Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC II | Poctivost, důslednost, pečlivost by se měly stát vašimi výsadami

Poctivost, důslednost, pečlivost by se měly stát vašimi výsadami

Jan Páník Vloženo 8.9.2011
Jan Páník

Hmotná situace na planetě Zemi je neudržitelná

Duchovní komunikace ze 7. června 2011

 

Přírodní karma: „Spojení je teď naprosto v pořádku. V tomto období je skutečně velmi vhodná doba na přenosy informací, jelikož čisté energie jsou silné a průrazné. V těchto dnech můžeš sám pociťovat dobré pocity. Energetická podpora všech bytostí jdoucích po NDC je nyní opravdu mimořádná, jelikož probíhá další zlomové období ve vývoji a chystá se důležitá změna. Mělo by začít něco nového, nový systém ve fungování světa, měly by se nastartovat důležité změny.

S tím také přichází na řadu vaše úloha v tomto uspořádání. Udělejte všechno potřebné, abyste byli na tuto změnu připraveni. Týká se to především dokonalého zásobení informacemi. Musíte mít spolehlivou informační podporu. To je velmi důležité a podstatné. Proto je v tomto období tolik potřebná duchovní komunikace a přenosy informací. Je to určitá přípravná doba. Současně také probíhá zřejmě jedna z posledních fází čištění vašich bytostí. Těch očist jste prošli opravdu velké množství, ale bylo to nezbytně nutné, potřebovali jste se vyčistit.

Pokud se týká tvojí bytosti, tak je nezbytné, abys teď začal zase více duchovně pracovat. Na čas ti opět přestanou tvoje hmotné pracovní povinnosti a můžeš se tak více věnovat duchovním věcem. Je zde ještě velké množství informací, které je potřeba dostat na tento svět. Karmická instituce by měla fungovat na určitých přirozených, přírodních principech, což by měla být především práce Přírodní karmy. Ale také potřebuji hmotnou podporu bytostí ve hmotném světě, bez toho se ve vašem světě ničeho nedocílí. Proto jste vy, co pracujete den za dnem na svém světelném duchovním vzestupu, tak velmi důležití. Síly Světla potřebují mít ve vás stabilní uzemnění.

V duchovní oblasti jsou čisté síly už skutečně velmi silné, ale hmota je něco zcela jiného. Zde platí zatím poněkud jiná pravidla, ale postupně by se vše mělo měnit. Lidé sami cítí, že se musí stát nějaká změna. Hmotná situace na planetě Zemi je již neudržitelná a problémů je obrovské množství. Musí nastat duchovní obrození celé civilizace. To bude samozřejmě velmi složitý proces, jelikož toho temného, špatného a negativního je ve hmotném světě skutečně hodně.

 

Lidé se však budou postupně probouzet a přijímat stále více a více čistých věcí. Stále více lidí bude chápat potřebu změny a budou ochotní se této změně přizpůsobit. Všechno musí jít „od spodu“, od „obyčejných“ lidí a postupně se to musí prokousávat směrem vzhůru. Čisté principy musí nejdříve přijmout podstatná část lidské civilizace, teprve pak bude možná také změna na vedoucích postech.“


Další informace o rytířích Karmy

Sféra odpovědná za nový vývoj: „Spojení je v pořádku. Spojené Síly Světla jsou připraveny na další přísun důležitých informací pro tebe. Skutečně je nyní důležité, abys komunikaci věnoval dostatek prostoru a času, jelikož závažnost informací je dosti vysoká. Máš dobrou schopnost komunikace, díky tomu také můžeš přijímat opravdu přesné a podrobné věci. Důležitost celého procesu je v tom, že je třeba přesně definovat určitá období ve vývoji světa, do nichž zasahovala rytířská skupina, a která byla podstatná pro lidstvo a jeho směřování. Spoustu těchto informací máš v sobě, nebo k nim máš přístup a je tedy na tobě, aby mohly „spatřit světlo světa“.

Rytířská skupina pracovala velmi důsledně a snažila se vždy naprosto přesně vyplnit pokyny, které považovala za správné. Byl to určitý druh perfekcionismu, který měli v sobě. Jejich snahou bylo vždy a všude zanechávat pouze dokonalou a perfektní práci. Byli jste velmi důslední v tom, co jste dělali, dbali jste na detaily a tím jste dokázali většinu svých věcí dotáhnout do absolutního konce.

 

Všechno fungovalo dobře až do doby, kdy jste začali jednat více na vlastní pěst a nerespektovali jste vyšší pravdu. To je ten základní a hlavní bod zlomu, který znamenal rozklad a nakonec také uvěznění vaší skupiny.

