Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VI: 70 - 79 | 70F. Temné zásahy do přípravy a realizace projektu člověka 2. typu II

70F. Temné zásahy do přípravy a realizace projektu člověka 2. typu II

Jiří Novák, Marie Mejdrová Vloženo 5.6.2014
Jiří Novák Marie Mejdrová

Rozhodnutí Dhyanů předat dohled nad planetou Zemí Vesmírným lidem. Andělé Dhyané vzdali projekt nového lidstva 2. typu a vydali pokyn jej zastavit. Nezvládnutí karmické očisty a definitivní odsun starého křídla Dhyanů mimo vývoj. Postupné budování nové sféry andělů Dhyanů. Mužský a ženský prvek tvoření u Stvořitelů a andělů. Současná podoba sféry Dhyanů. Postupné nabalování chyb vedlo k dalším propadům. I zdánlivě správná rozhodnutí mohla být ve skutečnosti hrubými omyly. Strana Světla vlastně nikdy plně nepochopila význam projektu Nového člověka. Zodpovědnost tehdejších a současných Dhyanů za tuto situaci. Karmická očista nové sféry Dhyanů. Opomíjet průběžné řešení chyb a přehmatů se nevyplácí. Další karmické očisty z jara 2008. Pověření Stvořiteli Ještěry poškodit a zneužít projekt člověka 2. typu. Extrémně silné temné pověření dokáže překrýt předchozí světelné úkoly.

Jiří Novák

Rozhodnutí Dhyanů předat dohled nad planetou Zemí Vesmírným lidem

Další zásadní karmická očista z 20.5.2008, při které se odkrylo několik rovin překvapivých informací týkajících se projektu lidstva 2. typu.

Očista jedné bytosti na NDC se týkala období před 10 tisíci lety, tedy až po pádu Atlantidy. Bytost sestoupila do nižších duchovních rovin Vesmíru s úkolem od andělů Dhyanů duchovně inspirovat, zajistit dohled Vesmírných lidí a speciálně Plejáďanů nad planetou Zemí. A to z toho důvodu, že 2 tisíce let po pádu Atlantidy se zdálo, že pozemská civilizace ztrácí vyšší stupeň vývoje a upadá do chaosu.

Už jen zadání tohoto úkolu naznačovalo, že andělé Dhyané plně nepochopili skutečné cíle vysazení nového lidstva 2. typu. A že se nedopracovali k vnitřnímu pochopení situace a problematičnosti tehdejšího období. Že jde o přechodnou dobu, kdy lidstvo 1. typu postupně a definitivně z hmotné roviny Země odchází. Zatímco nové lidstvo 2. typu bude potřebovat určitý čas, aby se dokázalo přizpůsobit existující situaci na Zemi. A aby až teprve poté si vybudovalo šanci k postupnému probuzení.

Z pohledu dalšího vývoje a informací, které jsme již v předcházejících textech uvedli, to vypadá tak, že tato bytost, a možná i jiné další bytosti na podobných misích, skutečně dokázaly inspirovat Vesmírné lidi, zejména Plejáďany, k zásahům na Planetě Zemi. Výsledky této inspirace však byly vysoce nepříznivé. Manipulace s celými národy, násilí na obyvatelích Planety. Svržení atomové bomby v oblasti Sinaje (dnešní Mrtvé moře), poškození genotypu národů žijících v této oblasti, to vše bylo detailně popsáno v článcích 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi, 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace.

A vyvrcholením tohoto období se stala mise Ježíše Krista, který byl na své životní cestě inspirován Vesmírnými lidmi. Výsledkem byl krach mise, ukřižování a snaha převrátit neúspěch v zisk provedenou kamufláží zmrtvýchvstání a pozdějšího nanebevzetí. To všechno společně s předchozími zásadními chybami tehdejších světelných institucí ve svém důsledku odstartovalo vznik Černého bratrstva na planetě Zemi.

Více o tom všem bylo v sérii článků o Ježíšovi: 43A. Ježíš Kristus a poselství Velikonoc, 43B. Ježíšovo poselství pro lidstvo, 50A. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista I50E. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista V.

Andělé Dhyané vzdali projekt nového lidstva 2. typu a vydali pokyn jej zastavit

Tentýž den, 20.5.2008,  ovšem došlo u jiné bytosti na NDC k obnažení karmických vrstev s dalšími zásadními informacemi. Pověření andělů Dhyanů, také z období před 10 tisíci lety, pokusit se vrátit vývoj na Zemi zpět k lidstvu 1. typu. Posílit podporu lidstva 1. typu a naopak zastavit další podporu projektu nového lidstva 2. typu, které se nachází v trvalém duchovním pádu. K zajištění tohoto úkolu byla této bytosti propůjčena velmi silná magie a pravomoc zásahu do energetických struktur Planety a Přírody (a tím i do morfických polí).

Bylo to v době, kdy to vypadalo, že projekt člověka 2. typu selhal. Protože lidstvo na Zemi se skutečně dál a dál propadalo do beznaděje a chaosu, zcela ovládnuto Zlem. Tehdy přišel tento neobvyklý úkol Dhyanů. Za každou cenu se pokusit vrátit vývoj zpět k lidstvu 1. typu. Jak to udělat? Bytost pověřená tímto úkolem dostala pravomoce zásahu do energetických struktur Planety a Přírody velmi silnou magií. A podle informací z obnažených karmických vrstev takový zásah skutečně provedla. Karmická očista ten samý den ukázala, že pro případ, pokud by se k něčemu takovému nedokázala dopracovat, existovala ještě další bytost určená jako náhradník, které byla propůjčena stejná výbava.

Tehdejší informace Centrální Karmy v roce 2008 naznačovaly, že dodnes tento zásah leží na Zemi jako určité prokletí na lidstvu 2. typu. Energetický zásah, kterým andělé Dhyané vzali pozemskému lidstvu šanci. A už tak poškozené lidstvo 2. typu tím poslali úplně ke dnu. Přitom Dhyané zastupovali hlavní Tvůrce civilizací, Ilúvatara a Otce Stvořitele.

Zvrátit vývoj zpět k lidstvu 1. typu už však nebylo možné ani magickým zásahem nejvyšší možné úrovně. Tehdejší andělé Dhyané vlivem těchto zásadních chyb ztráceli kontakt na lidskou civilizaci a vedení lidstva po pádu Atlantidy postupně přebírá duchovní předvoj lidských bytostí nazvaný Duchovní hierarchie Bratrstva Světla.

K jakým situacím v celkovém vývoji civilizace na Zemi to vedlo dále, bylo naznačeno v textech 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla, 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi, 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj.

Výrazná vychýlenost Dhyanů po pádu Atlantidy

O čem svědčí tyto informace? Že tehdejší andělé Dhyané v období po pádu Atlantidy nechápali, v čem spočívá skutečná světelná duchovní evoluce lidstva. Proč tomu tak bylo, do jisté míry osvětluje duchovní komunikace s Dhyany ze dne 15.12.2010, uvedená v článku 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla.

Připomeňme si tuto duchovní komunikaci i s otázkou, která byla tehdy andělům Dhyanům položena.

