Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VII: 80 - 89 | 89B. Rozhovor se Sférou Nového začátku

89B. Rozhovor se Sférou Nového začátku

Petra Nováková Vloženo 9.1.2021
Petra Nováková

Text připravila k publikování a vložila na web Marie Holoubková


Duchovní komunikace z května 2020. Síla přítomného okamžiku. Otevírání možnosti větší spolupráce a propojenosti. Energetická podpora vaší práce a vlastní očisty. Připraveností svého nitra určujete, jak velkou podporu dostanete. Míra a typ přijímané tvořivé energie se může cíleně snížit podle toho, co bytost řeší. Frekvenční dosah podle zacílení momentálních úkolů. Cílem je mít nejoptimálnější frekvenci pro zpracování vlastních úkolů. Kdo nevykročí vpřed, zůstane ve svém životě tam, kde je.

Duchovní komunikace z 6. května 2020
 

Na jaře 2020 jsme získali napojení na Sféru Evoluce a Sféru Nového začátku. Přišly impulzy, aby více z nás s těmito sférami navázalo komunikaci. A přeneslo nové informace.

Petra Nováková: Sféro Nového začátku, prosím o komunikaci s tebou, je-li to možné. Nemám konkrétní dotazy, ale impulz s tebou mluvit, vědomě se spojit. Při čtení duchovní komunikace Věrky Talandové jsem vnímala, že už též tvé impulzy, energie, postrky, byly v poslední době patrné. Děkuji.

Vnímám silné vzedmutí energií, úplnou energetickou záplavu. Silnou blízkost a dojetí ze setkání. Plápolavé třepotající se energie, jako šátek ve větru.

Sféra Nového začátku: „Jsem ráda, že se s tebou setkávám.“

PN: V hlavě mi zní slova: Konečně. Konečně mohlo dojít k setkání. Cesta sem byla dlouhá. Každý krok na ní byl potřebný. Komunikace s touto Sférou mi přijde tak přirozená jako bavit se s přítelem.
(Přírodu vnímám něžně, jemně, jako matku, která vždy povzbudí, podpoří. Svoje Vnitřní Duchovní Já hutně. Karmu přísněji, komisněji.)

Sféra Nového začátku: „Když jsme se přivítaly (energie se více utišily), můžeme se dát do společného rozhovoru. Vítám tě tady u mě. Mám to tady hezké viď? Jako vy dole v přírodě, kde se k ní přistupuje šetrně, bez zbytečných umělých zásahů, a vy vnímáte úctu a posvátnost k území, na které vstupujete. Které je obývané dalšími bytostmi, pro něž je domovem. A vy jste na chvíli na návštěvě. Vše se utiší a zaplaví vás klid, harmonie a přítomnost.
 

Síla přítomného okamžiku

To je to nejpodstatnější slovo pro nás, od kterého se odrazíme. Přítomnost. Nejde tvořit cokoli bez přítomného okamžiku. To je ta nejcennější veličina. Umět sílu přítomnosti využít ve svůj prospěch. Tady a teď, hned. Podle možností. Když se zaměříte na přítomný okamžik, náhle zjistíte, že čas jako by náhle přestal existovat. Vše je hutnější, reálnější. Vše daleko více vnímáte, vše se vás více dotýká. Zasahuje to vaše nitro. To není nic jiného než absolutní koncentrace, která umožní propojení se svým nitrem, a tím dosažení na své nejvyšší možnosti, propojení se svým potenciálem. A v ten okamžik ho můžete nejlépe využít. V ten okamžik je vám plně k dispozici. V tu chvíli se spouští propojení celé vaší bytosti v jednotný celek, který je plně součástí energetické sítě Spojených Sil Světla. Kdy všechny energie jsou v rovnováze. A je možné vytvořit to, co je v danou chvíli třeba. Pro další posun váš, ale i celku, vývoje na Zemi.

Protože každá změna, i když je globální, nejprve přichází přes jednotlivce. Teprve pak se postupně spojuje inspirací, rezonancí do sítě, která roste, jejíž součástí se stávají další a další a každý tak daleko aktivněji přispívá ke svému osobnímu vývoji, ale i k vývoji všech.

 

Otevírání možnosti větší spolupráce a propojenosti

Toto je přirozené stávání se součástí „pracovního týmu.“ A nyní má možnost každá bytost připojit se k této spolupráci. Postoupit od prozatímní práce na sobě, k daleko vyšším a rychlejším možnostem pro sebe, ale i v rámci celku. Každý krok každého tak může mít doslova hybnou sílu. Která pomůže jít společně rychleji vpřed. Začínají se více smývat rozdíly mezi těmi, co jsou součástí světelné vzestupné cesty od samého začátku, pomáhali ji tvořit, a dále pracují na jejím rozvoji. Začíná se otevírat možnost větší spolupráce. Větší sounáležitosti, propojenosti. Větší spoluúčasti na společném vývoji. A opět to není ničím jiným, než skrze práci sám na sobě.

