Pravčická brána
Úvodní stránka | Jak nastartovat vlastní duchovní cestu? | U15. O úrovni vnímání pravdy rozhoduje vnitřní čistota člověka

U15. O úrovni vnímání pravdy rozhoduje vnitřní čistota člověka

Jiří Novák Vloženo 13.1.2013
Jiří Novák

Náš hmotný svět je stále ještě výrazně zatemněný. Ne všichni čtenáři těchto stránek jsou na přijetí těchto informací připraveni. Nadbytek předčasně získaných duchovních informací cestu ke Světlu zásadně ztěžuje. Většinový názor jen málokdy vyjadřuje pravdu. Pochybnosti, pochybnosti a zase pochybnosti – tři konkrétní příklady pochybností a váhání. Prosba čtenářům o omezení zbytečných žádostí. Opusťte nereálné představy o sobě. Většinu času věnujeme jednoznačně rozhodnutým lidem. Nestačí jen mluvit o Světle – důležité je své činy uvést do souladu s těmito slovy. Staré výrazně deformované informace jsou stále ještě většinové. Energie NDC mohou pomoci jen připraveným. Vzestupná světelná cesta představuje neustálou každodenní práci na sobě. Právem každého dospělého člověka je volit si svoji životní cestu. Ale měl by si být vědom toho, že za svoji volbu ponese osobní zodpovědnost.

Náš hmotný svět je stále ještě výrazně zatemněný

V této sérii článků nazvané Jak nastartovat vlastní duchovní cestu? jsem se pokusil shrnout, co všechno je potřeba aktivně činit, a čemu všemu je naopak důležité se vyhnout, pokud se člověk chce dostat na vzestupnou světelnou cestu. Na závěr považuji za důležité ještě jednou zdůraznit pár zásadních okolností.

Každý duchovně probuzený člověk přece ví, že to, co se děje ve hmotě, je odrazem toho, co se současně nebo nedlouho předtím dělo v duchovních sférách nad hmotou. Protože duchovní pozadí světa obsahuje matrice, vzory pro vše, co s určitým časovým zpožděním nastane ve hmotě.

Takže způsob života lidstva ve hmotě není tím rozhodujícím kamenem úrazu, který vyvolal stav, do kterého jsme se dnes dostali. Východiska k zásadní změně situace je proto důležité nejprve hledat mimo hmotu v duchovních rovinách. A také v informacích, které lidé mají o fungování těchto duchovních světů mimo hmotu k dispozici. A rovněž v našem přístupu k duchovnímu pozadí světa. V tom, jakou důležitost mu přisuzujeme.

Toto je i dnes po ukončení kritického roku 2012 aktuálním tématem. Proto budu otázkám zatemněnosti hmoty i duchovního pozadí nad hmotou věnovat samostatný článek, jehož pracovní název je zatím Zatemněnost dnešního světa a její důvody.
 

Ne všichni čtenáři těchto stránek jsou na přijetí těchto informací připraveni

Ne všichni lidé, kteří „náhodou“ zabrousí na tyto webové stránky, jsou ve svém poznání duchovního pozadí světa připraveni okamžitě přijmout tyto nové informace, popisující fungování světa z vyššího duchovního nadhledu.

Vrtá jim hlavou, jak je možné, že většina druhých tvrdí o duchovním pozadí světa něco úplně jiného. Například že vývoj lidstva směřuje mimo hmotu do nehmotné 5. dimenze. Zatímco my vysvětlujeme, že tato mimozemská teorie duchovních dimenzí vůbec neodpovídá skutečné realitě naší Planety. Že odchod ze hmoty není skutečným cílem dnešního pozemského lidstva. Viz naše články 47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti, 48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno?, 48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě?  A to jde o nabourání jen jedné jediné pravdy, kterou mnozí přijali za svou. Jednoduše proto, že to přijímá téměř každý na duchovní cestě. A že se o budoucím vývoji lidstva píše téměř všude právě v tomto smyslu.

Naše informace jim nabourávají to, co doposud považovali v otázkách duchovních záležitostí za základní, očividné, jasné. Při kontaktu s novými informacemi na těchto stránkách začnou zkoumat, převracet svým rozumem informace. Rozumově vyhodnocovat – je pravda to, nebo ono? Rozum jim v tom však nepomůže. A tak se obvykle přikloní k názoru, který zastává více lidí. A mohou mít přitom pocit, že pochybnosti jsou jejich ochranou. Pro tento případ hledání cesty ke Světlu to však neplatí.

Naše zkušenosti říkají jasně: To a to je pro světelnou cestu vhodné, to a to ji naopak blokuje. Neradíme druhým žádné zvrácenosti, žádné nepřirozené návyky. Radíme dělat jen to, čemu se věnujeme sami. A varujeme před praktikováním všech možných nepřirozených rituálů, metod, technik. A ve výsledcích takového konání vycházíme ze zkušeností prvních 13 let na Nové duchovní cestě.
 

Na podporu každého nového tvrzení dodáváme přesvědčivé argumenty

Ke každému novému neobvyklému tvrzení, které se vymyká běžným zvyklostem, dodáváme v našich textech dostatek přesvědčivých argumentů. Když však je člověk zabetonován určitými duchovními, případně i hmotnými předsudky a nic nového není ochoten přijmout, tak žádný argument pro něj nebude dost dobrý.

