Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články I: 1 - 29 | 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?

20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?

Jiří Novák Vloženo 31.3.2010
Jiří Novák

Případný odchod dnešní civilizace do nehmotných sfér? Jenom bychom tím následovali neúspěšné dávné civilizace odsunuté po katastrofách mimo vývoj do duchovního depozita. Kdo nepochopil své vlastní omyly, ten nás nemůže vést. Z minulosti se máme poučit, ale ne ji opakovat. V této části jsou také uvedeny informace bytosti Slunce o učení MCEO z dávné minulosti. Pokud chce současná civili­zace přetnout začarovaný kruh opakovaných katastrof, pomoci může jedině zásadní změna duchovní orientace člověka, kterou vysvětlujeme na těchto webových stránkách. Učení starých duchovních mistrů z dávné minulosti nám v tom nepomůže. Nová duchovní cesta dnes poskytuje zcela novou možnost. Nikoliv úplný odchod ze hmoty, ale vrátit se do své původní domovské sféry duchovní částí své bytosti a přitom zůstat pevně ukotveni ve hmotě. A takto pomoci s karmickou očistou domovského světa.

Novými příležitostmi nejsou stará oprášená učení z dávné minulosti

    V minulém článku 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty jsem uvedl, že na rozhraní tisíciletí a Věků přicházejí nové informace, jiné příležitosti. Čas od času by mělo lidstvo dokázat odhodit starý kabát a přijmout nový, který se objevil, a který je k dispozici. Ano, je to velké umění, rozpoznat novou příležitost a dokázat ji přijmout v pravou chvíli. Kdo příležitost promešká, může skončit v propadlišti dějin, stejně jako mnoho jednotlivců i celých civilizací v minulosti. Ve svém vývoji propadli proto, že nedokázali včas přijmout a rozpoznat impuls k provedení razantní změny. Ale pozor – těmi novými informacemi a dalšími příležitostmi nejsou oprášená učení z dávné minulosti od starověkých učitelů lidstva. Taková učení považuji spíš za nástrahy, za nové zkoušky jednotlivců i celého lidstva. Znovu se lidstvo nechá svést do pasti dobře vypadajících „dokonalých“ teorií? Nebo překročí svůj stín a dokáže tentokrát volit jinak a lépe?

Neúspěšné civilizace jsou odsouvány do trvalého duchovního depozita

    Připomeňme si, co taková katastrofa civilizace znamená. Během katastrofy přichází o život drtivá většina příslušníků civilizace. Přežívá obvykle hrstka jedinců, kteří se pokusí založit nový život. Je logické, že malé skupině bytostí se rodí málo dětí. Většina bytostí staré civilizace proto už nedostane šanci nového zrození. Nejen že je málo příležitostí, komu se narodit, ale je tady ještě další skutečnost. Do nových těl sestupují také bytosti z vyšších duchovních sfér, aby se pokusily vývoj nasměrovat jiným směrem. Mnozí z nich dostávají šanci proto, aby napravili své špatné vedení civilizace ve hmotě. Nebo případně následuje pokus o postupné vysazení nového typu člověka.

    A co původní stará civilizace? Definitivně zůstává v posmrtné sféře a odtud je odsunuta do trvalého duchovního depozita. Kdo chodil do vědecké knihovny, ví, jak to funguje. Na skladě jsou pouze knihy za několik posledních let. Ty si můžete vypůjčit okamžitě. Další starší knihy bývají v odsunutých depozitních skladech. Můžete si je objednat a dostanete je až za několik dní. Přechod těchto knih do aktuálního života je podstatně složitější. Navíc tyto knihy jsou skladovány za horších podmínek. Snáze podlehnou postupné zkáze, vlhkosti, rozpadu. Tím chci naznačit, že informace o starší minulosti se postupně ztrácejí, protože je lidstvo už nepoužívá.

    Dávné civilizace zůstávají v depozitu natrvalo. Těch bytostí jsou tam miliardy. A drtivá většina z nich už se tady na Zemi nemůže zrodit. Proč? Na planetě Zemi je dnes zrozeno téměř 7 miliard bytostí. Na seminářích v roce 1999 byla předávána informace, že v duchovním obalu Země je dokonce kolem 60 miliard bytostí. Už chápete, proč se tady nemohou všichni znovu zrodit?

