalších pokračováních tohoto textu rozebereme detailněji, jakých úspěchů bylo dosaženo za uplynulých dvacet let v duchovním pozadí světa. Co především se zásadně změnilo. A co se ještě změnit nepodařilo. Bude tam více o změně situace, pokud jde o magii na Zemi. Bude tam o změně postojů vůči planetě Zemi a Přírodě. Bude tam také o tom, jak se změnil karmický systém. A formou duchovních komunikací ukážeme, jak proběhlé změny hodnotí planeta Země, Příroda, Centrální Karma Nového vývoje a také dnešní energie ze špičky NDC. Uvedeme také hodnocení ze strany andělů Dhyanů, kteří byli dříve hlavní silou vedoucí vývoj lidstva na Zemi.
 

Pátý krok – přenést nový řád z duchovní roviny světa také dolů do hmoty

Takže co ještě zbývá vykonat? Přenést změny, které nastaly za posledních dvacet let v duchovním pozadí světa, také dolů do hmoty. A to je jednoznačně nejtěžší úkol. Protože hmota odolává změnám. Ve hmotě hraje velkou roli setrvačnost návyků a postojů. A s ním související většinové mínění. Vývoj ve hmotě se řítí setrvačností dál a síla duchovních energií jednoduše nestačí na provedení okamžité zásadní změny. Hlavní tíha tak zůstává na nás. Na lidech žijících ve hmotě. Na tom, jak dokážeme změnit své postoje. Na tom, zda konečně jako lidé zvýšíme výrazně etiku svého myšlení a chování. Jak kvalitně se budeme stravovat a starat se o své zdraví. Dokážeme-li si v životě udržet pozitivní přístup. A budeme-li se naopak vyhýbat nejrůznějším stahujícím vlivům.
 

Vyhrocená dnešní situace ve hmotné rovině

A jak to z tohoto pohledu vypadá v současné době po dvaceti letech existence Nové duchovní cesty? Na první pohled žádný zázrak. Situace ve hmotné rovině je spíše vyhrocená než klidná. Temné vlivy, temné návyky mnoha lidí jsou tady stále. V posledním období je možné vidět spíše výrazné vyhrocení než postupně zklidňování. Zásadní pozitivní změny dokonané v duchovním pozadí světa vyvolaly ve hmotě naprosté vyhrocení situace. Toto vyhrocení však neznamená, že Temno získává převahu. Spíše je to o tom, že Temno dlouhá léta převahu mělo a postupně o ni přichází. Nechce prodat svou kůži lacino. Nechce opustit dříve dobyté pozice. Odmítá vzdát se výhod.

Temné systémy působící z duchovního pozadí světa jsou tak silné, jak četné a pevné mají uzemnění ve hmotné rovině. Uzemnění v částech Přírody, uzemnění v konkrétních lidech, kteří jsou jimi ovládáni. Uzemnění v projektech, metodách, přístrojích ve hmotě. A také třeba uzemnění ve zbrojních systémech. Trvalou očistou prostředí i probouzením dalších a dalších jednotlivců ke světelné cestě ztrácí Temno část svých nožiček, svých uzemnění ve hmotě. Neboli stává se méně pevným, více nestabilním, až labilním. Proto vrhá do boje další a další doposud skryté rezervy, aby situaci vrátilo tam, kde celé věky byla. Další útoky, inspirace a pokusy vrátit probouzející se jednotlivce zpět na temnou stezku. Tím, že je znovu skrytě ovládne. A vrátí je zpět k zatemněným návykům a způsobům jednání. Ale i tyto rezervy jednou dojdou.

Už nestačí ovládat lidstvo klidným způsobem dokonale skryté manipulace v pozadí, kterou bylo vše ovlivňováno. Na řadu přicházejí cílené temné inspirace působící na každého, jakmile má ještě v sobě zbytky temných energií. Nenechme se zlomit. My lidé na NDC ukazujeme druhým jinou cestu. Držme si tuto svoji cestu, zvyšujme svoji vnitřní čistotu, udržme si pozitivní přístup za každé situace. Odhazujme jakékoliv náznaky negativity inspirované temnými vlivy. Jakoukoliv dílčí překážku chápejme jako příležitost, jako výzvu zlepšit se, překonat problém, stát se lepším člověkem.
 

