Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VI: 70 - 79 | 77A. Osobní příběh - hledání životní cesty, výzva v podobě cukrovky

77A. Osobní příběh - hledání životní cesty, výzva v podobě cukrovky

Ján Pecsök, Jiří Novák Vloženo 31.10.2015
Ján Pecsök Jiří Novák

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová.
Část textu ve slovenštině nebyla pravopisně opravována.


Začátky hledání životní a duchovní cesty. Kniha Ovlivňovaní reality od Vadima Zelanda a její zhodnocení z nadhledu NDC. Diagnóza cukrovky 1. typu. Autopatie a urinoterapie a jejich zhodnocení z nadhledu NDC. Kniha Cesta od Brandon Bays. Emoční odblokování dle Brandon Bays z nadhledu NDC. Přechod na syrovou stravu. Skupina vitariánů. Účinky syrové stravy. Kurzy s vitariány. Knihy Eckharta Tolle Moc přítomného okamžiku a Nová Země. První kontakt s NDC. Přepisování vzpomínek z minulosti. Pochopení a hledání řešení nepříjemných situací z dětství jako vývojový úkol. Poučení vyplývající z uzlových bodů životní cesty. Reagovat včas na náznaky se vyplácí. Nepřebíjet intuici rozumovými důvody, většinovým míněním.

Marie Mejdrová


Následující článek se začal postupně odvíjet od duchovní komunikace z února 2015 týkající se spojitosti témat cukrovka a partnerské vztahy. Pro pochopení této komunikace bylo třeba uvést ji v kontextu událostí, které jí předcházely. Mezitím ovšem Jano procházel mnoha dalšími zásadními očistami, které souvisely s jeho verzí témat cukrovka, partnerské vztahy a osobní rozvoj. S jejich duchovními, psychosomatickými a hmotnými souvislostmi a vzájemným propojením. Některá kola očist byla vyvolána přímo prací na tomto článku. Nakonec je proto dobře, že článek vznikal tak dlouho a je publikován až v této podobě, která uvádí původní téma v širších souvislostech a z vyššího duchovního nadhledu. Neznamená to však, že všechny spojitosti byly již nalezeny, že tyto očisty jsou již ukončeny. Pokračují dál.

Věříme, že jde o zajímavý osobní příběh, který může přinést řadu užitečných náhledů i pro další, kdo se potýkají ve své očistě a práci na sobě s podobnými tématy.

Tento příběh bude mít čtyři části. V první je popsána životní cesta Jana, kterou se postupně dopracoval až k dosažení světelného vzestupu a výzva, kterou se mu přitom stala diagnóza cukrovky 1. typu. Druhá část bude věnována půstům, které ve svém životě zkoušel a bretariánství, u něhož zpočátku cítil spíše pocity obdivu. Aby později zakoušel mimořádně silnou karmickou očistu z kontaktu s tímto směrem. Ve třetím díle bude pojednána návaznost na partnerské vztahy a ve čtvrtém na různé metody a umělé nástroje osobního rozvoje.
Ján Pecsők

Začiatok hľadania duchovnej cesty

Pri písaní tohto určitého zhrnutia mojej doterajšej duchovnej cesty som na mnohé prišiel a pomohlo mi to hlbšie pochopiť ďalšie súvislosti zásadných udalostí a problémov, ktoré som doteraz riešil. Dúfam, že to nie je len samoúčelná výpoveď a že i ďalší nájdu v tomto texte impulzy vhodné pre ich cestu osobného rozvoja a duchovného vzostupu.

Bodom, ktorý by sa dal nazvať určitým začiatkom hľadania duchovnej cesty bol určite príchod do Prahy v roku 2007. Vo svojich 18-tich rokoch som prišiel študovať Informatiku na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy (MFF UK). Mnoho ľudí sa ma potom pýtalo, prečo som si vybral práve Prahu, ako miesto k štúdiu a prečo som napríklad nešiel študovať do Bratislavy na Slovensku, kde by som bol predsa len bližšie k domovu a rodine. Ja som vnímal výber Prahy jednoznačne. Aj keď som mal prihlášky na vysokú školu do Bratislavy a Brna, cítil som, že Praha je miesto, kde budem mať viac možností a príležitostí. Vtedy som to vnímal hlavne z hmotného hľadiska. Praha je väčšie mesto, Karlova univerzita je prestížna škola. Budem tu mať lepšie podmienky pre kariéru i celkovo pre svoj rozlet. Vnímal som to však i pocitovo. Praha mi prišla na počutie omnoho príťažlivejšia než napríklad Bratislava. I keď ani o jednom z miest som toho veľa nevedel.  

To, že v Prahe je dosť príležitostí sa mi časom potvrdilo. Hľadal som prácu na čiastočný úväzok vo svojom obore. Po intenzívnom hľadaní inzerátov na Internete som sa k práci nakoniec dostal cez nenápadný leták na školskej nástenke s plagátmi. A po prvej skúške v zimnom semestri som nastúpil do práce na 3 dni v týždni.


Kniha Ovlivňovaní reality od Vadima Zelanda

V tej dobe mi padla do oka knižka Ovlivňovaní reality od Vadima Zelanda. Videl som jeden diel série náhodne u človeka v metre, kde mal vlastný stánok s rôznorodým tovarom a medzi rôznymi sladkosťami, orieškami, pohľadnicami tam mal aj niekoľko knižiek. A táto jedna ma z nejakého dôvodu oslovila, doslova na mňa zasvietila a ja som neodolal. Hneď som si ju kúpil a za pár dní prečítal, doslova som ju zhltol. Následne som navštívil väčšie kníhkupectvo a kúpil si všetky ďalšie diely od toho istého autora.  Bol som nadšený z toho, že som objavil niečo, čo pravdivo popisuje princípy fungovania sveta. Hovoril som si, že snáď už v živote na žiadne lepšie informácie nenarazím.

