Pravčická brána

A1. Mimořádná očistná síla letošního léta

Jiří Novák, Marie Mejdrová, Petra Nováková Vloženo 3.9.2011
Jiří Novák Marie Mejdrová Petra Nováková

Otevření nové rubriky zabývající se aktuální situací ve světě. Razantní karmická očista jednotlivců, institucí i Přírody během letošního léta. Neobvykle silná série bouřek na počátku léta. Blesky jsou do jisté míry symbolem a projevem rázné očisty, která doslova pročistí situaci a jasně oddělí to staré – zašpiněné, vadné a vychýlené, od nového. Aby se mohlo pokračovat v dalším vývoji, bylo nutné do hmoty protlačit určité impulzy, které hmotu nastaví tak, aby představovala ideální prostředí pro nadcházející události, které jsou v rámci vývoje chystány. Zvraty v počasí představují na jednu stranu obraz toho, co probíhá v duchovní oblasti. To znamená velké čištění, velké zvraty, které mají vše rychleji a hlavně zásadně posunout.

Jiří Novák

Otevření nové rubriky zabývající se aktuální situací ve světě

Vážení čtenáři našich stránek. Dnešním dnem otevíráme novou rubriku nazvanou „K aktuálním otázkám nového vývoje“. Ve které budeme kratšími texty a duchovními komunikacemi reagovat na nejnovější události probíhající v dnešním světě. Tento článek je prvním a během září připravíme další článek o problému s kůrovcem v Národním parku Šumava.

Razantní karmická očista jednotlivců, institucí i Přírody

Letošní tři letní měsíce, červen, červenec, srpen, přinesly ve svém dosavadním průběhu mimořádně silnou karmickou očistu většiny bytostí jdoucích po cestě světelného vzestupu. Duchovní energie přicházející na Planetu doslova vyšťourávaly doposud dlouhodobě odolávající karmické vrstvy zapadlé v hloubi karmických nádrží jednotlivců, celého lidstva a Přírody. Výsledkem bylo mnohdy vyhrocení sporů mezi těmi, kdo dlouhodobě zneužívali, vysávali, parazitovali na svých blízkých a těmi, kteří se doposud nechávali vysávat a zneužívat, kteří bez odporu umožňovali druhým, aby na nich parazitovali.

Léto přineslo vyhrocení sporů i mezi zastánci manipulace, ovládání a umělých lidských zásahů do Přírody vůbec a těmi, kdo zastávají přirozený otevřený vývoj bez nepatřičných umělých zásahů jednotlivců či dokonce veřejných institucí. Jedním z dokladů takového vývoje bylo vyhrocení zásadního sporu na Šumavě, zda kácet nebo nekácet lesy napadené celoplošně kůrovcem v ochranné zóně Národního parku Šumava, ve které se lidé zákonem zavázali nezasahovat. Tomuto nejenom šumavskému tématu budeme během měsíce září věnovat samostatný článek, ve kterém rozebereme stanoviska jednotlivců mezi lidmi a doplníme jej stanoviskem samotné Přírody a planety Země k tomuto tématu.

Mimořádná očistná síla tohoto léta se více než je obvyklé projevila i v samotném počasí. Velká horka přinášející doslova vypalování všeho nežádoucího, škodlivého, zatěžujícího, střídaná prudkými dešti, které naopak přinášely blahodárnou očistu obnažených nepříznivých energií. A že mnohé takto probíhající klimatické události měly pro celou řadu osob a dokonce i celých národů nepříznivý průběh? To je důsledkem toho, že drtivá většina pozemské populace zatím nenastoupila vědomě a dobrovolně cestu přirozené karmické očisty. A čím více se člověk brání zpracování a dobrovolnému vzdání se všeho nepatřičného z minulosti, co zatěžuje současný vývoj a co musí nutně z Planety pryč, tím silnější nepříznivé události má pro něj takováto vynucená karmická očista, které se neúčastní vědomě dobrovolnými omluvami a dobrovolným vzdáním se všeho minulého.

Neobvykle silná série bouřek na počátku léta

Letošní dva prázdninové měsíce začaly neobvyklou sérií mimořádně silných bouřek, které proběhly na většině území České republiky. Požádal jsem Petru Novákovou a Marii Mejdrovou, aby se v duchovní komunikaci zeptali na význam těch jevů v Přírodě. Jejich komunikace k tomuto tématu jsou součástí tohoto článku.

V tuto chvíli znovu připomínám a zdůrazňuji, že duchovní komunikace například s Přírodou není totéž, jako opisování a přenášení hmotného veřejného projevu na papír. Kdy jsou jednotlivá slova jasně a zřetelně vyřčena a přenesou se tak, jak je člověk svými hmotnými smysly registruje a vnímá. Je však na omylu ten, kdo si myslí, že duchovně komunikující dvě různé osoby přenesou při komunikaci s toutéž duchovní institucí k danému tématu také téměř doslova stejné sdělení. Proto také může být komunikace jednoho obecnější, zatímco druhý přenáší k tématu více konkrétní informace.

