Pravčická brána
Úvodní stránka | Zkušenosti z duchovní léčby a karmické očisty | Duchovní rovina umožní pochopit chyby, hmotné jednání musí vnitřní změny potvrdit

Duchovní rovina umožní pochopit chyby, hmotné jednání musí vnitřní změny potvrdit

Petra Nováková Vloženo 3.1.2017
Petra Nováková

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová


Duchovní komunikace 28.11.2016:

PN: Spojené Síly Světla, prosím, kdo mi můžete dát aktuální informace, co je vhodné a důležité sdělit na nadcházejícím hromadném setkání jednotlivců na NDC v Brně. K jakému tématu se vyjádřit. Děkuji.


Centrální Karma: „Otázek a témat je stále mnoho. Lidi však nejvíce zajímá praxe. Jak postupovat, aby na sobě lépe pracovali, aby se jejich životy hýbaly vpřed, jejich stav se zlepšoval. Jak poznat, že jsou vychýlení, jak poznat, že na ně působí karmické vrstvy a jak se tím nenechat stáhnout. Jak začít být více samostatní, jak duchovně komunikovat, jak poznat, co je vhodné, jak impulzy správně vyhodnocovat. Co je důležité řešit, do očisty zařazovat a co už ne. Jak poznat, že některý impulz je vychýlený. Atd.


Kdy na nás působí nepříznivé vlivy, jak to poznat

Mnoho bytostí řeší, jak se postavit vůči různým situacím ve hmotě. Nelze sdělit, napsat, nějaký obecný manuál. Na minulém setkání jsi mluvila o důležitosti pomoci, kdy ji přijmout, kdy o ni požádat, o potřebě naučit se rozlišovat. A stát pevně na svých nohách. (Viz článek Zdánlivě nepříznivé životní situace ).

Obecně lze říci, že pokud se dějí v životech bytostí události, které je vychylují z harmonického stavu, přinášejí vnitřní vychýlení, různé nehody, neshody apod., něco to znamená. Pak je vhodné takové situace zařadit do očisty. Protože každá událost, vše, co na nás působí, co se kolem nás děje, má nějaký duchovní podtext. Drobné nehody, neshody, nedorozumění, podivné náhody, tlaky a bolesti, divné či neobvyklé pocity, vjemy a situace, náhlé vlny velké únavy...  Jakoby náhodná střetnutí s nepříznivými bytostmi, opakované sny o různých bytostech, místech, se kterými jsem se čistil, mám problém se od nich vyvázat atd.

a)       Vždy je důležité v takové situaci přemýšlet, zda jsem neudělal nějakou chybu, neměl jsem vychýlený postoj atd. teď a tady, kterou jsem si to přitáhl.

b)       Dále může jít o působení z mých obnažených karmických vrstev, případně z okolí.

c)       Může jít také o zkoušku.

Vždy je vhodné nechat to pročistit, aby na mě nepříznivé vlivy nezůstaly.

Pokud se něco děje, jak bylo popsáno výše, náhlé „nemoci“, závažné situace, komplikace, třeba i účast při dopravní nehodě jako svědek atd. zadat to do očisty. Jakmile se děje něco, co není harmonické, pozitivní, ale přináší jakékoli nepříjemné, nepříznivé emoce a tlaky, znamená to, že na nás něco působí. Z našich karmických vrstev a/nebo z okolí.

I když máme pocit, že ta myšlenka, ten pocit je náš, je to tlak nepříznivých vlivů. Cokoli, co není běžné, co naznačuje, že něco optimálně nefunguje, není to objektivně přirozený stav, znamená, že je potřeba to řešit. Překonat různé nepříznivé vlivy, nenechat je na sebe působit. Opustit přežité a nevhodné záležitosti a postoje, abychom se posunuli.


Proč se očista neposouvá?

Mnoho bytostí také řeší situaci, proč se jim stále neposouvá znatelně dál jejich karmická očista určitých záležitostí. Proč plně nevydávají nepříznivou duchovní výbavu a vazby. Proč případně stále dobrovolně odevzdávají procenta energií ze sebe nějakým temným systémům, institucím či bytostem. Jak to změnit, co je brzdí atd.

Při žádosti o kontrolu a zprostředkování očisty lze zjistit různé souvislosti, ale hlavně záleží na tom, co bytosti napíšou samy za sebe. Zda sdělí důležité okolnosti. Zároveň platí, že dokud člověk otevřeně nemluví o nějakém určitém problému, nepřizná ho, nebo si prostě myslí, že je to v pořádku, tak se karmicky neřeší. Jednoho dne to ovšem vyjde souhrou okolností na povrch. A pak to může vybuchnout způsobem, který má bytost velký problém ustát.     

