Open Response to the Slanders from Mr. Luděk Kováč