Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články I: 1 - 29 | 3. Jak lze proniknout do duchovního pozadí světa?

3. Jak lze proniknout do duchovního pozadí světa?

Jiří Novák Vloženo 1.2.2010
Jiří Novák

Duchovní pozadí člověka a světa je oficiálně odmítáno, ale tajně je zkoumáno. Dveře do duchovního pozadí mi otevírá vnitřní rovnováha a morální čistota. Probuzení duchovního vnímání tak může být výsledkem vědomé práce na sobě. Vyvarujme se však nahlížení do duchovního pozadí mimo pořadí, za pomoci drog, umělých technik či rituálů. Z duchovního pozadí totiž působí nejen síly Světla, ale také síly Temna. Nechtějme se stát pro zdánlivé výhody mlčenlivými spolupracovníky Temna. Ani postoj materialistů není v pořádku. Odmítám-li totiž svoji duchovní rovinu, dávám ji k dispozici skrytým silám Temna.

Duchovní šestý smysl pro vnímání duchovního pozadí

    Duchovní rovinu světa rozhodně nelze vnímat běžnými smysly. A přesto někteří lidé dokáží tuto neviditelnou atmosféru rozpoznat, vycítit, odhadnout. Říkáme o nich, že mají navíc šestý smysl, duchovní smysl pro vnímání duchovního pozadí světa. Tento duchovní smysl může mít více podob, typů. Někteří vidí prvky tohoto duchovního pozadí nebo alespoň vnímají určité impulsy odtud v podobě symbolických obrazů. Další slyší informace ve formě slov a zvuků. Někteří předávají informace z duchovního pozadí formou telepatické komunikace nebo automatického psaní. Nejobvyklejší je však pocitové vnímání. Jasně cítí záměr druhého člověka – co chce udělat nebo co chce říci. Mohou dokonce vnímat jeho myšlenky ještě dříve, než je vysloví nahlas. Uvedu několik příkladů projevu duchovní roviny života.

    Příklad 1: Mnozí lidé zažili něco, co vypadalo jako pouhý sen. Vnímali, že u postele stál jejich syn a usmíval se na ně. Později se dozvěděli, že právě v tu dobu zahynul při letecké katastrofě. Takže nešlo o pouhý sen. Šlo o skutečný projev duchovního pozadí. Naposledy je navštívila v nehmotné podobě bytost jejich zemřelého syna. Ještě předtím, než přešla po fyzické smrti do jiné roviny existence.

    Příklad 2: V televizi běžely skutečné zážitky jedné rodiny, které řádil v bytě divoký duch poltergeist. V jejich bytě bez varování létaly talíře a rozbíjely se nejrůznější předměty. I v tomto případě šlo o naprosto zřetelný a hmatatelný projev duchovní roviny života. Projev tak silný, že měl vliv i na hmotné předměty. A pro jeho sledování nebylo potřeba žádného zvláštního duchovního smyslu.
 

Probuzení duchovního vnímání může být výsledkem vědomé práce na sobě

    Takové a jiné podobné příhody se lidem dějí. A nejde přitom o několik jedinců. Průzkumy v některých zemích svědčí o tom, že podobný dotek duchovního pozadí světa zažila alespoň jednou v životě více než polovina světové populace. A to už nejde jen tak spláchnout slovy o tom, že si to všichni vymysleli. Zůstává otázkou, komu takové vnímání funguje. Některým lidem se stalo, že od určitého období jejich života jim jako zázrakem, nebo čirou náhodou, začalo fungovat toto mimosmyslové vnímání. Další mají neobvyklé schopnosti od narození. To však nejsou jediné možnosti. Na svém vlastním případě mohu doložit, že probuzení takového vnímání může být výsledkem vědomé práce na sobě, na své vlastní bytosti, aniž by tady byly nějaké zjevné předpoklady od narození.