Tato síť, o které jsem před chvílí mluvila, se nyní vytváří díky krokům jednotlivců. Vašimi samostatnými kroky, které míří k sobě. K propojení. K pochopení významu všeho a všech. Vnímání těch příležitostí a možností, které každá bytost přináší svým jedinečným pojetím, svým přispěním. Ne vše je dosud vyladěné. Na této cestě každý přinášíte impulzy skrze sebe. A zároveň tyto impulzy se stávají tím, co umožňuje každému z vás jít zase více vpřed. A vyladit každý sám pohledem na druhé to, co je potřeba lépe vyladit. Jako pohledem do zrcadla, které umožnuje vlastní kompetenci a opravu sama sebe, uvědomění. Ve smyslu aha, tady u toho vidím toto, tady toto, já mám toto, mohl bych to ještě lépe vyladit. Ve smyslu obraz druhého může posloužit k vlastnímu posunu. Ale ne ve smyslu soupeření. Ale ve smyslu jednoty. Inspirace. Která vychází z vlastního nitra. Z chuti chtít se inspirovat, protože bez pocitu ohrožení vyhodnotím, že to, čím oplývá druhý, je dobré vylepšení, které dosud nemám v takové míře rozvinuté atd. Mohl bych ho v rámci svých možností podpořit a rozvinout do podoby, která je zase vlastní mně.

Obrazný příklad: Někdo má šaty z hedvábí. Přináší mnoho výhod. Tedy mohu zařadit materiál hedvábí do svého repertoáru. Ale šaty a jejich využití bude jiné než u druhého.

Přecházíte do nové éry, kde každý má větší možnost pomoci sám sobě, zároveň být součástí ve vyšším slova smyslu. Lépe vnímat svou hodnotu, svůj díl přispění sobě i celku.

Větší nadhled a vnímání propojenosti všeho a všech, kteří se rozhodnou této příležitosti využít.
 

Energetická podpora vaší práce a vlastní očisty

Jak psala Věrka, mé energie umožňují větší zážeh ve smyslu tvořivosti. Aby se věci rychleji posouvaly vpřed. Zároveň však stále tak rychle, jak je to optimální. A jak to odpovídá potřebám bytosti.

Naše společné možnosti jsou na úplně jiné úrovni. Ale to sami uvidíte. Začátek znamená vždy nejprve postupné seznámení s tím, co vše se vlastně mění, jaké možnosti se přidaly. A co přesně to pro každého znamená v jeho vlastním každodenním životě.

Prozatím je to větší množství energie, které za vaším konáním umožní větší a rychlejší průraznost tvořených věcí do hmoty. Ke konečné realizaci. Samozřejmě vždy s ohledem na světelný vzestup každého jednotlivce. Je to podpora vaší samostatné práce a vlastní očisty. Neznamená to, že očista bude mít snazší průběh a díky tomu se sama vyřeší, bez vaší aktivity.

Další informace se budou objevovat postupně. Ale sama vnímáš, když se mnou komunikuješ, ten vyšší nadhled, tu vyšší propojenost, kompetenci. Ten pocit, že můžeš. Že cílenou prací namísto neustálých překážek, které ale bylo nejprve potřeba překonat, se vše zjednodušuje a dává ti sílu to vhodné, prospěšné dotáhnout snáze a rychleji. Samozřejmě za předpokladu optimálního přístupu, postoje atd.


Připraveností svého nitra určujete, jak velkou podporu dostanete

To není potřeba zdůrazňovat. To je již na této rovině samozřejmostí. Každý připraveností svého nitra určí, jak velká energetická podpora mých energií přijde, jak velkou podporu do sebe vpustí. Podobně jako u genetického programu. Určitá sekvence programu se uzavře, pokud se frekvenční energetický dosah bytosti sníží. A naopak. Tím je zajištěna neustálá kontrola tvořeného. To, co jste měli již dávno v představách, jak by to mělo fungovat. Čistě, jednoduše, bezpečně a pro každého, kdo se svým přístupem doladí. A dnes může každý. Je to v rukách jednotlivců.

Zároveň každá bytost zpracovává své úkoly na odlišných úrovních frekvence. Podle toho, čeho se to týká. Tedy zde se již nebude hodnotit to, jakým kdo je přínosem. Protože každý, kdo se zapojí, jím bude. Každý však podle své očisty bude buď více pracovat na sobě nebo více přispívat celku. Protože každý máte v danou chvíli jiné úkoly.
 

