Pravčická brána
Úvodní stránka | Jak nastartovat vlastní duchovní cestu? | U10. Jak se vyvázat z aktivní služby Temnu?

U10. Jak se vyvázat z aktivní služby Temnu?

Jiří Novák Vloženo 6.8.2012
Jiří Novák

Lidská civilizace je stále ještě v hluboké duchovní krizi. Dnešní svět je jednou velkou lží a kamufláží. Většina osob činných v duchovní oblasti již není pracovníky strany Světla. Je několik možností, jak se člověk může nevědomě stát aktivním spolupracovníkem temné strany světa. Energetičtí upíři, lidé veřejně propagující nepravdivé informace na webu, v přednáškách, knihách, aktivní zastánci skryté nebo otevřené magie ve všech jejích formách, aktivní propagátoři drog, psychotropních látek a umělých pomůcek na duchovní cestě, aktivní zastupování a propagace zatemněných duchovních učení a duchovních institucí, nebo se člověk stal nástrojem jiné temné bytosti. Tito lidé potřebují nejprve zásadním způsobem pomoci sami sobě. Pak teprve mohou případně přijmout další pomoc z okolí od druhých lidí. Je k tomu zapotřebí uskutečnit několik zásadních kroků, které jsou v tomto textu popsány.

Lidská  civilizace je stále ještě v hluboké duchovní krizi

Dnešní lidská civilizace je přes všechny dílčí změny, které v duchovním pozadí tohoto světa probíhají, stále v hluboké duchovní krizi. Určitý, vzhledem k celkovému počtu obyvatel na Zemi, však velmi malý zlomek obyvatel Země, dokázal najít cestu duchovního světelného vzestupu. Drtivá většina obyvatel Planety však stále ještě funguje podle starých not. Část zcela odmítá duchovní pozadí světa, další část si je sice vědoma, že existují některé jevy mimo hmotu. Ale bojí se o tom mluvit a brát to ve svých životech vážně, aby je druzí nepovažovali za blázny.

A pak je tady třetí rozsáhlá skupina těch, kteří aktivně pracují na nalezení duchovní cesty. Nechávají se však v drtivé většině vést všude rozšiřovanými informacemi, které jsme na těchto stránkách www.novaduchovnicesta.cz  označily jako Starou duchovní cestu. Typické pro tyto informace je nesoulad se skutečnou aktuální situací v duchovním pozadí světa. Jejich pravdivost se dnes pohybuje hluboko pod úrovní 50%, u většiny dokonce pod hranicí 20% souladu s realitou.

Například lidé jsou stále ještě vedeni k přechodu do vysněné 5. dimenze a k návratu tam, odkud jsme údajně přišli. Další hltají channelingy s bytostmi bývalých Duchovních hierarchií nebo s Vesmírnými lidmi, často však také pouze s umělými automaty, které mají připravenou odpověď na každou otázku. Více o tom, kdo a proč tyto umělé automaty duchovních mistrů, andělů i božských bytostí vytvořil, bylo v článku 43H. O božských bytostech uměle vytvořených lidmi.

Dnešní svět je jednou velkou lží a kamufláží

Takže duchovní vývoj dnešní civilizace není takový, jak se o něm hromadně hovoří. Lidstvo jako celek není na duchovním vzestupu. A nechystá se odejít do vysněné 5. dimenze, kde bude vše fungovat pouhou silou myšlenky. Naopak jsme  tady ve hmotě a zůstaneme tu, pokud dokážeme odvrátit hrozbu další katastrofy. Protože hutná hmota má již dávno trvalé a nezastupitelné místo v evoluci člověka 2. typu. Jak bylo vysvětleno například v článcích 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti.

 

Téměř nic není tak, jak se o tom píše ve většině knih s duchovním zaměřením. A jak  to přednášejí duchovní učitelé v mnoha částech světa. Dnešní svět je jednou velkou lží a kamufláží. Jak se to mohlo stát? Výrazně k tomu přispěla jedna velká naprosto zásadní lež, kterou strana Světla přijala jako nejvyšší duchovní pravdu nového věku.

 

Jedinou zásadní lží byl zatemněn vývoj na tisíce let

Kdo četl většinu článků na našem webu, ten už ví, na co v tuto chvíli narážím. Na období života Ježíše Krista. Na neúspěch jeho mise, který byl slovy a projekcemi Vesmírných lidí převrácen na zázrak a záchranu lidstva. A lež o sejmutí hříchů ukřižováním božské bytosti se stala hlavním heslem duchovního vývoje lidstva za poslední dva tisíce let.

 

Tuto lež vymysleli a rozšířili Vesmírní lidé a nakonec jí sami uvěřili. Lež přijalo křesťanství a dokonce i některé další světové náboženské směry. A lež přijala i mnohá duchovní učení nového věku, přestože tato učení jinak náboženství jako určitou formu ideologie neuznávají.

Tato nepravdivá teze tak opravdu hluboce zakořenila v mnoha na první pohled zřetelně oddělených a zásadně se lišících skupinách novodobé civilizace. Jedno však mají všichni společné. Víru v pozitivní výsledek ukřižování Ježíše Krista. Názorný příklad, jak lze jedinou lží zvrátit a zatemnit celý vývoj na dlouhé tisíce let. Více o tom bylo již v části U4. Zásadní rozdíly Nové duchovní cesty a Staré duchovní cesty.

Ještě dnes, když si dovolíme uveřejnit jiný pohled na tehdejší události před dvěma tisíci lety, sklízíme odpor, výsměch, dokonce i nenávist a urážky od těch, kterým vyhovuje věřit něčemu, co jim umožňuje vidět dnešní svět lepší, čistější a dokonalejší, než jaký ve skutečnosti je.