    Původně jsem byl zarytý materialista. Nic duchovního jsem nevnímal, ani jsem o těch věcech nic nevěděl. Co mi pomohlo probudit duchovní vnímání? A co může do jisté míry pomoci i komukoliv dalšímu? Okolnosti v mém životě, potřeba větší péče o zdraví, mě dovedly k tomu, že jsem začal vědomě pracovat na své vnitřní rovnováze, harmonii a stabilitě. Změna výživy a stravovacích návyků, pravidelné cvičení Pěti tibeťanů. Více přirozené živé stravy – ovoce, zelenina, ořechy. Vytěsňoval jsem ze svého života negace, negativní projevy, neustálou potřebu někoho, něco kritizovat, stále na něco nadávat, pořád si stěžovat. Na politiku, nepřízeň osudu, na počasí, na nešťastné náhody. Přestal jsem lhát, přestal jsem kamuflovat a snažil jsem se být za každé situace upřímný. Přestal jsem si brát to, co mi nepatřilo, i když to třeba byly jen čisté papíry ze zaměstnání. Dával jsem si pozor, abych neudělal cokoliv na úkor druhého. Začal jsem brát události tak, jak přicházely. Samozřejmě, lehce se to napíše, ale projít takovým vnitřním vývojem není vůbec jednoduché. Co úsilí dá odstranit ze svého jednání pouhý jeden zlozvyk.

    Každopádně jednoho dne jsem si uvědomil, že vnímám, jak mým tělem proudí určité energie. A postupně jsem zjišťoval, že tyto energie přinášejí skryté informace, které začínám vnímat. Že se mohu ptát na otázky týkající se duchovního pozadí světa a dostávám na ně odpovědi. Nešlo o záležitost několika dnů, ale spíše o týdny a měsíce, několik let pomalého vývoje. Žádné osvícení zázrakem shůry, jak o něm mluvili další lidé, kterým se to stalo.
 

Dveře do duchovního pozadí mi otevírá vnitřní rovnováha a morální čistota

    Takže předpokladem pro fungování a přirozené rozvinutí schopnosti vnímání duchovního pozadí světa je vnitřní rovnováha, morální čistota, dobrý charakter. Nesmírně důležitý je požadavek čistoty, dobrých úmyslů. Snažit se proniknout do duchovního pozadí proto, abych napomohl své evoluci a evoluci dalších lidí, přírody i celé planety. A snažit se proniknout čistým způsobem. Pokud budu mít záměr pomáhat, čistit, léčit, pak přitáhnu pomoc vyšších bytostí světla a ty mi budou pomáhat. Pokud mne však duchovní pozadí zajímá proto, abych měl nad ostatními převahu, abych snáze a dokonaleji mohl zneužívat další lidi ke svým cílům, pak obvykle sám budu ovládnut a zneužíván temnými bytostmi a strukturami, které jsem svým záměrem přitáhl. Taková jsou pravidla duchovního pozadí světa.
 

Vyvarovat se nahlížení do duchovního pozadí mimo pořadí

    Někteří jsou tlačeni zdravotními problémy sebe nebo blízkého člověka k tomu, aby se pokusili rychle a jednoduše nahlédnout do duchovního pozadí a nalézt zde návod k pomoci. Nezajímá je duchovní cesta jako taková, ale chtějí jen pochopit svoji nemoc. Místo zdlouhavější změny svého života a nastoupení skutečné duchovní cesty se pak pokoušejí mimo pořadí nahlédnout tam, kam ještě jejich vnitřní harmonie a naladěnost nedosahuje. Udělají pak to samé, co mnozí další provádějí z pouhé zvědavosti. Otevírat komnaty, které ještě mají být zavřeny, získávat informace, které mi ještě nepřísluší vědět. I to mnohokrát zkomplikovalo další život člověka. Snažit se překonat duchovní blokády a nahlédnout do svých minulých životů. Vyhledat mága, který ovládá regresi, to znamená otevírání informací o minulých životech. Nebo se pokusit rozšířit vlastní vnímání, rozšířit si vědomí požitím drogy, zásahem jiného člověka, jakýmsi zasvěcením a podobně. Člověk netuší, jaké komplikace na své duchovní cestě si může pro pár získaných informací způsobit.