V týchto knižkách je napísané mnoho o tom, ako udalosti, ktoré sa človeku dejú, nie sú náhodné a ako vnímať prichádzajúce náznaky. Podobne, ako populárna knižka a film The Secret (Tajemství) popisuje spôsob akým si človek udalosti priťahuje, tak i táto séria popisuje, ako je možné realitu okolo seba ovplyvňovať silou zámeru, vizualizáciou.  Dnes rozumiem, že to bola forma mágie a autor manipuloval realitou z pozície vlastného nedostatočného duchovného nadhľadu, z pozície ega a rozumu. (Táto knižka a film boly spomenuté i na stránkach NDC - článok 40i. Film Tajemství - jaké jsou hranice pozitivního myšlení? a duchovná komunikácia Postoj Přírody k filmu Tajemství).

To, čo som si vzal z tejto knižky bolo viac, než len určitý základný popis zákonitostí sveta, ktorý mi umožnil vnímať viac z duchovného pozadia za udalosťami, ktoré sa mi dejú. V jednej kapitole autor popisuje spôsob, ako si navýšiť energiu. Písal o situácií, keď človeku chýba zmysel života a keď nevie, aké kroky má ďalej urobiť. Vtedy odporúča venovať sa najmä sebe a hlavne kvalite svojej výživy. V niekoľkých kapitolách popisuje výhody vegetariánskeho spôsobu výživy i to, ako veľmi zvieratá trpia kvôli tomu, že ľudia konzumujú mäso.  Doslova elitným spôsobom, ako si zvýšiť energiu, uvádza autor prechod na surovú stravu, ktorou sa sám stravuje.

Táto kapitola ma doslova nadchla. Zároveň som si však uvedomil, ako je taký spôsob stravovania náročný.  Povedal som si, že toto by som snáď zvládol jedine vtedy, pokiaľ by ma k tomu donútila nejaká ťažká choroba. Teraz to vnímam ako chybu. Mám pocit, že táto myšlienka skutočne mnou zarezonovala a prispela k tomu, že som sa o rok neskôr skutočne dostal do ťažkých zdravotných problémov. Bol to pre mňa v tej dobe náznak.  Mohol som ho vypočuť a hľadať cesty, ako zlepšiť svoje stravovanie. Nemusel som hneď začať so surovou stravou. Mohol som postupne prechádzať na vegetariánsku stravu. Vtedy som nemal vážne zdravotné problémy. I menšia zmena by ma tak nasmerovala niekam inam. Nemusel som čakať na to, než sa situácia u mňa vyhrotí do takej miery, že k zmene v mojom osobnom vývoji pomôže len zásadná zmena životného štýlu.  Tento náznak som však nevypočul a myšlienka o zmene stravovania zostala nadlho uložená len niekde v podvedomí.

Medzitým som sa snažil zvládať školu aj novú prácu.  Bolo to postupne stále náročnejšie. Musel som sa tiež naučiť žiť na internáte a postarať sa sám o seba. Moja výživa sa zhoršilo aj preto, že jedlo som si musel pripravovať sám, nie ako doma. Značne som si to zjednodušoval. Chodil som často do fast foodov. Večeral chleba so salámou. Málo som sa hýbal.  Aj na základnej a strednej škole som trávil veľa času pri počítači a dlhé prechádzky v prírode som nemal veľmi rád. Nedokázal som to vôbec oceniť. Predsa len som si občas zahral futbal na ihrisku alebo zašiel s rodičmi zbierať hríby do lesa. V Prahe som však skutočne väčšinu času trávil pred monitorom. V práci to bolo stále náročnejšie, stresujúcejšie a firme sa veľmi nedarilo. Živil som sa vtedy tým, že som robil technické semináre pre ľudí, ktorý vlastne mali omnoho viac skúseností ako ja. Aj keď som mal potrebné vedomosti, z dnešného pohľadu vnímam, že som na prednášanie pred ľuďmi nebol vo svojich 19-tich rokoch úplne pripravený. Nebol som v tej dobe veľmi komunikatívny ani sebavedomý. Bolo pre mňa napríklad problém niekomu volať a dvíhať telefóny. Vysvetľovanie ma však bavilo, takže prezentácie a semináre som chcel robiť. Keď to vyšlo, tak to bol výborný pocit. No zažil som i mimoriadne nepríjemné situácie, keď stojím pred ľuďmi, potím sa a nedokážem sa  zrozumiteľne vyjadriť. Aj preto som v tej dobe som začal viac vyhľadávať rôzne knižky a informácie o osobnom rozvoji, hlavne ako lepšie komunikovať s ľuďmi a pred ľuďmi, byť viac asertívny a sebavedomý.


Jiří Novák

Kniha Ovlivňování reality z nadhledu NDC

Když už v tomto textu Jano píše o mimořádném významu knih Vadima Zelanda na svůj další život, považuji potřebné tyto knihy zhodnotit z hlediska nadhledu, který člověku dává NDC. Sám jsem knihy nečetl. Ale abych mohl posoudit celkové vyzařování knihy, prolistoval jsem si text první knihy tématu Ovlivňování reality s podtitulem Prostor variant (text je dostupný na internetu ve formátu pdf). Cituji z upoutávky jednoho z knižních obchodů na tuto knihu:

„Ruský autor představuje velmi účinnou techniku, jež umožňuje tvořit věci, které nám z běžného úhlu pohledu připadají neuskutečnitelné, zejména však dává moc ovlivňovat osud dle vlastního uvážení.
V prvním ze tří dílů se seznámíte s tím, jak je uspořádaná realita světa jako celku i každého z nás jako jednotlivce. Pochopíte, že ve vesmíru existují paralelně různé možnosti. Je třeba vědět, že svůj osud si můžeme sami tvořit a vybírat to, co chceme prožít. První část vysvětluje, jak to probíhá a jaké zákony zde působí.“

Na internetu jsou také dostupné rusky namluvené videokurzy vycházející z této knihy. Můj celkový energetický dojem při sledování videa s Vadimem Zelandem je relativně příznivý. A samotná tato kniha? Zatímco objektivita a pravdivost filmu Tajemství vůči současnému novému vývoji je podle Přírody na úrovni 75 %, u první knihy Vadima Zelanda je toto číslo podstatně vyšší, až zhruba 90 %. A to je číslo naznačující mimořádnost této knihy, pokud si odmyslíme určité detaily vycházející z magického přístupu ke světu a k životu. Když jsem přečetl závěrečné shrnutí v podobě řady zásadních myšlenek, ne se všemi vnitřně rezonuji. S některými z nich však vnímám naprostý soulad. Protože vyjadřují přesně náš přístup z pohledu NDC.

