Pravčická brána
Úvodní stránka | K aktuálním otázkám nového vývoje | K aktuál. otázkám nového vývoje A30-60 | A30. Kam směřuje svět a lidstvo na začátku roku 2013? – část I

A30. Kam směřuje svět a lidstvo na začátku roku 2013? – část I

Jiří Novák Vloženo 22.1.2013
Jiří Novák

Jak vypadal přelom roků 2012 a 2013? Snahy některých temných kruhů převrátit celkový vývoj ve svůj prospěch. Konkrétní příklady rozsáhlé karmické očisty. Změny ve fungování Planety jsou zásadní, i když je nemusíme vnímat. Naše Země se stává bezpečnějším místem pro život. Temné formy života bez uzemnění ve hmotě již byly z vývoje odstraněny. Pokračuje vytěsňování temných klonů z nitra bytostí na světelném vzestupu. Energie katastrofického uvažování byly z Planety odstraněny. Podmínky umožňující sestup Karmy do hmoty ještě nejsou splněny. Těžké karmické vazby lidských a ještěřích světů. Možnost oboustranného karmického vyvázání soupeřících stran. Planeta Země zůstane zachována pro lidstvo v jeho nejvyspělejší podobě. I nadále budou odcházet především ti, kteří nevyužili plně možností hmotné existence. Každý zlom představuje splnění podmínek pro jiný způsob fungování energií.

Jak vypadal přelom roků 2012 a 2013?

Dnes je již 9.1.2013. Máme za sebou svátek Tří králů a tím bylo definitivně ukončeno období spadající pod oslavu křesťanských Vánoc a všeho dalšího, co s tím souvisí. Co bylo pro období na konci roku 2012 typické? Jak jsem sám vnímal situaci a přicházející energie?

 

Především je důležité podotknout, že samotný datum 21.12.2012, ačkoliv z mnohých pohledů sliboval určitý zlom, žádnou okamžitou zásadní viditelnou změnu nepřinesl. Celé období Slunovratu 2012, tedy několik týdnů před i po tomto datu však určité podstatné změny ve fungování energií přítomných na Planetě přece jen přineslo.

 

Napřed připomenu to, co jsem v uplynulých týdnech vnímal sám při duchovní práci, kterou se zabývám. Zejména při zprostředkování karmické očisty jednotlivců na Nové duchovní cestě. I při dalších léčebných akcích v rámci planety Země a Přírody.

Snahy některých temných kruhů převrátit celkový vývoj ve svůj prospěch

Několik dnů kolem přechodu roku 2012 v nový rok 2013 se celkové energie v prostředí jakoby rozkolísaly. Temné útoky doprovázející karmickou očistu jednotlivců na cestě světelného vzestupu zesílily. Výsledkem bylo zvyšování počtu drobných nehod, nepříjemných dílčích událostí, i určitých zdravotních výchylek jednotlivců v karmické očistě.

V té době jsem zřetelně vnímal snahy o převzetí otěží vývoje ze strany některých konkrétních zatemněných bytostí. Některé z nich se sice slovně hlásí ke Světlu. Svými konkrétními činy a energiemi, které kolem sebe rozšiřují, však již v tomto období patří zde ve hmotě k oporám temné strany světa a současně k odpůrcům nového světelného vývoje.

 

Právě v tomto období zesílil tlak těchto bytostí, které postupně během minulého vývoje přešly ze Světla na temnou stranu. Energie katastrof, soustředěné na toto období, které byly všude kolem, jim na určitou dobu vytvořily příznivější prostředí, než je běžné. Proto byla patrná jejich snaha překlopit výhody na svoji stranu. Zastavit světelný nástup duchovně pokročilé části pozemské civilizace. Zneužít energie vzestupné světelné cesty na podporu temné cesty.

 

Po několika dnech nového roku se situace opět stabilizovala a postupně navrátila do původních kolejí. Tedy do situace, kdy zatemněné síly jsou v defenzívě. A mají plné ruce práce udržet se na cestě, kterou zastávají. Nemají už dostatek síly na další posilování své cesty.

Konkrétní příklady rozsáhlé karmické očisty

Jestliže podzim 2012 přinesl rozsáhlou stupňující se karmickou očistu, pak samotné období kolem Slunovratu tuto očistu ještě zesílilo. Silné přicházející energie vypuzovaly z jednotlivců na Nové duchovní cestě další a další kritické vysoce temné vazby z minulosti.

Cituji jen z některých žádostí o pomoc a zprostředkování očisty, které jsem v tomto období obdržel:

 

12.12.2012

„Bolesti paží, zápěstí. V noci živý sen: Temná lidská bytost se chtěla zmocnit mne a partnerky. Únik pomocí levitace, partnerka to neuměla, nesl jsem ji…“

Vyhodnocení situace: Obnažená karmická vrstva z dávné minulosti. Dotyčný byl zašpiněnou světelnou bytostí (podíl temné energie již 38%) s nejvyšší světelnou magií (temná síla 99%). Na zádech ovládán temnou bytostí, temným mágem, který měl k dispozici vyšší magickou sílu. Z 90% jde o čištění z minulosti. Z 10% jde o útok dotyčného mága v přítomném čase, protože i on je v tomto období zrozen na Zemi.

