Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články III: 40 - 49 | 40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců?

40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců?

Jiří Novák Vloženo 1.3.2011
Jiří Novák

Jsou dva druhy duchovních konzervativců. Ti první, běžní konzervativci, jsou neagresivní, neútočí na druhé, respektují názory druhých, i když s nimi nesouhlasí. Z vystupování těch druhých lze však naopak jasně vnímat agresi, snahu zesměšnit, znevážit, ponížit a někdy i zastrašit. Pro každého člověka existuje při vzestupu ve Světle určité pro něj nejvýhodnější tempo, jakási osobní hranice, které by se měl co nejvíce svým vzestupem přiblížit. Jak to vypadá se vzestupem běžných duchovních konzervativců a se vzestupem těch agresivních? Očista od stahujících vazeb dokáže pád ve Světle zvrátit. Znamená to ovšem radikálně změnit svoji dosavadní životní filozofii. Proč agresivní konzervativci duchovně propadli až na základní úroveň? Umělé schopnosti po určitou dobu zůstávají i osobě v pádu. Příklady hrubých chyb útočných konzervativců v názorech na svět i jejich agresivního vyhrožování.

Dvě skupiny duchovních konzervativců

Čtenářům doporučujeme, aby se nejprve seznámili s první částí tohoto tématu uvedenou v rámci článku 40D. Duchovní konzervatismus jako brzda vývoje lidstva.  Je to důležité z pohledu pochopení záměrů a základních pojmů. Tato druhá část navazuje na předchozí článek a je volným pokračováním tématu o duchovních konzervativcích.

Jsou dva druhy duchovních konzervativců. Ti první, běžní konzervativci, jsou neagresivní, neútočí na druhé. Jen odmítají naše informace a místo nich sdělují vlastní názory, které přijali za své a na kterých trvají. Dokážou však zachovat klid, nezesměšňují, neprovokují, neurážejí autory jiných informací, než jsou ty všeobecně přijímané. Pak je tady druhá skupina - agresivní duchovní konzervativci, kteří tvrdě napadají člověka s jinými názory z pozice své nadřazené magické moci. K oběma typům se podrobněji dostaneme v dalším textu.

Jak Příroda hodnotí vzestup člověka ve Světle?

Zeptal jsem se Přírody na konkrétní situaci takových bytostí, které reagují na naše stránky, z pohledu duchovního vzestupu ve Světle. K tomu je nejprve důležité říci následující. Pro každého člověka existuje při vzestupu ve Světle určité pro něj nejvýhodnější tempo, jakási osobní hranice, které by se měl co nejvíce svým vzestupem přiblížit. Tuto hodnotu označím jako +100% - představuje to ideální, nejvýhodnější rychlost, moment světelného vzestupu daného člověka. Je to však pouze jeho osobní optimum, protože u jiného člověka může být skutečná hodnota tohoto optima vůči nějakému pevnému měřítku odlišná. Nejlepší pro člověka je co nejvíce se svým vzestupem k této osobní hranici přiblížit.

Dotazem na Přírodu zjistím například, že moment vzestupu člověka vůči osobnímu optimu je +80%. To znamená, že ve Světle skutečně stoupá a není příliš vzdálen vzestupu pro něj optimálnímu. Naopak dostanu-li výsledek +10%, znamená to, že jeho vzestup ve Světle už se téměř zastavuje. V tomto případě už jde spíše o stagnaci. A pokud Příroda odpoví -30%, tedy záporným číslem, znamená to, že vzestup člověka již přešel do pádu ve Světle. Že temné vazby, které na sebe během života nachytal, jej již stahují ze Světla dolů, a tím zároveň na opačnou stranu směrem k Temnu.

Jak to vypadá se vzestupem běžných duchovních konzervativců

Nejprve si všimněme duchovní situace těch neagresivních duchovních konzervativců. Jejich vědomí obvykle dosahuje na úroveň 5. energetického těla, což je nejnižší ze tří úrovní Nižšího Já. Nacházejí se tedy dosahem svého vědomí v úrovni přirozeně duchovně probuzených lidí. V dalším postupu výše jim však brání skutečnost, že buď sami používají magii, nebo na sebe nechávají magii formou různých technik, rituálů, učení působit.