Vybírám posledních šest myšlenek ze samotného konce knihy:

    Je nutné povolit otěže a nepředvídanou událost přijmout do svého scénáře.

    V tom, abyste přijali možnost odchylky od scénáře, vám brání důležitost.

    Rozum usiluje o to, aby řídil nikoli svůj pohyb po proudu, ale proud samotný.

    Přeneste těžiště z řízení na pozorování.

    Jestliže se vzdáte řízení, získáte opravdovou kontrolu nad situací.

    Pokud se budete pohybovat po proudu variant, svět vám půjde vstříc.
Ján Pecsők

Diagnóza cukrovky 1. typu

Celkovo to bola dokopy silná záťaž. Poslednou kvapkou bola v lete 2008 návšteva spolužiakov zo strednej školy v Prahe, ktorá bola spojená aj s alkoholom. Keď som prišiel domov na Slovensko, už som sa necítil celkovo dobre.  Rodičia ma doviezli  do nemocnice a lekári mi zistili cukrovku 1. typu.  Náročné zdravotné problémy boli vyvrcholením niekoľkých hmotných okolností, stresu z práce, nevhodného stravovania a životného štýlu. K tomu sa pripočítalo nevypočutie skorších impulzov, ktoré ma smerovali k zlepšeniu stravy. Miesto toho som vyslovil želanie mať náročnú chorobu, aby som zmenu stravovania a života zvládol. Čo sa mi splnilo. V pozadí za hmotnými príčinami sú však i zásadné duchovné príčiny. Nebol som predsa jediný vo svojom veku, kto sa nezdravo stravoval, žil nezdravo a zažíval stresujúce situácie. I mnoho ďalších bolo v podobnej situácií a nemali tie isté zdravotné problémy. Nevhodné želanie k tomu prispelo, v duchovnom pozadí však toho bolo viac, ako som pochopil omnoho neskôr.

Po tom, ako som sa vrátil z nemocnice, som mal pocit, že by som tú stravu mal zmeniť. Spomenul som si na rady o vegetariánskej a surovej strave. No neodhodlal som sa k tomu. Urobil som niektoré čiastočné zmeny, ktoré radili lekári. No nebolo to nič zásadného. Časom som sa v Prahe dostal do toho istého životného stereotypu ako predtým. Aj prácu som mal zatiaľ tú istú. V lete 2009 sa však veci dali do pohybu.  V práci sa situácia vyhrotila a ja som mal problémy. Nakoniec to vyšlo tak, že sa so mnou rozlúčili a ja som si našiel inú prácu, menej psychicky náročnú s úväzkom len na 2 dni v týždni a s rovnakými platovými podmienkami.  V tomto som vnímal posun, aj keď  som odchádzal s určitým pocitom zlyhania, že som túto prácu nezvládol. Avšak s nádejou, že sa niekedy v budúcnosti k prezentáciám a vysvetľovaniu vrátim.
 

Autopatia

Zároveň som cítil, že už potrebujem s cukrovkou niečo robiť. Najprv som hľadal nejakú alternatívnu cestu. Na webe som našiel metódu takzvanej autopatie, čo je forma homeopatie. Človek sa lieči esenciou z vlastných slín, ktoré si nariedi v špeciálnej nádobke pomocou vody. Čím viac vody, tým silnejší účinok. Skúšal som to niekoľko mesiacov, ale nevidel som v tom žiadny efekt.  Stále som nepomyslel vážne na to, že by som zásadne zmenil svoju stravu. Informácie, ktoré ma kedysi nadchli o surovej strave boli stále uchované hlboko v podvedomí.


Jiří Novák

Autopatie a urinoterapie z nadhledu NDC

Autopatie společně s urinoterapií (pití vlastní moči) patří mezi nepřirozené techniky ovlivňování vlastního zdraví. Protože člověk takto do sebe dostává látky, tekutiny, které by přece neměly sloužit „k jídlu“. Člověk naopak potřebuje denně hmotnou výživu a správné bioenergie, aby jeho tělo mohlo fungovat. To je přirozený způsob nápravy svého života, svého zdraví. Pomocí optimální hmotné výživy a doprovodných bioenergií může člověk dosáhnout situace, že jeho tělo dokáže samo opravit vady objevující se při dělení buněk, které způsobují problémy orgánů a tkání.

Naopak pití vlastní moči mi připadá jako naprosto zvrhlá činnost, z pohledu Světla zcela nežádoucí. Zřejmě to některým lidem skutečně hmotně pomohlo, ale za cenu obrovského duchovního propadu.

Autopatie nevypadá na první pohled tak nechutně, ale jejím základem je homeopatické ředění, které v sobě obsahuje prvek magie. Připomínám, že zhodnocení vlivu homeopatie jsem uvedl v článku
39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit.

Celkové zhodnocení energetického vyzařování a tím i celkového účinku obou metod na člověka hledajícího nejen hmotné zdraví, ale i duchovní cestu ke Světlu, je následující:
metoda urinoterapie:  temná energie 72 %, temná síla 85 %,
metoda autopatie:  temná energie 28 %, temná síla 45 %.