Většina osob činných v duchovní oblasti již není pracovníky strany Světla

Z tohoto úvodního slova vyplývá, že ani většina veřejně vystupujících duchovních učitelů není těmi, za koho se prohlašují. Tedy pracovníky Světla a zástupci světelných institucí vedoucích dnešní duchovní vývoj na Planetě. Tak tomu v případě některých osob skutečně bývalo kdysi, ale už není. Z pocitu vlastní důležitosti, z prožitku vlastní všemohoucnosti vyplývající z praktické znalosti magie, z titulu určité dávné funkce a postavení v hierarchii vládnoucí duchovní moci se přece nedá trvale žít tisíce let.

 

Skutečnost všech těchto funkcí, duchovních hodností i uměle propůjčených duchovních schopností už dávno odvál čas a hrozivé chyby, kterých se duchovní pracovníci Světla zde na Zemi opakovaně dopouštěli. Už to není realita dnešního světa, ale jsou to pouze otisky v karmických vrstvách dotyčných. Jedině tak se mohlo stát, že mnozí z těch, kteří dnes veřejně propagují Světlo, ve skutečnosti „kopají“ za temné. Rozšiřují temné energie. Nasazují další a další ovládací vrstvy na Planetu, na Přírodu i na jim naslouchající důvěřivé jednotlivce. Učí ty, kteří toužebně hledají cestu ke Světlu, jak se namísto toho dostat do hlubokého temného pádu. Taková je skutečná realita dnešního světa.

 

V duchovní oblasti tohoto dnešního světa téměř nic není takové, jak se veřejně říká a jak je doposud stále ještě veřejně uznáváno.

 

Řada lidí mne žádá, abych zjistil, v jaké duchovní situaci se nacházejí. Většinou si o sobě myslí, jak jsou duchovně pokročilí a pak jsou doslova zdrceni, když se dozví mým prostřednictvím hodnocení Přírody, že ve skutečnosti jsou v duchovním pádu, přestože se snaží pro svoji duchovní cestu dělat všechno možné.

Další dokonce napíšou: Už 3 dny cvičím Pět Tibeťanů, jsem novým členem Nové duchovní  cesty. Tady je důležité podotknout, že Nová duchovní cesta představuje cestu světelného duchovního vzestupu. Nepředstavuje spolek osob, kteří začali cvičit Pět Tibeťanů. Obvykle se na ni člověk nedostane jenom tím, že začne cvičit Pět Tibeťanů. Nebo že jen přestane jíst maso. Nebo že jen začne číst naše články a bude s nimi souhlasit. O tom všem byla přecházející pokračování U1 – U9.

Co s lidmi, kteří dělají podle návodů všechno možné a přitom jsou v hlubokém pádu?

Dnes nás čeká smutnější záležitost. Ozývají se mi i lidé, kteří podle svého domnění dělají vše pro svoji duchovní cestu. Zkoušejí různé návody, absolvují přednášky, semináře uznávaných kapacit, dokonce i veřejně publikují na internetu a doufali, že jsou již hodně vysoko na světelné cestě. Jen pro kontrolu se mne zeptali, aby měli jistotu. A dozvěděli se velmi nepříznivý výsledek. Například že moment světelného vzestupu jejich bytosti je záporný a hrozivě nízký. Například -150%, -300%, atd.

Podle textu U8, kde jsem vysvětlil význam tohoto hodnocení, jsou takoví lidé aktivními spolupracovníky temné strany světa, protože moment jejich světelného vzestupu spadl až pod kritickou hranici -100%. Tito lidé už padají k Temnu zvýšenou rychlostí, která nepramení už jen z jejich vlastních osobních chyb. Ale které dosáhli tím, že parazitují na druhých lidech, na Přírodě. Nebo se stali aktivními rozšiřovateli temných levotočivých energií. Většinou však tyto skutečnosti probíhají na nevědomé úrovni a dotyčný o tom obvykle nemá tušení.

Mají aktivní spolupracovníci Temna šanci dostat se na světelnou cestu?

Mají i tito lidé šanci dostat se ještě v tomto životě na světelnou cestu? Ano mají, ale je to pro ně těžší než pro ty ostatní, kteří se až k parazitování na druhých nedostali.

Je několik možností, jak se člověk může nevědomě dostat až do tak hlubokého pádu, při kterém se stává aktivním spolupracovníkem temné strany světa.

První možnost – energetičtí upíři

Lidé, kteří svým způsobem života nevědomě a mnozí dokonce i vědomě parazitují na druhých. Tím, jaký svůj vlastní způsob života prosazují. Tím, jak si zajišťují splnění svých osobních potřeb. Svoje rodiny a své blízké považují za pouhou součást své sféry vlivu. Sféry, kterou mají podle jejich mínění plné právo kontrolovat, řídit, využívat. Chodí přece do zaměstnání, živí rodinu. Zatímco žena je z jejich pohledu stvořena k tomu, aby jim posluhovala a sloužila po všech stránkách. A to bez ohledu na to, jestli ona sama chodí do zaměstnání, nebo jestli doma pečuje o společné děti a sama nevydělává. Večer jsou tito „dříči“ unaveni. A mají přece právo na to, aby je ten druhý obskakoval, sloužil jim. A to nejen hmotně, ale případně také sexuálně, nebo i na duchovní rovině tím, že si od něj odebírají potřebnou energii, aby jí měli více.

Neříkají „naše rodina“, ale častěji „moje rodina“. Zaměňují si rodinu s osobním vlastnictvím. Na svoji rodinu si od nikoho nedají sáhnout. Je to přece jen jejich a slouží to jen k uspokojování jejich osobních, mnohdy zvrácených potřeb. Mají pocit, že nikdo druhý už nemá právo do toho zasahovat. Jsou nesmírně rozhořčeni, když jejich vysávaný partner požádá někoho jiného o pomoc a oni jsou označeni jako ti, co zneužívají. A situace se začne poté nějak řešit.