 

Informace pro vás vždy měly cenu zlata. Ty sám máš v sobě ještě nějaké pozůstatky působení temných sil. To se projevuje především v tom, že někdy věci nedotahuješ úplně do konce a doufáš ve svoji určitou výjimečnost. Na tomto ještě musíš zapracovat, pokud se týká charakterových vlastností svojí bytosti.

 

POCTIVOST, DŮSLEDNOST A PEČLIVOST. Tyto vlastnosti by se měli stát tvými výsadami. Měl jsi je dříve v sobě pevně zakořeněny, ale vlivem působení temných sil se v tobě mnoho zdeformovalo. Je důležité opět v sobě tyto vlastnosti narovnat a znovu je naplno začít používat ve svém hmotném životě.

 

Přichází ti také mnoho náznaků, které tě mají těmto věcem znovu naučit, a které tě nutí tyto vlastnosti znovu začít používat. Ještě stále máš v sobě určité zbytky nedůslednosti, netrpělivosti a nepečlivosti. Na tom je třeba pracovat také při osobní očistě a vědomě tyto věci v sobě měnit. Potom většinou přijdou hmotné „zkoušky“, díky kterým máš možnost svoje změny buďto potvrdit, nebo vyvrátit.

Jsou to důležité charakterové vlastnosti tvojí bytosti, které je třeba v sobě opět objevit a díky kterým jsi mohl mít v dávné minulosti tak vysokou a důležitou funkci. Pokud bys v minulosti neprokázal, že opravdu jsi schopen v sobě tyto věci najít, těžko bys mohl dělat to, co jsi dělal. A těžko bys také mohl pracovat jako velitel nějaké rytířské skupiny.

Takže si začni uvědomovat to, co je pro tebe nyní důležité. Tvoje bytost se musí opět stát tou čistou a zásadovou bytostí, která zde byla v dávné minulosti, jakkoliv to zní nereálně. Začínají se v tobě probouzet nové a jiné schopnosti. Velitelské, vůdcovské, ale zároveň také lidské, laskavé a nesobecké.

Skutečným vůdcem skupiny rytířů v minulosti mohl být pouze někdo, kdo splňoval tvrdá kritéria. To znamená, že na počátku tvoření skupiny a při výběru vůdcovských rolí jste museli projít velmi náročnými zkouškami osobnosti. Výběr byl dělán velmi pečlivě, protože všem byla jasná obrovská důležitost celého projektu. Rytířských velitelů bylo samozřejmě vybráno několik a z nich se pak tvořili další oddíly.

Tento projekt byl tvořen těmi nejčistšími možnými bytostmi a všechno podléhalo opravdu tvrdé kontrole. Před tím, než byla skupina „uvedena v život“, se dlouhou dobu vymýšlelo a zkoušelo různé množství věcí. Mělo se zato, že tato vytvořená skupina bude skutečně něčím naprosto výjimečným, a že bude pracovat naprosto spolehlivě. Dlouhou dobu se tyto předpovědi také naplňovaly a rytířská skupina byla obrovsky podstatným článkem celého karmického systému. Rytíři skutečně dlouhou dobu naplňovali všechna očekávání, i přesto, že mohli podléhat síle své moci a svých činů.“


Hmota vám dává obrovskou sílu a stabilitu

Duchovní komunikace z 11. června 2011

 

Přírodní karma: „Začínáš opravdu dobře pracovat a informace, které přinášíš, jsou důležité pro všechny další bytosti na NDC. Otevíráš tím další kapitolu při postupném očišťování světa. Začínáš si konečně uvědomovat svoji významnou úlohu, kterou bys měl sehrát. Informace o karmické skupině a o jejím fungování jsou zásadní, jelikož je nutné ve hmotném světě vytvořit účinný systém karmického vyrovnání.

Ty a další bytosti jste byli v minulosti pověřeni podobnými úkoly. Všechno bylo však na začátku, a proto se samozřejmě vyskytovaly drobné i větší chyby. V tomto stvoření a v této vaší další inkarnaci byste právě těchto zkušeností měli využít. Všechno to v sobě máte a nyní jde pouze o to, zdali budete schopni jít vytrvale za svým cílem. Hmota vám dává obrovskou sílu a stabilitu. Síly Světla vás energeticky podporují v maximální možné míře. Je to pro vás poslední pokus, to si dobře uvědomuj. Pokud byste zklamali, nastal by konec všech dalších pokusů. Proto se také ty v těchto dnech naplno vrhni do práce a snaž se získat maximální množství informací o sobě, rytířích a o celkovém fungování karmického systému. Vaše zkušenosti z minulosti jsou v tomto naprosto neocenitelné a zásadní…

