Články VIII: 90 - 99

________________________________________________________

90A. Mental Healing - metoda Clemense Kubyho I

Kdo je Clemens Kuby? Život nás váže na lineární strukturu času. Nakolik můžeme ovlivnit minulost a budoucnost? Ke Kubyho modelu Mental Healing. Pojmy Duch, Duše a Tělo, jak je používá Kuby. Naše volba při přejímání informací. Kuby píše o našem vnímání pěti smyslů. Náš rozum můžeme použít k tomu, abychom přetvořili svět. Pět obrazů člověka, jak je popisuje Clemens Kuby. Připravenost k provádění metody Mental Healing. V jaké situaci je bezpečné aplikovat metodu Mental Healing?
________________________________________________________________

90B. Mental Healing - metoda Clemense Kubyho II

Posouzení metody Clemense Kuby z nadhledu NDC. Rozlišit traumata z minulosti od obnažených karmických vrstev. Příklady chybných tezí z knih Clemense Kubyho z nadhledu NDC – co nebudeme přebírat. Co lze řešit metodou Mental Healing pro člověka na NDC? Prostřednictvím Mental Healing není vhodné přepisovat karmické vrstvy z minulých existencí. Zpracování karmických vrstev probíhá v karmické očistě, nikoliv přepisováním.
_______________________________________________________

90C. Proč se držíme problému, nemoci, konfliktu, bolesti?

Mental Healing - metoda Clemense Kubyho III

Proč přidat metodu Mental Healing Clemense Kubyho? Proč se tak držíme problému, nemoci, konfliktu, bolesti? Jak s metodou duchovního psaní pracovat? Co je to záležitost, která nás trápí? Rozhodnutí podívat se na negativní nezpracovaný prožitek. Rozhodnutí bolestivý zážitek přepsat. Nová scéna potřebuje plně nahradit původní scénář. Poté se začnou nabízet další nepříjemné zážitky k vyřešení. Duchovní psaní versus konfrontace v reálu. Nastolení rovnováhy a harmonie. Čištění karmické nádrže se zintenzivní. Přepisování minulosti. Vyřešme si nejprve vztahy ze současného života. Zkoušky. Měňme svoje vychýlené postoje, návyky, reakce teď a tady.
______________________________________________________________

91A. Výzvy a výsledky roku 2020

Rekapitulace cesty a pohled do budoucna. Pravidelné Kluby NDC. Jak zabránit stagnaci jednotlivců na NDC? Přístup zaměstnance nebo přístup podnikatele? Nové energie roku 2020. Výzva stabilizovat svoji karmickou očistu. Navázání spojení s Evoluční silou. Potřeba posílit svoji světelnou pevnost a stabilitu. Cesta světelného vzestupu je o přijímání dalších a dalších změn. Metoda Mental Healing Clemense Kuby. Potřebujeme zlepšit úroveň žití principů NDC ve hmotném životě. Změnit drobné každodenní návyky. Znovu pilovat duchovní komunikaci. Nulová tolerance vůči magii. Rozhovor s Evoluční silou. Změna charakteru očist.
_______________________________________________________