Také je nutné připomenout, že tato cesta je stále o práci sám na sobě. O tom posouvat se dál. Pracovat aktivně na svých postojích, učit se správně jednat v různých situacích, vylaďovat hranice své, a tím i hranice druhých.

Každý stále procházíte různými událostmi, zkouškami. Nejde o to se jen energeticky čistit, cvičit a starat se o svou stravu. A zbytek nechat dál v nezměněném stavu.


Problém oddělování hmotné a duchovní roviny života

Mnoho lidí stále odděluje duchovní a hmotnou rovinu života. A v té hmotné dělá stále totéž a myslí si, že to tou duchovní doladí, posune. Ale obojí jsou spojené nádoby. Duchovní podpora je důležitá. Ale potřebujete se naučit přenášet to, na čem duchovně pracujete, do hmoty. Abyste svými hmotnými postoji a chováním jasně potvrzovali, že to opravdu chcete změnit.

Pokud to držíte hmotnými návyky, které neměníte, nemůže se změnit ani návyk duchovní. Hmota má velkou sílu. Hmotným i duchovním konáním určujete, kam směřujete. Pokud ale hmota jde jedním směrem, vychýleným, podporujícím to nevhodné, duchovní složka to nemůže dorovnat, i kdybyste se snažili sebevíc.

Potřebujete se o sebe, o svou bytost ve hmotě opřít. To vám dává jistotu a stabilitu. Když máte oporu, nemohou vás tolik vychýlit různé situace, které se vám běžně dějí.

Jakmile jste nestabilní, Temné síly (temné systémy, zatemněné bytosti) to vnímají, vnímají příležitost. A snaží se vás na vašich citlivých místech ještě více vychýlit.

 

Jak a kdy si pomoci?

Když ale budete ve hmotě pevní, i když se budou temné vlivy pokoušet vás rozhodit, vy si umíte pomoci. Víte, že jde o nepříznivé vlivy na vás působící, kterými se ale nedáte rozhodit. Posílíte se ve hmotě stravou, cvičením, přečtením článku, návštěvou přírody. Požádáte Spojené Síly Světla o očistu. Případně se poradíte se s někým, kdo je v očistě stabilní a má patřičné zkušenosti. Nedovolíte, aby vás cokoli nadměrně vychýlilo. Pokud je temný tlak velmi silný a nedaří se Vám ho vlastní pomocí zlomit, můžete požádat o akutní pomoc se zprostředkováním očisty dalšího člověka stabilního na NDC, který je k tomu oprávněn a má potřebný vyšší frekvenční dosah.
Více na toto téma bylo např. v článcích  
Zdánlivě nepříznivé životní situace, U14. Jak dále prohlubovat a rozvíjet vzestupnou světelnou cestu?

Potřebujete se srovnat co nejrychleji, než se vychýlený stav rozjede naplno. Protože zpět do rovnováhy se vám pak dostává daleko hůře. Čím déle necháte na sebe negativní vlivy působit, tím více vás vychýlí a tím déle vám bude trvat, než se zase doladíte do rovnováhy. Proto je důležité naučit se reagovat včas, zaznamenat jakýkoli náznak, že něco nepříznivého působí. Ať už z vlastních obnažených karmických vrstev nebo z okolí.

 

Aktivní ochrana, vylaďování do středu

Nemusíte na sebe nechávat to nevhodné působit, jde o vaše rozhodnutí. A v tom je právě vylaďování vašich hmotných postojů. Být stále aktivní v ochraně Světla, svých vlastních bytostí. Vylaďovat do středu. Ani se všemu nevyhýbat nebo nevycházet z domu, hlavně aby na mě nic nemohlo působit. Ale ani zbytečně nevystavovat své bytosti nevhodným vlivům, když nemusíte.

Pokud ve hmotě postupujete pasivně a jen přijímáte rozhodnutí druhých, kterým se podřizujete a snažíte se to dohnat aktivním duchovním přístupem, duchovní očistou, nemůže to plně fungovat. Protichůdně působící síly se jakoby vyruší. Potřebujete obě síly nasměrovat stejným směrem. Aby se podporovaly. Být aktivní v obraně své bytosti v obou oblastech hmotné i duchovní.

Stále je důležité držet rovnováhu. Což je někdy otázka i ega.

a)       Někteří se raději vyhýbají všemu a všem.

b)       Jiní zase naopak mají pocit, že jsou dostatečně silní a mohou čistit všechno, co vidí, že není optimální, že vadí. Mají pocit, že to mají hned teď srovnat.

