Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články II: 30 - 39 | 37H. Mimozemské temné mocnosti na Zemi

37H. Mimozemské temné mocnosti na Zemi

Jiří Novák Vloženo 11.11.2010
Jiří Novák

Překročení kosmických zákonů každou civilizací při vměšování na jiných planetách přináší těžké karmické následky. Ani dobrý úmysl není zárukou oprávněnosti pomoci druhým. „Přičinliví jedinci“ na Zemi místo toho, aby se karmicky čistili, aby se vzdávali dobrovolně své minulé výbavy, když už se jim vlivem rostoucí čistoty prostředí vynoří na povrch, tak naopak tuto výbavu vytahují na svět, opět se s ní ztotožňují a vedou další k jejímu hromadnému využívání. Vesmírní lidé zdaleka nebyli těmi nejhoršími, co se na Zemi vměšovali. Mimozemské temné mocnosti na Zemi. Projekt spolupráce USA s temnými mimozemšťany. Drakoni (reptiliáni), Deros (šediváci). Proč tolik únosů a nelidské pokusy s lidmi? Pozdější pokusy vlády USA zbavit se těchto mimozemšťanů skončily neúspěchem. Čistá duchovní síla jako nejsilnější zbraň. Očista prostředí Země ještě není ukončena.

Temné vrstvy jsou odkrývány postupně

Země donedávna vypadala jako svět zalitý hustým neproniknutelným bahnem temných energií. A jestli tady bylo něco opravdu zrůdného, pak bychom to měli očekávat až na samotném dnu toho bahna. Nebo dokonce v podzemí pod tímto bahnem. Abychom se dostali k tomu nejhoršímu, museli jsme tu temnou špínu ze Země odklízet postupně odshora dolů. Od těch nejméně škodlivých vrstev až po ty nejhorší.

Je to paradox, že napřed museli být vykázáni ze Země ti relativně slušnější mimozemšťané. Abychom se postupně připravili na boj s těmi nejhoršími. S těmi skutečně parazitujícími, provádějícími na lidech zrůdné pokusy, vraždící pozemšťany i děti pro krev a jejich orgány.

Těžké karmické vazby jako následek mimozemských zásahů

Mimozemské civilizace se na Zemi vměšovaly od dávných dob. Někdy šlo o výsadky několika jednotlivců, jindy o rozsáhlé skupiny mnoha osob. Je logické, že během postupu Nové duchovní cesty (NDC) jsme získali informace především o těch civilizacích, jejichž vměšování pokračovalo až do 20. století. Karmické vazby všech předcházejících mimozemských civilizací, jejichž masivní hromadné zásahy skončily dříve, se přenesly na jednotlivce, kteří tady na Zemi museli zůstat, aby napravili a karmicky rozvázali vše, co svými zásahy vyvolali.

V článku 16. Magie z pohledu historie jsem uvedl nejčastější důvody vzniku těchto těžkých karmických vazeb: „Právě magickými manipulacemi, předáváním technologií a magických technik mimo pořadí, ovládáním tvořivých schopností, které překračují vnitřní hladinu duchovní čistoty a etiky, se na naší Planetě karmicky na dlouhé věky uvázaly mnohé bytosti z jiných světů. Přišly sem s pocitem, že jdou pomáhat. Používaly však magické metody a techniky, které sem na planetu Zemi do vývoje nepatřily. Zatížily se pak těžkými karmickými situacemi a zůstaly dlouhé věky vázány na naší Planetě.“

Překročení kosmických zákonů přináší těžké karmické následky

Na tomto místě se hodí znovu připomenout několik vět z vlastního příběhu Barbary Kubešové („Sfinga“, Skryté skutečnosti 29-31/2001,2002), který má počátek kdesi v dávné Atlantidě či Egyptě před více než dvanácti tisíci lety. Abychom si uvědomili, jak těžké karmické následky může taková touha pomoci jiné civilizaci mít, pokud překročím kosmické zákony a přenesu do jiného světa tvořivé schopnosti, které tam nepatří. Na jejichž používání „čistým“ způsobem není civilizace dostatečně eticky vyspělá. Jde o příběh bytosti z jiné vesmírné civilizace, která se rozhodla pomoci pozemským lidem.

„V každém z životů v tomto řetězci jsem umírala jako velmi mladá dívka, zřídkakdy žena. Umírala jsem různými typy rituálních obřadů... Kde to všechno začalo? Proč jsem musela projít tak těžkou karmou?... Vstoupila jsem do doby mnohem dávnější... zjištění, že v tomto životě nejsem z lidské rasy. Byla jsem v prostoru, kde bylo velmi mnoho stejných bytostí. Těla byla neurčitá, více energetická než hmotná. Nejvíce hmotné energie bylo soustředěno v očích. Prožívala jsem samozřejmý pocit dokonalé jednoty s ostat­ními i vědomí vlastní jedinečné identity... Vtom do mého vědomí vstoupila myšlenka: Je třeba pomoci lidem… Bylo nás celkem hod­ně, kteří se rozhodli lidem na Zemi pomoci… Abychom mohli komuni­kovat s lidmi, museli jsme si vytvořit těla... Práce s energií a tedy i s hmotou byla pro nás přirozenou schopností. Naše těla byla asi 1,5x vyšší než těla lidí… Jediné, co jsme nedokázali změnit, byly naše oči. Protože náš pohled byl pro lidi nesnesitelný, nosili jsme při kontaktu s lidmi masky…(na hlavu jsem si nasadila masku psa, abych zakryla oči)...  Kromě komunikace s panovníkem jsem se za­bývala tvorbou zvláštních krystalů, které byly specificky důleži­té pro využívání energie. Tyto krystaly jsem pomáhala materiali­zovat...“ 

Ani dobrý úmysl není zárukou oprávněnosti pomoci druhým

Na počátku tedy byl dobrý čistý úmysl pomáhat, a přesto to dopadlo špatně. Přesto nakonec v předvečer katastrofy přitáhla sama na sebe neoprávněný čin. Panovník ji jako svého poradce dal zavraždit z obavy, aby neprovedla převrat a nepřevzala vládu nad „jeho“ zemí. A následek pro samotnou bytost? Její magické zásahy do evoluce pozemského lidstva vedly k tomu, že dodnes zůstala na dlouhé tisíce let karmicky vázána na naši Planetu. V mnoha následujících životech pak sama prožívala obrovské utrpení a opakované násilné smrti během magických rituálů. Během této doby se stala trvalou součástí pozemské civilizace a její vazby na původní domovský svět kdesi daleko ve Vesmíru už dávno vyprchaly.

