Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC IV | Neotálejte s duchovním napojením na Síly Světla

Neotálejte s duchovním napojením na Síly Světla

Věra Talandová Vloženo 8.6.2012
Věra Talandová

Duchovní komunikace dubna a května 2012

Vnitřní pocity při vyhlédnutí z matrixu tohoto světa

VT: Síly Světla, jaké pro mě máte dnes informace? (Duchovní komunikace z 28.4.2012)

 

Příroda: „Tady Příroda. Jsi uprostřed mých čistých světelných energií. Vnímáš, že i každý z odstínů zelené má trošku jinou frekvenci. Les je plný léčivých frekvencí zelené barvy, v zeleném trávníku vnímáš malá teplá sluníčka rozkvetlých pampelišek.

 

Poslední dobou jsi měla takové zvláštní pocity. Vnímala jsi hlubokou harmonii. A měla jsi chvíle opravdu vysokého nadhledu. Připodobnit se to dá k tomu, že sedíš na vysokém kopci a vše je pod tebou. Vnímáš to lidské hemžení, způsoby jakým lidé žijí své životy v Matrixu, jak řeší své útrapy, hledají východiska. A velmi často zabředávají ještě více a hlouběji do svých vlastních temnot i temnoty okolí.

 

Jsou tam i bytosti, které mají upřímnou snahu pozvednout svůj život na vyšší úroveň, ale z mnoha důvodů se jim to nedaří. Jedním z nich je to, že mají strach ze změn, ze ztráty „jistot“. Strach převzít plnou zodpovědnost za vše, co se jim děje. A strach, to je to, čím temné systémy udržují, zatím ještě, světovou populaci ve svých chapadlech. Svět je zamořen různými strachy. Ve všech podobách.

A ty sedíš na tom kopci, kde je klid, svítí Slunce. Je tu nádherné jiskřivé Světlo, čisté energie.  Dole pod tebou je hodně temnoty. Částečně ji prozařují mohutné světelné sloupy bytostí, které kráčejí po NDC, Planeta i já, Příroda. Temnota vytvořená lidstvem je však mohutná. Nedá se transformovat naráz. Je potřeba, aby bytost, která temnotu vytvořila, projevila upřímnou snahu toto vyčistit. A na očistě začala pracovat. Dokud ještě má šanci a je jí to umožněno.

Z pozice nad matrixem vnímáte souvislosti i řešení nejpalčivějších problémů lidstva

A tak tu sedíš na kopci, uvnitř tebe hluboký klid a mír. Vnímáš souvislosti, vidíš řešení i těch nejpalčivějších problémů lidstva. Je ti líto, že nepřijde mnohem víc bytostí na kopec. Podívat se na svoje problémy a celé svoje pozemské počínání z nadhledu. Je ti líto, že bytosti nehledají vrátka, jak z klece Matrixu ven. Tato lítost ale nerozhodí tvoje vnitřní vyladění. Dosáhla jsi vyladění 100%. To bylo to „jiné“, co jsi vnímala.

 

K tomuto vyladění napomohlo i několik tvých zásadních rozhodnutí z poslední doby. Jak se vypořádat s minulostí. A jaký zaujmout postoj k některým bytostem. Nebála ses udělat některá důležitá rozhodnutí. Plus další záležitosti. A výsledkem je toto vyladění. A s tím související další možnosti. Například v různých situacích vidět ryzí realitu a rozeznat tu matrixovou. A zároveň vidět možnosti a způsoby jak tuto čistou, ryzí realitu žít. Toto vyladění dává i širší možnost spolupráce se Strážcem Nových Hranic. Na tom, aby byl tvůj život ve hmotě stále méně ovlivňován Matrixem. A aby realita, kterou vytváříš, neměla postupně s Matrixem nic společného.