Ale ani jeden extrém není v pořádku. Potřebujete se naučit duchovně komunikovat a vnímat impulzy, abyste si mohli tyto impulzy ověřit. Zda nejde o vychýlený impulz. Který je zkreslený nepříznivými vlivy z karmických vrstev nebo z okolí.

Proto potřebujete vyvažovat srdce a rozum, jak již bylo napsáno v článcích na webu. Abyste neustále měli kontrolu. Abyste se:

a)       nenechali strhnout něčím nevhodným, na co nejste připraveni, co je pro vás zbytečně ohrožující

b)       nebo naopak se vlastní úzkostí a strachem nenechali připravit o vhodnou příležitost.

Potřebujete se učit vlastní zodpovědnosti, naučit se být si jistí, rozpoznávat, co je pro vás vhodné a co ne. A v důležitých, zásadních otázkách se poradit, ověřit své rozhodnutí. Ideálně s bytostmi dlouhodobě stabilními na světelném vzestupu. Aby výsledné rozhodnutí bylo světelné, nepokroucené zásahem nevhodných vlivů.


Být si vědom vlastní hodnoty, nevymýšlet příliš brzy vlastní uplatnění, práce na sobě

Mnoho bytostí stále hledá své uplatnění. Chce pomáhat, být potřebný, udělat něco mimořádného. Vymyslet zajímavý projekt, který ve hmotě mnohé usnadní, posune atd. To je sice hezké, ale opět je potřeba toto korigovat. Protože nelze vymýšlet mimořádné projekty, když na ně zatím nejsem připraven. Pak ani nemohou být vyladěné, pevné a světelně stabilní.

Impulzy chodí různé.

a)       A nejvíce je světelná bytost přínosem už jen tím, že pracuje sama na sobě, na své stabilitě a pevnosti. Na svém hmotném zázemí. Na svých postojích, na svém ukotvení. Aby byla oporou Světla. Aby nebyla snadno vylomitelná, ovládnutelná atd. Takže nejprve je potřeba se zaměřit na sebe, posouvat se, stále vylaďovat své postoje atd.

b)       Pak přijde čas, kdy je vhodné začít se zapojovat i do pomoci celku nejen vlastní prací na sobě, ale i dalšími rozvíjejícími aktivitami.

Stále je to však o práci na sobě, na tu nikdy světelná bytost nesmí zapomínat.

Mnozí mají tendenci utíkat sami před sebou tím, že řeší problémy druhých, problémy světa.

To nejtěžší a zároveň nejúčinnější je pomoci sobě. Stát se pevným, stabilním. Pak teprve má pomoc celku může mít pevné základy a smysl. Když jsem sám nestabilní, nepevný, nevyladěný, nemám ani dostatečný nadhled, a tím pádem ani má pomoc druhým nemusí být optimální. I když mám pocit, že je to můj úkol, mé poslání, mám na to schopnosti. Ale na každý úkol je ten správný čas. A nutné to správné vyladění. Bez optimální výbavy a zajištění optimálních podmínek nelze úkol optimálně plnit.

Také nejprve projdeme v životě několika stupni škol a kursů, kde pracujeme na sobě, sbíráme teoretické znalosti a praktické zkušenosti. Než máme možnost zapojit se do procesu a nějakým způsobem přímo ovlivňovat dění okolo sebe.

Stejně tak je to i zde.

Takže nevymýšlejte možnosti, jak být více platní, jak více pomoci. Máte je přímo před sebou. Prací na sobě, zvládnutím svého života, můžete nejvíce pomoci, protože jdete správným příkladem. Můžete pak ovlivnit i lidi ve svém okolí atd. A další impulzy, jak dále aktivně pomoci celku, k vám pak přijdou samy.

 

Shrnutí

Každá bytost, která se rozhodla na sobě pracovat, je velkým přínosem.

a)       Ale potřebuje se posouvat. Ne stát na jednom místě. Právě vaše osobní karmická očista vám umožňuje posouvat se směrem k vyšší hladině harmonie, tedy růst.
 

b)       Je důležité však mít neustále na mysli, že skutečný život má dvě roviny – rovinu hmotnou a rovinu duchovní. Na kompletní změnu v životě je důležité, aby práce na sobě zahrnovala rovnoměrně obě roviny. V rámci karmické očisty se vám obnaží vrstva s otiskem určité nepříznivé události z minulosti. Z informací ve vrstvě lze na duchovní rovině vyčíst, jakou vaší chybou, omylem, přehmatem, vadným postojem byla taková událost vyvolána. A vy teď potřebujete tuto chybu napravit.