JN: Kdo vlastně vytvořil projekt člověka 2. typu? Jak to, že andělé Dhyané ještě dlouhé desítky tisíc let tento projekt plně nepochopili a vytvořením lidských Duchovních hierarchií směrovali vývoj stále mimo hmotu? (Duchovní komunikace z 15.12.2010)

Andělé Dhyané: Tehdy nám bylo řečeno, že projekt pochází z vyšších světů. Stvořitel či Stvořitelé byli pouze prostředníky, kteří projekt předávali dál. Problém duchovní komunikace v tom nebyl, protože ten projekt přišel jakoby přímou poštou – přímým naprosto jednoznačným způsobem jako očividná inspirace shora – jasná a zcela zřetelná.

Nikdo ovšem v té chvíli nedokázal domyslet, jaké budou následky vysazení takového typu člověka, zejména pokud jde o možnost vývoje, vzestupu, evoluce. Možná i samotné zdůvodnění projektu shora nebylo optimální, dostatečně konkrétní. Mluvilo se o vývoji, o zdokonalování, o duchovním růstu. O potřebě motivovat člověka k růstu, ke vzestupu, k práci na sobě čistým způsobem života. Tím však bylo myšleno všechno možné od zdokonalování techniky až po vývoj duchovních informací, duchovních schopností a duchovního vnímání.

Přitom však nebyla žádná řeč o nárůstu frekvencí. Ale to bylo právě to, co vysazením ve špinavém prostředí Planety ovládané mnoha druhy temných systémů nebylo jednoduché splnit. Nebylo jednoduché najít cestu, kudy ven z ovládání. Dnes víme, že tou cestou je optimální výživa, péče o čakry, vyhýbat se škodlivostem, nastoupit frekvenční vzestup a zahájit účinnou karmickou očistu. Tehdy to nebylo tak jednoznačně řečeno. Měli jsme za to, že hlavní zásady vývoje se nemění. Až v dnešní době jsme pochopili nutnost zbavit se magie a s ní i všech dalších umělých pomůcek, technik a metod na duchovní cestě.

Bylo chybou hledat pokrok v předávání zkušeností od přežívajících bytostí 1. typu

Trvalo pak další desítky tisíc let, než pověřené bytosti začaly chápat, jak má tento projekt vlastně fungovat. Jedna věc byly války mezi Bohy a Démony. Tam zvítězila schopnost lidí 2. typu lépe odolávat mentálnímu nátlaku a schopnost bojovat všemi prostředky. Právě tady se poprvé ukázala výhoda vnějších energetických těl, která do jisté míry chránila hmotné tělo, mozek i vědomí člověka. To ještě ale nemělo nic společného se vzestupem. Protože lidé 2. typu byli v těchto bitvách pouhými vojáky, které vedl někdo jiný.

Andělé Dhyané jako kolektiv se nakonec shodli na tom, že pokrok zajistí správnou výchovou nového lidstva 2. typu bez duchovního vnímání pomocí přežívajících lidských bytostí 1. typu a dále pomocí vzdělaných zasvěcenců. To všechno proto, že stále ještě nebylo přesně pochopeno, co je to duchovní růst, duchovní pokrok. Logicky byl za duchovní růst považován postupný nárůst duchovního vnímání a tvořivých schopností, což mělo nové lidstvo přibližovat ke schopnostem lidstva 1. typu.

Vhodné podmínky pro proražení cesty Nového vývoje vznikly až ve 20. století

Nikdo v té době netušil, že nové lidstvo musí jít úplně jinou cestou. Že pouhé následování předchozího lidstva 1. typu nikam nevede. Že je slepou uličkou, která směřuje k dalším katastrofám.

Prvním průkopníkem nové cesty byl až za další tisíce let Buddha, který dokázal rozšířit čistým vzestupem své vědomí až na úroveň 10. těla a dosáhl tehdy vyladění příjmu bioenergií a hmotné výživy kolem 85 %. Dnes víme, že do dosažení hranice 95 % vyladění, na které se lidem 2. typu láme vývoj a otevírá se ničím neomezená cesta vzhůru, mu zbývalo ještě hodně. Proto výsledek nedokázal dotáhnout do úplného konce. Energie doby a přítomné příležitosti to tehdy ještě neumožňovaly.

Až situace ve 20. století připravila podmínky příznivé pro nalezení skutečného neomezeného vzestupu a pro proražení bariéry tehdy posledního 11. vnějšího energetického těla (pozn.: dnes má člověk 12 vnějších energetických těl, viz článek 19. Mystické zážitky a vzestup do sféry Věčného Já). Nová duchovní cesta nemohla být dříve proražena, protože k tomu nebyly příznivé podmínky.

Až kvalita života ve 20. století a příležitosti, které tato doba poskytovala, umožnily cestu neomezeného vzestupu prorazit a tím se o ní i poprvé dozvědět. Jako o něčem zcela novém, co je součástí projektu nového člověka 2. typu, ale nikdo si doposud nedokázal představit, jak tato možnost bude fungovat a především jak se otevře.

Přitom citace z knihy Silmarillion naznačuje, že se již tehdy tušilo, že nový člověk má v sobě něco mimořádného a naprosto unikátního, co staré lidstvo nemělo. Postupem času však během dalších tisíců let tato možnost úplně upadla v zapomnění.“

Dhyané sledovali vnější stav lidstva – znalosti, schopnosti, duchovní vnímání

Z těchto všech důvodů andělé Dhyané sledovali především vnější stav nového lidstva – znalosti, duchovní schopnosti, úroveň duchovního vnímání. Přestali si postupně uvědomovat, že projekt lidstva 2. typu byl spuštěn právě proto, že lidstvo 1. typu trvale upadalo. A že ani u nového lidstva nebylo možné předpokládat, že se dokáže rychle zvednout s tím vším dědictvím, které na Zemi po svých předchůdcích převzalo. Že na Planetě zanesené Temnem, magií, manipulací a ovládáním se dokáže rychle stabilizovat a vzpamatovat. A že bude směřovat přímou cestou k otevření cesty světelného vzestupu a tím i k zásadní změně vývoje na Zemi.

Tato skutečnost naznačuje, že v období určitého nepříznivého vyhrocení událostí doprovázeného navíc pronikajícími temnými vlivy ztrácejí odpovědné světelné bytosti a instituce duchovní nadhled nad situací a mohou pak přijmout naprosto vadná rozhodnutí.

Místo odklonu od magie se naopak výsledkem stala obroda magie a zasvěcování

Místo odklonu civilizace od magie byla naopak výsledkem obroda magie, nové propagování nejrůznějších metod zasvěcení. Vytváření skupin všemocných bytostí nad vývojem, které nepodléhají karmě, nad jejichž konáním není žádná karmická ani jiná kontrola.

Nové lidstvo v situaci nepříznivého prostředí planety Země zatím nedokázalo zvládat svůj plánovaný úkol a nutně potřebovalo účinnou duchovní podporu shora. Místo této podpory se mu však dostala rána pod pás od andělů Dhyanů ve smyslu jejich uvažování: Projekt je k ničemu, zastavíme jej a vrátíme se k lidstvu 1. typu.

Ztrácející se duchovní spojení mezi světelnými institucemi

Člověka napadne otázka: Proč nějaká vyšší světelná duchovní instituce nedokázala shora nasměrovat Dhyany žádoucím směrem?