Daří se ti již tvořit na základě světelných impulzů. Zatím však ne vše jsi schopna zrealizovat od inspirace až po konečný výsledek. Protože díky působení ostatních má na výsledek stále ještě v různé míře vliv matrixová realita. Proto je důležité na sobě neustále pracovat, čistit se. Až se bytost dostane frekvenčně nad hranice Matrixu. Aby věci a situace dějící se okolo bytosti začaly podléhat jiným pravidlům. Těm světelným.

 

Dosažení této 100% hranice vyladění se stává pro bytost velkou výzvou. Za všech okolností si toto vyladění udržet.

 

Děkuji za tvoje vyladění.“

VT: Také děkuji.


Tvoření nové reality je třeba podpořit čistými energiemi z duchovních sfér

VT: Síly Světla, máte pro mě dnes něco nového? (Duchovní komunikace ze 13.5.2012)

 

Příroda: „Tady Příroda. Nový je pro vás každý den, každá očista, každý zdánlivě drobný úspěch, který vás posune dál. Každou vteřinou proudí energie nového vývoje na Planetu a jsou dostupné. Každý okamžik je nový.

 

Vnímám, že ve tvé otázce šlo o něco jiného. Tak tedy jinak. Jsou připraveny další sféry, bytosti a entity zapojit se do světelného vývoje na Planetě. Jedna z nich se ti ohlásí. Až svými frekvencemi vystoupáš ještě výš. Jakmile se to podaří, spojení je „na spadnutí“. Zatím vnímáš, že se bude jednat o tvorbu. Sféra Prvotního Tvoření to ale není.

Teď jsi zachytila její energie. I název, který ti proběhl hlavou, by odpovídal jejím energiím – Sféra Tvoření Nové reality. Jsi překvapená z toho, že je tu dost sfér, které se tvořením, tvorbou zabývají. Má to souvislost s tím, že vaši tvorbu, tvoření v jakékoliv oblasti života je potřeba podpořit čistými energiemi z duchovních sfér.

 

Vnímáte impulzy, které je zapotřebí převést do hmotné roviny Planety. Aby se toto mohlo dít čistě bez matrixového ovládání, je zapotřebí souhra, spolupráce různých energií, jejich frekvencí s vámi, lidskými bytostmi na Planetě. Čistými a vyladěnými tak, abyste byli schopni toto čisté tvoření realizovat. Budeme samozřejmě mluvit jen o čisté tvorbě. Ne té, která vytváří matrixovou realitu. Aby bylo jasno. Mluvíme o tvoření na základě světelných principů.

 

Karmická čistota je předpokladem čisté tvorby

V první řadě je velmi důležité vaše karmické čištění, které probíhá. Čistá bytost je schopna čistě tvořit. Vysoký stupeň čistoty je zapotřebí k tomu, aby se bytost dostala k tvorbě mimo matrixovou realitu. Aby ve spolupráci se Strážcem nových hranic překročila onu hranici matrixové reality. A dokázala tvořit na základě světelných principů. A aby poté v matrixovém světě dokázala svoji čistou tvorbu obhájit a udržet její čistotu. Hranice pro překročení této matrixové reality mají proto přísná kritéria co se týká vnitřní čistoty a vyladění.

Snažte se tvořit pomocí energií nad matrixovou realitou

Abychom se vrátili k nové sféře – Sféře Tvoření Nové reality. Tato sféra přímo vede tvůrčí proces. To je její hlavní náplní. Řídí tvůrčí proces i ve spolupráci s ostatními sférami. Spolupracuje s jejich frekvencemi i s jejich speciálními schopnostmi. Výsledkem je potom vždy dokonalý produkt se světelnou podstatou., založený na světelném principu.

 

Všechny sféry, které se vám ozývají a jejichž náplní je i pomoc při tvoření nové čisté reality jsou vám k dispozici. Obracejte se na ně při tvorbě svého života. Vaše tvorba v závislosti na vaší vnitřní čistotě a stupni karmického vyčištění nemusí ještě ztělesňovat dokonalou čistotu. Ale spolupráce s těmito sférami povede u vaší tvorby k čistějším výsledkům. K pochopení principů světelné tvorby. A vše vás bude inspirovat k ještě intenzivnější práci na své očistě. Abyste byli schopni tvořit pomocí energií nad matrixovou realitou. Aby už vaše tvorba nepodléhala působení Matrixu, ani jeho ovlivňování.