Ján Pecsők

Kniha Cesta od Brandon Bays – emočné odblokovanie

V septembri toho roku som narazil na ďalšie informácie, ďalšie náznaky a išlo to rýchlo. Kamarát  z domova na Slovensku objavil knižku od Brandon Bays, Cesta. Požičal ju mojej mame s tým, že ju ale musí rýchlo prečítať, pretože ju potrebuje. Tá ju skutočne za pár dní prečítala, vychválila a odporučila mi ju, že to je výborná knižka, ktorá by sa mi hodila. V ten istý týždeň som si ju kúpil a prečítal jedným dychom. Autorka popisuje autobiografický príbeh, v ktorom sa už ako vegetariánka dostala do zdravotných problémov. V bruchu jej narástol nádor o veľkosti malého melónu. Začala sa však liečiť tým, že odblokovala a spracovávala svoje emócie z minulosti. Pomocou tejto metódy a čerstvými šťavami sa postupne vyliečila a nádor jej zmizol. Dokázala ďalej túto metódu prepracovať a šíriť ďalej. Návod je jednoducho popísaný v knižke. Ja som si však našiel na Internete paní v Prahe, ktorá bola v tejto metóde vyškolená. Neváhal som a objednal som sa k nej na ďalší týždeň s naivnou istotou, že toto mi určite pomôže.

Čakal som, že pani odblokuje nejaké moje emocionálne problémy a všetko bude v poriadku. O zmene stravy som v tej chvíli stále neuvažoval.  A tak keď som si u paní sadol, popísal svoj problém a čakal čo mi povie, bol som prekvapený keď mi oznámilo niečo v zmysle: „Ja vám môžem pomôcť do určitej miery, ale pokiaľ nezmeníte stravu, tak sa toho nezbavíte.”  Toto mi povedala, dala mi nejaké základné rady ohľadne stravovania a išla si dozadu niečo chystať. Ja som zostal ako obarený. Ako keby ma niekto udrel kladivom. Ja som predsa neprišiel sem preto, aby mi niekto hovoril, čo mám jesť a meniť! Mal som sto chutí odísť, ale neurobil som to.

Nasledovalo skutočne intenzívne emočné odblokovanie. Vnímal som jednu emočnú vrstvu za druhou, ako to bolo popísané v knihe Cesta. Najintenzívnejšie bolo spracovávanie určitej spomienky z detstva, súvisiacej z partnerstvom.  Ako dieťa na základnej škole asi v ôsmich alebo deviatich rokoch som sa hrával v družine s dievčaťom. Už si ani nepamätám jej meno. Bola to taká detská láska. Mal som pocit, že to je v poriadku. Raz ma však jeden chlapec upozornil, že nech jej už neubližujem a nech s tým prestanem. Ja som si v tej chvíli uvedomil a pripustil, že ten môj pocit náklonnosti bol jednostranný a navyše som ho vyjadroval tak, že som tomu dievčaťu vlastne ubližoval (občas nevyžiadaný bozk na líce).

Až omnoho neskôr mi došlo, že ma táto udalosť z detstva výrazne ovplyvnila. Predtým som bol dosť otvorený, veselý a komunikatívny chlapec. Po tejto udalosti som sa však viac uzavrel. Prispelo k tomu aj to, že som na základnej škole s deťmi v kolektíve až tak nevychádzal. Na gymnáziu to už bolo výrazne lepšie. Dnes si už nepamätám, ako to dievča reagovalo. Neviem presne, ako to vtedy vnímala. Pre moje vnútorné vyrovnanie a vyčistenie z tejto situácie je podstatné pracovať s tým, čo tento prežitok zanechal vo mne.


Jiří Novák

Emoční odblokování dle Brandon Bays z nadhledu NDC

Kompletní text knihy Cesta (Praktický průvodce k uzdravení vašeho života a osvobození sebe sama) autorky Brandon Bays jsem na internetu nenašel. Podíval jsem se však na kousek jejího videa s českými titulky na adrese  Brandon Bays - Vy buďte tou změnou, kterou si přejete pro svět.

Cituji z jejích úvodních slov:

„Důvodem je to, co objevili vědci, že když cítíme silné emoce a potlačíme je, uvolní se chemické látky do těla, které jdou do buněčných receptorů a zablokují je.  Buňky spolu navzájem komunikují v celém těle. A když časem propukne nemoc, stane se tak v místě, kde jsou buňky zablokovány.“

A celkové energetické vyzařování tohoto videa? Podle Přírody je temná energie 2 %, temná síla 2,5 %. Část z tohoto malého zatemnění však šla spíše z těch dalších přítomných lidí. Protože celkové vyzařování knihy podle jejího obalu je čistější: temná energie 1 %, temná síla 0,5 %. Vyzařovaná celková pravdivost a objektivita informací z knihy a videa je podle Přírody kolem 89 %. Takže další vysoce hodnotné pojednání o člověku a jeho životě, které může mnoha lidem pomoci. Podobně jako knihy Louisy L. Hay (Miluj svůj život, Síla je v nás a další).

Posouzení samotné techniky odblokování, kterou postupně procházel Jano:
temná energie 11 %, temná síla 55 %.

Samotné informace o potřebě uvolnění a odblokování emočních bloků jsou tedy čisté. Ovšem sám Jano si později ověřil, že způsob přepisování emocionálních bloků v sobě, tak jak to dělají někteří terapeuti na základě informací z této knihy, obsahuje prvky magie.
Proto také sám později jedno z takových sezení uprostřed přerušil a odešel, protože už měl pocity, že se dostal v životě dál. Že už našel v životě jinou čistější cestu.