Podstatné je, že v duchovní oblasti nelze některá tvrzení dokázat dostupnými vědeckými metodami. Je to vždy tvrzení proti tvrzení. Je to zkušenost jednoho proti zkušenosti druhého. Možná, že dokonce jen jeden vychází z vlastní zkušenosti a zkušeností jiných, zatímco ten druhý jen omílá staré pravdy, které se mu dostaly do krve. Které přijal za své.
 

O úrovni vnímání pravdy rozhoduje vnitřní čistota člověka

Na čtenářích je, aby dokázali odlišit tvrzení vycházející z osobních zkušeností důvěryhodných osob od těch výroků, které jsou pouze opakováním starého. To však nemají šanci dokázat, pokud sami nedosáhnou dostatečně vysoké úrovně své vnitřní čistoty a frekvence světelných energií, na které jsou vnitřně naladěni.

Teď však mluvím o bioenergiích, nikoliv o běžných energiích elektromagnetického typu. O bioenergiích, které oficiální věda nedokáže měřit. Nemá tedy k dispozici způsob, jak by jejich existenci prokázala. A proto je pro ni nejjednodušší takové energie odmítnout. Úvahy o postoji vědy k duchovní rovině života jsem uvedl v článcích 40A. Je věda skutečně nástrojem vyššího poznání?, 40B. Důležitost postoje vědy k duchovní rovině života. A konkrétní postoje vědeckých skeptiků k bioenergii v článku 40C. Za co ve skutečnosti bojuje hnutí skeptiků?

Na stupeň vnímání pravdy u daného člověka nemá vliv jeho sečtělost, úroveň ovládnutí všech možných duchovních teorií, ani aktivní zkoušení všech možných duchovních pomůcek. Stupeň vnímání pravdy člověka určuje úroveň jeho vnitřní čistoty.

Tento duchovní princip ničím neobejdete. Ani stovkami sebelepších argumentů a jakýchsi duchovních důkazů. A když člověk dostatečnou úroveň vnitřní čistoty nemá, pak se řídí buď svým rozumem, nebo většinovým míněním nebo míněním známých a úspěšných kapacit v oblasti duchovní problematiky, které ho zaujaly.

Pravdu však nelze měřit množstvím knih, které dotyčný člověk veřejně po celém světě vydal. Nebo počtem přednášek, na kterých měl hlavní slovo. Ani počtem seminářů, které vedl. Rozhoduje jen a jen jeho skutečná vnitřní čistota.
 

Nadbytek předčasně získaných duchovních informací cestu ke Světlu zásadně ztěžuje

Proto doporučujeme: Začněte s aktivní prací na posilování světelných základů co nejdříve. Dokud ještě nejste zabetonováni nejrůznějšími duchovními předsudky.

Když řeknu běžnému člověku s minimem informací o duchovním pozadí světa, že k zásadní změně života, k výraznému posílení jeho zdraví, jej dovedou změny ve výživě a každodenní cvičení Pěti Tibeťanů, tak to dost často začne dělat a vyzkouší si to sám, když na druhém uvidí výsledky. Stačila mu inspirace a jednoduchý příklad, že to funguje.

A co se stane, když totéž řeknu člověku, který prostudoval mimozemskou teorii dvanácti dimenzí (články 48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno?, 48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě?), mimozemské učení MCEO a mnoho dalších teorií duchovní cesty (články 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?, 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy), doma má rozvěšeny mandaly (text Pomohou uměle vytvořené mandaly duchovnímu vzestupu nebo ne?), rozmístěny orgonity (článek Je možné použít orgonity místo menhirů ke stejnému účelu?)?

Obvykle nevěřícně zakroutí hlavou, nebo se jednoduše takové myšlence zasměje. Jak by mohla pouhá výživa a Pět Tibeťanů pomoci na světelný vzestup. To jsou přece jen hmotné záležitosti. Zatímco on se věnuje tolika skutečně duchovním věcem. To je přece pravá cesta ke Světlu. A že by měl k tomu všemu navíc ještě vyhodit mandaly a orgonity ze svého bytu? Tak to rozhodně neudělá. Doporučují je přece největší světové kapacity, světově uznávaní odborníci v duchovní oblasti. A on jim plně důvěřuje. Jeho měřítkem pravdy se tak stalo veřejné uznání, světový věhlas a většinové uvažování.

Skutečnost je taková, že on sám je nadměrným množstvím nekriticky přejatých a dovnitř sebe vstřebaných duchovních informací duchovně doslova zabetonován. A jiné jednoduché informace, jak změnit svůj život, už nepřijímá. Podle světových odborníků na duchovno to přece není v tak obyčejných hmotných činnostech. Je to v duchovních teoriích, které nám sem dodávají starověcí učitelé lidstva a přátelé z Vesmíru. A ve speciálních duchovních pomůckách, které si může jednoduše opatřit. Aniž by přitom tušil, že tím do svého života vpustil skrytou magii.
 

Většinový názor jen málokdy vyjadřuje pravdu

Vždy to bude tak, že někteří budou tvrdit, že to a to vede ke Světlu, zatímco další budou říkat pravý opak. Přitom pravda se jen málokdy skrývá ve většinovém mínění. Nebo obráceně – většinové mínění málokdy vyjadřuje pravdu. Zvlášť když je to ve světě, který je přeplněný násilím, korupcí, podvody, manipulacemi a kamuflážemi všeho druhu.