Co všechno podporuje temnou stranu světa?

Například v textu  84E. Kam směřuje systém NDC - karmická situace na Zemi  z roku 2017 jsme uvedli následující informace:

A temná strana světa? To jsou přece například teroristické útoky, které se znovu a znovu objevují na různých místech světa. To jsou zásoby zbraní hromadného ničení a jejich občasné použití v realitě. To jsou systémy skrytého i otevřeného špehování, ovládání a manipulace s obyčejnými lidmi, často pod pláštíkem národní bezpečnosti nebo jiných státem řízených programů.

To jsou systémy umělých zásahů do genetických programů člověka, zvířat i plodin. Zde zase pod pláštíkem nových „úžasných“ objevů medicíny. To jsou lži o tom, jak by měla vypadat optimální strava člověka. To jsou výživové a zdravotnické programy řízené nikoliv z pohledu zdraví lidí, ale z pohledu zisků koncernů, výrobců, firem.

Skrytou podporu temné straně dávají nevědomě i všichni ti duchovně probuzení, kteří i nadále podporují a obhajují magii, propagují umělé systémy esoterní léčby, doporučují zasvěcování do některých systémů (Reiki, Šambala, atd.), horují o dokonalosti Vesmírných lidí a dávných duchovních mistrů na Zemi.
 

Dosažení zásadního zlomu?

Z různých teorií víme, že aby systém dospěl k zásadnímu zlomu, neboli aby skokově změnil svoji kvalitu ve vyšší stupeň, je třeba nejprve dosáhnout určitého kritického čísla bytostí, které dosáhly na vyšší hladinu harmonie. Předpokladem přeměny nahromaděné kvantity vyššího řádu v novou kvalitu je tedy dosažení určitého kritického čísla.

Co si pod tím můžeme představit? Například aby se co nejvíce bytostí ve hmotné úrovni dokázalo vyladit nad určitou kritickou hladinu vnitřní čistoty. Pak totiž může dojít k tomu, že se najednou celý systém, kompletní lidská civilizace skokově posune na vyšší hladinu.

Jde tedy o naplnění určitého kritického čísla těch, kteří začnou správným způsobem pracovat na sobě. Ano, v současné době se čeká na dosažení tohoto bodu společného vyladění nad určitou kritickou hladinu. O tom je přece celý vývoj. O překonávání jedné dílčí postupové hranice za druhou. Některé úrovně jsou označovány jako kritické, protože po jejich překročení dochází k zásadním změnám kvality a celkový vývoj dostává šanci posunout se skokem dále dopředu.

Spustí se tím nová etapa vývoje. Která se bude něčím zásadně lišit od té dosavadní. Vznikne zcela nová situace. Nahromaděná kvantita se přemění v novou kvalitu. Co by se mohlo změnit? Například zastavení temných akcí ve hmotě, změna celkové atmosféry ve společnosti. Podřizování vědy etice a světelným principům. Zlepšení vnímání jednotlivců na světelném vzestupu. A možná také otevření vyšších regeneračních schopností člověka a tím i prodloužení lidského věku, pokud lidstvo dosáhne splnění určitých podmínek. Nevíme, může to být něco z toho, případně něco zcela nového, co nás v tuto chvíli ani nenapadne očekávat. 
 

Příznaky toho, že systém se posouvá dopředu

Co je zásadním znakem toho, že určitý systém se čistí, mění, posouvá dopředu? Známe to přece u člověka. Jakmile přejde na zásadně nový, čistější způsob vlastního stravování, jeho tělo se začne čistit. Protože vlivem čisté stravy se začnou uvolňovat nepříznivé nánosy, toxiny, těžké kovy, atd. Nánosy, které byly do té doby obalené a skryté ve vnitřním tuku. A člověk může mít pocit určité vychýlenosti, nepohody. Po přechodu na nový způsob života se tedy necítí hned vysloveně super. Může se objevit i přechodné období, kdy se z těla začnou vynořovat staré problémy, které byly dříve zatlačeny do neprojevení formou léku, formou zásahu magie, atd. A to, že se tento problém znovu zviditelní, znamená, že tělu je dána možnost se jej konečně zbavit. Podobnými projevy může být doprovázena i jakákoliv jiná zásadní očista člověka – psychická a duchovní, očista energiemi, karmická očista.