Ján Pecsők

Prechod na surovú stravu

Aspoň čiastočné spracovanie tejto spomienky z detstva mi výrazne pomohlo. O pár dní na to cez víkend som sa z jedného dňa na druhý rozhodol, že prejdem na surovú rastlinnú stravu. Ráno som si ešte jedol bagety, no večer som zašiel do obchodu, kúpil kopu zeleniny a začal som. Tri mesiace od tej chvíle som nezjedol nič, čo by nebolo surové. Potom som to zvoľnil a  pridal tu a tam nejaký syr.  Začal som len na základe informácie, ktorú som čítal v knižkách od Vadima Zelanda. Nepoznal som žiadneho vitariána, nečítal som žiadnu knižku o surovej strave alebo o zdravom stravovaní. Teraz by som povedal, že to vlastne bolo dosť nezodpovedné.

Výsledok bol skutočne úžasný. Mohol som si prestať pichať inzulín hneď v prvom týždni po prechode na túto stravu. Teraz viem, že to bolo vďaka tomu, že pri prečistení organizmu a obmedzeniu podielu určitých sacharidov, predovšetkým tých viac zaťažujúcich, ako rafinovaný cukor a výrobky z bielej múky, sa rýchlo zníži potreba inzulínu. Typicky z týchto potravín sa jednoduché cukry príliš rýchlo vstrebávajú do krvi, neprimerane zaťažujú slinivku a celý organizmus. (Navyše sú to často tzv. prázdne kalórie, ktoré telu nedodávajú primerané množstvo živín.) Mne toto zníženie stačilo, aby som inzulín úplne vysadil. Zachytil som cukrovku ešte v štádiu, keď to bolo možné. So skúsenosti s ľuďmi, ktorý majú cukrovku 1. typu dlhšiu dobu, napríklad od malička, viem, že po zmene stravy sa na začiatku výrazne zníži potreba inzulínu. Avšak to neznamená vyliečenie. Človek, ktorého organizmus nedokáže vyprodukovať žiaden inzulín, alebo len veľmi málo, sa tak rýchlo z toho nedostane. Ja som mal šťastie, že som to zachytil včas. Mne to vtedy pomohlo.
 

Skupina vitariánov

Pre mňa týmto nastalo nové obdobie života. Najprv som si chcel udržať postoj, že stravu si vyriešim a nechcem sa ňou už viac zaoberať. Myslel som, že si budem žiť ako doteraz, ale zdravšie a nemám záujem o ďalšie informácie. Avšak predsa len ma to ťahalo niečo si vyhľadať a naštudovať. Našiel som na Internete vitariánske stránky a skupinu vitariánov, ktorí organizovali jednodňové kurzy nevarenia.  Objednal  som sa na jeden taký kurz a stretol som tak prvých vitariánov. Boli to pre mňa úplne iní ľudia. Boli usmievaví, pozitívni, zdraví. Vedel som, že sa chcem s takými ľuďmi viac stretávať. Je iróniou osudu, že o pár rokov neskôr ta istá osoba, ktorá ma učila o základoch vitariánstva, na mňa duchovne (energeticky) útočila. Silné útoky v noci, po ktorých som sa zobudil unavený a zničený.

Po nejakom čase som sa musel s touto vitariánskou skupinkou rozlúčiť. I keď tam bolo pár jedincov s vnútorným svetelným smerovaním, celkovo sú v súčasnosti vitariáni z duchovného hľadiska dosť riziková skupina. Paradoxne preto, že surová rastlinná strava dokáže človeka postupne duchovne prebudiť a pomôcť mu zásadne v duchovnom vzostupe. V dnešnom svete sa však taký človek často zapletie do rôznych metód a informácií starých duchovných ciest (ďalej „SDC“). Zároveň mnoho vitariánov sa príliš upne na stravovanie, nechá sa uniesť pocitom vlastnej výnimočnosti a výlučnosti. Ďalší rozvoj a vzostup tak potom mnohí vidia hlavne v zdokonaľovaní stravovania a chýba im tak celkový nadhľad, zaradenie stravovania do kontextu celkovej mozaiky svojho vývoja. Ktorá je omnoho komplexnejšia a mnohovrstevnatejšia. Samozrejme sú výnimky a mnoho vitariánov to pochopilo.  

Poznámka:
Více k tomuto tématu bylo uvedeno např. v duchovní komunikaci
Správná výživa sama o sobě k pochopení smyslu života a splnění životního úkolu nestačí.

Vitariánstvím, přirozenou živou stravou a jejich hodnocením z nadhledu Nové duchovní cesty jsme se na našem webu zabývali v řadě článků: 42B. Přirozená živá strava, 42C. Život v souladu s Přírodou a Silami Světla, 58A. Rizika vitariánství – část I, 58B. Živá strava a vitariánství , 58C. Co je zásadní při posuzování „živosti“ potraviny?, 58D. Rizika vitariánství – část II, 58E. Rizika vitariánství – část III, 58F. Přirozená živá strava - hlubší zamyšlení, 61A. Restaurace s živou stravou I – Jak to všechno začalo61B. Restaurace s živou stravou II – Reagovat včas na náznaky61C. Restaurace s živou stravou III – Současný stav.

Další texty, které pojednávají o energetické čistotě potravin a potravinových doplňků a o kritériích výživy potřebných pro dosažení stabilního světelného vzestupu: 22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I, 23. Optimální stravování z pohledu bioenergií II, Jak zjišťovat dotazem na Přírodu úroveň pravdivosti knihy a čistoty potravin?, Zjišťování kvality své výživy vůči osobnímu optimu, 72B. Zásadní zlom v samovolných vstupech na NDC v září 2014, 72C. Jak funguje nevědomá karmická očista?