Jak by mohlo většinové mínění v takovém světě vyjadřovat pravdu? To snad každý soudný člověk pochopí. Bude-li většinové vědění čisté, pravdivé, pak i směr vývoje takového lidstva bude správný, vhodný, optimální. A také přesně naopak. Je náš svět zřetelně zatemněný, vychýlený, plný manipulace, kamufláží a lidé v něm jsou snadno ovládatelní? Ano. Průvodním jevem toho je, že i většinový názor je v takovém světě špatný, neodpovídající pravdě. A to platí jak ve hmotě, tak také v duchovních záležitostech. Zamyslete se nad těmito základními a naprosto logickými pravdami.
 

Pochybnosti, pochybnosti a zase pochybnosti

Naše zkušenosti opakovaně potvrzují, že ti lidé, kteří od počátku necítí určitou vnitřní rezonanci s informacemi, které pocházejí od nové Karmické instituce, od planety Země, Přírody a světelných sfér vedoucích nový vývoj, se na cestu neomezeného světelného vzestupu v tomto období nemají šanci dostat. Budou jim v tom bránit jejich pochybnosti. Každý však má svobodnou volbu přidat se k té cestě, kterou si sám zvolí. To je právo každého člověka na této Planetě.

Uvedu tři příklady dílčích úryvků z emailové komunikace s takovými lidmi z prosince 2012 a ledna 2013. Citace ponechávám v původním tvaru, bez zásahů do pravopisu.

První příklad

Jedním z typických případů je problém Reiki. Neděláme to tak, že pouze napíšeme: Reiki patří k zatemněným metodám. Praktikování zásahů Reiki nebo přijímání zásahů Reiki na sebe vede k pádu ze Světla směrem k Temnu. Tečka a dále nic víc. Když jsem si dovolil něco takového tvrdit, doložil jsem to podrobným vysvětlením i detailním zdůvodněním a uveřejnil článek Jak fungují systémy Reiki a Šambala? V dnešní době jsou to již desítky lidí, kteří se rozhodli pro cestu Světla, a u kterých bylo jedním z prvních důležitých bodů, pomoci jim zbavit se temných ovládacích struktur, kterými byl na jejich zádech napojen systém Reiki. Jsou to moje zkušenosti i zkušenosti mnoha dalších. I na internetu najdeme příběhy lidí, které systém Reiki očividně poškodil. Tedy i řady lidí, kteří v této době nejsou na NDC. K tomuto svému poznání dospěli sami na základě různých náznaků. Nebude jich však více, než je počet pochvalných vyjádření, jak je vesmírná energie Reiki úžasná. Zřejmě proto mi teď jedna čtenářka napsala:

„Chtěla bych se naučit reiki a hlavně pomáhat své rodině při léčbě, Vy ale píšete, že mě může mistr využívat. Můžete mi doporučit nějakého mistra, kterému bych mohla důvěřovat? Již jsem si o reiki přečetla něco z literatury, kde se píše že pouze mistr mě může zasvětit do schopností používat reiki.“

Odpověděl jsem:

„Situace pokud jde o Reiki, je z našeho pohledu naprosto jednoznačná. Není to otázka důvěry vůči mistrovi Reiki. Může jít jen o silnější nebo slabší zneužívání. Takže tudy čistá cesta k pomoci nevede. Tudy vede cesta pouze ke zneužívání druhých. Zřejmě jste nečetla můj článek Jak fungují systémy Reiki a Šambala?

Přišla reakce:

„Váš článek jsem četla ale nepochopila jsem z něj, že se domníváte, že je reiki obecně celkově škodlivé. Četla jsem již i v jiných zdrojích, že lidé, kteří se začnou reiki zabývat, mohou vnímat jak příjemné, tak i nepříjemné pocity, jednoduše tak, že se jim zvýší schopnost vnímání. Jste jediné, kteří o reiki takto negativně píší… Já osobně jsem o reiki nejprve slyšela chválu a následovně jsem hledala, zdali existují též negativní názory. Můžete mi tedy prosím, anebo nejen mě ale veřejnosti na Vašich stránkách srozumitelně objasnit či vysvětlit, kde berete jistotu, že reiki škodí a mistři odebírají energii svým obětem? Dle dočtených informacích o reiki se jedná o vesmírnou energii.“

A moje další odpověď:

„Působení systému Reiki je na našich stránkách popsáno naprosto jednoznačně. Nejsem jediným, kdo to takto vnímá. Na internetu najdete příběhy lidí, kteří na Reiki doplatili. Rozhodnutí je však na Vás. V duchovní oblasti lze těžko tvrzení vědeckým způsobem dokazovat. Buď s tím sdělením energeticky (frekvenčně) rezonujete nebo ne. S tím Vám nemohu pomoci. A už je to tak, že drtivá většina toho, co se dnes píše na duchovně zaměřených stránkách, v knihách, na přednáškách, jsou informace, jejichž pravdivostní hodnota je nižší než pouhých 10% pravdy. Lidé, kteří se dostanou na cestu světelného vzestupu, to jasně vnímají. Jistotu beru ve své cestě, v jejích výsledcích, ve svém vnímání a ve zkušenostech mnoha dalších lidí. Jen na cestě světelného vzestupu se ovšem Vy sama můžete přesvědčit, co je skutečná pravda.“

Ještě bych k tomu dodatečně podotkl: Lidé často využívají argument, že jde o vesmírnou energii a ta přece musí být čistá. O čistou energii však jít nemůže. Protože na tu se může napojit právě jen člověk na stabilním světelném vzestupu. Jakmile se k napojení na určitou energii používá magie, už to samo o sobě tuto energii zmanipuluje, vychyluje, zatemňuje.