V předchozích textech 69A. Současná situace ve Sféře Stvořitelů Otců, 69B. Ilúvatar a Nejvyšší Svatyně na vrcholu našeho Vesmíru bylo naznačeno, že na samotném počátku projektu člověka 2. typu ještě určitá forma duchovního spojení shora směrem dolů existovala.

Vlivem pokračujícího zatemňování vývoje se však jednotlivé světelné duchovní úrovně, to znamená Stvořitelé, Ilúvatar, andělé Dhyané, od sebe postupně navzájem informačně oddělily a odizolovaly. V době prosazování projektu nového člověka 2. typu už spojení mezi těmito světelnými institucemi nefungovalo. Řídící informace shora postupně přestaly proudit a andělé Dhyané se tak ocitli sami bez vyššího duchovního vedení. Další světelný vývoj byl tímto způsobem důkladně zablokován. Protože bez přísunu čistých informací shora z pozice vyššího nadhledu nemůže světelný vývoj optimálním způsobem fungovat.

Příležitost pro Dhyany stát se součástí Nového vývoje

Výše popsané karmické očisty naznačily už vysoký stupeň zatemnění a vychýlení tehdejších andělů Dhyanů v období před deseti tisíci lety. Dnešní situace je taková, že lidé ve hmotné rovině planety Země, kteří tehdy plnili úkoly jim určené anděly Dhyany, se již z těchto omylů karmicky vyvazovali. To však k celkovému rozvázání obtížné karmické situace nestačí. Karmicky vyvázat a očistit se z tehdejších chyb by měli také samotní andělé Dhyané.

Jak bylo vysvětleno v článku 68D. Minulost a současnost Sféry Stvořitelů Ještěrů, během počátečního postupu čela Nové duchovní cesty směrem k vyšším frekvencím docházelo k náročným karmickým očistám každé duchovní instituce i úrovně, která byla součástí Vesmíru, tedy i sféry andělů Dhyanů. Z evoluce pak byly v rámci Nového vývoje postupně odstraněny všechny systémy, které byly natolik zatemněné, že již nebyly schopné karmickou očistou úspěšně projít. Které se nedokázaly důkladně očistit ze závažných chyb, vzdát se minulé magické výbavy a otevřít se novému čistému vzestupu. Právě takto vypadly z evoluce kromě úrovně andělů Dhyanů další nižší andělské úrovně, jejichž úkolem byla pomoc lidem ve hmotě. Naopak ve vývoji zůstali přírodní andělé, duchové, jejichž úkolem bylo starat se o Přírodu, o Planetu, o vazby související přímo s Přírodou. O těch bylo více například v textu 60E. Rozhovory s přírodními anděly.

Během roku 2004 byla na společných akcích s Arkturiany dána andělům Dhyanům příležitost nové životní jiskry, možnost světelného vzestupu a tím i možnost začít se postupně karmicky čistit z předcházejících omylů. Další zásadní změnou bylo to, že Dhyané v této nové podobě ztratili pravomoce karmy. Pravomoce, které už nadále zůstanou pouze nově vytvářeným karmickým institucím. Ani to však nestačilo na obrodu původní sféry Dhyanů.

Nezvládnutí karmické očisty a definitivní odsun starého křídla Dhyanů mimo vývoj

Ke kritickým situacím ve sféře Dhyanů docházelo opakovaně v obdobích těžkých karmických očist, kdy najevo vycházely zásadní přehmaty Dhyanů, kterých se v minulosti dopouštěli při snaze podpořit pozemský vývoj. Zvládnout očistu znamená uvědomit si z obnažených karmických vrstev tehdejší situaci, rozpoznat a pochopit chybu a uznat i svůj podíl na ní, v pokoře se omluvit a požádat o karmické rozvázání situace.

Ego bytosti, ať už jde o člověka nebo anděla, však obvykle odmítá přijmout chybu. Ego to bere tak, že uznáním chyby by bytost ztratila autoritu a mohla by pak přijít o svoji pozici. Proto zesílené ego velí bytosti manévrovat, zastírat skutečnosti, snažit se odvádět pozornost jinam, a pokusit se způsobený problém vysvětlovat jinými důvody. Bytost s extrémně vychýleným egem pak vůbec nedokáže pochopit situaci, protože vychází z vychýleného předpokladu, že ona jako nejvyšší nade všemi přece chybu ani udělat nemůže. Chyby dělají jen ti pod ní.

Jakmile však bytost začne místo potřebných omluv s vysvětlováním, zdůvodňováním, proč její chyba to není, nebo dokonce jednoznačně odmítá svůj podíl na nepříznivé dávné situaci, často pak následuje zlom v duchovní cestě této bytosti. Vzestup přechází v pád, bytost místo rozvázání minulosti je nepříznivými energiemi této minulosti chycena, ovládnuta, a v důsledku toho vypadává ze vzestupné světelné cesty. A mnohdy se dokonce překlápí do Temna a stává se součástí temné strany světa. Takto postupně odpadal jeden anděl Dhyan po druhém. Neochota přiznat minulé chyby a omluvit se za ně vedla k postupnému redukování původní sféry Dhyanů.

Vyvrcholení rozpadu skupiny původních andělů Dhyanů

Zlomovým byl v tomto směru právě rok 2008, kdy většina zbývajících původních andělů Dhyanů přestala zvládat postupně přicházející karmickou očistu a vypadla ze světelné evoluce. K vyvrcholení a ukončení tohoto procesu došlo právě v situaci z 20.5.2008, která byla popsána výše.

Tehdy na jaře roku 2008 některé poslední zbytkové nejvyšší skupiny původních andělů Dhyanů, které se odkudsi vynořily z karmických vrstev při náročných očistách, zásadně odmítly přijmout tyto informace o předání dohledu nad pozemským lidstvem Vesmírným lidem a o pokusu zastavit projekt člověka 2. typu. Neuznaly svoji tehdejší zásadní chybu a nepřijaly vysvětlení Centrální karmy Nového vývoje. A tím vlastně tyto skupiny odmítly i možnost karmicky se vyvázat z těchto svých minulých přehmatů.

Místo vyjádření lítosti, dostatečné pokory a ochoty vydávat nevhodnou starou magickou výbavu, která se obnažila při čištění, následovaly v dalších dnech agresivní útoky těchto původních Dhyanů na celý systém NDC i jednotlivé bytosti na NDC. Z jejich strany se objevily snahy magickým zásahem se pokusit okamžitě zvrátit zpět celý vývoj. Systémy NDC je musely definitivně odsunout mimo vývoj.

Postupné budování nové sféry andělů Dhyanů

V té době však již bylo v začátcích postupné vytváření nové úrovně andělů Dhyanů na skutečných světelných základech. Nová sféra Dhyanů byla založena dvojicí Dhyanů, kteří dokázali úspěšně projít náročnou karmickou očistu. Jejich počet se postupně zvyšoval na 3, 4, až se nakonec ustálil na počtu kolem 50. A začal opět narůstat až v těchto měsících na počátku roku 2014. Tehdy jsme toto zvyšování jejich počtů vzali jako fakt a nezkoumali jsme, jakým způsobem k tomu dochází.

