Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VII: 80 - 89 | 85A. Roboti, bioroboti - zkušenosti z karmické očisty

85A. Roboti, bioroboti - zkušenosti z karmické očisty

Tomáš Kudera Vloženo 17.6.2018

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová


Důvod vzniku této série článků. Zkušenosti z karmické očisty, vnímání a sny související s oblastí robotů a biorobotů.

Co nás přivádí k tomu, abychom se věnovali otázkám robotiky, umělé inteligence a techniky obecně? Nepříznivé zkušenosti s (bio)roboty plynoucí nejen z karmických očist některých z nás. Knihy, filmy a články varující před vzestupem robotů a jejich poselství pro dnešní dobu. Které nové směry a trendy v oblasti techniky jsou vytahováním již přežitého? Potřebuje lidstvo vůbec (takovou) techniku? Jaká je budoucnost techniky z pohledu NDC?


Jaký je důvod vzniku tohoto článku?

Duchovní komunikace z 14.7.2016:
TK:  Centrální Karmo, prosím, jaký má být hlavní účel tohoto článku? Co nového má přinést lidstvu?

Centrální Karma: „Tady Centrální Karma. Na webu NDC je už mnoho článků věnujících se otázkám vědy a techniky v souvislosti s vnímáním duchovního pozadí světa. Stejně tak už byly sepsány i články o mimozemských civilizacích a jejich praktikách. Byly popsány vlivy a ponaučení plynoucí z karmické očisty bytostí na NDC z těchto témat. Zatím ale chybí článek, který by se detailněji věnoval tématu robotů, biorobotů, více či méně inteligentních strojů. (Poznámka: Bioroboti neboli kyborgové jsou bytosti skládající se jak ze své původní přírodní části, tak i z částí umělých, zpravidla elektronických. Více o nich bude v pokračování tohoto článku.) V článcích o mimozemšťanech byly jednoznačně identifikovány temné vlivy plynoucí od některých těchto civilizací. V podobném duchu je třeba jednoznačně definovat, které trendy vývoje v oblasti robotiky, umělé inteligence, nanotechnologie (věda zabývající se mimo jiné tvorbou hmotných struktur s miniaturními rozměry), případně jiných technických odvětví jsou jednoznačně škodlivé pro vzestupnou Světelnou evoluci lidstva. Právě první tři zmíněná odvětví už za sebou mají obrovskou historii, ač se lidstvu zdá, že jsou s námi jen pár desítek let.

V mnoha a mnoha světech, sférách a dimenzích po dobu věků se tato odvětví rozvíjela, mnohdy se špatným koncem pro lidstvo, které v těchto oblastech začalo bádat. Proto je nesmírně důležité upozornit na to, že lidé bádající zejména v oblasti umělé inteligence si zahrávají s ohněm. Jejich výzkum by měl správně probíhat pod plnou kontrolou Sil Světla a zároveň by se tito lidé měli sami karmicky čistit. Mnohdy totiž i navzdory touze pomoci lidstvu přenesou z minulosti něco zkázonosného. Tento článek by měl být jednoznačným potvrzením toho, že „sci-fi“ díla jako např. R.U.R. od Karla Čapka nejsou jen výplodem fantazie, ale jsou naprosto reálným a hrozivým varováním před neřízeným vývojem umělé inteligence.


Rád bych v tomto článku přispěl svými zkušenostmi a vzpomínkami týkajícími se tohoto tématu. Sám jsem totiž v této oblasti určitým způsobem zatížený a vnímám, že bych mohl nějak přispět k tomu, aby lidé neopakovali ty stejné chyby, které jsem opakoval i já.

Tento článek vznikal na konci léta 2016, obsahuje ale také komunikace a poznámky z roku 2018, protože nyní některé věci vnímám trochu jinak. 