Samotná forma přenesení schopnosti léčit metodou Reiki zasvěcením od jiného člověka je jasným důkazem, o co vlastně jde. Každé zasvěcení je magickým zásahem. Tento magický zásah mistra Reiki nedovede člověka k napojení na čistou vesmírnou energii, ale k napojení na energetický rezervoár Reiki, což je něco úplně jiného. Právě takto fungují všechny systémy využívající otevřeně nebo skrytě magii. A systém Reiki v tom není výjimkou. Tento rezervoár Reiki byl vytvořen skrytým kradením energie lidí, kteří Reiki používají a také lidí, kteří na sebe nechali Reiki působit. Celý tento systém pochází od Vesmírných lidí, a proto logicky funguje na vysokých frekvencích, takže pro běžného člověka na Zemi je obtížné rozpoznat, co se při používání Reiki vlastně děje.

Druhý příklad pochybností

Další člověk se věnoval bojovému cvičení kung-fu a na našich stránkách našel zmínku, že to škodí. Přesto mu to nestačilo a zareagoval takto:

„Jen mám dotaz na článek o kung fu (bojovém umění) opravdu bojové umění člověku napomáhá ke klesání duchovní čistoty člověka ? Já sám Kung fu cvičím  a uznávám že některé praktiky od učitele se mi nelibý jako vizualizace a braní energie s čaker atd. Pro to si z nich beru jen to co mi pomáhá k tělesné síle a případně obraně ( ale preferuji řešení problému slovy a hlavně v klidu ).“

Odpověděl jsem:

„Na jedné straně chválíte naše stránky, za což Vám děkuji. Ale na druhé straně máte určité pochybnosti v tom, co se tam píše. Důležitost našich stránek je zejména v tom, že dávají jasné návody, jak se dostat na světelnou cestu. Člověk však k tomu potřebuje jednoznačné nasměrování a přesnou důslednost. Jakékoliv kompromisy se zatemněnými systémy člověka na světelnou cestu nedovedou. Když je určitý systém temný, tak jakékoliv napojování na něj přivádí do člověka temné energie. To ničím neokecáte.“

A ještě bych k tomu dodal následující: Už jen vizualizace a braní energie z čaker, o kterých se dotyčný zmínil, jsou jasným příkladem magických činností, kdy se člověk snaží energie ovládat svojí vůlí a silou představivosti, tedy vědomím. Právě takovéto činnosti patří k základním technikám magie. A magie, která přináší manipulování s energiemi z vůle určitého člověka, je vždy určitou formou násilí na volných energiích, lidech, Planetě, Přírodě.

A ještě jedna důležitá okolnost. Pokud se člověk dobrovolně napojuje na zatemněný systém, pak jsou mu obvykle vnucovány určité závazky ve formě energetického úpisu. Člověk, který systém na vlastní žádost využívá, se tím naopak také zavazuje tomuto systému určitým způsobem na nevědomé úrovni sloužit. Více o této formě úpisů bylo v článku 53A. Temné pilíře křesťanství I.

Třetí příklad váhání

Další zkoušejí nejrůznější neobvyklé a nepřirozené praktiky, a nejsou ochotni se jich jen tak lehce vzdát. A při tom všem jim unikají rozhodující zásady, bez kterých světelná cesta nefunguje:

„Piji destilovanou vodu, kterou jsem v poslední době začal harmonizovat pod pyramidou. Díky Vaším článkům však s touto praktikou končím a pyramidu nahradím zledovatěním vody v mrazáku. Končím také se cvičením jógy, avšak zatím si ponechávám cvičení tai-ji. Nejsem si vědom jiných pomůcek a praktik staré duchovní cesty, kterých bych ještě využíval…“

Moje odpověď:

„Způsobem svého života jste se stal nástrojem temným sil, které Vás teď využívají jako nárazník, který tlačí před sebou a skrze který parazitují už nejen na Vás, ale i na druhých… Jste příliš pohroužen do metod, principů a systémů Staré cesty. Hladovění, pyramidy, jóga, pití destilované vody, mrazení vody, makrobiotika, taiči, atd. Při pravidelném cvičení 5T a vegetariánské stravě byste měl mít vztlak kolem +80% a více. Vy však jste naopak v hlubokém mínusu.“

Další reakce:

„Ty věci, které jsem si "ponechal" z cvičení tai-ji  jsem považoval za detaily, které nemohou být na škodu, protože jsou příliš obecné a skoro bych řekl, že jsou lidskou přirozeností a nevídím v nich náznaky manipulace nebo magie. Zmínil jsem je jen proto, abych měl jistotu, že neškodí.“

Moje odpověď:

„Uvolňování a dýchání – to samo o sobě není problém. Ale vy se tím zřejmě napojujete na systém taiči, a to už problém je. Důležité je opustit všechny návyky, které Vás na ten systém vážou. Pak teprve se od toho dokážete oprostit a přestane Vás to stahovat. Vytvořit si jiné vlastní návyky.“

A dodatečně dodávám: Platí totéž, co jsem uvedl v reakci na minulý příspěvek. Pokud už je určitý systém zatemněný, pak jakékoliv napojování se na něj i v maličkostech dává tomuto systému možnost, aby se svými energiemi napojil přímo do nitra člověka. Aby si člověka zavázal skrytým energetickým úpisem. Člověk se tak ve skutečnosti stává sluhou takového systému. A to mu samozřejmě brání dostat se na světelnou cestu.