Podstatné je, že tento deformovaný vzor vztahu se může odehrávat v různé podobě: nejen vysávající muž proti ženě a vlastním dětem. Ale také naopak žena proti muži a dětem, matka proti dceři nebo naopak. Nebo ve vztazích babička - vnouče, šéf – podřízený, léčitel – klient, atd. Více o tomto případu energetického upírství, které probíhá zejména v rodinách, ale také na pracovištích, bude v následujících dvou pokračováních  U11. Jaké je skutečné pozadí vysávání mezi blízkými osobami?      U12. Možnosti řešení energetického vysávání v rodinách.

Druhá možnost – lidé veřejně propagující nepravdivé informace na přednáškách, v knihách, na webu

Tím, že člověk začne vyznávat dávné duchovní učení již neodpovídající realitě dnešního světa, nebo že chodí na přednášky a semináře s duchovní problematikou, se ještě nemusí stát aktivním spolupracovníkem Temna.

V dnešní době se však stalo módou, že za příznak duchovní pokročilosti se stalo vytvoření si vlastních webových stránek. Mnohdy se to dá zařídit i zdarma a stačí si jen vybírat články jiných autorů a jednoduše je na své stránky bez ohledu na autorská práva přetahovat. A tvářit se přitom, jak vytvářím něco úplně nového, úžasného. Za vrchol duchovní pokročilosti je pak považováno vydání vlastní knihy nebo pořádání veřejných přednášek s duchovní tématikou.

 

Drtivá většina podobných webových stránek, knih, přednášek však nic nového nevytváří. Jen znovu a znovu přežvýkává staré již neplatné pravdy a nabízí je dalším lidem. Takže jeden text s pravdivostí kolem 20% se pak vyskytuje třeba dokonce i na desítkách webových stránek a je těžké pak dohledat, odkud vlastně pochází. Kdo byl jeho původním autorem.

 

O tom jsem se přesvědčil sám, když jsem hledal původní zdroj mimozemského duchovního učení o dvanácti duchovních dimenzích. Podle kterého se duchovně nejvyspělejší část lidstva chystá k přechodu do vysněné 5. dimenze. Učení, které dnes téměř každý opakuje, papouškuje. Ačkoliv původní autoři se již dávno stáhli z aktivní publikační činnosti – viz článek 48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno?

 

Je logické, že Světlo znamená a za všech okolností by mělo znamenat a přinášet pravdu. Naopak knihy, přednášky, duchovní učitelé přinášející informace o pravdivosti nižší než 20%, nemohou mít se Světlem mnoho společného. Právě naopak – každá nepravda, nepravdivé hodnocení reality, to vše s sebou automaticky přináší temné levotočivé energie. Protože nepravda a lež jsou jedny ze základních nástrojů strany Temna a nikoliv Světla.

 

Tito lidé ženoucí se do veřejné duchovní činnosti a aktivního publikování již starých nepravdivých hodnocení dnešního světa se tak stávají aktivními roznašeči temných levotočivých energií. Aniž by o tom měli tušení, co vlastně jejich činnost přináší. Jen tato skutečnost aktivního publikování vydatně zkreslených informací převzatých odjinud sama o sobě stačí k tomu, aby je strana Temna přijala za své aktivní členy. Protože napomáhají masovému zaslepování a ovládání lidí. A jejich moment světelného pádu, tedy současně moment vzestupu na temné straně, se takto zřetelně zvyšuje. Čím více toho publikují, tím více kladných bodů získávají pro další postup po temné stezce.

Třetí možnost – aktivní zastánci skryté nebo otevřené magie ve všech jejích formách

O tom, co všechno je potřeba v dnešním světě považovat za magii, bylo více v textech 16. Magie z pohledu historie, 17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie, U5. Jaké zcela nové a naprosto odlišné informace Nová cesta poskytuje?

 

Řečeno jednoduše: Magií, ať už skrytou nebo otevřenou, je každé ovládání duchovních energií prostřednictvím své vůle, svého vědomí nebo i síly své představivosti. Snažit se vůlí nebo představami zajistit, aby nějaká energie plynula odněkud někam a cosi přitom zajišťovala, zařizovala.

 

Magií je tedy i každá snaha ovlivňovat vizualizací a svými představami proudění energií a výsledek, který tyto proudící energie zajišťují. Kolik je všude takových návodů na „prodýchávání čaker“, na vytvoření svými představami sloupu Světla, který vstupuje do hlavy dotyčného. Nebo na vytváření ochranného energetického vajíčka kolem sebe. Kolik je takových návodů, jak tvořit silou svých představ svoji budoucnost a měnit události probíhající v životě člověka. To všechno je skrytá magie. Typickým příkladem je film Tajemství, o kterém byl článek 40i. Film Tajemství - jaké jsou hranice pozitivního myšlení?

Magické symboly a prostředky jsou v dnešní době dokonce veřejně protlačovány i do oblasti ochrany Přírody, jak jsme popsali v článku A18. Egyptský magický kříž anch je veřejně protlačován do oblasti ochrany Přírody. Jak snadno se stane pracovník veřejných institucí přisluhovačem Temna. Stačí navrhnout nebo propagovat tento symbol ochrany Přírody popsaný v článku v domnění, že tím posiluje tvořivou sílu Přírodu či její ochranu proti nepříznivým vlivům.

 

Technologickou magií je pak každá snaha nahradit přirozené duchovní pochody pomocí nejrůznějších technologií a přístrojů. Počínaje zesilováním duchovní komunikací, přes duchovní léčbu pomocí nejrůznějších přístrojů, přes ovládání Přírody a počasí různými přístroji (dnes např. zařízení Haarp), až třeba k umělé tvorbě vlastní budoucnosti.