Zkušenosti z karmické očisty a duchovní vnímání související s roboty


Následující část textu jsem napsal v roce 2016:

Od dětství mě zajímaly počítače a elektronika. Měl jsem svůj svět, stejně jako spousta dalších lidí. Dnes se takovým lidem občas říká „nerdi“ a dokonce se to stává i určitou módou. (https://cs.wikipedia.org/wiki/Nerd) Dostal jsem se na elektrotechnickou fakultu, nejdříve obor energetika, v navazujícím studiu pak obor kybernetika. V době psaní tohoto článku (r. 2016) mi zbýval rok do konce studia. Uvědomoval jsem si, že v této oblasti už nevidím své poslání tolik jako dříve, před několikaměsíční intenzivní karmickou očistou týkající se tématu robotů. Ale není náhodou, že jsem studoval zrovna tento obor, protože mi to má pomoci vyvázat se z nepříznivé karmy v této oblasti. Dříve jsem si představoval, jak pomůžu světu se znovuobjevením generátorů volné energie, levitujících dopravních prostředků apod. Teď už mě to tolik neláká a spíše bych se rád zaměřil na oblast zdravé výživy, sportu, pomoci lidem, neboť vnímám, že v našem přetechnizovaném světě je právě výživa, zdraví a sport to, co je zanedbáváno. Korporace ale mezitím shánějí další a další programátory, dokonce si myslím, že je to jedna z nejčastěji inzerovaných pracovních pozic. I dělník ve výrobě už mnohdy musí umět pracovat s počítačem, např. pro účely evidence vyrobených kusů.

Ne nadarmo se říká, že někteří silně technicky zaměření lidé mohou mít problém se sociální a emocionální inteligencí, s vyjadřováním a prožíváním citů. Ověřil jsem si to sám na sobě. Od dob dospívání jsem málokdy brečel. Nebyl jsem příliš obratný v navazování konverzací s druhým pohlavím. Neuměl jsem správně konverzovat, protože jsem nedokázal vždy projevit upřímný zájem o druhého. Často jsem byl uzavřen sám do sebe a přemýšlel nad svými záležitostmi. Po začátku studií se to myslím ještě zhoršilo, protože jsem byl ještě více obklopen technikou. I mé vyjadřování a běžná mluva se stávala víc a víc umělá, občas proložená cizím termínem. Uvažování se pak zase podobalo výpočtu rovnice o n neznámých nějakým iterativním algoritmem. (Pozn. MM: Tuto dosti obtížně srozumitelnou větu jsem tady při úpravách článku ponechala, protože je to právě příklad vyjadřování popsaného Tomášem výše.) V tehdejším partnerském vztahu byly vidět obrovské kontrasty mezi mnou a partnerkou, kterou lze řadit k opačnému extrému v oblasti citů. Nelze se pak divit tomu, že měla někdy pocit, že jsem jako kus plechu, plný ozubených koleček, kterým naprosto nerozumí. Měl jsem též (a dosud zřejmě mám) problém s nevyvážeností mezi dodržováním řádu a pravidel (zákonů, předpisů) za každou cenu a soucitem a empatií s druhým. Projevilo se to pak jako určité tendence k udavačství, k držení se řádu a předpisů i za cenu zrady blízkých.
Pokud znáte seriál Teorie Velkého Třesku, pak si jistě vzpomenete na dr. Sheldona Coopera, který trpěl podobnými problémy. Dokonce na to v psychologii existuje diagnóza – Aspergerův syndrom (
https://cs.wikipedia.org/wiki/Asperger%C5%AFv_syndrom).

V mé karmické očistě se téma robotů objevovalo hlavně na přelomu let 2015 / 2016, což pro mě bylo náročné období i kvůli velké chybě, kterou jsem tehdy udělal. Řešil jsem tehdy situaci, že mí kolegové ve škole pro přípravu na zkoušku používali způsob, který se mi zdál neetický. Zkouškové otázky se opakovaly a oni si dělali statistiku, podle které usuzovali, na co se prioritně připravovat. A na ty další otázky se pak třeba nepřipravovali vůbec. Byla to jedna z nejtěžších zkoušek, navíc zkoušející měl neadekvátní požadavky a jen díky této vzájemné pomoci se dařilo předmětem s odřenýma ušima procházet. Většina lidí by nad tímto mávla rukou a učila se podle toho, co vytipovali a připravili studenti. Zde se ale sešlo mé logické bezcitné uvažování s vychýleným pojetím etiky. Možná bude pro některé těžké mě pochopit, ale bylo to pro mě za daných podmínek vzhledem k mému způsobu uvažování obrovské, téměř neřešitelné dilema. Byl jsem ve stavu, kdy jsem nesnesl pomyšlení, že bych v oblasti etiky udělal něco polovičatě, nedokonale. Že bych u zkoušky trochu podváděl (nakonec to ani podvod nebyl). Ale už mě nenapadlo, že bych mohl ostatním uškodit, když celou tuto věc doslova nahlásím vyučujícímu. Napsal jsem mu ve víře, že on je ten spravedlivý a moudrý, který mi pomůže urovnat můj vnitřní rozpor a celé to rozsoudí. Má víra se ukázala jako naivní poté, co pronikl na stránky studentů a napsal tam jedovatý příspěvek a u zkoušky ještě v té souvislosti vyvolal atmosféru strachu. Já jsem pak zkoušku zvládl s vypětím všech sil až napodruhé.

