Články VIII: 90 - 99

________________________________________________________

90A. Mental Healing - metoda Clemense Kubyho I

Kdo je Clemens Kuby? Život nás váže na lineární strukturu času. Nakolik můžeme ovlivnit minulost a budoucnost? Ke Kubyho modelu Mental Healing. Pojmy Duch, Duše a Tělo, jak je používá Kuby. Naše volba při přejímání informací. Kuby píše o našem vnímání pěti smyslů. Náš rozum můžeme použít k tomu, abychom přetvořili svět. Pět obrazů člověka, jak je popisuje Clemens Kuby. Připravenost k provádění metody Mental Healing. V jaké situaci je bezpečné aplikovat metodu Mental Healing?
________________________________________________________________

90B. Mental Healing - metoda Clemense Kubyho II

Posouzení metody Clemense Kuby z nadhledu NDC. Rozlišit traumata z minulosti od obnažených karmických vrstev. Příklady chybných tezí z knih Clemense Kubyho z nadhledu NDC – co nebudeme přebírat. Co lze řešit metodou Mental Healing pro člověka na NDC? Prostřednictvím Mental Healing není vhodné přepisovat karmické vrstvy z minulých existencí. Zpracování karmických vrstev probíhá v karmické očistě, nikoliv přepisováním.
_______________________________________________________

90C. Proč se držíme problému, nemoci, konfliktu, bolesti?

Mental Healing - metoda Clemense Kubyho III

Proč přidat metodu Mental Healing Clemense Kubyho? Proč se tak držíme problému, nemoci, konfliktu, bolesti? Jak s metodou duchovního psaní pracovat? Co je to záležitost, která nás trápí? Rozhodnutí podívat se na negativní nezpracovaný prožitek. Rozhodnutí bolestivý zážitek přepsat. Nová scéna potřebuje plně nahradit původní scénář. Poté se začnou nabízet další nepříjemné zážitky k vyřešení. Duchovní psaní versus konfrontace v reálu. Nastolení rovnováhy a harmonie. Čištění karmické nádrže se zintenzivní. Přepisování minulosti. Vyřešme si nejprve vztahy ze současného života. Zkoušky. Měňme svoje vychýlené postoje, návyky, reakce teď a tady.
______________________________________________________________

91A. Výzvy a výsledky roku 2020

Rekapitulace cesty a pohled do budoucna. Pravidelné Kluby NDC. Jak zabránit stagnaci jednotlivců na NDC? Přístup zaměstnance nebo přístup podnikatele? Nové energie roku 2020. Výzva stabilizovat svoji karmickou očistu. Navázání spojení s Evoluční silou. Potřeba posílit svoji světelnou pevnost a stabilitu. Cesta světelného vzestupu je o přijímání dalších a dalších změn. Metoda Mental Healing Clemense Kuby. Potřebujeme zlepšit úroveň žití principů NDC ve hmotném životě. Změnit drobné každodenní návyky. Znovu pilovat duchovní komunikaci. Nulová tolerance vůči magii. Rozhovor s Evoluční silou. Změna charakteru očist.
_______________________________________________________

91B. Očista třinácté komnaty I

Rekapitulace cesty a pohled do budoucna. Najít odvahu transformovat NDC. Jak já vnímám Sféru evoluce, můj osobní pocit ze Sféry evoluce. Podpora transformace komplexu NDC. Denní zkoušky potvrzující změnu vychýlených návyků. Dokončení karmické očisty prvních jednotlivců? Obnažila se třináctá komnata. Na očistu třinácté komnaty člověk potřebuje být připraven. Dostatečná vůle při její očistě nestačí. Prvořadé je řešit svoje zásadní problémy v hmotném životě. Soustřeďte se na aktuální prožitky ve hmotě. Předpoklady zahájení očisty třinácté komnaty. Očista třinácté komnaty probíhá jiným způsobem. Jak rozpoznat, že očista třinácté komnaty postupuje kupředu? Příklad očisty člověka, který byl v minulosti opakovaně mučedníkem. Proč někteří na očistu třinácté komnaty ještě nedosáhli.
______________________________________________________________