Proč tak tvrdé karmické následky? Z historie a mnohých náznaků víme, že právě obří krystaly byly v Atlantidě zneužívány k neoprávněné manipulaci se silami Přírody, k vytváření zemských energetických sítí, které sloužily jako nástroj ovládání jiných národů. Cituji z výkladů amerického jasnovidce Edgara Cayce podle knihy “Tajemství Atlantidy“, které naznačují používání velkých krystalů pro nejrůznější účely, i nepříznivé následky takových činností (str. 54): „Po určité době se vytvořil veliký vliv radiační aktivity slunečních paprsků, které byly naměřeny na krystaly v dírách, a vznikla spojení s vnitřními zemskými vlivy… Dávají do pohybu ohně vnitřních zemských sil, které se změnily na ničivé síly… Přesměrování slunečních paprsků do krystalů způsobilo sopečné výbuchy a rozdělení souše na několik ostrovů… Síly, které bylo nutné využít k tvoření, se použily k ničení… měli na starosti uschovávání hybných sil získaných z velikých krystalů… k přepravě z místa na místo, fotografování na dálku, čtení nápisů skrz zeď i na dálku, překonávání přitažlivosti… Mnoho z toho přineslo zkázu.“

Ivo Wiesner (Děti moudrých draků, str. 113) shrnuje informace o těchto krystalech: „Od E. Cayce i dalších pramenů o technologii Atlanťanů se dovídáme, že znali a používali zvláštní, značně velké purpurové krystaly... asi metrové velikosti a ty používali k získávání vrillu (tzn. bioenergie) jak ze Slunce, tak z nitra Země.“

Předchozí příběh tak naznačuje, že některé z ničivých technologií, jejichž používání tehdy přitáhlo katastrofu a definitivní zkázu Atlantidy, pocházely od mimozemských návštěvníků, kteří přišli „pomoci“. Ve skutečnosti však taková pomoc pouze urychlila pád civilizace a učinila tento pád definitivním a nezvratným. Nad technicky vysoce vyspělou civilizací Atlantidy se doslova a nenávratně zavřela voda. A dnes po pouhých dvanácti tisících letech nepovažuje věda za dostatečně prokázané, že Atlantida vůbec existovala. A právě mimozemská pomoc je jednou ze základních příčin tohoto pádu rozvinuté civilizace. A co je nejhorší, místo poučení se tato situace opakuje stále znovu a znovu.

Vytahování minulosti nevede k záchraně civilizace

V různých obdobích dějin se tytéž okolnosti s mimozemskou pomocí mnohokrát opakovaly. Neoprávněné zásahy mimozemských návštěvníků ve snaze „pomoci“, vyvolání obrovských destrukcí na Zemi, katastrof, zkáz. A těžké karmické zatížení pro samotné návštěvníky. Připomínám v tomto směru článek 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi, ve kterém jsem popsal období předcházející misi Ježíše Krista na počátku našeho letopočtu.

A vměšování ve 20. století? Opět totéž – snaha zmanipulovat, přimět pozemšťany k jiné cestě, než je ta jejich. Dodnes jsou tady propagována mimozemská učení, která již v minulosti jednou i vícekrát přispěla ke zkáze tehdejšího světa, například učení MCEO – viz článek 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva? A přesto jsou dnes tato dávná učení vydávána za zázrak, který má spasit dnešní lidstvo a pomoci mu nastoupit cestu do vyšších duchovních úrovní. Přesto je stále na odiv vystavována magie, která již v minulosti vícekrát přispěla ke zkáze tehdejšího světa. Bez ohledu na to je magie prohlašována za tvořivý systém, který je potřeba znovu pozvednout. Stále znovu se vytahuje minulost v podobě různých postupů, učení, rituálů, magicky ovlivněné vody, genetických manipulací a podobně. To všechno již tady kdysi bylo. Za tím vším se již v minulosti zavřel vývoj jako za přežitky, kterým je potřeba se v budoucnu vyhnout. Přesto „přičinliví jedinci“ místo toho, aby se karmicky čistili, aby se vzdávali dobrovolně své minulé výbavy, když už se jim vlivem rostoucí čistoty prostředí vynoří na povrch, tak naopak tuto výbavu vytahují na svět, opět se s ní ztotožňují a vedou další k jejímu hromadnému využívání.

V tomto směru uvádím úryvek z duchovní komunikace Petry Novákové se silami Světla vedoucími vývoj z 1.11.2010: „Včerejší den představoval mnoho nepříznivých vlivů, které se zde mohou uchytit díky propagaci nevhodných svátků a tradic, které nemají s národními tradicemi nic společného (pozn.: v tomto případě šlo o oslavu Haloweenu)... Lidstvo se tak neustále propojuje s minulostí, snaží se ji oživit. A to je stále ta samá chyba, která se celé věky opakuje. Z minulosti si můžeme vzít poučení, ale neměli bychom ji opakovat. Protože minulostí je právě proto, že neuspěla. Opakování minulosti znamená krok vzad, nikoliv vpřed.

Mimozemské mocnosti Světla vměšující se na Zemi

Těmi relativně slušnějšími mimozemšťany, kteří se na Zemi vměšovali do vývoje, jsou ti, kteří jsou všeobecně považovány za bytosti Světla. Během postupu NDC jsme získali informace o následujících vměšujících se skupinách ve 20. století. Netvrdíme, že jde o naprosto úplný výčet.

Především se zde angažovala civilizace z oblasti Siria. Bytosti zvyklé ze svého domovského světa žít uvnitř své Planety z důvodu nepříznivého prostředí na povrchu. I tady u nás Siriané přebývali ve středu Země. Do vývoje na Zemi v určitém období zasáhli přímo z popudu andělů Dhyanů, ale nedokázali včas odejít. Sami však nebyli součástí Vesmírných lidí, protože se nacházeli v nižší úrovni hutnosti hmoty.

Druhou rozsáhlou skupinu tvořily všechny civilizace sdružené do násilnické Galaktické konfederace. Ti, co si říkají Vesmírní lidé. A jimi vytvořená umělá organizační struktura ve Vesmíru, Galaktická konfederace, násilně sdružující tisíce civilizací. Seskupení, které je dodnes mnohými autory tak opěvováno jako vzor dokonalého uspořádání mnoha civilizací v jeden celek. Reálný pohled na tento systém jsem uvedl v článku 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace.

Při mnoha kontaktech s pozemskými lidmi tito Vesmírní lidé zdůrazňovali, že nám pomáhají, že nás chrání před těmi skutečně temnými. Ano, do jisté míry to byla pravda. Ucpávali nám ozónovou díru. Snažili se odhánět temné, aby nenarušovali vliv Galaktické konfederace. Ale neměli dostatečnou vlastní výbavu na to, aby je ze Země úplně vyhnali. Proč asi? Můžete někoho odnaučit lhát, když sami lžete? Můžete někoho odnaučit parazitovat na druhých a zabránit mu v tom, když to sami děláte?