Dlouho jsem se pak ještě trápil a obviňoval, než výčitky ustaly. Dokonce jsem se v rámci nápravy rozhodl, že ve svém volném čase sepíšu nová skripta pro studenty. Dotyčný vyučující se ale několik měsíců poté rozhodl skončit s výukou jeho předmětu. Snad se tak příštím generacím ulevilo.

Dodnes na to nerad myslím a váhal jsem, jestli to vůbec napsat sem. Třeba to ale pomůže s pochopením myšlenkových pochodů jedinců, u kterých převažuje oddanost určitému řádu a pravidlům na úkor citů. A jak je důležité mít zastoupeny všechny složky, aby člověk dokázal každou situaci posoudit jak rozumem, tak i srdcem.Jak už jsem zmínil, v létě 2016 už jsem v technice neviděl takový zázrak jako dříve. Dokonce jsem vnímal, že mé poslání v oblasti techniky se naplní tím, že se vyčistím z mé negativní karmy v této oblasti. Vznikla k tomu následující komunikace:

Duchovní komunikace z 15.7.2016:

TK: Centrální Karmo, prosím, v jaké oblasti vnímáš, že spočívá mé poslání pro tento svět? Mám pocit, že se blížím ke stavu, kdy se v oblasti techniky „vyčerpám“. Už nebude důvod se jí věnovat. Jak to vnímáš?

Centrální Karma Nového Vývoje: „Tomáši, opět se částečně projevila tvá touha předbíhat více než je zdrávo. Má to svá určitá negativa, o kterých ti povím.

V současné době ti zbývá dokončit jednu zásadní záležitost, určitý mezník, kterým je diplomová práce. To by mělo symbolizovat určité dokončení tvého čištění a vyvazování se z tvé nepříznivé karmy v oblasti robotů a techniky obecně. Čím více karmických vrstev z těchto oblastí je u tebe zpracováno, tím méně tě další angažování v této oblasti láká. Postupem času začínají na povrch vyplouvat určité skutečnosti, které by tě třeba dříve ani nenapadly. Vnímáš, že už tě to táhne jinam, více k Přírodě, pohybu, šíření zdravého životního stylu. Tvůj potenciál a možnosti ještě nejsou ani zdaleka odkryty a prozatím leží pod nánosy vrstev s nepříznivou energií. Tvá minulost tě pak může ovlivňovat i v přítomnosti. Z tvého života a jeho okolností je patrné, že v oblasti techniky jsi byl velmi karmicky zatížen.

A teď k tomu, proč není dobré dívat se příliš dopředu: V tvém případě už se těšíš na to, co bude po dokončení zásadní části vyvazování z oblasti robotů a zneužívání techniky. Odvádí to tak tvou pozornost od plného soustředění na přítomnost a na dokončení současného úkolu, který souvisí s dokončením studia. Nedá se předpovědět na 100 %, jaký bude tvůj další úkol. Je možné, že se ti otevře něco úplně nového, jako když se naváže nový život. Každopádně nepokukuj teď příliš po vzdálenější budoucnosti a pracuj na současných úkolech.“

 

Poznámka r. 2018:

Po dvou letech se na celou záležitost dívám z mírně odlišného pohledu. Očista mě vedla k tomu, abych se vyvázal z problematických tendencí v oblasti techniky, nevhodných směrů vývoje. A také z vlastních nevhodných návyků, např. věnování se nevhodným „vynálezům“ ve svém volném čase po práci, kdy bych měl vhodným způsobem odpočívat, načerpat energii, zasportovat si, jít do společnosti apod. Průběžně se ve mně posilovala oblast citů a sociální inteligence. Nicméně z očisty nevyplynulo, že se ve svém profesním životě nemám věnovat technice.