Ptám-li se Přírody na moment vzestupu těchto neagresivních duchovních konzervativců vůči jejich možnému osobnímu optimu, pak dostávám sdělení, že jejich skutečný osobní moment vzestupu je obvykle záporný někde mezi -10 a -99 %. Znovu opakuji, že to, že moment vzestupu je záporný, znamená, že ve Světle nestoupají, ale naopak klesají nebo rychleji padají. Obvykle to je z důvodu stahujících vazeb, které na sebe dobrovolně navázali v tomto životě – návštěvou různých duchovních akcí, účastí na hromadných meditacích, podstoupením zasvěcení nebo přijmutím energetického zákroku jakéhokoliv jiného člověka, který pracuje na principu magie. Nebo studiem a svázáním se s určitým nepříznivým duchovním učením.

Očista od stahujících vazeb dokáže pád ve Světle zvrátit

Tito všichni, co na druhé neútočí, neponižují je, nezesměšňují názory druhých, nepodvádějí, nekamuflují, se stále mohou jednoduše vzpamatovat a probrat. Nutně se však potřebují očistit od stahujících vazeb, které většina z nich vůbec nevnímá. Jak je možné toho dosáhnout? Důležité je, aby nejprve svým vnitřním postojem přijali principy cesty čistého vzestupu – nelhat, nekrást, nepodvádět, nemanipulovat, neubližovat, starat se o svoji cestu – optimální výživu a fungování čaker, vyhýbat se záležitostem, které vzestupu brání. Dále potřebují den za dnem aktivně pracovat na svém světelném vzestupu správným směrem – například tak, jak je to popsáno v článku 35. Shrnutí pro ty, kteří chtějí vstoupit na cestu vzestupu. A rovněž v dalších článcích tématu 39 o karmě, zejména v části 39G. Principy přirozené karmické očisty.

Jaké jsou předpoklady očisty od stahujících vazeb?

Není na tom nic složitého. Znamená to ovšem radikálně změnit svoji dosavadní životní filozofii, která je naopak vedla k co nejširšímu duchovnímu poznávání. K co největšímu načerpání různých zasvěcení, absolvování hromadných meditací či jiných doporučovaných akcí. Vysvětlil jsem to v článku 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?, že právě tendence co nejvíce toho duchovně poznat přivede člověka k nabalení celé řady vazeb na temné či polotemné systémy, které je z cesty vzestupu ve Světle účinně stahují. A jejichž vlivem je celkový moment vzestupu takového člověka záporný. Takže on místo toho, aby ve Světle stoupal, jak bylo jeho cílem, naopak ve světle klesá, či dokonce padá velkou rychlostí. Je jediná cesta, jak to změnit. Dostat všechny tyto nepříznivé vazby ze sebe pryč.

Energie NDC s takovou očistou dnes již dokážou pomoci a člověk se z pádu ve Světle může dostat ke skutečnému vzestupu očistou stahujících vazeb nachytaných v tomto životě. Zásadní podmínkou však je, aby již nejméně jeden měsíc aktivně pracoval na svém vzestupu, zejména pravidelným každodenním cvičením pěti Tibeťanů bez vynechávání, a dále směřováním k optimální výživě z pohledu bioenergií. Jakmile se pak člověk dostane na vzestup ve Světle, zahájí se u něj přirozená karmická očista a začnou se postupně obnažovat karmické vrstvy s dalšími nepříznivými vazbami z dávné minulosti. Takže i duchovní konzervativci se mohou dostat na vzestup ve Světle. Důležité je však zásadní rozhodnutí změnit svůj duchovní přístup. Bez dostatečně silné motivace se neobejdou.

I lidé v poklesu dostávají impulsy, které je vedou ke změně

V dnešní době si již někteří lidé sami uvědomují, že i takové zasvěcení, například Reiki, na ně vložilo určité ovládnutí. A cítí po takovém zákroku nepříznivé vjemy. Cituji dvě takové zprávy:

„Je opravdu mnoho serveru kde jsou kurzy reiki uverejnene jako lecebne.. A nanestesti jsem se s takovym ucitelem take setkala v osobnim zivote, ted uz ale vim, ze se mi snazil ublizit a ze nejake ritualy na me pokusil udelat. Dokonce v jeho pritomnosti se mi zamlzil krystal ktery uz nejde vycistit.“ (čtenářka, mailová zpráva z 23.2.2011).

