Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC II | Důležitost aktivní práce na sobě v dnešní době

Důležitost aktivní práce na sobě v dnešní době

Ivana Zámečníková Vloženo 31.5.2011
Ivana Zámečníková

Duchovní komunikace z 1. a 17.5.2011

Každý je a bude zodpovědný za svoje myšlenky, slova, činy

Prosím Přírodu o komunikaci a pokud je to možné o sdělení informací které nyní mám znát a vědět... Co přinese tento měsíc? Na co se mám já či ostatní na Planetě připravit? Děkuji. (Duchovní komunikace z 1.5.2011).

Příroda: „Ano, slyším Tě, jsem Příroda. Ze zkušenosti víš, že dochází a bude docházet i v následujícím měsíci k dalším zlomovým a významným posunům, které jsou a budou i nadále zaměřovány na vytěsňování magie ze všech složek zde na Zemi - tedy jak z duchovních, morfických, tak i z fyzické - materiální části. V této době i nadále proniká na Zemi silná světelná energetická podpora všech složek Spojených Sil Světla zodpovědných za vývoj - systémů NDC, Nejvyšší Karmy, Přírody i samotné Planety Země a další světů, úrovní, které plně podporují čistý světelný vzestup.

I nadále bude docházet k pročišťování silně karmicky zatížených oblastí či národů ve formě nepříznivých dílčích událostí. A to do té míry, která bude potřebná pro snížení celkového zatížení těchto národů a oblastí. Mnoho lidí si začíná uvědomovat potřebu celkové změny. Cítí a vnímají nynější problematické projevy negativních vlastností, které jsou stále více viditelné a nápadné zejména v nynějších politických kruzích a vládách.

Stále více je apelováno na etické - morální, přímé a čitelné jednání a chování bez úskoků, manipulací, skrytých dohod a zrad vlastních postojů, závazků a morálních hodnot. Tyto deformované postoje již nejsou a nebudou tolerovány - už zde nemají své místo.

Takto je vhodné na nynější situaci nahlížet. Každý si je a bude za své chování, postoje či jen myšlenky zodpovědný sám. Neboť i každá nevhodná (chápej neetická, manipulativní) myšlenka se stává možným zrnem temné strany, které může vzklíčit, dopadne-li na připravenou půdu. Proto dbejte nejen na svoji fyzickou čistotu - hygienu, harmonizaci čaker, vhodné potraviny, vhodné suroviny či vhodné spotřebiče. Ale i na pročištění své duchovní sféry - tedy i postojů a myšlenek.

Myšlenka vždy byla a bude prvopočátkem dalšího vývoje. Myšlenka pochází z tohoto světa a lidé potřebují mnohé negativní myšlenky, postoje a nevhodné návyky ze sebe vytěsnit. Stále je a bude i nadále potřeba na tom soustavně pracovat - tedy nejdříve každý sám na sobě.

Každá myšlenka je předobrazem vlastního činu či následovného vývoje. Pokud si člověk připustí (pomyslí) že něčeho není schopen, již si částečně tuto cestu nepřirozeně blokuje. Pokud v sobě objevíte různé disharmonie, nedostatky, chybné návyky, je potřebné se v tomto směru posunout a co nejdříve zpracovat tyto problematické stránky své bytosti, aby se nadále neprohlubovaly a neodsouvaly. Přehlížením problematických stránek dochází k dalšímu podporování těchto negativních vlastností a myšlenek, nevhodných postojů jedince.

Správný návyk je potřeba cíleně podporovat. To znamená nebýt pohodlný a nepřehlížet rizikové oblasti své osobnosti. Ale aktivně a cílevědomě pracovat na posunu vlastní bytosti směrem ke Světlu. I nadále bude a je  potřeba v tomto směru na sobě pracovat a nezastavovat se v nyní dosažených dílčích úspěších. Neustálá každodenní práce na sobě - jedině tak se člověk přizpůsobuje světelnému vzestupu, který se nadále mění a posouvá.“    Děkuji .


 

Práce na sobě je dnes rozhodující činností pro každého

Cítím, že se mnou nyní chce někdo komunikovat - pravděpodobně Slunce. Chce se mnou nyní někdo mluvit? (Duchovní komunikace ze 17.5.2011). 

Slunce: „Ano, jsem Slunce.“

Co mi nyní můžeš sdělit? Jaká je nynější aktuální situace? Děkuji. 