Technika může sloužit i Světlu. A existují společnosti s pozitivním vyzařováním a jednoznačně pozitivní myšlenkou.  Technika může pomoci světu zbavit se závislosti na ropě, uhlí či uranu. Zavést nové čistší a šetrnější způsoby přepravy. Vyčistit naše oceány od odpadu. Nalézt vyváženost mezi lidskými potřebami a potřebami Přírody, apod.V následující části uvádím všechny moje dosavadní vnímání, sny a zkušenosti s oblastí robotů, které mi připadá přínosné zveřejnit.


Vnímání z dětství

Dostal jsem zimní dětskou kombinézu, venku je sníh, jdu bobovat. Představuji si, že kombinéza je robotický exoskelet (vnější kovové brnění). Představuji si, že jsem biorobot a vyžívám se v tom. Dokonce jsem si vymyslel “jméno” (spíše sériové číslo) EM15DX, na které jsem pyšný.

Vracím se z bobování po zasněžené louce. Představuji si, že jsem na jiné planetě, pohybuji se nějakým zasněženým územím, strhla se vánice. Mám vylepšený zrak, přístroje dokáží analyzovat okolí. Jsou napojeny na mou nervovou soustavu. Informace od nich pak jakoby vidím spolu s okolím, podobně jako ve filmu Terminátor 3. Vypadám zřejmě jako Borg ze seriálu Star Trek.

Pohybuji se trhavými pohyby. Vánice je příliš silná a zmáhá mě, navíc mám už značná poškození (a zranění). Přístroje přestávají fungovat a přechází na nouzový režim. Umírám.


Sen z doby na NDC (začátek r. 2016, karmické čištění z napojení na roboty)

Provádím pitvu bytosti vypadající jako člověk. Mám v ruce skalpel a provádím řez obličejem. Odstraňuji kůži, pod kterou se k mému překvapení objevuje kov. Zjišťuji, že se jedná o androida velmi dobře imitujícího člověka.


Sen z doby na NDC (začátek r. 2016, čištění z napojení na roboty)

Jsem něco jako špion, agent. Mám za úkol zlikvidovat člověka nepohodlného současnému režimu. Vyhledám ho a likviduji ho. Vzhledem k mé uměle posílené síle a silné agresivitě to není problém.
Z toho snu si pamatuji jen násilí a nepříznivé energie. Nevím přesně, jestli jsem v tehdejší existenci byl člověkem, biorobotem či robotem, apod.

Velmi podobná situace se obnažila mé tehdejší partnerce zhruba v té době z karmických vrstev z minulosti. Na základě odečtené informace jsem byl biorobot a měl jsem za úkol ji vyhledat a zničit.
Proto také ke mně v té době bez výraznější hmotné příčiny cítila odpor a měla ze mě strach, dokud se tato záležitost karmicky nerozvázala a nevyčistila.


Sen z doby na NDC (začátek r. 2016, čištění z napojení na roboty)

Jsem člověk, případně bytost podobná člověku. Žiji se svou přítelkyní ve společné domácnosti (v dané době se jednalo o tehdejší přítelkyni z tohoto života). Jednoho dne se k nám domů dostane deaktivovaný android. Někdo nám ho dal nebo jsem ho sám přinesl. Zajímá mě, zkoumám ho a snažím se ho zprovoznit. Při zkoumání se objevila myšlenka, že by mohl být nebezpečný, doprovázená lehkým pocitem strachu. Myšlenku zaženu, robot mě zajímá a baví mě ho zkoumat. Zprovozním ho a přikážu mu, aby pomáhal v domácnosti. Ženě se to nelíbí, nemá z něj vůbec dobrý pocit (stejně jako v přítomnosti a asi opakovaně i v minulosti ze všech těchto věcí). Varuje mě, ignoruji to (opakuji opět tu samou chybu). Jednoho dne na nás někdo zaútočí. Zřejmě ozbrojená loupež. Robot by nás v tu chvíli měl chránit, ale využil momentu našeho oslabení, na který čekal a přidává se k útočníkům. Odnáším si z toho zklamání a pocit hořkosti.