„Je pravda, že jsem se stala sama obětí zneužití symbolu reiki ( 3. symbol převaděč v čase a prostoru ). Moje příbuzná vážně onemocněla a vědomě používala tento symbol k napojování na můj energetický systém i když věděla že mám zdravotní potíže a měla jsem i po operaci.“ (Anna, Diskuse k článku 15. Duchovní vzestup člověka a trojice hybných sil evoluce)

Agresivní duchovní konzervativci

Mezi duchovními konzervativci jsou však i jedinci, kteří se chovají zcela jinak. Z jejich vystoupení lze jasně vnímat agresi, snahu zesměšnit, znevážit, ponížit a někdy i zastrašit. Tímto způsobem osobního jednání dávají nevědomky najevo, že jejich vnitřní osobní frekvence je mnohem níže, než by mělo odpovídat běžnému duchovně probuzenému člověku s vědomím rozšířeným do úrovně 5. těla. Není náhodou, že jejich chování se podobá chování vědeckých skeptiků. Skutečně dotazem na Přírodu zjišťuji, že vnitřní frekvence vědomí konkrétních konzervativců vyznačujících se podobnými agresivními rysy svého chování je na úrovni 3. těla. Znamená to, že svojí vnitřní duchovní čistotou se nacházejí na úrovni duchovně neprobuzeného člověka.

Proč agresivní konzervativci duchovně propadli až na základní úroveň?

Jak je to možné, že tito lidé duchovně svým rozsahem vědomí poklesli, propadli, až na úroveň 3. energetického těla? Tedy na základní stupeň odpovídající duchovně neprobuzenému člověku? Vždyť přece uznávají existenci duchovní pozadí. A stále ještě mají o tomto duchovním pozadí velmi široký rozhled. A mnozí dokonce mají stále ještě mimořádné duchovní vnímání určitých jevů. Nebo i dnes disponují tvořivými magickými schopnostmi, kterými jsou schopni zasahovat aktivně do Přírody i druhých lidí, nebo dokonce měnit strukturu hmoty.

Vysvětlení je následující. Takoví lidé za věky používání nejrůznějších privilegií, umělých tvořivých systémů prováděli mnohé zákroky jdoucí proti spojení člověka s Přírodou. Jdoucí proti skutečné světelné evoluci jednotlivců, území, Přírody, celého světa, lidstva. Z titulu svých privilegií a duchovních pozic sice byli ochráněni před případným dopadem karmy, byli karmicky imunní, privilegovaní. Jejich karma za vykonané nepříznivé činy však existovala, na určitém místě se hromadila s vazbou na tohoto člověka a krok po kroku stahovala jejich hladinu vnitřní energie stále více dolů.

Používané magické praktiky a mnohé vědomé či nevědomé přehmaty a hrubé chyby je tak postupně dovedly k pádu jejich vnitřní frekvence. Takže v dnešní době jsou tito mágové i přes obrovský informační rozhled na stejné frekvenční hladině jako vědečtí skeptici. Jejich vnitřní frekvence odpovídá pozici duchovně neprobuzeného člověka, jak naznačuje jejich chování i mnohé osobní postoje, o kterých ještě budu psát. Mají však v sobě stále zbytky schopností poznávat duchovní pozadí světa. A co je pro dnešní vývoj nanejvýš nebezpečné, doposud disponují i zbytky magické moci, pomocí které se skrytě či otevřeně, vědomě či nevědomě, pokoušejí i dnešní svět a bytosti v něm ovládat.

Přechodem k člověku 2. typu se změnilo posuzování duchovní vyspělosti

Ještě v Atlantidě třeba přirozeně fungovali jako člověk 1. typu na úrovni 10. těla. Ale přechodem k člověku 2. typu se principy přirozeného rozšíření vědomí změnily – viz články 33a. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami I, 33B. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami II, 33C. Osm stupňů energetického fungování člověka. Dnes už každý aktivní mág, stejně jako každý, kdo na sebe nechá magii aktivně působit, se přirozeným dosahem svého vědomí nedostane výše, než na úroveň 5. energetického těla.