13.12.2012

„Od večera velmi špatně, hodně bolí žaludek, jakoby tam něco sedělo. V noci osmkrát na záchodě.“

Vyhodnocení situace: Obnažené nezpracované karmické vrstvy z minulosti, byl zatemněný ze 45 %, k dispozici vysoká magie, ovládal, manipuloval, na zádech ovládnut temnou zrůdou. Opět spojené s útokem od jiné zrozené bytosti v tomto čase.

17.12.2012

„Nemohl jsem usnout, srdce bušilo jako splašené. Také mne bolí v krku, rýma, celkově se necítím dobře. Asi se obnažily další temné vrstvy, špatná nálada.“

Vyhodnocení situace: Obnažené karmické vrstvy z minulosti. Dotyčný byl zatemněný z 90%, k dispozici nejvyšší magie, obsazený na zádech černým bratrem. Byl duchovně zcela ovládnut, pod skrytým vedením ze strany černého bratra škodil, zneužíval magii, neoprávněně zasahoval do vývoje na Zemi. Přítomnost vysoce koncentrované temné energie i parazitování na jeho životní síle mají silný vliv na fungování jeho srdce.

25.12.2012

„Pocity jednoho člověka na NDC: Mám pocit, jako kdyby skončilo vše, co není opravdové – všechny holografické projekce, atmosféra Vánoc. Jako kdyby ta energie úplně skončila, vypnulo se to. Vůbec jsem letos necítila tradiční energii Vánoc, ani anděle. Vnitřním zrakem jsem dokonce viděla, jak křídla andělů postupně zvadla a upadla. Jako když neskutečná iluze skončila. Vnímala jsem přitom klid.“

Vyhodnocení situace: Není k tomu co dodat. Každý člověk má jinou citlivost svého vnímání a získává takto obrazy jiných probíhajících jevů než řada dalších. I já jsem atmosféru na konci roku 2012 vnímal jinak než obvykle.

27.12.2012

„Už několik dnů mne bolí v kříži a teď se přidala šíje.“

Vyhodnocení situace: Obnažené nezpracované karmické vrstvy. Předsedá jakési zatemněné lóži, měl tehdy 70% temné energie, nejvyšší magii (temná síla 100%). Prostředí výrazně zatemněno, na zádech ovládnut odděleným temným klonem mága, který si tehdy přisvojil právo vést tento svět.

2.1.2013

„Nepříjemné pocity, divně od břicha, pocity ovládnutí. Sen z minulosti: Vysoké přívalové vlny na moři. Jakoby konec světa.“

Vyhodnocení situace: Obnažené karmické vrstvy s ovládáním od bývalého partnera. Spojené s útokem v tomto čase. Ostatní situace související se snem se karmicky zpracovaly automaticky.

2.1.2013

„Objevuje se mi před očima obraz čarodějnice ležící na zemi, která mne drží za kotníky, a nemohu se hnout, neuvleču ji.“

Vyhodnocení situace: Obnažené karmické vrstvy z dávné minulosti. Dotyčný byl částečně zatemněnou světelnou bytostí (podíl temných energií 25%) se střední magií (temná síla kolem 50%). Snažil se do něčeho zasahovat, svojí silou však na to nestačil. Ovládnut zrůdou, zcela temnou čarodějnicí. Na zádech se v rámci karmických vrstev obnažil její klon. Z 90% jde o čištění z minulosti, z 10% jde o útok dotyčné bytosti v přítomném čase. I tato čarodějnice je v této době zrozena ve hmotě a nadále využívá svoji temnou sílu z minulosti k vyniknutí ve hmotě v tomto životě i k parazitování na jiných bytostech.

5.1.2013

„Dnes drobné nehody, v lese jsem spadla jako hruška, dopoledne se převrátilo jízdní kolo a obálky s volebními lístky se vysypaly. Někdo škodí.“

Vyhodnocení situace: Poloautomatická očista, na zádech byl klon muže z oblasti zaměstnání.

5.1.2013

„Zub 8 vlevo dole bolí po silných útocích na pracovišti. Někdo, něco si se mnou hraje. Mám službu a už třetí neobvyklá porucha.“

Vyhodnocení situace: Poloautomatická očista. Na pracovišti se z karmických vrstev vynořila temná bytost, chce pokračovat ve svém úsilí celé toto místo převzít pod svoji kontrolu. Jde o zařízení s jemnou elektronikou, která je velmi citlivá na působení extrémně silných temných levotočivých bioenergií.

5.1.2013

„Dnes je to u nás šílené, děti mrzuté. Syn se v noci opakovaně probouzel a řval, že ho bolí ucho. Vstala jsem nevyspalá, bolí mne silně v krku.“

Vyhodnocení situace: V pozadí poloautomatická očista z ovládání vlastním manželem, který stále ještě pokračuje ve vysávání manželky i vlastních malých dětí.

5.1.2013

„Dnes bolest zad i hlavy. Bolest kolem pravé lopatky, něco zpoza ní leze. Opět sestra – dává mi zabrat.“

Vyhodnocení situace: Další kolo poloautomatické očisty od ovládání ze strany vlastní sestry, která není na světelné cestě.