    Existuje totiž celá řada umělých způsobů, jak zažít velmi rychle prožitek duchovních světů – drogy, holotropní dýchání, regresní terapie, různé formy jednorázového zasvěcení a jiné umělé duchovní techniky. Techniky a zase techniky. Kolik návodů slibujících okamžité výsledky najdeme v knihách i na stránkách Internetu. Ten, kdo je na vzestupné duchovní cestě, chápe, proč je takový umělý způsob ovlivňování duchovního pozadí nebo alespoň nahlížení do něj pro člověka nebezpečný. Ani dobrý úmysl mne neopravňuje nahlížet někam mimo pořadí. Nastoupíte-li vzestupnou duchovní cestu, začnete se automaticky karmicky čistit. A informace z minulých existencí vám budou otevírány v takovém pořadí a rozsahu, na který jste v tu chvíli připraveni. To je správná duchovní cesta. V některém z dalších pokračování se této problematice budu věnovat podrobněji. Teď uvedu konkrétní případ jedné takové veřejně provozované akce, která skončila takřka katastrofou. Což jenom potvrzuje oprávněnost mého varování. Příklad také naznačuje, jaké následky může mít používání umělých pomůcek nebo jakýchkoliv psychotropních látek na duchovní cestě. Kam až může vést touha člověka mít okamžité zážitky rozšířeného vědomí i přes určitá rizika.

     Příklad 3: Dne 16. 6. 2001 se konala řízená meditace zhruba 35 osob v Praze, každý účastník zaplatil poměrně vysokou částku 2000 korun. Před meditací požili bylinný čaj namíchaný údajně domorodými jihoamerickými indiány. Výsledkem měla být podle organizátora akce "osvobozující autohypnóza pralesních kouzelníků a řízená vizualizace". Skutečný výsledek této zdánlivě neškodné akce však byl naprosto neočekávaný. Celkem 32 účastníků meditace se přiotrávilo a muselo být převezeno do několika pražských nemocnic, řada z nich v bezvědomí, dva nejtěžší případy musely být umístěny na jednotku intenzivní péče. Organizátor akce, který podobné meditace podle vlastních slov bez problémů organizuje již 10 let, byl obžalován z neoprávněné výroby a uchovávání omamných a psychotropních látek. Chemický rozbor totiž v připravené čajové směsi prokázal přítomnost jedovatých alkaloidů vyskytujících se např. v rulíku, blínu či durmanu. Trestní sazba pro takový přečin činí až 15 let. Nebo se takový jedinec na pár dní či týdnů odklidí a pak se věc jednoduše zamete pod koberec? Jak to asi ve skutečnosti dopadlo?
 

Pronikání do duchovního pozadí za pomoci drog je nebezpečné

    A ponaučení, které z toho vyplývá? Podobné způsoby propagace poznávání duchovního pozadí světa považuji za zcela neetické a navíc nebezpečné. Přesto mnozí lidé neváhají vyzkoušet si tyto metody. V tomto případě je výsledkem mimořádně tvrdé poučení pro organizátora akce, který i na svých dřívějších přednáškách pozitivně hodnotil šamanské rituály a používání psychotropních látek v duchovním postupu člověka. Tvrdé poučení pocítili také ostatní účastníci, kteří se přiotrávili a navíc museli absolvovat nepříjemný kolotoč policejních výslechů. Každý rozumně uvažující člověk příště zváží svoji případnou účast na podobné akci mnohem důkladněji.
 

