Životní filozofie na Nové duchovní cestě

    Životní filozofie nás, co kráčíme po Nové duchovní cestě, je následující. Učíme druhé to, co děláme sami. Snažíme se, aby to, co si myslíme, co říkáme a co děláme, bylo totéž. Zastáváme otevřený přístup a naprostou upřímnost. Usilujeme o čistý duchovní vzestup bez jakýchkoliv neetických zkratek a nečistých pomůcek a totéž učíme druhé lidi.

    Tvrdě odmítáme jakékoliv pokusy ovládat energie vůlí a vědomím, nebo manipulovat s druhými bytostmi. Odmítáme i jakékoliv nahlížení mimo pořadí, mimo úroveň své vnitřní harmonie, do duchovních struktur a knihoven. Tak jak to dělá magie a jak to dělají mnohé duchovní rituály vycházející otevřeně nebo skrytě z ovládání  energií myšlenkou a vůlí nebo dokonce z hypnózy. 

    Zavrhujeme jakékoliv umělé duchovní pomůcky na cestě vzestupu. To znamená léky, drogy, psychotropní látky, i technické přístroje sloužící na posun do jiných stavů vědomí nebo ovlivňující jakýmkoliv skrytým způsobem vědomí člověka. Ani si nepohráváme s magickým impregnováním jídla, vdechovaného vzduchu nejrůznějšími myšlenkami, tak jak se to učí na některých seminářích - vědomě dodávám do potravy myšlenky - s jídlem přijímám lásku, dýcháním vdechuji zdraví a čistotu, apod. I to je magie.

    Odmítáme i vizualizaci proudění energií - například představu, že se mi otevírá korunní čakra a že do mne vstupuje proud čisté duchovní energie. "Představuji si" znamená, že zároveň navrhuji a tvořím. Takže i toto je pokus o magii, o umělé tvoření skutečnosti myšlenkou a vůlí.

    Jednoznačně tedy preferujeme čistý duchovní vzestup. To všechno jsou etické principy Nové duchovní cesty. Zároveň si však chráníme svoji svobodu a nezávislost a stejné právo poskytujeme i všem ostatním. Toto všechno pak vede v průběhu času k tomu, že postupně se svým životem dopracováváme k tomu, abychom v každém okamžiku jednali tak, aby to bylo dobré pro nás a zároveň i pro ostatní bytosti a celý Vesmír.