 

Co z toho všeho vyplývá? Z mého pohledu to jsou diskuse, které jen pomalu vedou k cíli a někdy nevedou vůbec k ničemu. V pozadí za nimi jsou vždy určité pochybnosti o pravdivosti našich informací. A výsledkem jsou snahy o neustálé diskutování, polemizování, rozebírání dalších a dalších detailů. Pro nás pak ztráta drahocenného času, kterého máme velmi málo. V takových případech odpovím jednou, dvakrát a další nekonečnou diskusi ukončím.

Typické pro takové jednotlivce je, že by rádi využili některých možností, které poskytuje Nové duchovní cesta. Zároveň si však ještě potřebují ponechat něco ze Staré duchovní cesty – určité návyky, metody, pomůcky. Takto nevyhraněné, nejednoznačné postoje však v dnešní době člověka na světelnou cestu nedovedou. Více o tom bylo v článcích  43D. Nevyužití příležitosti může vést k nepříznivé změně situace, 47A. Proč nestačí být pouhým příznivcem našich informací. 47B. Přijmout NDC znamená uznat nové principy kompletně.
 

Prosba čtenářům o omezení zbytečných žádostí

Prosíme, nezahrnujte nás dalšími a dalšími detailními dotazy. Abyste měli šanci rozpoznat, jaký je základní smysl a cíl celého života a duchovní cesty, potřebujete začít s praktickou prací na sobě. Nejprve je třeba dělat ty zásadní věci, které jsou pro cestu Světla nezbytné. Pouhým přebíráním a upřesňováním informací, dolaďováním dalších a dalších nepodstatných detailů, se na cestu Světla nedostanete.

Pokud skutečně chcete ke Světlu, potřebujete především sledovat hlavní linii. Viz část U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?  Stále znovu a znovu zdůrazňujeme základní trojici: každodenní cvičení Pěti Tibeťanů, zásadní změny v kvalitě hmotné stravy, vyhýbání se záležitostem, které světelnou cestu blokují. Pokud kterýkoliv z těchto tří bodů opominete, podceníte, nebo dokonce odmítnete, na vzestupnou světelnou cestu se v tomto období nedostanete.

Nechtějte po nás, abychom se pro některé jednotlivce stali osobními průvodci po webových stránkách Nové duchovní cesty. Abychom jim podrobně a individuálně popisovali a rozebírali, co mají krok po kroku číst. Nechtějte od nás léčebnou pomoc, vyšetření čaker, pokud nesplňujete podmínku, že již nejméně jeden měsíc pravidelně a soustavně bez vynechávání pracujete na posílení světelných základů své bytosti, tak jak je to doporučeno v části U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?
 

Opusťte nereálné představy o sobě

Řada jednotlivců je doslova zdrcena, když jim na jejich žádost o posouzení situace napíšu, že jsou v pádu ze Světla. Dělali přece toho pro světelnou cestu tolik. A teď toto. Jen těžko se vzpamatovávají ze šoku, když se dozvědí, že pro dosažení světelné cesty by měli dělat něco úplně jiného. Že to, co doposud dělali, jim naopak cestu ke Světlu zablokovalo. Těmito informacemi však dostali šanci to změnit.

Také jsem dostal email, ve kterém mi jeden člověk napsal: „Již týden cvičím Pět Tibeťanů. Jsem dalším členem Nové duchovní cesty.“

K tomu bych rád podotknul, že Nová duchovní cesta není jako spolek družstevníků nějakého bytového domu, kteří podepsali určité stanovy a podmínky. Na Novou duchovní cestu se dostane jen člověk, který splní určité podmínky v práci na sobě a dosáhne tím zřetelných konkrétních výsledků, které se projeví v úrovni jeho energií. Dosáhne určitou potřebnou výši své vnitřní čistoty a harmonie měřenou úrovní celkového světelného vyladění své bytosti. A zároveň i určité potvrzení toho, že již na sobě aktivně pracuje, že aktivní činností směřuje jednoznačně ke Světlu. Což lze vyjádřit momentem jeho světelného vzestupu (detailně byly tyto způsoby hodnocení vysvětleny v článku  U8. Jak rozpoznat, v jaké duchovní situaci se člověk nachází?). Tyto výsledky posuzuje a měří Příroda, Karma, a ne nějaký člověk. Člověk je pouze zprostředkovatelem, který tyto údaje od těchto duchovních institucí převede do podoby slov.

Lidé se domnívají, že na cestu Světla se dostanou tím, že budou veřejně vyhlašovat, že bojují za Světlo, že jsou pro Světlo, apod. To v dnešní době rozhodně neplatí. O skutečném duchovním nasměrování člověka rozhodují jeho praktické činy a nikoliv pouhá slova.

Více o tom bylo v článcích 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru, 45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I45E. Proč právě Nová duchovní cesta? V, a v celém tomto oddíle, který dnes tímto textem uzavírám.
 

Většinu času věnujeme jednoznačně rozhodnutým lidem

Ještě jednou zdůrazňuji, že většinu času věnujeme již jednoznačně rozhodnutým lidem. Jsme tady především pro ty, kteří informacím na těchto webových stránkách plně důvěřují. Jejichž nitro jim při kontaktu s těmito informacemi vysílá jasný a jednoznačný signál, že to je právě to, co tak dlouho hledali.

Mnozí lidé však při prvním kontaktu s informacemi na těchto webových stránkách pochybují. Protože ještě nejsou dostatečně vnitřně pročištěni, teprve se duchovně probouzejí, nemají k dispozici zatím ani dostatek čistých pravdivých základních informací o duchovním pozadí světa a způsobech jeho fungování. Nebo již naopak vstřebali velké množství vychýlených duchovních informací, přijali je vnitřně za své a to jim brání přijmout něco zcela nového.