Účinky surovej stravy

Dôležité je, že som si stravovaním s cukrovkou pomohol. A nie len s cukrovkou. Mal som i ďalšie zdravotné problémy. Hlavne časté problémy s dýchacími cestami, v detstve laryngitída (zánet hrtanu), neskôr pravidelné zápaly priedušiek. Taktiež asi nediagnostikované problémy s hemoroidmi, keď som mával často krv v stolici. Trápili ma i letné alergie. To sa všetko po zmene stravy upravilo. Schudol  som asi 20 kg z nadváhy, ktorú som mal. Začal som sa viac hýbať, športovať. Chodil som na prechádzky do prírody s vitariánmi. Vlastne prvýkrát som si poriadne uvedomil, že sa striedajú ročné obdobia a keď je vonku pekne a svieti Slnko, tak je dobré toho využiť a vyjsť niekam von. Predtým som si to pri neustálom sedení za počítačom natoľko neuvedomoval. Priveľa slnka pre mňa skôr znamenalo, že sa mi leskne monitor a je treba zatiahnuť záves.

I predtým som mal určité duchovné informácie. Boli však väčšinou o tom ako vnímať duchovné náznaky a vnímať udalosti okolo seba i z duchovného hľadiska. Taktiež skutočnosť reinkarnácie a minulých životov mi prišla prirodzená.  Medzi vitariánmi som však prvýkrát stretol ľudí, ktorý sa bavia o čakrách, energiách, meditáciách. To ma samozrejme zaujalo. Hľadal som informácie, asi ako každý hľadajúci. Najviac ma však ešte v tej dobe zaujali rôzne konšpiračné teórie. Získal som pocit, že svet okolo mňa nefunguje tak, ako som si myslel. Časovo bol rok 2010 a ja som začal objavovať rôzne metódy duchovnej práce. Odskúšal som niekoľko druhov meditácií.  Našťastie ma nelákalo zasvätenie do energií Reiki a ďalších. Nemal som pocit, že mojou úlohou je liečiť, tak prečo sa zasvecovať do liečiteľských metód práce? Ja som chcel hlavne čo najviac naplniť potenciál svojej bytosti. A robiť veci, ktoré majú presah nie len tohto jedného života.
 

Kurzy s vitariánmi

Vďaka vitariánom som sa dozvedel o výmennej akcií pre mladých, dotovanej z peňazí EU, ktorá sa konala v Dobřichoviciach pri Prahe. Mali sem prísť mladí ľudia z celého sveta na 10 dní. Na túto akciu som bol najprv vedený len ako náhradník. V tej dobe však vybuchla sopka na Islande a niekoľko ľudí zo severných krajín nemohli prísť, pretože lietadlá kvôli zvýšenému obsahu prachu a popola v ovzduší nemohli lietať. Ja som tak na poslednú chvíľu dostal informáciu, že sa môžem zúčastniť. Vnímal som to ako zásadnú príležitosť a pomerne rýchlo som sa rozhodol.

Celých 10 dní sme sa všetci stravovali surovou stravou. Ráno sa cvičila jóga a celý deň boli prednášky a semináre z oblasti osobného rozvoja. Tam som poznal ďalších ľudí, hlavne jedno dievča, ktoré nadšene hovorilo o človeku, ktorý sa zaoberá šamanizmom. Hovorila o tom, ako s mamkou a ďalšími ľuďmi boli s ním v pralesoch Amazonie. Hovorila o svojich duchovných zážitkoch. To bol pre mňa ďalší impulz, ktorý ma nadchol a po návrate z akcie v Dobřichoviciach som si toho človeka našiel a objednal sa k nemu na meditáciu. Neskôr som pochopil, že to nebol dobrý nápad. Niekoľko vážnych náznakov ma pred tou meditáciou varovalo. Ja som to však ignoroval a išiel tam aj s kamarátom.  

Ďalšou významnou akciou pre mňa bol vitariánsky týždeň v lete 2010, kde tiež každý deň bol na programe iný druh meditácie a cvičenia (jóga, tai-či, meditácie podľa Osha, semináre osobného rozvoja), prednáška o tachyónoch a s tým spojený predaj tachyónových žiaričov. Urobil som si tam i analýzu technikou Human design, ktorá podobne ako astrologický rozbor vychádza z dátumu a času narodenia.  Našťastie som do ničoho nestihol ísť príliš do hĺbky. Je pravda, že už vtedy sa mi protivila určitá láskyplná naivita niektorých ľudí, ktorý mali pocit, že všetko sa vyrieši „láskou“.
 

Knihy Eckharta Tolle

V tejto dobe som sa dostal k ďalšej knižke, ktorá ma zásadne ovplyvnila. Bola to kniha Moc přítomného okamžiku od Eckharta Tolleho a tiež i jeho ďalšia knižka Nová Země. Vďaka nim som pochopil, aké dôležité je žiť a vnímať prítomný okamih, vnímať krásy vonkajšieho sveta, ale i svoj vnútorný svet, svoje vnútorné rozpoloženie a emočné stavy. Nenechať sa strhávať scenármi z minulosti a neočakávať budúcnosť v nečinnosti.

Myšlienka žitia v prítomnom okamihu nie je v duchovných kruhoch nič nové. Mnoho ľudí, metód osobného rozvoja i duchovných smerov si však neuvedomuje alebo odmieta karmickú záťaž a záväzky z minulých životov. A majú pocit, že dobrým úmyslom, pozitívnym myslením si automaticky zaistia, pritiahnu harmonickú budúcnosť.

Ja to vnímam tak, že človek žitím v prítomnosti dokáže aktívne vnímať aké činnosti sú vhodné vzhľadom k jeho minulosti a dokáže sa zodpovedne pripraviť na budúcnosť.  I keď nastúpi cestu dlhú tisíce míľ, sústreďuje sa na krok, ktorý robí práve teraz. Dokáže skĺbiť intuitívne, emočné vnímanie prichádzajúcich impulzov a rozumové plánovanie činností, ktoré vedú k hmotnej realizácií jeho čistých zámerov. Zámerov získaných na základe vysokého duchovného nadhľadu a neustáleho svetelného vzostupu. Nenecháva sa ovládnuť myšlienkami na minulosť ani budúcnosť. Avšak svoju minulosť ani dôsledky do budúcnosti nepodceňuje, ide cestou zodpovednosti a vyrovnaného prístupu.  Užíva si radosť z prítomnej chvíle, oceňuje krásy života a raduje sa i z maličkostí.