Navíc hromaděním drobných i větších přehmatů v tomto životě, aktivním prosazováním temných učení a spojováním se s nimi, klesli mnozí z nich v tomto životě ještě mnohem níže. Někteří dalšími a dalšími neoprávněnými zásahy do jednotlivců, institucí, Přírody, Planety. Další zase hromadnou propagací a prodejem nejrůznějších umělých pomůcek nasycených magií. Pomůcek, které poté ovládají či manipulují velké množství jedinců. A mnozí aplikováním umělých zasvěcovacích systémů typu Reiki, Šambala, SRT, i jiné formy tak zvaných esoterních forem energetické léčby. Vlivem takové činnosti, která se u mnohých naplno rozběhla po revoluci 1989 i v naší zemi, pak přirozený dosah jejich vědomí postupně klesl dokonce až pod 1. duchovní práh, 4. energetické tělo, na úroveň 3. těla – bližší vysvětlení těchto pojmů najde čtenář v článcích 15. Duchovní vzestup člověka a trojice hybných sil evoluce, 18. Cesta k duchovnímu probuzení člověka.

Jak je možné tato slova potvrdit? Pro skutečnou vnitřní čistotu člověka není podstatné, jaký má duchovní rozhled, jakými znalostmi disponuje, jaké umělé tvořivé schopnosti si cvičením obnovil a přenesl z minulosti, jaké duchovní vnímání mu zůstalo. Rozhodující je to, co ze sebe vyzařuje. Čistota a výše frekvence bioenergie, která doprovází jeho myšlenky, slova a činy. A z tohoto pohledu jsou jak jejich chování, tak i informace Přírody o momentu jejich vzestupu ve Světle, dostatečně průkaznými argumenty pro výše uvedená slova.

Jak vypadá vzestup agresivních duchovních konzervativců?

Ptám-li se Přírody na moment vzestupu ve Světle u agresivních duchovních konzervativců, dostávám mnohdy i hrozivé hodnoty -250%, -350%, ale také -800% vůči jejich osobnímu optimu +100% na světelné cestě. Co taková čísla naznačují? Proč jsou tak vysoká v záporné hodnotě? Naznačuje to, že temná stezka nemá na rozdíl od světelné cesty žádná etická omezení. Člověk ve Světle stoupá pouze a výhradně na základě svého osobního úsilí, svého eticky čistého stylu života. Naproti tomu stoupat v Temnu lze i na úkor jiné bytosti, nebo dokonce mnoha jiných bytostí, i celé Planety a Přírody. Tak vysoká rychlost temného vzestupu již nevychází z osobních možností člověka, ale jasně naznačuje těžké parazitování na jiných bytostech, systémech, formách života. Proto může být vzestup na straně Temna, a tím zároveň pád ve Světle, tak extrémně vysoký.

Příroda sděluje, že překonání hranice -100% v pádu do Temna a další zvětšení rychlosti světelného pádu pod tuto hranici, znamená pro jedince kritické vyhrocení situace. Jasně to prokazuje, že takový člověk již funguje teď v tomto životě na úkor druhých bytostí. Dokud radikálně nezmění styl svého života, nejde s tím nic udělat. Každý takový extrémní pád však může jednoho dne překonat určitou kritickou hranici, za kterou se již takový směr cesty stává pro tento život nezvratnou skutečností a cesta zpět ke Světlu již nevede.

Umělé schopnosti po určitou dobu zůstávají i osobě v pádu

Jak je přitom možné, že takovým lidem zůstaly duchovní informace, určitá úroveň duchovního vnímání a dokonce i magické schopnosti? To je právě nebezpečí uměle získaných světelných tvořivých schopností, privilegií, duchovního vnímání. Člověk si toto vše dokáže podržet i určitou dobu potom, co skutečnou vnitřní čistotou propadl mnohem níže, než byla úroveň, na které v tomto životě tyto znalosti či schopnosti získal, obnovil, zajistil jejich přenos z minulých existencí. A to je pak velký problém.

Další důvod: Mnohé z těchto bytostí na temném vzestupu mají k dispozici výbavu a prostředky přímo od strany Temna z období, kdy v minulosti selhali a na světelné cestě se upsali Temnu. Logicky jim pak tyto prostředky poskytují mimořádné nástroje ovládání druhých i rozšířené možnosti neetického obcházení Přírody.