Poznání duchovní roviny nevede automaticky ke štěstí a pohodě

    Již jsem vysvětlil, že v duchovním pozadí světa existují skutečné příčiny a hybné páky drtivé většiny jevů a událostí, které vnímáme ve hmotné rovině. A to jak těch pozitivních, příznivých, tak také i těch negativních, destruktivních, katastrofálních. To, co na nás skrytě působí, však nebylo vždy vedeno s cílem pomoci nám ve vývoji, zlepšit naše zdraví, zpříjemnit náš život. Mluvím-li o duchovní rovině života a světa, nemám vždy na mysli jen to čisté, pozitivní a povznášející, co odtud působí. Ale také to temné, ovládající, parazitující a škodící. Nebudu zastírat, že poznání duchovní roviny života nevede automaticky ke štěstí a pohodě, jak si mnozí začátečníci myslí. Vždy mi to však umožňuje lépe pochopit běh událostí a dává mi to větší svobodu v rozhodování.
 

Z duchovního pozadí působí síly světla i síly temna

    Je na mně, na mém způsobu života, jaké síly jsem ochoten nechat na sebe působit. A čemu se naopak razantně vzepřu a co vytěsním ze svého života. Protože to, co na nás skrytě působí, nebylo vždy vedeno s cílem pomoci nám ve vývoji, zlepšit naše zdraví, zpříjemnit náš život. Je známo, že od nepaměti působí z tohoto skrytého duchovního pozadí dva druhy sil. Jednak síly světla – to jsou ty bytosti, energie, které podporují vývoj člověka, jeho vzestup, zdraví, zlepšování jeho bytosti. Síly světla uznávají, že člověk má právo svobodné vůle a učí jej přijmout za svá rozhodnutí zodpovědnost. Snaží se v člověku posílit ty nejlepší jeho vlastnosti. A naopak potlačit, rozpustit, překonat to špatné, co v člověku je.

    Tou druhou stranou jsou síly temna. Ty vždy usilovaly o ovládnutí druhých. O jejich zneužívání, o manipulaci s nimi. Ať už skrytou nebo zcela otevřenou. Ti stojí v pozadí za rozpoutáním většiny válek, za násilnými jevy, které označujeme jako terorismus. Ale také za skrytou manipulací, ovládáním, zneužíváním. Tyto síly vždy v lidech podporovaly to nejtemnější. Vytahují z lidí do jejich hmotných projevů ty nejhorší vlastnosti, nízké pudy, chtivost, požitkářství. Některými jejich nástroji pro ovládání jsou drogy, alkohol, kouření i jiné návykové látky. Ale používají i zcela neviditelné metody energetických úpisů. Lidé jsou pak skrytě nuceni silou závislosti nebo tlakem závazku, kterým nelze odolat. Berou pak tyto povzbuzující prostředky nebo dělají to, k čemu se nevědomě zavázali. Například vysávají druhé, berou jim energii, snaží se je stáhnout z jejich duchovní cesty. Aniž by věděli, že to dělají, aniž by tušili proč a pro koho to dělají. A těžko se dostávají z tohoto začarovaného kruhu ven. Do kategorie látek vyvolávajících závislost dnes navíc patří i většina farmaceutických léků. To vše vede člověka k tomu, že svým způsobem života jde proti své přirozenosti, proti svému zdraví, proti své existenci. Temnota proti světlu, zlo proti dobru. Nejde jen o pouhé označení, které snad má odlišit dobře a špatně chovajícího se člověka. Jde o živoucí systémy vybudované na odlišných typech nosných energií a lišící se podstatně svým přístupem k životu. O tom bude více v dalších pokračováních, kde se budu zabývat energiemi, na jakých funguje duchovní rovina světa a dva odlišné protiklady, dobro a zlo.
 