Duchovní složka umožňuje pochopit, v čem se stala chyba. Čím jste tu nepříznivou situaci způsobili. Toto pochopení pak přirozeně vyústí v omluvu za dřívější vadné postoje, v odpuštění druhým za jejich podíl a ochotu vzdát se neoprávněné magické výbavy, kterou jsem tehdy využil. Toto vše se odehrává na duchovní rovině mé bytosti. To však ještě není všechno.

Současně dostáváte ve spojení s karmickou očistou různé příležitosti a úkoly. V nich jste jakoby zkoušeni z toho, jestli už dokážete svůj minulý, dosavadní, vychýlený návyk nahradit novým postojem. Je vám ukazováno, co je potřeba lépe vyladit, kde to vázne, kde máte ještě rezervy. Úkolem hmotné části bytosti je změnou rozhodování a jednání v konkrétních situacích potvrdit překonání dřívějších nesprávných tendencí. Pokud přímo ve hmotném životě nepotvrdíte praktickou zkouškou, že už minulou chybu nebudete opakovat, do té doby nemůže být karmický problém kompletně dořešen a vyvázán. Jestliže těmito zkouškami ve hmotné úrovni neprocházíte a vaše způsoby jednání zůstávají v praktickém hmotném životě stejné, pak stagnujete, neposouváte se. I kdybyste se přitom sebevíce omlouvali za své chyby. Pokud totiž své jednání ve hmotě nedokážete účinně měnit, pak takové omluvy zůstávají jen formálními proklamacemi.

Podstatná tedy není jen duchovní práce na své životní cestě. Být ochoten se omluvit a také odpustit. Zásadní je současně konkrétní změna jednání člověka v praktickém životě. To znamená, že to, co chci duchovně napravit, musí být potvrzeno změněným jednáním přímo ve hmotné úrovni. Duchovní rovina mi dává podklady: co se v minulosti stalo, proč se to stalo, jakými vychýlenými postoji jsem to způsobil, jak to mohu napravit. Na hmotné rovině pak potřebuji konkrétní změnou svého jednání potvrdit, že jsem minulost pochopil, a že se skutečně vnitřně měním.

Tohle si pamatujte. Potřebujete obě složky sladit, aby se podporovaly a šly stejným směrem. Táhly za jeden provaz.
 

c)       Buďte si vědomi své hodnoty na základě toho, že pracujete na sobě. Protože to je ten největší vklad, který sobě i Světlu můžete dát. Když se naučíte být sami za sebe pevní, stabilní. Nenecháte se vychýlit nepříznivými vlivy, dokážete reagovat na různé situace, které vás potkávají, dokážete rozpoznat, který impulz je vhodný a který ne, jak se v různých situacích zachovat, jak události řešit, aby vždy takové jednání, přístup podporovaly váš světelný vzestup i vzestup světelného celku. 

Poté budete připraveni i na své další úkoly. Ale nejpodstatnější je ten osobní úkol - zvládnout vyladit a vést neomylně ke Světlu svou vlastní bytost. Za každé situace.

Pak jste připraveni přijmout i svůj globálnější úkol. 
 

d)       Každá bytost má navíc v sobě mnoho duchovních adres, které jsou důležité. Navštěvuje jiná místa atd. Tak energie při její očistě působí i na celek. I na další místa, které tato bytost prochází, navštěvuje, odkud pochází atd. Karmické souvislosti jsou různé. Když bytost na sobě pracuje a prochází úspěšně karmickou očistou, je to zároveň očista nejen pro ni, ale také očista dalších souvislostí v rámci celku. Je to také pomoc celku, celkovému vývoji.

Važte si své práce na sobě, protože to je to nejcennější, nedůležitější, co sami sobě i Světlu můžete dát.  Pomoc druhým, pomoc celku je pak další stupeň, další krok. Který z toho přirozeně vyplyne v pravou chvíli.
 

e)       Nepodceňujte své bytosti, ale ani nepřeceňujte své schopnosti a možnosti pouštěním se do rizikových situací. Naučte se vnímat světelné optimum, pro Vás, a tím i pro celek. V každé jednotlivé situaci.

Na tom pracujte. V každé situaci používejte svou intuici, duchovní komunikaci, udržujte nadhled, abyste ji dokázali správně vyhodnotit a nalézt optimální řešení.

Když to sami budete umět, pak to můžete učit i ostatní. Jak se říká, není uměním ani pomocí nachytat ostatním ryby. Uměním a pomocí je naučit se je sám chytat a umět to pak naučit i druhé.