Ovšem teď při závěrečném kompletování tohoto článku mi andělé Dhyané naznačují, že přece nejde o nic tajného (duchovní komunikace z 19.5.2014):

Andělé Dhyané: „Tím, že jsme získali novou životní jiskru a stejně jako lidstvu 2. typu nám byla dána možnost určité transformace, otevřela se nám také možnost neomezeného světelného duchovního vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy. Možnost, kterou jsme v původní andělské sféře neměli. To nám umožňuje provázet lidské jedince vzhůru na cestě nové vzestupné světelné evoluce.

Někteří další Dhyané se do sféry navraceli z více nebo méně úspěšných zrození ve hmotě a dostali takto novou příležitost transformovat se do nové podoby a karmicky se začít čistit. A kromě toho všeho začala v naší sféře fungovat jakási forma generativního rozmnožování podobající se běžnému množení lidských bytostí ve hmotě, nikoliv však klonováním a dalšími umělými energeticky nepříznivými procesy.“

Mužský a ženský prvek tvoření u Stvořitelů a andělů

JN: V duchovně orientované literatuře se někdy psalo, že Stvořitelé a andělé jsou bezpohlavní bytosti. Že každý Stvořitel či anděl zastupuje současně ženský i mužský prvek ve své bytosti. Naopak v některých filmech byli andělé znázorňování jako muži či ženy odděleně (například film Město andělů). Opakovaně také dostávám dotaz, jak je to s mužským a ženským prvkem u Stvořitelů. Proč se stále píše i na našich webových stránkách o Otci Stvořiteli, tedy zásadně v mužském rodě? Proč se nehovoří také o Matce Stvořitelce? Znamená to teď, že ve vaší nové sféře Dhyanů jsou rozdělená pohlaví na muže a ženy podobně jako u nás ve hmotě?

Andělé Dhyané: „U Stvořitelů to zatím zůstává při starém. Stvořitel byl vždy jednou bytostí, která zastupovala mužský i ženský prvek tvorby, jak to nazýváte vy ve hmotě. Stejně tak byl i v každém Dhyanovi, i u nižších úrovní andělských bytostí, obsažen mužský i ženský prvek tvorby v jednom.

Přesto však byly zaznamenány případy, kdy se někteří nižší andělé zjevovali lidem v mužské nebo ženské podobě. Jak je to možné? To neznamenalo, že v andělských úrovních byla oddělená pohlaví jako ve hmotě na Zemi. Spíše šlo o výsledek nedokonalé vnitřní rovnováhy andělů. U některých začal z důvodu jejich zaměření převažovat prvek ženský, tedy intuice, soucitnost, přijímání vyššího vedení. Zatímco u jiných začal převažovat prvek mužský, tedy síla, vůle, aktivita, snaha vést, řídit.

Příběhy o tom, jak se anděl zamiloval do člověka, jsou tak určitou nadsázkou. Jsou přizpůsobením situace vašemu lidskému hmotnému pohledu, kdy potřebujete mít pohlaví jednoznačně rozdělená. Proto mohli lidé anděla s převažujícím ženským prvkem vnímat jako anděla – ženu. A naopak anděla s převažujícím mužským prvkem jako anděla – muže. Proto bývají například andělé průvodci (andělé smrti) znázorňováni obvykle v mužské podobě (poznámka: viz například americký film z roku 1998 Seznamte se, Joe Black). Zatímco andělé soucitní, pomáhající jednotlivcům během života, spíše jako andělé ženy (poznámka: viz například filmový seriál Dotek anděla).

A dnešní situace u andělů Dhyanů? U nás skutečně došlo při budování nové sféry k určitému rozdělení mužských a ženských tvořivých principů. Není to zcela totožné jako u vás ve hmotě, je to pouze podobné. Do podrobných detailů však není účelné zabíhat. Podstatné je, že v určitých obdobích se můžeme generativně množit, pokud se to v daném období ukáže jako účelné a pokud k tomu přichází jednoznačný světelný impuls. A to bez sexuality známé u vás ve hmotě. První dvojice Dhyanů, která tuto sféru založila, se stala obdobou dvojice Adama a Evy, která podle lidských bájí založila lidskou civilizaci.“

Připomenutí, co je to mužský a ženský princip tvoření

O mužském a ženském principu tvoření je více v článcích 56A. Mužský a ženský princip tvoření, 56B. Podoby mužského a ženského principu v historii Země. V prvním z těchto článků jsem vysvětlil následující.

Pouze trvalá přítomnost a optimální vzájemná vyváženost obou principů zajišťuje harmonii v procesu tvoření, a to na jakékoliv úrovni. Jak u samotných Stvořitelů i andělů Dhyanů, tak také u dalších jednotlivých bytostí, například lidí ve hmotě planety Země…

Absence nebo oslabení mužského principu mělo za následek přílišnou poddajnost, podřídivost nebo dokonce slabost a neschopnost čelit vnějšímu zlu. Naopak oslabení ženského principu vyvolávalo násilí, nadvládu a manipulaci s druhými…

V nehmotném světě byly u světelných bytostí oba póly tvoření spojeny v jediný nedělitelný celek, v jedinou kompletní bytost, v jedinou tvůrčí sílu, jediné vědomí.

Stvořitelé i nadále zůstávají svojí vnitřní podstatou mužem i ženou současně

Stvořitel je tedy svojí vnitřní podstatou mužem a ženou současně. Jiná věc je, že na základě tradic se zde ve hmotném světě obvykle používá slovo Stvořitel v mužském rodě, neříká se Stvořitelka. Touto tradicí není ovšem naznačeno, že Stvořitel je svojí vnitřní podstatou muž.

Jinou věcí ovšem je, že někteří Stvořitelé se postupným hromaděním dílčích chyb a později i větších přehmatů a jejich průběžným karmickým neřešením postupně dopracovali k určitému stupni zatemnění. A v takovém případě to, co jim začne chybět nejdříve, je právě obvykle ženský prvek tvoření. Výsledkem pak jsou násilí na civilizacích. Stvořitelé někdy jednoduše své nevydařené pokusy spláchli, kompletně zničili, a to i se všemi bytostmi. Civilizace však není jako papír popsaný nepovedeným pokusem, který se dá snadno zmačkat a vyhodit.

I z toho důvodu došlo v nové sféře Dhyanů k situaci podobné u nás ve hmotě. Což jednak umožní běžné generativní množení andělů, pokud je to pro sféru žádoucí. A zároveň to zajistí, aby ženský prvek byl stále na očích, a byl takto chráněn, brán v úvahu. Aby nikdy při rozhodování, záměrech a činech nestál mimo. Což bude zajištěno tím, že při rozhodování v nové sféře andělů Dhyanů již dnes převažuje kolektivní prvek.

Současná podoba sféry Dhyanů

Současná sféra andělů Dhyanů tak vzešla z těžkých karmických očist v jiné podobě, v jiných počtech. Je již vybudována na nových světelných principech, na odmítnutí magie a přijetí cesty čistého světelného vzestupu jako jediné možné pro pozemské lidstvo 2. typu. V tomto období na jaře 2014 je andělů Dhyanů podle jejich vyjádření kolem 250.

