Komunikace na Nové duchovní cestě I

V této sekci budeme uvádět úryvky z pravidelných komunikací bytostí na Nové duchovní cestě. Protože komunikace s vyššími duchovními světy, systémy, bytostmi, s karmickými institucemi, s přírodními silami, se stávají jednou ze základních každodenních činností bytostí jdoucích po vzestupné Nové duchovní cestě.

_________________________________________________________

Jiří Novák

Komunikace z 25.11.2009                                Vloženo 7.2.2010

Nestačí jen bourat, je potřeba také tvořit novou cestu

________________________________________________________________

Petra Nováková

Komunikace z 31.7.2009                                  Vloženo 5.2.2010

Schopnost přijmout kritiku a být připraven se změnit

________________________________________________________________

Marie Mejdrová

Komunikace z 31.1.2010                                  Vloženo 7.2.2010

Poselství filmu Avatar

________________________________________________________________

Petra Nováková

Komunikace z 5.8.2009                                    Vloženo 5.2.2010

Jistotu a oporu hledejte v přítomnosti

________________________________________________________________

Hana Nováková

Komunikace z 10.2.2010                                Vloženo 15.2.2010

Nadřazenost a pýcha člověka ve filmu Avatar

________________________________________________________________

Marie Mejdrová

Komunikace z 13. a 14.2.2010                       Vloženo 14.2.2010

Magie jako pozůstatek bývalé moci, slávy a postavení

________________________________________________________________

Petra Nováková

Komunikace ze 14.2.2010                              Vloženo 15.2.2010

Magie jako nástroj evoluce již ztratila svou sílu

________________________________________________________________

Marie Mejdrová

Komunikace ze 14. a 29.6.2009                    Vloženo 19.2.2010

Strana Světla musí najít schopnosti typické právě a jen pro Světlo

________________________________________________________________

Petra Nováková

Komunikace z 9.3.2010                                 Vloženo 10.3.2010

Poselství Přírody pro dnešního člověka

________________________________________________________________

Petra Nováková

Komunikace z 10.3.2010                                Vloženo 11.3.2010

Výzva Přírody: Lidstvo není a nikdy nemělo být vládnoucím prvkem

________________________________________________________________

Marie Mejdrová

Komunikace z 9. a 10.3.2010                         Vloženo 11.3.3010

Výzva Kosmického Vědomí: Kritické množství a kvalita proráží cestu k masovým změnám

________________________________________________________________

Petra Nováková

Komunikace ze 13.3.2010                              Vloženo 19.3.2010

Postoj planety Země k magii

________________________________________________________________

Marie Mejdrová

Komunikace z 23.3.2010                                Vloženo 24.3.2010

Postoj Přírody k magii

________________________________________________________________

Petra Nováková

Komunikace z 31.3.2010                                    Vloženo 4.4.2010

Minulost přináší poučení, nikoli nové způsoby vývoje

_________________________________________________________________

Marie Mejdrová

Komunikace ze 4.4.2010                                    Vloženo 5.4.2010

Postoj planety Země k učení MCEO

_________________________________________________________________

Petra Nováková

Komunikace z 16.4.2010                                 Vloženo 22.4.2010

Menhiry se znovu stávají společníky na lidské cestě vývoje

_________________________________________________________________

Petra Nováková

Komunikace ze 4.5.2010                                 Vloženo 23.5.2010

Jen málo bytostí skutečně jedná podle světelných principů

_________________________________________________________________

Petra Nováková

Komunikace z 1.9.2010                                 Vloženo 18.10.2010

Lidstvo se potřebuje naučit naslouchat Přírodě

_________________________________________________________________

Petra Nováková

Komunikace z 16.10.2010                              Vloženo 18.10.2010

Nezavírat oči před důsledky vlastní činnosti

_________________________________________________________________

Marie Mejdrová

Komunikace z 5. a 6.10.2010                         Vloženo 19.10.2010

Magické zásahy do Přírody je potřeba zastavit

_________________________________________________________________

Petra Nováková

Komunikace z 18.12. a 18.10.2010                  Vloženo 11.2.2011

Nejaktuálnějším tématem je dnes fungování karmy ve hmotě

_________________________________________________________________

Marie Mejdrová

Komunikace z 23.10.2010                                Vloženo 11.2.2011

Vize nového vývoje pro planetu Zemi a celý Vesmír

_________________________________________________________________

Petra Nováková

Komunikace z 25.1.2011                                  Vloženo 11.2.2011

Vyslyšte poselství náznaků a změňte sami sebe tam, kde je třeba

_________________________________________________________________

Petra Nováková

Komunikace z února a března 2011                  Vloženo 25.3.2011

Pokračuje proces vytěsňování magie ze všech rovin bytostí i světa

_________________________________________________________________

Věra Talandová

Komunikace z 31.3.2011                                    Vloženo 1.4.2011

Vyhrocená situace: Čistý duchovní vzestup a proti němu magie

_________________________________________________________________

Petra Nováková

Komunikace z 10.4.2011                                  Vloženo 14.4.2011

Postoj Přírody k filmu Tajemství

_________________________________________________________________

Marie Mejdrová

Komunikace z 25.4.2011                                  Vloženo 28.4.2011

Ježíš: „Já jsem ta cesta, pravda i život.“

_________________________________________________________________

Petra Nováková

Komunikace z 21. - 28.3.2011                          Vloženo 30.4.2011

Dovršení boje s magií je podstatné pro další vývoj

_________________________________________________________________

Petra Nováková

Komunikace z 18. - 20.4.2011                          Vloženo 30.4.2011

Pozemská Příroda se potřebuje zbavit magie

_________________________________________________________________

Marie Mejdrová

Komunikace z 8. - 11.4.2011                              Vloženo 1.5.2011

Božská magie a její odraz ve hmotě

_________________________________________________________________

Marie Mejdrová

Komunikace z 1. - 3.5.2011                                Vloženo 5.5.2011

Proč magie nedokáže rozpoznat skutečné principy fungování světa?

_________________________________________________________________