Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC II | Práce na vlastním vzestupu nejvíce pomáhá celkovému vývoji

Práce na vlastním vzestupu nejvíce pomáhá celkovému vývoji

Petra Nováková Vloženo 5.6.2011
Petra Nováková

Duchovní komunikace z 2. - 13.5.2011

Obnovení původní čistoty Přírody přináší velký zlom ve vývoji 

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně celkové situace. Děkuji. (Duchovní komunikace z 2.5.2011).

Karma: „Přestálo se období tvrdé karmické očisty, kterou duben představoval. Vývoj přešel do období stabilních čistých energií, které povedou další kroky. Bez temných vlivů, které byly podporovány některými obdobími s nepříznivými energiemi. Příroda se teď velmi posílí díky propojení se svým vnitřním duchovním Já. To znamená, že veškeré věci se začínají urovnávat tak, jak to odpovídá stavu bez působení magie. Což dává větší možnosti v odstraňování magie z přirozeného fungování a během událostí. Svět se začíná narovnávat. Přestává sklánět hlavu před působením silné magie v rukách privilegovaných, kteří sami sebe dosadili do křesel vládnoucích vrstev.“  

Planeta Země: „Teď se dává mnoho věcí do pohybu, velký zvrat znamená jakoby znovuzrození Přírody, která objevila své vnitřní duchovní Já. Tohle je něco, co nikdo již dávno nevěděl a co je v dalším vývoji zcela zásadní. Příroda tvoří veškeré prostředí. Dokáže-li ona obnovit své fungování, které měla na počátku, to znamená bez magie, představuje to velký zlom v celém vývoji. Planety jako takové pokud nebyly stvořeny uměle magií, neobsahují její prvky v samém zárodku. Zde je proto očista od magie jednodušší. Nejsilnější spojení s magií bylo právě přes Přírodu, jejíž síly byly magií podrobeny, ovládnuty. Toto spojení přestavovalo jakoby umělou pupeční šňůru, či lépe řečeno pupeční šňůru umělého plodu, tedy magie, která byla do lůna Přírody vnucena. A protože Příroda je součástí Planety, nemůže se Planeta zbavit magie, dokud tak neučiní Příroda. Protože právě přes Přírodu je ovládaná i Planeta. Přes její síly, které magie využívá a zneužívá. Proti magii je již dlouho veden boj a na hmotné rovině je podpořen postojem mnoha bytostí na Nové duchovní cestě i mimo ni. Což umožnilo zlomit určitý odpor a obnažit duchovní Já Přírody.“


 

Přibývá bytostí, které začínají naslouchat impulsy a prosby Planety a Přírody

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně celkové situace. Co je důležité vědět. Děkuji. (Duchovní komunikace ze 4.5.2011).

Příroda: „Už není dále potřebné mluvit o magii a rozebírat její chyby. Tohle už je známo, dostatečně rozebráno v mnoha komunikacích, které byly důležité i z důvodu provokace bytostí k jasnému jednoznačnému postoji a názoru. Bylo důležité, aby se jasně určité procento lidí postavilo proti či naopak pro. A dále k provokaci právě těch, co se postavili pro magii, aby byly jejich systémy z nich vytaženy a zpracovány. Což je jeden z nejúčinnějších nástrojů očisty a likvidace magie.

Je důležité se nechat promývat energiemi, které stále zvyšují svou průraznost. A umožňují řešit to, co dosud bylo skryté. Proto se teď prochází takovými náhlými zvraty. Protože se vypuzuje vše nevyhovující. Což nejprve znamená určitou destrukci a rozklad starého, než na jeho místě může přijít nový řád, nové seskupení. V tomto roce je to obzvláště čitelné a doslova naakumulované, protože se hledá nejkratší cesta.“


 

Přírodě nejvíce pomáhá, když bytosti pracují na svém vzestupu

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace k situaci. Co je důležité vědět. Děkuji. (Duchovní komunikace ze 6.5.2011).

Planeta Země: „Já stále děkuji, že přibývá bytostí, které se starají o vývoj, které mi pomáhají a jsou skutečně připraveni vyslechnout mé impulsy, mé prosby. A svým konáním to potvrzují. Díky spletitému vývoji však mnoho bytostí vnímá impulsy úplně jiné a od různých struktur, které však se mnou nemají mnoho společného. Většinou jde o struktury ovlivněné magií. O „přírodu“ fungující na magickém podkladě či spíše o její obraz. Jako obraz v zrcadle, který vypadá jako příroda, chová se jako příroda, ale Příroda to ve skutečnosti není. Každý mluví s tím, s kým si opravdu přeje. Pokud magie chtěla mít Přírodu skutečně pod kontrolou, ve svých rukách, komunikuje s takovou přírodou, kterou si podle svých představ „stvořila“. Takovou, která všechny jejich kroky posvětí. Která neodporuje, ale naopak přijímá veškeré akce a praktiky mágů s otevřenou náručí.