Podstatné však je, že komunikace s vysokou hladinou pravdivosti by si neměly navzájem odporovat v zásadních věcech. A naopak by se měly doplňovat v dílčích detailech, v pohledech na realitu z jiných úhlů náhledu.

Následují dvě duchovní komunikace o sérii letních bouřek a třetí komunikace týkající se náhlých zvratů v počasí.


Marie Mejdrová

Blesky jsou projevem a symbolem rázné očisty

Přírodo, prosím o informaci, JAKÝ VÝZNAM MĚLA SÉRIE VELKÝCH BOUŘEK, BLESKŮ (13.7.11 jich vědci napočítali rekordních 40.000), ZVLÁŠTNÍ JEVY – např. KULOVÉ BLESKY, V PRVNÍ POLOVINĚ ČERVENCE V ČR? CO SE PŘI TOM ČISTILO A JAK SE TO POSUNULO? Děkuji. (Duchovní komunikace z 23.-24.7.2011)

 

Příroda: „Tak silné výboje samozřejmě nebyly náhodné. Jedna věc jsou třeba mimořádná horka a druhá seskupení řady různých atmosférických podmínek, které vyústí v takovéto jevy, jaké jste v ČR v první polovině července pozorovali.

Blesk je velice silný elektrický výboj, který během okamžiku stáhne přepětí v určité vrstvě atmosféry dolů do země. Z duchovního pohledu to je obdobné. Vybije se určité duchovní napětí, které přesáhlo míru únosnosti, do viditelné hmotné úrovně, kde způsobí odpovídající destrukci. Jak velkou, to záleží na charakteru obnažených karmických vrstev a aktuálním směřování a stavu dotčených bytostí a míst. Někdy je ovšem potřeba jednoduše nahromaděné napětí vybít bezpečně v bodě, v místě v přírodě, kde to nikoho nepoškodí.

Neobvyklé atmosférické jevy souvisí s celkovými poměry v Přírodě na Planetě a na daném místě, na klimatické situaci, závažnosti a objemu karmických vrstev civilizace, duchovním a fyzickém stavu bytosti planety Země a na výšce frekvence očistných energií plynoucích z Vesmíru.

Blesky jsou do jisté míry symbolem a projevem rázné očisty, která doslova pročistí situaci a jasně oddělí to staré – zašpiněné, vadné a vychýlené, od nového. Prostředí české kotliny se potřebovalo teď nutně takto rázově a důrazně duchovně pročistit. Protože právě tady se nyní nachází ohnisko evoluce. Ale zároveň to není místo, které by snad bylo z celé planety nejméně karmicky zatíženo nebo v něm byla nejčistší a nejzdravější příroda. Je to prostě místo od jisté doby předurčené pro národ, který bude mít zásadní duchovní úkol v období zlomu.

Je tedy pochopitelné i logické, že karmická situace v něm zrozených jednotlivců, národa jako takového i přírodní, kulturní a politické poměry tohoto místa musejí být optimálně namíchány. Tak, aby výsledný koktejl nebyl příliš výbušný ani příliš mdlý. Je třeba ta správná míra mezi aktivitou a pasivitou a mezi rozumem a intuicí. A navíc ta aktivita musí vést správným směrem a zároveň být správně časována a dávkována. Tohle vycítí právě nejspíše lidé a národ, kteří za sebou mají potřebnou paletu, druh zkušeností.

Příroda, Planeta a karmická instituce jsou všechny v tuto rozhodující a obtížnou dobu s vámi. Pomáhají vylaďovat všechny podmínky tak, abyste svůj úkol měli možnost splnit. A snad se shodneme, že je lepší, aby běsnily přírodní živly, (zvláště) když přinesou jen materiální škody, než aby se mezi sebou zabíjeli a trýznili lidé.

Když se vždy čas od času rázově provede důrazná hloubková očista, mohou se tak vyplavit na hladinu další na dně usazené kaly, které otravovaly svými jedy, negativními energiemi, celý obsah. Jakmile jsou zřetelně viditelné a identifikovatelné, můžeme se na ně zaměřit a společnými silami je nadobro eliminovat.“


       

Petra Nováková

Hmota se díky své setrvačnosti brání změnám

Spojené Síly Světla, dejte mi prosím informace, co znamenaly série letních bouřek, které provázely začátek července, byly spatřovány i kulové blesky. Děkuji. (Duchovní komunikace z 21.7.2011)

 

Příroda: „Nejkompetentnější jsem v tuto chvíli, pokud jde o problém bouřek, já. Vše vzniklo z důvodu silného duchovního tlaku na hmotu. Energie usilující o změnu již byly tak důrazné, že hmota na jejich sílu reagovala takovýmito silnými výboji. Doslova to byl střet duchovního pozadí světa s hmotou. Některé změny je potřeba prosadit rázně, jinak by se rozplizly. Hmota se může díky své setrvačnosti bránit a vznikají pak z toho takovéto třenice.