Současný život, realita

Někdo z okruhu rodiny, známých nebo v zaměstnání po mě chce, abych mu opravil nějaký přístroj. V mnoha případech se stalo, že stačilo přijít, něco stisknout (někdy ani nevím, co jsem vlastně udělal) a začalo to fungovat. Prostě mě celkem rychle napadne, co udělat a problém se vyřeší.  Jako by ty přístroje rozpoznaly mou přítomnost a něco z mých energií jim vrátilo „život“. Otázka pak zní, jestli se jednalo o zvláštní schopnost přenesenou z minulosti, nebo to byl zkrátka vliv světelných energií. Jak je známo, elektronické přístroje mohou při působení temných energií vykazovat poruchy. Je možné, že značná část těchto přístrojů byla těmto energiím vystavena. Působení očistných světelných energií bytosti na NDC pak teoreticky může pomoci problém vyřešit. A jindy jde o přirozený talent, protože mám k takové činnosti blízko, na základě zkušeností z patrně mnoha existencí. Prostě mě celkem rychle napadne co stisknout nebo co udělat a problém se vyřeší.Další sny a vnímání zřejmě přímo nesouvisející s roboty:


Sen z dětství s velmi intenzivními energiemi

Jsem na jiné planetě nebo na Zemi v dávné minulosti. Letím spolu se současnou rodinou jakýmsi levitujícím dopravním prostředkem. Města jsou protkána antigravitačními tunely, ve kterých se pohybují tyto levitující rampy se sedadly. Dostáváme se kamsi do podzemí planet. Tam se nachází cosi jako podzemní sklepení, kanalizace, síť bunkrů. Náhle začnu bojovat s nějakým protivníkem. Máme světelné meče podobně jako Jediové z filmové série Hvězdné války. V jedné z nádrží je jakási zelená tekutina mající žíravé účinky. Protivníka shazuji do té nádrže. Pak spolu se skupinou přátel utíkáme z té planety, zřejmě nám hrozí nebezpečí v podobě exploze planety. Blížíme se k otevřené Hvězdné Bráně (červí díra mezi dvěma světy, kterou je možné přepravovat věci a bytosti. Má průměr přes pět metrů). Všichni už prošli, já zbývám poslední. Utíkám k ní, co mi nohy stačí. V poslední chvíli se ale z neznámého důvodu zarazím a zůstanu stát. Sám nevím proč. Nic se mnou ale nepohne, abych udělal poslední krok, kterým vstoupím do červí díry. Zůstávám na planetě s neurčitým koncem. Sen končí. Trvá mi, než zase opět klidně usnu. Bylo to velmi silné. Dodnes si ten sen docela přesně pamatuji.


Duchovní komunikace z 31.3.2018:

TK: Přírodo, prosím, jaký je význam tohoto snu z dětství?

Příroda: „Sen poukázal na několik tvých negativních vlastností, které tě provázejí už dlouho. V tom snu ses mohl zachránit a utéct z planety skrze Hvězdnou Bránu. Ty ses ale na poslední chvíli rozhodl zůstat na místě a skončit svůj život. Prostě sis to umanul. Bez jakéhokoli důvodu. Podobně se občas chováš i v tomto životě, kdy se například rozhodneš zahodit příležitost ke vztahu, příp. náhle uděláš nějaký zbrklý nevhodný čin. Částečně do toho vstupuje i tvá nerozhodnost a labilnost, střídání extrémů, postojů. Jako jeden z příkladů z dětství lze uvést situaci, kdy jsi měl přejít přes silnici a z dáli se blížil cyklista. Když byl před tebou, chtěl jsi uhnout, ale nemohl ses rozhodnout, jestli doleva nebo doprava. A tak jsi přešlapoval zleva doprava až tě srazil.“


Sen s podobnou tématikou, na NDC r. 2017

Jsem na kosmické lodi. Některé z lidí zde přítomných poznávám, dokonce je tam i Jiří Novák. Panuje atmosféra očekávání, něco velkého se chystá. Chystáme se spustit obrovský přístroj na bázi bioenergie, jehož cílem má být napojit se na velmi vzdálenou galaxii či sféru, kam běžně nemáme přístup. Důvodem je, že se tam nachází nesmírně silné bioenergie, které nám z tehdejšího pohledu připadaly jako velmi čisté. Chceme se jimi nechat promývat a čistit. Zařízení je kulovité, disponuje vchody, skrze které do něj vstupují bytosti. Jeden po druhém vstupujeme. Dostala se řada i na mě, cítím tu obrovskou sílu.