Nejdůležitější je, aby ses držel na NDC, stále stoupal vzhůru a všechno ostatní bude přicházet současně s tvým vzestupem. Nyní je také důležité, abys hodně komunikoval, protože další informace čekají, až je převezmeš.“


Síly Světla pro vás hledají optimální cestu

Sféra odpovědná za nový vývoj: „Informace, které ti předává Přírodní karma, jsou podstatné. Mohou dost pomoci a dát ti zároveň spoustu odpovědí na otázky, které máš v sobě a třeba jsi je ještě ani nevyslovil. Máš na tuto bytost také dobré napojení, jelikož vaše vzájemná spolupráce byla v minulosti zcela běžná. Nyní se tak po dlouhé době opět obnovuje a probouzí.

 

Uvědom si jednu závažnou věc: to, co se nyní zde odehrává, je něco naprosto mimořádného. Obnovují se dávné vztahy, které byly strašně dlouho přetržené. Síly Světla se všemi možnými prostředky snaží najít pro vás co nejsnazší a nejlepší cestu. Je také snaha o dostatečnou informační podporu, tak, abyste postupovali správně a vyvarovali se chyb. To je to základní. Spojení na čisté síly nahoře, přenesení informací do hmoty a pak jejich aplikace ve vašich životech.“


Cílem je nastolit přirozený pořádek karmických záležitostí ve hmotě

Duchovní komunikace ze 14. června 2011

 

Přírodní karma: „Spojení je v pořádku. Měl bys dál pokračovat v započatém trendu. Přenos informací by měl být momentálně jednou z tvých hlavních priorit. Měla bych ti předat další stěžejní fakta o fungování karmického systému v minulosti, jehož jsi byl přímou součástí a podílel ses na jeho fungování.

Zpočátku bylo vše řízeno centrálně, přirozenou, přírodní karmou. Dokud byly bytosti v nižších úrovních hmoty, tak toto fungování bylo velmi účinné a prospěšné. Karma pracovala tak, jak bylo potřeba a nebylo nutné žádných dalších pomocných prvků. Bytosti si velmi rychle uvědomovaly dopady svých činů a to byl ten nejlepší a nejúčinnější způsob výchovy.

 

Karma byla zkrátka přirozenou součástí v životech bytostí a to také díky tomu, že s ní bytosti mohly komunikovat. Duchovní napojení na karmu bylo zcela běžné. Bylo to vlastně spojení s Přírodou a s jejími přirozenými, léčebnými účinky.

 

To je již však hodně dlouho do historie. Vaším cílem by mělo být pomoci nastolit postupně tento přirozený pořádek věcí. Tak, aby karma fungovala optimálním způsobem, v napojení na čisté přírodní síly a ve spojení s lidskými bytostmi. K tomuto bodu však ještě bude hodně dlouhá cesta. Změna hmotného světa představuje obrovsky náročnou operaci a bude potřeba velké čisté síly, aby se to podařilo.

V tomto procesu by se měli ke slovu postupně dostávat také ve hmotě zrození rytíři karmy, kteří se dostali na cestu světelného vzestupu a jejich schopnosti. Jelikož byli skupinou, která zasahovala ve více úrovních, mohou se stát účinným čistým nástrojem, který usnadní opětný návrat původních přírodních principů karmy do hmoty. V minulosti tímto způsobem pracovali, samozřejmě v napojení na čisté přírodní a karmické síly. To je také důvodem, proč někteří „přežili“ až do těchto dnů. Budou muset najít v sobě tyto své dávné schopnosti, které jim dovolovali prosazovat spravedlnost ve více úrovních hmoty. Tyto schopnosti se však mohou odkrýt pouze čistým duchovním vzestupem.

Zatím je vše na správné cestě, ale existuje ještě několik důležitých křižovatek, které je potřeba projet tím správným směrem a neodbočit do slepé uličky. Tento úkol nyní spočívá především na tobě a na tom, jakým způsobem budeš schopen přijmout svoji úlohu v tomto procesu. Duchovní síly světla jsou ti nápomocny a snaží se ti předat maximální množství informací, které potřebuješ.

Skutečně máš na sobě velmi těžký a významný úkol. Teprve s postupem času vyplývá na povrch tvoje skutečné poslání, důležitost a s tím spojená zodpovědnost – pomoci navrátit původní čistý princip karmy do vašeho světa. Vše, čím sis doposud prošel ve hmotě, tě mělo něčemu naučit a připravit tě na tento úkol. Ještě kousek cesty máš před sebou, ale Síly Světla pevně věří, že půjdeš správným směrem a nenecháš se z něj vychýlit.