    Jednoduše pro ně není místo, ani dostatek rodičů, kteří by je ve hmotě zplodili. Šanci znovu se zrodit dostane jen nepatrná část těchto civilizací – už ne miliardy, ale tisíce. Právě a pouze ti jedinci, jejichž přítomnost je pro nový vývoj zásadní. Jen pro některé z nich se tak šance opakuje ještě podruhé. Zbývající už svoji možnost minuli. Šanci vyvést svět z opakovaných katastrof dostávají postupně jiné bytosti.

    Je pak jednoduché namluvit si tam v duchovním depozitu pocit, že návrat do duchovních sfér byl cílem jejich evoluce. Že si udělali několik potřebných životů ve hmotě, při kterých se dokonale očistili. A že je pak vzali zpět nahoru, kde vždy byli a kam patří. Už chápete, odkud pochází myšlenka, že poté co projdeme evolucí ve hmotě, se vrátíme zpět nahoru?

Kdo jsou ti starověcí učitelé lidstva, od kterých někteří přenášejí informace?

    A odkud bere Stará duchovní cesta informace? Od duchovních mistrů mimo hmotu. Ale často také od dávných civilizací v duchovním depozitu. Mnozí z autorů přece uvádějí, že přejímají informace od starověkých učitelů lidstva. Někteří s nimi komunikují v jiných stavech vědomí, kterých dosahují za pomoci podpůrných drog a jiných umělých prostředků. S kým myslíte, že se tímto nepřirozeným způsobem spojují? Právě s bytostmi těchto dávných civilizací, které odpočívají v duchovním depozitu a ztratily možnost návratu do hmoty. Tedy návratu do roviny, ve které se odehrává skutečný vývoj. Samozřejmě, i jejich zkušenosti je vhodné znát. Ale je nutné je správným způsobem vyložit a pochopit. A ne je brát jako návod pro nový vývoj.

    Co se chceme naučit od civilizace, která nedokázala najít cestu vzestupu a skončila katastrofou? A která si přitom myslí, že nešlo o pád jejich civilizace, ale o cestu k vyššímu vývoji zpět domů? Je toto ten správný zdroj informací, který bychom měli vyhledávat? Snad jedině jako poučení, jakou cestou nemáme jít. Ale takto dnes nejsou informace od těchto dávných učitelů prezentovány. Jsou vydávány za východisko z nouze pro dnešní svět. A to je velmi nešťastné. Pokud chceme další katastrofu, pak klidně následujme starověké učitele. Ti nám řeknou, jak dosáhnout odsunutí ze hmoty. A také vysvětlí, že to nebude prohra, ale udělají z toho vítězství.

Kdo nepochopil své vlastní omyly, ten nás nemůže vést

    Nechceme-li další katastrofu, potřebujeme se jejich názorům vyhnout. A místo toho hledat novou, úplně jinou cestu. I když se nám tito dávní učitelé a jejich dnešní žáci z našeho světa budou vysmívat. A budou nás napadat nejrůznějšími složitými teoriemi o nemožnosti této cesty.  Právě tak, jak byly informace o Nové duchovní cestě napadeny z pozice osob propagujících magii a dávná privilegia z minulosti. Chápete, jak informace přenášené od těchto starověkých učitelů i jejich dnešních žáků ztěžují dnešnímu člověku nalezení správné duchovní cesty? Podívejte se kolem sebe, kdo je natolik neovlivněný, aby nepřijal za své tyto všeobecně rozšířené vadné teze.

Teze o přechodu lidstva mimo hmotu stále přetrvávají

    Už chápete, proč prakticky ve všech knihách nacházíme propagaci budoucího přesunu pozemského lidstva do nehmotných a polohmotných sfér? Tato myšlenka tu není náhodou. Jde o teze, které v sobě celé věky nosili lidé ve hmotě i duchovní bytosti a instituce nad hmotou. Dodnes tyto myšlenky přetrvávají. Protože to přece doporučují starověké civilizace, které tehdy byly na mnohem vyšším stupni vědeckotechnické, duchovní a etické úrovně než dnešní lidstvo. Protože to doporučují Vesmírní lidé, bytosti jiných mimozemských civilizací, které také dosáhly vyššího stupně vývoje než dnešní lidstvo. Říká a tvrdí to prakticky každý, kdo nemá napojení nahoru mimo tento Vesmír do vyšších světů.