Slunce: „Je podstatné, abyste si plně uvědomili výjimečnost a důležitost nynějšího období. Většina z Vás rozumově popírá možnou celoplanetární katastrofu. Ovšem situace je poněkud odlišná. Sice již nejde o celoplanetární formu vyrovnání karmy likvidací všeho živého na Zemi. Ovšem i samotné dílčí katastrofy mohou a mají VELKÝ VLIV NA MNOHO OBYVATEL i dalších bytostí Planety Země.

Člověk se zatím stále nenaučil brát dílčí náznaky karmického vyrovnání dostatečně vážně. Jaký postoj zaujímají lidé při sledování různých živelních katastrof, ,,rozmarů počasí“ Přírody, na jiném, odlehlém konci světa, na místě, které na ně nemá přímý vliv? Obvykle stále ten samý projev - lítost vůči postiženým lidem a úzkost. Nedochází však k tomu podstatnému - tedy k uvědomění si, že cokoli podobného se kdykoli může stát i mně nebo lidem z mého okolí. Toto je třeba si nyní plně uvědomit.

Je důležité pracovat na sobě, na svých postojích i na svém nejbližším okolí natolik důkladně, aby se podobné havárie, katastrofy, nepříznivé jevy, nestaly mně samotnému. Stejný postoj lidé zastávají také ke smrti či k nemoci. Člověk do poslední chvíle NEVĚŘÍ (nepřipouští si), že by to, co se děje druhým, mohlo potkat i jeho samotného. Z tohoto pohledu je třeba být ve střehu.

I nadále tedy platí potřeba neustálé práce na sobě, posouvání hranic člověka, rozvíjení pozitivních dovedností, schopností, vlastností. A naopak nahrazování negativních stránek osobnosti příhodnými novými návyky založenými na eticky čistých principech.

První krok (krůček) je však nejtěžší. Netřeba okamžitých přerodů, úplných změn celé bytosti - v myšlení, chování, postojích apod. - najednou. Pro začátek je vhodné najít a změnit jednu ze svých stinných stránek (vlastností či skutků, které děláme) a začít každodenně vědomě pracovat na její změně. Postupem času lze a půjde zvládnout zpracovat více těchto problematických částí člověka. Pro začátek je však důležité ZAČÍT A POTÉ V TOM POKRAČOVAT A VYTRVAT.

Obvykle stačí málo - chtít a jít za svým cílem. Zvládnete jednu věc, pak další a poté se Vám otevřou další možnosti Vašeho vývoje směrem ke Světlu. U všeho je však potřebné respektovat druhého i sama sebe a vnímat náznaky, zkoušky, nástrahy, které se Vám mohou a budou v běžném životě připlétat do cesty. Vše co Vás potká, co se Vám děje, není náhoda. Jde o dílčí zkoušky, které Vás mohou posunout nebo naopak potopit.

Otevřete oči a sledujte tyto zpočátku jemné náznaky, souhry okolností a využijte jejich sílu a moudrost pro své vlastní posuny. Vlastní pozitivní změnou pak zprostředkovaně pomáháte také svému okolí v jeho další transformaci směrem ke Světlu. Takto jako ,,lavina" oslovíte (přirozeně jemně ovlivníte, pomůžete nasměrovat) své široké okolí. Toto vše se ovšem vztahuje i k negativním postojům a skutkům. I těmi stejně, ba i hlouběji a tvrději ovlivníte své okolí. Tedy pozor na to. Vše, co uděláte, se může vrátit a vrátí i Vám samotným.

Každý jednotlivec, každá bytost, která skutečně na sobě začne plně pracovat - úpravou jídelníčku, cvičením Pěti Tibeťanů a odstraňováním svých stinných stránek, JE DŮLEŽITÁ A POTŘEBNÁ! Není však nikdo, kdo by vše odpracoval za Vás !!! Je jedno, kolik je Vám let, jaké jste národnosti, jaké máte schopnosti či vlastnosti. Každý musí začít sám u sebe, od nuly.  Ale tento začátek, tato práce na sobě samých, je nynějším rozhodujícím stavebním kamenem v této obrovské mozaice Světa.“      Děkuji

© Ivana Zámečníková, květen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 191
  • 22
  • 16
  • 14
  • 22

Celkový počet hlasů: 265