7.1.2013:

„Vnímám tlak na hrudník, napojení na srdeční čakru, točení hlavy. Problém s chodidly, bolesti klenby a vnější strany chodidla a kotníku. Možná z podpatků. Ale trvá to již týden, musí to mít i duchovní příčinu.“

Vyhodnocení situace: V pozadí obnažené karmické vrstvy. Opět přichází na řadu karmické čištění od jednoho z nejvyšších mágů. Dotyčný byl učedníkem magie, v podtextu je špatná duchovní cesta a tedy problém s chodidly, nohami.

7.1.2013:

„Sen: Skupina lidí, kteří jsou v tomto životě na Nové duchovní cestě a tři biorobotky, zvrhly se, nějak poškodily a chtěly nám ublížit.

Další sen tu samou noc: Dotyčný letí do Vesmíru jako pilot americké kosmické lodi.“

Vyhodnocení situace: Obnažené karmické vrstvy z minulosti. Člověk vysoce zatemněn s nejvyšší magií. Možná si nárokoval právo zasahovat do vývoje. Ovládnut, sejmut nejvyššími mágy vedoucími na Zemi vývoj. A dále automaticky se čistící vlivy z dávné minulosti, ze životů v jiných existencích.

7.1.2013

„Sen: Na Planetě po katastrofě. Tma, kolem jen trosky staveb, hromady odpadu, ruiny. Blízko tápou dvě malé skupinky lidí, jejich jazyku nerozumím. Pocit zmaru a osamění. Tlak v hlavě, pocit vychýlené, ovládnuté hlavy.“

Vyhodnocení situace: Další kolo poloautomatické očisty související s atmosférou konce roku 2012 a katastrofami v minulosti.

7.1.2013

„Od večera útok na žaludek. Jakoby mi někdo chtěl vyrvat útroby. Trochu jsem pročistil, ale ještě to dobré není.“

Vyhodnocení situace: Obnažené nezpracované karmické vrstvy z minulosti. V nich byl výrazně zatemněný, až 42 % temné energie, vysoká magie, sám škodil a soupeřil s dalšími mágy o vliv. Silnější mág jej ovládl, jeho temný klon má na zádech. Tento i dnes zrozený mág útočí i v tomto životě.

7.1.2013

„Dnes dopoledne jsem se dusila šálkem čaje. Potom jsem málem zničila počítač vyprsknutým čajem. Bezdůvodně jsem měla pořádný vztek. Další vrstva?“

Vyhodnocení situace: Opět poloautomatická očista. Klon jiného člověka ze zad již byl oddělen. Je potřeba karmickou očistu dokončit.

7.1.2013

„Dcera má popálené nárty, včera si je polila vřelou kávou.“

Vyhodnocení situace: Dcera má obnažené karmické vrstvy s temným klonem jiného člověka z příbuzenstva. Čištění ovšem tvoří jen 20% všech energií, zbytek je silný útok v tomto reálném čase.

8.1.2013:

„Od rána nehody. Auto nestartovalo, rozbila jsem naplněnou sklenici, zasekl se zip u bundy, bankomat přestal fungovat při výběru. Nakonec vše dopadlo OK. Kromě toho opakující se problémy v oblasti krku, štítné žlázy a pánve, ženských orgánů.“

Vyhodnocení situace: V pozadí poloautomatická očista z ovládání od rodičů. A také vazby na knihy Anastázie, do té doby skryté, které se začaly obnažovat. Tedy knih s mimozemskými energiemi a výrazně manipulativními vlivy. Opakované čištění z mnoha zásahů vesmírných lidí zejména v oblasti krku (komunikační zařízení) a pánve (neoprávněné zkoumání pozemské sexuality a zneužívání této energie pro jiné účely).

8.1.2013

„Dnes extrémní únava. Negativní pocity – hlava, hrudník. Nemožnost spát v noci.“

Vyhodnocení situace: Další kolo poloautomatické očisty od agresivního vysávání ze strany obou rodičů, které stále ještě pokračuje.

8.1.2013

„Dnes neobvyklý příliv energie spojený s potřebou fyzické činnosti, běh, úklid apod. Pracovní potíže řeším s nadhledem a klidem.“

Vyhodnocení situace: Další důležitý mezník. Na dotyčného člověka, který nedlouho předtím dosáhl celkového vyladění 100% na NDC, se právě tento den napojila Karma Nové duchovní cesty. Dosaženým stupněm vnitřní čistoty tak další člověk splnil podmínky pro to, aby Karma rozšířila svoji oporu ve hmotě. Stal se tak dalším uzemňujícím článkem Nové Karmy.