Vesmírní lidé zdaleka nebyli těmi nejhoršími, co se na Zemi vměšovali

Skutečnost je taková, že Plejáďané svrhli atomovou bombu na Sodomu a Gomoru a prohlásili to za trest boží. Zemřely miliony obyvatel. Také unášeli jednotlivce a nejednali s nimi na rovinu, viz například příběh Jacka Robertsona (Žil jsem s mimozemšťany) připomenutý v článku 37B. Arkturiané, Plejáďané a další kosmické civilizace. Kamuflovali, zastírali, manipulovali. Neměli to dělat. Mohlo to skončit jinak. Představovali se jako andělé, vystupovali dokonce jménem Ježíše Krista a Panny Marie, lhali nám. Vnucovali nám svoji cestu evoluce jako jedinou správnou. Proto museli odejít ze Země. Všechny tyto mimozemské civilizace dostaly šanci navrátit se ke Světlu, k čistotě, k pravdě. Šanci nedostali jen ti, co neuposlechli varování, neodtáhli dobrovolně a pokoušeli se nás vojenskou technikou ovládnout a donutit uposlechnout. Takoví nedopadli dobře. Byli kompletně z rozhodnutí karmy automatickou reakcí očistných energií zničeni.

Na druhé straně však tito Plejáďané a další s námi nedělali zrůdné lékařské pokusy. Pokud někoho unesli, pak obvykle proto, aby testovali naše lidské city a snažili se jim přijít na kloub. Toto vše nebylo v pořádku. Ale není to nic proti tomu, co všechno s pozemskými lidmi prováděly jiné mimozemské bytosti. Ty, které řadíme k silám temnoty. V dalších měsících po uzavření kontaktů s Vesmírnými lidmi v dubnu 2004 jsem často dával duchovním sférám otázky: „Jsou tady ještě tito temní mimozemšťané, co stojí v pozadí za únosy, nelidským oplodňováním a vyšetřováním pozemšťanů?“. Nedostával jsem však žádnou odpověď. K dispozici jsme měli jen informace z mnohých knih i příběhů konkrétních lidí. Ne však vlastní zkušenosti. Museli jsme čekat, až přijdou nějaké náznaky. A ty se objevily až tři roky po soubojích s Galaktickou konfederací, v dubnu 2007.

Mimozemské temné mocnosti na Zemi

Desítky ztroskotaných mimozemských letounů. Nalezení mrtví i živí mimozemšťané. To všechno je utajováno, ale přesto se o tom hodně píše. A jsou i další záležitosti, které prováděli ty temní, a které nelze úplně zakrýt. Průzkum veřejného mínění agentury Roper z roku 2002 provedený v USA vyvozuje, že 2% populace USA (sčítáno ke dni 4.6. 2009, což je zhruba 306 milionů obyvatel USA) bylo uneseno, to je přibližně 6,1 miliónů lidí v současných číslech (Zdroj: www.exopolitika.cz). To znamená zhruba každý padesátý člověk, jde však pouze o statistický odhad. Jiné zdroje hovoří dokonce o více než 25 milionech lidí, kteří byli v USA za posledních 50 let 20. století paralyzováni, násilím odvlečeni, podrobeni ponižujícím a často i bolestivým vyšetřením a zákrokům, někteří i opakovaně.

Zeptal jsem se na oprávněnost prvního údaje andělů Dhyanů a dostal jsem následující odpověď: „Tento statistický výzkum naznačuje, že 2 % občanů USA zažilo cosi jako dotek jiné reality, nemuselo však vždy nutně jít o únos. Z našeho pohledu je počet únosů zhruba poloviční z tohoto čísla šesti milionů, to znamená přibližně 3 miliony.“ I tak však jde o ohromné číslo naznačující skutečnou genocidu. Proč k něčemu takovému muselo dojít? Kde je původ této situace? Jaká událost toto ponižující ovládání nastartovala? Kdo je do toho zapleten? Proč tak tvrdé poučení pro americký národ?

To však ještě není to nejhorší. Protože tito unesení byli vráceni, obvykle však s vymazanou pamětí pro tyto události. U mnoha z nich byly nalezeny voperované čipy a implantáty neznámého poslání. Mnozí z nich byli uměle oplodněni, aby jim později byl rostoucí zárodek opět umělou cestou odebrán. Pak jsou tady ale lidé, kteří zmizeli a nevrátili se. Někteří mohli posloužit jako potrava, zdroj orgánů, krve, tkání. Z dalších se mohli stát otroci, roboti. Odhady též naznačují, že nenávratně zmizelo či bylo usmrceno při genetických experimentech mimozemšťanů jen v USA asi 600 tisíc lidí. Kdo toto všechno dělal a proč?

Odmítnutí nabídky těch „lepších“ mimozemšťanů

V roce 1954 kontaktovala rasa mimozemšťanů podobných lidem vládu USA. Bývalý senátor Milton W. Cooper ve své knize „Mimozemšťané v pozadí vlády USA“ o tom uvádí následující informace: Tato skupina mimozemšťanů… nám nabídla pomoc pro náš duchovní vývoj. Jako podmínku spolupráce od nás žádali zastavení výroby nukleárních zbraní a jejich zničení. Odmítli výměnu technologických zkušeností s poukazem na to, že jsme duchovně nevyspělí a že nejsme schopni zacházet s technologiemi, které jsme měli už tehdy k dispozici. Tvrdili, že vědí, že technologii, kterou by nám předali, bychom používali jenom k tomu, abychom se navzájem vyhubili. Tato rasa mimozemšťanů uvedla, že jsme na cestě k sebezničení. Museli jsme vyslechnout, že je třeba přestat se vzájemně vraždit, znečišťovat Zemi, znásilňovat přírodní zdroje Země a naučit se žít v souladu.“ (Cooper, str. 13).

„Mimozemšťané sdělili Eisenhowerovi, že chtějí na Zemi zahájit program výchovy lidí a informovat je tak o jejich současnosti. Eisenhower jim řekl, že se nedomnívá, že by na to byl svět připraven, a obával se, že takovéto oznámení by mohlo vyvolat paniku. Zdálo se, že to cizinci chápou. Potom prohlásili, že budou nadále navazovat izolované kontakty s jednotlivými lidmi, dokud si pozemšťané na ně nezvyknou.“ (Michael Hesemann, „UFO: Kontakty“, str. 57).

Požadavek zničit jaderné zbraně však tehdy vyvolal nejvyšší nedůvěru ze strany amerických vládních kruhů. Protože jaderné odzbrojení nebylo považováno za prospěšné pro USA. Z toho důvodu byla tato nabídka odmítnuta. Kdo byli tito mimozemšťané? Na základě rozborů mimozemské přítomnosti na Zemi, kterou jsem provedl v této sérii článků, je zřejmé, že šlo o zástupce Vesmírných lidí, tedy mimozemšťany sdružené do Galaktické konfederace. Nechtěli dát lidem technologie, jen požadovali zničení jaderných zbraní. A to bylo pro vládu USA nepřijatelné.