 

Děkuji za tvoje vyladění.“

VT: Také děkuji.


Tvorba Nové reality probíhá nad poklopem matrixu

Sféra Tvoření Nové Reality: „Tady Sféra Tvoření Nové reality. Zdravím tě. S mými energiemi už ses spojovala při tvorbě různých záležitostí v tvém životě. Teď došlo i na naše vzájemné představení. Probíhají ti hlavou myšlenky na Matrix. Moje energie jsou vysoko nad matrixovým poklopem.

 

Realita vytvářená pod matrixovým poklopem též využívá různé energie tvoření. Ty jsou však ovlivněné. Pomáhají tvořit matrixovou realitu. Mohou být vytvořeny dobré i výborné věci. Ale pořád jsou nějakým způsobem napojené na možnost manipulací a ovládání. Mohou samy ovládat, být ovládány, nebo je možnost skrze ně ovládat.

 

Já jsem jedna ze sfér, které jsou k dispozici pro tvorbu na duchovním vzestupu NDC. Tvorba Nové reality, vytvářená díky energiím a procesům nad poklopem Matrixu, vychází ze světelných principů. K takové tvorbě vaše vzestupná světelná cesta směřuje. Po vyčištění svých životů budete tvořit čistou realitu.

 

Spolupracujte s čistými sférami na tvorbě svého života

Ve spolupráci se Strážcem Nových hranic se připravujete na překonání hranic k Nové realitě. Se mnou můžete spolupracovat na tvorbě svého života, který je postupně stále čistější. A k hranicím Nové reality se přibližuje.

Sami vnímáte, že jsou vám k dispozici další a další světelné sféry, bytosti, entity. Světelný vzestup NDC stabilizuje a ukotvuje vyšší a vyšší světelné frekvence. To otevírá nové možnosti. Ty jsou nevyčerpatelné. Tak se snažte, máte se na co těšit.

Vnímám, že ještě přemýšlíš nad mým názvem. Energeticky je to pořádku. Jsem zodpovědná za samotný proces tvoření Nové reality.“


Světelné sféry jsou připraveny pomoci dalšímu světelnému vzestupu

Duchovní komunikace ze 14.5.2012:

 

Sféra Tvoření Nové Reality: „Tady Sféra Tvoření Nové reality. Ještě doplníme některé informace.

 

My všechny světelné sféry, bytosti i entity, se kterými jste zatím navázali kontakty a ještě navážete, jsme tu připravené pomoci světelnému vzestupu Přírody, Planety, Vesmíru… Naše energie spolupracují, podporují se a doplňují. Je mezi nimi soulad, souzvuk, harmonie. Pracujeme každý jednotlivě a zároveň společně a výsledkem je harmonický celek. Jde o harmonickou souhru našich energetických frekvencí. Každý přispěje svým dílem do konečného světelného výsledku. Ať už informací, odhalením, očistným procesem, léčením, transformací, tvořením, ukotvením.

 

V malém měřítku to vnímáte i na NDC. Každý máte svoje úkoly. Podle toho, odkud pocházíte, co všechno jste přišli vyčistit a napravit a vytvořit. Tyto jednotlivé úkoly se spojují v jeden celek, ve kterém je zastoupeno vše důležité, co pomáhá a podporuje vzestup ve světle.

 

Pokud se k NDC připojí další pomoc z vysokých čistých sfér, je dobré, když se snažíte svými frekvencemi např. na novou sféru vyladit. Tím se urychluje její ukotvení a stabilizace v hmotné úrovni Planety. Pak teprve sféra může začít naplno pracovat, podporovat vás, pomáhat vám.