Táto knižka ma mimoriadne posunula ďalej. A možno princíp užívania si prítomného okamihu tiež súvisí a zapadá do duchovných príčin cukrovky. Napríklad Louise Hay vo svojej najznámejšej knižke You Can Heal Your Life (Miluj svůj život) v časti o možných psychosomatických príčinách chorôb píše o cukrovke: Touha po tom, co (by) mohlo být. Velká potřeba ovládat, řídit, kontrolovat. Hluboký smutek. Všechno sladké je pryč.  Čo je potrebné nahradiť novým myšlienkovým pochodom: Tento okamžik je plný radosti. Chci ochutnávat, prožít, užít si sladkost dneška.

Vnímam to tak, že v tomto období som sa skutočne naučil viac si užívať prítomnosť a nezaoberať sa toľko tým, čo mohlo byť a nebolo. Mal som a stále mám určité tendencie preberať sa scenármi minulosti. Čo som mohol urobiť, ale som neurobil, čo sa mohlo stať, ale sa nestalo. Cítim, že teraz dokážem riešiť i náročnejšie situácie priamo. Dokážem vnímať chyby viac ako príležitosti k poučeniu a nemučiť sa pocitom viny ešte dlho potom. Páči sa mi myšlienka, že človek i keď nikdy nebude dokonalý, mal by mať odvahu jednať prirodzene a byť sám sebou.

Vnímam totiž, že žitiu a užívaniu si prítomného okamihu bráni na jednej strane prílišné zahľadenie do samého seba, do svojho vnútorného sveta, ignorovanie impulzov z vonku, ktoré nám prináša okolie, Príroda a svet okolo nás. Na druhej strane sú to i rozpory, ktoré človek v sebe má a ktoré vyžadujú neustálu pozornosť jeho vedomia. Nespracované a nepochopené situácie z minulosti. Postoje k sebe samému a k ostatným.

Mnoho ľudí vnútorne chápe, čo je správne a pre nich prospešné, ale nerobia to. Vnímajú, že by mali zlepšovať svoje stravovanie, svoj životný štýl, menej sa nechávať strhávať stresom z práce. Často však neposlúchnu svoj vnútorný kompas, ktorý ich prirodzene smeruje k zmene seba samých. Väčšina ľudí tak žije svoj život v nevedomosti, nevyužíva príležitosti k zmene, ktoré sa im ponúkajú. Zostáva v nich často iba neurčitý pocit nenaplnenia, pocit prázdnosti, pocit nedostatku zmyslu života.

Byť viac v prítomnom okamihu znamená aj byť viac sústredený, menej roztržitý. Viac ukotvený v hmote. Čo má tiež súvislosť s fyzickým zdravím. Pokiaľ som v minulých životoch podceňoval hmotné zázemie, moje fyzické telo je i tým v súčasnosti oslabené a je to tiež jeden z dôvodov mojich zdravotných problémov. Potrebujem sa sústrediť na vyváženie svojej hmotnej a duchovnej stránky.

Myšlienky z knižky Nová Země som spracoval v iných článkoch na stránkach NDC: 71A. Co je ego, jak se projevuje a jak se s ním vypořádat? I, 71B. Co je ego, jak se projevuje a jak se s ním vypořádat? II. Hodnotenie knihy Nová Země z nadhľadu Nové duchovní cesty je uvedené v ďalšom článku - 71F. Eckhart Tolle a jeho kniha Nová Země.

Spolu s pozitívnym vplyvom na môj vývoj mi knižky od Eckharta Tolleho priniesli i niektoré vychýlené postoje a nepravdivé informácie, ktorých som sa chytil a ďalej rozvíjal. Aj týchto informácií som sa musel vzdať a svoje postoje prehodnotiť. V určitej fázy očisty som potreboval doslova roztrhať knižku Nová Země, aby som pretrhal duchovné väzby na temné systémy parazitujúce na čistom základe tejto knižky. Znovu som sa musel vzdať niečoho, čo mi v minulosti zásadne pomohlo. Obsahovalo to však vychýlené myšlienky, ktoré mi bránili v ďalšom vzostupe.
 

Prvý kontakt s NDC

Vrátim sa k udalostiam roku 2010. V septembri  som našiel článok na vitariánskych stránkach o cvičení Päť Tibeťanov s odkazom na stránky NDC od Věry Talandovej. Nepoznal som Věru vtedy osobne ale vedel som, že napísala knižky s vitariánskymi receptami a z toho, čo som o nej vedel, som si vážil jej úsudok.  Článok a stránky ma zaujali, začal som cvičiť 5T a po prekonaní určitých prekážok s Bio potravinami som sa dostal v decembri 2010 na NDC.
 

Prepisovanie spomienok z minulosti

V období pred vstupom na NDC som znovu navštívil paní, ktorá liečila metódou podľa knižky Cesta od Brandon Bays. Chodil som k nej pravidelne každé 3 - 4 mesiace. Žiadne ďalšie stretnutie už nebolo tak intenzívne ako prvé. Na poslednom stretnutí som už stránky NDC poznal a cvičil 5T.  Išiel som tam s tým, že som bol pripravený odísť, pokiaľ by som cítil, že to nie je pre mňa vhodné. Skutočne sme sa znovu na sedení dostali k spomienke z detstva uvedenej vyššie. Paní, ktorá ma viedla, mi hovorila, aby som si predstavil, že to vtedy dopadlo v poriadku. Že sme sa s tým dievčaťom objali a nič zlého sa nestalo.