 

f)       Už dávno víte, že poznávací znamení je, když se něco neobvyklého děje. Divný pocit, myšlenky, tlaky, nevyladěnost, cokoli nepříznivého, vychýleného od zdravého středu, atd. To vše jsou důsledky působení nevhodných energií, nepříznivých vlivů. Z okolí, z vašich vlastních karmických vrstev. Nepřijímejte je za pravdu. Ale naučte se s nimi pracovat jako s náznaky, impulsy, které je potřeba řešit. Naučte se je rozpoznat, identifikovat, lokalizovat a držet si je od těla.

Nepříznivé vlivy mají různé mimikry. Převtělují se za naše myšlenky, za naše pocity atd. Ale nejsou naše. Vycházejí z vychýlených vrstev, postojů, tendencí.
 

g)      To vše se potřebujete naučit rozpoznat a zpracovávat tzv. první pomocí, a když to nezabírá, požádat o pomoc. (Viz výše úsek "Jak a kdy si pomoci")
 

h)        Jen tak se lze účinně nepříznivým vlivům postavit, že jim uzavřete do své bytosti cestičku. A i když dotěrně buší na dveře, nevpustíte je, neotevřete. A když už se dostanou dovnitř, rychle je vykážete, než se stihnou u vás zabydlet. Takovou nezvanou návštěvu je potřeba urychleně vykázat. Čím déle ji v sobě necháte, tím těžší bude ji dostat pryč. Když se zabydlí, začne se roztahovat a parazitovat na váš úkor. Vaším úkolem je přestat to tolerovat, svůj domov si hlídat, chránit. Nikdo nemá právo vám tam lézt. Ale vy si musíte dávat pozor, jestli jste svým nevhodným chováním a postojem sami tuto návštěvu nepozvali.


Stále je na čem pracovat, v čem se zlepšovat. Kam se posouvat. Buďte sami za sebe stále lepší. A budete se cítit ve svých životech lépe.

Přitahujete ve svých životech přesně takové situace, které odpovídají vašemu vnitřnímu nastavení. Které potřebujete ke svému posunu. Mají Vás k tomu dotlačit.

Když si budete přát, aby to bylo lehčí, jednodušší a stalo by se to, nic vás netlačí, nedonutí vás to se změnit, něco zlepšit. Protože když je kolem vás klid a harmonie, nenapnete síly, ale spíše odpočíváte, užíváte ten klid. To, co se kolem vás děje, vás upozorňuje a nutí se posunout. V oblastech, kde je to pro váš světelný vzestup nezbytné, nutné. Tlačí vás to vydolovat v sobě tu potřebnou změnu, ty správné postoje, schopnosti, abyste překonali překážky, stali se silnějšími. Samovolně se dál neposunete, potřebujete vyvinout dostatečné úsilí.

Pokud Vás obrazně řečeno v botě nic netlačí, těžko se zastavíte a budete přemýšlet, zda jdete správně. Zda nemáte něco navíc, čeho se vaše bytost potřebuje zbavit, jak svou cestu zefektivnit atd. Až když v botě píchá trn, teprve pak se tím začnete zabývat a hledat řešení, jak ho z boty co nejrychleji vytáhnout.

Když zvládnete zkoušku, je to největší ocenění, kterého se vám může dostat. Děláte to pro sebe. Před vámi leží výzvy, které jsou určené k tomu, aby vás motivovaly, zaktivovaly, abyste vydolovali ze sebe, či získali ty schopnosti, které vám pomohou je překonat, zvládnout.

Žádný běžec nepřekoná překážku tím, že ji bude ze všech úhlů zkoumat, přemýšlet o ní, bude se jí snažit obejít atd. Ale tím, že ji bude opakovaně přeskakovat. Stále trénovat, a stále se zlepšovat. Před překážkou se nezastaví, ale pokaždé se ji pokusí co nejlépe zvládnout, zdolat. A znovu a znovu, dokud si nový návyk neosvojí natolik, že již bude jeho přirozeností.

Každý máte ve svém životě mnoho překážek. Přicházejí však proto, abyste mohli růst. Aby vám ukázaly vaše momentální limity, brzdy, které potřebujete posunout či odstranit tak, aby vás neomezovaly. Žádný člověk by nejel v autě se zataženou ruční brzdou dobrovolně. Ale se sebou samými to mnohdy děláte. A proto jsou tu překážky, protože pro jejich překonání potřebujete přidat plyn a uvolnit brzdu!“
 

© Petra Nováková, leden 2017
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 196
  • 26
  • 25
  • 24
  • 25

Celkový počet hlasů: 296