 

Technologickou magii roznášeli po celém Vesmíru Vesmírní lidé. Typickými prvky byla možnost zesilování komunikace s nimi. Takže se kdekdo dokázal na ně duchovně napojit. Protože jejich zesílené duchovní vysílání přehlušilo a odsunulo do pozadí všechny jiné přirozeně fungující duchovní zdroje. Další skutečností bylo rozšiřování vnitřního prostoru například u kosmické lodi, vytváření umělých dimenzí, umělých světů, vytváření vlastní posmrtné dimenze, do které odvádějí mrtvé, aby je poté zneužili ke svým plánům. Vytváření umělých bytostí, robotů s lidskými orgány, vytvoření umělých bytostí, majestátů – duchovních mistrů a dokonce i andělů, archandělů a Stvořitelů. Uměle vytvořený žebříček duchovní moci – Prvotní Stvořitel, Stvořitel, Otec, Syn, Duch Svatý, Hospodin. O tom všem jsem uvedl více v článcích 37B. Arkturiané, Plejáďané a další kosmické civilizace, 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace, 43H. O božských bytostech uměle vytvořených lidmi.

Zapomenout nelze ani na všechny možné umělé způsoby duchovní léčby, nejen klasickou medicínu využívající magii, ale také homeopatii, holotropní dýchání, různé formy regresních terapií a nejrůznější metody duchovní léčby inspirované  mimozemšťany – Reiki, SRT, EFT, Šambala, rodinné konstelace i další metody umělé esoterní duchovní léčby. Nebo používání uměle vytvořených esencí energií duchovních mistrů, archandělů, zvířat, atd. Zhodnocení skutečného působení některých z nich bylo uvedeno v článku Jak fungují systémy Reiki a Šambala?

Čtvrtá možnost – aktivní propagátoři drog, psychotropních látek a umělých pomůcek na duchovní cestě

Člověk nevěří svým očím, když najde knihy a články, ve kterých světově známí a renomovaní autoři propagují využívání drog na duchovní cestě. Nebo když najde inzerát veřejně nabízející řízenou meditaci spojenou s použitím drogy uvádějící člověka do jiného stavu vědomí. Použití drogy, která člověku jednorázově otevře vědomí, je dnes mimořádně populární. Lidé jsou ochotni zaplatit několikatisícové částky za pouhé chvilkové nahlédnutí do duchovního pozadí světa právě tímto mimořádně nebezpečným způsobem.

O výsledcích jedné takové řízené meditace za použití drogy z roku 2001, při které se přiotrávily zhruba tři desítky osob a musely být poté rozvezeny do několika pražských nemocnic, jsem informoval již v článku 3. Jak lze proniknout do duchovního pozadí světa. Každá taková událost je doslova ranou pod pás nejen pro ty, co naletěli, ale i pro všechny další hledající na duchovní cestě. Protože to dodává pádné argumenty hmotně zaměřené veřejnosti proti všem těmto lidem zabývajícím se duchovnem.

 

Jak snadno důvěřiví lidé podlehnou návodům známých osobností a vyzkouší si, jakého mimořádného chvilkového rozšíření svého vědomí a tím i dočasného zlepšení svého duchovního vnímání lze dosáhnout požitím drogy, psychotropní látky. O tom, že naopak mnozí nahlédnou do hrůz, které se skrývají v jejich minulosti nebo v minulosti našeho světa, se nikde příliš veřejně nehovoří. Více se píše o těch mimořádných zážitcích s vnímáním pozitivních skutečností. Takové zkušenosti pak plní webové stránky i stránky nejrůznějších časopisů zabývajících se duchovnem.  

 

Publikování jednostranně zaměřených zkušeností při použití drogy a naopak skryté přehlížení problémů a rizik, to vše má inspirovat další, aby se takto skrytě upsali temné síle v pozadí světa, aniž o tom mají sebemenší tušení. Organizátoři podobných akcí zaručeně ujišťují další váhající zájemce, že to je naprosto bezpečné, že se s nikým nemůže nic špatného stát, protože vše probíhá pod plnou kontrolou toho, co akci organizuje. Pravdou je však pravý opak, jak naznačuje jediný příklad se třemi desítkami přiotrávených a velkou veřejnou ostudou pro vyznavače duchovní cesty. Který přece také probíhal „pod plnou kontrolou zkušeného organizátora celé akce“.

 

Ovládání z drog váže člověka na nejnižší frekvence astrálního světa, před jejichž vlivem je za běžných okolností ochráněn. I jednorázovým vyzkoušením si drogy jsou tyto ochrany narušeny a nitro člověka je otevřeno těm nejtemnějším vlivům ze spodních úrovní astrálu. Obrovským rizikem je například nepříznivé karmické navázání se na lidi v té skupině, na vedoucího. Nebo obnažení vlastních karmických vrstev mimo pořadí, pro které dotyčný ani organizátor akce nemají prostředky a přístup k energiím dostatečně vysoké frekvence, aby dokázali zajistit jejich rozvázání. Nebo je člověk v tomto chaotickém nechráněném stavu napojen na bytosti a systémy, které jej budou následně den za dnem vysávat a jinak zneužívat (viz též šestá možnost v tomto přehledu).

 

Následky pro další duchovní cestu takového člověka mohou být drtivé, i když to často vůbec není na první pohled zjevné. Kolik osob už mne požádalo o pomoc, když po jedné návštěvě podobné akce vnímali obrovské destrukce (příznaky ovládání, vysávání, zatemnění vědomí, ztráty paměti, bolesti na hrudi i jiné závažnější hmotné zdravotní problémy, atd.), které začaly trvale obtěžovat jejich život. Takže vlastně po jednom vyzkoušení si podobné akce vstoupil do jejich života trvalý a všem snahám o nápravu odolávající chaos.

 

Ti, co veřejně doporučují a propagují drogy na duchovní cestě, se tak stávají pomahači, přisluhovači nejtemnějších sil z duchovního pozadí našeho světa.