Nicméně už mi k tomu přichází informační sdělení, zřejmě od Spojených Sil Světla v současnosti, že přístroj poněkud deformoval charakter dané energie, přidával do ní značný podíl temných energií.

 

Duchovní komunikace z 1.4.2018:

TK: Přírodo, prosím, jaký je význam tohoto snu?

Příroda: „Na jednu stranu se jedná o zajímavé nové informace o technologiích Vesmírných lidí, na druhou stranu to až tak nepřekvapí. Vesmírní lidé měli k dispozici spoustu takovýchto technologií pro manipulaci s bioenergiemi. Uměli se pomocí svých přístrojů „napichovat“ i na jiné sféry a světy a energeticky na nich parazitovat. Tento přístroj zkrátka odsával energii jisté Světelné sféře, ke které už jste dávno ztratili přirozený přístup. Vaše vnitřní harmonie v důsledku vašich činů a v důsledku používání této technologické magie poklesla. A právě skrze tyto přístroje, nikoli skrze péči o vaše světelné základy (výživu, etiku) jste se snažili obnovit ztracené napojení a přívod energií z dané sféry. Dané zařízení si za prvé energii neoprávněně bralo a za druhé do ní přidávalo značné procento temných energií. Jeho účinek byl proto dvojaký: Na jednu stranu vás ty energie jako by nabudily, na druhou stranu skrytě posilovaly vaši temnou složku.“

 

Sen s podobnou tématikou, na NDC, 31.10.2016

V tom snu jsme v jakési výškové budově, není to budova typu dnešních panelových domů, má zvláštní tvar, je blíže Přírodě. Je tam jakési centrum, scházejí se tam lidé, v jejichž čele stojí Jiří Novák. Souvisí to s NDC, vnímám to jako pokus o hledání nové světelné duchovní cesty v minulosti, jako stranu Světla, která ale ještě používala magii. (Uměl jsem se odhmotnit a procházet zdí). Jsme informováni o tom, že nějaký řád mnichů se pomocí určitého rituálu chystá přivolat na nás obrovskou přílivovou vlnu. Příběhem se také proplétá jakási milostná linie, kdy cítím sympatie ke dvěma různým ženám.

Z centra pozorujeme, jak se nezadržitelně blíží velká voda, která nás všechny spláchne. Nevnímám ale v tom snu negativní energie strachu. Právě naopak vnímám určitou naději, nebojím se konce, protože vím, že naše (věčné) životy budou pokračovat. A že naše úsilí nebude zapomenuto.

V určité fázi se přílivová vlna zastaví. Nevím jak, jako by něco vyššího zasáhlo. Končí to pozitivně. Jedna z dívek mi vyjádří náklonnost, stáváme se partnery.

 

Duchovní komunikace z 31.10.2016:

TK: Přírodo, prosím, jaký je význam tohoto snu?

Příroda: „Tomáši, v minulosti už samozřejmě existovaly pokusy o vytvoření cesty čistého vzestupu. Jak to tak bývá, byli u toho zpravidla ti samí lidé jako teď. Tím se vysvětluje, proč jsi ve snu vnímal další jedince z NDC. Sen se jakoby prolíná více životy. Tehdy vám hrozila katastrofa a nedokázali jste ji odvrátit, ale v tomto životě už ano. Síla magie tehdy byla mnohem větší než síla cesty čistého vzestupu. Sen má ale pozitivní energie, a to právě proto, že v něm je naděje, jednoznačná jistota v to, že to, co děláte je správně. A že vaše činy nebudou zapomenuty. Poselství snu je, že když máte eticky čisté úmysly, tak se správná cesta jednoho dne najde, i když to může být třeba až v dalších životech. Jak vidíš, jsi jedním z těch, kdo dostal příležitost v této misi pokračovat. S mnohými lidmi z NDC se znáš už z dávné minulosti. Ať už jste byli přáteli, kolegy nebo třeba partnery.”

 

Opakované sny na NDC

Nacházím se v jakémsi podzemním sklepení. Je to rozsáhlá síť chodeb, místností a nádrží s různými tekutinami. Částečně to připomíná dnešní kanalizaci. Sny nedávají odpověď na to, kdo jsem a k čemu ta sklepení slouží. Jen že tam pobývám. Je tam liduprázdno.
 

