Pravčická brána
Úvodní stránka | Zkušenosti z duchovní léčby a karmické očisty | Každý nový partnerský vztah potřebuje správný čas a dostatečnou připravenost

Každý nový partnerský vztah potřebuje správný čas a dostatečnou připravenost

Ivana Zámečníková Vloženo 17.4.2012
Ivana Zámečníková


Mnoho vztahů je založeno na manipulaci druhého

IZ: Spojené Síly Světla, prosím Vás o informace, proč jsem skrytě používala magii pro získání vztahu ještě v nedávné době? Je to pro mě šok, co prováděla má duchovní část bez mého vědomí. Jakým způsobem se tomuto vyhnout? Děkuji. (Duchovní komunikace z 30. 3. 2012).

 

Karma: „Ano, v tuto chvíli už jsi srovnaná a stabilní ve Světle. Je tedy možné si o tom spolu v klidu pohovořit. Bylo opravdu potřeba, aby sis tímto vším prošla, abys pochopila skutečnou podstatu čistého vztahu, který není založen na jakýchkoli manipulacích, skryté magii, úpisech či úplatcích. Prožití této extrémní situace, kdy se v tobě až skutečně na poslední chvíli probudila část tvé světelné bytosti, která byla sešněrována a ovládnuta magií, je pro tebe, ale i pro všechny, kteří stále touží po partnerovi/partnerce, cennou zkušeností.

 

V tomto životě, ale i ve většině minulých zrození, jsi poznala vztahy, které byly založeny na počáteční i následné manipulaci druhého – na magickém ovlivnění druhého. Nešlo o přirozené, čisté, etické vztahy. Tyto tvé zkušenosti byly do tebe velmi hluboce vryty. Tvá bytost si tyto vlastní nepřirozené postoje a disharmonie k druhému pohlaví velmi dobře pamatuje, protože pro ni byly „přirozené“. Nic jiného nezažila, nepoznala, na jakých principech funguje počátek a následné fungování čistého vztahu. Tíhla jsi k tomu, co ti bylo blízké – známé. Ale co nebylo etické a vůbec ne přirozené. Procházela jsi vztahy, kde jsi byla zneužívána ty (nechala ses zneužívat), nebo jsi naopak ovládala ty své partnery.

Po překonání podřízenosti ve vztazích přišla na řadu opačná poloha

Když jsi v tomto životě konečně překonala svoji podřízenost ve vztahu k druhému pohlaví (dokázala ses postavit na vlastní nohy) – přišla na řadu opačná poloha, kterou jsi v minulých životech procházela a které bylo potřeba se zbavit spolu s přidruženými magickými schopnostmi.

 

S pomocí skryté magie ses i v této době snažila na nevědomé úrovni získat vztah, po kterém tvá bytost niterně toužila. Tvá bytost šla cestou manipulací, kterou si dláždila nepřirozenými magickými schopnostmi. Tuto schopnost jsi v sobě měla ukrytou z minulosti. Nešlo však o tvé rozhodnutí na vědomé úrovni ji používat. Sama jsi to ani nevnímala.

 

Tvá bytost prostě naběhla do toho, čím neustále procházela, co jí bylo nejblíže – nechávat se manipulovat nebo sama manipulovat. Pro vás všechny jde o hluboké poučení. Není vhodné vyhledávat vztah, přemýšlet o vztahu v době, kdy vaše bytost na to není ještě dostatečně připravená, dostatečně vyladěná.

 

Silná touha po druhém může vyvolat jeho nevědomé zaháčkování

I jakákoli silná touha po něčí blízkosti může způsobit nevědomé zaháčkování  druhého. Na to buďte VELMI opatrní. Pokud nemáte dostatečně srovnané své postoje vůči sobě i ostatním (zejména druhému pohlaví) do vyváženého středu, jde o obrovské riziko. Pouštět se do nevhodného vztahu či jen vnitřně velmi silně toužit po vztahu s určitým protějškem může člověka na čas zabrzdit na vzestupu nebo dokonce přivodit duchovní pád.

 

V tvém případě se ukázalo, jak to může být ošemetné cítit k někomu sympatie, a tyto sympatie si hýčkat a podporovat, snít o tom, že to někdy s touto bytostí třeba půjde. Tato touha přerostla až do jakéhosi nepřirozeného  „zaláskování“, i přesto, že stále na vztah nejsi připravena a není na to pro tebe vhodná doba.

 

Každý nový vztah potřebuje správný čas a dostatečnou připravenost

I v tomto případě platí, že vše přijde v pravý čas. Nemusíte se o sebe bát, vše je skutečně tak, jak má. Ač to pro ty, kdo jste sami, není vůbec jednoduchá situace. Buďte si vědomi, že ti, kteří jsou na NDC vnitřně srovnaní, dostali příležitost žít ve dvou –  v partnerském vztahu muže a ženy. Ti, kteří zatím nemají partnera, nejsou zatím na partnerství – soužití dvou bytostí v čistém, harmonickém vztahu bez manipulací, stále ještě připraveni.