    Nesmíme zapomenout na to, že tyto dávné civilizace zklamaly a nenašly cestu duchovního vzestupu. Je třeba správně pochopit důvod jejich trvalého setrvávání v nehmotných sférách. Rozpoznat, že to není jejich vítězství, ale nezbytně nutná situace, která nastala po jejich selhání ve hmotě. Nic na tom nemění to, že oni si myslí, že to jejich přežívání v duchovním depozitu je skutečný život a vývoj. Právě od nich pochází mnoho informací z tzv. channelingu. Pozor na nekritické přijímání těchto informací a pokusy vnášet je do praxe dnešního světa!

Učení MCEO starověkých učitelů

    Na duchovní cestě je člověk zvyklý, že žádná věc se neděje náhodou. Poté, když jsem upravil tento článek do konečné podoby před uvedením na náš web v následujících dnech, otevřel jsem Osud.cz. A v něm na prvním místě článek Jiřího Maška "Spojení spirituality a opravdové vědy, to je Svobodné učení MCEO, které konečně zavítalo o víkendu do Prahy", kterým vysoce pozitivně hodnotil seminář o Svobodném učení MCEO (Melchizedek Cloister Emerald Order – Melchizedekův klášterní smaragdový řád, nebo také Aliance Strážců), kterého se o víkendu zúčastnil.

    Podle Internetu jde o starověké učení pocházející od vyspělých lidských ras z dávné minulosti. Uvědomil jsem si, že právě o tom přece v tomto článku píšu – o nekritickém přejímání informací od starověkých učitelů lidstva. Požádal jsem o další informace z duchovních sfér. K mému překvapení se mi ozvalo naše Slunce – bytost Slunce. Proč právě ono? Souvisí to s určitou vazbou z dávné minulosti naší Sluneční soustavy na Systém Siria. Cituji část informací, které jsem komunikací s naším Sluncem získal.

Informace bytosti Slunce o Svobodném učení MCEO

    „Má paměť sahá daleko do minulosti. Tehdy bylo toto učení něčím podobným, čím je dnes Nová duchovní cesta. Mělo být systémem, který dokáže zastavit už tehdy zjevně patrný postupný úpadek civilizací nejen zde na Zemi, ale i jinde ve Vesmíru. Toto původně mimozemské učení však bylo pro Zemi jakoby částečně cizorodým učením – vneseným do systému zvenčí. Proto jeho původní pravdivost pro Zemi nebyla dostačující – pouze kolem 60 %. Trvalo dlouhé tisíce let, než byla tato skutečnost zjištěna a poté muselo být učení přepracováno...

    Jenže v té době (před 200 – 250 tisíci lety) už naplno běžela příprava projektu nového člověka 2. typu podporovaná Tvůrci. A učení MCEO tak přestávalo mít význam. Přesto se lidské bytosti snažily toto učení uplatňovat v praxi a tím působily proti novému projektu Tvůrců, který řešil problém úpadku civilizací zcela jiným způsobem. A to obrazně řečeno vrazilo klín do budoucího vývoje Země. Dvojí působení shora z duchovních sfér proti sobě.

    Projekt a vysazování člověka 2. typu byl duchovní úkol nejvyšší priority řízený nejvyššími anděly Dhyany zastupujícími Tvůrce. Přitom šlo o dlouhodobou záležitost, která nemohla okamžitě přinést výsledky. A proti tomu stálo Učení MCEO nižší duchovní priority, které bylo schopno přinášet relativně rychlé výsledky. Toto učení však působilo přímo proti novému projektu Tvůrců, snažilo se naopak posílit existenci lidstva 1. typu, a od počátku tak pozici nového člověka oslabovalo a vyvracelo.

    Výsledkem tohoto kolosálního rozporu v duchovním vedení pozemské civilizace byl vznik planety Nimiru a opakované katastrofy Země vyvolané touto periodicky se vracející planetou. Takže právě toto učení je asi ze 70 % příčinou urychlení pádů pozemských civilizací opakovanými katastrofami. Pokus o jeho znovuobnovení a znovuprobuzení je vskutku danajským darem dnešnímu lidstvu.