 

Změny ve fungování Planety jsou zásadní, i když je nemusíme vnímat

JN: Spojené Síly Světla, je již 12.1.2013. Takže kritický rok 2012 je za námi. Co významného tento rok z Vašeho pohledu nad hmotou přinesl pro celkový vývoj jednak ve hmotě, a jednak také v duchovním pozadí světa? Děkuji. (Duchovní komunikace z 12.1.2013)

 

Planeta Země: „Nejprve bych se chtěla vyjádřit já. A to proto, že změny, které proběhly, mají zásadní vliv právě na fungování vaší Planety. Vy lidé možná ze svého pohledu zřetelně nevnímáte, že by se něco zásadního stalo. Že by se celkový vývoj podstatným způsobem posunul. Já to však vnímám naprosto zřetelně. A to zejména v následujících oblastech.

 

V prvé řadě došlo ke změně v celkové úrovni čistoty, na kterou je naladěna Země a pozemská Příroda. To, co se podařilo během tohoto kritického roku 2012, to předčilo pokrok dosažený za předcházejících 12 let existence Nové duchovní cesty. Mimořádně silná karmická očista se netýkala jen Vás lidí, ale také jednotlivých oblastí Planety, dílčích úseků Přírody, i celého komplexu Planety s Přírodou najednou.

Naše Země se stává bezpečnějším místem pro život

Já vím, to jsou pro vás pořád jen obecná slova a obvyklé formulace. Ale já to cítím naprosto zřetelně jako zásadní zlom ve svém vývoji. Jako skok na podstatně vyšší úroveň vnitřní čistoty a stability.

Důsledkem toho je pro mne skutečnost, že běžné pochody odehrávající se na povrchu Planety i v jejím nitru začínám mít daleko více ve svých rukou. V tomto období byly vytvořeny podmínky pro to, aby vnitřní léčba Planety postoupila zase o další krok dál. Aby se celá Země mohla postupně stát bezpečnějším místem pro život. Aby obrovské výkyvy ve fungování živlů Planety se staly méně častými. Protože všechny tyto záležitosti se postupně dostanou pod mojí mnohem účinnější kontrolu.“

 

JN: Přírodo, dosavadní zprávy však zatím nic takového nenaznačují. Například v článku Planetou zmítají extrémní vlny počasí, přívaly sněhu i neúnosná vedra z 19.1.2013 na  www.novinky.cz  se naopak píše, že:

„Meteorologické zprávy posledních dnů dokazují pravdivost nedávných varování klimatických expertů, že extrémy se promění v běžnou realitu. Zatímco nás v Evropě spoutávají sněhové přívaly a mráz, u protinožců, kde mají léto, se dusí pekelným horkem.“

Přívaly sněhu v Evropě, vlna obrovských veder v Austrálii, kdy teploty šplhají až k neuvěřitelným 46 stupňům Celsia, to vše spojené po celé Austrálii s vlnou požárů. Dále záplavy, které již několik dní trápí indonéskou metropoli Jakartu, atd.

Je to snad větší zviditelnění vnitřních problémů Země předtím, než se to začne duchovně srovnávat, na energetické úrovni léčit? Jak jsme na to zvyklí u člověka, kde také předtím, než se u nějakého zdravotního problému začnou řešit skutečné duchovní příčiny, se tento problém často napřed zesílí? Zakutní se, vyvolá se znovu do projevení, zatímco předtím byl třeba před několika lety zaléčen léky? Které ovšem neodstranily skutečnou příčinu problému, ale pouze ten problém dočasně zatlačily dovnitř, aby se neprojevoval, aby svými příznaky přestal hrozit?

 

Planeta Země: „Ano, takto se to zatím jeví vám lidem. Vnímáte, že počasí je rozkolísané, na některých místech až extrémně zesílené. V tomto období však již takovéto projevy výrazně vychýleného počasí nevnímám jako předzvěst blížícího se kolapsu, ale naopak jako příznaky nastartovaného léčebného procesu ve svém nitru.

Jde totiž o jediný způsob, jakým se může nemocný organismus, v tomto případě obrovský organismus Planety, konečně zbavit vnitřní nerovnováhy, vnitřních odchylek od normálu v některých oblastech. A přitom se zbavit příčin nerovnováhy čistým způsobem, za použití přirozených eticky čistých postupů. Pak to zpravidla funguje tak, že problém, který má být vyřešen, se nejdříve zesílí, více zviditelní. Za takové situace se více obnaží jeho skutečné příčiny kdesi v nitru bytosti. A sama bytost za pomoci přicházejících energií a současně při vědomé změně svého vnitřního prožívání i vědomých hmotných postojů pak má šanci směřovat k vyšší hladině vnitřní čistoty a rovnováhy.

Temné formy života bez uzemnění ve hmotě již byly z vývoje odstraněny

Pokračujme však dál ve výčtu změn, které v tomto období vnímám. Zadruhé, výrazně pokročil a vlastně se prakticky uzavřel, proces vytěsňování skrytých temných nehmotných či polohmotných životních forem z oblasti Planety a jejího duchovní pozadí. Vše, co nemá důkladné uzemnění ve hmotě, co není součástí bytosti žijící ve hmotě Planety, případně na hmotné úrovni součástí samotné Planety nebo určitého úseku Přírody, bylo z vývoje odstraněno. To se týká například agresivních temných astrálních bytostí různého typu, například zrůd, které parazitovaly na karmických nádržích s nahromaděnou nepříznivou karmickou energií. A také dalších astrálních bytostí, které se staly součástí temné strany světa. A také mimozemských bytostí žijících v nižších hrubostech hmoty a tím pro nás neviditelných. Takže v této době již například nepřipadá v úvahu útok jakési volně se pohybující astrální zrůdy.  (Poznámka: Více o úrovních hrubosti hmoty je v článku 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi)