 

Při případném podlehnutí svým emocím, citům k druhému, touze být s někým, kdo je vám blízký, přichází obrovské riziko vychýlení vaší bytosti směrem k podřízenosti nebo nadřazenosti, k postojům, které ještě nemáte ve vztahu k druhému pohlaví srovnané (zpracované).

 

Většina pocitů náklonnosti je vyvolána karmickou provázaností

Často se v běžném životě dostanete do situace, kdy cítíte, že druhý je jakoby vaší součástí, že je vám VELMI blízký. Je důležité si uvědomit, že většina pocitů náklonnosti a sympatií k druhému pohlaví je z velké míry způsobena vzájemnou karmickou provázaností vašich bytostí. Vaším úkolem tedy je se z vlastních chyb a přehmatů, společné karmy, chybných postojů, které jste spolu v minulých zrozeních prožili, poučit a vyvázat. Není tedy účelem se vrhat do vztahu s člověkem, který je vám blízký, i přesto, že pro vás není tento vztah vhodný a nemáte spolu vzájemné optimální vyladění čaker, které by spolu navzájem rezonovaly.

 

Pokud i přesto podlehnete svým pocitům, emocím, touze po někom blízkém (což není vůbec těžké, člověk je přirozeně tvor společenský), může dojít k rozhození vašeho Vnitřního Já.  Může to dojít i do stádia, kdy na podvědomé úrovni budete toužit vlastnit druhého, či oddávat se druhému (nechat se od něj ovládat). To pak může způsobit hluboký pád ve Světle.  Jde o obrovské riziko, které sis sama na vlastní kůži vyzkoušela. Není lehké se z dočasného pádu ve Světle vyhrabat zpět.

Vytrvale pracujte na srovnávání vlastních postojů k sobě i druhým

Vytrvale na sobě pracujte a čistěte se, srovnávejte si vlastní postoje k sobě a druhým (i k druhému pohlaví). Pokud dokážete trpělivě počkat a věřit Silám Světla, že ve vhodnou dobu se skutečně objeví pro vás ten pravý/á, pak skutečně získáte harmonický vztah postavený na čistých principech vzájemné spolupráce, harmonie, a na toleranci. Pokud budete stále dokola dělat ty samé chyby –  propadat do svých starých návyků ovládání či podřizování –  dříve či později se dostanete do pádu ve Světle.“

IZ: Děkuji.


Každou chybu je potřeba překonat, napravit, ale ne se jí destruovat

IZ: Prosím spojené Síly Světla o informace, které jsou pro mě dnes důležité. Děkuji. (Duchovní komunikace z 1. 4. 2012).

 

Příroda: „Není lehké, aby ses znovu dostala na Světelné vyladění, které pro tebe bylo ještě před týdnem přirozené. Nyní máš opět před sebou celou práci znovu. Jde opět o vyladění tvých postojů a vlastní práci na sobě a znovuzískání důvěry v sebe - ŽE JSI SCHOPNÁ  VŠE ZVLÁDNOUT, VŠE PŘEKONAT. Vytrvej ve svém úsilí tak dlouho, až pro tebe bude přirozené se dostat zpět na své původní vyladění ve Světle.

Čeká se na to, kdy budeš opět stabilní ve svém odhodlání a přímočarosti. Dnes jsi měla opět VELMI těžké čištění, kdy se mělo prověřit, zda jsi schopná vše potřebné vydat a udržet se ve své vnitřní harmonii. Vím, že to pro tebe nebylo jednoduché. Neboj se, nynější situaci a obnažené karmické vrstvy dokážeš ustát a vydržet až do zítřejšího léčení. Začni se opět soustřeďovat na své vnímání během dne – co je pro tebe vhodné dělat, čemu se věnovat, na čem pracovat.“

Všímat si i záblesků jakýchkoli nepřirozených pocitů

IZ: Přírodo, prosím tě o informace, proč jsem si v sobě nechávala tak vysoce nepříznivou dávnou výbavu? Proč jsem nebyla schopná to vydat? Na co mám být opatrná, aby se to příště nestalo?

 

Příroda: „Velmi důležité je všímat si všeho, co je divné, nepřirozené. Například jakýchkoli svých nepřirozených pocitů, které mohou předznamenávat (nebo ukazovat), že se něco u tebe děje –  může jít opravdu jen o drobné záblesky žárlivosti, nepřiměřené lítosti, stesku, pocitu nadřazenosti, závisti. Tohle vše ukazuje na nějaký problém, který je potřeba řešit.