Duchovní komunikace z 18.7.2016:

TK:  Přírodo, prosím, jaký je význam těchto snů?

Příroda: „Dnešní protiatomové bunkry nejsou ničím novým. Podobné bunkry se samozřejmě stavěly mnohokrát na různých planetách i v minulosti pro případy katastrof, výbuchu nějaké bioenergetické zbraně, chemického útoku, dopadu meteoritu apod. Tyto sny naznačují, že jsi v minulosti takovýto bunkr obýval. Jejich opakování a pocit samoty naznačují, že to trvalo hodně dlouhou dobu. Takový život nebyl ničím příjemným. Pobyt v bunkru jen posílil tvé tendence k samotářství a ještě více tě oddělil od spolupráce s dalšími lidmi a od pobytu v Přírodě.“
 

Sny z dětství s koncem světa

Pozorujeme oblohu spolu s tisíci dalších lidí. Víme o tom, že se k nám blíží meteorit a má narazit do naší planety. Ve vzduchu panuje strach, poslední minuty před koncem. Meteorit se nám ale vyhýbá. Místo toho naráží do měsíce, který nás obíhá. Všude vládne atmosféra překvapení. Vypadá to, že máme štěstí. Na obloze ale pozorujeme pokračování: Od měsíce se vlivem nárazu oddělila asi 1/5. Ta 1/5 se blíží k naší planetě. Sen končí.

Takovýchto snů s koncem světa jsem zažil více, jako mnozí další. Opět si myslím, že se nejedná o fantazii, neboť v minulosti už takových konců bylo nespočet a mnozí z nás, kteří dnes kráčí na NDC, byli při tom. Jak se ukazuje v jejich karmických očistách.


Sen z doby na NDC

Svět žijící v nesvobodě. Velký Bratr sleduje každého na každém jeho kroku. Jsem člověk, případně podobná bytost a jsem součástí odboje, povstání. Připomíná mi to film Atlas mraků. Společně s dalšími bojujeme proti Temnému režimu. Našeho velitele mají všichni z nás rádi a vzhlížejí k němu. Je to statečný a lidský člověk, kterého si vážíme. Ve snu se spolu s dalšími dozvídáme, že náš velitel zemřel. Zármutek na mě dolehl velmi silně, ostatní též pláčou. Zemřel člověk, který nám dával naději a sílu, byl jako náš otec. Dlouho bude trvat, než zármutek odezní.

Probouzím se a uvědomuji si, že takto silné energie zármutku jsem v tomto životě snad ještě nevnímal. Je to občas překvapující, že v mnohých snech vnímám city několikrát silněji než v přítomnosti. Patrně to znamená, že jsem nebyl vždy takový, jako teď. A že je šance navrátit se do průvodního přirozeného stavu.
 

Duchovní komunikace z 18.7.2016:

TK:  Přírodo, prosím, máš pro mě informace k tomuto snu?

Příroda: „Ač si neseš velkou zátěž v podobě negativní karmy, v minulosti jsi vykonal i mnoho záslužných činů. Ano, byl jsi sice v mnohých životech (bio)robotem nebo podobnou „bytostí“. Nebo jsi přímo spolupracoval s Temnými silami. Ale byly i životy, kdy jsi stál na straně Světla, jako bylo například ukázáno v tomto snu. Dnes už není pochyb o tom, že v minulosti existovala (a dosud existují) kvanta světů, kde vládne nějaký totalitní režim a svoboda je potlačována. Sen tedy není žádným výplodem fantazie, ale informačním přenosem z minulosti. A přesně tak jak vnímáš, naznačuje, že to s tebou nebylo vždy tak špatné. Každým dnem se posouváš dál a s tím posiluje i tvá oblast citů, která prochází určitou obnovou. Je snaha vrátit ji do normálu, tak jak je to pro světelné bytosti přirozené (rovnoměrné zastoupení citů, vůle, intelektu a vědomí). Určitý posun je znát i z toho, že např. některé filmy tebou pohnou, téměř tě rozpláčou, což se dříve nestávalo. Dá se říci, že se vracíš k tomu, co je pro tebe přirozené.“

© Tomáš Kudera, červen 2018
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 168
  • 25
  • 25
  • 18
  • 23

Celkový počet hlasů: 259