Jedinou výjimkou jsou formy života, které byly doposud zapadlé v karmických vrstvách ve hmotě zrozených jednotlivých bytostí, nebo v karmických vrstvách určitých oblastí, území Přírody. A v tomto období se působením vnějších energií uvolnily, a začaly se pokoušet pokračovat v tom, co dělaly předtím. Tedy ohrožovat žijící bytosti, snažit se je zmanipulovat, parazitovat na nich, vysávat je, apod. Z karmických vrstev Planety se takto postupně osvobozují například jednotlivé mimozemské bytosti, které zde na Zemi byly v důsledku svých činů zablokovány v karmických vrstvách. Takto se mohou náhle obnažit třeba i celé kosmické lodě s osazenstvem. Další výjimkou jsou z vrstev uvolnění duchové zemřelých, zajatci Planety. Nebo duchové právě zemřelých, se kterými je důležité něco provést ještě předtím, než budou odvedeni tam, kam patří. (Poznámka: Viz například článek z roku 2011 A11. Jaké výsledky přináší letošní zimní slunovrat?)

Pokud jde o karmickou očistu, tak i v této oblasti se přitvrdilo. A přicházející energie vypuzovaly z jednotlivců na cestě stabilního světelného vzestupu právě vrstvy se zapadlými temnými formami života. A to s cílem, aby působení takovýchto temných forem bylo definitivně vytlačeno ze života všech jednotlivců na cestě světelného vzestupu. To je ohromný dílčí pokrok, ale v karmické očistě to stále ještě není všechno.

Pokračuje vytěsňování temných klonů z bytostí na světelném vzestupu

V tomto období se karmická očista znovu vrátila k vytěsňování temných klonů žijících bytostí z nitra a ze zad jednotlivců na světelném vzestupu. Což se už v této době děje převážně poloautomatickou formou karmické očisty. Toto je další důležitý bod, na jehož kompletní dokončení se čeká.

Jakmile se tato etapa završí, bude to znamenat, že minulá i současná moc magie již nemá dosah na životní formy, které dosáhly pokročilosti na cestě světelného vzestupu. A to je v současné době většina bytostí na Nové duchovní cestě, které dosáhly vnitřního vyladění 100% a na které se napojila karmická instituce. A to je také samotná planeta Země, a pozemská Příroda jako celek. Do této úrovně vnitřní čistoty a stability se však ještě nedopracovaly kompletně všechny části Planety a všechny dílčí úseky Přírody.

Tato etapa očisty od temných klonů probíhá opakovaně rok za rokem vždy na vyšších a vyšších hladinách očistné energie. To, co se děje právě v těchto dnech, by mohlo přinést definitivní zlomení moci magie nad pokročilými lidmi na Nové duchovní cestě. A to především moci konkrétních mágů, kteří v tomto životě i v minulosti aktivně ovládali žijící bytosti, a jejichž temné klony se postupně obnažují z karmických vrstev těchto ovládaných obětí.

Energie katastrofického uvažování byly z Planety odstraněny

A další záležitost. Nad pozemským lidstvem stále visel Damoklův meč možné katastrofy. Všechny nitky se sbíhaly do jednoho bodu, na konec roku 2012. Situace byla v závěru roku skutečně rozkolísaná. Ale ve vzduchu obsažené myšlenky o katastrofě, obavy před katastrofou, nebo dokonce toužebná přání po katastrofě, to vše bylo během uplynulých týdnů vyčištěno a neutralizováno. I to je významný pokrok, protože další vývoj Planety a lidstva se tím uvolnil od sevření energií provázejících katastrofické uvažování mnoha jednotlivců. Jakákoliv forma celoplanetární katastrofy přestala být na pořadu dne. Pro lidstvo na planetě Zemi se otevřely nové obzory a postupně začnou přicházet nové příležitosti. To je ode mne vše.“

(Poznámka: Více o tom, že období roku 2012 skutečně představovalo určitý zásadní zlom v dosavadní historii lidstva, bylo v textu A29. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? – část VII.)

Podmínky umožňující sestup Karmy do hmoty ještě nejsou splněny

Centrální Karma Nového vývoje: „Vás jednotlivce na NDC zajímá především otázka, jak se pokročilo v sestupu Karmy a karmických principů do hmoty. Kdy začne Nová Karma ve hmotě měřit všem stejně. Kdy začnou být z jakýchkoliv neetických činů vyvozovány bezprostřední karmické závěry. Tento proces stále ještě není ukončen. Ono se nedá například říci, z kolika procent už to funguje. Protože zatím se stále pracuje na vytvoření a dokončení podmínek, za kterých bude takový proces spuštěn.