Budoucí zaměření Vesmírných lidí na tlak zdola

Z této události vyplývá, že při pokusu kontaktovat přímo vlády největších světových velmocí Země Vesmírní lidé neuspěli. Tlak shora přes vládnoucí instituce tedy nevyšel. Proto se ve druhé polovině 20. století soustředili na jinou taktiku, na tlak zdola, na kontakty s běžnými lidmi, kteří jsou schopni jim naslouchat a brát jejich informace a požadavky vážně. S odstupem času lze říci, že tyto kontakty s běžnými lidmi znamenaly pro veřejnost mnohem více, než utajená setkání s představiteli vlád velmocí. Soupis těchto kontaktů s podrobným uvedením událostí sepsal Michael Hesemann v knize „UFO: Kontakty“.

Prvními průkopníky byli George Adamski od roku 1952, dále Howard a Marla Mengerovi, USA, New Yersey, poprvé v roce 1944. Paul Villa, USA, Kalifornie, od roku 1953, jehož obrázky z roku 1965 patří k nejlepším fotografiím UFO na světě. Carl Anderson, USA, Kalifornie, od roku 1954. Ten v roce 1957 zaznamenal první poselství Aštara, velitele kosmické flotily v oblasti Země, který je znám z kontaktů s Ivo A. Bendou na konci 20. století. Dále Paulo A. Fernandes, Brazilie, další z těch, který se v roce 1970 setkal s vesmírnou lodí a přímo s Aštarem, který mu předal poselství pro lidi.

Vesmírní lidé kontaktovali i řadu vědců a uznávaných osobností. Například profesor práv Joao Freitas de Gumaraes na uznávané Katolické univerzitě v brazilském městě Santos, který byl v roce 1956 pozván k letu do Vesmíru v létajícím talíři.  Profesor Hernandes, přední atomový vědec v Mexiku, kterému také ukázali Zemi z Vesmíru. James Forbes, kterého vzala Karného vesmírná flotila na planetu civilizace Aenstria, Galaxie v Andromedě. A desítky dalších do všech detailů popsaných kontaktů v různých částech světa. A na jejich konci Ivo A. Benda v českých zemích a jeho kontaktérské hnutí komunikující s Aštarem, Karným, Semjase a dalšími zástupci Vesmírných lidí. Autentičnost těchto setkání, rozhovorů a poselství podporuje skutečnost, že mnozí pozemšťané v různých časových obdobích zmiňují stejná jména – Aštarova flotila, Karného flotila, mimozemšťanka Semjase.

Přijmutí nabídky temných mimozemských mocností

Vraťme se do roku 1954. V tu samou dobu, když americký prezident Eisenhower odmítl nabídku Vesmírných lidí, už kroužili kolem Země zástupci další mimozemské mocnosti, kteří se později představili pod vlajkou Trilaterální insignie. Také s nimi se americká vláda ještě v roce 1954 oficiálně za nejvyššího utajení setkává: „Prezident Eisenhower se setkal s mimozemskými bytostmi a podepsal úmluvu mezi mimozemšťany a USA… V úmluvě byla podmínka, že se mimozemšťané nebudou vměšovat do našich záležitostí a my zase do jejich. My utajíme jejich přítomnost na této Zemi a oni nám předají nové technologie… Bude jim umožněn odvoz určitého počtu lidí k lékařskému pozorování pod podmínkou, že tito lidé neutrpí žádnou škodu, budou vráceni na svá původní místa a na nic si nevzpomenou… Dohodlo se rovněž, že budou vystavěny podzemní základny pro používání touto rasou mimozemšťanů a dvě základny pro společné používání.“ (Cooper, str.15).

Nabídka vojensky využitelných technologií byla tím rozhodujícím důvodem, proč vláda USA přijala nabídku temných mimozemských bytostí. Už z předchozí citace vyplývá, že vláda bez váhání podepsala dokument, kterým vlastní obyvatelstvo učinila rukojmím a předmětem neznámých mimozemských výzkumů.

„Skupinu, s níž Američané uzavřeli smlouvu, pojmenovali Trilaterálové podle skutečnosti, že sestává ze tří ras (rasových skupin)... Dominující skupinou jsou pravděpodobně Xhumzové, kteří sami sebe označují jako Inteligenci Gizeh a tvrdí, že na Zemi sídlili již před 25 tisíci lety a člověk je údajně výsledkem jejich genetických experimentů“ (Wiesner, Děti moudrých draků, str. 66). Ivo Wiesner vyvozuje, že tehdy v čase démonských válek skutečně sídlily na Zemi v rámci Atlantské civilizace temné rasy označované bytostmi na straně Světla (bílými mágy), jako Trigardové (tři národy chtivé moci). Ve výkladech Edgara Cayce jsou tito temní mágové označováni jako Synové Belialu. Po porážce v poslední démonské válce před 18 tisíci lety byli vítěznou stranou Světla vyhnáni ze Země.

Projekt spolupráce s temnými mimozemšťany se rozjíždí naplno

„Armáda byla pověřena výstavbou supertajné organizace na ochranu mimozemských projektů. Vojenský úřad Bílého domu zorganizoval a zřídil tajný fond mnoha milionů dolarů. Tyto peníze byly použity k výstavbě 75 podzemních základen. Prezidentům bylo na jejich dotazy vysvětlováno, že se jedná o stavby pro prezidenta a vládu v případě války. Nikdy neexistovalo a dodnes neexistuje účetnictví, které by zaznamenávalo použití tohoto tajného fondu.“ (Cooper, str. 16).

Byla vytvořena tajná komise. „Byla nazvána Majority 12 (MJ 12) a měla střežit a dohlížet na všechny tajné aktivity, řídit je a zabývat se otázkami mimozemšťanů.“ (Cooper, str. 20). Celá záležitost se postupně dostávala mimo kontrolu prezidenta i Kongresu USA. Tajné projekty a tajné organizace se stávaly státem ve státě, který nepodléhá kontrole vlády. Peníze do tajných fondů byly získávány například řízeným prodejem drog.

Jedním z těch, kteří na tuto skutečnost doplatili ztrátou života, protože chtěli změnit běh událostí, byl americký prezident John Kennedy. „V určitém časovém bodě se podařilo prezidentu Kennedymu odhalit pravdu ohledně prodeje drog, prováděného za souhlasu USA a SSSR, i pravdu o mimozemšťanech. V roce 1963 dal organizaci MJ 12 ultimatum. Pohrozil jejím členům, že jestliže zlo nevykoření, učiní to sám... Rozhodnutí prezidenta Kennedyho vyvolalo velké starosti u odpovědných činitelů. Proto bylo jeho zavraždění nařízeno... a provedeno agentem MJ 12 v Dallasu. Prezident Kennedy byl během střelby z různých míst zastřelen tajným agentem, který tehdy řídil Kennedyho auto. To je zcela zřetelně vidět na filmu... Všichni očití svědkové, kteří se nacházeli v blízkosti... byli sami během následujících dvou let zavražděni.“ (Cooper, str. 29).

Proč tolik únosů a nelidské pokusy s lidmi?