 

Pátá možnost – aktivní zastupování a propagace zatemněných duchovních učení a duchovních institucí

Typickými příklady jsou lidé veřejně propagující tehdejší učení a čistotu různých úrovní Duchovních hierarchií Bratrstva Světla, duchovních mistrů, archandělů. Nebo lidé veřejně agitující a propagující dokonalost a čistotu Vesmírných lidí. A dokonce organizující hromadné meditace za přijetí pomoci těchto zatemněných násilnických vesmířanů.

Další zase veřejně ve svých vystoupeních a publikovaných příspěvcích agitují za přijetí informací od starověkých učitelů lidstva. Za opětné oživení jejich dávných učení, která přece již tehdy dávno způsobila potopení tehdejší civilizace. Více o tom bylo v článcích 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?, 37G. Převedení Země přes období hrozících katastrof, 47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti, 48F. Proč lidstvo podceňuje první tři úrovně na duchovní cestě?, 50A. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista I.

A konečně mnozí další veřejně horují za nejvyšší moc umělých majestátů, uměle vytvořených duchovních model archandělů, Stvořitelů, atd. A za informace pocházející z těchto duchovních zdrojů uměle vytvořených Vesmírnými lidmi. A dokonce těmito umělými modlami vyhrožují druhým lidem, kteří se opovažují mít jiný názor, jak jsem se již ve svých článcích vícekrát zmínil při uvedení konkrétních citací těchto osob. Viz například článek 43H. O božských bytostech uměle vytvořených lidmi.

Šestá možnost – člověk se stal nástrojem jiné temné bytosti

Člověk určitou neopatrností, bezmeznou důvěrou nebo obdivem vůči určitému učení, nebo vůči určité bytosti ve hmotě, na sebe připoutal, vlastně dobrovolně přijal temnou část, temný klon, duplikát, temnou kopii této bytosti. A tato temná bytost pak skrze něj ovládá, napojuje, energeticky si na sebe navazuje (hákuje) druhé osoby z okolí tohoto svého „nosiče“. A takto skrze něj a jeho energie rozšiřuje svoji sféru vlivu a skupinu osob, na kterých energeticky parazituje. On se tímto stal na nevědomé úrovni nástrojem, prodlouženou rukou skryté temné síly, která jej využívá.

Opět to tento člověk vůbec nemusí na vědomé úrovni vědět. Netrpí nedostatkem energie. Naopak se může cítit lépe než dříve. Protože určitá část energií odsávaných skrze něj druhým bytostem kápne i pro něj. Přitom se zdá, že jediné, co dělá, je obdiv k určitému člověku, bytosti, duchovnímu učiteli, provozovateli hromadných meditací, organizátoru šamanských rituálů, holotropního dýchání, organizátoru hromadných meditací na údajnou podporu Planety a jiných podobných aktivit, které rozhodně člověka nevedou za Světlem. O tom, co všechno může být skryto v pozadí takové akce, pojednává například text Hromadné skupinové meditace na podporu Planety.

Sedmá možnost – člověk pod tlakem plnění určitého úkolu překročil své možnosti

Také se může stát, že člověk má utkvělý pocit, že musí nezbytně dokončit rozpracované činnosti, úkoly, záměry. A to jak na hmotné, tak i na duchovní úrovni. Dokončit stavbu domu, dopsat článek, odevzdat rukopis knihy, dokončit vytvoření webových stránek, atd. A to co nejdříve a za každou cenu, nejlépe hned teď, ještě než si půjdu odpočinout.

 

V situaci extrémního dlouhodobého zatížení a doslova energetického či fyzického vysílení si nedokážou odpočinout, nebo se alespoň pořádně vyspat. A místo toho za každou cenu pokračují v takové činnosti dál. Často i během nocí, které jsou pro světelné bytosti určeny pro odpočinek. Samozřejmě, jednou to běžný člověk vydrží a přežije bez následků. Pokud se však taková situace stává opakovaným běžným způsobem života takového člověka v určitém období, může dojít k  nenápadnému, zato však zásadnímu zvratu v duchovní situaci takového člověka.

 

Lidský organismus má totiž i za takových situací tendence zajistit si za každou cenu přežití. A to i za cenu překročení běžných etických principů, které byly do té doby pro bytost takového člověka závazné a nedotknutelné. A může pak dojít k tomu, že bytost člověka si na nevědomé úrovni začne opatřovat chybějící energii neetickým způsobem, vysáváním dalších blízkých bytostí v okolí, atd.

Takto dopadli někteří lidé, kteří se dostali do extrémně vyhrocené situace z pohledu zavalení určitými úkoly. A nedokázali vyslyšet hlas svého nitra i přímé náznaky, že je teď životně nezbytné si také odpočinout. Přestali respektovat do té doby obvyklý denní režim a přetáhli své možnosti. A jen z toho důvodu se pak jejich cesta ke Světlu převrátila během několika dnů v pravý opak.

Osmá možnost – člověk ví nebo tuší, že je vysáván, ale bojí se proti tomu vzepřít

Člověk se v určité fázi svého života dozvěděl, že je vysáván. Například tak, že požádal o pomoc při zjištění příčin svých neobvyklých zdravotních problémů. Když se však dozvěděl, že je vysáván svým vedoucím ze zaměstnání nebo třeba svým partnerem v manželství, nebyl schopen se proti tomu vzepřít a začít to řešit. Například z obavy, že by mohl přijít o zaměstnání. Nebo že by se rozpadl jeho vztah.

Za takové situace má problém obvykle dvě možná následující pokračování. Buď se zdravotní problémy takového člověka budou neustále zhoršovat, až jednoho dne může propuknout vážná zákeřná nemoc. Nebo se organismus toho člověka v pudu sebezáchovy naučí brát si neoprávněně energii jinde a začne vysávat jiné lidi.

 

Takže i pouhým neřešením problémů s vysáváním v rodině či v zaměstnání se člověk může stát aktivním spolupracovníkem Temna.