Takový proces nemůže být spouštěn po částech. Vše musí proběhnout naráz. A v tom okamžiku Karma skutečně začne ve hmotě fungovat. A bude krok po kroku odhalovat a bezprostředně řešit karmické situace, které nejvíce zatěžují Nový vývoj. Které nejvíce brání Novému vývoji. Kdy k tomu dojde, nelze předem odhadnout. Zatím Karma v plné míře funguje pouze u těch bytostí, které se jí dobrovolně podřizují. Což jsou všechny bytosti na vzestupné světelné cestě.

 

Jednou ze základních podmínek toho, aby Karma ve hmotě začala fungovat i na bytosti, které se jí dobrovolně nepodřizují, je, aby se jednotlivci na NDC kompletně vyvázali z moci magie. Aby magii ve všech podobách dostali ze svých karmických vrstev. Aby magii dostali ze svých životů. Aby energie magie už na ně nemohla. Protože právě tito lidé jsou uzemněním a oporou Karmické instituce ve hmotě. A dokud je toto uzemnění i třeba částečně ovlivňováno magií, nemůže pro Karmu poskytnout dostatečně pevnou oporu pro karmické zásahy vůči těm, kteří i nadále používají magii proti Novému vývoji. Tento proces však zatím ještě není ukončen.“

 

Těžké karmické vazby lidských a ještěřích světů

V pátek 11.1.2013 došlo z mého pohledu k další mimořádně důležité události. Ale nejprve připomenu základní informace o tématu, kterého především se tato událost týkala. V článku 55E. Zásadní chyby v plánování a využívání nových zrození jsem se zmínil o problematických vztazích mezi lidmi a dinosauřími (ještěřími) bytostmi:

Dinosauří (ještěří) větev Stvoření představuje žebříček světů nad sebou, který je zcela oddělen od lidské větve Stvoření a lidského žebříčku světů. Dinosauři, které známe z pozemské historie, vlastně představují zvířata v dinosauří větvi (podobně jako u nás třeba opice a jiné formy savců). Na Zemi, která byla po jedné z dávných katastrof prakticky prázdná, byli dinosauři přeneseni chybou určitých Stvořitelů, jak jsme se dozvěděli z karmické očisty příslušných bytostí. Vzájemně přínosné soužití obou těchto forem života, tedy dinosaurů se savci, však prakticky není možné. Protože dříve nebo později dojde mezi nimi k nesmiřitelnému zápasu o životní prostor, jako se to později stalo na Zemi. Proto by se formy života z tak odlišných větví Stvoření neměly míchat. V dnešní době je na Zemi zrozena celá řada bytostí z ještěří větve v podobě běžného pozemského člověka proto, aby mezi lidmi a dinosaury došlo ke karmickému rozvázání. Pokud se někteří z nich dostali na vzestupnou světelnou cestu, průvodní jevy jejich karmického čištění jsou extrémně silné a pro ně samotné velmi nepříjemné.

Později v jiném textu A26. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012 – část IV, film Atlas mraků byly uvedeny další informace, které získala Marie Mejdrová duchovní komunikací s Centrální Karmou Nového vývoje:

Tyto vzájemné těžké karmické vazby lidí a ještěrů se staly velkým karmickým břemenem planety Země, řady ještěřích světů a mnoha jejich obyvatel, včetně bytostí pro vývoj klíčových. Právě v těchto dnech je možné dokončit duchovní rozetnutí této situace ve všech zásadních bodech. A dokončit tak proces, který probíhal již od začátků budování NDC.

Příležitost dalšího posunu ve vývoji

Den se zvláštním datem 11.1.2013 tato slova jen potvrdil. Došlo k mému prvnímu osobnímu setkání s člověkem, který mne už několik měsíců opakovaně žádal, abych mu pomohl s očistou stahujících vazeb nachytaných v tomto životě. Tomuto člověku přitom trvalo několik měsíců, než se dokázal soustavnou prací na sobě dopracovat ke splnění základních podmínek pro takovou pomoc. Podmínek, které jsou podrobněji vysvětleny v článcích U8. Jak rozpoznat, v jaké duchovní situaci se člověk nachází?, U9. Za jakých předpokladů mohou energie NDC pomoci dostat se na světelný vzestup?

Prakticky již při příchodu jsem odhadl, že dotyčný člověk není běžným pozemšťanem, který zde ve hmotě prožil stovky různých inkarnací. Vyšetření stavu čaker a zjištění jeho celkové duchovní situace odhalilo kompletní informace. Jako pozemský člověk se zde zrodil anděl ještěří větve Stvoření. Měl zvláštní anomálii, se kterou jsem se doposud setkal jen u několika jedinců – zcela mu chyběla čakra 1A, to znamená čakra vpředu na 1. úrovni spodního konce páteře. Čakra, kterou drtivá většina běžných pozemšťanů získala duchovním přenosem až v 90. letech 20. století. Více o tom je v článku 31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka.