O Trilaterálech a jejich vazbě na dávnou Atlantidu píše více Ivo Wiesner v knize „Děti moudrých draků“. Poté, co byli vyhnáni ze Země, pak v jiné oblasti Vesmíru bez možnosti křížení s dalšími pozemskými rasami postupně zdegenerovali a ztratili možnost rozmnožování. Zřejmě šlo i o přirozený karmický dopad a trest za jejich agresivní a násilnický způsob života. Výměnou orgánů a ničením jiných živých bytostí si však Trilaterálové dokázali prodloužit fyzické životy na tisíce let a přežili tak pouze díky vysoce rozvinuté technice. Ve 20. století se vrátili na Zemi, aby se pokusili obnovit svoji plodnost. V dalších svých knihách Ivo Wiesner tyto mimozemšťany označuje podle internetových zdrojů odlišnými názvy – Deros nebo Greys (Šediváci). Informace z Internetu jsou v tomto směru velmi obsáhlé, ale úroveň jejich pravdivosti často podle Přírody nepřesahuje 50 %.

„V roce 1955 bylo zřejmé, že mimozemšťané Eisenhowera přelstili a porušili ujednání. Na mnohých místech USA se objevovaly zohavené mrtvoly lidí a zvířat…Vznikly obavy, že odvezení lidé se již nikdy nevrátí. Objevilo se rovněž podezření, že spolupracují se SSSR. Toto podezření se pak potvrdilo…“ (Cooper, str. 21).

Proč tolik únosů? „Ukázalo se, že lidskou a zvířecí krev potřebují především Deros pro regenerační koupele svých zdegenerovaných těl… V 80. letech byly objektem únosů zejména děti, které sloužily většinou jako zdroj surovin pro výživné roztoky a koupele Deros… Děti byly v tomto ohledu čisté, proto je o ně tak velký zájem.“ (Wiesner, Gambit mahátmů, str. 298).

Ivo Wiesner uvádí z internetových zdrojů následující údaje: „ Drakoni unesli do roku 1996 jako svou potravu více než 37 tisíc dětí... V roce 1998 se pokoušela v rovníkové oblasti Pacifiku odstartovat ze dna vesmírná loď Greys dlouhá kolem 34 km, ale byla zastavena a obsazena jednotkami Andromédské rady… Na lodi bylo nalezeno 8700 lidských hybridů s částečnou lidskou DNA, v mrazících boxech bylo uloženo více než tisíc zmrazených lidských těl a ve zvláštním skladovacím prostoru bylo uloženo několik milionů speciálních trezorů s životní silou odebranou lidem.“ (Gambit mahátmů, str. 298). Člověku odeberou životní sílu, ten ztratí vědomí vlastní existence a stane se z něj bezduchý robot.

Co je tou Andromédskou radou, o které se zmiňuje Ivo Wiesner a mnohé internetové zdroje? Očividně nejde o ten samý orgán, který Vesmírní lidé nazývali Nejvyšší rada Galaxie. Z kontextu informací vyplývá, že šlo zřejmě o vyšší nadřazený orgán pro organizace Vesmírných lidí.

Pokusy vlády USA zbavit se mimozemšťanů skončily neúspěchem

 „Na protesty oficiálních amerických orgánů Deros reagovali odmítavě s tím, že lidé jsou produktem jejich genetického šlechtění, a proto mají výsostné právo ve šlechtění pokračovat podle vlastních záměrů. Vláda USA neměla v ruce žádný použitelný nástroj, kterým by Deros ... donutila ze Země odejít.“ (Wiesner, Gambit mahátmů, str. 297).

Jakákoliv následná snaha USA dostat tyto mimozemšťany pryč skončila drtivou porážkou. Po několika vzdušných soubojích mezi leteckými silami USA a mimozemskými letouny bylo jasné, že na jejich zbraně nestačíme.“ (Cooper, str. 22). Na vlastním území. A podobné to bylo zřejmě i v Rusku. Všichni svědci podobných událostí byli beze stop likvidováni. A svět o tom všem veřejně mlčí.

„Tato bezpříkladná bezmocnost vlády USA na území vlastního státu a neschopnost chránit své občany, byla hlavním důvodem tak hlubokého utajování faktu přítomnosti Deros na teritoriu Spojených států, neboť de facto se USA staly bezmocným vazalem Deros, a to se před vlastními občany obávaly přiznat. Únosy lidí rok od roku prudce rostly a vrcholu bylo dosaženo v období konce 70. let.“ (Wiesner, Gambit mahátmů, str. 298).

Na únosech Američanů se podílejí i vojenské kruhy USA

Zkušenosti mnoha lidí naznačují, že na této hromadné genocidě vlastního národa se přímo podílely také vojenské kruhy v USA. Melinda Leslie, která se už skoro 20 let zabývá tématem únosů (zdroj: www.exopolitika.cz) o tom uvádí v rozhovoru pro exopolitiku následující:

„Na moji cestu badatele únosů do UFO mě především přivedlo zkoumání mých vlastních zážitků a zkušeností… V roce 1993 jsem v noci byla unesena ze své ložnice mimozemšťany, ale oni mne vzali do podzemní základny a předali armádě... Byla jsem předána vojákům a byla na mě provedena kompletní, velice detailní zdravotní prohlídka a testy. Nikoliv mimozemšťany, ale lidmi… po všem jsem nakonec byla zpět předána mimozemšťanům, kteří mě vzali do jejich "laboratorního prostředí" a provedli další vyšetření. Dokončili nějaké uzdravovací procesy, které vojáci nebyli schopni realizovat a poté mě vrátili zpět domů... Já osobně jsem měla zážitek s únosem, kdy byla v případu zapletena armáda sedmkrát, a to nepočítám další události, kdy vás sledují, odposlouchávají a případně i vyhrožují různým způsobem. Takže takto jsem se v průběhu posledních let stala badatelkou... Jeden kolega badatel, Joe Montaldo, má ve své evidenci přes 8000 případů únosů, z toho zhruba 400 jsou tzv. opakované únosy, z těchto jsou zhruba polovina, asi 225, případy, kdy byly unesené osoby předány k pokusům armádě.“

Jaký je postoj vědy a lékařů k problematice únosů? Je přesně takový, jaký lze v případě jevů vymykajících se materialistickému popisu světa očekávat: Mimozemské únosy neexistují, vše se odehrává pouze v myslích dotyčných osob. Nebo jinými slovy – každý takový člověk si vymýšlí a má příliš bujnou fantazii nebo je psychicky nemocný. Setkávat se s podobným čistě skeptickým postojem materialistů není pro nás, co vnímáme duchovní pozadí světa, ničím neobvyklé.

Útoky temných mimozemšťanů na systémy NDC

V polovině dubna 2007 začali tito temní mimozemšťané útočit na NDC a její systémy, protože se začali cítit ohroženi postupně se měnícími energiemi v oblasti Země. Příroda a karma zajistily, aby tyto útoky šly přímo proti osobám kráčejícím po NDC.  Jednoduše proto, aby se na to hned přišlo a bylo možné okamžitě reagovat. Dozvěděli jsme se tak více o nich a jejich úmyslech. Celý týden jsme odráželi jejich útoky a Spojené síly světla likvidovaly podle zjištěných adres útočníků jejich základny zde ve Vesmíru i celé domovské temné civilizace. Uvedu několik příkladů.