Také těmto doposud nerozhodnutým lidem mohou naše stránky pomoci, pokud nezůstanou jen u toho čtení a nechají se inspirovat návody a pokyny na zásadní změnu svého životního stylu. Navíc kontakt s našimi stránkami každého do jisté míry čistí. A už to, že informace postupně čtou, je může připravovat na zásadní změny svých životních postojů. Aby jednoho dne šli konečně do akce a začali navrhované činnosti vnášet do praxe svého života.
 

Nestačí jen mluvit o Světle – je důležité uvést své činy do souladu s těmito slovy

Nerozhodnutí lidé zatím ještě nejsou schopni výrazněji podpořit přeměnu tohoto světa. Protože sami stále ještě tápou ve svém nitru. Protože jejich nitro jim nevysílá jednoznačné signály, kudy mají jít. Mluví sice o cestě Světla, ale svými skutečnými postoji v životě už tuto cestu jednoznačně nepodporují. A proto ani nemohou zatím výrazněji pomoci v celkovém duchovním přerodu naší Planety.

Také těmto lidem dává kontakt s těmito webovými stránkami šanci vyjasnit si konečně své postoje. Uvést svá slova do souladu se skutečnými činy. Aby neříkali, jak podporují Přírodu a přitom ji svými rozhodnutími likvidovali. Aby nezdůrazňovali, že chtějí světelnou cestu a přitom se zabývali aktivitami, které je naopak tlačí do pádu.

Každý však může v dnešní době do jisté míry pomoci novému vývoji i některými hmotnými činnostmi, například ochranou Přírody, apod. Důležité však je, aby do těchto hmotných činností lidé nevnášeli temné duchovní energie. Jako se to stalo v případu popsaném v textu A18. Egyptský magický kříž anch je veřejně protlačován do oblasti ochrany Přírody. Nebo při propagování umělých pomůcek a třeba uměle ovlivněné pitné vody, viz např. články A13. Skrytá nebezpečí novodobých atlantských náramků, A14. Diamantová voda, další magicky ovlivněné pitné vody a jejich skryté účinky.

Nebo aby se zákroky na ochranu Přírody nestali dobrodružnými teroristickými akcemi. Někdy je těžké rozlišit, co skutečně jednoznačně pomáhá Přírodě. A jaké zákroky ve jménu ochrany Přírody naopak Přírodě škodí. Právě tomuto tématu byly věnovány články o problematice kůrovce na Šumavě A2. Problém Národního parku Šumava - co říkají lidé, A3. Problém Národního parku Šumava - co říká Příroda.
 

Staré výrazně deformované informace jsou stále ještě většinové

Staré informace popisující velmi nepřesně skutečné fungování duchovního pozadí dnešního světa jsou v této době stále ještě většinové. Tvrdí je většina duchovních učitelů. Nerozhodnutý, bez schopnosti poznat pravdu, půjde logicky za tím názorem, který mu bude připadat blízký. Se kterým bude jeho nitro energeticky rezonovat. Roli v tom hrají i jeho karmické vazby, zkušenosti jeho bytosti z dávné minulosti.

Často pak člověk rezonuje s tím, co dělalo lidstvo vždycky v podobných situacích. Co je tedy z hlediska historie obvyklé, většinové. Právě z těchto důvodů lidé většinou rezonují s většinovým míněním, které zastává většina pozemského obyvatelstva zajímající se o duchovní záležitosti (kam patří nejen všichni duchovně probuzení, kteří zastávají převážně teorie Staré duchovní cesty, ale také miliardy vyznavačů světových náboženství).

Právě toto většinové mínění vyjadřuje to, co bylo pro lidstvo během historie obvyklé, běžné. Jenže tímto způsobem k zásadní změně ve vývoji nikdy nemůžeme dospět. Protože lidé stále znovu a znovu opakují to, co dělali v minulosti. Tím stále opakují stejné zásadní chyby, které zavedly lidstvo na cestu opakovaných drtivých katastrof.

Závěr: Skutečností je, že zatemněné názory, metody, informace, mají v tomto světě stále ještě až téměř drtivou většinu. Právě zásadně vychýlené a více nebo méně zatemněné informace odrážejí většinové duchovní mínění pozemského lidstva. Tyto informace jsou zde přitom již dlouho – nejen celá staletí, ale mnohdy i tisíce let nebo ještě mnohem déle. Právě tyto informace a metody dovedly lidstvo tam, kde je teď.
 

Mnoho lidí touží po čistém, spravedlivém světě

Stejně jako mnoho dalších lidí, i lidé na Nové duchovní cestě touží dospět k takovému světu, který bude čistý, spravedlivý, bez násilí, manipulací, kamufláží. K takovému světu však nelze dospět nátlakem. Proto ani naším cílem není manipulovat, přemlouvat, jakýmkoliv násilným způsobem přesvědčovat. Tyto stránky jsou zde pro každého, kdo je na ně připraven.

Na tyto webové stránky však chodí i provokatéři. Kteří jen čekají na okamžik, až zase otevřeme diskusi, aby se opět mohli předvést. Aby opět vypustili zatemněný oblak na všechny ostatní, kteří čtou tyto stránky. Aby se pokusili co nejvíce čtenářů těchto stránek odradit. Viz například oddělená diskuse k článkům o Ježíšovi uveřejněná v rámci textu Provokativní diskuse k článku 50A o Ježíšovi. A naše reakce na ni: 50F. Reakce na diskusi k článku 50A o Ježíšovi.