Aby se mohlo pokračovat v dalším vývoji, bylo nutné do hmoty protlačit určité impulzy, které hmotu nastaví tak, aby představovala ideální prostředí pro nadcházející události, které jsou v rámci vývoje chystány. A velké projevy se udávají, probíhají, právě v ovzduší, které je součástí Přírody. A Příroda tvoří prostředí na Planetě. Tudíž je prostředníkem mezi duchovním pozadím a hmotou. Propojuje obě tyto složky v jeden celek.

Navíc obloha, volný prostor, představují místo, kam se lidé obracejí s pohledy k něčemu vyššímu. Nebeská klenba je jako brána do duchovního světa. A nevyzpytatelné jevy zde probíhající byly přisuzovány nadpřirozeným silám. Velké změny mezi duchovním pozadím a hmotou se proto nejvíce projevují coby zvláštní přírodní úkazy. Protože právě Příroda je velmi vnímavá a skrze Přírodu a neobvyklé přírodní úkazy pak přecházejí mimořádně silné impulzy do hmoty.

Já Příroda jsem pro tuto Planetu duchovním pozadím a zároveň i hmotným prostředím. Byla jsem tak od počátku stvořena, abych naplnila potřeby lidských bytostí, které měly evoluci světa urychlit. Pokud probíhají hmotné přírodní změny, znamená to, že se nejprve uskutečnily změny, započaly se nové záměry, v neviditelném duchovním pozadí světa. A to, co se děje ve hmotě, je odrazem, projevem, těchto předcházejících duchovních změn. Teď tomu nebylo jinak.“


Petra Nováková

Rozbouřené duchovní pozadí vyvolává hmotné zvraty

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně celkové situace. Co znamenají tak náhlé zvraty v počasí? Děkuji. (Duchovní komunikace ze 7.8.2011)

 

Příroda: „Zvraty v počasí představují na jednu stranu obraz toho, co probíhá v duchovní oblasti. To znamená velké čištění, velké zvraty, které mají vše rychleji a hlavně zásadně posunout. Navíc velké silné energetické erupce mají daleko větší vliv na hmotu a na změny v ní. Takže rozbouřené duchovní pozadí vyvolává hmotné zvraty a ty zpětně opět podpoří dění v duchovních sférách. Vyvolávají tak následně další změny v duchovní oblasti a umožňují vše rychleji posouvat. Vývoj je tak daleko rychlejší. Protože čím razantnější změny se odehrávají ve hmotě, tím větší možnost, větší prostor je dáván energiím, aby měnily duchovní pozadí světa. Protože hmotná situace není zkostnatělá, ale svými zvraty dává neomezené možnosti změn. Navíc se i rychleji zpracovávají, vybíjejí temné energie, karmické vazby, zatížení, podobně jako při přírodních katastrofách.

Princip je podobný. Rozdíl je v tom, že vy jako bytosti jdoucí po vzestupné světelné cestě tím nejste zmítáni bez ladu a skladu, ale právě naopak vám to vystavuje takové události, které přesně pro svůj další růst potřebujete. U vás je však vše plánované, konstruktivní, nikoli destruktivní. Protože změnám vycházíte vstříc a pracujete na sobě. Živelné katastrofy zasahují ty, pro které už je to vážné, ne-li jedno z posledních varování. Poslední šance, jak se sebou konečně něco udělat, než propad k Temnu bude definitivní a pro tento život nezvratný. Každý dostává ve vývoji šanci. Ale jen do té doby, dokud se nestane přítěží a nebezpečím nejen pro sebe a své okolí, ale i pro celý vývoj.

 

Příliš dlouho se čekalo tak, aby měli možnost a stejnou šanci všichni. A došlo to postupně tak daleko, že šanci má už pouze hrstka. A aby i ta o ni nepřišla, nelze jen tak dále nereagovat a nechat ty, kteří už svou šanci ztratily, dále zanášet Planetu i vývoj další produkcí temných energií. Planeta i celý vývoj se musí bránit. Protože tuto celkovou situaci přinesl vývoj, který byl příliš tolerantní. A žádný další nová možnost a příležitost pro lidstvo by se už nenaskytla, pokud by se celkový přístup zásadním způsobem nezměnil.“

© Jiří Novák, září 2011
© Marie Mejdrová, září 2011
© Petra Nováková, září 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 223
  • 23
  • 19
  • 18
  • 23

Celkový počet hlasů: 306