Očista těla člověka a stejně tak očista jakéhokoliv jiného systému tak může přinést dočasné vyhrocení nepříznivých situací. Toto vyhrocení ukazuje, že s věcmi se začíná něco dít. Že systém pracuje na tom, aby se svých dřívějších vychýleností zbavil. Podobně i současné vyhrocení situace ve světě bychom měli chápat tak, že poměr sil Světla a Temna se začíná zlepšovat ve prospěch Světla. Temno se brání, nechce opustit své pozice.

Co je pro nás ukázkou toho, že vše se posunuje dopředu? Šlendriány jsou zviditelňovány, viz například aféry některých vedoucích činitelů našeho státu. Na podvody se dnes přichází v mnohem větší míře než dříve. A je to teď na lidech, aby dokázali rozpoznat čistotu a pravdu od demagogie a lži. Zatím se to moc nedaří – viz poslední volby v ČR, kde populisté získali nejvíc.

Egoismus má stále zelenou. A lidé se nechají uchlácholit pár drobnými navíc. Přidají mi důchod, zlevní vlak. Tak je budu volit, ostatní mne nezajímá. Zastavit to vše může jedině běžný občan, až konečně prohlédne. Možná si lidé potřebují prožít důsledky, aby příště volili lépe. To, co se teď děje ve světě, je vlastně výchova dospělých za pochodu. Je třeba si vyzkoušet, kam až ta volba tu kterou zemi dovede. Volba populismu v ČR? Zatím vyhrává obratná manipulace s médii a s fakty. Která dokáže například z člověka obžalovaného z podvodů udělat veřejností nejuznávanějšího politika v zemi.
 

Jak může každý z nás pomoci celkovému vývoji?

Každý potřebuje začít sám u sebe. Nejvíce pomůže kdokoliv z nás celkovému vývoji tím, že pomůže nejprve sám sobě. Srovnat se, stabilizovat, zbavit se vychýlených návyků, zbavit se neetických zlozvyků. Srovnat se do optimálního středu ve všech svých projevech – myšlení, hovor, rozhodování. Ani pozice nadřazenosti, ani pozice přílišné podřízenosti. Neovládat druhé, nenechat se ovládat. Den za dnem soustavně pracovat na posílení světelných základů své bytosti, abych se stal přirozenou součástí cesty neomezeného světelného vzestupu.

A z této nové osobní pozice se stát příkladem dalším lidem v okolí ve svém pozitivním přístupu k životu. Inspirovat okolí k jinému životu. Nebýt přehnaně úzkostlivý v detailech, ale především sledovat hlavní linii své světelné cesty. Zaměřit se v prvé řadě na svůj život ve hmotné rovině.
 

V tomto směru jde o čtyři zásadní okruhy, které potřebujeme den za dnem vylaďovat do optima:

 1. výživa, situace svého těla, úroveň zdraví,
 2. stav mysli a vědomí, jednoznačná převaha pozitivního uvažování,
 3. způsoby jednání, rozhodování, osobní návyky,
 4. být svým způsobem života přitažlivým příkladem pro ostatní.
   

Je důležité si uvědomit, že tvrdý dril spojený s řadou zákazů a příkazů, doprovázený každodenním stresem, že něco poruším, není právě přitažlivým vzorem pro ostatní. Člověk na vzestupné světelné cestě se potřebuje naučit také odpočívat, zažívat uvolnění a radosti ve volném čase, prožívat svůj život v klidu bez zbytečných stresů. Pak teprve bude přitažlivým vzorem pro ostatní.Tento text bude pokračovat dalšími částmi.
 

© Jiří Novák, březen 2019
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 173
 • 27
 • 23
 • 24
 • 24

Celkový počet hlasů: 271