 

Přiblížilo se další zlomové období ve vývoji světa. Dokončuje se určitá přípravná fáze a postupně by měl nastávat naprosto zásadní obrat ve fungování. Je potřeba být na tuto změnu připraven. Světelné duchovní pozadí již má skutečně obrovskou sílu, nyní již v podstatě není možné jej nějakým způsobem popřít nebo dokonce zničit. To zkrátka nejde, je to dnes pevná, existující a stabilizovaná realita. Čisté přírodní a duchovní energie pronikají do tohoto světa ve stále větším měřítku. Tlačí tak na hmotu, aby měnila své fungování. Je to silný a vytrvalý tlak, je pouze otázkou času, kdy se podaří „zlomit hmotu“ a kdy se začnou čisté duchovní principy naplno projevovat.

 

Nyní je však období určitého sběru informací. Je potřeba toho hodně přenést, tak abyste byli dobře připraveni a znali přesně svoje úkoly. To se týká také tvojí bytosti. Je ještě mnoho závažných informací, které musí skrze tebe projít a dostat se na svět. To je tvůj úkol na nejbližší období. Buď často ve spojení a snaž se přenášet detailnější informace.“


Rytíři byli hned od počátku na vrcholu své duchovní evoluce, což se dnes neukazuje jako vhodné

Zdravím tě Přírodo a jsem připraven na komunikaci s tebou. (Duchovní komunikace z 16. června 2011):

 

Příroda: „Spojení je v pořádku. Příroda tě také zdraví a jsem ráda, že ti mohu předat další podstatné informace týkající se především tvojí bytosti a karmické skupiny rytířů.

Takže tou zřejmě nejpodstatnější informací je, že skupina ještě stále „je naživu“ a může tedy zasáhnout do dalšího vývoje. Někteří její původní členové, kteří přečkali těžké období očisty, jsou dnes roztroušeni ve hmotném světě. Skupina sice není tak početná jako v minulosti, ovšem na druhou stranu se postupně zvyšuje její kvalita. Takového duchovního vzestupu, jakého jsi nyní dosáhl ty, tak něčeho takového rytíři nikdy v minulosti nedosáhli.

Oni byli samozřejmě v napojení na čisté duchovní síly, ale většinou to brali jako normální věc. Také v té době vlastně něco jako duchovní vzestup vůbec neexistovalo, tudíž rytíři se nemohli nikam posouvat. Všechny své výjimečné schopnosti dostali hned na začátku. To znamená, že všechno měli od první chvíle svého fungování, a proto neměli ani nějakou motivaci dále na sobě pracovat. Byly jim jasné úkoly, které mají plnit a měli nástroje, jakými toho mohli dosahovat.

 

Z toho tedy vyplývá, že rytíři hned od počátku byli na duchovním vrcholu svojí evoluce a žádný další pokrok je vlastně ani nezajímal. V tomto období to však byla naprosto normální věc, protože o duchovním vzestupu se vlastně vůbec nic nevědělo. To všechno přišlo až mnohem později, ale to už v tom sehráli zase roli temné síly.

 

Takže skupina měla mnoho velmi zvláštních schopností, díky kterým se jednotliví rytíři stali výjimečnými. Všechno to dostali a nemuseli se tedy o nic snažit. Byl to vlastně proces čistého tvoření. Těch schopností byla opravdu celá řada a v těchto komunikacích bys o nich měl zjistit více informací.

Každá čistá bytost, která do skupiny přišla, tak s sebou něco významného přinesla. Všechny bytosti, které stály u zrodu, měly nějakou vlastnost, jenž skupinu posílila. Úplně první část, která vznikla, měla několik desítek členů (30-40). Bytosti přicházely z různých světů a přinášely různé individuální zvláštnosti. Všechno však bylo velmi čisté a zároveň silné. Dlouhou dobu rokovaly a vymýšlely systém, který by fungoval. Jakým způsobem skupinu vybavit, co do ní všechno vložit a jaké jí dát pravomoci. Samotná nejvyšší karma měla v tomto procesu důležité slovo. Všechno se tvořilo na mnoha úrovních hmoty.

Nástroje a schopnosti, které tato skupina dostala, se staly tedy účinnými na mnoha hmotných úrovních. Každá z bytostí, která přišla, měla dosah „odněkud někam“ a tím, že bylo bytostí hodně, tak jejich celkový rozsah byl velmi široký. V tom byla obrovská síla této skupiny. Proces tvoření byl poměrně dlouhý a byla maximální snaha o důslednost. Nikdo nechtěl udělat chybu a tak se všechno kontrolovalo a zkoušelo. Bylo jasné, že pokud by v tomto procesu byly trhliny, mělo by to devastující následky.