    Proto nad vámi stále ještě do jisté míry visí Damoklův meč možné katastrofy. Právě pro možnost, že by toto učení na Zemi převládlo. Pro dnešní dobu a vaši Novou duchovní cestu je to další úkol navíc. Je potřeba v článku, který připravuješ, a kde píšeš o starověkých učitelích, veřejně uvést některé z těchto právě předaných informací... Vše je načasováno tak, aby sis toho všiml a dokázal včas reagovat.“

Z minulosti se máme poučit, ale ne ji opakovat

    K tomu ještě dodávám, že podle Přírody byla pravdivost přepracovaného učení MCEO pro tehdejší lidstvo 1. typu kolem 85 %. Jenže Tvůrci mezitím rozhodli, že neúspěšného člověka 1. typu nahradí nový člověk 2. typu s jinak postavenými možnostmi a schopnostmi. Pravdivost učení MCEO pro dnešní svět, nové lidstvo 2. typu a nový vývoj, je však pouze 5 %. Toto je z pohledu Nové duchovní cesty další příklad, kam vede ignorování skutečnosti o lidstvu dvojího typu. Skutečnosti, která byla zmíněna v mnoha dávných textech, a která byla podrobně popsána a zdůvodněna na těchto webových stránkách v článcích 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu a 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo.

    Jedině tak může vzniknout neuvěřitelný kotrmelec – to, co nám nejvíce škodí a co přitahuje případnou katastrofu, je naopak vydáváno za učení, které má katastrofě zabránit. Ne, toto není vtip. Toto je odraz dnešní situace na duchovním poli naší planety. Kdy za duchovní představitele lidské civilizace se považují duchovní mistři, kteří ztratili nebo nikdy neměli spojení se skutečnými Tvůrci. Jedině tak je možné vysvětlit, že projekt lidských mistrů jde proti projektu Tvůrců a nikdo o tom jakoby neví. A když už jsou v dnešní době k dispozici nové informace, tak jsou okázale ignorovány. A opět je tlak na to, aby se situace z minulosti, která přispěla k mnoha zkázám na Planetě, znovu opakovala.

    Neuvěřitelné. Zkusme jednou udělat zde ve hmotě správné rozhodnutí ve spolupráci se skutečnými Tvůrci a bytostmi z vyšších duchovních světů nad naším Vesmírem, které v dnešní době usilují pomoci nám s navedením na správný směr duchovní cesty. Využijme možnost komunikace s těmito bytostmi a světy, která tady dnes je.

Cílem našeho sestupu dolů bylo najít pomoc pro domovský svět

    Pokud bychom i pro dnešního člověka 2. typu chtěli oprášit do nového významu myšlenku návratu zpět domů, jak by to vypadalo? Naším cílem jednoznačně není opustit hmotu. To jsem již vysvětlil. Naším cílem je dostat se ve hmotě na cestu stabilního duchovního vzestupu, na které jsme my lidé 2. typu schopni překonávat jakékoliv duchovní bariéry a prahy. A jaký to má význam? Většina z nás pochází z některého z vyšších duchovních světů vysoko nad naším Vesmírem. Tam někde nahoře existuje pro každého z nás původní domovský svět, nebo další světy, které jsme později také považovali za svůj domov, protože jsme v nich prožili určitou etapu své existence.

    Existoval proto nutně zásadní problém v evoluci, důvod, chyba, proč jsme byli z těchto „domovských světů“ vysláni dolů, abychom to pomohli řešit. Jiná možnost než sestup dolů totiž nepřipadala v úvahu, viz článek 6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů. Proto jsme z nich sestupovali dále dolů.

    Duchovně se tam však již nemůžeme po mnoha inkarnacích na této Planetě volně vrátit. Teď je náš domov tady na Zemi. Stali jsme se totiž součástí mnoha karmických vazeb, které ještě zdaleka nejsou všechny rozvázány. Po prožití stovek inkarnací jsme se adaptovali na zákony tohoto světa a jeho formy života a vypěstovali jsme si obranné reakce na zdejší formy temných sil. To je naše síla a výhoda, kterou bychom odchodem z tohoto světa mohli ztratit.

Nová duchovní cesta poskytuje novou možnost, jak pomoci světům nad námi

    Ale Nová duchovní cesta poskytuje úplně jinou a zcela novou možnost. Svým duchovním vzestupem zde ve hmotě jsem schopen stoupat a naladit se výší svojí vnitřní harmonie a čistoty až na úroveň svého domovského světa kdesi vysoko nad naším Vesmírem. A vrátit se tedy domů duchovní částí své bytosti a přitom zůstat pevně ukotven ve hmotě.