Více o dřívější situaci ve sféře andělů Dhyanů bylo uvedeno také v první části duchovní komunikace Jedině ve spojení s Přírodou je možné správně nasměrovat vývoj. Další informace o této nově vzniklé situaci po karmické očistě z 20.5.2008 byly předány v duchovní komunikaci, která proběhla následující den.


 

Marie Mejdrová

Postupné nabalování chyb vedlo k dalším propadům

MM: Světelná sféro vedoucí Nový vývoj, prosím o informace o aktuální všeobecné situaci po karmické očistě misí z různých stvořitelských sfér na pročištění Kosmického Víru ze dne 20.5.2008. A dále pověření od Dhyanů k zajištění dohledu Vesmírných lidí a Plejáďanů nad Zemí a k zablokování projektu člověka 2. typu. (Duchovní komunikace z 21.5.2008)

Světelná sféra vedoucí Nový vývoj: „Jak vidíme, chyby vedly pořád dál. Mylné názory a předpoklady byly předávány během věků z jedné duchovní sféry a výkonné skupiny na druhou.  Někdy byla hlavní chyba už v záměru celé mise a výbavě, kterou pro její zajištění bytost dostala. Jindy bylo selhání především vinou bytosti, která selhala – nedostatečná obezřetnost, přílišná chamtivost, přebujelé ego.

Je tady ovšem znát značný kvalitativní rozdíl mezi misemi, které vyjadřovaly záměr stvořitelských sfér a Dhyanů. Nebo u pozdějších misí inspirovaných lidskými Duchovními hierarchiemi. Stvořitelé byli vyšší, čistší, přirozeně vytvořenou úrovní, která měla stvořitelské pravomoce. Byli to oni, kdo tento Vesmír začali vytvářet, a proto znali jeho základy a zákonitosti nejlépe. Dhyané už byli mnohem nižší složkou, která prováděla realizaci záměrů Stvořitelů až do nejhrubší hmoty. Ovšem nechali se přitom katastrofálním způsobem ovládnout od Temných sil a podle toho vypadala mnohá jejich rozhodnutí, ke konci většina.

No a o lidských duchovních hierarchiích se v souvislosti s moudrostí a čistotou už téměř nedá mluvit. Uměle vytvořený článek, duchovní komunikační spojení s čistými sférami Světla minimální, skrytě prolezlé Temnými silami.

I zdánlivě správná rozhodnutí mohla být ve skutečnosti hrubými omyly

To, co se v duchovních sférách, které ještě měly spojení do hmoty, zdálo někdy jasné a nevyhnutelné, bylo z hlediska vyšší pravdy další tragickou chybou nebo dokonce osudným omylem. A tak to třeba vypadalo, že jisté civilizace Vesmírných lidí jsou po všech stránkách mnohem vyspělejší, duchovně pokročilejší, zdárněji se vyvíjející než lidstvo 2. typu na Zemi. Lidé 1. typu už existovali celé věky, s jejich vývojem byly zkušenosti. Došlo tam sice ke stagnacím a krizím, ale převládala/panovala domněnka, že by snad měli být díky svých schopnostem a otevřenému vědomí schopni vrátit se ke vzestupné linii.

Lidstvo 2. typu bylo pořád ještě v kolébce a nikdo nemohl s jistotou předpovědět, jak se osvědčí. Lidem 1. typu a dalším bytostem s otevřeným vědomím připadali pochopitelně zaostalí, podřadní. Jako nižší vývojový stupeň, který obvykle vůbec nevnímá duchovní pozadí světa a Elfové, héroové, bohové a andělé je musí důsledně vést na každém kroku a pomáhat jim, aby se trochu probrali, prohlédli a dělali něco užitečného.“

Strana Světla vlastně nikdy plně nepochopila význam projektu Nového člověka

MM: Krach Atlantidy byl ale přece krachem lidstva 1. typu, dokonce posledním hřebíkem do rakve. A právě díky vojákům - lidem 2. typu byly přece vyhrány války „bohů a démonů“ předtím.

Světelná sféra vedoucí Nový vývoj:  „Jak už bylo řečeno, problém byl v tom, že nebyly známy páky, které umožní tomuto člověku skutečně trvale duchovně stoupat ve Světle. Tato zásadní informace tady není dodnes veřejně známa. Na Zemi vévodí materialismus na jedné straně a různé směry Staré duchovní cesty na straně druhé. To znamená duchovní směry, které popisují dnešního člověka jako člověka 1. typu a propagují způsoby duchovního vzestupu, jaké platily pro člověka 1. typu.

Tohle byl druhý z vrcholů triumfu Temných – ovládnout Síly Světla natolik, že se k tomuto poznání, jak by se nové lidstvo mělo dopracovat ke světelnému vzestupu, nikdy jasně nedobraly. A že ani nedocenily význam projektu člověka 2. typu. Dokonce na něj, zdá se, během posledních deseti tisíc let úplně zapomněly. Ty snahy, podněcované Temnými, vrátit lidstvo zpět na bázi lidstva 1. typu, jsou tu velice silné dodnes.

Poté, co se včera obnažily informace o misi dvou bytostí dnes jdoucích po NDC na blokování projektu člověka 2. typu s pověřením od Dhyanů, to vypadá, že sféra andělů Dhyanů tento projekt zhruba 2000 let po pádu Atlantidy skutečně vzdala. Natolik byla ovládnutá Temnými a odříznutá od spojení s čistými sférami Světla mnohem výš nad nimi.

Jedině čisté světelné sféry v dostatečné výši nad hmotou, i nad tímto Vesmírem mohly pak, společně s Přírodou, skutečně zachraňovat vývoj. A organizačně připravit situaci ve hmotě na Zemi tak, aby byly poskytnuty nejlepší možné podmínky pro průlom. Jedině ony si zachovaly potřebný rozhled a přinejmenším inspirační napojení výš, na úrovně pravdy, která byla dostačující pro započetí skutečné očisty. Poté už to bylo na vás, kteří se narodíte ve vhodný čas na Zemi, kam až se dokážete postupně vyladit, čí podporu získáte, s kým se spojíte a budete spolupracovat.

Dhyané se dlouhou dobu podíleli na přípravě a realizaci projektu člověka 2. typu a potom to tímhle způsobem vzdali. Aniž by se snažili o hloubkový průzkum toho, kde jsou zádrhele, co ten projekt brzdí a blokuje. Pak by přišli na to, že i oni udělali spoustu chyb a chyba není v konceptu projektu, ale v tom, že mu nebylo umožněno plně se rozvinout, ukázat svůj potenciál v plné šíři. Jejich tehdejší vysoká úroveň zatemnění jim však v provedení takové analýzy spolehlivě zabránila.“


 

Jiří Novák

Zodpovědnost tehdejších a současných Dhyanů za tuto situaci

Nemohu si pomoci, ale stále někde uvnitř mne vězí pocit, že celá tato situace doposud není kompletně karmicky rozvázána. Karmicky se čistily lidské bytosti pověřené tímto úkolem. Karmicky se ovšem nevyčistili tehdejší andělé Dhyané. V takové situaci karmická chyba určité instituce automaticky přechází na následníky této instituce. A to je dnešní nová sféra Dhyanů postavená na nových, eticky čistých světelných duchovních principech. Zeptám se samotných Dhyanů, jak tuto situaci v tomto období vnímají.