Možnost oboustranného karmického vyvázání soupeřících stran

Zkoumal jsem, kde se tady vzal. Proč při odsunech ještěřích bytostí z naší Planety neodešel s nimi. Byl přece za ně určitým způsobem zodpovědný. A dostal jsem následující informace:

Tato bytost přijala úkol, že zde v oblasti planety Země zůstane do té doby, dokud nevznikne šance karmicky rozvázat lidské a ještěří civilizace ze všech vzájemných násilných činů, masakrů, drtivých válek, kterými si vzájemně ubližovaly. A jako jedna z výše postavených duchovních bytostí ještěří větve zodpovědných za tato střetnutí mezi ještěry a lidmi bude zde na Zemi přítomna okamžiku tohoto rozvázání. A udělá vše pro to, aby toto rozvázání mohlo proběhnout správným eticky čistým způsobem.

 

Je totiž podstatné, že oboustranné karmické vyvázání dvou soupeřících stran může do všech důsledků proběhnout pouze za předpokladu, že jsou v dané chvíli přítomni zástupci obou forem života. A že zástupci obou těchto stran splňují základní podmínky přirozené karmické očisty v Novém vývoji zde na planetě Zemi, viz články 39B. Karmické vrstvy a předpoklady karmické očisty, 39G. Principy přirozené karmické očisty. Jinak by vyvázání bylo pouze jednostranné.

 

Přesně z toho samého důvodu je oboustranné karmické vyvázání dvou blízkých bytostí, z nichž jedna dlouhodobě vysávala druhou a druhá to vytrvale snášela a ustupovala, relativně jednoduché, pokud obě bytosti nastoupí cestu neomezeného světelného vzestupu. A naopak se toto čištění stává velmi zdlouhavým, pocitově jakoby nekonečným, pokud se čistí pouze jeden a druhý naopak realitu parazitování na druhém člověku neuznává. A naopak i nadále v dnešní době chce mít druhého pod kontrolou, aby jej mohl ovládat a pokračovat v parazitování na jeho energiích.

Součástí karmické očisty je i náprava situace do té míry, jak je to v tomto čase možné. Protože při velkém časovém odstupu lze odstranit nebo alespoň zmírnit pouze některé následky, zatímco jiné situace jsou již nevratné. Během této náročné očisty různých období z historie Země jsem okrajově vnímal drtivé války mezi ještěry a lidmi, oboustranné vzájemné masakry, apod.

Jaké jsou důsledky této události?

Je zřejmé, že tato událost umožňuje výrazně posunout celý vývoj zde na Zemi zase o další dílčí krok kupředu. O tom, jaké to mělo bezprostřední následky v dalších dnech, jsem se zeptal v duchovní komunikaci.

 

JN: Spojené Síly Světla, jak vnímáte celkové výsledky a další možnosti po základní očistě vztahů mezi lidmi a ještěry, která proběhla 11.1.2013? (Duchovní komunikace z 15.1.2013)

 

Centrální Karma Nového vývoje: „Z karmického hlediska se uvolnilo obzvlášť rozsáhlé množství karmické zátěže, která byla tímto nedořešeným dlouho trvajícím sporem mezi lidmi a ještěry blokována.

 

Zatím tomu však ještě není vždy tak, že po pozitivním kroku bude následovat výrazné uvolnění. Zatím obvykle po pozitivním dílčím kroku následuje další razantní kolo karmické očisty jednotlivců na cestě světelného vzestupu. Jednoduše proto, že odstraněný dlouho zadržovaný blok uvolnil cestu pro postupné obnažení další rozsáhlé karmické zátěže z mnoha dalších dávných situací na Zemi.

I v novém roce 2013 jsou změny zatím dílčí

Rok 2012 sice již kalendářně doběhl, ale starý vývoj stále ještě není z energetického pohledu kompletně uzavřen. Potřebného objemu uvolněných a rozvázaných karmických vazeb, kterého je nezbytné dosáhnout před nastartováním zásadního zlomu ve vývoji, stále ještě nebylo dosaženo. Proto se zatím pokračuje dál v nezměněném duchu. Rozhodujícím úkolem stále zůstává dosažení určitého celkového objemu rozvázaných karmických bloků jak v životech jednotlivců, tak také celkově u lidstva jako celku.

 

Z tohoto důvodu mohlo zatím dojít pouze k dílčím změnám. Například byly vyčištěny energie katastrofického rázu vytvořené myšlením lidí a vizemi proroků, i souvislostmi s Mayským kalendářem. Které v závěru roku 2012 jakoby všude kolem nás visely ve vzduchu. Drtivá většina karmických očist jednotlivců na NDC se úplně nebo částečně zautomatizovala. Energie NDC získaly rozhodující převahu v otázkách směrování dalšího duchovního vývoje této Planety.

 

(Poznámka: Vysvětlení, co je plně automatická karmická očista, jak probíhá poloautomatická očista a na čem závisí připravenost člověka pro tyto formy karmické očisty, je uvedeno v článku U14. Jak dále prohlubovat a rozvíjet vzestupnou světelnou cestu?)

Planeta Země zůstane zachována pro lidstvo v jeho nejvyspělejší podobě

Změny ve hmotě však budou následovat až postupně. Podstatné je, že celkové směrování lidstva je již jednoznačně určeno. Teorie Staré duchovní cesty už na tom nemohou nic změnit. Stále však ještě mohou svádět do slepých uliček osobního vývoje velké množství jednotlivců, kteří s nimi doposud vnitřně rezonují.