Obezřetnost při poznávání duchovního pozadí je na místě

    Závěr: člověk musí být při poznávání duchovního pozadí světa obezřetný, aby nenaletěl. Aby nebyl zneužit silami, které jej chtějí ovládat. Volejte a dostanete odpověď. Tlučte a bude vám otevřeno. Záleží však na vašich úmyslech, i těch nejskrytějších. A do duchovního pozadí vám pak otevřou dveře síly světla nebo naopak síly temného zla. Toto si každý plně uvědomte ještě předtím, než se odhodláte začít poznávat duchovní pozadí světa nebo s ním dokonce navazovat spojení. Přitáhnete-li svými prvotními úmysly pomoc vyšších bytostí a vyšších energií světla, začnete duchovně stoupat. Bude se rozšiřovat okruh vašich informací o fungování světa, přírody a člověka. Budete lépe rozumět svému životu a událostem, které v něm přicházejí. Budete se posouvat k lepšímu dokonalejšímu zdraví a k větší vnitřní vyrovnanosti, stabilitě a harmonii.
 

Nechtějme se stát pro zdánlivé výhody mlčenlivými spolupracovníky temna

    Přitáhnete-li pomoc temných sil, mohou vám být dočasně propůjčeny určité duchovní schopnosti. Mimořádné vnímání, jasnovidnost, schopnost pohledu do budoucnosti, magická tvořivá síla, schopnost ovlivňovat události kolem sebe působením svého vědomí. Schopnosti, které nevyplývají z vaší vnitřní čistoty, ale jsou výsledkem úpisu, který jste nevědomě přijali. Kolik lidí se nechá nalákat na zvláštní privilegia a mimořádné schopnosti. Aniž by si uvědomili, že za to musí zaplatit. V pohádkách se takovéto závazky podepisovaly krví. V současné době je však typické nevědomé energetické přijmutí takového úpisu, aniž by si člověk na vědomé úrovni cokoliv uvědomil.
 

Skryté spojení s temnými silami deformuje člověka

    Také můžete skrytě získat schopnost vysávat energii z druhých osob i zvířat, aniž byste si to uvědomili. Budete pak schopen zneužívat bytosti kolem sebe i nejrůznější přírodní objekty. Ale tato energie nebude jen pro vás. To hlavní budou splátky těm temným silám, které vám tyto temné schopnosti předaly. Stanete se bytostí, která ubližuje svým spolupracovníkům i členům své nejužší rodiny. Sám však nebudete pořádně chápat, co se kolem vás děje. Proč lidé kolem vás mají nečekané zdravotní problémy, jejichž příčiny nedokáže medicína zjistit. Skryté spojení s temnými silami vám bude čím dál více deformovat charakter. Budete mít stále silnější pocit, že pro sebe máte právo dělat cokoliv. I když to omezuje životy druhých lidí. I když to dokonce ohrožuje životy druhých. I když to druhé připravuje o život. Stanete se předsunutým bojovníkem temných energií, temných sil. A vůbec si to třeba nemusíte uvědomovat. To všechno může být důsledkem vašich prvotních nečistých záměrů při poznávání duchovního pozadí světa. Takže pamatujte si. Nejdůležitější jsou vaše prvotní úmysly. Chcete pomáhat evoluci sebe a druhých? Nebo chcete mít výhodu, převahu nad těmi zabedněnými? Nebo vás žene pouhá zvědavost? A jste ochoten jít postupnou eticky čistou cestou, nebo chcete nahlížet do duchovního pozadí mimo pořadí?
 

Duchovní pozadí je oficiálně odmítáno, ale tajně je zkoumáno

    Již desítky let probíhají po celém světě tajné výzkumy velmocí týkající se duchovního pozadí světa. To, co je na jedné straně vědou, státními institucemi a značnou částí veřejnosti zesměšňováno, je současně předmětem utajených výzkumů. Ty probíhají pod kontrolou vlád, i mimo kontrolu státních institucí. Co myslíte, že je skutečným cílem těchto výzkumů. Převést lidstvo na novou duchovní cestu bez násilí a válek? Získání převahy nad ostatními velmocemi v tomto rozděleném světě? Nebo snad dokonce získání prostředků a metod, jak skrytě ovládat a manipulovat vlastní národy? Odpovězte si sami. To, co se dnes děje ve světě vám dává jednoznačný návod.
 