Mají sice i duchovní vnímání, na které jsou stále tak pyšní. To však bývá značně zkreslené z mnoha důvodů – zkreslenost pohledem živlů (viz článek 17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie), vychýlenost tlakem temných systémů, které se jim občas tlakem vnějšího prostředí vynoří z karmických vrstev, i těch, které na nich parazitují a ovládají je zvenčí, uzavřenost vůči novému vlivem předsudků aktuálně převládajícího duchovního mínění a vydaných knih.

Máme zde pak mága, který se prezentuje jako ten, kdo je tady nade všemi a má podle jeho vlastního hodnocení „velmi dokonalý“ přehled o situaci i „dokonalé“ duchovní vnímání. Ale přitom úrovní svého lidského jednání jasně prokazuje nízkou úroveň své skutečné vnitřní čistoty a harmonie někde na úrovni 3. energetického těla. Není pak náhodou, že se z vnějšího pohledu někteří z těchto jedinců chovají naprosto stejně jako vědečtí skeptici, o kterých jsem psal v minulém pokračování 40C. Za co ve skutečnosti bojuje hnutí skeptiků?.

Také tito agresivní duchovní konzervativci jsou odhodláni stejně jako vědečtí skeptici zachraňovat svět před duchovním tmářstvím, před informacemi, které oni sami z pozice svého vědomí propadlého na základní úroveň neprobuzeného člověka nemohou přijmout. Protože s informacemi o vyšší úrovni pravdy jednoduše nerezonují. Na příkladech naznačím několik takových výroků konzervativců zapadlých pod 4. duchovní práh. Aby čtenář mohl porovnat podobná slova i styl vyjadřování s neprobuzenými duchovními skeptiky.

Hrubé chyby útočných konzervativců v názorech na svět

Tito agresivní konzervativci se ve svých názorech již dopouštějí zcela zásadních hrubých chyb při pokusech popsat dnešní realitu (jejich sdělení uvádím beze změn i s původními pravopisnými chybami):

„Jinak pokud nechápete rozdíl mezi zdrojem záření a zářením, tak pak nedivím se, že píšete o auře, jako o tělech překrývajících frekvenčně nižší těla.“ (Luděk Kováč, diskuse k článku 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu).

Tehdy jsem mu odpověděl: „Aura jako vyzařování vnitřního ducha? To se týká dávného člověka 1. typu. Jeho vláda na Zemi skončila před tisíci lety. My jsme noví lidé 2. typu s naprosto jinou energetickou a duchovní výbavou. To, čemu se říká aura, už u nás není pouhé vyzařování vnitřního ducha, jak píše František Bardon. Ale je to svébytná energetická struktura přesahující hmotné tělo a utkaná z vláken bioenergie. Chcete-li to vidět přímo v obrázcích, můžete si přečíst knihu Barbara Ann Brennan: Ruce světla.“

Následujícím způsobem mluví člověk, který bude stále prosazovat existenci jakési nejvyšší a nejdokonalejší moci, která může v tomto světě vše. A kterou zastupují právě mágové. Až příliš to připomíná ideologii a praktiky křesťanské církve:

 „Nedomnívám si že je špatné zničit svět, který se nepovedl a mnohokrát se to již stalo. To, co se postižené osobě stalo, nebyl karmický dopad za zničení světů, ale pomsta některé bytosti, která toto zničení přežila. pokud ten svět zničila z vůle Stvořitele, nepodléhá karmě. Karma není všemocná a na jednání z Boží vůle se nevztahuje.“ (Guyver, Diskuse k článku 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?)