Neplatí to však jen o vědomých adeptech magie, ale i o bytostech, které se snaží pracovat pro dobro Přírody. Používají však přitom skrytě magii, i když jsou sami přesvědčeni, že s magií nemají nic společného. Což je snad ještě horší než mágové, kteří se k magii otevřeně hlásí. O to více si cením a děkuji bytostem, které nepreferují své ego, ale jsou ochotny mně skutečně vyslechnout a pomoci. Nezištně. Jen proto, že se cítí být mou součástí a toto vzájemné propojení chtějí podporovat, rozvíjet. Pro sebe, pro mne, pro vývoj.

I já souhlasím s Přírodou. Planeta si přes spolupráci s Přírodou dokáže zajistit různé ochrany a správný směr vývoje. Jsou bytosti, které se v tom stále snaží pomáhat Planetě i Přírodě, ve své zaslepenosti však dělají pravý opak.

Největší pomocí pro nás, pro samotnou Planetu a Přírodu, je, pokud bytost pracuje na svém vzestupu. Tím nejvíce pomáhá i nám. A pokud se s námi snaží žít v souladu a toto propojení svým přístupem prohlubuje.“


 

Svými impulsy Příroda naznačuje lidem, které jejich zásahy nejvíce škodí

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace k situaci. Co je důležité vědět. Děkuji. (Duchovní komunikace ze 7.5.2011).  

Sféra odpovědná za nový vývoj: „Příroda teď na základě propojení se svým vnitřním duchovním Já aktivuje své skryté síly a vysílá impulsy připraveným bytostem k pomoci v dalších oblastech. Příroda má velkou sílu, není však všemocná. A navíc pokud má lidstvo mít možnost vyvázat se ze svých chyb, musí své karmické zatížení zpracovat samo. Oblasti, které potřebují s očistou pomoci, jsou zatížené lidským konáním. Proto s jejich očistou také lidské bytosti musí pomoci. I Příroda by to dokázala, lidem by však vzala možnosti své chyby napravit. A také by to nebylo příjemnou cestou.

Když se příliš dlouho otálí a pro Přírodu se stav stane již dále neúnosný, musí zasáhnout sama. Výsledkem jsou pak silná zemětřesení, tsunami a další přírodní katastrofy, které doslova převrátí lidské životy vzhůru nohama. O co je snazší vnímat přírodní impulzy včas a zasáhnout, než být smýkán vlastním karmickým zatížením, vlastní minulostí. Příroda posílá své impulsy ne kvůli tomu, že by si nepomohla sama, že ona nezbytně potřebuje pomoci. Ale posílá i impulzy lidem, aby jim naznačila, které lidské chyby je potřeba zpracovat, které nejvíce škodí. Jde tedy o impulzy k lidskému vývoji, k práci na zpracování lidských chyb, omylů, přehmatů. Nejde jen o pouhou pomoc Přírodě.“ 


 

Magie v minulosti nasákla i do morfických polí

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně momentální situace. Co je důležité vědět. Děkuji. (Duchovní komunikace z 9.5.2011). 

Sféra odpovědná za nový vývoj: „Je dobře, že tuto otázku pokládáš, protože vlivem posledních týdnů, kdy jarní energie Přírody přináší velký tvůrčí potenciál, se vše hýbá, posouvá vpřed. A odkrývají se tak neuvěřitelné poklady, které mají přímou souvislost s aktuálním vývojem. Ať už jde o zapomenutou minulost nebo odkrývání a vznik nových příležitostí a zcela nových objevů. Minulost odkryla např. vnitřní duchovní Já Přírody. Teď se naopak dostáváme ke zcela novým objevům. Začíná se ukazovat, jak fungují morfická pole. Což je z hlediska vývoje velmi zásadní. Ukazuje se, že morfická pole jsou tvořena energetickými vlákny, která do sebe zapadají jako destičky uchycené k sobě háčky. Toto spojení je velmi trvalé a pevné. Morfická pole přímo vycházejí z Přírody. Tyto destičky jsou vnořené do energií Přírody – do těch nejvíce na povrchu kvůli rozhledu, zároveň do těch, co přímo prolínají celou Planetu.