    Tato kombinace mi dává ohromné možnosti. Zaprvé, moje vnitřní čistota mi umožňuje navázat informační spojení s domovským světem. A zadruhé, moje přítomnost ve hmotě mi dává možnost karmicky se čistit z jakýchkoliv chyb, omylů a přehmatů z dávné minulosti. Svojí vlastní karmickou očistou pak pomohu svému domovskému světu tíživý problém vyřešit. Já se teď totiž stávám pevným uzemněním tohoto světa v nejhrubší hmotě. Uzemněním, které pro řešení jakéhokoliv problému evoluce tento svět nutně potřebuje.

Pravým posláním člověka je pomoci vyřešit problémy evoluce Stvoření

    Závěr je následující. Sestup člověka z duchovních světů do hrubé hmoty nebyl naplánován proto, aby se člověk pouze vrátil zpět a ukončil okruh (cyklus) obohacený o životní zkušenosti, případně očištěný z chyb, kvůli kterým padal dolů. Byl naplánován proto, aby po absolvování tvrdé přípravy stovek a tisíců pozemských životů dokázal prorazit duchovní bariéry našeho Vesmíru, ale zůstal přitom ve hmotě. Aby zde dole ve hmotě našel přímou cestu evoluce, která umožňuje postupně překonávat všechny duchovní bariéry, všechny úrovně harmonie, všechny stupně dokonalosti.

    Aby našel cestu, která umožňuje stoupat dál a dál, výše a výše, k novým, netušeným a pro nás dosud nepředstavitelným, úrovním harmonie světa a života. A která mu umožňuje vyřešit zásadní problémy evoluce a existence, kvůli kterým většina z nás sestupovala do nižších světů, aby našla možnost pomoci. Jedině takto člověk dokáže naplnit své původní poslání.

Sebeuspokojení a pohodlnost je nepřítelem trvalého vzestupu

    Řada jedinců šla zpočátku na své duchovní cestě správným směrem. Začali duchovně stoupat. Když však ve svém životě dosáhli určité hladiny harmonie, nepochopitelně se vzdali dalšího vzestupu. Nebo narazili na strop, který jim nedovolil jít dál. Mylně se začali domnívat, že jsou již na vrcholu. A přestali hledat další cestu. Pro výjimečné byl touto metou stupeň osvícení. Většina dalších se však natrvalo zakopala na úrovni duchovního probuzení, tedy Vyššího Já.

    To se týká především všech dnešních mágů. Mají pocit, že jsou nad ostatními, že dosáhli vrcholu. Jaká je však skutečnost? Jejich napojení na systém magie, propagace magie a její používání, to vše jim nedovolí překročit 2. duchovní práh, 8. energetické tělo. Protože v náplni jejich duchovní práce je manipulace s druhými bytostmi, s planetou Zemí a Přírodou. Takže úroveň Věčného Já pro ně zůstává trvale uzavřena. Informace odtud ovšem mají. Nejsou však součástí této úrovně svojí vnitřní hladinou harmonie, ale pouze do ní nahlížejí zdola svým magickým dalekohledem.

    Takže magické schopnosti nejsou žádným důkazem nejvyšší duchovní vyspělosti. Jsou pouze průkazem pro schopnost mimořádných tvořivých sil a možnosti neoprávněného nahlížení za zavřené dveře. Pro získávání informací z knihoven a sfér, které jsou mimo regulérní dosah aktuální harmonie daného člověka. A co mimořádná tvořivá síla v rukou takových lidí dokáže, jsem popsal v článku 12. Opakované pokusy temných sil ovládnout hmotný svět – zakládání tajných magických řádů na konci 19. století, vznik nacismu a 2. světová válka.

Duchovní orientace na posmrtný svět má svůj strop

    Duchovní cesta člověka orientovaného na astrální a nadzemskou posmrtnou dimenzi má svůj strop. Jednotlivci obvykle nemohou dojít dále, než kam došli jejich dávní předchůdci. Lidská civili­zace jako celek je při této orientaci odsouzena k pomalému, ale nezadržitelnému duchovnímu úpadku. Vlastně nikdo, kdo je takto duchovně orientován, nemůže najít nic nového, průkopnického. Jen opakuje to staré, přežité, mnohokrát neúspěšné.

    Typické pro tuto cestu lidské civilizace je proto opakování stále stejných chyb. Období dočasné prosperity a vzestupu civilizace bývá následo­váno tvrdým pádem a další katastrofou. Lemurie, Hyperborea, At­lantida, Egypt. A v našem věku Řecko, Řím a další starověké velmoci. Civilizace, které po jisté období historie hrály vůdčí úlohu na Planetě nebo kontinentu. Pro každou z nich však přišla katastrofa a úpa­dek.