Nebo si možná říkají: Co kdyby na tom něco bylo? Byla by chyba, kdybych u toho nebyl a takovou šanci prošvihl. A tak stále čtou a čtou, přestože to je pro ně nevyhovující, nepravdivé, směšné. Už z toho je patrná jejich vnitřní nevyrovnanost. Soudný člověk jde pryč od toho, co považuje za ubohé. A dále se tím nezabývá. Buduje si svoji vlastní cestu, pokud ví jak.

Pro tyhle provokatéry zde nejsme. K čemu asi jsou jim naše informace, které považují za ubohé a vrcholně nevyhovující? Mají přece své odlišné informace o tom, jak svět funguje. Oni sami mají opačné energie, takže světelné energie Nové duchovní cesty je provokují. Mají opačné úkoly i opačné směrování. Je proto logické, že nás chtějí vykolejit. A navíc chtějí varovat ostatní. Při tomto svém činění se dopouštějí i zjevných podvodů. Když už nemohou zasahovat do diskuse na našem webu, zasahují do diskusí na jiných webech. A to mnohdy i pod naším jménem, aby nás tím zdiskreditovali. Jeden konkrétní příklad, diskuse za článkem https://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/9890-nekonecna-a-nezmerna-muka-hrisniku-v-pekle-o-adventu-a-vanocich-trochu-jinak.aspx:

Ten, který se skrývá za přezdívkou Guyver, zde pod mým jménem napsal následující slova. Možná poté, co mu tam vymazali ještě více provokativní jiný příspěvek:

„Smazání mého příspěvku považuji za vychýlené jednání ze strany redakce EUportálu, kterou tímto vyzývám, aby se přestala vzpouzet zásadám Nové Duchovní Cesty a okamžitě začala cvičit Pět Tibeťanů a jíst výhradně zdravou stravu. Též ji vyzývám, aby se zřekla neprávem nabytých magických sil a odevzdala je Karmě!“

A není to poprvé, jak jsem vysvětlil v článku 41B. Další nepřijatelné praktiky mágů. To, že také takoví lidé čtou naše stránky, má i svůj světelný význam. Jsou tak více pod kontrolou Sil Světla, mohou do nich více proniknout očistné energie nového světového vývoje. A postupně je tak krok za krokem zbavovat jejich dávné magické výbavy.


Energie NDC mohou pomoci jen připraveným

V dohledné době neplánujeme žádné přednášky, semináře nebo jiné hromadné akce. Děláme pro druhé maximum toho, co nám náš čas dovolí. Stejně jako ostatní si musíme zajišťovat obživu. Někteří máme rodiny a děti, kterým také chceme a potřebujeme věnovat určitý čas. Další zase svoje běžné zaměstnání. Nejsme stroje, a proto si také potřebujeme pravidelně odpočinout. Náš čas stačí na to, zpracovávat a dodávat na webové stránky další články, komunikace a jiné texty k aktuálním tématům. Nemáme už čas zabývat se vydáváním knih a zatím jsme k tomu ani nedostali žádné duchovní pokyny.

Na začátku duchovní cesty potřebuje každý přijmout nejprve zásadní rozhodnutí, začít měnit způsob svého života a až teprve poté může po určité době dostat energetickou pomoc odjinud. Pokud věnujeme čas dalším lidem, pak jsou to v prvé řadě lidé, kteří se již dostali na Novou duchovní cestu a potřebují čas od času nebo i opakovaně pomoci s karmickou očistou.

A dále pomáháme se základní očistou od stahujících vazeb lidem, kteří již aktivně pracují na světelném vzestupu a potřebují „nastartovat“ a očistit. Avšak pouze těm, kteří jsou dostatečně připravení a ve svém nasměrování naprosto jednoznační.

Připravené rozpoznáme podle jednoduchých duchovních ukazatelů, jak bylo vysvětleno v textu U7. Proč vede ke světelnému vzestupu jediná cesta?. Na lidi, u kterých je patrná jejich vnitřní rozkolísanost, nejednoznačnost, pochybnosti v řadě oblastí, už nám čas nezbývá. Odpovím jednou, dvakrát. Pokud ale vnímám, že dotyčný člověk přijímá nabízené rady jen částečně a stále si v záloze ponechává část starých již nepravdivých informací a stahujících duchovních metod, pomůcek, učení, takové kontakty ukončím.
 

Jak se bude Nová duchovní cesta dál přirozeně rozšiřovat?

Každý člověk, který se jednou dostal na Novou duchovní cestu a dokázal se na této cestě plně stabilizovat, se stává živoucím příkladem pro své okolí. To ovšem za předpokladu, že se neskrývá s tím, že je vegetariánem, že každý den cvičí Pět Tibeťanů, apod. Takto někteří dokázali inspirovat své partnery. Takto někteří předávají správné životní návyky a pravdivé informace o skutečném fungování světa svým malým dětem. A ti budou zase inspirovat další.

Každý člověk na Nové duchovní cestě ovlivňuje svými energiemi, které ze sebe vyzařuje, nejbližší okolí. Jeho energie mohou vyvolat obnažení dílčích karmických vrstev u dalších jednotlivců v nejbližším okolí. A je už pak na těchto druhých lidech, jestli dají svým rozhodnutím zelenou novému životnímu stylu. Jestli se dobrovolně vzdají magické výbavy z minulosti. Nebo jestli naopak setrváním v původních zvycích dopustí, aby se jejich parazitování na druhém, do té doby skryté, stalo naprosto zjevným a nepřehlédnutelným.