Míra a typ přijímané tvořivé energie se může cíleně snížit podle toho, co bytost řeší

Zároveň když bytost bude potřebovat například zpracovat hmotnější principy sama sebe, frekvence se přirozeně mohou o něco snížit, aby to bylo pro ni snazší. Lépe se ukotvit, zahmotnit v otázkách, které jsou pro její vývoj podstatné. Aby zde byla více její práce, její proměna, s tvořivými energiemi utlumenými na vhodnou úroveň. Která podpoří úsilí bytosti, ale nepřebije ho. Aby se posílila schopnost bytosti, kterou v sobě nejprve potřebuje vydolovat, probudit. Přílišná míra tvořivých energií na začátku takového procesu, oslabuje úsilí bytosti nutné pro ukotvení a osvojení si nové dovednosti v potřebné síle. Tedy v danou chvíli se míra přijímané tvořivé energie může snížit v závislosti na tom, co bytost řeší. Jaké karmické vrstvy se jí obnažují.
Cílem je neustálá optimální podpora takových typů energií, které zajistí pomoc, oporu a zdárné vyřešení, transformaci, vylepšení dané oblasti. Povaha energií všech Spojených Sil Světla, které nám pomáhají a přidávají se další, je různá. Stejně tak je různá výška frekvence, rozsahu atd. Každý typ energie je jiný a pomáhá v něčem jiném. Vždy ale v rámci určitého vysokého standardu.


Frekvenční dosah podle zacílení momentálních úkolů

Dosud se více mluvilo o tom, kdo na sobě pracuje, nebo kdo svůj světelný rozvoj „šolichá“, nechává spíše náhodě. Zároveň frekvenční dosah těchto jednotlivců pak odpovídal jejich vynaloženému úsilí.
Zde v nové etapě, u těch, co převezmou větší zodpovědnost za sebe, bude frekvenční dosah v rámci určité již dosažené stupnice určovat spíše zacílení svých momentálních úkolů.
Podobně jako to vnímáš teď v rámci vaší skupiny. Tedy ne ve smyslu slabších a silnějších jedinců, ale ve smyslu věnování se vlastnímu úkolu. Tedy člověk pomáhající druhým duchovní prací bude mít přirozeně naladění na vyšší frekvence než člověk, jehož úkoly jsou více „hmotné“.

Zároveň využívání energií Spojených Sil Světla bude dávat každému zpětnou vazbu tak, aby vždy mohl být co nejefektivnější, co se týká vlastního vývoje. Ne ve smyslu výkonu. Ale ve smyslu zdárného harmonického života, kde ve vyladění a harmonii prochází událostmi. A učí se novým dovednostem. Tedy ne ve smyslu dělej více, ale ve smyslu můžeš být efektivnější. Tady a tady lze toto udělat takto… Větší podpora a důvěra v to, že to může zvládnout každý.


Cílem je mít nejoptimálnější frekvenci pro zpracování vlastních úkolů

Tedy cílem není mít co nejvyšší míru frekvence, ale tu nejoptimálnější pro sebe pro zpracování úkolů. A v danou chvíli mít na potřebné výšce zpracované vše optimálně. Než se energie zase zvýší. Aby se nedělo to, co někdy teď, že bytost má frekvenci nahoře, ale dole nezpracované situace a vlivem toho pak někdy vypadla z frekvenčního koridoru NDC, musela se vrátit na nižší frekvence. Aby to zvládla lépe. Zde to bude fungovat více automaticky. A v rámci určitého koridoru při jasném ohraničení spodní hranice se energie podle úkolu mohou přelaďovat.

 

Kdo nevykročí vpřed, zůstane ve svém životě tam, kde je

Vy budete více zůstávat jako podpora, průvodci. A bytosti samy sebe musí vzít za ruku a vykročit vpřed. Energetické očisty se budou ještě více zjednodušovat. Vše postupně, krok za krokem.

To je informací co? Vypadá to krásně, že? Ještě je mnoho práce, než se vše ustálí a ukotví, aby to fungovalo plynule a jednoduše. Aby každý chápal ty výhody. Ale to už bude i vaše práce ve hmotě. Pomoci lidem vidět v tom příležitost pro sebe, vidět v tom podporu, chuť se do toho pustit. Každý rád vnímá své zapojení na úrovni spolupráce, než svou „podřídivost“ ve smyslu nevědomosti, tápání, chaosu, nutnosti ptát se a spoléhat na druhého, protože sám to zatím neumím. A ti, co se rádi jen vezou a využívají výhody, ty postupně situace dotlačí se změnit. Anebo zůstanou tam, kde jsou ve svých životech.

Prozatím komunikaci dnes ukončíme. Ve hmotě máte další důležité úkoly, kterým je potřeba věnovat svůj čas. Jsem ráda, že jsme se spolu spojily, že jsem mohla předat další náčrt toho, jak věci mohou postupně fungovat.

Společně skládáte mozaiku, zároveň však určitou předlohu ještě dále dotváříte svými jednotlivými impulzy tak, že danou předlohu ještě převyšuje.

Je zde neomezená možnost růstu, zlepšování. Stále je možnost jít vpřed. Stále je možnost vyšší úrovně harmonie, nejen duchovní, ale i hmotné. Vše v jednotě. Protože hmota je pro vývoj klíčová. A přišel čas ji více podpořit. Aby se mohla dotahovat svou harmonií k té vaší duchovní, kterou vytváříte svým konáním.“


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci. Návod, jak co nejefektivněji vyhledávat informace na našem webu.

© Petra Nováková, leden 2021
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 144
  • 14
  • 10
  • 9
  • 11

Celkový počet hlasů: 188