 

Ideální je, aby se každý na NDC napojoval na nové světelné sféry

Ideální stav by byl, kdyby okamžitě po ohlášení nové bytosti, sféry či entity (tzn. „nové adresy, kam se můžete obracet“), všichni jednotlivci NDC provedli vědomé připojení k této Síle Světla. A v průběhu dalších dní toto několikrát zopakovali. Tento kontakt nemusí být písemnou formou. Prostě seznámení se s novou pomocí z čistých sfér. Toto nám umožní rychlé ukotvení našich energií. Mnohem rychleji než se to děje při občasném připojení několika jedinců. Tato vaše pomoc by vše značně urychlila.

 

Pokud už přijde napojení z čistých sfér, není proč otálet, nač čekat. Čím dříve začneme působit, přinášet nové informace, pomáhat čistit, stabilizovat i tvořit, tím lépe.

 

Právě rychlost je důležitou zbraní Světla při překonání Temnoty

Tato rychlost je zapotřebí k překonání temnoty. Jedna z výhod Sil Světla je právě rychlost s jakou dokážou reagovat na odhalení a vypořádání se s temnotou. Této rychlosti temní nestačí.

 

Vaše pomoc při ukotvení dalších Sil Světla v co nejkratší možné době je něco, čemu temné síly přestávají stačit. Zvyšuje se počet Sil Světla, které je zapotřebí urychleně ukotvit na Planetu. Jejich světelná síla se znásobuje. Všechny očisty se urychlují. Tato světelná síla dokáže temnotu v čím dál kratším čase transformovat. Je nutné, aby bytosti NDC postupně urychlily svoji očistu. Síly Světla jim pomohou vše zvládat. Nezapomínejte se však na ně obracet!

Čím je bytost čistější, tím méně je zranitelná

Čistota bytostí je důležitá proto, aby už nebyly zranitelné např. při vylézající karmické vrstvě. Aby byly dokonale chráněné. Aby jejich nově vytvořená realita – Nová realita byla vzorem pro ty, kteří zatím nemají představu, že něco takového je možné.

 

Pomáhejte tedy svou včasnou reakcí upevňovat základy dalších Sil Světla, které se vám ohlásí. Vrátí se vám to jako další světelná podpora ve vašem životě. Při vašich očistách a vašem vnitřním vyladění, při vaší tvorbě.

Neotálejte s duchovním napojením na Síly Světla

S napojením na Síly Světla, zvláště ty nové, neotálejte. I když budete mít pocit, že odpověď nevnímáte. Naučit se vnímat odpovědi, to už je váš úkol. Stejně tak, jako jste se naučili chodit, plavat, jezdit na kole, číst… O to ale v této fázi nejde. Tady nám jde společně o to, aby nové Síly Světla dostaly šanci ukotvit se a začít pracovat. Co nejrychleji! To jsou kroky vedoucí např. i k tomu, aby karmické čištění jednotlivců zdárně pokračovalo rychlým tempem. Aby jednotlivci dosahovali vysoké vnitřní čistoty a vyladění. Aby se skrze ně čistilo okolí. Aby mohli začít tvořit Novou realitu. I s mou pomocí. Proto jsem tady. Jsem připravena spolupracovat s vámi na tvorbě Nové reality.

 

Vámi vytvořené věci či situace za pomoci mých čistých energií nemusí ještě dnes znamenat tvorbu nad hranicí Matrixu. Ale i taková tvorba bude mít vysokou čistotu. A vámi takto vytvořené skutečnosti už poskytnou malou šanci temným praktikám. Matrix bude mít velmi ztíženou situaci, aby vás mohl skrze tuto vysoce čistou tvorbu ovlivňovat. Vaše tvorba bude pozvolna přecházet na tvorbu podle světelných principů.

 

Moje energie jsou již součástí tvorby některých z vás. Ale až se budu moci naplno projevit a naše spolupráce bude vědomá, výsledky budou mít nesrovnatelně vyšší úroveň čistoty.

Děkuji za zachycení mých signálů a tvoje vyladění.“

VT: Také děkuji.

© Věra Talandová, červen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 166
  • 23
  • 17
  • 17
  • 16

Celkový počet hlasů: 239