Je na lidech samotných, na jejich rozhodnutí, zda se nechají inspirovat jiným člověkem na světelném vzestupné cestě, který žije v jejich okolí. Je na nich, zda se chtějí karmicky čistit, osvobodit od temných vazeb a provazců, které člověka stahují do Temna, které berou jim samým energie. A které je vedou k tomu, aby si tyto energie nahradili parazitováním na dalších lidech.


Vzestupná světelná cesta představuje neustálou každodenní práci na sobě

Na Nové duchovní cestě se trvale udrží jen lidé, kteří pochopili, že tato životní cesta představuje neustálou práci na sobě. Opakované dolaďování dalších a dalších problematických detailů. Toho se někteří bojí, protože jsou navyklí udělat pár věcí, dostat se někam a tam se pohodlně usadit. Nezamlouvá se jim představa, že jde o trvalou celoživotní práci na sobě.

Někteří další lidé se zase bojí přijmout zásadní rozhodnutí proto, že v diskusích zahlédli názor o tom, že Nová duchovní cesta představuje sektu. Nová duchovní cesta ve skutečnosti sdružuje jednotlivce, kteří stabilně překročili určitou hladinu úrovně své vnitřní čistoty a vnitřního vyladění. Nic víc. Člověk na NDC není vázán žádnou smlouvou, žádným úpisem.

Dokáže si udržet i nadále svoji vnitřní čistotu a stále bude pokračovat v práci na posilování Světla v sobě? Pak zůstane i nadále součástí Nové duchovní cesty. Naopak přestane-li jednoho dne na sobě pracovat, jeho světelný vzestup se zpočátku zpomalí, postupně zastaví. A člověk pak vlivem nepříznivých vnějších energií přechází do pádu. Dostane se tedy tam, kde byl předtím. Dokonce může zapadnout ve směru k Temnu ještě mnohem hlouběji. Protože mezitím získal během karmické očisty přístup k magickému systému z minulosti a této magie se nedokázal dobrovolně vzdát. To vše představuje jeho svobodnou volbu.


Právem každého dospělého člověka je volit si svoji životní cestu

Každý dospělý člověk 2. typu zde na planetě Zemi má právo jít tou životní cestou, kterou si svobodně zvolí. Může si vybrat cestu ke Světlu nebo také cestu k Temnu. Za své rozhodnutí však vždy ponese zodpovědnost. To je zase princip karmy, který říká, že vše, co člověk vytvoří, ať už to dobré, nebo to špatné, se mu jednoho dne vrátí.

Určitou výjimkou je vztah rodičů a doposud nezletilých dětí. Za nedospělé děti nesou odpovědnost jejich rodiče. Proto jejich rodiče mají právo volit pro ně životní cestu. Zajišťují to výchovou, osobním příkladem, pozitivní inspirací. Nikdy to však nepůjde nátlakem a jakýmikoliv formami násilí. Některé děti světelnou cestu vnitřně nepřijmou. Připadá jim to jako nesmysl – nejíst maso, cvičit Pět Tibeťanů. Začnou již v dětském věku parazitovat na druhých lidech. A nakonec se po dosažení dospělosti zcela vymknou vlivu rodičů a půjdou si svojí vlastní zatemněnou cestou.

Takový je dnešní svět. I lidé v dnešní době relativně čistí a jdoucí po světelné cestě mají zatemněné děti. Protože v době početí ještě na světelné cestě nebyli. Jejich vnitřní energie tehdy se světelnou cestou ještě nerezonovaly. A teď mají těžko řešitelné problémy s dětmi, které nechtějí přijmout jejich životní styl. Tento životní úděl si připravili svojí minulostí.


Závěr

Tímto pokračováním zatím uzavírám tento nový oddíl našich stránek nazvaný Jak nastartovat vlastní duchovní cestu? Nevylučuji však, že někdy v budoucnu bude potřeba dodat ještě další nové pokračování. V tomto novém oddíle, který má patnáct pokračování, patnáct dílčích textů označených symboly U1  – U15, jsou shrnuty všechny základní informace potřebné k tomu, aby se člověk postupně dostal na vzestupnou světelnou cestu. Jsou tyto informace pravdivé, nebo nejsou pravdivé? Někteří po nás chtějí důkazy toho, co tvrdíme. Jak jsme k tomu přišli? Jak to, že Reiki je pro cestu Světla škodlivé, když tolik lidí tvrdí opak?

Jen život sám krok za krokem prokáže, kde je vlastně pravda. Jen to pravdivé a fungující se postupně prosadí do morfických polí Planety a stane se novým návykem lidstva na cestě Nového vývoje. Jednotlivý člověk se tohoto procesu buď zúčastní jako aktivní článek. Nebo bude pouze čekat, i nadále vyčkávat, jak to všechno dopadne. Nebo bude stále znovu zkoušet staré přežité metody, které již tolikrát selhaly. Které opakovaně v historii prokázaly, že k cíli nevedou. Je to právo každého, volit jednu z těchto možností. Kdyby však všichni jen vyčkávali, nebo stále opakovali tytéž chyby, svět by se nikdy nemohl změnit k lepšímu.
 


V listopadu 2015 jsme vložili text shrnující základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci. Včetně návodu, jak co nejefektivněji vyhledávat informace na našem webu: 

        Hledáte změnu?


© Jiří Novák, leden 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 241
  • 28
  • 20
  • 17
  • 21

Celkový počet hlasů: 327