JN: Andělé Dhyané, jak vnímáte tuto situaci, kdy Vaši předchůdci rozhodli o ukončení projektu člověka 2. typu a jeho kompletním zablokování? Vím, že tato situace se již vícekrát centrálně karmicky čistila. Ale teď mám vnitřní pocit, že to ještě není všechno. Jaký je váš pocit ohledně této situace z dnešního pohledu? Je to kompletně vyčištěno i u vás jako následníků původních Dhyanů? Nebo máte v tomto období pocit, že se něco nepříznivého děje, a že z této situace ještě nejste kompletně vyčištěni? Ovlivňuje ještě toto rozhodnutí tehdejších Dhyanů dnešní nové lidstvo? Je ještě potřeba v tomto směru něco udělat, vyčistit, vyvázat? Děkuji. (Duchovní komunikace z 12.5.2014)

Vnímám, že se ozývá jeden ze dvou Dhyanů, kteří jediní přešli z původní sféry Dhyanů do nové sféry, a jejichž úkolem tak zůstalo zachovat určitou kontinuitu, přenos úkolů, přenos karmického zatížení, z původní sféry Dhyanů na sféru novou.

Anděl Dhyan: „Ano, plně souhlasíme s těmito slovy. V tomto období, kdy dochází k připomenutí a novému zpracování informací o těchto výrazně vychýlených zásazích tehdejších Dhyanů, vnímáme, že rozhodující část tohoto karmického zatížení přešla na nás. V těchto dnech skutečně máme určité problémy s udržováním naší harmonie. Až do tohoto okamžiku jsme si plně neuvědomovali, odkud toto vše plyne.

Tímto připomenutím dávných událostí nastává vhodná situace k tomu, aby se z těchto dřívějších hrubých omylů vyčistili i andělé Dhyané jako instituce. Můžeme to v plné míře učinit my jako následníci původní sféry Dhyanů.

Prosíme proto vás, zástupce Nového vývoje ve hmotě planety Země, abyste zprostředkovali tuto karmickou očistu a dali nám šanci se z toho všeho vyvázat. My sami teď karmické pravomoce nemáme. Můžeme se sice s plnou pokorou omluvit a požádat Centrální Karmu o karmickou očistu. Ale bez zprostředkujícího působení ze hmoty a bez odpuštění vás lidských zástupců ve hmotě, karmická očista nemůže proběhnout.

Zároveň vnímáme, že o vlivu tehdejšího rozhodnutí Dhyanů na dnešní vývoj vám více řekne Příroda na Zemi.“

Ze strany světelných institucí je důležité rozpoznání a uznání chyby

Příroda: „Ano, jasně v tomto období vnímám, že cosi, jakési mocenské vlivy v pozadí, brzdí rekonstrukci genetického programu dnešního člověka. S temnými vlivy už si dokážeme poradit. Problém však může nastat, pokud zásadní přehmat vzešel od tehdejší světelné instituce, která vedla vývoj. Tady je situace komplikovanější.

Od temných nepotřebujeme, aby rozpoznali a uznali svoji chybu. Ze strany světelných institucí je však uznání a rozpoznání chyby nezbytné k provedení karmického vyvázání. A pokud světelná instituce odmítne, energiemi je vytlačena mimo vývoj.

V tomto případě je potřeba dát šanci nové sféře Dhyanů, aby se k této situaci jednoznačně postavila, což také učinila. Aby ze sebe vydala veškerou výbavu, omyly, privilegia z minulosti, které způsobily tato nežádoucí rozhodnutí. Protože na jménu Dhyané doposud tato karmická tíže leží. A pokud by se z toho nová sféra Dhyanů nedokázala vyvázat, hrozilo by nebezpečí, že samotná instituce Dhyanů, a to jak dřívější sféra, tak i sféra dnešní, bude energiemi vytlačena mimo vývoj.“

Blokující temná bariéra nad lidstvem

Při zpracovávání tématu tohoto článku 12.5.2014, jsem požádal Přírodu, aby mi zprostředkovala pohled na to, jak vypadá toto nepříznivé blokování nad lidstvem 2. typu, které bylo vytvořeno nešťastným rozhodnutím Dhyanů uzavřít celý projekt lidstva jako nefunkční a neúspěšný a pokusit se vrátit k lidstvu 1. typu s otevřeným duchovním vnímáním:

Vnímám jakousi temnou oponu, vrstvu, která je položena vodorovně nad lidstvem a funguje proto jako jakýsi strop. Strop, který blokuje světelný duchovní vzestup lidských bytostí do vyšších poloh frekvencí. Je umístěn někde mezi úrovněmi vnějšího 10. a 11. duchovního těla člověka. Prorazit tento omezující strop je pro běžného člověka velmi obtížné. Potřebuje k tomu mít dostatečně vysokou hladinu vnitřní čistoty a zároveň nízký stupeň ovládnutí ze strany temných systémů v pozadí za jednotlivými metodami Staré duchovní cesty. Tedy ze strany temných systémů v pozadí za starými již neplatnými duchovními tezemi, které pocházejí od lidstva 1. typu. Příroda k tomu dále sdělila následující informace (duchovní komunikace z 12.5.2014):

Příroda: „Existence tohoto temného stropu má za následek, že jakmile člověk začne svoji duchovní cestu studiem a praktikováním metod Staré duchovní cesty, má minimální šanci tuto temnou blokaci překonat. Jeho nitro se takto zablokuje duchovními předsudky, které není schopen vnitřně překonat, opustit.

Šanci mají pouze lidé, kteří ještě před zahlcením informacemi a předsudky Staré duchovní cesty začali správným způsobem pracovat na posilování světelných základů své bytosti. Kteří našli cestu ke každodennímu cvičení Pěti Tibeťanů a takto si postupně dokázali srovnat své čakry co nejblíže k optimu. A kteří zároveň našli cestu k optimální stravě z pohledu doprovodných bioenergií.

Tento uměle vytvořený temný strop zároveň tlačí jednotlivce do pádu, jakmile by se k němu přiblížili. Hledajícím, kteří se dokázali dostat nástupem duchovní cesty na dočasný vzestup, převrací tento vzestup naopak ve světelný pád. Proto se zatím podařilo jen několika málo bytostem dostat se samostatně bez jakékoliv pomoci na stabilní světelný vzestup.

Naopak většina jednotlivců, kteří jsou dnes součástí Nové duchovní cesty, potřebovala projít základní vstupní očistou od stahujících vazeb nachytaných v tomto životě, aby jim bylo pomoženo s překonáním stahujících vlivů systémů Staré cesty, se kterými se v tomto životě setkali. A aby tak získali dostatečnou vnitřní sílu na překonání blokující bariéry. Jedná se především o překonání stahujících vlivů z kontaktů s teoriemi, metodami, učeními Staré duchovní cesty. Nebo s knihami, přednáškami, semináři, ve které byly tyto metody propagovány, rozvíjeny, nebo i prakticky zkoušeny. Toto vyvázání mohou prozatím zprostředkovat dostatečně stabilní bytosti na NDC, které k tomu mají pravomoc.“

Poznámka: Více o podmínkách poskytnutí této pomoci je v textu U9. Za jakých předpokladů mohou energie NDC pomoci dostat se na světelný vzestup?