 

Více o této poslední možnosti bude v následujících dvou pokračováních U11. Jaké je skutečné pozadí vysávání mezi blízkými osobami?U12. Možnosti řešení energetického vysávání v rodinách.

Tato klasifikace vychází z praxe

Důležité je podotknout, že tato klasifikace možností není pouhou teorií. Ale že se všemi z těchto případů jsem se setkal ve své praxi. Není tedy naopak vyloučeno, že se objeví ještě zcela jiná možnost, která se zatím do této klasifikace nedostala. Co je nezbytné dělat ve všech těchto situacích, aby měl člověk šanci vrátit se na světelnou duchovní cestu, vysvětlím v dalším textu.

 

Tito lidé potřebují nejprve zásadním způsobem pomoci sami sobě. Pak teprve mohou případně přijmout další pomoc z okolí od druhých lidí. Je to z toho důvodu, že tím, co denně dělají, maximálně podporují svůj duchovní pád směrem k Temnu. Logicky jim nemůže pomoci nikdo druhý, dokud především oni sami s tím nepřestanou a nezačnou dělat zásadní rozhodnutí vedoucí přímočaře k tomu, aby se všeho dosavadního špatného ve svém životě vzdali.

 

Smyslem očíslování následujících kroků není zdůraznění časové následnosti v tom smyslu, že jeden krok mám dělat po druhém v doporučeném pořadí. Následující kroky jsou všechny stejně důležité a pro šanci vrátit se ke Světlu nezbytné. A jak už jsem se zmínil, existuje nebezpečí prodlení. Proto je potřeba následující kroky udělat co nejdříve. Vůbec nejlepší je, když na všech začnu pracovat současně, každodenně, od samého začátku svého rozhodnutí navrátit se na cestu Světla.

První krok: Pochopit situaci a plně přijmout varovné hodnocení své situace

Takový jedinec požádal někoho, kdo je prokazatelně na světelné vzestupné cestě, o pomoc se svými začínajícími zdravotními či psychickými problémy, nebo problémy s rodinnými vztahy, nebo neobvyklými jevy ve svém životě. Nebo se jen tak ze zvědavosti zeptal, co si ten druhý o něm myslí. A dozvěděl se pro sebe zdrcující okolnosti, že přestože vše dělal s odhodláním dostat se na světelnou cestu, tak výsledek je opačný. Hluboký pád směrem k temné straně světa. A dokonce, že nastala již situace, že se stal aktivním spolupracovníkem temné strany, i když o tom na vědomé úrovni nic neví.

 

Jakékoliv pochybnosti, nejednoznačnost postojů, podceňování své situace, nedůslednost ve svých rozhodnutích, to vše maří úsilí člověka vrátit se na cestu Světla. Důležité je především naprosto jednoznačně a s plnou důvěrou přijmout informace o novém duchovním vývoji na Planetě a o své skutečné duchovní situaci. A rázně přistoupit k dalším doporučeným rozhodnutím, akcím, které tomu člověku dávají šanci vrátit se ke Světlu. Zejména být plně odhodlán postupně se zbavit všeho nepříznivého, co tento stav způsobilo.

 

Toto je první nezbytný zásadní předpoklad, bez jehož splnění není možné ukončit skrytou temnou aktivitu, která vychází z bytosti tohoto temnými silami zneužívaného člověka.

Druhý krok: Důsledně se vzdát používání a propagace všech umělých pomůcek, metod, rituálů na duchovní cestě.

Když navštívíte některý z inzerovaných esoterních festivalů, všude tam je součástí programu prodej nejrůznějších umělých předmětů, pomůcek, které údajně například harmonizují určité čakry, ochraňují člověka před vnějším útokem, harmonizují jeho bytost, atd.

Například naprosto drtivým nepříznivým způsobem působí na duchovní cestu člověka uměle vyrobené esence duchovních mistrů, archandělů, zvířat, apod. U nás se prodávají pod celou řadou značek a vždy to je dobrý byznys, na který se napojí řada lidí v domnění, že si tím pomáhají na duchovní cestě. Opak je však pravdou.

Dalším příkladem jsou tibetské mísy (o vlastních zkušenostech s nimi jsem se zmínil v článku 45C. Proč právě Nová duchovní cesta? III). Hodnocení dalších umělých pomůcek na duchovní cestě bylo uvedeno v mnoha dalších textech textech 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody, Je možné použít orgonity místo menhirů ke stejnému účelu?, Pomohou uměle vytvořené mandaly duchovnímu vzestupu nebo ne?, Hodnocení dalších umělých pomůcek a metod pro zdraví a vzestup, A13. Skrytá nebezpečí novodobých atlantských náramků, A14. Diamantová voda, další magicky ovlivněné pitné vody a jejich skryté účinky. Tím však tento výčet rozhodně není úplný. Jde i o další  umělé pomůcky údajně odstraňující elektrosmog, různé magicky vyrobené rušiče patogenních zón, apod.

Veřejnou propagací takových látek, umělých pomůcek, či pouhých osobních zážitků s nimi se může člověk dostat až do skupiny nevědomých přisluhovačů temné strany světa.

 

Pokud se někdo takový rozhodl vrátit ke Světlu, důležité je vzdát se bez pocitů ztráty, lítosti všech těchto pomůcek a látek, i jejich veřejné propagace. Vzdát se i výroby těchto látek a jejich prodeje druhým lidem. A chce-li se z této situace dostat s čistým štítem a mít šanci vrátit se ke světlu, nestačí jen okamžitě přestat s propagací těchto látek, pomůcek. Důležité je také zničit všechny dosavadní zásoby těchto látek i pomůcek, které si koupil či vyrobil.

 

Třetí krok: Co nejdříve začít s posilováním světelných základů své bytosti.

Tomuto tématu byla věnována část U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?