Neděle 15.4.2007: Sledujeme TV seriál Ztracení. Objevily se tam nepříjemné hororové scény. Po skončení mám pocit neurčité tísně, převrhl jsem květinu ve vázičce. Zkoumám tyto náznaky. Všichni, kdo jsme se dívali, máme na sobě mimozemšťana.

Pondělí 16.4.2007: Na léčbu ke mně přišla objednaná klientka. Byla zcela ovládnutá, skelné oči. Jindy mírná, tentokrát agresivní. Že přišla naposled, ať z ní sundám, co jsem na ni nandal. Nedalo se s ní rozumně hovořit, odešla. Vnímám silné napadení. Okamžitě volám všechny nejbližší spolupracovníky a společnou akcí z více míst likvidujeme to mimozemské, co ke mně na sobě zanesla.

Tentýž den, další telefonát: Rodina napadena, příznak mentálního ovládnutí něčím. Nepříjemné zdravotní pocity.

Úterý 17.4.2007: Další rodina napadena. Roční dítě – teplota, malátnost, přestalo jíst a pít, začíná mít náznaky křečí. Všichni na sobě mimozemskou bytost. V dalších dnech ještě dva další útoky na ně.

Středa 18.4.2007: Paní potřetí v práci slovně napadena agresivními kolegy. Dvakrát se z toho dostala, potřetí pocit silného mentálního ovládnutí, myšlenky v kruhu, ohromná únava, silné bolesti. Kolegové již zjevně ovládnuti a hledali dalšího vhodného nosiče pro mimozemšťana.

Čtvrtek 19.4.2007: Vnímáme vstupní bránu na Zem, velký šik bojovníků vstupuje bránou do prostoru Země. Po skončení boje začínám mít křeče v břiše – na sobě mám velitele seskupení světů Drakonů ve Vesmíru. To proto, abych s ním promluvil a zjistil další informace.

A tak dále, takto to šlo den za dnem až do soboty. Při každém z těchto napadení měl člověk na sobě temného mimozemšťana.

Bližší informace o temných mimozemšťanech

A teď bližší informace o nich, které jsme získali při těchto bojích a také z knihy Ivo Wiesnera „Gambit mahátmů“. Nadřazenou roli mezi nimi hrají Drakoni, ještěří bytosti, také označovaní jako reptiliáni. Jsou výsledkem genetického šlechtění temných sil a do našeho Vesmíru byli přeneseni z ještěří větve Stvoření a vysazeni na okrajových částech Vesmíru někdy před 220 miliony lety. Tvrdí o sobě, že jim patří náš Vesmír, že tady byli dříve než lidé. Není to pravda. Země a systém Arktura byly osídleny lidmi dříve, zhruba před polovinou miliardy let. Hutností hmoty jsou těsně nad námi, mají 9,6 – 9,9 proti našim 10. Proto na ně přišla řada až mnohem později. A Spojené síly Světla je musí likvidovat těmi nejdrtivějšími energiemi, které mají k dispozici. Tyto bytosti mohou nebo nemusí být běžně viditelné.

V této své podobě obývali Drakoni podzemní základny po celém světě – takových základen jsou nebo byly desítky. Vnímali jsme ovšem, jak cosi spolknou a jejich fyzické tělo se rozpustí. A v této nehmotné pro běžného člověka neviditelné podobě pak vylézají na svět a obsadí člověka. Vlezou do lidského těla, odsávají energie, parazitují na něm. Skrytě řídí člověka a dokážou jej i mentálně ovládnout. Jsou nesmírně technicky schopní, dokážou tvořit nový život křížením, genetickými manipulacemi a klonováním. Křížili se s lidmi i s jinými formami života.

Původně obývali desítky planet, ale místo jim přestalo stačit a začali expandovat a ovládat lidské rasy. Dnes ovládají tisíce planet s lidskými civilizacemi. Z lidí si udělali sluhy. Dosahují ohromných počtů. V domovských světech celkem stovky miliard, po celém Vesmíru řádově biliony. Je to dokonale temná varianta života. Stále vymýšlejí a vytvářejí nové dokonalejší metody ovládání.

Údajně mají dva mozky, druhý speciálně na magické a psychotronické schopnosti. Proto není lehké se s nimi utkat a Vesmírní lidé dlouhodobě neuspěli. Tyto ještěří bytosti přetvořily další rasy a podrobily si je. A zneužívají je k boji proti nám lidem, humanoidům.

Jednou z těchto jim podřízených ras jsou Deros neboli Greys – nosatí velcí šediváci. To jsou zřejmě ti, co uzavřeli dohodu s prezidentem USA v roce 1954 a mají souvislost s temnými atlantskými mágy.

Dále Dows – malí asi metroví šediváci v podřadném postavení – obsluhy, dělníci. S některými jsem musel promluvit. Požadují na nás lidech, abychom dodržovali úmluvy o území, které jim bylo vymezeno.

Jejich slova: „Vy lidé nám už delší dobu jdete na nervy. Takoví paraziti jako vy nemají šanci na dlouhé přežití. My jsme čistější, dokonalejší, chytřejší, houževnatější a vytrvalejší než vy. Jednoho dne vás, mizerné příživnické červy, plně ovládneme. Tento den se výrazně přiblížil.“

Z našeho lidského pohledu je to však právě naopak – Spojené síly Světla je jako rasu postupně vymýtí. Nepatří do tohoto Vesmíru a navíc jsou zcela temní. Postupně byly likvidovány jejich milionové počty na Zemi. Sítě základen v USA, v Rusku, také na Merkuru a v dalších částech Vesmíru.

Jaký je současný stav na Zemi?

A jaký je současný stav? Andělé Dhyané k tomu uvedli následující (duchovní komunizace z 3.11.2010): „Z našeho pohledu je v tuto dobu planeta Země vyčištěná od hlavních skupin těchto negativních mimozemšťanů. Rozhodující ovšem nebyly přímé boje v roce 2007. To byl pouze začátek postupného vytlačení těchto typů bytostí z našeho světa, z našeho Vesmíru. Energie prostředí začaly být pro jejich formu života nepřijatelné. Mnoho jich bylo zničeno, zbytek se přemístil pryč do jiných dimenzí. A i tam bude pokračovat jejich zánik. Podobné parazitující formy života přestávají mít nárok na existenci. Svět se mění ruku v ruce s postupem NDC jak nahoru do vyšších světů, tak i dolů do nejhrubších struktur hmoty. Podzemní základny USA už teď patří výhradně armádě. Ta však pokračuje v nevhodných aktivitách vůči vlastním občanům.“

Jak už jsem jednou upozornil v případě Černých bratrů, i tyto mimozemské ještěří bytosti se zde budou ještě nějakou dobu jednotlivě objevovat, tak jak se vlivem rostoucí čistoty prostředí naší Země vynoří z karmických vrstev institucí, míst, území i jednotlivých lidí. Z vrstev, kam zapadli během svého působení na Zemi a takto se dočasně dostali mimo vývoj. Systémy NDC však automaticky takto obnažené mimozemské bytosti i s jejich výbavou, technikou, energiemi vyhledávají a vhodným způsobem podle volby karmy zpracovávají. Buď likvidují, nebo po očistě evakuují tam, kam patří – do jiných světů či rovin života.