Karmická očista nové sféry andělů Dhyanů

Následujících několik dnů skutečně probíhala opakovaně karmická očista nové sféry Dhyanů z těchto zásadních přehmatů. Po očistách jsem to vnímal tak, že celá opona nad lidstvem je jakoby roztrhána na cáry, ale ty tam stále drží, vlají a odolávají pokusům světelných energií o jejich úplné odstranění. Až 17.5.2014 jsem tuto oblast s temnou oponou vnímal jako již relativně čistou.

Jaké výsledky by to mělo přinést? Vzestup dalších jednotlivců na Novou duchovní cestu by se měl ukázat jako snazší. Samozřejmě jen v případě jednotlivců s jednoznačným nasměrováním na světelný duchovní vzestup. Jakékoliv kompromisy, nejednoznačnost nasměrování, zejména přebírání některých zásadních vadných metod, postupů, tezí Staré duchovní cesty, jim bude tuto cestu i nadále blokovat.

Jak bylo ukázáno na příkladech autorů známých knih z duchovní oblasti, viz články 71C. Hodnotné knihy s duchovní tématikou, přínosy a nedostatky I, 71D. Hodnotné knihy s duchovní tématikou, přínosy a nedostatky II, 71E. Ego, Eckhart Tolle a Nová Země. Autorů, kteří na jedné straně ve svých knihách přinesli důležité informační hodnoty. Zároveň však svým životem, duchovní cestou, kterou si zvolili, nekriticky převzali a vnitřně přijali některé metody, techniky a zásadní teze Staré cesty.

Rozpuštěním této brzdící bariéry nad lidstvem by se také mohla poněkud zjednodušit pokračující karmická očista jednotlivců na NDC. Uvidíme, jaké další možnosti a příležitosti přinese nový vývoj dále.

Opomíjet průběžné řešení chyb a přehmatů se nevyplácí

JN: Andělé Dhyané, jak vy sami vnímáte tuto novou situaci? (Duchovní komunikace z 19.5.2014)

Andělé Dhyané: „Ano, zřetelně se nám ulevilo. Vnímáme teď začátek otevírání nových energií, což by mohlo přinést nové možnosti a příležitosti. Ještě je však příliš brzy na nějaké zásadní závěry. Každopádně děkujeme za tuto možnost, která nám byla poskytnuta. Je to pro naši novou sféru poučení, kam až mohou vést postupně se nabalující nejprve drobné chyby, až postupně zásadní přehmaty, pokud se nic z toho průběžně karmicky neřeší a situace se nechává volně běžet dál.

Celá ta situace je dokladem toho, jak se mohou původně relativně čisté světelné instituce dopracovat až k pádu a výraznému zatemnění, pokud měly privilegia stát nad Karmou, být po dlouhou dobu karmicky nepostižitelné. Co pak nakonec dlouhou dobu odkládaná karma s jejich vývojem udělá. Děkujeme.“

A k tomu ještě jeden dovětek. Dlouhodobé neřešení karmy se týká jak bytostí, systémů, institucí nad hmotou, tak také jednotlivců, institucí, národů i celých civilizací ve hmotě. Příklady o tom byly v článku 39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit.

Další karmické očisty z jara 2008

Už jen pro úplnost dodávám, že v květnových dnech 2008 se bytosti na NDC karmicky vyvazovaly z celé řady dalších speciálních misí na Zemi. Například:

Pověření Stvořitelů Otců sestoupit do hmoty, osadit Vesmír životem (1,2 miliardy let do minulosti).

Pověření Stvořitelů Otců připravit vysazení zvířat a rostlinstva na planetě Zemi (1,1 miliardy let).

Pověření Stvořitelů Otců, příprava vysazení civilizace ve hmotě (1 miliarda let).

Sestoupení do hmoty z pověření andělů Dhyanů se speciální magickou výbavou pro vytvoření vegetace na Zemi (600 milionů let).

Pověření Stvořitelů Otců vyčistit skupinu andělů Dhyanů, najít vychýlené zrádce uvnitř této skupiny (600 milionů let).

Pověření Stvořitelů Otců sestoupit k Dhyanům, přenést k nim pokyny pro další vedení civilizací, předat další umělé nástroje k posílení jejich vlivu (350 tisíc let).

Pověření Stvořitelů Otců sestoupit k Dhyanům, dát do pořádku jejich oddělení Karmy a propůjčit mu vyšší sílu a pravomoce (350 tisíc let).

Pověření Stvořitelů Otců sestoupit k Ilúvatarovi a Dhyanům, prověřit jejich způsob vedení, zajistit nápravu, vést je k tomu, aby zasahovali včas a více civilizacím pomáhali (320 tisíc let).

Pověření Stvořitelů Otců, speciální mise do duchovních sfér, předat varování Dhyanům, že jdou špatným směrem, potřeba více skutečné péče o civilizaci, více pozitivních dílčích zásahů a méně katastrof (300 tisíc let).

Pověření Stvořitelů Otců sestoupit k Dhyanům, prověřit metody jejich práce, vést je ke skutečné pomoci civilizacím, nejen nechat svému osudu a pak trestat Karmou nebo dokonce spláchnout. Ale skutečně vést a řídit (250 tisíc let).

Pověření Stvořitelů Otců sestoupit k Ilúvatarovi, který ztratil spojení, přenést mu další pokyny a silnější výbavu (250 tisíc let).

Pověření Stvořitelů Otců sestoupit k Dhyanům, prověřit jejich způsob uplatňování karmy a zavést pořádek (150 tisíc let).

Pověření Dhyanů sestoupit do hmoty, posílit magickou moc Světla pro boj proti Temnu, pokusit se zvrátit poměr sil ve hmotě (30 tisíc let).

Pověření Dhyanů sestoupit do hmoty a zlepšit karmickou situaci lidstva, vyvolat několik umělých katastrof (18 tisíc let), atd.

Následovaly také například mise pověřené podporou dalšího rozvoje magie, hermetismu, tajných věd, systému zasvěcování, přenosu informací do rukou povolaných. Nebo podpora světelné cesty umělou technikou, přístroji. Vytvořit duchovní techniku – psychotroniku na podporu základních duchovních činností, atd.

Další a další podobné mise do hmoty, většina z nich s ušlechtilými záměry zlepšit vývoj lidstva ve hmotě. To by přece mohlo a mělo pomoci celkovému vývoji. Problém je však jinde. Ne přímo v plánování těchto misí, ale především v jejich realizaci ve hmotné úrovni.

Většina z těchto misí totiž končila podobně: Umělá tvořivá výbava těchto bytostí přitáhla pozornost temných sil, ať už přímo ze hmoty nebo z duchovních sfér nad hmotou. Následovalo ovládnutí světelných bytostí, zneužití jejich výbavy, případně zdeformování původního úkolu.

Z původních vyslanců Světla vybavených rozsáhlou magickou výbavou se někdy stávali temní mágové, diktátoři, neomezení vládci národů, civilizací. Ano, takto vypadala snaha strany Světla v minulosti napravit vývoj směřující nezadržitelně k vyšší a vyšší převaze Temna nad Světlem. Další a další speciální mise končily novým fiaskem.