91C. Očista třinácté komnaty II

Tři fáze očisty třinácté komnaty. Příklad průběhu očisty. Čtvrtá fáze - čištění z hmotných tkání. Na NDC už bychom měli své životy žít vědomě. Udělejte NDC přitažlivou. Vylaďujte sami sebe i své vztahy. Naučit se mít dostatečně rád sám sebe. Místo posuzování druhých pracujte na sobě. Do konfrontace potřebujeme dát určitou razanci. Ozývá se Hlavní koordinátor vývoje. Výhody kolektivního vedení od sfér na špičce NDC. Po upevnění nového návyku původní vychýlený návyk zanikne. Motivujte další k očistě třinácté komnaty. Trvale pozitivní mysl je předpokladem očisty třinácté komnaty. Třináctá komnata je místo plné emocí, které velmi bolí. Potřebujete opustit staré způsoby a tendence. Čekají vás výzvy a překážky. Co dál po dokončení očisty třinácté komnaty?
______________________________________________________________

91D. Dílčí očisty

Rozhovor s Hlavním koordinátorem vývoje. Proč začít s dílčími očistami (poloočistami)? Další detaily k dílčím očistám. Co bylo prvotním důvodem pro hledání možnosti dílčích očist? Postupné dolaďování konceptu dílčích očist. Zahájení dílčích očist v září 2020. Informace, které je třeba předat před očistou. Podmínky, které je třeba splnit před dílčí očistou. Možnost duchovní komunikace po dílčí očistě. Průběh kontroly před dílčí očistou. Jak probíhá dílčí energetická očista. Může se člověk stát už po dílčí očistě součástí Nové duchovní cesty? Příklady vnímání po dílčí očistě. Lze dílčí očistou řešit parazitování uvnitř rodin? Zhodnocení dosavadních výsledků dílčích očist. Dílčí očista usnadňuje práci na hmotné rovině své bytosti.
_______________________________________________________

91E. Očista třinácté komnaty III

Poznávejte svá slabá místa, přijměte je a postupně je měňte. Pohlížejte na sebe láskyplně, ale vědomi si svých slabostí. Měňte sami sebe místo tlačení druhých, aby se změnili. Pochopte principy, zařaďte je do praxe a trénujte. Neúspěchy jsou šancí něco zlepšit, posunout se. Podporu máte všichni. Co nelze zlepšit? Co určuje, jaké situace si přitahujete? Každý má jinou náplň své 13. komnaty. Přitahujete si zkoušky a zkušenosti, které potřebujete. Zkušenosti jsou příležitostí a pomocí, ne zátěží.
_______________________________________________________

91F. Život s čistou třináctou komnatou

Ozývá se Sféra dlouhověkosti. V čem je život s vyčištěnou třináctou komnatou jiný? Duchovní cesta versus normální život v počátcích NDC. Výzva k překonání stagnace NDC. Duchovní cesta není nic jiného než eticky čistý normální život. Co především brání zahájení nebo dokončení očisty třinácté komnaty? Odlišné cíle Nové duchovní cesty a Staré cesty. Jak se mění naše vnímání reality? Proč třináctá komnata kompletně nezmizí? Jak vypadá život mimo NDC s naplněnou třináctou komnatou? Proč je praktické třináctou komnatu čistit? Shrnutí našich výhod na NDC. Co mají k dispozici v současné době lidé mimo NDC? Opakovaně se vracíme k základům. Vlna rozhodnosti záměru. Je výsledek důležitější než samotná cesta? Nechme plynout očistu a buďme u toho. Uvědomit si podstatu svého zlozvyku. Chrabrost, hrdost a odvaha místo pýchy. Poučit se z chyby a už ji neopakovat. Nenechme se vtáhnout do cizí hry. Respektujme mužský a ženský princip ve vztazích. Podřídivost obřích rozměrů. Frustrace z neporozumění ze strany rodičů.
_______________________________________________________

91G. Uzdravit své nitro novým přístupem sám k sobě

Utíkáme před svými strachy a chybnými myšlenkovými schématy. Vyrovnání = odpuštění. Chopte se vlastního života a tvořte ho. Všechny životní situace jsou o tom, jak si je vyložíme. 13. komnata ukrývá to, co vzniklo ve chvíli, kdy jsme si přestali věřit. Nikdo nevymete zevnitř vás úzkost, strachy, negativní emoce. Máte v Silách Světla duchovní rodiče, kteří vás vedou a podporují. Milující rodič dává dítěti podporu, ale nechá ho vyvíjet se. Odhalit pravdu o sobě samých a být v tom upřímní. 13. komnata je celá o vztazích, k sobě a k druhým. Vlastní aktivita a vlastní iniciativa. Při očistě 13. komnaty se vyžaduje Upřímnost k sobě a okolí. Najít v sobě slabinu, která živí mé chyby.
_______________________________________________________