Řadu čtenářů oslovily naše stránky právě proto, že jasně vnímají, že Nová duchovní cesta se snaží očistit a pozvednout ovládnuté jedince. Následující citace pak jasně prokazuje, že někteří jedinci nejsou schopni informace z našich článků vůbec přijmout a pochopit. Jednoduše proto, že nitro takového člověka s úrovní čistoty a pravdivosti našich stránek nerezonuje. A proto takový člověk nedokáže nalézt a rozpoznat zásadní myšlenky. Vnímá pak pouze útržky vět a i ty pak jeho mysl překrucuje a obrací naruby:

„Z Vašich textů obecně mám pocit, že se snažíte vytvořit u čtenářů přesvědčení, že Magie se musí rovnat slůvku manipulace. Podle mne Vám mnohem více vadí, že skutečná Magie znamená především poznávání a učení se duchovním zákonům. Z toho totiž plyne i ona Vámi "proklínaná" MOC občas do něčeho zasáhnout. Vy máte zřejmě u lidí radši NE-MOC, že ? Ne-mocní lidé se lépe ovládají, to je pochopitelné ... Vždy tady budou lidé/skupiny/entity, které mají zájem o ty ne-mocné (=ovce). Určitě tady ale neskončí se svým působením jenom proto, že jim to svou naukou "zakázal" nějaký titulovaný človíček ze třetí dimenze ... :-))“ (Dismas, Diskuse k článku 17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie).

Agresivní vyhrožování některých konzervativců

Tito lidé podporující magii jsou ve svých výstupech často útoční, neuctiví, výsměšní a někdy dokonce i vyhrožují odvetou, „magickou fackou“ za troufalost, s jakou zveřejňujeme naše informace:

„Řeknu na rovinu, že bude-li i nadále autorka propagovat takové nehorázné nepravdy (přímo lži), tak si „vystačí“ pouze u lidí, kteří jsou méně sečtělí. Ale u lidí, kteří ví a znají, tak se zcela odepíše pro svou hloupost a neznalost. A vzhledem k tomu, že bude tzv.: „Očerňovat“ bytosti světla výmysly a lživými nepravdami, potom může očekávat tzv.“Magickou facku“ od oněch bytostí světla.  Ta „Magická facka“ není nic jiného, než-li nějaká reakce, která bude míti za cíl, bolestivé osvícení v hlavě paní autorky. Ne prosím, toto není vzedmutí mého EGA, je to pouze popis magické reakce. Tedy to, co může nastat. To, že magická díla a síla nejsou každému ukazována a předkládána, tak to ještě neznamená, že tato síla není. JE  A  JAKÁ !!!!!!“ (Zbyněk Pokorný, reakce na webu Rahunta na duchovní komunikaci Magie jako pozůstatek bývalé moci, slávy a postavení). 

Nezaujatý čtenář si jistě všimne hry se slovíčky – dostanete magicky do nosu, není to však v důsledku vzedmutí ega mága. Je to pouze odborný popis magické reakce, kterou ale někdo musí spustit, vykonat.

Některé z nálepek od konzervativců

Abychom nebyli příliš namyšlení, že jsme v podání LK sekta, hned k tomu dodává, že jsme pouze sekta okrajová:

„Pokud to nevíte odkud jste, tak prosím svou prací nepokračujte v tom čemu se říká, manipulace, plíživé zotročování a vytváření chaosu. Nakonec o té sektě, nehovořil jsem jen o Vás, protože Vy jste jen okrajový proud , hlavního proudu k ustanovení nového paradigmatu, ale bohužel otrockého a nesvobodného, takže si až tak zase nefanděte (smích)... Agrese už z Vašeho neustálého používání a deklamování, je silně vyčpělá. Kdybych jak se říká chtěl být agresivní, myslím že by jste to poznal.... smích, ale tyto praktiky jsem nikdy nepoužíval a nepoužívám, takže prosím nechte tyto typy slov na pokoji...!“ (LK, Diskuse k článku 11. Uvolnit nebo nadále tajit informace o duchovním pozadí světa?)

LK nikdy podle svých slov nepoužívá agresivní praktiky v tom smyslu, jak je my ostatní vnímáme. Jednoduše v tom nemá pravdu, jak jsem se přesvědčil po jeho zásahu do případu jedné rodiny, který popisuji v textu Obraty a zlomy v životě jedné rodiny.