Vyvrcholením tohoto procesu, celé této dlouhotrvající snahy, která jen Světlo ještě více tlačila do područí temných systémů, se stala výše zmíněná mise Ježíše Krista a dalších doprovodných bytostí, které jsme se již podrobně věnovali v celé sérii článků o Ježíšovi, i o počátcích křesťanství: 52A. Počátky budování křesťanské církve, 52B. Apoštol Petr se ujímá vedení křesťanského hnutí, 52C. Postupný odklon křesťanství od skutečné duchovnosti, 53A. Temné pilíře křesťanství I, 53B. Temné pilíře křesťanství II.

 


Pověření Stvořiteli Ještěry poškodit a zneužít projekt člověka 2. typu

Podrobněji popíšeme ještě následující karmickou očistu, která naznačuje pokusy Stvořitelů Ještěrů ovládnout a zneužít projekt vysazení člověka 2. typu na Zemi.

Karmické čištění několika bytostí z 27.5.2008. Jednak několika bytostí, které byly tehdy na NDC a také dalších bytostí, které těžké karmické očisty již dříve neustály a několik let předtím vypadly z NDC nebo měly k NDC blízko, ale nedostaly se na ni. U některých z vědomě se čistících bytostí na NDC vysoce nepříznivé fyzické a psychické pocity, například bolesti hlavy a další. Při kontrole čaker a duchovních těl byly z energií odkrytých karmických vrstev zjištěny u jedné z těchto bytostí následující základní informace:

  1. Ohromujícím způsobem zvětšená temná síla tehdejší identity bytostí, informace z karmických vrstev naznačují, že k tomu došlo dříve kompletním ovládnutím původní bytosti a jejím zlomením prostřednictvím mučení.
  2. Oboustranně na čakrách úrovní 5, 6, a 7, tedy vpředu i vzadu, mentální úplné ovládnutí ve formě temného pytle překrývajícího celou hlavu i s krkem. Ovládnutí přinášející úplné zotročení bytostí.
  3. Dole v oblasti kříže superúpis vůči temnému světu překrývající čakry 1B, 2B, 3B.
  4. Pod tím vším původní pověření Stvořitelů Ještěrů ve formě jakési pečetě na čakrách 2B, 3B, 4B – sestoupit do hmoty s celým týmem (5 bytostí), s úkolem znemožnit, poškodit projekt člověka 2. typu. Zjistit možnosti vysazení vlastního ještěřího člověka. Ukrást kopii genetického programu a pokusit se GP přetvořit.

Energie z vrstev zároveň naznačují, jak to tehdy dopadlo: Skupina nesplnila celý úkol. Všem postupně vybujelo ego, pocit velikášství, začalo jim jít především o vlastní moc a důležitost. Úkol byl pro ně i s tímto temným zajištěním až příliš obtížný. Zasáhli sice do celého projektu negativně, ale vytvořit něco vlastního už nedokázali. Šlo o období zhruba před 280 – 300 tisíci lety.

Co je to superúpis, bylo připomenuto v předcházející 1. části tohoto tématu  70E. Temné zásahy do přípravy a realizace projektu člověka 2. typu I .


 

Marie Mejdrová

Extrémně silné temné pověření dokáže překrýt předchozí světelné úkoly

MM: Centrální Karmo, prosím o bližší informace o tomto karmickém čištění několika bytostí na NDC z 27.5.2008. (Duchovní komunikace z 3.6.2008)

Centrální Karma Nového vývoje: „Tohle byl jeden z největších negativních zásahů do genetického programu člověka 2. typu. Toto temné pověření od Stvořitelů Ještěrů naprosto překrylo původní světelné úkoly, které tyto bytosti v sobě měly buď pro svoji inkarnaci, které se týkala tato karmická očista, nebo pro jiné zrození ve hmotě, které této inkarnaci předcházelo. Temné pověření však mělo mnohem větší sílu a průraznost, než původní pověření světelné.

Ještěři samozřejmě nechtěli, aby člověk na Zemi získal možnost neomezeného světelného duchovního vzestupu, kterou doposud žádní lidé, ještěři ani žádné další jiné bytosti neměli. To by z něj jednoznačně udělalo nositele světelné evoluce. Dalo by mu do rukou možnosti úspěšně bojovat s jakýmkoli typem Temných sil i s rozpínavými ještěřími civilizacemi. Přineslo by mu to potenciál zajistit si informační a energetickou převahu.

Projekt sliboval i postupný rozvoj různých zvláštních schopností – např. telepatie, transformace hmoty, rychlé regenerace, duchovní léčby, duchovní komunikace i dlouhověkost. Tohle všechno si chtěli ještěři usurpovat pro sebe. Využít výsledků tohoto obrovského náročného projektu Sil Světla pro zdokonalení své vlastní větve evoluce. A zároveň zabezpečit, aby z tohoto projektu lidé na Zemi netěžili. Vlastně chtěli Silám Světla tento projekt je ukrást a využít jej pro potřeby ještěří větve života.

Museli proto využít bytosti, které měly v klíčové době přístup i k těm nejdůvěrnějším informacím o tomto projektu. Bylo to tedy zajištěno tak, aby se tito lidé ke svému úkolu od ještěrů probudili až v bodě, kdy budou členy světelného týmu, který má na starost realizaci projektu člověka 2. typu. Až budou těmi, kdo dostanou potřebné pověření a výbavu přímo od Sil Světla. Nebo budou do týmu nějakou světelnou bytostí z okruhu projektu doporučeni. (Viz vaše předchozí čištění.) A jako členové týmu by se vlastně stali špiony nepřítele, jeho operační jednotkou a ještě mu poskytli svoji světelnou výbavu. Prostě úplné ovládnutí, totální zrada strany Světla.

Projektu člověka 2. typu věnovali někteří z těchto čistících se jednotlivců své úsilí už v minulosti, ve svých předchozích existencích, jak víte z dříve proběhlých karmických očist. Touto temnou misí zcela kompromitovali výsledky své předchozí práce a naložili si další těžkou karmu.

Podařilo se jim mimo jiné poškodit některé sekvence genetického programu týkající se otázek zdraví a posílení regeneračních schopností – jejich otevírání a zpětného uzavírání.

Proběhlo to ovšem skrytě. Když začaly probleskovat náznaky, že něco důležitého není v pořádku, nevědělo se, odkud to pramení a projekt už byl rozběhnutý.

Něco poškodit je ovšem mnohem jednodušší než něco nového vytvořit – vymyslet, trpělivě prozkoušet a uvést do praxe. V tomto případě se naštěstí členové tohoto týmu už k této fázi temného úkolu nedopracovali. Jakmile jim příliš přebujelo ego, pýcha, neměli už dost motivace a vůle pracovat společně v týmu na projektu pro někoho jiného. Šli si za vlastními cíli.“

 

K tématu o genetickém programu dnešního člověka bude ještě doplněn článek 70G. Prolínání nesourodých genetických programů v minulosti, ve kterém se pokusíme více zaměřit na vše, co bylo dodatečně dodáno do genetického programu dnešního člověka. Jakou to má  podobu, co s tím, jestli vůbec bude možné toto infikování programu cizorodými temnými prvky nějak odstranit.

© Jiří Novák, červen 2014
© Marie Mejdrová, červen 2014
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 163
  • 23
  • 20
  • 20
  • 21

Celkový počet hlasů: 247