Zatím nelze hmotnými důkazy doložit, zda tito temní mimozemšťané byli skutečně donuceni energiemi Přírody a Planety odejít. To ukáže až čas a budoucnost. Zůstává však faktem, že příběhy o únosech se v drtivé většině případů týkají období před rokem 2000.

Návštěva temného anděla Drakonů

Jak už to tak bývá, když začnete do něčeho vrtat, reakce se dostaví. Večer 2.11.2010, ve dnech zpracovávání tématu tohoto článku,  se u nás objevila podivně vyhlížející nehmotná bytost s 80 procenty temné levotočivé energie. Identifikoval jsem ji jako anděla Drakonů. Navazuji rozhovor:

„Co tady chceš, proč jsi přišel?“

Dostává se mi následující odpověď temného anděla:

„Přišel jsem vás varovat, že zasahujete do územních práv Drakoních civilizací. Nemáte na to právo, důrazně vás žádám o nápravu. V tomto světě jste cizorodé bytosti. Tento Vesmír patří našim civilizacím. Tak to laskavě respektujte a uvolněte nám prostor. Když to neuděláte dobrovolně, vynutíme si naše požadavky násilím.“

Centrální karma NDC mne požádala, abych prostřednictvím tohoto anděla předal Drakonům následující poselství:

 „Sděl svým soukmenovcům, že do této lidské větve Stvoření nepatří a nikdy tu neměli být. Zákrokem Spojených sil Světla budete přemístěni do vaší ještěří větve Stvoření, pokud se tam pro vás najdou volné planety, a budou-li vás tam chtít přijmout. Pokud ne, budete zničeni. To je rozhodnutí nejvyšší Karmy pro tento svět a Vesmír. Odejdi a vyřiď tento vzkaz. Naše energie začnou neprodleně působit, aby vás odstranili z tohoto Vesmíru jako příživnickou rasu, která se roztahuje na úkor lidí.“

Čistá duchovní síla jako nejsilnější zbraň

O síle mocností, ať už na Zemi nebo ve Vesmíru, o tom, co si dovolí proti druhým, rozhoduje síla jejich vědy, techniky a zbraní. To je nepochybné a dobře to můžeme vnímat na vývoji vztahu dvou pozemských velmocí, USA a Ruska nebo dřívějšího SSSR, v posledních 50 letech. Platí to i v měřítkách Vesmíru. Jde vždy o tvrdý boj velmocí a často patovou situaci, kterou nelze dořešit. Kdy jeden drží v šachu druhé a naopak. A pokud by obě strany spustily svůj veškerý bojový arzenál, nebylo by vítěze, jen poražených. Zbraně stejnými zbraněmi nevyvrátíte. Můžete cizím zbraním čelit, odrazit napadení, ale nedokážete situaci trvale dořešit a stabilizovat. Jen podnítíte protivníka, druhou mocnost, k dalšímu vývoji ještě dokonalejších zbraní.

Jako lidstvo chceme jít duchovně nahoru a mít přístup k technickému využívání bioenergie. To však nejsou jen malé elektrárny zdarma pro každou domácnost. To nejsou jen dokonalé dopravní prostředky pro pohyb na planetách i ve Vesmíru. To není jen možnost překonávat obrovské vzdálenosti hyperprostorem. To jsou i únosy skrze zdi domů. To jsou ničivé bomby, řiditelné kulové blesky, které předváděli naši předci před tisíci lety – viz eposy Mahábharata, Pránajánám a další indické texty, které tyto zbraně detailně popisují. To jsou natavené stěny starověkých pevností po celé Evropě. To jsou ruiny dávných měst pokryté nataveným sklovitým povrchem a dávno zarostlé vegetací džunglí. (viz Ivo Wiesner: Předpeklí ráje, str. 185). Tušíte, jak vznikly mnohé pouště na Zemi? Jak například vznikla plocha na Sahaře o velikosti téměř 10 tisíc kilometrů čtverečních (tedy zhruba čtverec 100 krát 100 kilometrů) pokrytá pevnou téměř souvislou několikamilimetrovou tvrdou krustou z roztaveného písku? A co podobné lokality v pouštích Gobi a Atacama v Asii a Jižní Americe? Umíte si představit ničivou sílu dávných bomb, které něco takového a na tak ohromném území dokázaly?

Takže dokonalé a stále dokonalejší zbraně svět ani civilizaci nespasí. Jen posouvají boje do dalších vyšších ještě ničivějších úrovní. Ještě více zničí Přírodu a ještě dokonaleji vyhladí civilizaci, která takové zbraně použije. Musíme najít něco úplně nového. Něco absolutně silného, nevyvratitelného. Vzít na ně úplně novou zbraň, jiný bič. Bič absolutní čistoty, čistého duchovního vzestupu, čisté duchovní síly. Jedině to skýtá naději na trvalý úspěch proti jakémukoliv typu technických zbraní. Proti každé vědecké a technické převaze.

Vyvíjení stále nových typů technických zbraní? To je vždy jen dočasné vítězství. Temní se přizpůsobí a zase nás předběhnou. Umí se ukrýt a dokážou ve skrytu vyvinout nové, ještě silnější zbraně. Jedině čistou duchovní silou a silou vzestupu lze temné síly všech druhů jednoznačně a definitivně porazit. Musíme však sami být dostatečně čistí, aby se do nás nevlámali. Jinak by nás mohli ovládnout a přisvojit si naši duchovní sílu.

Aby však nedošlo k mýlce, použít čistou duchovní silu proti drtivému napadení neznamená, že nebudeme bojovat a budeme se protivníky snažit s květinou v ruce a slovy o lásce přimět k tomu, aby nás přestali likvidovat. Drtivé temné napadení je nezbytné odrazit, chceme-li přežít. To potvrdily například zkušenosti z 2. světové války. Temná civilizace se na cestě za celkovým vítězstvím nevzdá dobrovolně své převahy.

Někdo by mohl namítnout, že je lepší utéci, ukrýt se. Nemůžeme se však neustále schovávat. Proto dříve nebo později nastane jednoho dne situace, kdy je potřeba výzvu k boji přijmout a bojem útok odrazit. Jde jen o to, jakou sílu, výbavu a prostředky k tomu použijeme. Použití čisté duchovní síly znamená, že temné napadení odrazíme silou svého vzestupu a své vysoké harmonie. A že tato čistota je schopna vyvolat silnější protitlak než byla síla jejich útoku, ať použili jakékoliv technické nebo duchovní zbraně. Možná se toto zdá pro náš svět zatím ještě nereálné. Dokáže jednoho dne duchovně čistý člověk odrazit nebo ještě lépe znemožnit útok jadernou zbraní? To ukáže až čas.