Také jsme dostali nálepku nepřítele vzdělání

 „Pane Nováku ojsem pravdu se divím, že je někdo kdo Vás je schopen brát vážně, kromě Vás osobně :-). Máte pravdu v jedné věci, a to že jsou zde lidé 1. a 2. typu , ale rozlišení že kdo dělá magii je tím co kvalifikuje do jednoho či druhého typu je mylná smích... Nezlobte se ale Váše grafománie je velice působivá, ale jen pro lidi kteří nic neví a nebo teprve začínají... Aby jste neměl pocit, že se snažím Vás zeměšnit(děláte to dobře i bez mé pomoci), celý článek podrobně rozeberu. Jinak se velice těším na Váš článek nebo články k magii, jsem zvědav s čím příjdete a jaké info budete mít smích.....“ (LK, diskuse k článku 14. Důsledky nepochopení rozdílů dvojího lidstva).

„Vesmír patří LIDSTVU, ale musí do svého vlastnictví dorůst, pak bude splněn Záměr Stvořitele 11. Vesmíru, aby se svými dospívajícími Dětmi osídlil další části Nicoty, která mu bude svěřena jeho OTCEM, OTCEM VŠECH....!!! NEZLOBTE SE , ALE ZATÍM JSTE JEN DUCHOVNÍ MISOMŮSOVÉ , žádní dělníci a průkopníci závěrečné etapy dobíhajícího cyklu !!!!“ (LK, Diskuse ke komunikaci Magie jako nástroj evoluce již ztratila svou sílu)

Pro lepší pochopení čtenářů: Slovo „misomůsové“ označuje podle slovníku cizích slov „nepřítele vzdělání, zejména vyššího a uměleckého“.

Osobní teritoria k uchopení moci?

„Nemám potřebu obhajovat cokoliv co brzdí vývoji, ale nemohu nečině mlčet k tomu jak je příprava prostředí pro uplatnění Zákona "Musu" využívána duchovnímu slepci k vytváření osobních teritorií k uchopení moci, při tzv. "znovurozdělování" moci, pod pláštíkem nových Cest a Nové Doby!!!“ (LK, Diskuse k duchovní komunikaci Magie jako pozůstatek bývalé moci, slávy a postavení)

Jak snadno lze obracet slova. Na mnoha místech našich webových stránek vysvětlujeme, že právě magie, které je pan LK adeptem a horlivým propagátorem, je právě tím systémem, který blokuje další vývoj. Který brání dosažení spojení jednotlivců a lidstva s Přírodou. A Nová duchovní cesta skutečně přináší přerozdělování moci – v tom má LK pravdu. Skutečná moc nad tímto světem se dostává z rukou duchovních mistrů, mágů a institucí Duchovních hierarchií různých stupňů do rukou samotné Planety a její Přírody. Podrobně jsem o tom psal v sérii článků 39 o karmě. To je však to nejlepší, co se nám lidem mohlo stát.

„Vážený pane Nováku, ještě do této doby jsem vás měl snahu brát vážněji než jste si zasluhoval, díky tomu co jste plodil za pokřivenosti, ale po tomto vašem expose Vás nyní beru za duchovního slepce,(bez urážky), protože je vidět, že vaše touha být výše a dále než Vám přísluší, je nezměřitelná. No co se dá dělat, když nechápete ani základy Bytí , kde jeden Krystal = jeden směr a tedy jeden Vesmír a těch směrů je 12(ani o jeden více a ani o jeden méně).“ (LK, Diskuse ke komunikaci Strana Světla musí najít schopnosti typické právě a jen pro Světlo)

Ozvali se i prodejci umělých pomůcek

Na můj rozbor fungování orgonitů a jejich použitelnosti pro světelný duchovní vzestup, což jsem provedl na žádost jedné čtenářky, viz text Je možné použít orgonity místo menhirů ke stejnému účelu?, reagoval propagátor a prodejce orgonitů Kamil Pokorný dalekosáhlým intelektuálním rozborem jednotlivých mých formulací na svých webových stránkách orgonity.eu. Aby tím svůj byznys proti mým slovům jednoznačně obhájil. Z tohoto rozboru vybírám jeho závěrečné prohlášení:

„Pane autore, před chvílí jsem se ještě nad mnohými pasážemi usmíval a bavil, nyní mi ale začíná být smutno z omezenosti Vašeho vnímání. Máte ještě před sebou také hooodně dlouhou cestu – bez orgonitů ještě o to delší. Nemusí tomu tak ale být – požádejte si své Vyšší Já, aby Vám rozkrylo mnohé další souvislosti a skutečnosti. Možná na to dlouho čeká a je hodně smutné z Vašich myšlenkových konstrukcí a interpretací. Nebo je alespoň nešiřte mezi ty prvňáky a neplivejte jim na slabikáře…“