 

Proč jsem uvedl slova „co nejdříve“, nebo dokonce „okamžitě“? Protože ve všech těchto situacích hrozí nebezpečí z prodlení. Čím déle nechám temnou sílu na sobě parazitovat, tím obtížnější pro mne bude se z této závislosti vymanit. Navíc existuje kritická hranice pádu, po jejímž překročení již bude pád dotyčného člověka k temné straně pro tento život definitivní, nezvratný a ničím nezastavitelný.

 

Čtvrtý krok: Snažit se odpoutat od bytosti, učení, metody, které mne spoutávají

Každá akce odpoutání se od něčeho musí současně probíhat na duchovní i hmotné úrovni. Důležité je proto každé své vnitřní vědomé rozhodnutí podpořit určitými akcemi na hmotné fyzické rovině. Například se rozhodnu vzdát se magie. Nestačí však jen pouhé myšlenkové rozhodnutí. Protože v takovém případě by se pozitivní účinek těžko dostavil, nebo by byl příliš slabý, nejednoznačný. Důležité je současně zničit knihy i mé osobní zápisky, poznámky z přednášek či seminářů o magii, které mám v knihovně.

Proč nestačí tyto magické knihy, zvlášť když jsou třeba historicky cenné, třeba prodat v antikvariátu nebo věnovat jiným lidem? A takto se jich elegantně zbavit? Protože v situaci, kdy vím, že magie je škodlivá, a přesto poskytuji druhým lidem možnost, službu, aby magii z těch knih využívali, se vlastně stávám spolurozšiřovatelem magie. A tím i spolupracovníkem temné strany světa.

 

Není jednoduché dostat ze sebe ideologii, která s určitým ovládnutím souvisí. Například učení Vesmírných lidí, učení o mimořádně pozitivním vlivu Duchovních hierarchií Bratrstva Světla, učení skupiny Evin Starbuilders o dvanácti duchovních dimenzích, atd. Protože člověk tímto učením doslova nasákl. Odpovídají tomu i jeho otevřené či skryté tužby. I některé jeho osobní návyky, rituály, které denně dodržuje. Například vazby na speciální fyzická či duchovní cvičení (meditace, channelingy, jóga, taiči, zumba, zapojování představivosti do čištění čaker, atd.).

 

Všeho toho se člověk potřebuje rozhodně a důsledně vzdát na všech úrovních své bytosti. A nahrazovat tyto staré zatemněné zvyky novými čistými světelnými návyky, tak jak je to popsáno v části U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?

Lidé se opakovaně ptají, proč jóga a další cvičení ne, když to přece vypadá podobně jako cvičení Pěti Tibeťanů a vychází to z podobných nebo dokonce stejných zásad. Více o zásadních rozdílech skutečného působení Pěti Tibeťanů ve srovnáni s jinými cvičebními systémy bylo uvedeno v článku 29A. Pět Tibeťanů - optimální způsob péče o čakry.

Jiným příkladem je tradiční čínská medicína, která sice člověku na hmotné úrovni na oko pomůže, protože do jisté míry dokáže harmonizovat jeho bytost po hmotné i energetické stránce. Zároveň jej však napojí na skryté vysoké temné systémy, které se usídlily v pozadí. A to člověku vystaví stopku pro případný trvalý světelný vzestup. Navíc ani tato forma medicíny není schopna zajistit karmickou očistu a tím i odstranění  nejhlubších příčin problémů. Dalším příkladem je duchovními pracovníky tolik doporučovaná homeopatie, které představuje skrytou odrůdu magie a proto i tato forma léčby člověka stahuje ze světelné cesty, přestože může na hmotné úrovni přinést viditelná zlepšení. Více o hodnocení homeopatie bylo v článku 39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit.

 

Ano, měnit své osobní nastavení, denní režim, každodenní zvyky, to není nic jednoduchého. Setrvačnost starého v životě jednotlivců i celé civilizace je obrovská a není jednoduché se z této setrvačnosti plně vymanit. Ale výsledek pak stojí za to.

 

Pátý krok – důsledně se vzdát otevřené i skryté magie ve všech jejích podobách

Přestat mít tendence energeticky řídit a ovládat jiné bytosti. Přestat se snažit ovládat proudící energie svojí vůlí, vědomím, vizualizací. Dále je důležité zrušit své vazby na jakékoliv internetové stránky, ve kterých je skrytě nebo otevřeně propagována magie. Pokud jsem tam jen nahlížel, přestat to dělat. Pokud jsem tam nějakým způsobem registrován, zrušit tuto registraci. Žádat provozovatele stránek o vymazání ze seznamu, atd. Pokud jsem tam dokonce přispěl publikováním svých zkušeností, fotografií apod., žádat o okamžité vymazání svých příspěvků.

 

Navíc dát najevo osobám, se kterými jsem doposud šel cestou využívající magii, že jsem s tím skončil a nehodlám v tom za žádných okolností pokračovat. Budu-li se za své rozhodnutí před nimi stydět, opět dojde k tomu, že rozhodnutí nebude potvrzeno a sladěno na všech vrstvách mé bytosti a výsledek nebude zcela jednoznačný.

Lidé mají někdy strach z toho, že ti druzí, se kterými byli doposud na jedné společné cestě vyznávající magii,  na ně budou energeticky útočit, když jim sdělí, že se rozhodli volit naprosto jinou duchovní cestu, cestu čistého světelného vzestupu bez magie. Ano, občas se to skutečně stává. Ale nastoupí-li člověk vzestupnou světelnou duchovní cestu, pak se z tohoto sevření dokáže postupně plně očistit. Strach by měl mít člověk z toho, co jej čeká z dlouhodobého výhledu, pokud zůstane s magií spojen. Ne však z toho, co se bude dít, až se rozhodne s magií trvale a důsledně rozloučit.

