Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC I | Menhiry se znovu stávají společníky na lidské cestě vývoje

Menhiry se znovu stávají společníky na lidské cestě vývoje

Petra Nováková Vloženo 22.4.2010
Petra Nováková

Duchovní komunikace z 16.4.2010                  

Síly světla, Planeto, Přírodo, prosím dejte mi informace ohledně menhirů na naší Planetě. Jaká je v tuto chvíli jejich funkce, jsou pro vývoj důležité? Děkuji.


Planeta Země:

Menhiry jsou teď důležitým nosným prvkem evoluce. Temné síly o ně v minulosti jevily velký zájem jako o prvky, které dokázaly udržovat harmonii Planety na vyšší úrovni. Aby lidstvo ztratilo i tuto podporu, byly tyto přírodní nosiče čistých energií záměrně ničeny. Toto období však již pominulo. Menhiry přestaly plnit svou funkci a na jejich úkol se zapomnělo. Zůstaly jen roztroušené zbytky sítí v podobě jednotlivých kamenů. Které nedokázaly ani energii přijímat, ani vysílat. Jako mrtvá torza zůstala na svých dávných místech čnít k nebesům. V lepším případě.

V tom horším byla jejich výjimečná výhodná poloha znehodnocena. A tyto kamenné bytosti tak zůstaly mlčky ležet na místech svých pohřebišť. Zahrabány, povaleny mimo dosah lidského zájmu. Temní tak dokázali zlikvidovat zdroj čisté síly na Zemi. Zdroj, který byl zároveň schopen tuto čistou sílu Planety rozvádět dál. Lidstvo se stalo snadno ovladatelné, aniž si tuto skutečnost uvědomovalo. Praktiky temných přijalo za své a tato skutečnost trvá dodnes. Lidé se chovají podle temných principů, dávno pozapomněli na své těsné sepjetí s Přírodou v dávných dobách.

V posledních letech se však někteří lidé začínají rozpomínat a obnovovat poselství kamenných menhirů, průvodců a společníků na lidské cestě vývoje. Kameny znovu postavené do své původní polohy jsou však temnou minulostí velmi svázány. Proto je dnes k obnovení energetické sítě zapotřebí mnohem silnějšího, a úrovní frekvence vyššího, energetického impulzu.

Mnoho menhirů i dalších míst – skalních útvarů a vrcholků kopců, které plní stejnou funkci, bylo prostřednictvím lidské pomoci očištěno a osvobozeno. Kamenné bytosti tak opět přijaly svůj úkol a dokázaly propojit přicházející energie vyšší frekvence z kosmu se zemskými energiemi. Dnes tyto výsledné energie vyzařují na místa, kam energetická síť směřovala dříve.

Tímto způsobem dochází k probuzení dalších a dalších míst, která již v minulosti takto fungovala. Zároveň se vyhledávají i další oblasti, které se stávají novými zástupci přírodní říše, kteří přijali toto poslání. Aby vyplnili mezery, které v energetické síti v minulosti vznikly jako následek likvidace některých částí této sítě temnými silami. Síť se tak postupně stává opět celistvou, plně funkční. A harmonie na Planetě se znovu jejich prostřednictvím začíná zvyšovat.

Temní již teď menhirům nevěnují pozornost, protože nejsou pro udržení jejich moci tím zásadním prvkem. Temné síly již našly silnější a účinnější praktiky, jak lidstvo ovládat. A lidstvo jim svými činnostmi vychází vstříc. Přímé ovládání je proto daleko účinnější než se zabývat likvidací menhirů, které „jen“ zvyšují energii Planety. Temní ve své nadutosti nespatřují v menhirech nebezpečí. A do jisté míry mají pravdu. Pokud lidé sami nevystoupí z vlastního ovládání, nepostaví se proti praktikám temných, ale budou je podporovat, využívat, pak megalitická síť nezmůže nic. Pouze dává lidstvu více impulzů k jeho probuzení, k procitnutí ze snu do skutečné reality.

Dnes se většina lidstva nachází ve stavu umělé iluze. Nevnímají svět takový, jaký skutečně je - i se všemi skrytými ovládacími strukturami v pozadí. Všímají si pouze nablýskané hmotné stránky reality – tisíců výrobků, zářivých obalů, na první pohled neomezených příležitostí. Netuší, že žijí v umělé projekci, kterou ještě přiživují a upevňují svými podněty, tužbami, sny.

Planeta dnes již má schopnosti, jak se proti nástrojům umělého světa bránit. S pomocí dalších bytostí, které již z tohoto spánku procitly, spatřily skutečnou realitu a rozhodly se proti ní bojovat. Přírodní procesy, které na Planetě probíhají, jsou toho dokladem. I tyto obnovující se energetické sítě a další jevy poukazují na fakt, že situace se začíná měnit. A bude stále více těch, kteří si tento fakt začnou uvědomovat a připojí se k němu. Podpoří ho svou aktivitou.

Už jen uvědomění si, že ne všechno je na Planetě v pořádku, a že i v mé moci je s tím něco udělat, je prvním krokem k aktivnímu zapojení se do boje. Do úsilí za posílení přírodních procesů a Přírody jako takové. Do boje proti nastupujícímu umělému světu, který se na úkor Planety i Přírody neustále rozmáhá. Nejste jen figurkami, které někdo ovládá. Jste bytostmi, které to všechno mohou změnit. Jen chtít a začít. Příroda sama vás svými impulzy povede.

 

Zpět na fotogalerii s menhiry se dostanete zde: Kamenné bytosti - menhiry.

© Petra Nováková, duben 2010
www.novaduchovnicesta.cz