Odmítám-li svoji duchovní rovinu, dávám ji k dispozici skrytým silám

    A ještě jedna věc. Co když si člověk řekne, že je vlastně lepší o duchovním pozadí světa nic nevědět. Nebo dokonce přijmout zásadový postoj, že nic takového neexistuje. Tím bych přece měl být ochráněn proti temným vlivům, které by odtud mohly na mne působit. Je tomu tak nebo není? Představte si, že budete mít dům se zahradou. A začnete všude prohlašovat, že ta zahrada není vaše. Že s ní nechcete mít nic společného. Co se asi stane? Za nějaký čas tu zahradu někdo zabere. Určitě to nebude slušný člověk, ten by si nic podobného nedovolil. Podobné to je i s vaším duchovním pozadím, které prokazatelně existuje. A vy tvrdíte, že to není pravda, že to není vaše. Co se asi stane? Člověk, který tvrdí, že duchovní rovina života neexistuje, vlastně sám sebe vydal na pospas všemu, co z této roviny skrytě působí. Netuší, že jeho duchovní část se fakticky stala zahradou obdělávanou jinou silou či entitou. A v tomto případě to budou zpravidla síly negativní. Člověk pak ztrácí jakoukoliv kontrolu nad svým životem i možnost hlouběji mu porozumět. Je jako list, který spadl se stromu a vítr jím smýká z místa na místo. Říká tomu nevyzpytatelný osud, náhoda, štěstí, smůla. Uznává jen hmotu. To, co může vidět, slyšet, nahmatat, prostě ověřit svými pěti smysly. V tomto hmatatelném prostoru se cítí bezpečně. To pokládá za jasné, prokazatelné, ověřené. Ale do jaké míry to mohou být klamné vjemy a iluze, o tom jsem psal v prvním článku.

    Když duchovní pozadí sebe sama a světa odmítám, pak se bráním ho vnímat a nepracuji s ním. Nerespektuji ho. Nezařazuji ho do svého uvažování. Nechci brát v úvahu informace a impulsy, které z něho přicházejí. A musím pak nést důsledky tohoto svého rozhodnutí. Často takto smýšlející lidé šlápnou vedle a nechají se ovládnout přes cigarety a jiné návykové prostředky. Nebo přes svoji touhu po kariéře, profesním postupu, po bohatství. Za této situace pak někteří nevědomě ubližují druhým, třeba energetickým vysáváním. Další pak pro naplnění své touhy neváhají lhát, ovládat a ubližovat druhým vědomě. A v extrémním případě i krást nebo dokonce vraždit. Nejde jen o to, že jsou hmotně ovládnuti určitou závislostí. Především se však na jejich vlastním duchovním pozadí uchytily temné síly přilákané neetickou činností. Přehmaty proti dobrým mravům. A tyto síly je skrytě nutí, aby v neetické činnosti nejen pokračovali, ale aby podnikali další razantnější kroky na uspokojení svých rostoucích potřeb a závislostí. Někteří by toho chtěli třeba i nechat, ale jsou skrytě nuceni temnou silou, která na nich parazituje, a které nedokáží odolat. A této závislosti nakonec obětují celý svůj život, svoje zdraví, vztahy, rodinu. A na počátku nebylo nic víc, než pouhé odmítání duchovní roviny života.
 