Co čeká Novou duchovní cestu (NDC) dál?

Zdá se, že boj s temnými mimozemskými mocnostmi je rozhodnut. NDC zasahuje až do hutnosti 10 zde na Zemi v mnoha lidech, kteří po NDC kráčejí. A tato síla stačila k tomu, aby byly likvidovány temné systémy hutnosti 9,6 – 9,9, tedy o pouhých několik desetin řidší. Jaký je další krok postupu NDC? Navýšit sílu NDC natolik, aby byla schopna přemoci temné systémy hutnosti 10. Tedy ty, co byly vytvořeny přímo zde na Zemi samotnými pozemšťany. Nebo mimozemšťany zrozenými v pozemských tělech.

Lidstvo jako celek čeká ještě boj s pozemskými hmotnými temnými mocnostmi, chce-li jako celek přežít a nechce-li být společně s temnými vládci spláchnuto do propadliště dějin, jak se to již v minulosti mnohokrát stalo.  S těmi, co podporují války, aby měly odbyt zbraní. S těmi, co mají dostatečné ovládací páky, aby jimi celé národy zotročily, aby jim celé národy sloužily. S těmi, co chtějí ovládnout většinu světových zdrojů ropy, aby drželi civilizaci v šachu. S těmi, co skrytě řídí celosvětovou ekonomiku, aby si pro sebe zajistili stále vyšší a vyšší zisky. A nejde jen o lidské skupiny. Jsou to také inteligentní systémy zbraní hromadného ničení, systémy masového ovládání a manipulace. Jsou to temné energie všude hromaděné.

Přitom však nejde pouze o nalezení cesty k novému spravedlivému světu. Jde o samotné přežití. Toto jsou zřejmě další příští soupeři Spojených sil Světla a NDC. Je nesmírně důležité učinit i tento další krok. Jak dlouho to ještě bude trvat?

Systémy NDC den za dnem pracují na další očistě prostředí, na dalším zvýšení frekvence Přírody a Planety. Tímto vším se zvyšuje očistný tlak na lidstvo. Na každého člověka, který ve svých karmických vrstvách má uloženy temné systémy z minulosti, jejichž zpětné zavedení do praxe by mohlo ohrozit nový vývoj. Proto jsou lidé tlačeni k tomu, aby toto vše ze sebe dobrovolně při karmické očistě vydali. Mnoho lidí však není ochotno přizpůsobit své životní podmínky tomu, aby se začali dobrovolně karmicky čistit. Naopak se temných systémů obnažených z minulosti chytají, začínají je znovu vědomě nebo nevědomě používat, opět znásilňují Přírodu, znovunabytými schopnostmi vysávají jednotlivce kolem sebe, ovládají je, manipulují s nimi, propagují dávná učení jako záchranu pro nás, ačkoliv tehdy právě tato učení přispěla k potopení světa. Tito lidé pak ztrácejí kontrolu nad svými životy. Protože inteligentní očistné energie jsou nuceny si temné systémy v nich obnažené brát násilím. Lidé vzdorující přirozené karmické očistě se tak vlastním zaviněním dostávají do vyhrocených nepříznivých situací až osobních katastrof.

A jak poznáme, že nová situace už nastala? Poznáme to především podle změn ve fungování zákona karmy. Protože právě přirozený zákon karmy a jeho skutečné fungování – to vše v minulosti podléhalo největším deformacím ze strany temných systémů. Právě ty světelné instituce i jednotlivé bytosti, které měly na starosti otázky karmy, nejvíce v minulosti selhávaly. Nejvíce podléhaly temným svodům a úpisům. Ze spravedlivé karmy se tak mnohdy stávala temná karma, která drtivě trestala relativně čisté bytosti za drobné chyby a zároveň dávala zelenou všem temným v jejich činnostech. Známe to všichni z nedávné doby i z minulosti. A doposud to tak ve většině případů funguje. Vzpomeňme si třeba na hlavního hrdinu historického románu Victora Huga „Bídníci“.

Takže novou situaci poznáme právě podle toho, že všichni ti, co budou škodit druhým, začnou být zastavováni. Na jejich cestě jim přestane svítit zelená. Přestane jim pomáhat temná podpora, kterou tak dlouho vnímali a používali. Do hmoty se začne prosazovat nová vyšší spravedlnost.  V jednotlivých případech už se takové situace začínají ukazovat. Svět se dnes krok za krokem mění. Nemůžeme však očekávat, že temné či polotemné bytosti se vzdají své moci a převahy nad ostatními dobrovolně. Více o fungování zákona karmy bude v tématu 39.

Každý přijme jen tu úroveň pravdy, na kterou je připraven

Připomínám jednu známou skutečnost. Každý člověk je schopen aktivně vnímat, přijmout, nebo dokonce vzít za pravdu a začít se touto pravdou řídit, jen tu úroveň informací, na kterou je připraven, to znamená frekvenčně naladěn. Materialista proto nemůže přijmout informace o existenci neviditelných nehmotných duchů. Podvádějící člověk zanořený svým vědomím do hmoty nepřijme myšlenku, že pro záchranu světa je potřeba přestat lhát, manipulovat, krást, znečišťovat Přírodu. Zbrojní koncerny, ani vlády velmocí, nedokážou přijmout myšlenku, že pro odvrácení katastrofy Země je potřeba začít spolupracovat s Přírodou, přestat zbrojit, odstranit z Planety hrozbu zbraní hromadného ničení.

Očista prostředí Země ještě není ukončena

A ještě jedna poznámka na závěr. Sám jsem se divil tomu, že po tom všem, čím jsme v uplynulých letech prošli, se na úplném dně bahna, které pokrývá Přírodu a Planetu Zemi, odkrylo něco neočekávaného. Na úplném dně nebyly kupodivu zásahy mimozemských mocností a jejich následky, ale pod nimi se nacházelo něco ještě mnohem zrůdnějšího a více zatěžujícího vývoj pozemské civilizace. Šlo o nejrůznější obětní a magické rituály Druidů z doby Keltů, na jejichž obnažování a čištění systémy NDC přišel čas až v polovině roku 2010 a toto čištění stále pokračuje až do dnešních dnů. Přitom se jedná o období, které je nám často dáváno za vzor, za počátek našich národních tradic. Napíšu o tom více ve speciálním textu věnovanému tomuto tématu. Znamená to, že se očista Přírody a Planety chýlí ke konci? Nebo nás čeká ještě odkrytí dalšího mnohem temnějšího vředu pod těmito keltskými zásahy? Co horšího najdeme ještě pod tím?

© Jiří Novák, listopad 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 426
  • 30
  • 30
  • 28
  • 47

Celkový počet hlasů: 561