Problém je v tom, že temným se podařilo morfická pole propojit s částmi Přírody, které obsahovaly ony prvky magie. To znamená, že magie v Přírodě byla doslova nahrnuta pod tyto destičky, které přímo z Přírody čerpají energie a naopak je do Přírody zase vpouští. Mezi morfickými poli a Přírodou funguje neustálá výměna energií.

Problémy nastaly ve chvíli, kdy magie začala tvořit filtr, přes který energie v obou směrech prochází. Takto morfická pole nasála magii i do sebe jako strom skrze kořeny nasává živiny. A naopak veškeré „zákony“ vycházející z morfických polí byly zdeformovány při příchodu do Přírody a tím do hmoty, touto magií.

Proto morfická pole, co se týká světelného vývoje, ještě plně nefungují a v některých směrech stále ještě nahrávají temným. Příroda se již z magie pročisťovala. Teď je důležité zaměřit se i v těchto souvislostech na morfická pole.“


 

Očista dalších oblastí zvyšuje frekvence Přírody

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně celkové situace. Jak je to s morfickými poli? Děkuji. (Duchovní komunikace z 10.5.2011).  

Sféra odpovědná za nový vývoj: „Příroda stejně tak morfická pole se již mnohokrát čistila. Pokaždé když se objeví nové souvislosti, je potřeba očistu zopakovat. Magie se z Přírody preparovala, ale protože ji v sobě mají nasáklou i morfická pole, přechází z nich zpátky do Přírody či spíše má tuto tendenci. Proto je potřeba morfická pole i Přírodu čistit od magie současně, protože jsou v tomto ohledu provázané. Očišťovat morfická pole i Přírodu od magie – to již děláte dlouho. Pokud však není jasné, jak se magie do nich dostala, je i její odstraňování méně účinné a hlavně problematické. Pokud je znám zdroj, vždy se lépe se šířící nákazou bojuje. Protože se jde po jejích počátcích.“ 

Příroda: „Podpora Přírody je teď obrovská. To se promítá i do možností, které Příroda má. Velká podpora přináší velké možnosti. Očista dalších oblastí zvyšuje frekvence Přírody a zároveň snižuje karmické zatížení lidstva a tím i Planety. Protože karmické zatížení lidstva zatěžuje i celou Planetu a odráží se na jejím stavu. Příroda teď cíleně pracuje na očistě každé své části a na posílení své přirozené síly.“


 

Nepříznivé energie pátku třináctého stále ještě přetrvávají

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně celkové situace po včerejší skupině. Děkuji. (Duchovní komunikace ze 13.5.2011). 

Příroda: „Mnoho otázek se postupně odkrývá a nachází se na ně též odpovědi. Což je doslova nezbytné a nutné. Hledají se další cesty, jak by nový vývoj pomohl dalším připraveným bytostem. A naopak další postavil jasně do pozice proti.“ 

Sféra odpovědná za nový vývoj: „Dnes se temné síly opět snaží zvýšit svůj vliv prostřednictvím nepříznivých energií, který dnešní den pátek třináctého provázejí. Protože se však hodně pracovalo v minulých dnech, není to dnes tak výrazné. Každopádně energie chaosu na vás na všechny působí a mohou vás poněkud vyhazovat z harmonie. Je nutné pokračovat v očistě a i tyto výkmity ustát. Je potřeba si co nejvíce zvyšovat energie, aby vás negace neměli možnost vychylovat, protože očista se tím samozřejmě zpomaluje.

Boj s magií ještě stále není kompletně vybojován a stojí vás velké úsilí. Proto je nutné doplňovat energie, kde se dá, protože boj s magií ještě nějakou dobu potrvá. Je důležité nenechat se strhnout a vykolejit. Energie Přírody jsou vám stále nápomocné. Teď mají i větší sílu a průraznost a dokážou řešit i to, co dříve nešlo. Vše je tak daleko lépe řízeno a prostor pro výkyvy se tak zmenšuje. Stále však existuje, protože minulost Světla i vás není jednoduchá a to jsou stále zbraně, které temná strana využívá. Které hrají ve prospěch temné strany. Stále jste nuceni k ochraně proti jejich výpadům a zároveň k tvrdému postupu do jejich vlastních řad. Důležité je jejich trvalé vytěsňování odevšad, kam se za ty dlouhé věky dostaly. A nejtěžší je to u vás samých.“     

 

© Petra Nováková, červen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 167
  • 21
  • 20
  • 22
  • 20

Celkový počet hlasů: 250