Šestý krok: Zrušit vlastní webové stránky se starými již neplatnými informacemi

Nezbytné je také udělat zásadní řez ve veřejné publikační činnosti. Pokud již člověk dospěl k vytvoření samostatných webových stránek, ve kterých přetiskuje články jiných autorů a případně je doplňuje vlastními komentáři v duchu již neplatných informací Staré cesty, nezbytné je okamžité zrušení těchto stránek. Protože těmito stránkami nevědomě vytvořil další z mnoha temných zářičů veřejně dostupných na celosvětovém internetu.

 

Také přednášky může člověk jednoduše přestat pořádat. Nejhorší je to však v situaci, kdy člověk vydal knihu s již neplatnými informacemi a zásoby této knihy jsou rozdrobeny do všech možných knihkupectví po celé republice. Tady může učinit alespoň jeden dílčí krok. Zničit zásobu této knihy, které má doposud doma ve svém osobním držení. Alespoň to může do jisté míry pomoci. Nebo vzdát se dalších honorářů z prodeje této knihy. Nebo se veřejně omluvit a pokusit se stáhnout zásoby alespoň z některých největších knihkupectví. Jeho situace však i tak zůstává problematická. Protože už nemůže napravit to, co vydáním knihy vyvolal. Mnoho lidí už totiž má tuto knihu doma a řídí se informacemi z této knihy o nízké úrovni pravdivosti.

 

Lidé, kteří veřejně vydali duchovní knihy s neplatnými informacemi jsou tedy na tom z hlediska světelné  cesty nejhůře. Protože nejobtížněji se v jejich případě zruší vliv toho, co vytvořili. Jednoduše to už na hmotné úrovni není možné.

 

Není to jednoduché vzdát se svého vlastního díla, svého osobního projektu a zajistit jeho zničení. Lidé toho obvykle nejsou schopni a cesta ke Světlu tak pro ně zůstane v tomto životě uzavřená.

 

Je nezbytné uvědomit si, že nejprve je potřeba dát do pořádku sebe, svoji vlastní duchovní cestu. Dostat se na cestu stabilního světelného vzestupu. A pak teprve je možné a vhodné snažit se být rádcem pro další.

 

Sedmý krok: Důkladné omluvy a upřímné pokání za svoji minulou činnost pro Temno

Nezbytné při zásadní změně své duchovní cesty jsou také každodenní hluboké omluvy vůči sobě i vůči všem dalším, které jsem propagováním nesprávných informací, prodejem nevhodných pomůcek, apod., svedl ze správné cesty ke Světlu do slepé uličky vedoucí pouze do pádu a k postupnému zmaru a destrukci.

 

Při jakýchkoliv omluvách nejsou zásadní slova, která člověk říká. Rozhodující jsou především vnitřní osobní postoje, prožitky, které přitom vnímá. Nezbytná je upřímnost, rozhodnost a plné nasazení. Účinnosti pokání napomáhá hlasité odříkávání omluv a též pozice, kterou zvolím. Nejvhodnější je poklek a úklona s hlavou na zem.

 

Pokud se člověk rozhodl důsledně zvrátit svoji cestu pádu k Temnu a dospět naopak ke světelnému vzestupu, důležité je pravidelné upřímné každodenní pokání, jako jedna ze součástí nového denního režimu.

 

Osmý krok: Vědomé rozhodnutí vzdát se všech propůjčených privilegií a schopností

Stejně důležité, jako jsem to naznačil v případě knih a písemných zápisků, je také vzdát se všech výhod, možností, umělých privilegií, umělých schopností, které jsem získal za nevědomou službu temným silám i od zašpiněných Sil Světla, ať už v minulosti nebo třeba i ještě v tomto životě. A nejen se toho svým rozhodnutím vzdát. Ale současně to navždy přestat používat.

 

Například možnost, schopnost určité umělé léčby napojením, zasvěcením do mimozemských systémů (např. Reiki, SRT, EFT, rodinné konstelace a další). To znamená především přestat to nadále používat a snažit se vědomým rozhodnutím od toho odpoutat. Zasvěcení a podobné cílené velice silné energetické vazby na určité systémy je pak ovšem ještě třeba zrušit také cílenou energetickou léčbou, jak bylo naznačeno v textu Jak fungují systémy Reiki a Šambala?

 

Dále se rozhodně vzdát možnosti zvláštního vnímání, schopnosti hodnocení, provádění diagnóz, atd., které byly člověku uměle propůjčeny za jeho určité „zásluhy“.

 

Protože jedině vzdát se umělých schopností je správná cesta, jak se dostat na cestu Světla a poté postupně přirozeně dospět k otevření čistých možností, jak je to uvedeno například v duchovní komunikaci Ivany Zámečníkové Přirozené zlepšování duchovního vnímání při světelném vzestupu. Přitom právě uměle propůjčené duchovní vnímání je kamenem úrazu mnoha jednotlivců na duchovní cestě. Domnívají se totiž, že tím, že na rozdíl od běžných lidí vidí například auru člověka, vnímají energie nebo jsou dokonce schopni zasahovat do jejich proudění, patří mezi duchovně velmi pokročilé na světelné duchovní cestě. V článku 39C. Prokazuje dobré duchovní vnímání karmickou čistotu? jsem však naopak vysvětlil, že jakékoliv umělé duchovní vnímání a jeho aktivní používání je spíše překážkou pro trvalý světelný vzestup.


Následující dvě pokračování

U11. Jaké je skutečné pozadí vysávání mezi blízkými osobami?,

U12. Možnosti řešení energetického vysávání v rodinách

budou o tom, jak vyřešit situaci, kdy jeden z členů rodiny parazituje na zbývajících – na svém partnerovi i vlastních dětech. Nebo když rodiče energeticky zneužívají své děti. Nebo naopak děti své rodiče.


© Jiří Novák, srpen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 238
  • 23
  • 21
  • 19
  • 26

Celkový počet hlasů: 327