Z určitého pohľadu to môže znieť ako dobrá rada, nepríjemnú spomienku z minulosti proste prepísať niečím príjemnejším a nenechať sa tým ovplyvňovať. Je to však skutočné riešenie? Prepíše sa tým i vychýlenie človeka, ktorým si túto udalosť pritiahol? Splní si človek s tým súvisiacu osobnú úlohu, s ktorou sa narodil? Pochopí hlbšiu príčinu týchto udalostí, ktorá leží hlboko v minulosti, v minulých životoch a dokáže sa z toho karmicky vyčistiť? Odpoveď je nie.

Ja som to vnímal tak, že prepísaním tejto udalosti by som nebol schopný sa z nej do hĺbky vyčistiť so všetkými súvislosťami.  Túto udalosť som vnímal ako bránu do minulosti, cez ktorú som schopný napraviť, pochopiť hlbšie dôsledky a príčiny určitých problémov v tomto živote. A taktiež možnosť sa z toho všetkého naplno karmicky očistiť a posunúť sa zásadným spôsobom ďalej vo svojom osobnom vývoji.
 

Pochopenie a hľadanie riešení nepríjemných situácií z detstva ako vývojový úkol

V knihe Ruce Světla popisuje Barbara Ann Brennan, ako ľudia často v detstve zažívajú nepríjemné situácie práve preto, aby boli v dospelosti nútený hľadať lepšie riešenie. Hľadať pochopenie, urobiť zmenu, prekonať sám seba v chybných postojoch, s ktorými sa bytosť narodila a ktorých nápravu si predsavzala a určila ako svoje osobné duchovné poslanie pre tento život.

Tak už na detských ihriskách vidieť situácie a chybné postoje, s ktorými deti budú musieť v dospelosti zápasiť. Pochopenie, napravenie takéhoto postoja, často v podobe zvládnutia zásadnej životnej skúšky podobnej so situáciou v detstve, môže byť výrazným medzníkom v ďalšom duchovnom vývoji bytosti.

Preto som v tomto bode prerušil sedenie, ospravedlnil sa a odišiel. Snažil som sa paní, ktorá mi veľmi pomohla v mojom vývoji vysvetliť, že som našiel inú cestu. Zároveň som však mal pocit, že pre ňu by bolo mimoriadne ťažké vzdať sa všetkých činností na SDC, keďže to znamenalo jej živobytie. Stále som vďačný za jej pomoc, potreboval som sa však posunúť ďalej a opustiť metódu, ktorá mi v určitej fáze života pomohla, naraz sa však stala nedostatočne čistou, nevhodnou pre ďalší vzostup.


Jiří Novák

Poučení vyplývající z uzlových bodů životní cesty

Při kontrole tohoto textu a po doplnění hodnotících dodatků o jednotlivých knihách jsem dospěl až k závěru této první části. Plně si uvědomuji, jakou hodnotou je zveřejnění osobního příběhu v této formě. A to způsobem, který mne samotného mimořádně oslovil svojí upřímností a otevřeností.

Celé toto osobní vyjádření je především obrovskou hodnotou pro samotného Jana. Už tím, že si dokázal zpětně uvědomit zásadní uzlové body své životní cesty, kdy se rozhodoval o změně a kdy o něco šlo. Že si při zpracování tohoto příběhu dokázal ujasnit, jakých dílčích chyb se dopustil. A jak si vlivem těchto chyb svoji cestu poněkud ztížil.
 

Reagovat včas na náznaky se vyplácí

Text má ovšem velkou hodnotu i pro každého dalšího. Aby si uvědomil, že když nebude aktivně reagovat na silné náznaky ke změně, přijde sice v budoucnu další příležitost. Ale ta může být nesrovnatelně těžší, z více pohledů náročnější a komplikovanější. Jano věděl a pochopil, že potřebuje změnu ve výživě. Ale v té době ještě nebyl odhodlán jít do akce. Naopak uvažoval tak, že by musel dostat nějakou vážnou nemoc, aby se k zásadní změně své výživy dokázal odhodlat. A toto „přání“ se mu nakonec se vším všudy vyplnilo. Vážná nemoc se skutečně objevila. Člověk by netušil, že i takto může život fungovat.

Takže zkuste si i ostatní vzít z tohoto textu příklad každý sám pro sebe. Že se vyplácí reagovat včas na náznaky, pokud jste je dokázali rozpoznat. Nebo pokud je vám pomohl rozkódovat někdo další s vyšším duchovním nadhledem. Nepodceňujte duchovní náznaky a nesnažte se je přebíjet rozumovými důvody, většinovými postoji ostatních lidí. Přijměte sami pro sebe rozhodnutí, že za žádných okolností už nebudete silné náznaky ignorovat.
 

Nepřebíjet intuici rozumovými důvody, většinovým míněním

Kolikrát už jsem ve své praxi slyšel příběh typu:
Já jsem jasně vnímal, že tam nemám chodit…, že tuto metodu nemám zkoušet…, že se s tímto člověkem nemám setkávat…, atd.

A přesto to ti lidé udělali. Protože rozumové důvody ve hmotě vnímali jako silnější než duchovní náznak přicházející intuicí. A to, co potom následovalo, se dá označit tak, že dostali do těla. Vyvolali tak zbytečnou několik dnů nebo i mnohem déle trvající náročnou karmickou očistu spojenou s nepříjemnými tělesnými a psychickými prožitky. Očistu z události, kdy například sami dobrovolně šli na místo, kam jasně vnímali, že chodit nemají.

Zkuste se jednoho dne ze všech těchto událostí poučit. Pokuste se i vy na váš vlastní život podívat pohledem, kterým se Jano díval na svůj. A co kdybyste z takového pohledu na svůj život dokázali učinit nějaké zásadní předsevzetí pro vaše další životní nasměrování?
 


V súčasnosti ponúkam konzultácie v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať na emailovej adrese:  jan.pecsok@gmail.com

© Ján Pecsök, říjen 2015
© Jiří Novák, říjen 2015
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 185
  • 29
  • 28
  • 24
  • 28

Celkový počet hlasů: 294