 

Tato Planeta zůstane zachována pro pozemské lidstvo v jeho nejvyspělejší podobě. Teze, že ti nejlepší, duchovně nejpokročilejší, znovu kamsi odejdou, například do vysněné dokonalé páté dimenze, je přežitkem Staré cesty. Přežitkem, který nikdy nedokázal z dlouhodobého pohledu zajistit vzestupnou světelnou evoluci lidstva.

 

Novou správnou tezí, která jedině podporuje nastartování světelné evoluce lidstva jako celku, se stává teze:

 

Nejlepší, duchovně nejvyspělejší zůstávají trvale ve hmotě. Aby se stali pro další osobními příklady. Aby další jednotlivce svojí trvalou přítomností inspirovali, motivovali k provedení zásadních změn v jejich životech. Aby jim pomáhali dosáhnout na světelné cestě stejného pokroku.

 

(Poznámka: Úroveň duchovní vyspělosti na vzestupné světelné cestě však není posuzována podle získaných znalostí a duchovních schopností nebo dokonce podle propůjčených hodností, duchovních funkcí. Ale podle dosažené frekvence vnitřní energie, na kterou je člověk naladěn. Podle rychlosti světelného vzestupu a účinnosti jeho úsilí na posilování světelné cesty. Více o tom je v článku  U8. Jak rozpoznat, v jaké duchovní situaci se člověk nachází?)

 

Mnohem větší váhu, zřetelnější vliv má žijící člověk, který něco zásadního v osobním vývoji dokázal, a zůstává dál na očích druhým lidem. Stává se živoucím příkladem toho, čeho lze v duchovní evoluci dosáhnout. Naopak neskutečná legenda o někom, kdo dosáhl dokonalosti a poté odešel kamsi na nebe, buď postupně upadne v zapomnění. Nebo se naopak z odkazu takového člověka vytvoří zidealizovaná umělá modla, která už plně neodpovídá skutečné realitě, a která je navíc pro běžného člověka nedosažitelná. Následování takové modly se stává překážkou dosažení stabilního ničím neomezeného světelného vzestupu.

I nadále budou odcházet především ti, kteří nevyužili plně možností hmotné existence

Principy vývoje zde ve hmotě planety Země jsou jednoznačné. Odchod ze hmoty, překročení prahu smrti znamená pro člověka 2. typu za každé situace násilné přerušení jeho evoluce. Odcházejí a i nadále budou odcházet především ti, kteří nevyužili plně možností, které jim pobyt ve hmotném světě poskytuje. Například nedokázali využít všech možností k posílení zdraví a tím i k prodloužení svého věku. Další postihla vážná nehoda, protože nereagovali včas na náznaky mírnější povahy. Mnohdy takto musely odejít celé civilizace, národy. Uměle vytvořená iluze o tom, že odešly do jiné vyšší formy duchovní evoluce, nemůže na tomto faktu nic změnit.

Další změny už jsou pouze dílčí. Dochází k určitým změnám v celkové energetické atmosféře. Stále více a více je do projevení vytlačováno vše neupřímné, zakamuflované, manipulující. K zásadnímu kompletnímu zlomu však ani v této oblasti ještě nedošlo. Stále se čeká na dotažení karmické očisty jednotlivců na cestě světelného vzestupu nad určitou hranici.

 

Závěr: Na zásadní celkové změny ve vývoji v rámci hmotné roviny Planety se stále ještě čeká. Změny ve vývoji však v tomto období proběhnou již automaticky, jakmile bude celková situace dostatečně připravena. Zlom tedy nenastartuje žádná bytost, sféra nebo duchovní instituce. Ke zlomu dojde samovolně po splnění určitých zásadních předpokladů. Zlom odstartují samotné energie, které tvoří tento svět i duchovní úrovně nad ním.

Každý zlom představuje splnění podmínek pro jiný způsob fungování energií

Zlom ve skutečnosti neznamená nic jiného než kompletní splnění podmínek pro zásadně jiný způsob fungování energií, které tvoří tento svět. Ke zlomu dojde až v okamžiku, v tom období, kdy to panující podmínky umožní, dovolí, připustí.

Řada jednotlivců se může ptát: Jak daleko jsme od pozitivního zlomu ve vývoji? My, duchovní instituce nad hmotou, i někteří z vás dole ve hmotě, pocitově vnímáme, že zlom je již velmi blízko. Mnohem blíže, než tomu bylo kdykoliv jindy v minulosti.

 

Nikdy dříve nebylo lidstvo tak blízko skutečnému pozitivnímu zlomu ve fungování světa, jako je teď. Stačí jakoby jen zvednout ruku a pokusit se dotknout nového vývoje tím, že člověk začne dělat pro svůj světelný vývoj vše potřebné. A životy jednotlivců se začnou postupně měnit. Důležité je však vydržet a neuhnout v polovině nastoupené cesty. Nevzdat svoji cestu ještě předtím, než to zásadní bude dokončeno.“


© Jiří Novák, leden 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 202
  • 20
  • 18
  • 14
  • 22

Celkový počet hlasů: 276