 

Čím výše jste ve Světle, tím je pro vás důležitější vnímat tyto disharmonie. Jakákoli výraznější chyba znamená rychlý pád ve Světle a může znamenat až překlopení do temna. Stejný účinek může mít dlouhodobé opakování drobných chyb, které neřešíte. Toho si buď dobře vědoma. Dnes jsi zažila, jak tě díky tvé vnitřní nestabilitě rozčílil počítač, poté sis to vylévala na své blízké okolí – to nebylo správné a etické. Šlo o magické ovlivnění počítače, se snahou tě vychýlit z vnitřní rovnováhy. Bylo správné, že ses za své jednání omluvila. Pokud bys to neudělala, podpořila bys své další karmické zatěžování.

 

Takto pohlížej i na další situace – s nadhledem. Prozkoumej vždy, čím je tvůj rozhozený stav způsoben, tak, abys byla schopna vše spravedlivě vyhodnotit a ustát v dalších zkouškách.“

 

IZ: Děkuji.


Pozor na sklony k sebedestrukci poté, co člověk udělá chybu

IZ: Spojené Síly Světla, jasně vnímám, že pro mě máte aktuálně velmi důležité informace. Prosím o ně. Děkuji. (Duchovní komunikace z 3. 4. 2012)

 

Karma: „Řešením  situace, kterou jsi prožila v minulém týdnu (kdy jsi neustála svoji očistu) je, aby sis co nejdříve vyladila své hranice a postoje zpět do harmonického optima! Nikoli se dobrovolně nechala ovládnout druhými s pocitem, že si to zasloužíš (což je velmi extrémní sebedestrukce s výraznými sklony k podřizování jak fyzickému tak duchovnímu).

V těchto dnech se zaměř na udržení vlastních přirozených hranic k druhým. Běžnou komunikaci. Nemusíš být na všechny milá a sympatická – hlavně si potřebuješ udržet své hranice (nepouštět druhé do sebe)! Je na čase, abys opět začala studovat knihu Respektovat a být respektován. Tam se naučíš správným postojům a formulacím, které ti v této pro tebe těžké době mohou pomoci.

Druhým jednoduše odpouštíš, proto odpusť i sobě

Neopovrhuj sebou proto, že jsi v určité chvíli selhala. Že jsi nebyla schopná vydat magické systémy, které se obnažily spolu s karmickými vrstvami z minulosti, a které jsi kdysi sama používala. A naopak ses jich chytala, tvá bytost se jich nechtěla vzdát. Děláš přece to nejdůležitější pro to, abys toto své selhání odčinila – karmicky se čistíš. Ostatním jejich chyby odpouštíš! Odpusť i sobě! Chyby se prostě stávají, jste lidé. A ty chceš dál pokračovat ve své karmické očistě, i ve svém vzestupu ve Světle.

 

Důležité je neustále pevně a odhodlaně postupovat dál vstříc další očistě, ať bude jakkoli náročná a těžká. Jakékoli sebedestrukce ti ubližují a oddalují vlastní přiměřenou očistu, snižují tvé odhodlání.

Tento nevhodný přístup není jenom tvým problémem. Každý, kdo někdy selhal a neustál svoji očistu, je postaven do této pozice. Záleží čistě jenom na něm, zda se nechá strhnout temnými energiemi do postoje - nejsem hodna (hoden) vzestupu ve Světle, jsem zmetek, nezasloužím si pokračovat dál, jsem podřadná(ý). To jsou samozřejmě postoje, které jsou pro Temno velice výhodné a které Temno všemožně podporuje. Čím pomaleji člověk bude stoupat ve Světle, tím víc příležitostí dostává Temno k vlastní záškodnické práci – na rozkladu této bytosti, světa apod.

Čím více disharmonií si v sobě necháváte, tím otevřenější jste temné straně

Důležité a podstatné nyní je, že jsi vše problematické nakonec dokázala vydat. Zvítězilo v tobě Světlo, nikoli Temnota. Nyní jsi začala na nové stránce, na novém listu. Už teď jsi o něco čistší než předtím. Začínáš znovu hledat cestu ke svému optimálnímu vyladění ve Světle, k co nejlepšímu vyladění tvých protikladů. Chvilkový pád, který jsi zažila, ti rozházel tvé postoje a vnitřní stabilitu. Takže jsi na tom byla po určitou dobu hůře než předtím. Je na čase zvednout hlavu a jít dál.

 

Nikdo neví a ani nemůže vědět, jaké hrůzy má v sobě ještě uložené, kolik má ukrytých různých bočních karmických nádrží. Pokud by se každý na NDC hroutil z toho, co v minulosti prováděl, daleko byste se nedostali! Odpusť si a začni s opětovným budováním vlastní osobnosti směrem k harmonickému středu – pryč od veškerých disharmonií a extrémů, které si nyní svým postojem vlastní sebedestrukce do svého života přitahuješ! Čím více disharmonií si v sobě necháváte, tím blíže a více otevření (přístupní) jste temné straně.“

© Ivana Zámečníková, duben 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 339
  • 27
  • 27
  • 22
  • 31

Celkový počet hlasů: 446