Pravčická brána

Duchovní informace o Řípu

Jiří Novák Vloženo 23.12.2010

Duchovní komunikace o Řípu z 12. a 19. 12. 2010:

Zjišťuji, jaká je dnes situace v oblasti Řípu. Na vrcholu vnímám určitý gejzír energie, nepříliš silný, který tryská z vrcholu na všechny strany. Celé území však potřebuje očistit a probudit k vyšší činnosti. To, co se tam děje, je pouze zlomek energií, které by tento vrchol mohl skutečně vyzařovat do rozlehlých rovin Čech. Vnímám hlavního přírodního ducha Řípu, jak obchází horu – vypadá relativně čerstvý, zdravý, vitální.

 

Volám hlavního přírodního ducha Řípu – jak vypadá dnešní situace, co minulost, co je potřeba udělat?

Hlavní duch Řípu: „Ano, vnímám vaši výzvu. Celá oblast tohoto vrcholu patřila odjakživa k nejdůležitějším místům Čech. K tomuto místu se váže pověst o praotci Čechovi, který na tento vrchol kdysi vystoupil. Skutečnost je taková, že vrchol byl vždy dominantou pro široké okolí. A geologické podmínky v místě od dávných dob zajišťují silné vyzařování z nitra Země do širokého okolí. Toto vyzařování stále funguje, nikdy v minulosti fungovat nepřestalo. Pouze se vlivem věků a okolních událostí postupně zeslabovalo. Dnes je pouze zhruba na úrovni 10 % skutečné kapacity, které by toto energetické místo mohlo mít, kdyby fungovalo optimálním způsobem. Jménem všech přírodních bytostí této oblasti vás prosím a žádám, abyste pomohli energiemi NDC tento vrchol očistit a znovu mu navrátit původní silné energetické vyzařování, které vždy měl.“

Jaký význam mělo v minulosti setkávání velkého počtu lidí na vrcholu, tedy poutě, o kterých se zmiňuje historie?

Hlavní duch Řípu: „Zaznamenané poutě přinášely pro vrchol určité vzepětí energií, které pomáhalo vrchol čistit a udržovat pozitivní energetické proudění v této oblasti. Protože setkání mnoha lidí na jednom místě s naprosto jasným pozitivním cílem mělo vždy velkou energetickou sílu a dokázalo do jisté míry ovlivňovat i chod událostí v dané oblasti.“

Kdo ve skutečnosti byl tím praotcem Čechem?

Hlavní duch Řípu: „Z mého pohledu jde o uměle vytvořenou pověst. Takových náčelníků, kteří na tento vrchol vystoupili a pronesli zde určitou řeč, byla v minulosti celá řada. Prvotní osídlení v této oblasti však bylo z keltských dob. Takže z tohoto pohledu je přirozené považovat praotce Čecha za Kelta.“

Kdo máte další důležité informace o Řípu?

Karma: „Oblast tohoto vrcholu byla vždy relativně čistá. A to z toho důvodu, že tomuto místu se v minulosti vyhýbaly obětní rituály známé z mnoha jiných oblastí. Těžko říci, proč místo nebylo vybráno jako místo obětí a vyvolávání sil z pozadí světa, když zde odjakživa byla silná energie. Jediné možné vysvětlení je, že místo bylo určitým způsobem chráněno, a to tím, že zde komunikace s temnými silami podsvětí nebyla možná. A to byla vždy jedna ze základních podmínek, aby obětní rituály přinášely žádoucí výsledky. Skutečnou příčinou je čistá energie vyzařovaná z Řípu, a to po celé období zaznamenané lidské historie. NDC teď v tomto období dává příležitost toto místo očistit a navrátit mu plné optimální energetické fungování.“

 

Oblast Řípu i se všemi přírodními bytostmi byla očištěna 14. a 15.12.2010. Současný výsledek dnes 19.12.2010 je takový, že vyzařování dosahuje zhruba 90 % původní dávné kapacity, je tedy devětkrát silnější než v minulých týdnech.

Na hlavní stránku s Fotogalerií se vrátíte zde:

Hora Říp - památný vrchol našich dějin

© Jiří Novák, prosinec 2010
www.novaduchovnicesta.cz