    Toto byla cesta typická pro civilizace 1. typu, viz článek 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu. Pokud chce současná civili­zace přetnout tento začarovaný kruh opakovaných katastrof, pomoci může jedině zásadní změna duchovní orientace člověka, kterou vysvětlujeme na těchto webových stránkách ve svých článcích a dalších textech. Učení starých duchovních mistrů z dávné minulosti nám v tom nepomůže. Touto změnou je Nová duchovní cesta. Více o ní bude v následujících pokračováních 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru, 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy.


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci.


V rubrice  Vydané KNIHY  najdete přehled a objednávkový formulář k našim knihám zaměřeným na určitá témata nebo úseky historie: Duchovní pozadí historie pozemské civilizace. 1. a 2. stvořitelský plán a výsledný dvojí typ člověka na Zemi s jinými možnostmi, rozdílnou hmotnou a duchovní výbavou. Odlišnosti původní Staré duchovní cesty od Nové duchovní cesty nastartované v roce 1999. Spirituální problematika dnešního člověka. Jak se dostat na neomezený světelný duchovní vzestup a trvale si ho udržovat - opěrné body životního stylu. Soustavná karmická očista. Komunikace s duchovními institucemi, které skrytě vedou současný vývoj na Zemi.


V krátkých videích na Facebookové stránce  Proč jsme tady na Zemi  vysvětlujeme témata spojená s hledáním a rozvíjením duchovní (spirituální) roviny života dnešního člověka. A to krok po kroku tak, aby se hledajícímu otevřela světelná duchovní cesta, a nikoliv astrální cesta spojená s magií, nebo dokonce temná stezka spojená se zneužíváním bytostí. Pro přehrání videa není nutné mít vlastní účet na FB a přihlašovat se na FB. Případně lze zadat odkaz napřímo na všechna videa:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos


© Jiří Novák, březen 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 287
  • 26
  • 21
  • 23
  • 23

Celkový počet hlasů: 380


Diskusní téma: 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?

Datum 01.04.2010

Vložil Jan Koňas

Titulek dobré, díky

Pane Nováku, sice jsem vás trochu zdrbal při vašich vstupech na Maškův osud, ale tímhle článkem beru mnohé svoje výhrady zpět.
Souhlasím s vaším hodnocením MCEO i s úkolem lidí 2. typu.
Cílem upgrade lidstva je propojení hmotných a nehmotných forem bytí tak, aby v prostoru nekolidovaly a byly vzájemně v dynamické ronováze.
Zkráceně to lze vyjádřit jako prolínání různých formátů času. Čas jako nástroj pro dešifrování dat do dějových linek je postavený na pohybech těles a informací ve sluneční soustavě. Přeformátovat ale lze pouze informace, tělesa nikoliv.
A to je holt práce pro nás. Já postupuji cestou zkoumání jazyka, vy máte svou terminologii a vhledy, odpovídající i mým informacím.
Až se zbavíte lpění na termínu "duchovní", a přejdete na obecně fyzikální terminologii, tak asi začneme spolupracovat těsněji. Ale nikoho nenutím, čas si své hráče najde.

Za tento článek vám děkuji a jdu mrknout na ty, na které odkazujete. A doufám, že v nich také nenajdu žádnou pitomost.
..pokud si myslíte, že jsem moc nafoukaný, máte na to právo. Nemáme důvod si mazat med kamkoliv. Nakolik naše poznatky projdou zkoušou času, to se dozvíme.

Datum 12.07.2010

Vložil Pavel77

Titulek ztráta bytostí

Ztrácejí se tedy i dávné civilizace (bytosti) uložené v depozitu pokud se nemonou dlouhou dobu opětovně zrodit?
(viz. "informace o starší minulosti se postupně ztrácejí, protože je lidstvo už nepoužívá")

Datum 12.07.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: ztráta bytostí

Pouhé informace a naproti tomu živé bytosti - to je něco úplně jiného. Bytost se přece nemůže jen tak ztratit, vyšumět, sublimovat. Tady už by musel být jasný záměr buď bytosti samotné nebo někoho jiného ukončit její existenci. Ale ve zlomových obdobích se může stát, že bytosti v depozitu jsou přesunuty jinam, na jinou planetu, do jiného světa, aby tam dostaly další příležitost.