Kdo nechce pochopit, tak zkrátka nepochopí

Na moji argumentaci týkající se lidstva 1. a 2. typu na Zemi, viz články 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo a dále článek 14. Důsledky nepochopení rozdílů dvojího lidstva, reagoval pan LK na Rahuntě takto:

„LK: Bohužel mezi tuto vyvolenou smetánku nepatřím, protože hlásám a učím opravdové vědění neboli magii, mám rohy, kopyta, ocas s bambulí a zůstane po mně všude jen puch, oheň a síra, že ?! Argumentace pana J.N. je nejen nepochopitelná, ale především už otřepaná a je s podivem kolik lidí mu dobře zabalený bezobsažný obal je schopno uvěřit (smutný úsměv)...

LK: „Začíná to již dávat smysl, proč nechcete, aby lidstvo šlo dál, potřebujete zde zbrzdit již připravené, takže: Popírání, Matení a Překrucování! Nakonec sami se usvědčí z toho, kdo jsou a koho zastupují…!!! Je potřeba zamknout lidstvo do 3D a zbavit jej schopnosti najít své spojení se skutečným Stvořitelem v sobě, pod záminkou hledat jej někde mimo a dokonce mimo tento Vesmir. To je výsledek snah propagátorů „Nové duchovní cesty“ a je úplně jedno, jestli to je z jejich strany Vědomé nebo jsou jen nástroji někoho jiného. Výsledek je stále stejně nebezpečný pro skutečný rozvoj lidského jedince i lidstva jako celku.“ (LK, rozbor našeho článku 14. Důsledky nepochopení rozdílů dvojího lidstva na Rahuntě).

Nechť čtenář sám srovná jednoduchost a dostatečnou názornost vyjadřování a prezentování informací zde na těchto našich stránkách se stránkami Rahunta pana LK. Je pravdou, že i jeho stránky jsou dostatečně navštěvovány. Někteří zřejmě potřebují číst „texty pro vyvolené“, aby měli pocit, že jdou správnou cestou, a aby si duchovně připadali vyspělejší. Neměly by však být informace o duchovním pozadí světa pochopitelné a přístupné pro všechny, nejen pro „elitu“?

Další rysy doprovázející mágy

Nejen samotná bytost mága, ale dokonce i jimi vytvořené texty jsou často prosycené magií. Při pokusu zkopírovat část takového textu běžným způsobem, který normálně funguje bez problémů, se řádky takto „magií impregnovaného“ textu samovolně ztrácejí, a po chvíli zase objevují, při přenosech se mění písmena, špatně se překódují mnohé symboly. Uvedu jeden takový úryvek textu LK při pokusu vložit jej do diskuse na náš web:

„Nechci hájit, aby co napsal, protoze deset kdo poctivě cvičil deset ví co je Pravda co není pravda (viz bludy rádoby novátorů dnešní Ezo i eso duchovna)... Když už o tom hovorite, kdy vydala Podívejte se, respektive kdy byla u nás VYDANÁ BABrennan, protoze ihned kdy byla VYDANÁ, jsem si jí koupil nejen Cetl, protoze jsem vedel o ní díky internetu docela Dávno (úsměv), aby díky Zjevení světla, vzít od ní. Bohužel jsem nenašel vše co jsem hledal Stále hledám!“ (Luděk Kováč, Diskuse k článku 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu)

Dokonce se mi stalo, že z mobilu se na určitou dobu ztratily sms zprávy právě od dvou jedinců, kteří měli v tu chvíli na sobě útok magie. Aby se po několika minutách záhadně objevily, i když v té době žádné nové zprávy nepřišly.

A na závěr jedna skutečná perla:

„Čistému vše čisté! Dále nikdy a nikdo Vás nemůže urazit, pokud se sám nebudete zbytečně urážet a sám sebe vidět jako vysmívaný.....!!!“ (Luděk Kováč, Diskuse k článku 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu).

© Jiří Novák, březen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 178
  • 34
  • 21
  • 25
  • 28

Celkový počet hlasů: 286