Nebylo jednoduché toto uskupení poskládat a dát dohromady. Vůbec zajistit to, aby se bytosti vnímaly a mohly tedy vzájemně spolupracovat. To byl jeden z hlavních problémů, který bylo nutné vyřešit. Bytosti z různých světů, z různých úrovní duchovna a hmoty. Sladit je, dát je dohromady a naučit je, aby spolupracovaly. Já, Příroda jsem v tom všem také sehrála svoji úlohu a spolupracovala při celém procesu. Byla to vzájemná spolupráce mezi mnou, karmou a těmi nejčistšími světelnými bytostmi. Rokovali jsme, tvořili a vymýšleli nejlepší možné varianty.

Všem bylo jasné, že se jedná o něco mimořádného, a že si musíme dát na všem velmi záležet. Tys byl jednou z hlavních bytostí, která stála u zrodu, účastnila se všech „jednání“ a měla významné rozhodovací právo. Tvoje návrhy byly vždy velmi konstruktivní a posouvaly celý proces vpřed. Díky tomu sis také vysloužil jednu z hlavních funkcí v nově vznikajícím útvaru. Bylo to také díky určitým charakterovým vlastnostem, kterými byla tvoje bytost obdařena.

Celý proces tvoření byl však od počátku v určitém časovém tlaku, jelikož karmické nánosy, které bylo třeba řešit, byly stále větší a přírodní karma je již sama nedokázala čistit. Pouze se odkládalo, posouvalo, odsouvalo. Čekalo se, až karmická skupina začne konečně pracovat a všichni si od toho slibovali výrazné zlepšení stávající situace.

Z počátku skutečně všechno fungovalo výborně a čisté síly si mohly „mnout ruce“ nad dílem, které stvořily. Skupina byla schopna odstraňovat spoustu nepříjemných karmických nánosů a uměla to dělat s velkou dávkou citu a „lidskosti“. Byla také velmi komunikativní, dokázala vysvětlovat, kdo se čeho dopustil, jaké byly jeho chyby, jak se jich vyvarovat a tak dále. Řešila mnoho věcí a situací, její rozsah působení byl velmi široký.

Ke konkrétním věcem se dostaneme v dalších přenosech. Cílem dnešní komunikace bylo, abys částečně pochopil vznik skupiny. Ten proces byl samozřejmě mnohem složitější, ale to na úvod stačí. Alespoň pár základních informací, další budou přicházet později. Jelikož celá historie spojená s karmickou skupinou je velice obsáhlá, je nutné všechno dávkovat postupně a po částech také všechno chápat. Začíná se vám postupně odkývat celá mozaika a cílem je, abyste ji poskládali celou. To je také jedním z tvých hlavních úkolů pro toho období. Ty musíš ty informace přenést, jelikož jsi byl přímou součástí všeho, co se kolem této skupiny dělo.“


V minulosti se karmické záležitosti řešily automaticky

Duchovní komunikace z 18. června 2011

 

Přírodní karma: „Ano, napojení je dobré. V předcházející komunikaci jsi doslal spoustu zajímavých a důležitých informací. To, co ti předala  Příroda, se týká především toho, jaká byla naše dřívější spolupráce.

Pokud mělo všechno dobře fungovat, musely všechny tři strany vzájemně spolupracovat a „táhnout za jeden provaz“. To znamená síly Přírody, síly Karmy a skupiny bytostí, které měly obě tyto síly zastupovat.

Ty informace jsou skutečně velmi přesné a mohou vám všem pomoci. Důležité je, abyste pochopili způsob fungování celého systému, a abyste se později vyvarovali chyb, které v minulosti byly. Nyní nejste v takovém časovém tlaku, který celý proces dříve provázel. Podstatné však je naplno ve všem pokračovat, zase nemůžete zpomalit a „usnout na vavřínech“. To se týká především tebe, jelikož v sobě máš tyto tendence. Úloha, kterou máš v celém procesu, je velmi podstatná a nyní by sis to měl plně uvědomovat.

 

V minulosti Karma fungovala přirozeným způsobem a věci se řešily automaticky. Karma byla čistá a spravedlivá, nenadržovala privilegovaným bytostem a měla absolutní kontrolu nad vším děním. Nebylo potřeba žádných dalších podpůrných nástrojů. Všechno běželo tak, jak mělo a bytosti to braly jako naprostou samozřejmost."

© Jan Páník, září 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 157
  • 20
  • 17
  • 17
  • 17

Celkový počet hlasů: 228