Pravčická brána
Úvodní stránka | Co je to Nová duchovní cesta? | Životní filozofie na Nové duchovní cestě

Životní filozofie na Nové duchovní cestě


Jaké etické principy zastáváme. Co považujeme za čistý duchovní vzestup. A naopak jaké duchovní praktiky a techniky odmítáme.

    Životní filozofie nás, co kráčíme po Nové duchovní cestě, je následující. Učíme druhé to, co děláme sami. Snažíme se, aby to, co si myslíme, co říkáme a co děláme, bylo totéž. Zastáváme otevřený přístup a naprostou upřímnost. Usilujeme o čistý duchovní vzestup bez jakýchkoliv neetických zkratek a nečistých pomůcek a totéž učíme druhé lidi.

    Tvrdě odmítáme jakékoliv pokusy ovládat energie vůlí a vědomím, nebo manipulovat s druhými bytostmi. Odmítáme i jakékoliv nahlížení mimo pořadí, mimo úroveň své vnitřní harmonie, do duchovních struktur a knihoven. Tak jak to dělá magie a jak to dělají mnohé duchovní rituály vycházející otevřeně nebo skrytě z ovládání  energií myšlenkou a vůlí nebo dokonce z hypnózy. 

    Zavrhujeme jakékoliv umělé duchovní pomůcky na cestě vzestupu. To znamená léky, drogy, psychotropní látky, i technické přístroje sloužící na posun do jiných stavů vědomí nebo ovlivňující jakýmkoliv skrytým způsobem vědomí člověka. Ani si nepohráváme s magickým impregnováním jídla, vdechovaného vzduchu nejrůznějšími myšlenkami, tak jak se to učí na některých seminářích - vědomě dodávám do potravy myšlenky - s jídlem přijímám lásku, dýcháním vdechuji zdraví a čistotu, apod. I to je magie.

    Odmítáme i vizualizaci proudění energií - například představu, že se mi otevírá korunní čakra a že do mne vstupuje proud čisté duchovní energie. "Představuji si" znamená, že zároveň navrhuji a tvořím. Takže i toto je pokus o magii, o umělé tvoření skutečnosti myšlenkou a vůlí.

    Jednoznačně tedy preferujeme čistý duchovní vzestup. To všechno jsou etické principy Nové duchovní cesty. Zároveň si však chráníme svoji svobodu a nezávislost a stejné právo poskytujeme i všem ostatním. Toto všechno pak vede v průběhu času k tomu, že postupně se svým životem dopracováváme k tomu, abychom v každém okamžiku jednali tak, aby to bylo dobré pro nás a zároveň i pro ostatní bytosti a celý Vesmír.