Energetické vysávání člověka člověkem je výsledkem působení duchovního pozadí

    Vy, kteří jste to nezažili, si nedovedete představit, jaké to je, když v běžné rodině jeden z rodičů nevědomě energeticky vysává svého partnera a obě společné děti. On sám je v pohodě, nepotřebuje přece nic řešit. Žije si nad poměry. Druhý partner a děti však trpí občasnými neobvyklými zdravotními neduhy, které postupně přecházejí do chronické podoby. Jednoho dne vysávaný partner vyhledá odbornou duchovní pomoc, aby zjistil, co se u nich doma děje, když už si s tím medicína neví rady. Pochopí situaci a začne na sobě duchovně pracovat. To však nestačí k tomu, aby problémy vymizely. Zoufale žádá svého partnera, aby změnil svůj způsob života, což je základní podmínka k zastavení nevědomého vysávání. On se však tomu jenom směje. Protože sám nic necítí. Protože je zdravý a nějakým povídačkám o vysávání jednoduše nevěří. V takové situaci pak zbývá jediná možnost. Vzepřít se a trvat na duchovním řešení situace. Buď to přestaneš dělat, nebo odcházím. Rozchodem se dostat z každodenního kontaktu a těsného dosahu od vysávající osoby. „Ale vždyť on je tak hodný, věnuje se dětem. Co bych si bez něj počala.“ Ano, radikální rozchod v partnerském vztahu se společnými dětmi není jednoduchý. A přece je to jediná možnost, pokud partner vysává, nechce přijmout pravdu o skrytém působení duchovního pozadí a není ochoten záležitost duchovně řešit. Málokdo je schopen dotáhnout řešení takové situace až do konce. A to i v mnohem jednoznačnějších situacích, kdy se partner opíjí a fyzicky ubližuje. Toto všechno jsou projevy duchovního pozadí člověka. Všechno to se může dít lidem, kteří duchovní pozadí života odmítají. Příště budu psát o trojici základních rozdílů, které odlišují duchovní a materialistický pohled na svět.


O autorovi:   Jiří Novák je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Má za sebou 20 let praxe jako vědec a vysokoškolský učitel na Vysoké škole ekonomické (doc., RNDr., CSc.). Po dalších devíti letech přípravy na novou životní etapu funguje od r. 2003 jako duchovní učitel a léčitel zabývající se diagnostikou a optimalizací fungování energetického systému a čaker člověka. Pomáhá nasměrovat člověka na novou duchovní cestu. Kromě desítek seminářů měl v  letech 2003 – 2007 celkem 24 veřejných přednášek o duchovní problematice v Kulturním domě Vltavská v Praze 7. 


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci.


V rubrice  Vydané KNIHY  najdete přehled a objednávkový formulář k našim knihám zaměřeným na určitá témata nebo úseky historie: Duchovní pozadí historie pozemské civilizace. 1. a 2. stvořitelský plán a výsledný dvojí typ člověka na Zemi s jinými možnostmi, rozdílnou hmotnou a duchovní výbavou. Odlišnosti původní Staré duchovní cesty od Nové duchovní cesty nastartované v roce 1999. Spirituální problematika dnešního člověka. Jak se dostat na neomezený světelný duchovní vzestup a trvale si ho udržovat - opěrné body životního stylu. Soustavná karmická očista. Komunikace s duchovními institucemi, které skrytě vedou současný vývoj na Zemi.


V krátkých videích na Facebookové stránce  Proč jsme tady na Zemi  vysvětlujeme témata spojená s hledáním a rozvíjením duchovní (spirituální) roviny života dnešního člověka. A to krok po kroku tak, aby se hledajícímu otevřela světelná duchovní cesta, a nikoliv astrální cesta spojená s magií, nebo dokonce temná stezka spojená se zneužíváním bytostí. Pro přehrání videa není nutné mít vlastní účet na FB a přihlašovat se na FB. Případně lze zadat odkaz napřímo na všechna videa:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos


© Jiří Novák, únor 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Oznámkujte prosím jednou známkou od 1 (nejlepší) až po 5 (nejhorší).

  • 464
  • 38
  • 24
  • 27
  • 28

Celkový počet hlasů: 581